Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


Progresele implementarii directivelor Uniunii Europene privind apa

Stiinte politice

+ Font mai mare | - Font mai mic
Progresele implementarii directivelor Uniunii Europene privind apa

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman
Transpunere :

 • Ordin nr. 1059/24.08.2004 al MS privind 'Procedura de notificare a apelor potabile imbuteliate, altele decat cele minerale naturale' (M.Of. nr. 810/02.09.2004);
 • Proiectul de HG privind modificarea HG nr.101/2002 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara este in circuitul de avizare la ministere.
 • Implementarea acestei directive se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor urmareste procesul de implementare si elaboreaza planul si calendarul activitatilor de conformare pentru monitorizarea calitatii apelor de suprafata.

Stadiul implementarii:

 • In septembrie 2004, a inceput Proiectul PHARE (RO-2002/000-586.04.13) 'Consolidarea capacitatii institutionale si administrative a Ministerului Sanatatii si a structurilor sale subordonate in vederea implementarii Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si a Directivei 160/76/CEE privind calitatea apei de imbaiere', care urmareste realizarea unui sistem de monitorizare, a unui laborator de referinta si a patru laboratoare regionale pentru analiza apei potabile.
 • Institutul de Sanatate Publica Bucuresti a elaborat pentru anul 2004 sintezele nationale referitoare la: monitorizarea epidemiilor hidrice, supravegherea sanatatii populatiei in relatie cu calitatea apei potabile, supravegherea sanatatii populatiei in relatie cu calitatea apei de imbaiere.
 • Ministerul Administratiei si Internelor a elaborat legislatia secundara cu privire la organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, prin care se stabilesc responsabilitatile operatorilor de servicii, precum si a utilizatorilor de apa potabila din sistemele centralizate, cu privire la exploatarea sistemelor, intretinerea si modernizarea acestora, calitatea apei distribuite si a serviciilor prestate.
 • Prin Programul PHARE RO - 0105.01 'Sprijinirea Dezvoltarii Managementului Imbunatatit pentru Serviciile de Gospodarie Comunala', pana in luna aprilie 2005 s-au derulat actiuni vizand asistenta tehnica acordata Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala (ANRSC) in realizarea reglementarilor tehnice pentru intarirea legislatiei existente in domeniul serviciilor publice.
 • Pana in prezent au fost licentiati 57 operatori. La sfarsitul anului 2004, s-au incheiat contractele de constructii, contractul de supervizare a lucrarilor si contractul de consolidare a capacitatii institutionale pentru cinci proiecte privind imbunatatirea starii tehnice a infrastructurii locale si calitatii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in orase mici si mijlocii (SAMTID) - Alba, Botosani, Calarasi, Salaj - Cluj si Hunedoara. La aceeasi data s-a incheiat si contractul pentru asistenta tehnica pentru proiectele din faza de extindere.
 • La data de 28 februarie 2005 s-a incheiat contractul de imprumut intre Guvernul Romaniei (prin Ministerul Finantelor Publice) si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 12,5 milioane Euro pentru patru proiecte: Alba, Botosani, Calarasi, si Hunedoara. In cursul lunii iunie s-a semnat imprumutul cu Banca Europeana pentru Reconstructie, pentru proiectul din judetele Salaj - Cluj.

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane

Transpunere

 • HG nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (M.Of. nr.398/11.05.2005). Noul act normativ contine perioadele de tranzitie obtinute in urma negocierii Capitolului 22-Mediu. De asemenea noul act normativ contine si prevederile referitoare la declararea intregului teritoriu al Romaniei drept zona sensibila, tinandu-se cont de toate schimbarile aparute ca urmare a acestei decizii.
 • Au fost revizuite anexele NTPA-0011, NTPA-002, NTPA-001, specificandu-se necesitatile de epurare, corespunzatoare categoriilor de aglomerari, conditiile de descarcare a apelor uzate in canalizare sau direct in statiile de epurare, cat si valorile indicatorilor principalilor poluanti care urmeaza a fi evacuati in emisari naturali. De asemenea sunt stabilite prevederi privind epurarea apelor uzate urbane pentru aglomerarile cu mai putin de 2000 locuitori echivalenti si cele din zonele costiere sub 10.000 locuitori echivalenti.

