Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

MINORITATEA

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic



MINORITATEA



CAPITOLUL I - REGIMUL RASPUNDERII PENALE A MINORULUI

Art. 113 Limitele raspunderii penale

(1) Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani nu raspunde penal.

(2) Minorul care are varsta intre 14 si 16 ani raspunde penal numai daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant.

(3) Minorul care a implinit varsta de 16 ani raspunde penal potrivit legii.

Art. 114 Consecintele raspunderii penale

(1) Fata de minorul care, la data savarsirii infractiunii, avea varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani se ia o masura educativa neprivativa de libertate.

(2) Fata de minorul prevazut in alin. (1) se poate lua o masura educativa privativa de libertate in urmatoarele cazuri:

a) daca a mai savarsit o infractiune, pentru care i s-a aplicat o masura educativa ce a fost executata ori a carei executare a inceput inainte de comiterea infractiunii pentru care este judecat;

b) atunci cand pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea de 7 ani sau mai mare ori detentiunea pe viata.

Art. 115 Masurile educative

(1) Masurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate.

1. Masurile educative neprivative de libertate sunt:

a) stagiul de formare civica;

b) supravegherea;

c) consemnarea la sfarsit de saptamana;

d) asistarea zilnica;

2. Masurile educative privative de libertate sunt:

a) internarea intr-un centru educativ;

b) internarea intr-un centru de detentie.

(2) Alegerea masurii educative care urmeaza sa fie luata fata de minor se face, in conditiile art. 114, potrivit criteriilor prevazute in art. 74

Art. 116 Referatul de evaluare

(1) In vederea efectuarii evaluarii minorului, potrivit criteriilor prevazute in art. 74, instanta va solicita serviciului de probatiune intocmirea unui referat care va cuprinde si propuneri motivate referitoare la natura si durata programelor de reintegrare sociala pe care minorul ar trebui sa le urmeze, precum si la alte obligatii ce pot fi impuse acestuia de catre instanta.

(2) Referatul de evaluare privind respectarea conditiilor de executare a masurii educative sau a obligatiilor impuse se intocmeste in toate cazurile in care instanta dispune asupra masurilor educative ori asupra modificarii sau incetarii executarii obligatiilor impuse, precum si la terminarea executarii masurii educative.

CAPITOLUL II - REGIMUL MASURILOR EDUCATIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE

Art. 117 Stagiul de formare civica

(1) Masura educativa a stagiului de formare civica consta in obligatia minorului de a participa la un program cu o durata de cel mult patru luni, pentru a-l ajuta sa inteleaga consecintele legale si sociale la care se expune in cazul savarsirii de infractiuni si pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul sau viitor.

(2) Organizarea, asigurarea participarii si supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civica, se fac sub coordonarea serviciului de probatiune, fara a afecta programul scolar sau profesional al minorului.

Art. 118 Supravegherea

Masura educativa a supravegherii consta in controlarea si indrumarea minorului in cadrul programului sau zilnic, pe o durata cuprinsa intre doua si sase luni, sub coordonarea serviciului de probatiune, pentru a asigura participarea la cursuri scolare sau de formare profesionala si prevenirea desfasurarii unor activitati sau intrarea in legatura cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de indreptare al acestuia.

Art. 119 Consemnarea la sfarsit de saptamana



(1) Masura educativa a consemnarii la sfarsit de saptamana consta in obligatia minorului de a nu parasi locuinta in zilele de sambata si duminica, pe o durata cuprinsa intre 4 si 12 saptamani, afara de cazul in care, in aceasta perioada, are obligatia de a participa la anumite programe ori de a desfasura anumite activitati impuse de instanta.

(2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probatiune.

Art. 120 Asistarea zilnica

(1) Masura educativa a asistarii zilnice consta in obligatia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probatiune, care contine orarul si conditiile de desfasurare a activitatilor, precum si interdictiile impuse minorului.

