Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept

CODUL PENAL AL ROMANIEI

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Reguli de circulatie
Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale
Mostenirea
MINORITATEA
Proprietatea comuna
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
Contractul de schimb
Despre uzufruct
Ocrotirea interzisului judecatoresc
Amintirile de familieCODUL PENAL AL ROMANIEI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

CAPITOLUL I : DISPOZITII PRELIMINARE

CAPITOLUL II : LIMITELE APLICARII LEGII PENALE

Sectiunea I : Aplicarea legii penale in spatiu

Sectiunea II : Aplicarea legii penale in timp

TITLUL II : INFRACTIUNEA

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : TENTATIVA

CAPITOLUL III : PARTICIPATIA

CAPITOLUL IV : PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

CAPITOLUL V: CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

Sectiunea I : Detentiunea pe viata

Sectiunea II : Inchisoarea

Sectiunea III : Amenda

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

Sectiunea I : Pedepsele complimentare

Sectiunea II : Pedepsele accesorii

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea I : Dispozitiile generale

Sectiunea II : Circumstantele atenuante si agravante

Sectiunea III : Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

Sectiunea III (1) : Suspendarea executarii pedespei sub supraveghere

Sectiunea III.(2) : Executarea pedepsei la locul de munca

Sectiunea IV : Calculul pedepselor

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

CAPITOLUL I : AMNISTIA SI GRATIEREA

CAPITOLUL II : PRESCRIPTIA

CAPITOLUL III : LIPSA PLINGERII PREALABILE SI IMPACAREA PARTILOR

CAPITOLUL IV : REABILITAREA

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA VIETII, INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII

Sectiunea I : Omucidere

Sectiunea II : Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii

Sectiunea III : Avortul

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

CAPITOLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA DEMNITATII

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI DE SERVICIU IN LEGATURA CU SERVICIUL

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE FERATE

CAPITOLUL IV INFRACTIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

CAPITOLUL I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

CAPITOLUL II : FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

CAPITOLUL III : FALSURI DE INSCRISURI

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR IN PRIMEJDIE

CAPITOLUL IV: ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI

Sectiunea I : Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare

Sectiunea II : Infractiuni pe cimpul de lupta

Sectiunea III : Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI SAVARSITE DE CIVILI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

PARTEA GENERALA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

CAPITOLUL I : DISPOZITII PRELIMINARE

CAPITOLUL II : LIMITELE APLICARII LEGII PENALE

Sectiunea I : Aplicarea legii penale in spatiu

Sectiunea II : Aplicarea legii penale in timp

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I : DISPOZITII PRELIMINARE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

CAPITOLUL I : DISPOZITII PRELIMINARE

CAPITOLUL II : LIMITELE APLICARII LEGII PENALE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Scopul legii penale

Art. 1. - Legea penala apara, impotriva infractiunilor, Romania, suveranitatea, independenta si unitatea si indivizibilitatea statului, persoana, drepturile si libertatile acesteia, proprietatea precum si intreaga ordine de drept.

Legalitatea incriminarii

Art. 2. - Legea prevede care fapte constituie infractiuni, pedepsele ce se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua in cazul savarsirii acestor fapte.

CAPITOLUL II : LIMITELE APLICARII LEGII PENALE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

CAPITOLUL I : DISPOZITII PRELIMINARE

CAPITOLUL II : LIMITELE APLICARII LEGII PENALE

Sectiunea I : Aplicarea legii penale in spatiu

Sectiunea II : Aplicarea legii penale in timp

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Sectiunea I : Aplicarea legii penale in spatiu

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

CAPITOLUL I : DISPOZITII PRELIMINARE

CAPITOLUL II : LIMITELE APLICARII LEGII PENALE

Sectiunea I : Aplicarea legii penale in spatiu

Sectiunea II : Aplicarea legii penale in timp

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Teritorialitatea legii penale

Art. 3. - Legea penala se aplica infractiunilor savarsite pe teritoriul Romaniei.

Personalitatea legii penale

Art. 4. - Legea penala se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii, daca faptuitorul este cetatean roman sau daca, neavind nici o cetatenie, are domiciliul in tara.

Realitatea legii penale

Art. 5. - Legea penala se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii, contra sigurantei statului roman contra vietii unui cetatean roman, ori prin care s-a adus o vatamare grava integritatii corporale sau sanatatii unui cetatean roman, cand sunt savarsite de catre un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu domiciliaza pe teritoriul tarii.

Punerea in miscare a actiunii penale pentru infractunile prevazute in aliniatul precedent se face numai cu autorizarea prealabila a procurorului general.

Universalitatea legii penale

Art. 6. - Legea penala se aplica si altor infractiuni decat celor prevazute in art. 5 alin. 1, savarsite in afara teritoriului tarii, de un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu domiciliaza pe teritoriul tarii, daca:

a) fapta este prevazuta ca infractiune si de legea penala a tarii unde a fost savarsita;

b) faptuitorul se afla in tara.

Pentru infractiunile indreptate impotriva intereselor statului roman sau contra unui cetatean roman, infractorul poate fi judecat si in cazul cand s-a obtinut extradarea lui.

Dispozitiile aliniatelor precedente nu se aplica in cazul cand, potrivit legii statului in care infractorul a savarsit infractiunea, exista vreo cauza care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau cand pedeapsa a fost executata ori este considerata ca executata. Cand pedeapsa nu a fost executata sau a fost executata numai in parte, se procedeaza potrivit dispozitiilor legale privitoare la recunoasterea hotaririlor straine.

Legea penala si conventiile internationale

Art. 7. - ispozitiile cuprinse in art. 5 si 6 se aplica daca nu se dispune altfel printr-o conventie internationala.

Imunitatea de jurisdictie

Art. 8. - Legea penala nu se aplica infractiunilor savarsite de catre reprezentantii diplomatici ai statelor straine sau de alte persoane care, in conformitate cu conventiile internationale, nu sunt supuse jurisdictiei penale a statului roman.

Extradarea

Art. 9. - Extradarea se acorda sau poate fi solicitata pe baza de conventie internationala, pe baza de reprocitate si, in lipsa acestora, in temeiul legii.

Sectiunea II : Aplicarea legii penale in timp

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

CAPITOLUL I : DISPOZITII PRELIMINARE

CAPITOLUL II : LIMITELE APLICARII LEGII PENALE

Sectiunea I : Aplicarea legii penale in spatiu

Sectiunea II : Aplicarea legii penale in timp

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Activitatea legii penale

Art. 10. - Legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cit ea se afla in vigoare.

Neretroactivitatea legii penale

Art. 11. - Legea penala nu se aplica faptelor care, la data cand au fost savarsite, nu erau prevazute ca infractiuni.

Retroactivitatea legii penale

Art. 12. - Legea penala nu se aplica faptelor savarsite sub legea veche, daca nu mai sunt prevazute de legea noua. In acest caz executarea pedepselor, a masurilor de siguranta si a masurilor educative, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotaririlor judecatoresti privitoare la aceste fapte, inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi.

Legea care prevedee masuri de siguranta sau masuri educative se aplica si infractiunilor care nu au fost definitiv judecate pana la data intrarii in vigoare a legii noi.

Aplicarea legii penale mai favorabile

Art. 13. - In cazul in care de la savarsirea infractiunii, pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea cea mai favorabila.

Cand legea anterioara este mai favorabila, pedepsele complimentare care au corespondent in legea penala noua se aplica in continutul si limitele prevazute de aceasta, iar cele care nu sunt prevazute in legea penala noua nu se mai aplica.

Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive

Art. 14. - Cand dupa raminerea definitiva a hotararii de condamnare si pana la executarea completa a pedepsei inchisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsa mai usoara, sanctiunea aplicata, daca depaseste maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita, se reduce la acest maxim.

Daca dupa raminerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiunea pe viata, si pana la executarea ei a intervenit o lege, care prevede pentru aceiasi fapta pedeapsa inchisorii, pedeapsa cu detentiunea pe viata se inlocuieste cu maximul inchisorii prevazut pentru acea infractiune.

Daca legea noua prevede in locul pedepsei inchisorii numai amenda, pedeapsa aplicata se inlocuieste cu amenda, fara a se putea depasi maximul special prevazut in legea noua. Tinindu-se seama de partea executata din pedeapsa inchisorii, se poate inlatura in totul sau in parte executarea amenzii.

Pedepsele complimentare, masurile de siguranta, precum si masurile educative neexecutate si neprevazute in legea noua, nu se mai executa, iar cele care au corespondent in legea noua se executa in continutul si limitele prevazute de aceasta lege.

Cand o dispozitie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, in cazul pedepselor executate pana la data intrarii in vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau inlocuita potrivit dispozitiilor alineatelor precedente.

Aplicarea facultativa a legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive

Art. 15. - Cand dupa raminerea definitiva a horaririi de condamnare si pana la executarea completa a pedepsei inchisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsa mai usoara, iar sanctiunea aplicata este mai mica decat maximul special prevazut de legea noua, tinandu-se seama de infractiunea savarsita, de persoana condamnantului, de conduita acestuia dupa pronuntarea hotararii sau in timpul executarii pedepsei si de timpul cit a executat din pedeapsa, se poate dispune fie mentinerea, fie reducerea pedepsei. Pedeapsa aplicata nu poate fi coborita sub limita ce ar rezulta din reducerea acestei pedepse proportional cu micsorarea maximului special prevazut pentru infractiunea savarsita.

Dispozitiile art. 14 alin. 5 se aplica si in cazul condamnarilor aratate in prezentul articol, executate pana la data intrarii in vigoare a legii noi, pedeapsa din hotarare reducandu-se cu o treime.

Aplicarea legii penale temporare

Art. 16. - Legea penala temporara se aplica infractiunii savarsite in timpul cand era in vigoare, chiar daca fapta nu a fost urmarita sau judecata in acel interval de timp.

TITLUL II : INFRACTIUNEA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : TENTATIVA

CAPITOLUL III : PARTICIPATIA

CAPITOLUL IV : PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

CAPITOLUL V: CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : TENTATIVA

CAPITOLUL III : PARTICIPATIA

CAPITOLUL IV : PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

CAPITOLUL V: CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Trasaturile esentiale ale infractiunii

Art. 17. - Infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsit cu vinovatia si prevazuta de legea penala.

Infractiunea este singurul temei al raspunderii penale.

Pericolul social al faptei

Art. 18. - Fapta care prezinta pericol social in intelesul legii penale este orice actiune sau inactiune prin care se aduce atingerea uneia dintre valorile aratate in art. 1 si pentru sanctionarea careia este necesara aplicarea unei pedepse.

Fapta care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni

Art. 18.1. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca prin atingerea minima adusa uneia din valorile aparate de lege si prin continutul ei concret, fiind lipsita in mod vadit de importanta, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

La stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si miljoacele de savirsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului.

In cazul faptelor prevazute in prezentul articol, procurorul sau instanta aplica una din sanctiunile cu caracter administrativ prevazute in art. 91.

Vinovatia

Art. 19. - Vinovatia exista cand fapta care prezinta pericol social este savarsit cu intentie sau din culpa.

1) Fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea acelei fapte;

b) prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea procedurii lui.

2) Fapta este savarsita din culpa cand infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce;

b) nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada.

Fapta constand intr-o actiune savarsita din culpa constituie infractiune numai atunci cand in lege se prevede in mod expres aceasta.

Fapta constand intr-o inactiune constituie infractiune fie ca este savarsita cu intentie, fie din culpa, afara de cazul cand legea sanctioneaza numai savarsirea ei cu intentie.

CAPITOLUL II : TENTATIVA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : TENTATIVA

CAPITOLUL III : PARTICIPATIA

CAPITOLUL IV : PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

CAPITOLUL V: CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Continutul tentativei

Art. 20. - Tentativa consta in punerea in executare a hotararii de a savirsi infractiunea, executare care a fost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.

Exista tentativa si in cazul in care consumarea infractiunii nu a fost posibila datorita insuficientei sau defectuozitatii miljoacelor folosite, ori datorita imprejurarii ca in timpul cand s-au savarsit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde faptuitorul credea ca se afla.

Nu exista tentativa atunci cand inposibilitatea de consumare a infractiunii este datorita modului cum a fost conceputa executarea.

Pedepsirea tentativei

Art. 21. - Tentativa se pedepseste numai cand legea prevede expres aceasta.

Tentativa se sanctioneaza cu o pedeapsa cuprinsa intre jumatatea minimului si jumatatea maximului prevazute de lege pentru infractiunea consumata, fara ca minimul sa fie mai mic decat minimul general al pedepsei. In cazul cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 25 de ani.

Desistarea si impiedecarea rezultatului

Art. 22. - Este aparat de pedeapsa faptuitorul care s-a desistat ori a impiedecat mai inainte de descoperirea faptei producerea rezultatului.

Daca actele indeplinite pana in momentul desistarii sau impiedecarii producerii rezultatului constituie o alta infractiune, se aplica pedeapsa pentru acea infractiune.

CAPITOLUL III : PARTICIPATIA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : TENTATIVA

CAPITOLUL III : PARTICIPATIA

CAPITOLUL IV : PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

CAPITOLUL V: CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Participantii

Art. 23. - Participanti sunt persoanele care cotribuie la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala in calitate de autori, instigatori sau complici

Autorul

Art. 24. - Autor este persoana care savarseste in mod nemiljocit fapta prevazuta de legea penala.

Instigatorul

Art. 25. - Instigator este persoana care, cu intentie, determina pe o alta persoana sa savirseasca o fapta prevazuta de legea penala.

Complicele

Art. 26. - Complice este persoana care, cu intentie inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala. Este de asemenea complice persoana care promite, inainte sau in timpul savarsirii faptei, ca va tainui bunurile provenite din aceasta sau ca va favoriza pe faptuitor, chiar daca dupa savarsirea faptei promisiunea nu este indeplinita.

Pedeapsa in caz de participatie

Art. 27. - Instigatorul si complicele la o fapta prevazuta de legea penala savarsita cu intentie se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecarui la savarsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. 72.

Circumstantele personale si reale

Art. 28. - Circumstantele privitoare la persoana unui participant nu se resfring asupra celorlalti.

Circumstantele privitoare la fapta se resfring asupra participantilor, numai in masura in care le-au cunoscut sau le-au prevazut.

Instigarea neurmata de executare

Art. 29. - Actele de instignare neurmate de executare faptei, precum si actele de instigare urmate de desistarea autorului ori de impiedicarea de catre acesta a producerii rezultatului, se sanctioneaza cu o pedeapsa intre minimul special al pedepsei pentru infractiunea la care s-a instigat si minimul general. In cazul cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, se aplica pedeapsa inchisorii de la 2 la 10 ani.

Actele aratate in aliniatul precedent nu se sanctioneaza, daca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la care s-a instignat este de 2 ani sau mai mica, afara de cazul cand actele indeplinite de autor pana la momentul desistarii constituie alta fapta prevazuta de legea penala.

Impiediecarea savarsirii faptei

Art. 30. - Participantul nu se pedepseste daca in cursul executarii, dar inainte de descoperirea faptei, impiedica consumarea acesteia. Daca actele savarsite pana in momentul impiedicarii constituie o alta fapta prevazuta de legea penala, participantului i se aplica pedeapsa pentru aceasta fapta.

Participatia improprie

Art. 31. - Determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana, a unei fapte prevazute de legea penala, se sanctioneaza cu pedeapsa pe care legea o prevede pentru fapta comisa cu intentie.

Determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune.

Dispozitiile art. 28-30 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV : PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : TENTATIVA

CAPITOLUL III : PARTICIPATIA

CAPITOLUL IV : PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

CAPITOLUL V: CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Formele pluralitatii

Art. 32. - Pluralitatea de infractiuni constituie, dupa caz, concurs de infractiuni sau recidiva.

Concursul de infractiuni

Art. 33. - Concurs de infractiuni exista:

a) cand doua sau mai multe infractiuni au fost savarsite de aceeasi persoana, inainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele. Exista concurs chiar daca una dintre infractiuni a fost comisa pentru savarsirea sau ascunderea altei infractiuni;

b) cand o actiune sau inactiune, savarsita de aceeasi persoana, datorita imprejurarilor in care a avut loc si urmarilor pe care le-a produs, intruneste elementele mai multor infractiuni.

Pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni

Art. 34. - In caz de concurs de infractiuni se stabileste pedeapsa pentru fiecare infractiune in parte, iar dintre acestea se aplica pedeapsa dupa cum urmeaza:

a) cand s-a stabilit o pedeapsa cu detentiune pe viata si una sau mai multe pedepse cu inchisoare ori cu amenda, se aplica pedeapsa detentiunii pe viata;

b) cand s-au stabilit numai pedepse cu inchisoare, se aplica pedeapsa cea mai grea, care poate fi sporita pana la maximul ei special, iar cand acest maxim nu este indestulator, se poate adauga un spor pana la 5 ani;

c) cand s-au stabilit numai amenzi, se aplica amenda cea mai mare, care poate fi sporita pana la maximul ei special, iar daca acest maxim nu este indestulator, se poate adauga un spor pana la o patrime din acel maxim;

d) cand s-a stabilit o pedeapsa cu inchisoare si o pedeapsa cu amenda, se aplica pedeapsa inchisorii, la care se poate adauga amenda, in totul sau in parte;

e) cand s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoare si mai multe pedepse cu amenda se aplica pedeapsa inchisorii potrivit dispozitiei de la lit. b) la care se poate adauga amenda, potrivit dispozitiei de la lit. c).

Prin aplicarea dispozitiilor din alineatul precedent nu se poate depasi totalul pedepselor stabilite de instanta pentru infractiunile concurente.

Pedeapsa complimentara si masurile de siguranta in caz de concurs de infractiuni

Art. 35. - Daca pentru una dintre infractiunile concurente s-a stabilit si o pedeapsa complimentara, aceasta se aplica alaturi de pedeapsa inchisorii.

Daca s-au stabilit mai multe pedepse complimentare de natura diferita, sau chiar de aceeasi natura dar cu continut diferit, acestea se aplica alaturi de pedeapsa inchisorii.

Daca s-au stabilit mai multe pedepse complimentare de aceeasi natura si cu acelasi continut, se aplica cea mai grea dintr acestea.

Masurile de siguranta de natura deosebita, luate in cazul infractiunilor concurente, se cumuleaza.

Contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente

Art. 36. - Daca infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infractiune concurenta, se aplica dispozitiile art. 34 si 35.

Dispozitiile art. 34 si 35 se aplica si in cazul in care, dupa ce o hotarare de condamnare a ramas definitiva, se constata ca cel condamnat suferise si o alta condamnare definitiva pentru o infractiune concurenta.

Daca infractorul a executat in totul sau in parte pedeapsa aplicata prin hotararea anterioara, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infranctiunile concurente.

Dispozitiile privitoare la aplicarea pedepsei in caz de concurs de infractiune se aplica si in cazul in care condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata a fost comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii.

Recidiva

Art. 37. - Recidiva exista in urmatoarele cazuri:

a) cand dupa ramanerea definitiva a unei hotariri de condamnare la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni, cel condamnat savarseste din nou o infractiune cu intentie, inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii acesteia sau in stare de evadare, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru a doua infractiune este inchisoare mai mare de un an;

b) cand dupa execuatrea unei pedepse cu inchisoare mai mare de 6 luni, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii unei asemenea pedepse, cel condamnat savarseste din nou o infractiune cu intentie pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare cu un an;

c) cand dupa condamnarea la cel putin trei pedepse cu inchisoare pana la 6 luni sau dupa executare, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescrierea executarii a cel putin trei asemenea pedepse, cel condamnat savarseste din nou o infractiune cu intentie pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mari de un an.

Exista recidiva si in cazurile in care una dintre pedepsele prevazute in alineatul 1 este detentiunea pe viata.

Pentru stabilirea starii de recidiva in cazurile prevazute in alineatul 1 lit. a si b si alin. 2 se poate tine seama si de hotararea de condamnare pronuntata in strainatate, pentru o fapta prevazuta si de legea romana, daca hotararea de condamnare a fost recunoscuta potrivit dispozitiilor legii.

Condamnarile care nu atrag starea de recidiva

Art. 38. - La stabilirea starii de recidiva nu se tine seama de hotaririle de condamnare privitoare la:

a) infractiunile savarsite in timpul minoritatii;

a.1) infractiunile savarsite din culpa;

b) infractiunile amnistiate;

c) faptele care nu mai sunt prevazute ca infractiuni de legea penala.

De asemenea, nu se tine seama de condamnarile pentru care a intervenit reabilitarea, sau in privinta carora s-a implinit termenul de reabilitare.

Pedeapsa in caz de recidiva

Art. 39. - In cazul recidivei prevazute in art. 37 alin. 1 lit. a, pedeapsa stabilita pentru infractiunea savarsita ulterior si pedeapsa aplicata pentru infractiune anterioara se contopesc potrivit dispozitiilor art. 34 si 35. Sporul prevazut in art. 34 alin. 1 lit. b se poate mari pana la 7 ani.

Daca pedeapsa anterioara a fost executata in parte, contopirea se face intre pedeapsa ce a mai ramas de executat si pedeapsa aplicata pentru infractiunea savarsita ulterior.

In cazul savarsirii unei infractiuni dupa evadare, prin pedeapsa anterioara se intelege pedeapsa care se execuata, cumulata cu pedeapsa aplicata pentru evadare.

In cazul recidivei prevazute in art. 37 alin. 1 lit. b, se poate aplica o pedeapsa pana la maximul special. Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor pana la 10 ani, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult doua treimi din maximul special.

In cazul recidiviei prevazute in art. 37 lit. c se aplica in mod corespunzator dispozitiile din alineatele precedente.

Daca dupa raminerea definitiva a hotararii de condamnare si mai inainte ca pedeapsa sa fi fost executata sau considerata ca executata, se descopera ca cel condamnat se afla in stare de recidiva, instanta aplica dispozitiile din alin. 1 in cazul recidivei prevazute in art. 37 lit. a si dispozitiile din alin. 4 in cazul recidivei prevazute in art. 37 lit. b.

Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazul in care, condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata a fost comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii.

Pedeapsa in unele cazuri cand nu exista recidiva

Art. 40. - Cand dupa condamnarea definitiva cel condamnat savarseste din nou o infractiune inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii acesteia sau in stare de evadare, si nu sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru starea de recidiva, pedeapsa se aplica potrivit regulilor pentru concursul de infractiuni.

Unitatea infractiunii continuate si a celei complexe

Art. 41. - In cazul infractiunii continuate si infractiunii complexe nu exista pluralitatea de infractiuni.

Infractiunea este continuata cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi rezolutii, actiuni sau inactiuni care prezinta, fiecare in parte, continutul aceleiasi infractiuni.

Infractiunea este complexa cand in continutul sau intra, ca element sau ca circumstanta agravanta, o actiune sau inactiune care constituie prin ea insasi o fapta prevazuta de legea penala.

Pedeapsa pentru infractiunea continuata

Art. 42. - Infractiunea continuata se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, la care se poate adauga un spor potrivit dispozitiilor art. 34.

Recalcularea pedepsei pentru infractiunea continuata sau complexa

Art. 43. - Daca infractorul condamnat definitiv pentru o infractiune continuata sau complexa este judecat ulterior si pentru alte actiuni sau inactiuni care intra in continutul aceleiasi infractiuni tinandu-se seama de infractiunea savarsita in intregul ei, se stabileste o pedeapsa corespunzatoare, care nu poate fi mai usoara decat cea pronuntata anterior.

CAPITOLUL V: CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : TENTATIVA

CAPITOLUL III : PARTICIPATIA

CAPITOLUL IV : PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

CAPITOLUL V: CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Legitima aparare

Art. 44. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savarsita in stare de legitima aparare.

Este in stare de legitima aparare acel care savarseste fapte pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, indreptat impotriva sa, a altuia sau impotriva unui interes obstesc si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc.

Este de asemenea in legitima aparare si acela care din cauza tulburarii sau temerii a depasit limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu imprejurarile in care s-a produs atacul.

Starea de necesitate

Art. 45. - Nu constituie fapte prevazuta de legea penala, savarsita in stare de necesitate.

Este in stare de necesitate acela care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes ostesc.

Nu este in stare de necesitate persoana care in momentul cand a savarsit fapta si-a dat seama ca pricinuieste urmari vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inlaturat.

Constringerea fizica si constringerea morala

Art. 46. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savarsita din cauza unei constringeri fizice careia faptuitor nu i-a putut rezista.

De asemenea, nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savarsita din cauza unei constringeri morale, exercitata prin amenintarea cu un pericol grav pentru persoana faptuitorului ori a altuia si care nu putea fi inlaturat in alt mod.

Cazul fortuit

Art. 47. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, al carei rezultat este consecinta unei imprejurari care nu putea fi prevazuta.

Iresponsabilitatea

Art. 48. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca faptuitorul, in momentul savarsirii faptei, fie din cauza alienatiei mintale, fie din alte cauze, nu putea sa-si dea seama de actiunile sau inactiunile sale, ori nu putea fi stapin pe ele.

Betia

Art. 49. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca faptuitorul, in momentul savarsirii faptei, se gasea, datorita unor imprejurari independente de vointa sa, in stare de betie completa produsa de alcool sau de alte substante.

Starea de betie voluntara completa produsa de alcool sau de alte substante nu inlatura caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, dupa caz, o circumstanta atenuanta sau agravanta.

Minoritatea faptuitorului

Art. 50. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savarsita de un minor care la data comiterii acesteia nu indeplinea conditiile legale pentru a raspunde penal.

Eroarea de fapt

Art. 51. - Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, cand faptuitorul, in momentul savarsirii acesteia, nu cunostea existenta unei stari, situatii sau imprejurari de care depinde caracterul penal al faptei.

Nu constituie o circumstanta agravanta imprejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o in momentul savarsirii infractiunii.

Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplica si faptelor savarsite din culpa pe care legea penala le pedepseste, numai daca necunoasterea starii, situatiei sau imprejurarii respective nu este ea insasi rezultatul culpei.

Necunoasterea sau cunoasterea gresita a legii penale nu inlatura caracterul penal al faptei.

TITLUL III : PEDEPSELE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Pedeapsa si scopul ei

Art. 52. - Pedeapsa este o masura de constringere si un miljoc de reeducare a condamnantului. Scopul pedepsei este prevenirea savarsirii de noi infractiuni.

Prin executarea pedepsei se urmareste formarea unei atitudini corecte fata de munca, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convetuire sociala. Executarea pedepsei nu trebuie sa cauzeze suferinte fizice si nici sa injoseasca persoana condamnatului.

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Felurile pedepselor

Art. 53. - Pedepsele sunt principale, complimentare si accesorii.

1) Pedepsele principale sunt:

a) detentiunea pe viata;

b) inchisoarea de la 15 zile la 30 de ani;

c). amenda de la 100.000 lei la 50.000.000 lei.

2) Pedepsele complimentare sunt:

a) interzicerea unor drepturi de la unu la 10 ani;

b) degradarea militara.

3) Pedeapsa accesorie este interzicerea unor drepturi anume prevazute de lege.

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

Sectiunea I : Detentiunea pe viata

Sectiunea II : Inchisoarea

Sectiunea III : Amenda

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Sectiunea I : Detentiunea pe viata

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

Sectiunea I : Detentiunea pe viata

Sectiunea II : Inchisoarea

Sectiunea III : Amenda

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Regimul detentiunii pe viata

Art. 54. - Detentiunea pe viata se executa in penitenciare anume destinate pentru aceasta sau in sectii speciale ale celorlalte penitenciare.

Regimul executarii pedepsei detentiunii pe viata este reglementat in legea privind executarea pedepselor.

Neaplicarea pedepsei detentiunii pe viata

Art. 55. - Pedeapsa detentiunii pe viata nu se aplica aceluia care, la data pronuntarii hotararii de condamnare, a implinit varsta de 60 de ani. In acest caz, in locul pedepsei detentiunii pe viata se aplica pedeapsa inchisorii pe timp de 25 de ani si pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maxima.

In cazul in care cel condamnat la pedepasa detentiunii pe viata a implinit varsta de 60 de ani in timpul executarii pedepsei, detentiunea pe viata se inlocuieste cu inchisoare pe timp de 25 de ani.

Liberarea conditionata

Art. 55.1. - Cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata poate fi liberat conditionat dupa executarea efectiva a 20 de ani de detentiune, daca este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale.

Condamnatul trecut de varsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei poate fi liberat conditionat dupa executarea efectiva a 15 ani de detentiune, daca sunt indeplinite si celelalte conditii prevazute in alin. 1.

Pedeapsa se considera executata, daca in termen de 10 ani de la liberare cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune. Daca in acest interval de timpü cel liberat a comis din nou o infractiune, se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 61.

Calculul pedepsei in caz de comutare sau inlocuire

Art. 55.2 - In cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa inchisorii. perioada de detentiune executata se considera ca parte executata din pedeapsa inchisorii.

Sectiunea II : Inchisoarea

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

Sectiunea I : Detentiunea pe viata

Sectiunea II : Inchisoarea

Sectiunea III : Amenda

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Regimul general al executarii pedepsei

Art. 56. - Regimul executarii pedepsei inchisorii se intemeiaza pe obligatia condamnantilor de a presta o munca utila, daca sunt apti pentru aceasta, pe actiunea educativa ce trebuie desfasurata fata de condamnati, pe respectarea de catre acestia a disciplinei muncii si a ordinii interioare a locurilor de detinere, precum si pe stimularea si recompensarea celor staruitori in munca, disciplinati si care dau dovezi temeinice de indreptare.

Toate aceste miljoace trebuie folosite in asa fel incit sa conduca la reeducarea celor condamnati.

Dupa implinirea virstei de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei, condamnatii nu au obligatia de a muncii in timpul executarii pedepsei; ei pot fi admisi la munca daca cer aceasta.

Regimul de detinere

Art. 57. - Executarea pedepsei inchisorii se face, potrivit dispozitiilor legii privind executarea pedepselor, in locuri de detinere anume destinate.

Femeile condamnate la pedeapsa inchisorii executa aceasta pedeapsa separat de condamnatii barbati.

Minorii condamnati la pedeapsa inchisorii executa pedeapsa separat de condamnatii majori sau in locuri de detinere speciale, asigurindu-li-se posibilitatea de a continua invatamintul general obligatoriu si de a dobindi o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile lor.

Regimul de munca

Art. 58. - Munca prestata de condamnant este remunerata, cu exceptia muncilor cu caracter gospodaresc necesar locului de detinere. Prin legea privind executarea pedepselor se stabilesc cazurile in care si aceste din urma munci sunt remunerate.

Normele, timpului de munca si remuneratia muncii condamnantilor sunt cele stabilite prin lege.

Din remuneratia muncii condamnantului o parte revine acestuia, iar cealalta parte revine administratiei locului de detinere. Aceste parti, precum si modul de folosire a lor se stabilesc prin legea privind executarea pedepselor.

Liberarea conditionala

Art. 59. - Dupa ce a executat cel putin jumatate din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin trei patrimi in cazul inchisorii mai mare de 10 ani, condamnantul care este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei.

In calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin. 1 se tine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. In acest caz insa, liberarea conditionata nu poate fi acordata inainte de executarea efectiva a cel putin o jumatate din durata pedepsei cand acesta nu depaseste 10 ani si a cel putin doua treimi cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.

Cand condamnantul executa mai multe pedepse cu inchisoare care nu se contopesc, fractiunile de pedeapsa aratate la alin. 1 se socotesc in raport de totalul pedepselor.

In aplicarea dispozitiilor alineatelor precedente se are in vedere durata pedepsei pe care o executa condamnantul.

Liberarea conditionata in cazul infractiunilor savarsite din culpa

Art. 59.1. - Cel condamnat pentru savarsirea uneia sau mai multor infractiuni din culpa poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei, dupa ce a executat cel putin jumatate din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau cel putin doua treimi in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca indeplineste si celelalte conditii prevazute in art. 59 alin. 1.

Dispozitiile art. 59 alin. 2 se aplica in mod corespunzator, liberarea conditionata neputand fi acordata inainte de executarea efectiva a cel putin o treime din durata pedepsei cand aceasta nu depaseste 10 ani si a cel putin jumatate cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.

In cazul in care pedeapsa ce se executa este rezultata din concursul intre infractiuni savarsite din culpa si infractiuni intentionate, se aplica dispozitiile art. 59.

Dispozitiile art. 59 alin. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator.

Liberarea conditionata in cazuri speciale

Art. 60. - Condamnantul care din cauza starii sanatatii sau din alte cauze, nu a fost niciodata folosit la munca ori nu mai este folosit, poate fi liberat conditionat dupa executarea fractiunilor de pedeapsa aratate in art. 59 sau, dupa caz, in art. 59 (1), daca da dovezi temeinice de disciplina si de indreptare.

Cei condamnati in timpul minoritatii, cand ajung la varsta de 18 ani, precum si condamnatii trecuti de varsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei, pot fi liberati conditionat, dupa executarea unei treimi din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau a unei jumatati in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca indeplinesc celelalte conditii prevazute in art. 59 alin.1.

Persoanele prevazute in alin. 2, condamnate pentru savarsirea unei infractiuni din culpa, pot fi liberate conditionat dupa executarea unei patrimi din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau a unei treimi in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca indeplinesc celelelalte conditii prevazute in art. 59 alin. 1.

Daca pedepasa ce se executa este rezultata din concursul intre infractiuni savarsite din culpa si infractiuni intentionate, se aplica dispozitiile privind liberarea conditionata in cazul infractiunilor intentionate.

Cand condamnatul executa mai multe pedepse cu inchisoare, care nu se contopesc, fractiuniel de pedeapsa se socotesc in raport cu totalul pedepselor.

In toate cazurile, la calculul fractiunilor de pedeapsa se tine seama de partea din durata pedepsei considerata, potrivit legii, ca executat pe baza muncii prestate.

Dispozitiile art. 59 alin.4 se aplica in mod corespunzator.

Efectele liberarii conditionate

Art. 61. - Pedeapsa se considera executata daca in intervalul de timp de la liberare si pana la implinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune. Daca in acelasi interval cel liberat a comis din nou o infractiune, instanta, tinand seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie mentinerea liberarii conditionate, fie revocarea. In acest din urma caz, pedeapsa stabilita pentru infractiunea savarsita ulterior si restul de pedeapsa ce a mai ramas de executat din pedeapsa anterioara se contopesc, putandu-se aplica un spor pana la 5 ani.

Revocarea este obligatorie in cazul cand fapta savarsita este o infractiune contra sigurantei statului, o infractiune contra pacii si omenirii, o infractiunede omor, o infractiune savarsita cu intentie care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infractiune prin care s-au produs consecinte deosebit de grave.

Executarea pedepsei intr-o inchisoare militara

Art. 62. - Executarea pedepsei inchisorii care nu depaseste 2 ani, de catre militarii in termen, se face intr-o inchisoare militara in cazurile prevazute de lege, precum si in cazurile cand instanta judecatoreasca tinand seama de imprejurarile cauzei si de persoana condamnantului, dispune acesta.

Daca militarul condamnat a executat jumatate din durata pedepsei si a dat dovezi temeinice de indreptare, partea din durata pedepsei ce a mai ramas de executat se reduce cu o treime, iar daca s-a evidentiat in mod deosebit, reducerea poate depasi o treime, putand cuprinde chiar tot restul pedepsei.

Daca in timpul executarii pedepsei militarul condamnat devine inapt serviciul, este liberat conditionat.

Daca in timpul executarii pedepsei militarul condamnat savarseste din nou o infractiune, instanta care pronunta condamnarea pentru aceasta infractiune face, dupa caz, aplicarea art. 39 alin. 1 si 2 sau a art. 40. Pedeapsa astfel stabilita se executa intr-un loc de detinere.

Dupa executarea pedepsei potrivit alin. 1-3 sau dupa gratierea totala ori dupa gratierea restului de pedeapsa, cel condamnat este reabilitat de drept.

Dispozitiile alineatelor precedente sunt aplicabile si celor care au devenit militari in termen dupa raminerea definitiva a hotararii de condamnare.

In cazul in care, inainte de inceperea executarii pedepsei intr-o inchisoare militara, condamnatul a fost trecut in rezerva, pedeapsa se executa intr-un loc de detinere.

Sectiunea III : Amenda

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

Sectiunea I : Detentiunea pe viata

Sectiunea II : Inchisoarea

Sectiunea III : Amenda

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Stabilirea amenzii

Art. 63. - Pedeapsa amenzii consta in suma de bani pe care infractorul este condamnat sa o plateasca.

Ori de cate ori legea prevede ca o infractiune se pedepseste numai cu amenda, fara a-i arata limitele, minimul special al acestei este de 150.000 lei, iar maximul de 10.000.000 lei.

Cand legea prevede pedeapsa amenzii fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult 1 an, minimul special la amenzii este de 250.000 lei si maximul special de 15.000.000 lei, iar cand prevede pedeapsa amenzii alternative cu pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an, minimul special este de 350.000 lei si maximul special de 30.000.000 lei.

In caz de aplicare a cauzelor de atenuare sau de agravare a pedepselor, amenda nu poate sa depaseasca limitele generale aratate in art. 53 pct. 1 lit. c).

Amenda se stabileste tinandu-se seama de dispozitiile art. 72, fara a-l pune insa pe infractor in situatie de a nu-si putea indeplini indatoririle privitoare la intretinerea, cresterea, invatatura si pregatirea profesionala a persoanelor fata de care are aceste obligatii legale.

Inlocuirea pedepsei amenzii

Art. 63.1. - Daca cel condamnat se sustrage cu rea-credinta de la executarea amenzii, instanta poate inlocui aceasta pedeapsa cu pedeapsa inchisorii in limitele prevazute pentru infractiunea savarsita, tinand seama de partea din amenda care a fost achitata.

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

Sectiunea I : Pedepsele complimentare

Sectiunea II : Pedepsele accesorii

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Sectiunea I : Pedepsele complimentare

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

Sectiunea I : Pedepsele complimentare

Sectiunea II : Pedepsele accesorii

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Interzicerea unor drepturi

Art. 64. - Pedeapsa complimentara a interzicerii unor drepturi consta in interzicerea unuia sau unora din urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a alege si de a fi ales in organele puterii de stat si in functii elective de stat publice.

b) dreptul dde a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat;

c) dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnantul pentru savarsirea infractiunii;

d) drepturile parintesti;

e) dreptul de a fi tutore sau curator.

Interzicerea drepturilor prevazute la lit. b) nu se poate pronunta decat pe langa interzicerea drepturilor prevazute la lit. a, afara de cazul cand legea dispune altfel.

Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi

Art. 65. - Pedeapsa complimentara a interzicerii unor drepturi poate fi aplicata, daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea de cel putin 2 ani si instanta constanta ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana infractorului, aceasta pedeapsa este necesara.

Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa.

Conditia aratata in alin. 1 cu privire cu cuantumul pedepsei principale trebuie sa fie indeplinita si in cazul in care aplicarea pedepsei prevazute in acel alineat este obligatorie.

Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi

Art. 66. - Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi incepe dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori dupa prescriptia executarii pedepsei.

Degradarea militara

Art. 67. - Pedeapsa complimentara a degradarii militare consta in pierderea gradului si a dreptului de a purta uniforma.

Degradarea militara se aplica in mod obligatoriu condamnantilor militari si rezervisti , daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea mai mare de 10 ani sau detentiunea pe viata.

Degradarea militara poate fi aplicata condamnantilor militari si rezervisti pentru infractiuni savirsi cu intentie, daca pedeapsa principala stabilita este de cel putin 5 ani si de cel mult 10 ani.

Art. 68. - Abrogat

Art. 69. - Abrogat

Art. 70. - Abrogat

Sectiunea II : Pedepsele accesorii

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

Sectiunea I : Pedepsele complimentare

Sectiunea II : Pedepsele accesorii

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Continutul si executarea pedepsei accesorii

Art. 71. - Pedepsele accesorie consta in interzicerea tuturor drepturilor prevazute in art. 64.

Condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor aratate in alineatul precedent din momentul in care hotararea de condamnare a ramas definitiva si pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.

Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplica si in cazul cand s-a dispus executarea pedepsei la locul de munca cu exceptiile prevazute in art. 64 lit. d) si e) fiind lasata la aprecierea instantei.

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea I : Dispozitiile generale

Sectiunea II : Circumstantele atenuante si agravante

Sectiunea III : Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

Sectiunea III (1) : Suspendarea executarii pedespei sub supraveghere

Sectiunea III.(2) : Executarea pedepsei la locul de munca

Sectiunea IV : Calculul pedepselor

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Sectiunea I : Dispozitiile generale

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea I : Dispozitiile generale

Sectiunea II : Circumstantele atenuante si agravante

Sectiunea III : Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

Sectiunea III (1) : Suspendarea executarii pedespei sub supraveghere

Sectiunea III.(2) : Executarea pedepsei la locul de munca

Sectiunea IV : Calculul pedepselor

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Criteriile generale de individualizare

Art. 72. - La stabilirea si aplicarea pedepselor se tine seama de dispozitiile partii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, de gradul de pericol social al faptei savarsite, de persoana infractorului si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Cand pentru infractiunea savarsita legea prevede pedepse alternative, se tine seama de dispozitiile alineatelor precedent atit pentru alegerea unueia dintr pedepsele alternative, cit si pentru proportionalizarea acesteia.Sectiunea II : Circumstantele atenuante si agravante

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea I : Dispozitiile generale

Sectiunea II : Circumstantele atenuante si agravante

Sectiunea III : Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

Sectiunea III (1) : Suspendarea executarii pedespei sub supraveghere

Sectiunea III.(2) : Executarea pedepsei la locul de munca

Sectiunea IV : Calculul pedepselor

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Circumstantele atenuante

Art. 73. - Urmatoarele imprejurari constituie circumstantele atenuante:

a) depasirea limitelor legitimei aparari sau ale starii de necesitate;

b) savarsirea infractiunii sub stapinirea unei puternice tulburari sau emotii, determinata de o provocare din partea vatamata, produsa prin violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau prin alta actiune ilicita grava.

Imprejurari care pot constitui circumstante atenuante

Art. 74. - Urmatoarele imprejurari pot fi considerate circumstante atenuante:

a) conduita buna a infractorului inainte de savarsirea infractiunii;

b) staruinta depusa de infractor pentru a inlatura rezultatul infractiunii sau a repara paguba pricinuita;

c) atitudinea infractorului dupa savarsirea infractiunii, rezultind din prezentarea sa in fata autoritatii, comportarea sincera in cursul procesului, inlesnirea descoperirii ori arestarii participantilor.Imprejurarile enumerate in prezentul articol au cursul exemplificativ.

Circumstante agravante

Art. 75. - Urmatoarele imprejurari constituite circumstante agravante:

a) savarsirea faptei de trei sau mai multe persoane impreuna;

b) savarsirea infractiunii prin acte de cruzime sau prin metode ori miljoace care prezinta pericol public;

c) savarsirea infractiunii de catre un infractor major, daca aceasta a fost comisa impreuna cu un minor;

d) savarsirea infractiunii din motive josnice;

e) savarsirea infractiunii in stare de betie anume provocata in vederea comiterii faptei;

f) savarsirea infractiunii in stare de catre o persoana care a profilat de situatia prilejuita de o calamitate.

Instanta poate retine ca circumstante agravante si alte imprejurari care imprima faptei un caracter grav.

Efectele circumstantelor atenuante

Art. 76. - In cazul in care exista circumstante atenuante, pedeapsa principala se reduce sau se schimba dupa cum urmeaza:

a) cand minimul special al pedepsei inchisorii este de 10 ani sau mai mare, pedeapsa se coboara sub minimul special, dar nu mai jos de 3 ani;

b) cand minimul special al pedepsei inchisorii este de la 5 ani sau mai mare, pedeapsa se coboara sub minimul special, dar nu mai jos de un an;

c) cand minimul special al pedepsei inchisorii este de 3 ani sau mai mare, pedeapsa se coboara sub minimul special, dar nu mai jos de 3 luni;

d) cand minimul special al pedepsei inchisorii este de un an sau mai mare, pedeapsa se coboara sub acest minim, pana la minimul general;

e) cand minimul special al pedepsei inchisorii este de 3 luni sau mai mare, pedeapsa se coboara sub acest minim, pana la minimul general, sau se poate aplica amenda care nu poate fi mai mica de 300.000 lei, iar cand minimul special este sub 3 luni se aplica o amenda care nu poate fi mai mica de 200.000 lei;

f) cand pedeapsa prevazuta de lege este amenda, aceasta se coboara sub minimul ei special, putand fi redusa pana la 150.000 lei in cazul cand minimul special este de 350.000 lei sau mai mare, ori pana la minimul general, cand minimul special este sub 350.000 lei.

In cazul infractiunilor contra sigurantei statului, al infractiunilor contra pacii si omenirii al infractiunii de omor, al infractiunilor savarsite cu intentie care au avut ca urmare moartea unei persoane, sau al infractiunilor prin care s-au produs consecinte deosebit de grave, daca se constata ca exista circumstante atenuante, pedeapsa inchisorii poate fi redusa cel mult pana la o treime din minimul special.

Cand exista circumstante atenuante, pedeapsa complimentara privativa de drepturi prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita poate fi inlaturata.

Circumstante atenuante in cazul pedepsei detentiunii pe viata

Art. 77. - Cand pentru infractiunea savarsita legea prevede pedeapsa cu detentiunea pe viata daca exista circumstante atenuante se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 25 de ani.

Efectele circumstantelor agravante

Art. 78. - In cazul in care exista circumstamte agravante se poate aplica o pedeapsa pana la maximul special. Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor pana la 5 ani, care nu poate depasi o treime din acest maxim, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult jumatate din maximul special.

Indicarea circumstantelor

Art. 79. - Orice imprejurare retinuta ca circumstanta atenuanta sau ca circumstanta agravanta trebuie aratata in hotarare.

Concursul intre cauzele de agravare si de atenuare

Art. 80. - In caz de concurs intre cauzele de agravare si cauzele de atenuare, pedeapsa se stabileste tinandu-se seama de circumstantele agravante, de circumstantele atenuante si de starea de recidiva.

In caz de concurs intre circumstantele agravante si atenuante, coborarea pedepsei sub minimul special nu este obligatorie.

In cazul aplicarii concomitente a dispozitiilor cu privire la circumstantele agravante, recidiva si la concurs de infractiuni, pedeapsa nu poate depasi 25 de ani, daca maximul special pentru fiecare infractiune este de 10 ani sau mai mic, si 30 de ani daca maximul special pentru cel putin una din infractiuni este mai mare de 10 ani.

Sectiunea III : Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea I : Dispozitiile generale

Sectiunea II : Circumstantele atenuante si agravante

Sectiunea III : Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

Sectiunea III (1) : Suspendarea executarii pedespei sub supraveghere

Sectiunea III.(2) : Executarea pedepsei la locul de munca

Sectiunea IV : Calculul pedepselor

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Conditiile de aplicare a suspendarii conditionate

Art. 81. - Instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o anumita durata, daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

a) pedeapsa aplicata este inchisoare de cel mult 3 ani sau amenda;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni, afara de cazul cand condamnarea intra in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 38;

c) se apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei poate fi acordata si in caz de concurs de infractiuni, daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult doi ani si sunt intrunite conditiile prevazute de alin. 1 lit. b) si c).

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 12 ani, precum si in cazul infractiunilor de vatamare corporala gravam viol si tortura.

In cazul condamnarii pentru o infractiune prin care s-a produs o paguba, instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei numai daca pana la pronuntarea hotararii paguba a fost integral reparata sau plata despagubirii este garantata de o societate de asigurare.

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu atrage suspendarea executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotararea de condamnare.

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei trebuie motivata.

Termenul de incercare

Art. 82. - Durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei constituie termen de incercare pentru condamnat si se compune din cuantumul pedepsei inchisorii aplicate, la care se adauga un interval de timp de 2 ani.

In cazul cand pedeapsa a carei executare a fost suspendata este amenda, termenul de incercare este de un an.

Termenul de incercare se socoteste de la data hotarita prin care s-a pronuntat suspendarea conditionata a executarii pedepsei a ramas definitiva.

Revocarea in cazul savarsirii unei infractiuni

Art. 83. - Daca in cursul termenului de incercare cel condamnat a savarsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea conditionata, dispunind executarea in intregime a pedepsei, care nu se contopeste cu pedeapsa aplicata pentru noua infractiune.

Revocarea suspendarii pedepsei nu are loc insa, daca infractiunea savarsita ulterior a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare.

Daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, se poate aplica suspendarea conditionata a executarii pedepsei chiar daca infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei. In acest caz nu mai are loc revocarea primei suspendari.

La stabilirea pedepsei pentru infractiunea savarsita dupa raminerea definitiva a hotararii de suspendare nu se mai aplica sporul prevazut de legea pentru recidiva.

Revocarea in cazul neexecutarii obligatiilor civile

Art. 84. - Daca pana la expirarea termenului de incercare condamnantul nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, instanta poate dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei, afara de cazul cand cel condamnat dovedeste ca nu a avut putinta de a indeplini acele obligatii.

Anularea suspendarii pentru infractiuni savarsite anterior

Art. 85. - Daca se descopera ca cel condamnat mai savarseste o infractiune inainte de pronuntarea hotararii prin care s-a dispus suspendarea sau pana la raminerea definitiva a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisori chiar dupa expirarea termenului de incercare, suspendarea conditionata a executarii pedepsei se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni sau recidiva.

Anularea suspendarii executarii pedepsei nu are loc, daca infractiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare.

In cazurile prevazute in alin. 1, daca pedeapsa rezulta in urma contopirii nu depasesc un an, instanta aplica dispozitiile art. 81 alin. 2. In cazul cand se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, termenul de incercare se calculeaza de la data raminerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

Reabilitarea in cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei

Art. 86. - Daca condamnantul nu a savarsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in baza art. 83 si 84, el este reabilitat de drept.

Sectiunea III (1) : Suspendarea executarii pedespei sub supraveghere

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea I : Dispozitiile generale

Sectiunea II : Circumstantele atenuante si agravante

Sectiunea III : Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

Sectiunea III (1) : Suspendarea executarii pedespei sub supraveghere

Sectiunea III.(2) : Executarea pedepsei la locul de munca

Sectiunea IV : Calculul pedepselor

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Conditiile de aplicare a suspendarii executarii pedespei sub supraveghere

Art. 86.1. - Instanta poate dispune suspendarea executarii pedespei sub supraveghere, daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

a) pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 4 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, afara de cazurile cand condamnarea intra in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 38;

c) se apreciaza, tinand seama de persoana condamnatului, de comportamentul sau dupa comiterea faptei, ca pronuntarea condamnarii constituie un avertisment pentru acesta si, chiar fara executarea pedepsei, condanmetul nu va mai savarsi infractiuni.

Susupendarea executarii pedespei sub supraveghere poate fi acordata si in cazul concursului de infractiuni, daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 3 ani si sunt intrunite conditiile prevazute in alin. 1 lit. b) si c).

Susupendarea executarii pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 12 ani, precum si in cazul infractiunilor de vatamare corporala grava, viol si tortura.

Dispozitiile art. 81 alin. 4 si 5 se aplica si in cazul suspendarii executarii pedespei sub supraveghere.

Termenul de incercare

Art. 86.2. - Termenul de incercare in cazul suspendarii executarii pedespei sub supraveghere se compune din cuantumul pedepsei inchisorii aplicate, la care se adauga un interval de timp, stabilit de instanta, intre 2 si 5 ani.

Dispozitiile art. 82 alin. 3 se aplica in mod corespunzator.

Masurile de supraveghere si obligatiile condamnatului

Art. 86.3. - Pe durata termenului de incercare, condamnatul trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte, la datele fixate, la judecatorul desemnat cu supravegherea lui sau la alte organe stabilite de instanta;

b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;

c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

Datele prevazute in alin. 1 lit. b), c) si d) se comunica persoanelor sau organelor stabilite la lit. a).

Instanta poate sa impuna condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din urmatoarele obligatii:

a) sa desfasoare o activitate sau sa urmeze un curs de invatamant ori de calificare;

b) sa nu schimbe domiciliul sau resedinta avuta ori sa nu depaseasca limita teritoriala stabilita, decat in conditiile fixate de instanta;

c) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;

d) sa nu intre in legatura cu anumite persoane;

e) sa nu conduca nici un vehicul sau anumite vehicule;

f) sa se supuna masurilor de control, tratament si ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii.

Supravegherea executarii obligatiilor de instanta conform alin. 3 lit. a) - f) se face de organele prevazute in alin. 1 lit. a) si aceleasi organe sesizeaza instanta in caz de neindeplinire a obligatiilor pentru luarea masurilor in conditiile art. 86 (4) alin. 2.

Revocarea suspendarii executarii pedespei sub supraveghere

Art. 86.4. - Dispozitiile art 83 si 84 se aplica in mod corespunzator si in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

Daca cel condamnat nu ideplineste masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta,aceasta poate sa revoce suspendarea executarii pedepsei dispunind executarea in intregime a pedepsei, sau sa prlungeasca termenul de incercare cu cel mult 3 ani.

Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

Art. 86.5. - Dispozitiile art. 85 alin. 1 si 2 se aplica in mod corespunzator ,si in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

In cazurile prevazute in art. 85 alin. 1, daca pedeapsa rezultata in urma contopirii nu depaseste 3 and, instanta poate aplica dispozitlile art. 86.1. In cazul cand se dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, termenul de incercare se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

Reabilitarea in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

Art. 86.6. - Daca cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare si nici nu sea pronuntat revocarea suspendarii executarii pedepsei in baza art. 86.4, el este reabilitat de drept.

Sectiunea III.(2) : Executarea pedepsei la locul de munca

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea I : Dispozitiile generale

Sectiunea II : Circumstantele atenuante si agravante

Sectiunea III : Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

Sectiunea III (1) : Suspendarea executarii pedespei sub supraveghere

Sectiunea III.(2) : Executarea pedepsei la locul de munca

Sectiunea IV : Calculul pedepselor

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Conditii de aplicare

Art. 86.7. - In cazul in care instanta, tinand seama de gravitatea faptei, de imprejurarile in care a fost comisa, de conduita profesionala si generala a faptuitorului si de posibilitatile acestuia de reeducare, apreciaza ca sunt suficiente temeiuri ca scopul pedepsei sa fie atins fara privare de libertate, poate dispune executarea pedepsei in unitatea in care condamnatul isi desfasoara activitatea sau in alta unitate, in toate cazurile cu acordul scris al unitatii si daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

a) pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel rnult 5 ani;

b) cel in cauza nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an, afara de cazul cand condamnarea intra in vreunul din cazurile prevazute in art. 38.

Executarea pedepsei la locul de munca poate fi dispusa si in caz de concurs de infractiuni, daca pedeapsa aplicata pentru concursul de infractiuni este de cel mult 3 ani inchisoare si sunt intrunite celelalte conditii prevazute in alineatul precedent.

Executarea pedepsei la locul de munca nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorli mai mare de 12 ani, precum si in cazul infractiunilor de vatamare corporala grava, viol si tortura.

Dispozitiile alin. 1 ,si 2 se aplica si ~n cazul ~n care condamnatul nu desfa$oara o activitate la data aplicarli pedepsei.

Modul de executare

Art. 86.8. - Pe durata executarii pedepsei, condamnatul este obligat sa indeplineasca toate indatoririle la locul de munca, cu urmatoarele limitari ale drepturilor ce-i revin potrivit legii:

a) din totalul veniturilor cuvenite, potrivit legii, pentru munca prestata, cu exceptia sporurilor acordate pentru activitatea desfasurata in locuri de munca cu conditii vatamatoare sau periculoase, se retine o cota de 15-40%, stabilita potrivit legii, in raport cu cuantumul veniturilor si cu indatoririle condamnatului pentru intretinerea altor persoane, care se varsa la bugetul statului. In cazul condamnatului minor, limitele retinerli se reduc la jumatate

b) drepturile de asigurari sociale se stabilesc in procentele legale aplicate la venitul net cuvenit condamnatului , du pa retinerea cotei prevazute la lit. a);

c) durata executarli pedepsei nu se considera vechime in munca

d) nu se poate schimba locul de munca la cererea condamnatului, decat prin hotararea instantei de judecata;

e) condamnatul nu poate fi promovat;

f) condamnatul nu poate ocupa functii de conducere, iar in raport cu fapta savarsita nu poate ocupa functii care implica exercitiul autoritatii de stat, functii instructiv-educative ori de gestiune.

Pe durata executarii pedepsei, condamnatului i se interzice dreptul electoral de a fi ales.

Instanta poate dispune ca cel condamnat sa respecte si una sau mai multe din obligatiile prevazute In art. 86.3.

Pedeapsa se executa la locul de munca In baza mandatului de executare a pedepsei.

Pe timpul executarii pedepsei in unitatea in care cel condamnat isi desfasoara activitatea la data aplicarii pedepsei, contractul de munca se suspenda.

In cazul executarii pedepsei intr-o alta unitate decat cea in care isi desfasura activitatea condamnatul la data aplicarii pedepsei, contractul de munca incheiat inceteaza. Pedeapsa se executa fara a se incheia contract de munca.

Dispozitiile alin. 6 se aplica in mod corespunzator ,si in cazul condamnatului care nu desfasoara o activitate la data aplicarii pedepsei.

In cazul in care cel condamnat la executarea pedepsei la locul de munca a devenit militar in termen in cursul judecatii sau dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pedeapsa se executa la locul de munca, dupa trecerea in rezerva a acestuia.

Revocarea executarii pedepsei la locul demunca

Art.86.9. - Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus executarea pedepsei la locul de munca, cel condamnat savarseste din nou o infractiune, inainte de inceperea executarii pedepsei sau in timpul executarii acesteia, instanta revoca executarea pedepsei la locul de munca. Pedeapsa se aplica potrivit dispozitiilor art. 39 alin. 1 si 2 sau dupa caz, ale art.40.

Daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, instanta poate dispune si pentru aceasta infractiune executarea pedepsei la locul de munca. In acest caz, revocarea nu mai are loc si pedeapsa se aplica potrivit regulilor pentru concursul de infractiuni.

Daca condamnatul se sustrage de la prestarea activitatii in cadrul unitatii sau nu-si indeplineste in mod corespunzator indatoririle ce-i revin la locul de munca ori nu respecta masurile de supraveghere sau obligatlile stabilite prin hotararea de condamnare, instanta poate sa revoce executarea pedepsei la locul de munca, dispunand executarea pedepsei intr-un loc de detinere.

Cand condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacitatii de munca, instanta revoca executarea pedepsei la locul de munca si, tinand seama de irnprejurarile care au determinat incapacitatea de munca si de dispozitiile art. 72, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei chiar daca nu sunt intrunite conditiile prevazute in art. 81 sau 86.1.

Daca executarea pedepsei la locul de munca se revoca potrivit alin. 1 sau 3, pedeapsa aplicata sau, dupa caz, restul de pedeapsa ramas neexecutat se executa tntr-un loc de detinere.

Anularea executarii pedepsei la locul de munca

Art. 86.10. - Daca cel condamnat mai savarsise o infractiune pana la ramanerea definitiva a hotararii si aceasta se descopera mai inainte ca pedeapsa sa fi fost executata la locul de munca sau considerata executata, instanta, daca nu sunt intrunite conditiile prevazute in art. 86.7, anuleaza executarea pedepsei la locul de munca.

Anularea se dispune si in cazul in care hotararea de condamnare pentru infractiunea descoperita ulterior se pronunta dupa ce pedeapsa a fost executata la locul de munca sau considerata ca executata. Pedeapsa se stabileste, dupa caz, potrivit regulilor de la concursul de infractiuni sau recidiva.

La scaderea pedepsei executate in intregime sau in parte, ori, dupa caz, la contopirea pedepselor, se aplica dispozitiile privitoare la pedeapsa inchisorii, fara a se tine seama daca una din pedepse se executa la locul de munca. Pedeapsa astfel stabilita se executa intr-un loc de detinere.

Incetarea executarii pedepsei

Art. 86.11. - Daca cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei pedepsei a dat dovezi temeinice de indreptare, a avut o buna conduita, a fost disciplinat si staruitor in munca, instanta poate dispune incetarea executarii pedepsei la locul de munca, la cererea conducerii unitatii unde condamnatul isi desfasoara activitatea sau a condamnatului.

Pedeapsa se considera executata daca in intervalul de timp de la incetarea executarii pedepsei la locul de munca si pana la implinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune. Daca in acelasi interval condamnatul a comis din nou o infractiune, instanta poate dispune revocarea tncetarii executarii pedepsei la locul de munca, dispozitlile art. 61 si 86.10 alin. 3 fiind aplicabile in mod corespunzator.

Sectiunea IV : Calculul pedepselor

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : CATEGORIILE SI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR

CAPITOLUL III : PEDEPSELE PRINCIPALE

CAPITOLUL IV : PEDEPSELE COMPLIMENTARE SI PEDEPSELE ACCESORII

CAPITOLUL V : INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea I : Dispozitiile generale

Sectiunea II : Circumstantele atenuante si agravante

Sectiunea III : Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

Sectiunea III (1) : Suspendarea executarii pedespei sub supraveghere

Sectiunea III.(2) : Executarea pedepsei la locul de munca

Sectiunea IV : Calculul pedepselor

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Durata executarii

Art. 87. - Durata executarii pedepsei inchisorii se socoteste din ziua in care condamnatul incepe sa execute hotararea definitiva de condamnare.

Ziua in care incepe executarea pedepsei si ziua in care inceteaza se socotesc in durata executarii.

Timpul in care condamnatul, in cursul executarii pedepsei, se afla bolnav in spital, intra in durata executarii, afara de cazul in care si-a provocat in mod voit boala, iar aceasta imprejurare se constata in cursul executarii pedepsei.

In durata executarii pedepsei inchisorii la locul de munca nu intra timpul in care condamnatul lipseste de la locul de munca

Computarea retinerii si a arestarii preventive

Art. 88. - Timpul retinerii si al arestarii preventive se scade din durata pedepsei inchisorii pronuntate. Scaderea se face si atunci cand condamnatul a fost urmarit sau judecat, in acelasi timp ori in mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente, chiar daca a fost scos de sub urmarire, s-a incetat urmarirea penala sau a fost achitat ori s-a incetat procesul penal pentru fapta care a determinat retinerea sau arestarea preventiva.

Scaderea repunerii si a arestarii preventive se face si in caz de condamnare la amenda, prin inlaturarea in totul sau in parte a executarii amenzii.

Computarea privatiunii de libertata executata in afara tarii

Art. 89. - In cazul infractiunilor savarsite in conditiile art. 4, 5 sau 6, partea din pedeapsa, precum si retinerea si arestarea preventiva executate in afara teritoriului tarii se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeasi infractiune de instantele romane.

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Conditiile inlocuirii

Art. 90. - Instanta poate dispune inlocuirea raspunderii penale cu raspunderea care atrage o sanctinne cu caracter administrativ, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea de cel mult un an sau amenda ori s-au savarsit irifractiunile prevazute in art. 208, 213, 215 alin. 1, art. 215(1)alin. 1 art. 217 alin. 1, art. 219 alin. 1, daca valoarea pagubei nu depaseste100.000 lei sau infractiunea prevazuta in art. 249, daca valoarea pagubei nu depaseste 500.000 lei;

b) fapta, in continutul ei concret si in imprejurarile in care a fost savarsita, prezinta un grad de pericol social redus si nu a produs urmari grave;

c) paguba pricinuita prin infractiune a fost integral reparata pana la pronuntarea hotararii;

d) din atitudinea faptuitorului dupa savarsirea infractiunii rezulta ca acesta regreta fapta;

e) sunt suficiente date ca faptuitorul poate fi indreptat fara a i se aplica o pedeapsa.

Inlocuirea raspunderii penale nu se poate dispune daca faptuitorul a mai fost anterior condamnat sau i s-au mai aplicat de doua ori sanctiuni cu caracter administrativ. Condamnarea se considera inexistenta in situatiile prevazute in art. 38.

Sanciuni cu caracter administrativ

Art. 91. - Cand instanta dispune inlocuirea raspunderii penale, aplica una din urmatoarele sanctiuni cu caracter administrativ:

a) mustrarea;

b) mustrarea cu avertisment;

c) amenda de la 100:000 lei la 1.000.000 led.

Art. 92. - Abrogat.

Art. 93. - Abrogat.

Art. 94. - Abrogat.

Art. 95. - Abrogat.

Art. 96. - Abrogat.

Art. 97. - Abrogat

Inlocuirea in caz de pluraritate de factori

Art. 98. - In caz de participatie, inlocuirea raspunderii penale poate avea loc numai pentru acei faptuitori fate de care sunt indeplinite conditiile prevazute in prezentul titlu.

Inlocuirea raspunderii penale poate fi dispusa si ln cazul concursului de infractiuni, daca pentru fiecare infractiune aflata in concurs sunt indeplinite conditiile de inlocuire a raspunderii penale.

TITLUL V : MINORITATEA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Limitele raspunderii penale

Art. 99. - Minorul care nu a implinit virsta de 14 ani nu raspunde penal.

Minorul care are virsta intre 14 si 16 ani raspunde penal, numai daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant.

Minorul care a indeplinit virsta de 16 ani raspunde penal.

Consecintele raspunderii penale

Art. 100 .- Fata de minorul care raspunde penal se poate lua o masura educativa ori i se poate aplica o pedeapsa. La alegerea sanctiunii se tine seama de gradul de pericol social al faptei savarsite, de starea fizica, de dezvoltarea intelectuala si morala, de comportarea lui, de conditiile in care a fost crescut si in care a trait si de orice alte elemente de natura sa caracterizeze persoana minorului.

Pedeapsa se aplica numai daca se apreciaza ca luarea unei masuri educative nu este suficienta pentru indreptarea minorului.

Masurile educative

Art. 101. - Masurile educative care se pot lua fata de minor sunt:

a) mustrarea;

b) libertatea supravegheata;

c)internarea intr-un centru de reeducare;

d) internarea intr-un institut medical-educativ.

Mustrarea

Art. 102. - Masura educativa a mustrarii consta in dojenirea minorului, in aratarea pericolului social al faptei savarsite, in sfatuirea minorului sa se poarte in acelasi fel incat sa dea dovada de indreptare, atraganu-i-se totodata atentia ca daca va savarsi din nou o infractiune, se va lua fata de el o masura mai severa sau i se va aplica o pedeapsa.

Libertatea supravegheata

Art. 103. - Masura educativa a libertatii supravegheate consta in lasarea minorului in libertate pe timp de un an, sub supraveghere deosebita. Supravegherea poate fi incredintata, dupa caz, parintilor minorului, celui care l-a infiat sau tutorelui. Daca acestia nu pot asigura supravegherea in conditii satisfacatoare, instanta dispune incredintarea supravegherii minorului, pe acelasi interval de timp, unei persoane de incredere, de preferinta unei rude mai apropiate, la cererea acesteia, ori unei institutii legal insarcinate cu supravegherea minorilor.

Instanta pune in vedere celui caruia i s-a incredintat supravegherea indatorirea de a veghea indeaproape asupra minorului, in scopul indreptarii lui. De asemenea, i se pune in vederea ca are obligatia sa instiinteze instanta de indata, daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele, ori a savarsit din nou o fapta prevazuta de legea penala.

Instanta poate sa impuna minorului respectarea uneia sau mai multora din urmatoarele obligatii:

a)sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;

b)sa nu intre in legatura cu anumite persoane;

c)sa presteze o actvitate neremunerata intr-o institutie de interes public fixata de instanta cu o durata intre 50 si 200 de ore , de maximum 3 ore pe zi , dupa programul de scoala , in zilele nelucratoare si in vacanta

Instanta atrage atentia minorului asupra consecintelor comportarii sale.

Dupa luarea masuri libertatii supravegheate, instanta incunostiinteaza scoala unde minorul invata sau unitatea la care este angajat, pentru ca acestea sa colaboreze la reeducarea minorului impreuna cu persoana careia acesta i-a fost incredintat.

Daca inauntrul termenului prevazut in alin. 1 minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele, ori savarseste o fapta prevazuta de legea penala, instanta revoca libertatea supravegheata si ia fata de minor masura internarii intr-un centru de reeducare. Daca fapta prevazuta de legea penala constituie infractiune, instanta ia masura internarii sau aplica o pedeapsa.

Termenul de un an prevazut in alin. 1 curge de la data punerii in executare a libertatii supravegheate.

Internarea intr-un centru de reeducare

Art. 104. - Masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare se ia in scopul reeducarii minorului, caruia i se asigura posibilitatea de a dobandi invatatura necesara si o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile sale.

Masura internarii se ia fata de minorul in privinta caruia celelalte masuri educative sunt neandestulatoare.

Internarea intr-un institut medical-educativ

Art. 105. - Masurile internarii intr-un institut medical-educativ se ia fata de minorul care, din cauza starii sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical si de un regim special de educatie

Durata masurilor

Art. 106. - Masurile prevazute in Art. 104 si 105 se iau pe timp nedeterminat, insa nu pot dura decat pana la implinirea virstei de 18 ani. Masura prevazuta in Art. 105 trebuie sa fie ridicata de indata ce a disparut cauza care a impus luarea acesteia. Instanta, dispunind ridicarea masurii prevazute in Art. 105, poate, daca este cazul, sa ia fata de minor masura internarii intr-un centru de reeducare.

La data cand minorul devine major, instanta poate dispune prelungirea internarii pe o durata de cel mult 2 ani, daca aceasta este necesara pentru realizarea scopului internarii.

Liberarea minorului inainte de a deveni major

Art. 107. - Daca a trecut cel putin un an de la data internarii in centrul de reeducare si minorul a dat dovezi temeinice de indreptare, de sirguinta la invatatura si la insusirea pregatirii profesionale, se poate dispune liberarea acestuia inainte de a deveni major.

Revocarea liberarii sau a internarii minorului

Art. 108. - Daca in perioada liberarii acordate potrivit articolului precedent, minorul are o purtare necorespunzatoare, se poate dispune revocarea liberarii.

Daca in perioada internarii intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ ori a liberarii inainte de a deveni major, minorul savarseste din nou o infractiune pentru care se apreciaza ca este cazul sa i se aplice pedeapsa inchisorii, instanta revoca internarea. In cazul cand nu este necesara o pedeapsa inchisorii, instanta revoca internarea. In cazul cand nu este necesara o pedeapsa, se mentine masura internarii si se revoca liberarea.

Pedepsele pentru minori

Art. 109 - Pedepsele ce se pot aplica minorului sunt inchisoarea sau amenda prevazute de lege pentru infractiunea savarsita. Limitele acestor pedepse se reduc cu o treime. In urma reducerii, in nici un caz minimul pedepsei nu va depasi 5 ani.

Cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa cu detentiunea pe viata, se aplica minorului de la 5 la 20 de ani.

Pedepsele complimentare nu se aplica minorului.

Condamnarile pronuntate pentru fapte savarsite in timpul minoritatii nu atrag incapacitati sau decaderi.

Suspendarea conditionata a executarii pedpsei

Art. 110. - In caz de suspendare conditionata a executarii pedepsei aplicate minorului, termenul de incercare se compune din durata pedepsei inchisorii, la care se adauga un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, fixat de instanta. Daca pedeapsa aplicata este amenda, termenul de incercare este de 6 luni.

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sau sub control

Art. 110.1. - Odata cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei inchisorii aplicate minorului in conditiile Art.110,instanta poate dispune, pe durata termenului de incercare, dar pana la implinirea varstei de 18 ani,incredintarea supravegherii minorului unei persoane sau institutii din cele aratate in Art. 103, alin.3, iar dupa implinirea varstei de 18 ani , respectarea de catre acesta a masurilor de supraveghere. ori a obligatiilor prevazute in Art.86(3).

Dispozitiile Art. 81 alin. 3 si 4, art 82 alin. 3 , Art 83, 84 si 86 se aplica in mod corespunzator.

Sustragerea minorului de la indeplinirea obligatiilor prevazute in Art.103 alin.3 poate atrage revocarea suspendarii conditionate .In cazul neindeplinirii masurilor de supraveghere ori a obligatiilor stabilite de instanta, potrivit Art.86(3), se aplica in mod corespunzator dispoziiile Art.86(4) alin. 2.

Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si in caz de liberare conditionata a minorului.

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Scopul masurilor de siguranta

Art. 111. - Masurile de siguranta au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintimpanarea savarsirii faptelor prevazute de legea penala.

Masurile de siguranta se iau fata de persoanele care au comis fapte prevazute de legea penala.

Masurile de siguranta se pot lua chiar daca faptuitorul nu i se aplica o pedeapsa, cu exceptia masurii prevazute in Art. 112 lit. d.

Felurile masurilor de siguranta

Art. 112. - Masurile de siguranta sunt:

a) obligarea la tratament medical;

b) internarea medicala;

c) interzicerea de a ocupa o functie de a exercita o profesie, o meserie ori o alta ocupatie;

d) interzicerea de a se afla in anumite localitati;

e) expulzarea strainilor;

f) confiscarea speciala.

CAPITOLUL II : REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL II : REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Obligarea la tratament medical

Art. 113. - Daca faptuitorul, din cauza unei boli ori a intoxicarii cronice prin alcool, stupefiate sau alte asemenea substante, prezinta pericol pentru societate, poate fi obligat a se prezenta in mod regulat la tratament medical pana la insanatosire.

Cand persoana fata de care s-a luat aceasta masura nu se prezinta regulat la tratament, se poate dispune internarea medicala.

Daca persoana obligata la tratament este condamnanta la pedeapsa inchisorii, tratamentul se efectueaza si in timpul executarii pedepsei.

Masura obligarii la tratament medical poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii.

Internarea medicala

Art. 114. - Cand faptuitorul este bonlav mintal ori toxicoman si se afla intr-o stare care prezinta pericol pentru societate, se poate lua masura internarii intr-un institut medical de specialitate, pana la insanatosire.

Aceasta masura poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii.

Interzicerea unei functii sau profesii

Art. 115. - Cand faptuitorul a savarsit fapta datorita incapacitatii, pe pregatirii sau altor cauze care ii fac impropriu pentru ocuparea unei anumite functii, ori pentru exercitarea unei profesii, meserii sau alte ocupatii, se poate lua masura interzicerii de a ocupa acea functie sau de a exercita acea profesie, meserie ori ocupatie.

Aceasta masura poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au incetat. O noua cerere nu se posate face decat dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data respigerii cererii anterioare.

Interzicerea de a se afla in anumite localitati

Art. 116. - Cand persoana condamnata la pedeapsa de cel putin un an a mai fost condamnata pentru alte infractiuni, daca instanta constata ca prezenta acesteia in localitate unde a savarsit infractiunea sau in alte localitati constituie un percol grav pentru societate, poate lua fata de aceasta persoana masura interzicerii de a se afla in acea localitate sau in alte localitati anume determinate prin hotararea de condamnare.

Conditia ca faptuitorul sa fi fost condamnat anterior pentru alte infractiuni nu se cere, cand se pronunta o condamnare mai mare de 5 ani.

Aceasta masura poate fi luata pe o durata pana la 5 ani si poate fi prelungita daca pericolul social subzista. Prelungirea nu poate depasi durata masurii luate initial.

In cazul infractiunilor de furt, tilharie, specula, ultraj contra bunurilor moravuri si tulburarea linisteii publice, cersetorie, prostitutie, viol, relatii sexuale intre persoane de acelasi sex si perversiune sexuala, masura de siguranta poate fi luata oricare ar fi pedeapsa aplicata, durata sau cuantumul acesteia si chiar daca faptuitorul nu a mai fost condamnat anterior pentru alte infractiuni.

Masura de siguranta poate fi revocata la cerere sau din oficiu, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, dar numai daca temeiurile care au impus luarea ei au incetat. O noua cerere nu se poate face decat dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.

Expulzarea

Art. 117. - Cetateanul strain care a comis o infractiune i se poate interzice ramanerea pe teritoriul tarii.

Dispozitia alineatului precedent se aplica si persoanei fara cetatenie care nu are domiciliul in tara.

In cazul in care expulzarea insoteste pedeapsa inchisorii, aducerea la indeplinire a expulzarii are loc dupa executarea pedepsei.

Persoanele prevazute in prezentul articol nu vor fi expulzate daca exista motive serioase de a crede ca risca sa fie supuse la tortura in statul in care urmeaza a fi expulzate.

Confiscarea speciala

Art. 118. - Sint supuse confiscarii speciale:

a) lucrurile produse prin fapta prevazuta de legea penala;

b) lucrurile care au servit sau care au fost destinate sa savirseasca la savarsireas unei infractiuni, daca sunt ale infractorului;

c) lucrurile care au fost date pentru a determina savarsirea unei infractiuni sau pentru a rasplati pe infractor;

d) lucrurile dobindite in mod vadit prin savarsirea infractiunii daca nu sunt restituite persoanei vatamate si in masura in care nu servesc la despagubirea acesteia;

e) lucrurile detinute in contra dispozitiilor legale.

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

CAPITOLUL I : AMNISTIA SI GRATIEREA

CAPITOLUL II : PRESCRIPTIA

CAPITOLUL III : LIPSA PLINGERII PREALABILE SI IMPACAREA PARTILOR

CAPITOLUL IV : REABILITAREA

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I : AMNISTIA SI GRATIEREA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

CAPITOLUL I : AMNISTIA SI GRATIEREA

CAPITOLUL II : PRESCRIPTIA

CAPITOLUL III : LIPSA PLINGERII PREALABILE SI IMPACAREA PARTILOR

CAPITOLUL IV : REABILITAREA

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Efectele amnistiei

Art. 119. - Amnistia inlatura raspunderea penala pentru fapta savarsita. Daca intervine dupa condamnarea, ea inlatura si executarea pedepsei pronuntate, precum si celelalte consecinte ale condamnarii. Amenda incasata anterior amnistiei nu se restituie.

Amnistia are efecte asupra confiscarii averii numai in masura in care aceasta pedeapsa nu a fost inca executata.

Amnistia nu are efecte asupra masurilor de siguranta, masurilor educative si asupra drepturilor persoanei vatamate.

Efectele gratierii

Art. 120. - Gratierea are ca efect inlaturarea, in totul sau in parte, a executarii pedepsei ori comutarea acesteia in alta mai usoara.

Gratierea are efecte si asupra pedepselor a caror executare este suspendata conditionat. In acest caz, partea din termenul de incercare care reprezinta durata pedepsei pronuntate de instanta se reduce in mod corespunzator. Daca suspendarea conditionata este revocata sau anulata, se executa numai partea de pedeapsa ramasa negratiata.

Gratierea nu are efect asupra pedepselor complimentare, afara de cazul cand se dispune astfel prin actul de gratiere.

Gratierea nu are efecte asupra masurilor de siguranta si masurilor educative.

CAPITOLUL II : PRESCRIPTIA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

CAPITOLUL I : AMNISTIA SI GRATIEREA

CAPITOLUL II : PRESCRIPTIA

CAPITOLUL III : LIPSA PLINGERII PREALABILE SI IMPACAREA PARTILOR

CAPITOLUL IV : REABILITAREA

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Prescriptia raspunderii penale

Art. 121. - Prescriptia inlatura raspunderea penala.

Prescriptia nu inlatura raspunderea penala in cazul infractiunilor contra pacii si omenirii.

Termenele de prescriptie a raspunderii penale

Art. 122. - Termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt:

a) 15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa cu detentiunea pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani;

b) 10 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depaseste 15 ani;

c) 8 ani, cand legea prevede infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;

d) 5 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani;

e) 3 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an sau amenda.

Termenele aratate in prezentul articol se socotesc de la data savarsirii infractiunii. In cazul infractiunilor continuate, de la data incetarii actiunii sau infractiunii, iar in cazul infractiunilor continuate, de la data savarsirii ultimei actiuni sau inactiuni.

Intreruperea cursului prescriptiei

Art. 123. - Cursul termenului prescriptie prevazute in Art. 122 se intrerupe prin indeplinirea oricarui act-care, potrivit legii, trebuie comunicat invinuitului sau inculpatului in desfasurarea procesului penal.

Dupa fiecare intrerupere incepe sa curga un nou termen de prescriptie.

Intreruperea cursului prescriptiei produce efecte fata de toti participantii la infractiune, chiar daca actul de intrerupere priveste numai pe unii dintre ei

Prescriptia speciala

Art. 124. - Prescriptia inlatura raspunderea penala oricate intreruperi ar interveni, daca termenul de prescriptie prevazut in Art. 122 este depasit cu inca jumatate.

Prescriptia executarii pedepsei

Art. 125. - Prescriptia inlatura executarea pedepsei principale.

Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale pronuntate pentru infractiune contra pacii si omenirii.

Termenele de prescriptie a executarii pedepsei

Art. 126. - Termenele de prescriptie a executarii pedepsei sunt:

a) 20 de ani, cand pedeapsa care urmeaza a fi executata este detentiunea pe viata sau inchisoarea mai mare de 15 ani;

b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmeaza a fi executata, dar nu mai mult de 15 ani, in cazul celorlalte pedepse cu inchisoarea;

c) 3 ani, in cazul cand pedeapsa este amenda.

Termenul de prescriptie a executarii sanctiunilor cu caracter administrativ prevazut in art. 18.1 si in art. 91 este de un an.

Termenele aratate in alin. 1 se socotesc de la data cand hotararea de condamnare a ramas definitiva, iar cele aratate in alin. 2 curg de la raminerea definitiva a hotararii sau, dupa caz, de la data cand poate fi pusa in executare, potrivit legii, ordonanta prin care s-a aplicat sanctiunea.

In cazul revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei, a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau, dupa caz, a executarii pedepsei la munca, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand hotararea de revocare a ramas definitiva.

Masurile de siguranta nu se prescriu.

Intreruperea cursului prescriptiei executarii

Art. 127. - Cursul termenului prescriptiei prevazute in Art. 126 se intrerupe prin inceperea executiei pedepsei sau prin savarsirea din nou a unei infractiuni.

Sustragerea de la executare, dupa inceperea executarii pedepsei, face sa curga un nou termen de prescriptie de la data sustragerii.

Suspendarea cursului prescriptiei

Art. 128. - Cursul termenului prescriptiei prevazute in Art. 122 este suspendat pe timpul cit o dispozitie legala sau o imprejurare de neprevazut ori de neinlaturat impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal.

Cursul termenului prescriptiei prevazute in Art. 126 este suspendat in cazurile si conditiile prevazute in Codul de procedura penala.

Prescriptia isi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare.

Termenele de prescriptie pentru minori

Art. 129. - Termenele de prescriptie a raspunderii penale si a executarii pedepsei se reduc la jumate pentru cei care la data savarsirii infractiunii erau minori.

Prescriptia executarii pedepsei care a inlocuit pedeapsa detentiunii pe viata

Art. 130. - Executarea pedepsei inchisorii, atunci cand acesta inlocuieste pedeapsa detentiunii pe viata, se prescrie in 20 de ani.Termenul de prescriptie curge de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiunea pe viata.

CAPITOLUL III : LIPSA PLINGERII PREALABILE SI IMPACAREA PARTILOR

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

CAPITOLUL I : AMNISTIA SI GRATIEREA

CAPITOLUL II : PRESCRIPTIA

CAPITOLUL III : LIPSA PLINGERII PREALABILE SI IMPACAREA PARTILOR

CAPITOLUL IV : REABILITAREA

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Lipsa plangerii prealabile

Art. 131. - In cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata, lipsa acestei plangeri inlatura raspunderea penala.

Retragerea plangerii prealabile, de asemenea, inlatura raspunderea penala.

Fapta care a adus vatamare mai multor persoane atrage raspunderea penala, chiar daca plingerea prealabila s-a facut sau se mentine numai de catre una dintre ele.

Fapta atrage raspunderea penala a tuturor participantilor la savarsirea ei, chiar daca plangerea prealabila s-a facut sau se mentine cu privire numai la unul dintre ei.

In cazul in care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restrinsa, actiunea penala se pune in miscare si din oficiu.

Impacarea partilor

Art. 132. - Impacarea partilor in cazurile prevazute de lege inlatura raspunderea penala si stinge si actiunea civila.

Impacarea este personala si produce efecte numai daca intervine pana a raminerea definitiva a hotararii.

Pentru persoanele lipsite de capacitatea de exercitiu impacarea se face numai de reprezentatii lor legali. Cei cu capacitate de exercitiu restrins se pot impaca cu cuviintarea persoanelor prevazute de lege. Impacarea produce efecte si in cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu.

CAPITOLUL IV : REABILITAREA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

CAPITOLUL I : AMNISTIA SI GRATIEREA

CAPITOLUL II : PRESCRIPTIA

CAPITOLUL III : LIPSA PLINGERII PREALABILE SI IMPACAREA PARTILOR

CAPITOLUL IV : REABILITAREA

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Efectele reabilitarii

Art. 133. - Reabilitarea face sa inceteze decaderile si intradictiile precum si incapacitatile care rezulta din condamnare.

Reabilitatea nu are ca urmare obligatia de reintegrare in functia din care infractorul a fost scos in urma condamnarii, ori rechemare in cadrele permanente ale fortelor armatei sau de redare a gradului militar pierdut.

De asemenea, reabilitarea nu are efecte asupra masurilor de siguranta, cu exceptia celei prevazute in Art. 112 lit. d).

Reabilitarea de drept

Art. 134. - Reabilitarea are loc de drept in cazul condamnarii la amenda sau la pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an, daca in decurs de 3 ani condamnantul nu a savarsit nici o alta infractiune.

Reabilitarea judecatoreasca

Art. 135. - Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta judecatoreasca:

a) in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de un an pana la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumate din durata pedepsei pronuntate;

b) in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani pana la 10 ani, dupa trecerea unui termen de 5 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate;

c) in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dupa trecerea unui termen de 7 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate;

d) in cazul pedepsei cu detentiunea pe viata comutate sau inlocuite cu pedeapsa inchisorii, dupa trecerea unui termen de 7 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei cu inchisoare.

Procurorul general poate dispune, in cazuri exceptionale, reducerea termenelor prevazute in acest articol.

Calculul termenului de reabilitare

Art. 136. - Termenele prevazute in Art. 134 si 135 se socotesc de la data cand a luat sfirsit executarea pedepsei principale sau de la data cand acesta s-a prescris.

Pentru cei condamnati la pedeapsa cu amenda termenul curge din momentul in care amenda a fost achitata sau executarea ei s-a stins in alt mod.

In cazul de gratiere totala sau de gratiere restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de gratiere.

Conditiile reabilitarii judecatoresti

Art. 137. - Cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intruneste urmatoarele conditii:

a) nu a suferit o noua condamnare in intervalul prevazut in Art. 135;

b) isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte miljoace oneste, precum si in cazul cand are virsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca;

c) a avut o buna conduita;

d) a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, afara de cazul cand partea vatamata a renuntat la despagubiri, sau cand instanta constata ca cel condamnat si-a indeplinit in mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotararea de condamnare.

Cand instanta constata ca nu este indeplinita conditia de la lit. d, dar acesta nu se datoreste relei-vointe a condamnantului, poate dispune reabilitarea.

Reinoirea cererii de reabilitare

Art. 138. - In cazul de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o noua cerere decat dupa un termen de 3 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dupa un termen de 2 ani in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani si dupa un termen de un an in celelalte cazuri; aceste termene se socotesc de la data respingerii cererii.

Coditiile aratate in art. 137 trebuie sa fie indeplinite si pentru intervalul de timp care a procedat noua cerere

Cand respingerea cererii se bazeaza pe lipsa de forme, ea poate fi reinoita potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala.

Anularea reabilitarii

Art. 139. - Reabilitarea judecatoreasca va fi anulata cand dupa acordarea ei s-a descoperit ca cel reabilitat mai suferise o alta condamanre, care daca ar fi fost cunoscuta, ducea la respingerea cererii de reabilitare.

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

TITLUL I : LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

TITLUL II : INFRACTIUNEA

TITLUL III : PEDEPSELE

TITLUL IV : INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

TITLUL V : MINORITATEA

TITLUL VI : MASURILE DE SIGURANTA

TITLUL VII : CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE CONDAMNARII

TITLUL VIII : INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Dispozitii generale

Art. 140. - Ori de cate ori legea penala foloseste un termen sau o expresie din cele aratate in prezentul titlu, intelesul acestora este cel prevazut in articolele urmatoare, afara de cauzul cand legea penala dispune altfel.

Legea penala

Art. 141. - Prin ,,lege penala’’ se intelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa in legi sau decrete.

Teritoriul

Art. 142. - Prin termenul ,,teritoriu'' din expresiile ,,teritoriul Romaimiei'' si ,,teritoriul tarii'' se intelege intinderea de pamant si apele cuprinse intre frontiere, cu subsolul si spatiul aerian, precum si marea teritoriala cu solul, subsolul si spatiul aerian ale acesteia.

Infractiunea savarsita pe teritoriul tarii

Art. 143. - Prin ,,infractiune savarsita pe teritoriul tarii'' se intelege orice infractiune comisa pe peritoriul aratat in Art. 142 sau pe o nava ori o aeronava romana.

Infractiunea se considera savarsita pe teritoriul tarii si atunci cand pe acest teritoriu ori pe o nava sau aeronava romana s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infractiunii.

Savarsirea unei infractiuni

Art. 144. - Prin ,,savarsirea unei infractiuni'' sau ,,comiterea unei infractiuni'' se intelege saviasirea orcarei dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.

Public

Art. 145. - Prin termenul ,,public'' se intelege tot ce priveste autoritatile publice,institutiile publice,institutiile sau alte persoane juridice de interes public ,administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor propietate publica, sevicile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.

Consecinte deosebit de grave

Art. 146. - Prin ,,consecinte deosebit de grave' se intelege o paguba materiala mai mare de 50.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activitatii, cauzata unei autoritati publice sau oricareia dintre unitatile la care se refera art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice.

Functionar public si functionar

Art. 147. - Prin ,,funchonar public' se intelege orice persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investita, o insarcinare de orice natura, retribuita sau nu, in serviciul unei unitati dintre cele la care se refera art. 145.

Prin ,,functionar' se intelege persoana mentionata in alin. 1, precum si orice salariat care exercita o insarcinare in serviciul unei alte persoane juridice decat cele prevazute in acel alineat.

Art. 148. - Abrogat.

Rude apropiate

Art. 149. - ,,Rude apropiate' sunt ascendentii s,i descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin infiere, potrivit legii, astiel de rude.

Dispozitiile din legea penala privitoare la rude apropiate, in limitele prevazute de alineatul precedent, se aplica in caz de infiere cu efecte depline, persoanei infiate cat si descendentilor acesteia si in raport cu rudele firesti, iar in caz de infiere cu efecte restranse, infiatului cat si descendentilor acestuia ,si in raport cu rudele infietorului.

Secrete de stat si inscrisuri oficiale

Art. 150. - ,,Secrete de stat' sunt documentele si datele care prezinta in mod vadit acest caracter, precum si cele declarate sau calificate astfel prin hotarare a Guvernului.

,,Inscris oficial' este orice inscris care emana de la o unitate din cele la care se refera art. 145 sau care apartine unei asemenea unitati.

Arme

Art. 151. - ,Arme' sunt instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispozitii legale.

Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme si care au fost intrebuintate pentru atac.

Fapta savarsita in public

Art. 152. - Fapta se considera savarsita ,,in public' atunci cand a fost comisa

a) intr-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este prezenta nici o persoana;

b) in orice alt loc accesibil publicului, daca sunt de fata doua sau mai multe persoane;

c) in loc neaccesibil publicului, cu intentia insa ca fapta sa fie auzita sau vazuta si daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane;

d) intr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de familie, datorita naturii relatiilor dintre persoanele participante;

e) prin orice mijloace cu privire la care faptuitorul si-a dat seama ca fapta ar putea ajunge la cunostinta publicului.

Timp de razboi

Art. 153. - ,,Timp de razboi' este intervalul de timp de la data declararii mobilizarii sau de la inceperea operatiilor de razboi pane la data trecerii armatei la starea de pace.

Calculul timpului

Art. 154. - La calcularea timpului ziua se socoteste de 24 de ore si saptamana de 7 zile. Luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei dela care au inceput sa curga.

PARTEA SPECIALA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA VIETII, INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

CAPITOLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA DEMNITATII

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Tradarea

Art. 155. - Fapta cetateanului roman sau a persoanei fara cetatenie domiciliata pe teritoriul statuluio roman, de a intra in legatura cu o putere sau o organizatie straina ori cu agenti ai acestora, in scopul de a surprima sau stirbi unitatea si indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin actiuni de provocare de razboi contra tarii sau de inlesnire a ocupatiei militare straine, ori de subminare economica sau politica a statului, ori de aservire fata de o putere straina, sau de ajutare a unei activitati dusmanoase impotriva statului, se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tradarea prin ajutarea inamicului

Art. 156. - Fapta cetateanului roman sau a persoanei fara cetatenie domiciliata pe teritoriul statului roman, care, in timp de razboi:

a) preda teritorii, orase, pozitii de aparare, depozite ori instalatii ale armatei romane sau care servesc apararii;

b) preda nave, aeronave, masini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot sluji purtarii razboiului;

c) procura dusmanului oameni, valori si materiale de orice fel;

d) trece de partea inamicului sau efectuiaza alte actiuni care sunt de natura sa favorizeze activitatea dusmanului ori sa slabeasca puterea de lupta a fortelor armate romane sau a armatelor aliate,

se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza cetateanul roman sau persoana fara cetatenie domiciliata pe teritoriul statului roman, care, in timp de razboi, lupta sau face parte din formatii de lupta impotriva statului roman sau a aliatilor sai.

Tradarea prin transmitere de secrete

Art. 157. - Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, precum si procurarea de documente sau date ce constituie secrete de stat, ori detinerea de asemenea documente de catre acei care nu au calitate de a le cunoaste, in scopul transmiterii lor unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, savarsite de un cetatean roman sau de o persoana fara cetatenie domiciliata pe teritoriul statului roman, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25ani si ierzicerea unor drepturi.

Aceleasi fapte, daca privesc alte documente sau date care prin caracterul si importanta lor fac ca fapta savarsita sa pericliteze securitatea statului, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20ani si interzicerea unor drepturi

Actiunile dusmanoase contra statului

Art. 158. - Faptele prevazute in Art. 155 si in Art. 156, savarsite de un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu domiciliaza pe teritoriul statului roman, se pedepsesc cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 si interzicerea unor drepturi.

Spionajul

Art. 159. - Faptele prevazute in Art. 157, savarsite de un cetatean strain sau de persoana fara cetatenie care nu domiciliaza pe teritoriul statului roman, se pedepsesc cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 si interzicerea unor drepturi.

Atentatul care pune in pericol siguranta statului

Art. 160. - Atentatul savarsiri contra vietii, integritatii corporale ori sanatatii unei persoane care indeplineste o activitate importanta de stat sau alta activitate publica importanta, in imprejurari care fac ca fapta sa puna in pericol siguranta statului, se pedepsescte cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi

Atentatul contra unei colectivitati

Art. 161. - Atentatul savarsit contra unei colectivitati prin otravire in masa, provocarea de epidemii sau prin orice alt miljoc, de natura sa stabileasca puterea de stat, se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi

Subminarea puterii de stat

Art. 162. - Actiunea armata de natura sa stabileasca puterea de stat se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.Orice alte actiuni violente savarsite de mai multe persoane impreuna, de natura sa atraga acelasi urmari, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20 ani si interzicerea unor drepturi

Actele de diversiune

Art. 163. - Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, in intregime sau in parte, prin explozii, incedii sau in orice alt mod, a uzinelor, instalatiilor industriale, masinilor, cailor de comunicatie, miljoacelor de transport, miljoacelor de telecomunicatie, constructiilor, produselor industriale sau agricole, ori a altor bunuri, daca fapta este de natura sa aduca in orice mod atingerea sigurantei statului, se pedepsesc cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 164. - Abrogat.

Subminarea economiei nationale

Art. 165. - Fapta de a folosi o unitate din cele la care se refera in Art. 145, ori de a impiedeca activitatea normala a acesteia, daca fapta este de natura sa submineze economia nationala, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Daca fapta prevazuta in alineatul precedent a produs pagube importante economiei nationale, pedeapsa este detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Propaganda in favoarea statului totalitar

Art. 166. - Propaganda in vederea instaurarli unui stat totalitar, savarsita prin orice mijloace, in public, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

Propaganda consta in raspandirea, in mod sistematic, sau in apologia unor idei, conceptii.sau doctrine cu intentia de a convinge si de a atrage noi adepti.

Actiuni imotriva ordinii constitutionale

Art. 166.1. - Initierea, organizarea, savarsirea sau sprijinirea de actiuni care pot pune in pericol sub orice forma ordinea constitutionala, caracterul national, suveran, independent, unitar si indivizibil al statului roman se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani ii interzicerea unor drepturi.

Fapta de a indemna publicul la savarsirea faptelor prevazute in alin. 1 se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Daca fapta prevazuta in alin. 2 a avut ca urmare savarsirea infractiunii la care s-a indemnat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.

Intreprinderea oricarei actiuni pentru schimbarea prin violenta a ordinii constitutionale se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Complotul

Art. 167. - Initierea sau constituirea unei asociatii sau grupari in scopul savarsirii vreuneia dintre infractiunile prevazute in art. 155 - 163, 165 si 166.1, ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asociatii sau grupari se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai mare decat sanctiunea prevazuta de lege pentru cea mai grava dintre infractiunile care intra in scopul asociatiei sau gruparii.

Daca faptele prevazute in alin. 1 au fost urmate de savarsirea unei infractiuni, se aplica regulile de la concursul de infractiuni.

Nu se pedepseste persoana care, savarsind fapta prevazuta in alin. 1 sau 3, o denunta mai inainte de a fi fost descoperita.

Compromiterea unor interese de stat

Art. 168. - Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau inscris in care sunt stabilite drepturi ale statului roman in raport cu o putere straina, daca fapta este de natura a compromite interesele de stat, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Comunicare de informatii false

Art. 168.1. - Comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, daca fapta este de nature sa aduca atingere sigurantei statului sau relatiilor internationale ale Romaniei, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani

Divulgarea secretului care pericliteaza siguranta statului

Art. 169. - Divulgarea unor documente sau a unor date care constitute secrete de stat ori a altor documente sau date, de catre cel care le cunoaste datorita atributlilor de serviciu, daca fapta este de nature sa puna in pericol siguranta statului, se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Detinerea in afara indatoririlor de serviciu a unui document ce constitute secret de stat, daca fapta este de nature sa puna in pericol siguranta statului, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani.

Cu pedeapsa prevazuta in alin. 2 se sanctioneaza detinerea in afara indatoririlor de serviciu a altor documente in vederea divulgarii, daca fapta este de nature sa puna in pericol siguranta statului.

Daca faptele prevazute in alineatele precedente sunt savarsite de orice alta persoanapedeapsa este inchisoarea de la unu la 7 ani.

Nedenuntarea

Art. 170. - Omisiunea de a denunta de indata savarsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute in art. 155-163, 165, 166.1 si 167 se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Omisiunea de a denunta, savarsita de sot sau de o ruda apropiata, nu se pedepseste.

Nu se pedepseste persoana care mai inainte de a se fi inceput urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, incunostinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a inceput urmarirea penala ori dupe ce vinovatii au fost descoperiti, a inlesnit arestarea acestora.

Infractiuni contra reprezentantului unui stat strain

Art. 171. - infractiunile contra vietii, integritatli corporale, sanatatii, libertatii sau demnitatii, savarsite impotriva reprezentantului unui stat strain, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savarsita, al carei maxim se sporeste cu 2 ani.

Actiunea penala se pune in miscare la dorinta exprimata de guvernul strain.

Unele cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei

Art. 172. - Participantul la infractiunile prevazute in prezentul titlu nu se pedepseste, daca denunta in timp util savarsirea infractiunii, astfel ca sa fie impiedicata consumarea ei, sau daca impiedica el insusi consumarea infractiunii si apoi o denunta.

Participantul care, dupe ce urmarirea penala a inceput ori infractorii au fost descoperiti, inlesneste arestarea acestora, se sanctioneaza cu o pedeapsa ale carei limite se reduc la jumatate.

Sanctionarea tentativei tainuirii si favorizarii

Art. 173. - Tentativa infractiunilor prevezute in prezentul titiu se pedepseste.

Se considera tentative si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrurnentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute in art. 156, 157, 159-163,165, 166, 166.1 si art. 158 raportat la infractiunea de tradare prin ajutarea inamicului.

Tainuirea si favorizarea privitoare la infractiunile din acest titiu se pedepsesc cu tnchisoare de la 3 la 10 ani.

Pedeapsa aplicata tainuitorului sau favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

Tainuirea si favorizarea savarseste de sot sau de ruda apropiata in cazul infractiunilor prevazute in Art. 155-163,165,166.1 si 167 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevazute in alin. 3 se reduc la jumatate, iar in cazul celorlalte infractiuni, tainuirea si favorizarea nu se pedepsesc.

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA VIETII, INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

CAPITOLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA DEMNITATII

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA VIETII, INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA VIETII, INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII

Sectiunea I : Omucidere

Sectiunea II : Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii

Sectiunea III : Avortul

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

CAPITOLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA DEMNITATII

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Sectiunea I : Omucidere

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA VIETII, INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII

Sectiunea I : Omucidere

Sectiunea II : Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii

Sectiunea III : Avortul

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

CAPITOLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA DEMNITATII

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Omorul

Art. 174. - Uciderea unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.

Omorul calificat

Art. 175. - Omorul savarsit in vreuna din urmatoarele imprejurari:

a) cu premeditare;

b) din interes material;

c) asupra sotului sau unei rude apropiate;

d) profitind de starea de neputinta a victimei de a se apara;

e) prin miljoace ce pun in pericol viata mai multor persoane;

f) in legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau obstesc ale victimei;

g) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmarire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse;

h) pentru a inlesni sau a ascunde savarsirea altei infractiuni,

i)in public,

se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.

Omorul deosebit de grav

Art. 176. - Omorul savarsit in vreuna din urmatoarele imprejurari:

a) prin cruzimi;

b) asupra a doua sau mai multor persoane

c) de catre o persoana care a mai savarsit un omor;

d) pentru a savirsi sau a ascunde savarsirea unei tilharii sau piraterii;

e) asupra unei femei gravide,

f) asupra unui magistrat,politist, jandarm ori asupra unui militar, in timpul sau in legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publicce ale acestora,

se pedepseste cu detentiunea pe viata, sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.

Pruncuciderea

Art. 177. - Uciderea copilului nou-nascut, savarsita imediat dupa nastere de catre mama aflata intr-o stare de tulburare pricinuita de nastere, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Uciderea din culpa

Art. 178. - Uciderea din culpa a unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Uciderea din culpa ca urmare a nerespectari dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anumite activitati, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Cand uciderea din culpa a unei persoane este savarsita de un conducator de vehicul cu tractiune mecanica, avind in singe o imbinatie alcoolica care depaseste limita legala, sau care se afla in stare de ebrietate, pedeapsa este inchisoare de la 5 la 15 ani.

Cu aceeiasi pedepasa se sanctioneaza fapta savarsita din culpa, de orice alta persoana in exercitiul profesiei sau meseriei si care se afla in stare de ebrietate.

Daca prin fapta savarsita s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, la maximul pedepselor prevazute in alineatele precedente se poate adauga un spor pana la 3 ani.

Determinarea sau inlesnirea sinuciderii

Art. 179. - Fapta de a determina sau de a inlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea sau incercarea de sinucidere a avut loc, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Cand fapta prevazuta in alineatul precedent s-a savarsit fata de un minor sau fata de o persoana care nu era in stare sa-si dea seama de fapta sa, ori nu putea fi stapana pe actele sale, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 10 ani.

Sectiunea II : Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA VIETII, INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII

Sectiunea I : Omucidere

Sectiunea II : Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii

Sectiunea III : Avortul

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

CAPITOLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA DEMNITATII

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Lovirea sau alte violente

Art. 180. - Lovirea sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

Lovirea sau actele de violenta care au pricinuit o vatamare ce necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 20 zile se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Vatamarea corporala

Art. 181. - Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecarea ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Vatamarea corporala grava

Art. 182. - Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecarea ingrijiri medicale mai mult de 60 de zile, sau care a produs vreuna dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul, ori punerea in primejdie a vietii persoanei, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii consecintelor prevazute in alineatul precedent, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 10 ani.

Tentativa faptei prevazute in alin. 2 se pedepseste.

Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte

Art. 183. - Daca vreuna dintre faptele prevazute in Art. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoare de la 5 la 15 ani.

Vatamarea corporala din culpa

Art. 184. - Fapta prevazuta in Art. 180 alin. 2 care a pricinuit o vatamare ce necesita pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 10 zile, precum si cea prevazuta in Art. 181, savarsite din culpa, se pedepseste cu inchisoare de la o luna de luni sau cu amenda.

Daca fapta a avut vreuna din urmarile prevazute in Art. 182 alin. 1, pedeapsa este inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

Cand savarsirea faptei prevazute in alin. 1 este urmarea nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii, ori pentru indeplinirea unei anumite activitati, pedeapsa este inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

Fapta prevazuta in alin. 2 daca este urmarea nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere aratate in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Pentru faptele prevazute in alin. 1 si 3, actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlaturarea spunderea penala.

Sectiunea III : Avortul

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA VIETII, INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII

Sectiunea I : Omucidere

Sectiunea II : Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii

Sectiunea III : Avortul

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

CAPITOLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA DEMNITATII

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Provocarea ilegala a avortului

Art. 185. - Intreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, savarsita in vreuna dintre urmatoarele imprejurari:

a) in afara institutiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate in acest scop;

b) de catre o persoana care nu are calitatea de medic de specialitate;

c) daca varsta sarcinii a depasit patrusprezece saptamani,

se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Intreruperea cursului sarcinii, savarsita in orice conditii, fare consimtamantul femeii insarcinate, se pedepseste cu fnchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Daca prin faptele prevazute in alin. 1 si 2 s-a cauzat femeii insarcinate vreo vatamare corporala grave, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca fapta a avut ca urmare moartea femeii insarcinate, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

In cazul cand fapta prevazuta in alin. 2 si 3 a fost savarsita de medic, pe langa pedeapsa inchisorii, se va aplica si interdictia exercitarii profesiei de medic, potrivit art. 64 lit. c).

Tentativa se pedepseste.

Nu se pedepseste intreruperea cursului sarcinii efectuata de medic:

a) daca intreruperea cursului sarcinii era necesara pentru a salve viata, sanatatea sau integritatea corporala a femeii insarcinate de la un pericol grav si iminent si care nu putea fi inlaturat altfel;

b) in cazul prevazut in alin. 1 lit. c), cand intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozitiilor legale;

c) in cazul prevazut in alin. 2, cand femeia insarcinata s-a aflat in imposibilitate de a-si exprima vointa, iar intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 186. - Abrogat.

Art. 187. - Abrogat.

Art. 188. - Abrogat.

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA VIETII, INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

CAPITOLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA DEMNITATII

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Lipsirea de libertate in mod ilegal

Art. 189. - Lipsirea de libertate a unei persoane, in mod ilegal, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

In cazul in care fapta este savarsita prin simularea de calitati oficiale, prin rapire, de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna sau daca in schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum si in cazul in care victima este minora sau este supusa unor suferinte ori sanatatea sau viata ii sunt puse in pericol pedeapsa este inchisoare de la 5 la 12 ani.

Daca pentru eliberarea persoanei se cere, in orice mod, ca statul, o persoana juridica, o organizatie internationala interguvernamentala sau un grup de persoane sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca un anumit act, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani..

Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani.

Tentativa faptelor prevazute in alin. 1-3 se pedepseste.

Constituite tentativa si producerea sau procurarea miljoacelor, a instrumentelor sau luarea de masuri in vederea comiterii faptei prevazute in alin. 3.

Sclavia

Art. 190. - Punerea sau tinerea unei persoane in stare de sclavie, precum si traficul de sclavi, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.

Supunerea la munca fortata sau obligatorie

Art. 191. - Fapta de a supune o persoana, in alte cazuri decat cele prevazute de dispozitiile legale, la prestarea unei munci contra vointei sale sau la o munca obligatorie, se pedepseste ci inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Violarea de domiciliu

Art. 192. - Patrunderea fara drept, in orice mod, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit tinand de acestea, fara consimtamintul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le parasi la cererea acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

In cazul in care fapta se savarseste de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna, in timpul noptii, sau prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Pentru fapta prevazuta in alin. 1, actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Amenintarea

Art. 193. - Fapta de a ameninta o persoana cu savarsirea unei infractiuni a unei fapte pagubitoare indreptate impotriva ei, a sotului ori a unei rude apropiate, daca este de natura sa o alarmeze, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, fara ca pedeapsa aplicata sa poata depasi sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintarii.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Santajul

Art. 194. - Constringerea unei persoane prin violenta sau amenintare, sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, daca fapta este comisa spre a dobindi in mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Cand constringerea consta in amenintarea darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitatoare pentru persoana amenintata, pentru sotul acesteia sau pentru o ruda apropiata, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Violarea secretului corespondentei

Art. 195. - Deschiderea, unei corespondente adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte miljoace de transmitere de la distanta, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza sustragerea, distrugerea sau retinerea unei corespondente, precum si divulgarea continutului unei corespondente, chiar atunci cand a fost trimisa deschisa sau a fost deschisa din greseala, ori divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de aceasta din greseala sau din intimplare.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Divulgarea secretului profesional

Art. 196. - Divulgarea, fara drept, a unor date, de catre acela caruia i-au fost incredintate, sau de care a luat cunostinta in virtutea profesiei ori functiei, daca fapta este de natura a aduce prejudicii unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA VIETII, INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

CAPITOLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA DEMNITATII

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Violul

Art. 197. - Raportul sexual cu o persona de sex feminin, prin constringerea acesteia, sau profitind de imposibilitatea ei de a se apara ori a-si exprima vointa, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.

Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, daca:

a) fapta a fost savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna;

b) victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

c) s-a cauzat victimei o vatamare grava a integritatrii corporale sau a sanatatii.

Pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani daca victima nu a implinit varsta de de 14, iar daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani.

Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. 1 se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.

Faptele prevazute in alin. 1 si 2 lit. b), c) si si alin. 3 teza I nu se pedepsesc daca inainte ca hotararea sa fi ramas definitiva a intervenit casatoria dintre autor si victima. In caz de participatie, in alte conditii decat aceea prevazuta in alin.2 lit. a), casatoria dintre autor si victima produce aceleasi efecte si fata de participanti.

Raportul sexual cu o minora

Art. 198. - Raportul sexual cu o persoana de sex feminin care nu a implinit virsta de 14 ani se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza raportul sexual cu o persoana de sex feminin intre 14-18 ani, daca fapta este savarsita de tutore sau curator, ori, de catre supraveghetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosind calitatea sa.

Cand fapta prevazuta in alin. 1 a fost savarsita in imprejurarile prevazute in Art. 197 alin. 2 lit. b) ori daca faptele prevazute in alin. 1 si 2 au avut urmarile in art. 197 alin. 2 lit. c),pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.

Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani.

Dispozitiile Art. 197 alin. final se aplica si in cazul faptelor prevazute in alin. 1-3.

Seductia

Art. 199. - Fapta aceluia care, prin promisiuni de casatorie, determina o persoana de sex feminin mai mica de 18 ani de a avea cu el raport sexual, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Relatiile sexuale intre persoane de acelasi sex

Art. 200. - Relatiile sexuale intre persoane de acelasi sex, savarsite in public sau daca au produs scandal public, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Fapta majorului de a avea relat,ii sexuale cu un minor de acelasi sex se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Relatiile sexuale cu o persoana de acelasi sex in imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa sau prin constrangere se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Daca fapta prevazuta in alin. 2 si 3 are ca urmare vatamarea grave a integritatii corporale sau a sanatatii, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Indemnarea sau ademenirea unei persoane in vederea practicarii de relatii sexuale intre persoane de acelasi sex, precum si propaganda ori asocierea sau orice alte acte de prozelitism savarsite in acelasi scop se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Peversiunea sexuala

Art. 201. - Actele de pervesiune sexuala savarsite in public sau daca au produs scandal public se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Dispozitiile Art. 200 alin. 2-5 se aplica in mod corespunzator.

Constituie acte de pervesiune sexuala orice acte nefiresti in legatura cu viata sexuala, altele decat cele prevazute in Art. 200.

Coruptia sexuala

Art. 202. - Actele cu caracter obscen savarsite asupra unui minor sau in prezenta unui minor se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Incestul

Art. 203. - Raportul sexual intre rude in linie directa sau intre frati si surori se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Sanctionarea tentativei

Art. 204. - Tentativa infractiunilor prevazute in Art. 197-198 si 200-203 se pedepseste.

CAPITOLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA DEMNITATII

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA VIETII, INTEGRITATII CORPORALE SI SANATATII

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUALA

CAPITOLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA DEMNITATII

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Insulta

Art. 205. - Atingerea adusa onoarei ori reputatiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin alte miljoace, ori prin expunerea la batjocura, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.

Aceeasi pedeapsa se aplica si in cazul cand se atribuie unei persoane un defect, boala sau infirmitate care chiar reale de-ar fi, nu ar trebui relevate.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Calomnia

Art. 206. - Afirmarea ori imputarea in public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoana, care, daca ar fi adevarata, ar expune acea persoana la o sanctiune penala, administrativa sau disciplinara, ori dispretului public, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Proba veritatii

Art. 207. - Proba veritatii celor afirmate sau imputate este admisibila, daca afirmarea sau imputarea a fost savarsita pentru apararea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a facut proba veritatii nu constituie infractiunea de insulta sau calomnie.

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Furtul

Art. 208. - Luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 12 ani.

Se considera bunuri mobile si orice energie care are o valoare economica, precum si inscrisurile.

Fapta constituie furt chiar daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, dar in momentul savirsiri acel bun se gasea in posesia sau detinerea legitima a altei persoane.

De asemenea, constituie furt luarea in conditiile alin. 1 a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept.

Furtul calificat

Art. 209. - Furtul savarsit in urmatoarele imprejurari:

a) de doua sau mai multe persoane impreuna;

b) de o persoana avind asupra sa o arma sau o substanta narcotica;

c) de catre o persoana mascata, deghizata sau travestita;

d) asupra unei persoane aflate in imposibilitate de a-si exprima vointa sau de a se apara;

e) intr-un loc public;

f) intr-un miljoc de transport in comun;

g) in timpul noptii;

h) in timpul unei calamitati;

i) prin efractie, escaladare, sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase,

se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza furtul privind:

a) produsele petroliere sau gazele naturale din conducte, depozite ori cisterne;

b) un bun care face parte din patrimoniul cultural;

c) un act care serveste pentru dovedirea starii civile, pentru legitimare sau identificare.

Furtul care a produs consecinte deosebit de grave se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Pedepsirea unor furturi la plangerea prealabila

Art. 210. - Furtul savarsit intre soti ori intre rude apropiate, sau de catre un minor in paguba tutorelui sau, ori de catre cel care locuieste impreuna cu persoana vatamata sau este gazduit de aceasta, se urmareste numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Talharia

Art. 211. - Furtul savarsit prin intrebuintare de violente sau amenintari ori prin punerea victimei in stare de inconstienta sau neputinta de a se apara, precum si furtul urmat de intrebuintarea unor astfel de mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru inlaturarea urmelor infractiunii ori pentru ca faptuitorul sa-si asigure scaparea, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 18 ani.

Talharia savarsita in urmatoarele imprejurari:

a) de doua sau mai multe persoane impreuna;

b) de o persoana avand asupra sa o arma sau o substanta narcotica;

c) de o persoana mascata, deghizata sau travestita;

d) in timpul noptii;

e) intr-un loc public sau intr-un mijloc de transport;

f) intr-o locuinta sau in dependinte ale acesteia;

g) in timpul unei calamitati;

h) a avut vreuna din urmarile aratate in art. 182

se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 de ani.

Talharia care a produs consecinte deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Pirateria

Art. 212. - Jefuirea prin acte de violenta savarsite in scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave impotriva persoanelor sau bunurilor care se gasesc pe acea nava ori impotriva altei nave, daca navele se afla in marea libera sau intr-un loc care nu este supus jurisdictiei nici unui stat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 18 ani.

Daca pirateria a avut vreuna dintr urmarile aratate in Art. 182, pedeapsa este inchisoare de la 5 la 20 ani.

Pirateria care a produs consecinte deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si cand infractiunea de piraterie s-a comis pe o aeronava sau intre aeronave si nave.

Abuzul de incredere

Art. 213. - Insusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu amenda.

Daca bunul este proprietate private, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau in parte al statului, actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Gestiune frauduloasa

Art. 214. - Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinta, cu ocazia administrarii sau conservariibunurilor, acesteia, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Gestiunea frauduloasa savarsita in scopul de a dobandi un folos material se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, daca fapta nu constitute o infractiune mai grava.

Daca bunul este proprietate private, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau in parte proprietatea statului, actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. 1 se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Inselaciune

Art. 215. - Inducerea in eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 12 ani.

Inselaciunea savarsita prin folosire de nume sau calitati mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

Inducerea sau mentinerea in eroare a unei persoane cu prilejul incheierii sau executarii unui contract, savarsita in asa fel incat, fara aceasta eroare, cel inselat nu ar fi incheiat sau executat contractul in conditiile stipulate, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta n alineatele precedente, dupa distinctiile acolo aratate.

Emiterea unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind ca pentru valorificarea lui nu exista provizia sau acoperirea necesara, precum si fapta de a retrage, dupa emitere, provizia, in totul sau in parte, ori de a interzice trasului de a plati inainte de expirarea termenului de prezentare, in scopul aratat in alin. 1, daca s-a pricinuit o paguba posesorului cecului, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. 2.

Inselaciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Delapidarea

Art. 215.1. - Insusirea, folosirea sau traficarea, de catre un functionar, in interesul sau ori pentru altul, de bani, valor sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 15 ani.

In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Insusirea bunului gasit

Art. 216. - Fapta de a nu preda in termen de 10 zile un bun gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al sau, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneeza si insusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare in posesia faptuitorului.

Distrugerea

Art. 217. - Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altuia sau impiedicarea luarii masurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum si inlaturarea masurilor luate, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 ani sau cu amenda.

In cazul in care bunul are deosebita valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 10 ani.

Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inalta tensiune, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa si a conductelor magistrale de alimentare cu apa, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 10 ani

Daca distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare se savarseste prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca reiulta pericol public, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani.

Dispozitiile prevazute in alin. 2, 3 si 4 se aplica chiar daca bunul apartine faptuitorului.

Daca bunul este proprietate private, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau in parte al statului, actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. 1 se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Distrugerea calificata

Art. 218. - Daca faptele prevazute in art. 217 au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoare de la 10 la 20 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Dezastrul consta in distrugerea sau degradarea unor miljoace de transport in comun, de marfuri sau persoane, ori a unor instalatii sau lucrari si care a avut ca urmare moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori sanatatii mai multor persoane.

Distrugerea din culpa

Art. 219. - Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, in cazul in care fapta este savarsita prin incediere, explozie sau prin orice alt asemenea miljoc si daca rezulta pericol public, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza distrugerea ori degradarea din culpa a unei con-ducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inalta tensiune, a echipamentelor si instalatlilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa si a conductelor magistrale de alimentare cu apa, daca a avut ca urmare aducerea in stare de neintrebuintare a acestora.

Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, in cazul in care a avut consecinte deosebit de grave se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 6 ani, far daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.

Cand dezastrul ori consecintele deosebit de grave s-au produs ca urmare a parasirii postului sau a savarsirii oricarei alte fapte de catre personalul de conducere al unui mijloc de transport in comun ori de catre personalul care asigura direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani. Art. 220.- Tulburarea de posesie

Ocuparea in intregime sau in parte, fara drept, prin violenta sau amenintare, ori prin desfiintarea sau stramutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat in posesia altuia, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Tainuirea

Art. 221. - Primirea, dobindirea sau transformarea unui bun, ori inlesnirea valorifiecareii acestuia, cunoscand ca bunul previne din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, daca prin aceasta s-a urmarit obtinerea pentru sine ori pentru altul a unui folos material, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani fara ca sanctiunea aplicata sa poata depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea din care provine bunul tainuit.sau de lege pentru infractiunea din care provine bunul tainuit.

Tainuirea savarsita de sot de o ruda apropiata nu se pedepseste.

Sanctionarea tentativei

Art. 222.- Tentativa infractiunilor prevazute in Art. 208-212, 215, 215.1, 217 si 218 se pedepseste.

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Art. 223. - Abrogat

Art. 224. - Abrogat

Art. 225. - Abrogat

Art. 226. - Abrogat

Art. 227. - Abrogat

Art. 228. - Abrogat

Art. 229. - Abrogat

Art. 230. - Abrogat

Art. 231. - Abrogat

Art. 232. - Abrogat

Art. 233. - Abrogat

Art. 234. - Abrogat

Art. 235. - Abrogat

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Ofensa adusa unor insemne

Art. 236. - Orice manifestare prin care se exprima dispret pentru insemnele Romaniei se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Manifestarea prin care se exprima dispret pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritatile se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.

Desfaimarea tarii sau a natiunii

Art. 236.1 - Manifestarile publice savarsite cu intentia de a defaima tare sau natiunea romana se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 237. - Abrogat

Ofensa adusa autoritatii

Art. 238. - Atingerea adusa onoarei sau amenintarea savarsita in public, impotriva unei dintre persoanele prevazute in Art. 160, in legatura cu activitatea acesteia si de natura a aduce atingerea autoritatii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Lovirea sau orice acte de violenta, precum si vatamarea corporala, savarsite impotriva unei dintre persoanele si conditiile aratate in alin. 1. precedent se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani, iar daca s-a produs vatamare corporala grava, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Ultrajul

Art. 239. - Insulta, calomnia ori amenintarea savarsita nemiljocit sau prin miljoace de comunicare directa, contra unui functionar care indeplineste o functie ce impiedica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 4 ani.

Lovirea sau orice acte de violenta, precum si vatamarea corporala savarsite impotriva persoanei prevazute in alin. 1, aflata in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 7 ani,iar daca s-a produs vatamare corporala grava, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.

Daca faptele prevazute in alineatele precedente sunt savarsite impotriva unui magistrat, politist sau jandarm ori alt militar, maximul special al pedepsei se majoreaza cu 3 ani.

Cazuri speciale de pedepsire

Art. 239.1. - In cazul infractiunilor prevazute in art. 180 - 182, 189 si 193 savarsite impotriva sotului, copiilor sau parintilor persoanelor prevazute in art. 238 sau in art. 239 alin. 3, in scop de intimidare sau de razbunare pentru acte sau fapte indeplinite in exercitiul functiunii, maximul pedepsei se majoreaza cu o treime.

Uzurparea de calitati oficiale

Art. 240. - Folosirea fara drept a unei calitati oficiale, insotita sau urmata de indeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Portul nelegal de decoratii sau semne distinctive

Art. 241. - Purtarea, fara drept, de decoratii, de uniforme sau de semne distinctive ale unui organ de stat, se pedepseste cu inchisoarea de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

Purtarea, fara drept, de uniforme, grade sau insigne militare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Daca fapta prevazuta in alineatul precedent se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoare de la unu la 5 ani.

Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri

Art. 242. - Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt inscris care se afla in pastrarea ori in detinerea unui organ sau unei institutii de stat ori a unei alte unitati din cele prevazute in Art. 145, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani.

Distrugerea din culpa a vreunuia dintre inscrisuri prevazute in alineatul precedent, care prezinta o valoare artistica, stiintifica istorica, arhivistica sau o alta valoare sociala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Daca faptele prevazute in alin. 1 si 2 sunt savarsite de un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu, maximul pedepselor prevazute in aceste alineate se majoreaza cu un an.

Tentativa infractiunii prevazute in alin. 1 se pedepseste.

Ruperea de sigilii

Art. 243. - Inlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

Daca fapta a fost savarsita de custode, pedeapsa este inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

Sustragerea de sub sechestru

Art. 244. - Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

Daca fapta a fost savarsita de custode, pedeapsa este inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 245. - Abrogat.

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI DE SERVICIU IN LEGATURA CU SERVICIUL

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE FERATE

CAPITOLUL IV INFRACTIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI DE SERVICIU IN LEGATURA CU SERVICIUL

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI DE SERVICIU IN LEGATURA CU SERVICIUL

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE FERATE

CAPITOLUL IV INFRACTIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor

Art. 246.- Fapta functionarului public , care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi

Art. 247. - Ingradirea, de catre un functionar public, a folosuntei sau a exercitiului drepturilor vreunui cetatean, ori crearea pentru acesta a unor situatii de inferioritate pe temei de nationalitate, rasa, sex sau religie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Abuzul in serviciu contra intereselor obstesti

Art. 248. - Fapta functionarului public care in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act ori indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o tulburare insemnata bunului mers al unei organ sau al unei institutii de stat ori unei unitati din cele prevazute in Art. 145 sau o paguba a patrimonului acesteia se pedepsete cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Abuzul in serviciu in forma calificata

Art. 248.1. - Daca faptele prevazute in art. 246, 247 si 248 au avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Neglijenta in serviciu

Art. 249. - Incalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuasa, daca s-a cauzat o tulburare insemnata bunului mers al unei organ sau al unei d institutii de stat ori unei unitati din cele la care se refera Art. 145 sau o paguba a patrimonului acesteia ori o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.

Fapta prevazuta in alin. 1, daca a avut consecinte deosebit de grave, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani.

Purtarea abuziva

Art. 250. - Intrebuintarea de expresii jignitoare de o persoana, de catre un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

Lovirile sau alte acte de violenta savarsite ini conditiile alin. 1 se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 251. - Abrogat.

Neglijenta in pastrarea secretului de stat

Art. 252. - Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum si neglijenta care a dat prilej altei persoane sa afle un asemenea secret, daca fapta este de natura sa aduca atingere intereselor statului, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Art. 253. - Abrogat.

Luarea de mita

Art. 254. - Fapta functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, in scopul de a indeplini, a nu indeplini, ori a intirzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu, sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Fapta prevazuta in alin. 1, daca a fost savarsita de un functionar cu atributii de control, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca; iar daca acestea nu se gasesc, condamnantul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

Darea de mita

Art. 255. - Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in modurile si scopurile aratate in Art. 254, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Fapta prevazuta in alineatul precedent nu constituie infractiune atunci cand mituitorul a fost constrins prin orice miljoace de catre cel care a luat mita.

Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai inainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infractiune.

Dispozitiile Art. 254 alin. 3 se aplica in mod corespunzator, chiar daca oferta nu a fost urmata de acceptare.

Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazurile aratate in alin. 2 si 3.

Primirea de foloase necuvenite

Art. 256. - Primirea de catre un functionar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, dupa ce a indeplinit un act in virtutea functiei sale si la care era obligat in temeiul acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnantul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

Traficul de influienta

Art. 257. - Primirea ori prinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influienta sau lasa sa se creada ca are influienta asupra unui functionar pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani.

Dispozitiile Art. 256 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.

Fapte savarsite de alti functionari

Art. 258. - Dispozitiile Art. 246 si 250 privitoare la functionari publici se aplica si celorlalti functionari, in acest caz maximul pedepsei reducandu-se cu o treime.

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI DE SERVICIU IN LEGATURA CU SERVICIUL

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE FERATE

CAPITOLUL IV INFRACTIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Denuntarea calomnioasa

Art. 259. - Invinuirea mincinoasa facuta prin denunt sau plangere, cu privire la savarsirea unei infractiuni de catre o anume persoana, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, in sprijinul unei invinuiri nedrepte, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Daca cel care a savarsit fapta declara mai inainte de punerea in miscare a actiunii penale fata de persoana in contra careia s-a facut denuntul sau plingerea, ori impotriva careia s-a produs probele, ca denuntul, plingerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit Art. 76.

Marturia mincinoasa

Art. 260. - Fapta martorului care intr-o cauza penala, civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase, ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Fapta prevazuta in alineatul precedent nu se pedepseste daca, in cauzele penale mai inainte de a se produce arestarea inculpatului, ori in toate cauzele mai inainte de a se pronunta o hotarare sau de a se fi dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, martorul isi retrage marturia.

Daca retragerea marturiei a intervenit in cauzele penale dupa ce s-a produs arestarea inculpatului sau in toate cauzele dupa ce s-a pronuntat o hotarare sau dupa ce s-a dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, instanta va reduce pedeapsa potrivit Art. 76.

Dispozitiile alin. 1-3 se aplica in mod corespunzator si expertului sau interpretului.

Incercarea de a determina marturia mincinoasa

Art. 261. - Incercarea de a determina o persoana prin constringere ori corupere sa dea declaratii mincinoase intr-o cauza penala, civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Dispozitiile din alineatul precedent si in cazul in care fapta este savarsita fatpa de un expert sau de un interpret.

Impiedicarea participarii in proces

Art. 261.1 - Impiedicarea participarii intr-o cauza penala, civila, disciplinara sau in-orice alta cauza, a unui martor, expert, interpret sau aparator, savarsita prin violenta, amenintare sau prin orice alt mijloc de constrangere indreptat impotriva sa ori a sotului sau a unei rude apropiate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 7 ani.

Tentativa se pedepseste.

Nedenuntarea unor infractiuni

Art. 262. - Omisiunea de a denunta de indata savarsirea vreunuia dintre infractiunile prevazute in Art. 174, 175, 176, 211, 212, 215.1., 217 alin. 2-4, Art. 218 alin. 1 si art. 276 alin. 3 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Fapta prevazuta in alin. 1, savarsita de sot sau de o ruda apropiata, nu se pedepseste.

Nu se pedepseste persoana care, mai inainte de a se fi inceput urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, incunostinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a inceput urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a inlesnit arestarea acestora.

Omisiunea sesizarii organelor judiciare

Art. 263. - Fapta functionarului public care, luand cunostinta de savarsirea unei infractiuni in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile, omite sesizarea de indata a procurorului sau a organului de urmarire penala, potrivit legii de procedura penala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani.

Daca fapta este savarsita de catre un functionar public cu atributii de conducere sau de control, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 7 ani.

Favorizarea infractorului

Art. 264. - Ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii, pentru a ingreuia sau zadarnici urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani.

Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

Favorizarea savarsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.

Omisiunea de a incunostinta organele judiciare

Art. 265. - Fapta de a nu aduce la cunostinta organele judiciare a unor imprejurari care, daca ar fi cunoscute, ar duce la stabilirea nevinovatiei unei persoane trimise in judecata sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane tinute in arest preventiv pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.

Fapta prevazuta in alineatul precedent nu se pedepseste daca prin aducerea la cunostinta, persoana care are aceasta obligatie ar produce un prejudiciu pentru ea, pentru sotul sau sau pentru o ruda apropiata.

Arestarea nelegala si cercetarea abuziva

Art. 266.- Retinerea sau arestarea nelegala, ori supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, masuri de siguranta sau educative, in alt mod decat cei prevazuti prin dispozitiile legale, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Intrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente impotriva unei persoane aflate in curs de cercetare, ancheta penala ori de judecata, pentru obtinerea de declaratii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si intrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente fata de un martor, expert sau interpret.

Supunerea la rele tratamente

Art. 267. - Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate in stare de retinere, detinere ori in executarea unei masuri de siguranta sau educative, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Tortura

Art. 267.1. - Fapta prin care se provoaca unei persoane, cu intentie, o durere sau suferinte puternice, fizice ori psihice, indeosebi cu scopul de a obtine de la aceasta persoana sau de la o persoana terta informatii sau marturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana l-a comis ori este banuita ca l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terte persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o forma de discriminare oricare ar fi ea, atunci cand o asemenea durere sau astfel de suferinta sunt aplicate de catre un agent al autoritatii publice sau de orice alta persoana care actioneaza cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimtamintul expres sau tacit al unor asemenea persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Daca fapta prevazuta la alin. 1 a avut vreuna din urmarile aratate in Art. 181 sau 182, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Tortura care a avut urmare moartea victimei se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 10 la 25 de ani.

Tentativa se pedepseste.

Nici o imprejurare exceptionala, oricare ar fi ea, fie ca este vorba de starea de razboi sau de amenintari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de orice alta stare de exceptie, nu poate fi invocata pentru a justifica tortura; de asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul superiorului sau al unei autoritati publice.

Faptele prevazute in alin. 1 nu constituie infractiunea de tortura daca durerea sau suferintele rezulta exclusiv din sanctiuni legale si sunt interne acestor sanctiuni sau ocazionate de ele.

Represiunea nedreapta

Art. 268. - Fapta de a pune in miscare actiunea penala, de a dispune arestarea, de a trimite in judecata sau de a condamna pe o persoana, stiind ca este nevinovata, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Evadarea

Art. 269. - Evadarea din stare legala de retinere sau de detinere se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.

Daca fapta este savarsita prin folosirea de violente, de arme sau de alte instrumente, ori de catre doua sau mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoare de la 2 la 8 ani.

Pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la pedeapsa ce se executa, fara a se putea depasi maximul general al inchisorii.

Tentativa se pedepseste.

Inlesnirea evadarii

Art. 270. - Inlesnirea prin orice miljoace a evadarii se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, iar daca fapta savarsita de catre o persoana care avea indatorirea de apazi pe cel care a evadat, pedeapsa este inchisoare de la 2 la 7 ani.

Inlesnirea evadarii in conditiile Art. 269 alin. 2 se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani, iar daca fapte este savarsita de o persoana care avea indatorirea de apazi pe cel care a evadat, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Inlesnirea evadarii unei persoane retinute, arestate sau condamnate pentru o infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa mai mare de 10 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 3 ala 10 ani, iar daca fapta este savarsita de o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.

Inlesnirea evadarii savarsita din culpa, de catre o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.

Tentativa la faptele prevazute in alin. 1, 2 si 3 se pedepseste.

Nerespectarea hotaririlor judecatoresti

Art. 271. - Impotrivirea la executarea unei hotariri judecatoresti prin amenintare fata de organul de executare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani, iar daca fapta a fost savarsita prin acte de violenta, pedeapsa este de la unu la 7 ani.

Impiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori parte dintr-o locuinta sau imobil, detinute in baza unei hotariri judecatoresti, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Daca fapta prevazuta in alin. 2 se savarseste prin amenintarea, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar daca fapta a fost savarsita prin acte de violenta, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Nerespectarea hotaririlor judecatoresti, prin sustragerea de la executarea masurilor de siguranta prevazute in Art. 112 lit. c) si d), se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau amenda.

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE FERATE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI DE SERVICIU IN LEGATURA CU SERVICIUL

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE FERATECAPITOLUL IV INFRACTIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa

Art. 273. - Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa, de catre angajatii cailor ferate, daca aceasta ar fi putut pune in pericol siguranta circulatiei miljoacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Cand fapta prvazuta in alineatul precedent a avut urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 7 ani, iar in cazul cand s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani.

Neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa

Art. 274. - Neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, de catre angajatii cailor ferate, daca aceasta ar putea pune in pericol siguranta circulatiei miljoacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Daca indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea cu stiinta aratata in alin. 1 a avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani, iar in cazul cand s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 15 ani, interzicerea unor drepturi.

Parasirea postului si prezenta la serviciu in stare de ebrietate

Art. 275. - Parasirea postului, in orice mod si sub orice forma, de angajatii care asigura direct siguranta circulatiei miljoacelor de transport ale cailor ferate, daca prin aceasta s-ar fi putut pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Cu aceeiasi pedeapsa se sanctioneaza exercitarea atributiilor de serviciu in stare de ebrietate de catre angajatii care asigura direct siguranta circulatiei miljoacelor de transport ale cailor ferate.

Cand prin faptele prevazute in alineatele precedente s-a produs o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, iar in cazul cand s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi.

Distrugerea si semnalizarea falsa

Art. 276. - Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a liniei ferate sau a instalatiilor de cale ferata, ori asezarea de obsacole pe linia ferata, daca prin aceasta s-ar fi putut pune in pericol siguranta mijloacelor de transport ale cailor ferate, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

Cu aceeiasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea de acte de semnalizare falsa sau savarsirea oricarei alte acte de natura a induce in eroare personalul cailor ferate in timpul executarii serviciului, daca aceste fapte ar fi putut expune la un pericol de accident sau de catastrofa de cale ferata.

In cazul cand faptele prevazute in alineatele precedente au avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoare de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Savarsirea din culpa a faptelor aratate in alin. 1, 2 si 3 se pedepseste in cazul alin. 1 si 2 cu inchisoare de la unu la 5 ani, iar in cazul alin. 3, cu inchisoare de la 3 la 7 ani daca s-a produs o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata sau un accident de cale ferata, si inchisoarea de la 10 la 15 ani daca s-a produs o catastrofa de cale ferata.

Daca vreuna dintre faptele prevazute in acest articol este savarsita de catre un angajat al cailor ferate, la maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa se poate adauga un spor pana la 2 ani, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei.

Tentativa la faptele prevazute in alin. 1-3 se pedepseste.

Accidentul si catastrofa de cale ferata

Art. 277. - Accidentul de cale ferata consta in distrugerea sau degradarea importanta adusa materialului rulant de cale sau altor instalatii feroviare in cursul circulatiei sau manevrei mijloacelor de transport ale cailor ferate.

Catastrofa de cale ferata consta in deraierea, rasturnarea sau prabusirea unui miljoc de transport al cailor ferate, sau in producerea unui alt asemenea rezultat, precum si in ciocnirea a doua miljoace de transport ale cailor ferate sau a unui mijloc de transport al cailor ferate cu un alt vehicul, daca s-au produs urmari deosebit de grave prin moartea sau vatamarea integritatii corporale a unor persoane, ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale cailor ferate, a instalatiilor de cale ferata sau a marfurilor incredintate pentru transport.

Punerea in miscare a actiunii penale

Art. 278. - Actiunea penala pentru faptele prevazute in Art. 273 alin. 1, 274 alin. 1 si 275 alin. 1 si 2 se pune in miscare numai la sesizarea organelor competente ale cailor ferate.

CAPITOLUL IV INFRACTIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI DE SERVICIU IN LEGATURA CU SERVICIUL

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE FERATE

CAPITOLUL IV INFRACTIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Nerespectarea regimului armelor si munitiilor

Art. 279. - Detinerea, portul, confectionarea, transportul, precum si orice operatie privind circulatia armelor si munitiilor sau functionarea atelierelor de reparat arme, fara drept, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si nedepunerea armei ori a munitiei in termenul fixat de lege la organul competent, de catre cel caruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilitatii permisului.

Se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani:

a) detinerea, instrainarea sau portul, fara drept, de arme ascunse ori de arme militare, precum si a munitiei pentru astfel de arme;

b) detinerea, instrainarea sau portul, fara drept, a mai multor arme cu exceptia celor prevazute la lit. a), precum si a armelor de panoplie, ori munitie respective in cantitati mari;

c) portul de arme, fara drept, in localul organizatiilor de stat sau altor unitati publice, la intruniri publice ori in localuri de alegeri.

Tentativa se pedepsete.

Nerespecarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

Art. 279.1. - Primirea; detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, instrainarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioacive, precum si orice alte operatiuni privind circulatia acestora, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Daca faptele prevazute in alin. 1 au produs pericol public, au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 181 sau 182 ori au cauzat o paguba materiala, pedeapsa este inchisoarea de la 4 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Daca faptele prevazute in alin. 3 au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 181 sau 182, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

In cazul in care faptele prevazute in alin. 1 si 3 au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Amenintarea, adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, in scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unor persoane ori pagube materiale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

Daca fapta prevazuta in alin. 6 este conditionata de indeplinirea sau neindeplinirea unui act sau cand prin amenintare, sub orice forma, se pretinde a se da ori a se preda materiale nucleare sau alte materii radioactive, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.

Nerespectarea regimului materiilor explozive sau radioactive

Art. 280. - Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul sau folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind aceste materii fara drept se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Cand faptele prevazute in alin. 1 si 2 privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea de exploziv este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Faptele prevazute in alin. 1 si 2, daca au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 181 sau 182, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta prevazuta in alin. 1, daca a cauzat o paguba materiala.

In cazul in care faptele prevazute in alineateie precedente au avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Amenintarea, adresata unui stat, unei organizatii internatioriale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materiilor explozive in scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unor persoane ori pagube materiale se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

Fapta de amenintare cu folosirea materiilor explozive, savarsita in conditiile aratate in art. 279.1 alin. 7, se sanctioneaza cu pedeapsa prevezuta in acel alineat.

Tentativa se pedepseste.

Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri

Art. 280.1. - Instrainarea, ascunderea sau orice alta fapta prin care se pricinuieste pierderea pentru patrimoniul cultural national sau pentru fondul arhivistic national a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Daca pierderea bunului pentru patrimoniul sau pentru fondul prevazut in aliniatul precedenmt a fost pricinuit prin savarsirea unei fapte care constituie prin ea insasi o alta infractiune, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se majoreaza cu 3 ani.

Fapta prevazuta in alin. 1 nu se pedepseste, iar in cazul faptelor prevazute in alin. 2 pedeapsa nu se majoreaza, daca inainte ca hotararea sa fi ramas definitiva, faptuitorul inlatura rezultatul infractiunii facand ca bunul sa reintre in acel patrimonoiu sau fond.

Exercitarea fara drept a unei profesii

Art. 281. - Executarea fara drept a unei profesii sau a oricarei alte activitatii pentru care legea cere autorizatie, ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

CAPITOLUL I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

CAPITOLUL II : FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

CAPITOLUL III : FALSURI DE INSCRISURI

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

CAPITOLUL I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

CAPITOLUL II : FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

CAPITOLUL III : FALSURI DE INSCRISURI

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Falsificarea de monede sau de alte valori

Art. 282. - Falsificarea de monede metalica, monede de hirtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea platilor, emise de institutia bancara ori de alte institutii de credit competente, sau falsificarea oricarei alte titluri ori valori asemanatoare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in circulatie, in orice mod, a valorilor falsificate aratate in alineatul precedent, sau detinerea lor in vederea punerii in circulatie.

Daca faptele prevazute in alineatele precedente ar fi putut cauza o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au cauzat o paguba importanta sistemului financiar, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.

Falsificarea de timbre, marci sau bilete de transport

Art. 283. - Falsificarea de timbre, marci postale, plicuri postale, carti postale, bilete ori foi de calatorie sau transport, cupoane raspuns international, ori punerea in circulatie a unor astfel de valori falsificate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepseste.

Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori

Art. 285. - Fabricarea ori detinerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate in Art. 282-284 se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

CAPITOLUL II : FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

CAPITOLUL I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

CAPITOLUL II : FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

CAPITOLUL III : FALSURI DE INSCRISURI

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Falsificarea instrumentelor oficiale

Art. 286. - Falsificarea unui sigiliu, unei stampile sau unui instrument de marcare de care se folosesc unitatile la care se refera in Art. 145 se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Tentativa se pedepseste.

Folosirea instrumentelor oficiale false

Art. 287. - Folosirea instrumentelor false aratate in Art. 286 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Folosirea fara drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tarii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

CAPITOLUL III : FALSURI DE INSCRISURI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

CAPITOLUL I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

CAPITOLUL II : FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

CAPITOLUL III : FALSURI DE INSCRISURI

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Falsul material in inscrisuri oficiale

Art. 288. - Falsificarea unui inscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Falsul prevazut in alineatul precedent, savarsit de un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Sunt asimilate cu inscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice.

Tentativa se pedepseste.

Falsul intelectual

Art. 289. - Falsificarea unui inscris cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului, ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari, se pedepseste inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepseste.

Falsul in inscrisuri sub semnatura privata

Art. 290. - Falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in Art. 288, daca faptuitorul foloseste inscrisul falsificat ori il incredinteaza altei persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Tentativa se pedepseste.

Uzul de fals

Art. 291. - Folosirea unui inscris ofocial ori sub semnatura privata, cunoscand ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani cand inscrisul este oficial, si cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda cand inscrisul este dub semnatura privata.

Falsul in declaratii

Art. 292. - Declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unei organ sau institutii de stat ori unri alte unitati dintre cele la care se refera Art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Falsul privind identitatea

Art. 293. - Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitatii altei persoane, pentru a induce sau mentine in eroare un organ sau o institutie de stat sau o alta unitate dintre cele la care se refera Art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza incredintarea unui inscris care serveste pentru dovedirea starii civile ori pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit fara drept.

Falsul prin folosirea emblemei Crucii Rosii

Art. 294. - Folosirea fara drept a emblemei sau denumirii de ,,Crucea Rosie'' ori a unei embleme sau denumiri asimilate acesteia, precum si folosirea oricarui semn sau oricarei denumiri care constituie o imitatie a vreunei asemenea embleme ori denumiri, daca fapta a cauzat pagube materiale, se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

Daca fapta se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Specula

Art. 295. - Savarsirea unei dintre urmatoarele fapte:

a) cumpararea in scop de revinzare a produselor industriale sau agricole care potrivit dispozitiilor legale nu pot face obiectul comertului particular;

b) cumpararea de produse industriale sau agricole, in scop de prelucrare in vederea revinzarii, daca ceea ca ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit dispozitiilor legale, obiectul comertului particular.

c) - Abrogat;

d) - Abrogat,

se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Inselaciunea la masuratoare

Art. 296. - Inselarea prin folosirea unui instrument de masurat inexact ori prin folosirea frauduloasa a unui instrument de masurat exact,se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepseste.

Inselaciunea cu privire la calitatea marfurilor

Art. 297. - Falsificarea ori substituirea de marfuri sau alte produse, precum si expunerea spre vinzare sau vanzarea de asemenea bunuri, cunoscand ca sunt falsificate ori substituite, se pedepsec cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Daca marfurile sau produselor au devenit, prin falsificare sau substituire, vatamarea sanatatii, sunt aplicabile dispozitiilor Art. 313.

Tentativa se pedepseste.

Divulgarea secretului economic

Art. 298. - Divulgarea unor date sau informatii care nu sunt destinate publicitatii, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa produca pagube, se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani.

Daca fapta prevazuta in alineatul precedent este savarsita de alta persoana, oricare ar fi modul prin care a ajuns sa cunoasca datele sau informatiile, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Contrafacerea obiectului unei inventii

Art. 299. - Contrafacerea sau folosirea, fara drept, a obiectului unei inventii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Punerea in circulatie a produselor contrafacute

Art. 300. - Punerea in circulatie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii, fara drept, a obiectului unei inventii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Concurenta neloiala

Art. 301. - Fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumirea de origine ori indicatii de provenienta false, precum si aplicarea pe produsele puse in circulatie de mentiuni false privind brevetele de inventii, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizatiilor de comert ori industriale, in scopul de a induce in eroare pe beneficiari, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.

Nerespectarea dispozitiilor privind operatii de import sau export

Art. 302. - Efectuarea, fara autorizatie, a oricaror acte fapte care potrivit dispozitiilor legale sunt considerate operatiuni de import, export sau tranzit, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Deturnarea de fonduri

Art. 302.1. - Schimbarea destinatiei fondurilor banesti sau a resurselor materiale fara respectarea prevederilor legale, daca fapta a cauzat o peturbare a activitatii economico-financiare a unei orgn ori unei institutii de stat sau unei alte unitati dintre cele la care se refera Art. 145, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Daca fapta prevazuta la alin. 1 a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduri

Art. 302.2. - Efectuarea oricaror operatiuni de import de deseuri ori reziduuri de orice natura sau de alte marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator, precum si introducerea, in vice mod, sau tranzitarea acestora pe teritoriul tarii, fara respectarea dispozitiilor legale, se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Daca faptele prevazute in alineatul precedent au pus in pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, au avut vreuna din urmarile aratate in art. 182 ori au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, far in cazul in care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR IN PRIMEJDIE

CAPITOLUL IV: ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR IN PRIMEJDIE

CAPITOLUL IV: ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Bigamia

Art. 303. - Incheierea unei noi casatori de catre o persoana casatorita se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Persoana necasatorita care se casatoreste cu o persoana pe care o stie casatorita se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Faptele prevazute in prezentul articol nu se sanctioneaza daca prima sau cea de-a doua casatorie este declarata nula pentru alt motiv decat bigamia.

Adulterul

Art. 304. - Fapta persoanei casatorite de a avea relatii sexuale afara de casatorie se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a sotului nevinovat.

Sotul nevinovat poate cere oricand incetarea urmaririi penale sau a procesului penal, iar dupa ramanerea definitiva a hotararii, incetarea executarii pedepsei.

Proba adulterului se poate face numai prin procesul-verbal de constatare a infractiunii flagrante sau prin scrisori care emana de la sotul vinovat.

Urmarirea sau procesul penal inceteaza si in caz de moartea a sotului care a facut plingerea, precum si in caz de anulare a casatoriei sotului vinovat.

Urmarirea penala nu poate incepe daca fapta a fost comisa dupa indemnul sau incurajarea celuilalt sot, sau daca viata conjugala era intrerupta in fapt si sotii traiau despartiti.

Dispozitiile Art. 27 nu sunt aplicabile.

Abandonul de familie

Art. 305. - Savarsirea de catre persoana care are obligatia legala de intretinere, fata de cel indreptatit la intretinere, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a) parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunandu-l la suferinte fizice sau morale;

b) neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere prevazute de lege;

c) neplata cu rea-credinta, timp de doua luni, a pensiei de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca,

se pedepseste, in cazurile prevazute la lit. a) si b) cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, iar in cazul prevazut la lit. c), cu inchisoare de la 6 la 3 ani.

Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Daca partile nu s-au impacat, dar in cursul judecatii inculpatul isi indeplineste obligatiile, instanta, in cazul cand stabileste vinovatia pronunta impotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute in Art. 81.

Revocarea suspendarii conditionate nu are loc decat in cazul cand, in cursul termenului de incercare, condamnantul savarseste din nou infractiunea de abandon de familie.

Relele tratamente aplicate minorului

Art. 306. - Punerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de orice persoana careia minorului i-a fost incredintat spre crestere si educare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 12 ani.

Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului

Art. 307. - Retinerea de catre un parinte a copilului sau minor, fara consimtamintul celuilalt parinte sau al persoanei careia i-a fost incredintat minorul potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei careia i s-a incredintat minorului prin hotarare judecatoreasca, spre crestere si educarea, de a impiedica in mod repetat pe oricare dintre parinti sa aiba legaturi personale cu minorul, in conditiile stabilite de parti sau de catre organul competent.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealaila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR IN PRIMEJDIE

CAPITOLUL IV: ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Zadarnicia combaterii bolilor

Art. 308. - Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.

Contaminarea venerica si transmiterea sindromului imuno deficitar dobandit

Art. 309. - Transmiterea unei boli venerice prin raport sexual, prin relatii sexuale intre persoane de acelasi sex, sau prin acte de pervesiune sexuala, de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit - SIDA - de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani.

Instanta de judecata va dispune masura de siguranta a obligarii la tratament medical

Sustragerea de la tratament medical

Art. 309.1. - Sustragerea de la executarea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical, in cazul infractiunii de contaminare venerica, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.

Raspandirea bolilor la animale sau plante

Art. 310. - Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a daunatorilor, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli ori a daunatorilor, sau alte urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

Infectarea apei

Art. 311. - Infectarea prin orice miljoace a surselor sau retelelor de apa, daca este daunatoare sanatatii oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

Traficul de stupefiante

Art. 312. - Producerea, detinerea sau orice operatie privind circulatia produselor ori substantelor stupefiante sau toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante ori experimentarea produselor sau substantelor toxice, toate acestea fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Daca fapta prevazuta in alin. 1 a fost savarsita organizat, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Prescrierea de catre medic, fare a fi necesar, a produselor sau substantelor stupefiante, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, iar organizarea sau ingaduirea consumului de asemenea produse ori.substante in locuri anumite se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.

Falsificarea de alimente sau alte produse

Art. 313. - Prepararea de alimente ori bauturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vatamatoare sanatatii, expunerea spre vanzare sau vanzarea unor astfel de alimente sau bauturi, cunoscand ca sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 8 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza falsificarea sau substituirea altor marfuri sau produse, daca prin falsificare sau substituire acestea au devenit vatamatoare sanatatii.

Punerea in consumul public de carne sau produse de carne, provenite din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca a avut ca urmare imbolnavirea unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani, iar daca a avut ca urmare moartea este inchisoarea de la 5 la 15 ani.

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR IN PRIMEJDIE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR IN PRIMEJDIE

CAPITOLUL IV: ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Punerea in primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji

Art. 314. - Parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, in orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putinta de a se ingriji, de catre acela care o are sub paza sau ingrijire, punindu-i in pericol iminent viata, sanatatea sau integrarea corporala, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Este aparata de pedeapsa persoana care, dupa savarsirea faptei, isi reia de buna-voie indatoririle.

Lasarea fara ajutor

Art. 315. - Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a instiinta autoritatea, de catre cel care a agasit o persoana a carei viata, sanatate sau integritate corporala este in primajdie si care este lipsita de putinta de a se salva, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

Lasarea fara ajutor prin omisiunea de instiintare

Art. 316. - Neinstiintarea autoritatii de catre cel ce gaseste o persoana abandonata sau pierduta, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusa in pericol viata, sanatatea ori integritatea corporala, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

CAPITOLUL IV: ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR IN PRIMEJDIE

CAPITOLUL IV: ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Propaganda nationalist-sovina

Art. 317. - Propaganda nationalist-sovina, atitarea urii de rasa sau nationale, daca fapta nu constituie infractiunea prevazuta in Art. 166, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Impiedicarea libertatii cultelor

Art. 318. - Impiedicarea sau tulburarea libertatii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat si functioneaza potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta de a obliga o persoana, prin constringere, sa participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau sa indeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult.

Profanarea de morminte

Art. 319.- Profanarea prin orice mijloace a unui mormint, a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Tulburarea folosuntei locuintei

Art. 320. - Fapta prin care se tulbura in mod repetat folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil, ori prin care se impiedica normala folosinta a locuintei, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Ultrajul contra bunelor si tulburarea linistii publice

Art. 321. - Fapta persoanei care, in public, savarseste acte sau gesturi, profereaza cuvinte ori expresii, sau se deda la orice alte manifestari prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Daca prin fapta prevazuta in alin. 1 s-a tulburat grav linistea publica, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Incaierarea

Art. 322. - Participarea la o incaierare intre mai multe persoane se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

Daca in cursul incaierarii s-a cauzat o vatamare grava integritatii corporale sau sanatatii unei persoane, cel care a savarsit aceasta fapta se pedepseste pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se reduce cu un an. Ceilalti participanti la incaierare se pedepsesc cu pedeapsa prevazuta in alineatul 1.

In cazul prevazut in alin. 2, daca nu se cunoaste care dintre participanti au savarsit faptele aratate in acel alineat, se aplica tuturor inchisoarea de la 6 luni la 5 ani, cand s-a cauzat vatamarea integritatii corporale sau sanatatii. In cazul in care s-a cauzat moartea, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 15 ani.

Nu se pedepseste cel care a fost prins in incaierare impotriva vointei sale, sau care a incercat sa desparta pe altii, sa respinga un atac ori sa apere pe altul.

Asocierea pentru savarsirea de infractiuni

Art. 323. - Fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocierii in scopul savarsirii unei sau mai multor infractiuni, altele decat cele aratate in Art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asocieri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea ce intra in scopul asocierii.

Daca fapta de asociere a fost urmata de savarsirea unei infractiuni, se aplica celor care au savarsit infractiunea respectiva pedeapsa pentru acea infractiune, in concurs cu pedeapsa prevazuta in alin. 1.

Nu se pedepsesc persoanele prevazute in alin. 1, care denunta autoritatilor asocierea mai inainte de a fi fost descoperita si de a se fi inceput savarsirea infractiunii care intra in scopul asocierii.

Instigarea publica si apologia infractiunilor

Art. 324. - Fapta de a indemna publicul prin grai, scris prin orice alte miljoace, de a nu respecta legile, ori de a savarsi fapte ce constituie infractiuni, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.

Daca fapta prevazuta in alin. 1 este savarsita de un functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat ori de catre o persoana dintre cele prevazute in art. 160, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiu nea la savarsirea careia s-a instigat.

Daca instigarea publica a avut ca urmare savarsirea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.

Purtarea in public a unei uniforme, embleme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, in scopurile aratate in alin. 1, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza laudarea in public a celor care au savarsit infractiuni sau a infractiunilor savarsite de acestia.

Raspandirea de materiale obscene

Art. 325. - Fapta de a vinde sau raspindi, precum si de a confectiona ori detine, in vederea raspindirii, obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda.

Cersetoria

Art. 326. - Fapta persoanei care, avad capacitatea de a munci, apeleaza in mod repetat la mila publicului, ceran ajutor material, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 ani.

Vagabondajul

Art. 327. - Fapta persoanei care nu are locuinta statornica si nici miljoace de a trai si care, desi are capacitate de a munci, nu exercita in mod obisnuit o ocupatie sau profesie, ori nu presteaza nici o alta munca pentru intretinerea sa, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 ani.

Prostitutia

Art. 328. - Fapta persoanei care isi procura miljoacele de existenta sau principalele miljoace de existenta, practicand in acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 3 ani.

Proxenetismul

Art. 329. - Indemnul sau costrangerea la prostitutie ori inlesnirea practicarii prostitutiei sau tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre o persoana, precum si recrutarea unei persoane pentru prostitutie ori traficul de persoane in acest scop, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Daca fapta prevazuta in alin. 1 este savarsita fata de un minor sau prezinta un alt caracter grav, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.

Jocul de noroc

Art. 330. - Organizarea sau ingaduirea jocurilor de noroc public, fara autorizare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza organizarea sau ingaduirea in mod obisnuit a jocurilor de noroc, intr-o casa particulara, in scopul de a realiza foloase materiale.

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI SAVARSITE DE CIVILI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI

Sectiunea I : Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare

Sectiunea II : Infractiuni pe cimpul de lupta

Sectiunea III : Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI SAVARSITE DE CIVILI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Sectiunea I : Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI

Sectiunea I : Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare

Sectiunea II : Infractiuni pe cimpul de lupta

Sectiunea III : Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI SAVARSITE DE CIVILI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Absenta nejustificata

Art. 331. - Absenta nejustificata de la unitate sau serviciu, care a depasit 24 ore dar nu mai mult de 3 zile, a militarului, in termen sau concentrat, pana la gradul de sergent inclusiv, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an.

Pedeapsa aplicata militarului in termen se executa intr-o inchisoare militara.

In timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasi 4 ore dar nu mai mult de 24 ore, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Dezertarea

Art. 332. - Absenta nejustificata de la unitate sau serviciu, care depaseste 3 zile, a oricarui militar, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 7 ani.

In timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasi 24 ore, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

Calcarea de consemn

Art. 333. - Calcarea regulilor serviciului de garda, de paza, de insotire sau de securitate, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si parasirea comenzii sau oricarui alt post de catre militari.

Calcarea consemnului de catre santinela aflata in serviciu de garda sau de paza pe langa depozitele de armament, munitii sau materiale explozive, la frontiera ori in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori daca fapta ar fi putut avea urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Faptele de mai sus savarsite in timp de razboi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

Insubordonarea

Art. 334. - Refuzul de a executa un ordin cu privire la indatoririle de serviciu se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.

Daca fapta este savarsita de un ofiter, de un maistru militar sau subofiter, de doi sau mai multi militari impreuna, ori in fata trupei adunate, sau daca fapta are urmari grave, pedeapsa este inchisoare de la unu la 5 ani.

In timp de razboi, pedeapsa pentru fapta prevazuta in alin. 1, este inchisoarea de la 2 la 7 ani, iar pentru fapta prevazuta in alin.2, de la 3 la 12.

Lovirea sau insulta superiorului

Art. 335. - Lovirea superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.

In cazul in care cel lovit se gaseste in exercitiul atributiilor de serviciu, pedeapsa este inchisoare de la unu la 5 ani.

Insulta superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an.

Daca faptele de mai sus sunt savarsite in timp de razboi, maximul pedepselor se sporeste cu 2 ani.

Lovirea sau insulta inferiorului

Art. 336. - Lovirea inferiorului ori subordonatului de catre superior sau sef se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an.

Insulta inferiorului ori subordonatului de catre superior sau sef se pedepsete cu inchisoare de la o luna la 6 luni.

Dispozitiile alin. 1 si 2 nu se aplica in timp de razboi, daca faptele au fost determinate de o necesitate militara.

Punerea in miscare a actiunii penale

Art. 337. - Actiunea penala pentru infractiunile din prezenta sectiune se pune in miscare numai la sesizarea comandantului.

Sectiunea II : Infractiuni pe cimpul de lupta

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI

Sectiunea I : Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare

Sectiunea II : Infractiuni pe cimpul de lupta

Sectiunea III : Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI SAVARSITE DE CIVILI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Capitularea

Art. 338. - Predarea in mainile inamicului de catre comandant a fortelor militare pe care le comanda, lasarea in mainile dusmanului, distugerea sau aducerea in stare de neintrebuintare de catre comandant a miljoacelor de lupta sau a altor miljoace necesare pentru purtarea razboiului, fara ca aceasta sa fi fost determinata de conditiile de lupta, se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.

Parasirea cimpului de lupta

Art. 339. - Parasirea cimpului de lupta sau refuzul de a actiona, savarsite in timpul luptei, ori predarea in captivitatea, sau savarsirea altor asemenea fapte de natura a servi cauza dusmanului, se pedepseste cu detentiunea pe viata si confiscarea totala a averii, sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedpseste.

Sectiunea III : Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI

Sectiunea I : Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare

Sectiunea II : Infractiuni pe cimpul de lupta

Sectiunea III : Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI SAVARSITE DE CIVILI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Zborul neautorizat

Art. 340. - Zborul cu o aeronava apartinand fortelor armate ale statului roman, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor, daca prin aceasta se pericliteaza securitatea zborului in spatiul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.

Daca fapta prevazuta in alineatul precedent a cauzat urmari grave, pedeapsa este inchisoare de la unu la 5 ani, iar daca a cauzat un dezastru, pedeapsa este inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Parasirea navei

Art. 341. - Parasirea unei nave militare in caz de naufragiu, de catre comandant, mai inainte de a-si fi exercitat pana la capat indatoririle de seviciu, precum si de catre orice persoana ce face parte din echipajul navei, fara ordinul comandantului, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Aceiasi fapta savarsita in timp de razboi se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Parasirea comenzii

Art. 342. - Parasirea comenzii de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, in situatii ce ar fi putut pericla nava sau nevele militare ori echipajul acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

In cazul in care parasirea comenzii s-a savarsit in timpul luptei, de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Neluarea masurilor necesare in operatiile navale

Art. 343. - Fapta comandantului unei nave militare sau grupari de nave militare care fara a fi fost prin vreun ordin, sau fara a fi fost impiedicat de misiunea speciala pe care o avea, nu ia masurile necesare sa atace, sa lupte impotriva dusmanului, sa ajute o nava a statului roman sau a unei tari aliate urmarita de dusman ori angajata in lupta, sau nu ia masurile necesare pentru a distruge un convoi dusman, ori nu urmareste navele de razboi sau comerciale ale dusmanului, se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Coborarea pavilionului

Art. 344. - Coborarea pavilionului in timpul luptei, in scopul de a servi cauza dusmanului, savarsita de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, precum si de catre orice alta persoana ambarcata, se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Coliziunea

Art. 345. - Fapta comandantului unei nave militare sau oricarei persoane aflate la bordul navei, prin care s-a cauzat, din culpa, o coliziune sau punerea pe uscat a navei, daca fapta a avut ca urmare avarierea grava a navei sau alte urmari grave, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

In cazul care fapta prevazuta in alineatul precedent a fost savarsita cu intentie, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 ani, interzicerea unor drepturi.

In timp de razboi, fapta prevazuta in alin. 2 se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Sanctionarea tentativei

Art. 346. - Tentativa infractiunilor prevazute in Art. 340, 341, 342, 344 si 345 alin. 2 si 3 se pedepseste.

Infractiuni privitoare la aeronave

Art. 347. - Dispozitiile Art. 341-346 se aplica in mod corespunzator si in ce priveste aeronavele militare.

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI SAVARSITE DE CIVILI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Sustragerea de la serviciul militar

Art. 348. - Fapta persoanei care isi provoaca vatamari integritatii corporale sau sanatatii, stimuleaza o boala sau infirmitate, foloseste inscrisuri false sau orice alte miljoace, in scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, iar in timp de razboi cu inchisoare de la 3 la 10 ani.

Actiunea penala se pune in miscare numai la sesizarea comandantului.

Defetismul

Art. 349. - Raspandirea sau publicarea in timp de razboi de zvonuri sau informatii false, exagerate sau tendentioase relative la situatia economica si politica a tarii, la starea morala a populatiei in legatura cu declararea si mersul razboiului, precum si savarsirea altor asemenea fapte de natura sa stabileasca rezistenta morala a populatiei, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Jefuirea celor cazuti pe cimpul de lupta

Art. 350. - Jefuirea pe cimpul de lupta a mortilor sau ranitilor de obiectele aflate asupra lor se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta aratata in alineatul precedent, care fara sa fie savarsita pe cimpul de lupta, este urmarea unor operatii de razboi.

Folosirea emblemei Crucii Rosii in timpul operatiilor militare

Art. 351. - Folosirea, fara drept, in timp de razboi si in legatura cu operatiile militare, a emblemei ori denumirii de ,,Crucea Rosie'' sau celor asimilate acesteia, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 7 ani.

Sustragerea de la rechizitii militare

Art. 352. - Refuzul nejustificat de a pune la dispozitia fortelor armate bunurile legal rechizitionate, sustragerea de la indeplinirea acestor obligatii, ori nedeclararea la recensamant a bunurilor asupra rechizitionarii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.

In cazul cand fapta se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI SAVARSITE DE CIVILI

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

CAPITOLUL I : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI

CAPITOLUL II : INFRACTIUNI SAVARSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

CAPITOLUL III : INFRACTIUNI SAVARSITE DE CIVILI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Sustragerea de la recrutare

Art. 353. - Sustragerea de la recrutare in timp de pace se pedepseste cu inchisoarea de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

Sustragerea de la recrutare in timp de razboi se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Neprezentarea la incorporare sau concentrare

Art. 354. - Neprezentarea la incorporare sau concentrare in termen de 3 zile de la incunostintare, iar daca termenul de prezentare fixat este mai mare de 3 zile, neprezentarea la acest termen a celui chemat de autoritatea militara, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si neprezentarea celor incorporati sau concentrati la unitatea la care au fost reprezentati.

In timp de mobilizare sau razboi, precum si in caz de chemare urgenta, expres prevazuta in ordinul de chemare, termenele de reprezentare vor fi cele specificate in ordin. In caz de nereprezentare, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 10 ani.

Termenele de prezentare prevazute in alineatele precedente se sporesc cu 10 zile in cazul in care cei chemati se afla in strainatate.

Punerea in miscare a actiunii penale

Art. 355. - Actiunea penala pentru infractiunile prevazute in prezentul capitol se pune in miscare numai la sesizarea comandamentului.

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

TITLUL I : INFRACTIUNI CONTRA STATULUI

TITLUL II : INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI

TITLUL III : INFRACTIUNI CONTRA PROPRIETATII PRIVATE

TITLUL IV : INFRACTIUNI CONTRA AVUTULUI OBSTESC

TITLUL V : INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

TITLUL VI : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGEREA UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE

TITLUL VII INFRACTIUNI DE FALS

TITLUL VIII : INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

TITLUL IX : INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

TITLUL X : INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMANIEI

TITLUL XI : INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

DISPOZITII FINALE

Propaganda pentru razboi

Art. 356. - Propaganda pentru razboi, raspandirea de stiri tendentioase sau iventate, de natura sa serveasca atitarea la razboi, sau orice alte manifestari in favoarea dezlantuirii unui razboi, savarsite prin grai, scris, radio, televiziune, cinematograf sau prin alte asemenea miljoace, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Genocidul

Art. 357. - Savarsirea in scopul de a distruge in intregime sau in parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios, a vreunuia dintre urmatoarele fapte:

a) uciderea membrilor colectivitatii sau grupului;

b) vatamarea grava a integritatii fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului;

c) supunerea colectivitatii ori grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugerea fizica;

d) luarea de masuri tinzand la impiedicarea nasterilor in sinul colectivitatii sau grupului;

e) transferarea fortata a copiilor apartinand unei colectivitati sau a unui grup, in alta colectivitate sau in alt grup,

se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Daca fapta este savarsita in timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata si confiscarea totala a averii.

Intelegerea in vederea savarsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.

Tratamentele neomenoase

Art. 358. - Supunerea la tratamente neomenoase a ranitilor ori bonlavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Rosii ori al organizatiilor asimilate acesteia, a naufragiatilor, a prizonerilor de razboi si in general a oricarei alte persoane cazute sub puterea adversarului, ori supunerea acestora la experiente medicale sau stiintifice care nu sunt justificate de un tratament medical in interesul lor, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneza savarsirea fata de persoanele aratate in alineatul precedent a vreunuia dintre urmatoarele fapte:

a) constringerea de a servi in fortele armate ale adeversarului;

b) luarea de ostateci;

c) deportarea;

d) dislocarea sau lipsirea de libertate fara temei legal;

e) comandarea sau executia fara o judecata prealabila efectuata de catre un tribunal constituit in mod legal si care sa fi judecat cu respectarea garantiilor judiciare fundamentale prevazute de lege.

Torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevazuti in alin. 1 se pedepseste cu detentiunea pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Daca faptele prevazute in prezentul articol sunt savarsite in timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata.

Distrugerea unor obiective si insusirea unor bunuri

Art. 359. - Distrugerea in intregime sau in parte:

a) a cladirilor, a oricaror alte constructii sau a navelor care servesc de spitale;

b) a miljoacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Rosie, ori al organizatiilor asimilate acesteia, pentru transportul ranitilor, bonlavilor, materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Rosii ori ale organizatiilor asimilate acesteia;

c) a depozitelor de materiale sanitare,

daca toate acestea porta semnele distinctive reglementare, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza insusirea sub orice forma, nejustificata de o necesitate militara si savarsita in proportii mari, a miljoacelor sau materialelor destinate pentru ajutoul ori ingrijirea ranitilor sau bonlavilor cazuti sub puterea adversarului.

Tot astfel se sanctioneaza distrugerea in intregime sau in parte, ori insusirea sub orice forma, nejustificata de vreo necesitate militara si savarsita in proportii mari, a oricaror alte bunuri.

Distrugerea, jefuirea sau insusirea unor valori culturale

Art. 360. - Distrugerea sub orice forma, fara necesitate militara, de monumente sau constructii care au o valoare artistica, istorica ori arheologica, de muzee, mari bibloteci, arhive de valoare istorica sau stiintifica, opere de arta, manuscrise, carti de valoare, colectii stiintifice sau colectii importante de carti, de arhive, ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus si in general a oricaror valori culturale ale popoarelor, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza jefuirea sau insusirea sub orice forma a vreunuia dintre valorile culturale aratate in prezentul articol, de pe teritoriile aflate sub ocupatie militara.

Sanctionarea tentativei, tainuirii si favorizarii

Art. 361. - Tentativa infractiunilor prevazute in prezentul titlu se pedepseste.

Tainuirea si favorizarea privitoare la infractiunile din acest titlu se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani.

Tainuirea si favorizarea savarsita de sot sau de o ruda apropiata in cazul infractiunilor prevazute in art. 357 si 358 alin. 3 si 4 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevazute in alin. 2 se reduc la jumatate, iar in cazul celorlalte infractiuni, tainuirea si favorizarea nu se pedepsesc.

DISPOZITII FINALE

CODUL PENAL AL ROMANIEI

PARTEA GENERALA

PARTEA SPECIALA

DISPOZITII FINALE

Art. 362. - Dispozitiile din partea generala a acestui cod se aplica si faptelor sanctionate penal prin legi speciale, afara de cazul cand legea dispune altfel.

Art. 363. - Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1969.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1544
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site