Stadiul implementarii: • Programul privind situatia sistemelor de canalizare si a statiilor de epurare la nivelul fiecarei aglomerari umane din cadrul celor 41 de judete si al municipiului Bucuresti a fost diseminat, impreuna cu celelalte obligatii stabilite al negocieri, la nivelul tuturor judetelor.
 • Este in curs de elaborare un program referitor la realizarea sistemelor de colectare si statiilor de epurare a apelor uzate, care va include si o identificare a surselor de finantare si evaluarile de costuri necesare. In acest scop, au fost stabilite aglomerarile care vor face obiectul proiectelor finanate prin fonduri comunitare (ISPA, fonduri structurale si de coeziune) si sunt in curs de identificare solutii finmanciare si tehnice pentru celelalte aglomerari. Pentru acestea, se vor dezvolta doua noi proiecte finantate de Banca Mondiala si US Eximbank pentru lucrari de investitii in domeniul apelor.
 • Masurile pentru implementarea Directivei privind epurarea apelor uzate urmeaza sa fie incluse si in planurile de management pe bazine hidrografice, in conformitate cu Directiva Cadru privind Apa.
 • Situatia colectarii si epurarii apelor uzate la nivelul fiecarui judet s-a realizat pe baza datelor primite de la autoritatile administratiei locale.
 • Lucrarile de reabilitare si modernizare a retelelor de canalizare si statiilor de epurare s-au realizat pe baza programelor de etapizare convenite cu autoritatile de ape (ex. in orasele: Nasaud, Reghin, Sighisoara, Braila, Sascut, Panciu).
 • Unitatile apartinand sectorului industrial agro-alimentar care deverseaza direct in emisari si care in prezent nu se conformeaza prevederilor Directivei privind epurarea apelor uzate au fost reautorizate, pentru ca termenele de realizare a masurilor din planurile de etapizare sa nu depaseasca data aderarii.
 • In vederea pregatirii activitatii de raportare privind situatia epurarii apelor uzate in Romania , in octombrie 2004, s-a incheiat proiectul PHARE intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Institutul National de Statistica - 'Conformarea sistemului romanesc de statistica cu cel european' (PHARE RO 2001/IB/ST-0107.04).
 • In vederea realizarii investitiilor in domeniu infrastructurii de apa (atat pentru alimentarea cu apa potabila, cat si pentru epurarea apelor uzate) au fost utilizate instrumentele de pre- aderare (ISPA, SAPARD, SAMTID, PHARE):
 1. In perioada 2000-2004 au fost deja finantate prin programul ISPA 25 proiecte (circa 1060 MEuro) pentru infrastructura de apa (alimentare cu apa/epurarea apelor uzate si sisteme de canalizare) in aglomerarile umane mari. Dintre acestea, 7 proiecte (estimate la 287 milioane Euro) au fost aprobate in luna octombrie 2004 si sunt in prezent deja in derulare. Practic din cele 22 aglomerari umane cu peste 150.000 locuitori echivalenti, 19 dintre ele au proiecte vizand imbunatatirea situatiei infrastructurii de apa, pentru aglomerarile umane cu peste 150.000 locuitori echivalenti (orase mari, cum sunt: Bucuresti, Constanta, Arad, Cluj, Timisoara, Craiova, Braila, Brasov, Drobeta Turnu Severin,etc).
 2. Este pregatit un potofoliu de alte 30 proiecte pentru celelalte aglomerari umane. Unele dintre ele reprezinta lucrari de reabilitare, altele au in vedere modernizarea.
 3. Prin programul SAPARD au fost finantate proiectele de investitii din mediul rural, in principal pentru alimentarea si distributia apei potabile si epurarea apelor uzate. Peste 55 proiecte, in valoare de 277 milioane Euro au fost dezvoltate in mediul rural.
 4. Programul SAMTID a fost creat pentru sustinerea dezvoltarii infrastructurii in orasele mici si mijlocii (pentru 230 dintre ele, cu o populatie de peste 6,2 milioane locuitori), utilizandu-se 380 milioane Euro (dintre care 50% sub forma de grant) in urmatorii 10 ani, pana in 2014.

Directiva 91/676/CEE privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitratii din surse agricoleTranspunere

 • Ordin comun al MMGA (241/26.03.2005) si al MAPDR (196/07.04.2005) pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole si a listei localitatilor din bazinele/spatiile hidrografice unde exista surse de nitrati din activitati agricole (zone vulnerabile si potential vulnerabile);
 • Ordin comun al MMGA (242/26.03.2005) si al MAPDR (197/07.04.2005) pentru aprobarea organizarii Sistemului National de monitoring integrat al solului, de supraveghere si control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a a acestui Sistem (M.Of. nr. 471/03.06.2005) ;
 • Ordinul comun al MMGA (296/11.04.2005) si MAPDR (216/13.04.2005) pentru aprobarea reglementarii modului de coordonare a elaborarii programelor de actiune din zonele vulnerabile, in baza Programului Cadru de Actiune Tehnic si pentru aprobarea Programului Cadru de Actiune Tehnic (transmis la Monitorul Oficial pentru publicare).

Stadiul implementarii:

 • La sfarsitul anului 2004, in urma analizei situatiei apelor afectate de poluarea cu nitrati, s-a realizat o noua revizuire a zonelor vulnerabile la nivel de unitati teritorial-administrative (comune). In urma acestei revizii au fost identificate un numar de 251 de comune unde exista poluare cu nitrati din surse agricole (inclusiv din poluare istorica). Listele acestor localitati (pe judete si pe bazine/spatii hidrografice) au fost aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA) si Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR) nr. 241/196/2005.
 • Sistemul national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati a fost infiintat in cadrul Sistemului National de Monitoring Integrat al Resurselor de Ape si Zonelor Protejate. Acest sistem monitorizeaza permanent starea calitatii solului, inclusiv a terenurilor agricole si va gestiona managementul reziduurilor organice provenite din agricultura, in conformitate cu prevederile Directivei 91/676/EEC.
 • A fost finalizata elaborarea Programului Cadru de Actiune Tehnic pentru elaborarea Programelor de Actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole. Prin Ordinul comun MMGA (nr. 296/11.04.2005) si MAPDR (nr. 216/13.04.2005) se reglementeaza modul de coordonare a elaborarii programelor de actiune din zonele vulnerabile, in baza Programului Cadru de Actiune Tehnic, si se aproba acest program.

Directiva 79/923/CEE privind calitatea apelor pentru moluste

Stadiul implementarii:

Pana in prezent, au fost identificate 4 zone marine, care prin conditiile de mediu pe care le au, ofera posibilitatea cresterii si exploatarii molustelor. Suprafata zonelor este de aproximativ 1020 km 2. De asemenea, a fost stabilita reteaua de monitoring si au fost elaborate hartile pentru aceste zone.

S-au determinat substantele organohalogenate, metalele grele din apa, sedimente si moluste, stabilindu-se limitele maxime admisibile pentru aceste substante.

Directiva 78/659/CEE privind calitatea apelor dulci ce necesita protectie sau imbunatatire pentru a sustine viata pestilor

Stadiul implementarii:

Au fost identificate si catalogate apsalmonicole si ciprinicole. Zonele salmonicole (unde calitatea apelor este favorabila cresterii pastravilor) sunt reprezentate de 19.498 km cursuri de apa si 57,5 km 2 lacuri naturale si de acumulare. Zonele ciprinicole (unde calitatea apelor este favorabila cresterii crapului) sunt reprezentate de 28301 km cursuri de apa si 1771,2 km 2 lacuri naturale si de acumulare.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 505
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site