(2) Masura educativa a asistarii zilnice se ia pe o durata cuprinsa intre 3 si 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probatiune.

Art. 121 Obligatii ce pot fi impuse minorului

(1) Pe durata executarii masurilor educative neprivative de libertate, instanta poate impune minorului una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:

a) sa urmeze un curs de pregatire scolara sau formare profesionala;

b) sa nu depaseasca, fara acordul serviciului de probatiune, limita teritoriala stabilita de instanta;

c) sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;

d) sa nu se apropie si sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participantii la savarsirea infractiunii ori cu alte persoane stabilite de instanta;

e) sa se prezinte la serviciul de probatiune la datele fixate de acesta;

f) sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala.

(2) Cand stabileste obligatia prevazuta la alin.(1) lit. d), instanta individualizeaza, in concret, continutul acestei obligatii, tinand seama de imprejurarile cauzei.

(3) Supravegherea executarii obligatiilor impuse de instanta se face sub coordonarea serviciului de probatiune.

(4) Pe durata executarii masurii educative neprivative de libertate, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta daca:

a) au intervenit motive care justifica, fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;

b) persoana supravegheata nu respecta conditiile de executare a masurii educative sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin.

Art. 122 Modificarea sau incetarea obligatiilor

(1) Daca, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifica, fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse mai mari de indreptare.

(2) Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.

Art. 123 Prelungirea sau inlocuirea masurilor educative neprivative de libertate

(1) Daca minorul nu respecta, cu rea-credinta, conditiile de executare a masurii educative sau a obligatiilor impuse, instanta dispune:

a) prelungirea masurii educative, fara a putea depasi maximul prevazut de lege pentru aceasta;

b) inlocuirea masurii luate, cu o alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa;

c) inlocuirea masurii luate, cu internarea intr-un centru educativ, in cazul in care, initial, s-a luat masura educativa neprivativa de libertate cea mai severa, pe durata sa maxima.

(2) In cazurile prevazute in alin.(1) lit. a) si b), daca nici de aceasta data nu sunt respectate conditiile de executare a masurii educative sau a obligatiilor impuse, instanta inlocuieste masura educativa neprivativa de libertate cu masura internarii intr-un centru educativ.

(3) Daca minorul aflat in executarea unei masuri educative neprivative de libertate savarseste o noua infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurenta savarsita anterior, instanta dispune:

a) prelungirea masurii educative luate initial fara a putea depasi maximul prevazut de lege pentru aceasta;

b) inlocuirea masurii luata initial cu o alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa;

c) inlocuirea masurii luata initial cu o masura educativa privativa de libertate.

(4) In cazurile prevazute in alin.(1) lit. a) si b) si in alin.(3) lit. a) si b), instanta poate impune noi obligatii in sarcina minorului ori sporeste conditiile de executare a celor existente.



CAPITOLUL III - REGIMUL MASURILOR EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE

Art. 124 Internarea intr-un centru educativ

(1) Masura educativa a internarii intr-un centru educativ consta in internarea minorului intr-o institutie specializata in recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregatire scolara si formare profesionala potrivit aptitudinilor sale, precum si programe de reintegrare sociala.

(2) Internarea se dispune pe o perioada cuprinsa intre unu si 3 ani.

(3) Daca in perioada internarii minorul savarseste o noua infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurenta savarsita anterior, instanta poate mentine masura internarii intr-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fara a depasi maximul prevazut de lege, sau o poate inlocui cu masura internarii intr-un centru de detentie.

(4) In cazul in care pe durata internarii minorul a dovedit interes constant pentru insusirea cunostintelor scolare si profesionale si a facut progrese evidente in vederea reintegrarii sociale, dupa executarea a cel putin jumatate din durata internarii, instanta poate dispune:

a) inlocuirea internarii cu masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada egala cu durata internarii neexecutate dar nu mai mult de 6 luni, daca persoana internata nu a implinit varsta de 18 ani;

b) liberarea din centrul educativ, daca persoana internata a implinit varsta de 18 ani.

(5) Odata cu inlocuirea sau liberarea instanta impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute in art. 121 pana la implinirea duratei masurii internarii.

(6) Daca minorul nu respecta, cu rea-credinta, conditiile de executare a masurii asistarii zilnice sau obligatiile impuse, instanta revine asupra inlocuirii sau liberarii si dispune executarea restului ramas neexecutat din durata masurii internarii intr-un centru educativ.

(7) In cazul savarsirii, pana la implinirea duratei internarii, a unei noi infractiuni de catre o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si fata de care s-a dispus inlocuirea masurii internarii intr-un centru educativ cu masura asistarii zilnice, instanta revine asupra inlocuirii si dispune:

a) executarea restului ramas din durata masurii internarii initiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia pana la maximul prevazut de lege;

b) internarea intr-un centru de detentie.

Art. 125 Internarea intr-un centru de detentie

(1) Masura educativa a internarii intr-un centru de detentie consta in internarea minorului intr-o institutie specializata in recuperarea minorilor, cu regim de paza si supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare sociala, precum si programe de pregatire scolara si formare profesionala potrivit aptitudinilor sale.

(2) Internarea se dispune pe o perioada cuprinsa intre 2 si 5 ani, afara de cazul in care pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detentiunea pe viata, cand internarea se ia pe o perioada cuprinsa intre 5 si 15 ani.

(3) Daca in perioada internarii minorul savarseste o noua infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurenta savarsita anterior, instanta prelungeste masura internarii fara a depasi maximul prevazut in alin. (2), determinat in raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevazute de lege pentru infractiunile savarsite. Din durata masurii educative se scade perioada executata pana la data hotararii.

(4) In cazul in care pe durata internarii minorul a dovedit interes constant pentru insusirea cunostintelor scolare si profesionale si a facut progrese evidente in vederea reintegrarii sociale, dupa executarea a cel putin jumatate din durata internarii, instanta poate dispune:

a) inlocuirea internarii cu masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada egala cu durata internarii neexecutate dar nu mai mult de 6 luni, daca persoana internata nu a implinit varsta de 18 ani;

b) liberarea din centrul de detentie, daca persoana internata a implinit varsta de 18 ani.

(5) Odata cu inlocuirea sau liberarea, instanta impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute in art. 121, pana la implinirea duratei masurii internarii.

(6) Daca minorul nu respecta, cu rea-credinta, conditiile de executare a masurii asistarii zilnice sau obligatiile impuse, instanta revine asupra inlocuirii sau liberarii si dispune executarea restului ramas neexecutat din durata masurii internarii intr-un centru de detentie.

(7) In cazul savarsirii, pana la implinirea duratei internarii, a unei noi infractiuni de catre o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si fata de care s-a dispus inlocuirea masurii internarii intr-un centru de detentia cu masura asistarii zilnice, instanta revine asupra inlocuirii si dispune:

a) executarea restului ramas din durata masurii internarii intr-un centru de detentie;

b) prelungeste durata acestei internari in conditiile prevazute in alin.(3).

Art. 126 Schimbarea regimului de executare

Daca in cursul executarii unei masuri educative privative de libertate persoana internata, care a implinit varsta de 18 ani, are un comportament prin care influenteaza negativ sau impiedica procesul de recuperare si reintegrare a celorlalte persoane internate, instanta poate dispune continuarea executarii masurii educative intr-un penitenciar.

Art. 127  Calculul duratei masurilor educative



In cazul masurilor educative privative de libertate, dispozitiile art. 71.- 73 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV - DISPOZITII COMUNE

Art. 128  Efectele cauzelor de atenuare si agravare

In cazul infractiunilor savarsite in timpull minoritatii, cauzele de atenuare si agravare sunt avute in vedere la alegerea masurii educative si produc efecte intre limitele prevazute de lege pentru fiecare masura educativa.

Art. 129  Pluralitatea de infractiuni

(1) In caz de concurs de infractiuni savarsite in timpul minoritatii, se stabileste si se ia o singura masura educativa pentru toate faptele, in conditiile art. 114, tinand seama de criteriile prevazute in art.74

(2) In cazul savarsirii a doua infractiuni dintre care una in timpul minoritatii si una dupa majorat, pentru infractiunea comisa in timpul minoritatii se ia o masura educativa iar pentru infractiunea savarsita dupa majorat se stabileste o pedeapsa, dupa care:

a) daca masura educativa este neprivativa de libertate, se executa numai pedepsa;

b) daca masura educativa este privativa de libertate iar pedeapsa este inchisoarea, se aplica pedeapsa inchisorii, care se majoreaza cu o durata egala cu cel putin o patrime din durata masurii educative ori din restul ramas neexecutat din aceasta la data savarsirii infractiunii comise dupa majorat;

c) daca pedeapsa aplicata pentru infractiunea savarsita dupa majorat este detentiunea pe viata, se executa numai aceasta pedeapsa;

d) daca masura educativa este privativa de libertate iar pedeapsa este amenda, se executa masura educativa, a carei durata se majoreaza cu cel mult 6 luni, fara a depasi maximul prevazut de lege pentru aceasta.

(3) In cazul prevazut in alin.(2) lit. b) din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul savarsirii infractiunii comise dupa majorat pana la data judecarii.

(4) In cazul savarsirii dupa majorat a doua sau mai multe infractiuni concurente, se aplica mai intai regulile referitoare la concursul de infractiuni, dupa care se face aplicarea dispozitiilor alin.(2).

(5) Pedeapsa stabilita potrivit dispozitiilor alin.(2) lit. b) nu poate face obiectul amanarii aplicarii pedepsei sau al suspendarii executarii sub supraveghere.

Art. 130 Descoperirea unei infractiuni savarsite in timpul minoritatii

Daca pe durata termenului de supraveghere al amanarii aplicarii pedepsei, al suspendarii sub supraveghere ori al liberarii conditionate se descopera ca persoana supravegheata mai savarsise o infractiune in timpul minoritatii pentru care s-a luat chiar dupa expirarea acestui termen o masura educativa privativa de libertate, amanarea, suspendarea sau liberarea se anuleaza, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile art. 129 alin.(2) - (4).

Art. 131 Prescriptia raspunderii penale a minorilor

Termenele de prescriptie a raspunderii penale, prevazute in art. 154, se reduc la jumatate pentru cei care la data savarsirii infractiunii erau minori si se intrerup sau se suspenda in conditiile prevazute de lege pentru majori.

Art. 132  Prescriptia executarii masurilor educative

(1) Masurile educative neprivative de libertate se prescriu intr-un termen de 2 ani de la data ramanerii definitive a hotararii prin care au fost luate.

(2) Masurile educative privative de libertate se prescriu intr-un termen egal cu durata masurii educative luate, dar nu mai putin de 2 ani.

(3) Termenele de prescriptie a executarii masurilor educative se intrerup si se suspenda in conditiile prevazute de lege pentru majori.

(4) In cazul inlocuirii masurilor educative, executarea se prescrie in raport cu masura educativa mai grea si curge de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus inlocuirea.

Art. 133 Efectele masurilor educative

Masurile educative nu atrag interdictii, decaderi sau incapacitati.

Art. 134  Minorul devenit major

(1) Dispozitiile prezentului titlu se aplica si majorilor care, la data savarsirii infractiunii, aveau varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani.

(2) Cand, la data pronuntarii hotararii prin care s-a luat o masura educativa privativa de libertate, infractorul a implinit varsta de 18 ani instanta, tinand seama de posibilitatile sale de indreptare, de varsta acestuia precum si de celelalte criterii prevazute in art.74, poate dispune executarea masurii educative intr-un penitenciar.





Politica de confidentialitate



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1219
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved