Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

HOTARARE NR. 251 DIN 1 APRILIE 1999 PRIVIND CONDITIILE DE AUTORIZARE, ORGANIZARE SI EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micHOTARARE NR. 251 DIN 1 APRILIE 1999

PRIVIND CONDITIILE DE AUTORIZARE, ORGANIZARE SI

EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 22 aprilie 1999In temeiul art. 1 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc,

Guvernul Romaniei hotaraste:

CAP. 1

Definirea si clasificarea jocurilor de noroc

ART. 1

Prin joc de noroc se intelege procedura de atribuire a unor castiguri de orice fel, in functie de anumite elemente aleatorii - indiferent de modul de producere a acestora - cu perceperea, sub orice forma, a unor taxe de participare, directe sau disimulate.

Prin taxa de participare directa se intelege suma de bani perceputa direct de la jucator de catre organizator in schimbul dreptului de participare la joc.

Prin taxa de participare disimulata se intelege suma de bani perceputa suplimentar pentru vanzarea unor produse care permit dreptul de participare la jocurile de noroc, precum si tarifele percepute pentru utilizarea liniilor telefonice sau a altor mijloace de telecomunicatie asimilate acestora ori pentru prestarea unor servicii a caror finalitate consta in dreptul de participare la un joc de noroc.

ART. 2

Organizarea oricarui joc de noroc implica, in general, existenta urmatoarelor elemente: joc, miza, mijloace, organizator si participant.

ART. 3

Prin organizator de jocuri de noroc se intelege orice persoana juridica inregistrata legal in Romania si autorizata sa exploateze jocuri de noroc potrivit prevederilor prezentei hotarari.

ART. 4

Prin participant la joc se intelege orice persoana fizica care doreste si are dreptul legal sa participe la joc. Participarea la joc presupune adeziunea fara limite sau fara rezerve la toate prevederile regulamentului jocului respectiv.

ART. 5

Exploatarea jocurilor de noroc se poate face numai in baza autorizatiei emise de Ministerul Finantelor, respectiv licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc, prevazuta in anexele nr. 1a) si 1b), denumita in continuare licenta.

ART. 6

Jocurile de noroc se clasifica dupa cum urmeaza:

a) jocuri cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea masinilor, utilajelor, instalatiilor mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, videoautomate, jocuri exploatate prin intermediul unor mecanisme, instalatii de orice fel, ale caror castiguri presupun concomitent atat dexteritatea sau abilitatea jucatorului, cat si hazardul (de tipul ATLANTIC PUSHER, NIAGARA etc.), precum si altele asemenea;

b) jocuri tip cazinou, cu castiguri generate de elemente aleatorii, desfasurate la mese obisnuite sau speciale, organizate prin folosirea bilelor, cartilor, insemnelor, zarurilor sau a oricaror alte obiecte ori forme fizice de participare si de desfasurare a jocurilor de noroc, ca de exemplu: ruleta americana, ruleta franceza, black-jack, poker de orice fel, baccara, chemin de fer, redgo, punto banco, table, canasta, pinacle, 66, pasiente, garde au coeur, belota, 21 si altele de acest fel;

c) jocuri tip bingo si keno in sali de joc, cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de tip loteristic, caracterizate prin extrageri si premieri succesive;

d) pronosticuri (pariuri) sportive, daca evenimentele aleatorii constau in rezultatele unor intreceri sportive de orice fel, pariuri de orice fel, tombole, jocuri tip bingo si keno, cu transmisie prin retelele de televiziune, atunci cand evenimentele aleatorii constau in rezultatele unor extrageri de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video, utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor (cupe, urne, roti si alte asemenea mijloace); se includ in aceasta categorie toate genurile de tombole, precum si jocurile interactive transmise in direct de posturile de televiziune (pentru partea ce reprezinta joc de noroc);

e) jocuri-concurs cu castiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie.

ART. 7

Jocurile de noroc se pot organiza cu sau fara participarea directa a jucatorilor, indiferent de mijloacele tehnice utilizate.

In masura in care vor aparea si alte tipuri de jocuri de noroc, caracterizate prin atribuirea de castiguri in functie de factori aleatorii, de hazard, cu perceperea unor taxe de participare directa sau disimulata, acestea vor intra sub incidenta obligativitatii de a obtine licente legale.

ART. 8

Nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt permise fara autorizare urmatoarele tipuri de jocuri:

a) tombolele organizate in scoli, in gradinite sau in alte colectivitati si care au un caracter distractiv si nonprofit pentru organizatori;

b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor masini, aparate, dispozitive de orice fel si care nu presupun castiguri bazate pe elemente aleatorii, avand ca scop testarea fortei, inteligentei si dexteritatii participantului;

c) actiunile cu caracter publicitar organizate de diferiti agenti economici, in scopul stimularii vanzarilor, care nu presupun taxa de participare pentru jucatori si nici majorarea pretului pe care produsul l-a avut anterior desfasurarii actiunii publicitare.

ART. 9

Nu sunt permise si nu pot fi autorizate jocurile de noroc, indiferent de denumirea lor, prin care se acumuleaza fonduri banesti sau alte valori materiale in cadrul unor asociatii ori al altor forme organizate, cu promisiunea realizarii unui castig prin multiplicarea sumelor depuse, numai pe baza sperantei de crestere a numarului de depunatori intr-un interval propus de organizatori si acceptat de depunatori la data depunerii cererii ori/si a sumelor de bani.

De asemenea, nu sunt permise si nu pot fi autorizate jocurile tip alba-neagra, care se bazeaza pe dexteritatea organizatorului, a manuitorului mijloacelor de joc (carti de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bila etc.).

CAP. 2

Autorizarea jocurilor de noroc

ART. 10

Activitatea de autorizare a jocurilor de noroc se realizeaza prin intermediul Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, denumita in continuare comisie.

Comisia isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Finantelor, conform regulamentului de organizare si functionare a acesteia, cuprins in anexa nr. 2.

Componenta comisiei va fi stabilita prin ordin comun al ministrului finantelor si al ministrului de interne.

ART. 11

Documentele necesare pentru autorizare, care se depun la directia de specialitate din Ministerul Finantelor in vederea obtinerii licentei, sunt prezentate in anexa nr. 3.

ART. 12

Acordarea licentei reprezinta dreptul pe care statul il acorda unor persoane juridice de a organiza si de a exploata jocuri de noroc, in conditiile respectarii prevederilor prezentei hotarari si a legislatiei in vigoare.

Toti agentii economici organizatori de jocuri de noroc vor avea prevazut in obiectul de activitate codul CAEN nr. 9.271.

In cazul jocurilor mentionate la art. 6 lit. a) licenta va fi nominala pentru fiecare masina in parte si va cuprinde datele de identificare a acesteia, precum si a organizatorului de jocuri de noroc, iar pe verso se vor inscrie spatiile de desfasurare a activitatii si vizele lunare fiscale confirmate de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor.

Agentilor economici autorizati pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari li se vor inlocui, pana la data de 30 iunie 1999, licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate cu noile modele de licente.

Licentele sunt documente cu regim special, tiparite prin grija Ministerului Finantelor de catre Regia Autonoma 'Imprimeria Nationala'. La realizarea acestora se vor folosi hartie si cerneluri speciale, precum si alte elemente de siguranta. Cheltuielile legate de tiparirea acestor documente vor fi suportate din bugetul Ministerului Finantelor.

ART. 13

Activitatea de autorizare a jocurilor de noroc are in vedere masinile, instalatiile, dispozitivele, mesele de joc de noroc, spatiul in care se va desfasura activitatea, precum si personalul si regulamentele interne.

ART. 14

Comisia poate autoriza functionarea unor masini, instalatii, dispozitive sau mese de jocuri de noroc numai pe baza unei dovezi privind verificarea tehnica, prin care sa se ateste buna functionare a acestora.

Dovada privind verificarea tehnica, prezentata de catre organizatorul de jocuri de noroc, va fi eliberata de catre firme specializate in domeniu, abilitate de comisie.

In dovada privind verificarea tehnica vor fi precizate datele de identificare a masinii (documentul de provenienta, seria de fabricatie, producatorul, tipul masinii, anul fabricatiei, proprietarul), caracteristicile tehnice (modul de functionare, tensiunea de alimentare, gradul de electrosecuritate, procentul de castiguri din totalul rulajului incasarilor), indexurile contoarelor electromecanice inainte si dupa verificare, factorul de multiplicare, modalitatea de sigilare si componentele sigilate (respectiv contoarele electromecanice).

In cazul instalatiilor pentru jocurile tip bingo sau al meselor speciale cu bila, tip ruleta, dovada privind verificarea tehnica va fi adaptata in mod corespunzator acestora, iar in cazul jocurilor-concurs dovada privind verificarea tehnica se va referi la programul de calculator utilizat in derularea jocului.

Agentii economici abilitati sa elibereze dovezi privind verificarea tehnica pot acorda serii la aparate, conform registrului propriu de atribuire a seriilor.

Cu ocazia efectuarii verificarii tehnice verificatorul va intocmi un proces-verbal in care vor fi consemnate toate datele referitoare la aceasta operatiune tehnica si in care se va mentiona daca este asigurata corecta functionare si desfasurare a jocului.

Procesele-verbale, precum si dovada privind verificarea tehnica ce va fi eliberata organizatorului de jocuri de noroc vor fi semnate atat de catre verificator, cat si de catre beneficiar.

ART. 15

Jocurile de noroc cu participare directa pot fi organizate numai in spatii corespunzator amenajate pentru desfasurarea unor astfel de activitati.

Spatiul in care se desfasoara aceste activitati poate fi in proprietatea organizatorului, inchiriat sau dobandit sub o alta forma legala de catre acesta (pe baza de asociere in participatiune etc.).

In cazul unor contracte de asociere in participatiune, incheiate de catre utilizatorii de aparatura specifica jocurilor de noroc cu detinatorii de spatiu, organizatori de jocuri de noroc sunt considerate persoanele juridice care exercita cu forme legale dreptul de proprietate sau de folosinta asupra aparaturii respective. Intreaga responsabilitate in fata legii privind corecta desfasurare a activitatii de exploatare a aparaturii si a salii de joc revine detinatorilor cu orice titlu ai acestei aparaturi, care au fost autorizati in conditiile prezentei hotarari.

Se permite schimbarea locului de exploatare a activitatilor de jocuri de noroc in perioada de valabilitate a licentei, dar nu mai mult de trei ori fata de locul initial, cu avizul comisiei, fara perceperea altor taxe, urmand sa se faca mentiune in acest sens in licenta. In acest scop, agentii economici vor depune la directia de specialitate din Ministerul Finantelor o documentatie care sa cuprinda numai pct. 1, 10, 11, 14, 15, 18 si 19 din anexa nr. 3.

ART. 16

Autorizarea activitatilor de jocuri de noroc este valabila pe o perioada de un an ce curge de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a aprobat obtinerea licentei.

Dupa aceasta perioada agentii economici pot solicita reautorizarea acestor activitati, cu plata taxelor aferente, prezentand numai documentele prevazute la pct. 1, 8 si 11 - 19 din anexa nr. 3.

ART. 17

Pentru eliberarea licentelor se vor percepe taxele anuale de autorizare prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc.

Agentii economici autorizati pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 nu vor mai plati taxa de autorizare prevazuta de lege a se achita inainte de eliberarea documentelor de autorizare, urmand sa plateasca numai rata lunara pentru fiecare masina mecanica sau electronica cu castiguri, respectiv pentru fiecare masa de joc de noroc din cazinou. In cazul in care autorizatia expira pana la data de 15 a lunii nu se mai datoreaza taxa lunara, iar daca data expirarii este ulterioara datei de 15 a lunii taxa lunara se plateste integral.

ART. 18

Dupa autorizarea unui agent economic in cadrul sedintei, cuantumul taxei de autorizare percepute, contul de virament, precum si alte date necesare pentru efectuarea platii vor fi transmise in scris acestuia in termen de 5 zile lucratoare de la data sedintei.

ART. 19

Nu se acorda licenta in situatiile in care:

a) administratorul si/sau directorul executiv nu a implinit varsta de 23 de ani;

b) agentul economic nu detine spatiu stabil sau acesta nu este corespunzator pentru activitatea respectiva, neincadrandu-se in prevederile prezentei hotarari, precum si in normele legale privind amplasarea, dotarile, conditiile igienico-sanitare si de prevenire si stingere a incendiilor;

c) spatiul detinut este situat in incinta unor asezaminte de invatamant, cultura, arta, sanatate, cu caracter social, de culte religioase si altele asemenea, precum si in zone cu circulatie intensa: pasaje pietonale, statii ale mijloacelor de transport in comun, spatii excesiv de aglomerate.

In mod exceptional se admite organizarea de jocuri de noroc in spatiile-anexe, excedentare, ale unor cinematografe, sali de spectacole, sali de sport, case de cultura si altele de acest fel, cu conditia sa fie asigurata intrare separata pentru jucatori si sa nu fie deranjate in vreun fel celelalte activitati; nu poate fi autorizata functionarea masinilor cu castiguri in cofetarii, patiserii, pizzerii sau in alte asemenea unitati de alimentatie publica unde au acces minorii;

d) agentul economic are in dotare masini, instalatii, dispozitive executate artizanal ori care prezinta grad avansat de uzura fizica sau morala;

e) administratorii si directorii executivi ai agentilor economici, care solicita autorizarea, au suferit condamnari pentru infractiunea de inselaciune, furt, bancruta frauduloasa, fals si uz de fals, evaziune fiscala, contrabanda sau pentru o alta infractiune ce a avut ca urmare pierderea drepturilor civile si politice ori au fost in mod repetat sanctionati contraventional in legatura cu nerespectarea unor prevederi legale referitoare la jocurile de noroc;

f) administratorul si/sau directorul executiv este functionar public sau ocupa o alta functie incompatibila cu functia de gestionar sau de administrator;

g) agentul economic inregistreaza obligatii fiscale restante fata de bugetul de stat si fata de bugetul asigurarilor sociale de stat.

Nu se considera obligatii fiscale restante fata de bugetul de stat si fata de bugetul asigurarilor sociale de stat:

- sumele pentru care agentii economici au obtinut de la Ministerul Finantelor sau de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale inlesniri la plata acestora;

- sumele stabilite in urma controalelor efectuate de organele fiscale de specialitate si care se afla in diferite stadii de contestare sau in judecata;

- sumele care fac obiectul unei masuri de suspendare a executarii, dispusa de instanta judecatoreasca.

In situatia in care dupa obtinerea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc un organizator se incadreaza intr-una dintre situatiile prezentate la art. 19 lit. a) - g), licenta se anuleaza.

ART. 20

Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa tina evidenta contabila separat, pana la nivel de balanta, pentru activitatile de jocuri de noroc, inclusiv partea aferenta asociatilor, in cazul contractelor de asociere in participatiune:

Raportarea se face semestrial la Directia administrarea monopolului de stat din cadrul Ministerului Finantelor, o data cu raportarile contabile, conform anexei nr. 4.

ART. 21

Exploatarea jocurilor de noroc in valuta se face cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, pe baza licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.

CAP. 3

Activitati de jocuri de noroc

A. Jocuri cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea masinilor, utilajelor, instalatiilor mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, videoautomate si altele asemenea.

ART. 22

Toate masinile, utilajele, instalatiile mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, videoautomate si alte jocuri cu castiguri generate de elemente aleatorii vor fi produse de catre societati comerciale specializate in domeniu si vor avea aplicate placute de identificare individuale, marcate durabil, in care vor fi precizate: tipul aparatului, producatorul, seria si anul de fabricatie.

ART. 23

Orice reparatie la masinile, utilajele si instalatiile prevazute la art. 22 si care nu presupune interventii asupra contoarelor electromecanice, precum si a sigiliilor aplicate va fi stipulata intr-un registru special de interventii, semnat atat de catre depanator, cat si/sau de catre organizator, in care vor fi precizate elementele asupra carora s-a intervenit.

Interventiile la contoarele electromecanice se efectueaza numai de catre specialisti ai societatilor comerciale abilitate de catre comisie sa efectueze verificari tehnice. Acestia au obligatia sa sesizeze in scris comisia de indata ce constata interventii sau manopere de natura frauduloasa asupra contoarelor ori asupra programelor de joc ale aparatelor, nerespectarea acestei prevederi conducand la retragerea abilitarii.

ART. 24

Toate tipurile si categoriile de masini de jocuri de noroc vor avea, in mod obligatoriu, in dotare contoare electromecanice si, optional, contoare electronice, care vor inregistra atat incasarile, cat si premiile acordate.

Evidenta contabila va fi tinuta zilnic pe baza indexurilor contoarelor electromecanice, care vor fi marcate prin etichetare: intrari, iesiri.

ART. 25

Contoarele electromecanice vor fi prezentate, in mod obligatoriu, spre citire si verificare organelor de control. Daca din motive de securitate si/sau de constructie accesul nu este posibil permanent, organizatorul va adopta varianta montarii lor in locuri accesibile citirii si verificarii.

ART. 26

Salile de joc in care sunt amplasate mai mult de 10 masini cu castiguri vor fi prevazute cu grupuri sanitare.

Salile de joc nu pot fi autorizate daca organizatorul, respectiv detinatorul legal al spatiului de joc, nu a obtinut in prealabil avizul brigazii locale de pompieri (acolo unde este cazul) si, respectiv, avizul directiei sanitare locale.

ART. 27

Organizarea efectiva a activitatii se va face in conformitate cu regulamentul de ordine interioara al salii de joc, care va prevedea expres obligatiile si responsabilitatile fiecarui angajat care lucreaza la sala de jocuri.

ART. 28

Se interzice introducerea de credite pentru jucatori, pe datorie sau pe seama unor obiecte lasate in gaj.

ART. 29

Evidenta primara a veniturilor se tine zilnic, pentru fiecare masina electronica cu castiguri, pe formularul prezentat in anexa nr. 5, respectiv in anexa nr. 6 pentru masinile care opereaza in valuta.

Lunar, veniturile vor fi centralizate cu ajutorul formularului prezentat in anexa nr. 8, respectiv in anexa nr. 8a) pentru masinile care opereaza in valuta.

Formularele astfel completate vor fi cuprinse intr-un registru special, numerotat, legat si stampilat de organul local al Ministerului Finantelor.

Inscrierile se vor face cu pix cu pasta, lizibil, fiind interzise stersaturile sau modificarile.

Eventualele greseli pot fi corectate prin bararea numarului gresit si inscrierea numarului corect deasupra acestuia, sub semnatura persoanei care a completat formularul.

ART. 30

Comisia nu va autoriza unui agent economic mai putin de 5 masini electronice cu castiguri sau mai putin de 5 posturi individuale de joc, la prima solicitare a acestuia.

B. Jocuri tip cazinou

ART. 31

Jocurile cu castiguri generate de sansa, tip cazinou, se desfasoara intre participanti si organizatori, precum si la mese special destinate jocului direct intre participanti, deservite de personal al cazinoului.

Aceste mese vor fi special descrise in regulamentul de ordine interioara, care va prevedea si modul de inregistrare si de contabilizare a veniturilor realizate de cazinou.

Numarul meselor la care se desfasoara jocul direct intre participanti nu va depasi 10% din totalul meselor avizate.

Activitatea de jocuri de noroc din cazinou se desfasoara la mese speciale, folosindu-se bile, carti sau zaruri si, complementar, masini videoautomate, electromecanice sau electronice.

ART. 32

Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatori se produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate si lansate dintr-o cupa sau urna, fiind interzisa manevrarea lor cu mana.

Zarurile vor fi confectionate din materiale care sa aiba duritatea necesara impusa de suprafata de joc (oase, materiale plastice, ebonita, fildes, metal) si vor avea laturile perfect egale (intre 20 mm - 25 mm), sigla sau denumirea cazinoului va fi inscriptionata pe una dintre fete si vor fi perfect echilibrate. Pentru controlul echilibrarii zarurilor, salile de cazinou vor avea in dotare aparate tip 'Balancing Galiper'.

Se va respecta conditia ca suma punctelor inscrise pe fetele opuse ale unui zar sa fie egala cu cifra 7.

ART. 33

Dotarea minimala pe care trebuie sa o posede un cazinou pentru a putea obtine licenta este de 10 mese speciale de joc, dintre care cel putin 4 mese speciale cu bila (rulete).

ART. 34

Cazinourile vor putea fi amplasate in hoteluri, in cladiri separate, in cinematografe dezafectate, in alte amplasamente care sa permita respectarea unor conditii minime, cum ar fi: sa nu deranjeze alte activitati invecinate, sa se asigure linistea necesara bunei desfasurari a activitatii, sa aiba intrare separata, sa permita amenajarea unor incaperi conexe, strict necesare activitatii (camera tehnica, grupuri sanitare, bar, garderoba, camera de odihna pentru personal etc.).

Se interzice autorizarea cazinourilor in cladiri in care exista si locuinte.

ART. 35

Cazinourile vor avea o dotare tehnica de baza (inclusiv carti de joc si zaruri) si complementara, la nivelul normelor internationale.

Rotile ruletelor vor fi produse de firme recunoscute in domeniu. Mesele vor avea in dotare cutii cu dubla incuietoare, care, in afara programului, vor sta deschise pe mesele de joc.

Rotile ruletelor vor fi prevazute cu numar de serie, original sau atribuit de verificatorul tehnic, pereche pentru cuva si rotor.

In afara programului rotile ruletelor vor fi protejate cu un capac care sa permita inchiderea sau sigilarea acestora.

ART. 36

Salile de joc vor fi amenajate astfel incat sa se creeze o ambianta placuta pentru jucatori.

Pardoselile vor fi mochetate, iluminatul electric va fi suficient de puternic, dar astfel montat incat sa nu deranjeze jucatorii.

Salile de joc vor beneficia, in mod obligatoriu, de instalatie de conditionare a aerului, cu o putere corespunzatoare dimensiunii acestora.

In incinta cazinoului, precum si la usile de evacuare vor fi montate lampi care sa intre in functiune, la tensiune redusa, in momentul unei avarii la circuitul de baza. Aceste lampi au menirea de a asigura, in situatii de necesitate, protejarea jucatorilor, a personalului salii, precum si a valorilor constituind circuitul electric de siguranta.

Autorizarea activitatii de cazinou, precum si organizarea unei astfel de activitati vor fi cu desavarsire interzise fara existenta si fara buna functionare a circuitului electric de siguranta.

ART. 37

Inaintea autorizarii de catre comisie, organizatorii de jocuri de noroc vor depune la C.E.C., in nume propriu, un fond de garantie in valoare fixa de 5.000 dolari S.U.A. (sau echivalentul in lei la cursul oficial de schimb valutar al zilei) pentru fiecare masa de joc.

Acest fond se va afla in permanenta la dispozitia Ministerului Finantelor pentru acoperirea eventualelor obligatii restante fata de bugetul de stat. Fondul de garantie va putea fi restituit agentului economic la inchiderea activitatii doar cu aprobarea scrisa a Ministerului Finantelor.

ART. 38

Cazinourile pot constitui depozite in lei sau in valuta ale clientilor, in numele acestora, cu avizul prealabil al Bancii Nationale a Romaniei.

Aceste depozite vor fi pastrate in seifuri special amenajate, iar procedura de primire-predare, pe baza de documente utilizate in regim special, va fi total separata de fluxurile financiare si de inregistrarile contabile ale cazinourilor.

ART. 39

In toate cazinourile intreaga activitate din salile de joc, casierie si de la receptie trebuie supravegheata, in mod obligatoriu, prin circuit inchis de televiziune si inregistrata video pe toata durata programului.

Inregistrarile video respective vor fi tinute pe mese de joc si pe zile si vor fi pastrate, in conditii de securitate, cel putin 10 zile. Acestea trebuie sa aiba vizualizate data si ora evenimentelor inregistrate astfel incat sa nu obstructioneze vizibilitatea inregistrarii. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna intr-un registru tinut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile intemeiate vor fi instiintate imediat organele de politie. Inregistrarile video facute in aceste cazuri vor fi pastrate pana la clarificarea acestor situatii, prin exceptare de la termenul prevazut mai sus.

Inregistrarile video pot fi controlate sau ridicate de catre organele de control ale Ministerului de Interne si ale Ministerului Finantelor, in vederea efectuarii unor verificari.

Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel incat sa se asigure receptionarea unor imagini clare si utile atat la mesele de joc, cat si la celelalte puncte de lucru.

Imaginile de la mesele de joc trebuie sa cuprinda intregul caroiaj al mesei, precum si roata ruletei, cu o fidelitate care sa permita vizionarea unor detalii, si anume: culoarea jetoanelor si valoarea bancnotelor, asezarea jetoanelor pe caroiajul mesei, numarul de jetoane pe coloana.

Imaginile receptionate la casierie trebuie sa permita vizionarea mainilor casierului, asezate pe ghiseu, culoarea, numarul si valoarea jetoanelor si bancnotelor, iar imaginile de la receptie trebuie sa permita vizionarea, integrala sau bust, a persoanelor care patrund in incinta cazinoului.

Casieria si receptia vor fi permanent supravegheate cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea acestor puncte de lucru urmand a fi captata permanent pe monitoare.

Urmarirea in direct si inregistrarea activitatii din cazinou vor fi efectuate in sistem color, cu exceptia receptiei, ale carei imagini pot fi alb-negru.

Optional, agentii economici mai pot dota camera tehnica si cu alte dispozitive si instalatii, cum ar fi: dispozitiv de apropiere a imaginii captate, dispozitive de comanda a camerelor mobile de luat vederi, aparate de fotografiat, de inregistrare audio etc.

ART. 40

In cazul in care cazinoul are in dotare peste 25 de masini electronice cu castiguri in aceeasi sala, aceasta va fi supravegheata prin circuit inchis de televiziune (cu imagini de ansamblu ale masinilor), realizandu-se si inregistrarea video respectiva.

Urmarirea activitatii din sala cu masini electronice cu castiguri se va face, de asemenea, in sistem color.

ART. 41

Numararea bacsisului colectat de la mese, precum si inchiderea meselor vor fi urmarite in direct si inregistrate in sistem video.

ART. 42

Organizarea activitatii in cazinou (dotarea meselor, verificarea dotarii, intreruperea temporara a activitatii la mese, inchiderea meselor, numararea bacsisului, inregistrarea stocului de jetoane) se va face conform regulamentului de ordine interioara al cazinoului, astfel cum a fost aprobat de comisie.

ART. 43

In organizarea si derularea jocurilor tip cazinou unitatile organizatoare vor folosi numai jetoane pentru care vor asigura o gestiune stricta privind provenienta, inregistrarea, circulatia si casarea acestora, stabilita prin instructiunile interne ale cazinoului. Aceeasi evidenta va fi tinuta si in cazul cartilor de joc si al zarurilor.

Jetoanele valorice pot fi cumparate de la casierie sau de la mesele de joc, in lei sau in alte mijloace de plata autorizate de Banca Nationala a Romaniei, iar restituirea (rascumpararea) acestora se face numai la casierie.

ART. 44

Unitatile organizatoare vor prevedea, prin regulamentul de ordine interioara al cazinoului, toate detaliile privind organizarea, numarul meselor si al masinilor, numarul personalului angajat, conditiile de angajare, specializare, orele de lucru, programul de functionare a salilor, organizarea evidentelor contabile, modalitatea de admitere a clientilor, conditiile de supraveghere si de securitate etc.

ART. 45

Se interzice lucratorilor din sala sa transporte jetoane sau bani in numerar in incinta cazinoului in alte conditii decat cele stabilite prin regulamentul de ordine interioara al cazinoului.

ART. 46

Este interzisa orice procedura, directa sau indirecta, care sa aiba ca finalitate imprumutarea cu bani a jucatorilor cazinoului.

ART. 47

Bacsisurile oferite de jucatori salariatilor sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc si pot fi impartite de conducere salariatilor. Bacsisurile vor fi evidentiate separat in contabilitate.

ART. 48

Personalul din salile de joc (pit-boss, crupieri, inspectori de masa, casieri, ospatari) trebuie sa poarte in timpul serviciului numai imbracaminte fara buzunare.

ART. 49

Evidenta accesului jucatorilor in incinta cazinoului se va face cu ajutorul unui calculator electronic.

Datele de identificare vor fi transcrise de pe documentele legale de identificare astfel:

- pentru cetatenii straini: pasaportul, cartea de identitate diplomatica sau consulara, legitimatia provizorie;

- pentru cetatenii romani: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de politie, care poarta o fotografie si semnatura titularului.

ART. 50

Listele cuprinzand persoanele care, prin decizii interne ale cazinourilor, au fost declarate indezirabile si carora li s-a interzis accesul in cazinou vor fi comunicate de indata organelor de politie, impreuna cu motivatia acestei masuri.

ART. 51

Administratia cazinoului are obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea conform prevederilor legislatiei romane in materie.

Evidenta primara a veniturilor se tine zilnic, pentru fiecare masa de joc, pe formularul prezentat in anexa nr. 7 si conform instructiunilor de completare a acestuia.

Lunar, veniturile vor fi centralizate cu ajutorul formularului prezentat in anexa nr. 9.

Formularele de evidenta zilnica, tipizate, conform anexei nr. 7, redactate in limba romana, nu trebuie sa prezinte spatii goale, stersaturi si modificari.

ART. 52

Personalul de executie din cazinouri (de la directori inclusiv in jos) va fi format prin scolarizare in tara sau poate fi angajat din strainatate cu permis de munca pentru cetatenii straini, eliberat in conditiile legii. In ultimul caz angajarile vor fi avizate de comisie, pe baza unei caracterizari date de managerul unitatii de la ultimul loc de munca.

Pentru angajatii cetateni straini conducerea fiecarui cazinou va informa comisia in termen de 10 zile despre transferul sau despre desfacerea contractului individual de munca, cu precizarea motivelor care au stat la baza acestor masuri.

ART. 53

Sub sanctiunea desfacerii contractului individual de munca, accesul crupierilor in orice alt cazinou din tara este interzis.

Aceeasi sanctiune se aplica si persoanei sau persoanelor care au facilitat accesul in cazinou al crupierului in cauza, cu buna stiinta, sau care au cunoscut aceasta situatie si nu au sesizat conducerea cazinoului respectiv.

ART. 54

Acordarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se va face in urma deplasarii la fata locului a unei echipe de specialisti, formata din reprezentanti ai comisiei, experti ai directiei de specialitate si reprezentanti ai organelor locale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului de Interne, in numar de cel putin 5 persoane, care va intocmi o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute de prezenta hotarare.

Nota de constatare va fi semnata de catre toti membrii echipei si de reprezentantul agentului economic verificat si va fi inaintata comisiei.

C. Jocuri tip bingo si keno, in sali de joc

ART. 55

Prin sala de joc tip bingo se intelege o incapere amenajata corespunzator, care are in dotare un complex de dispozitive, instalatii, masini, echipamente, a caror functionare se interconditioneaza, rezultand un tot unitar de tip loteristic, caracterizat prin extrageri si premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalatii care inglobeaza un circuit inchis de televiziune.

ART. 56

O sala de joc tip bingo va avea in dotare, in mod obligatoriu, urmatoarele dispozitive si echipamente:

- un aparat de extragere aleatorie a numerelor (turbosuflanta prevazuta cu serpentina la vedere);

- unul sau mai multe panouri cu afisaj luminos, comandate electronic, prin intermediul carora vor fi afisate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerva, pretul cartonului, intervalul de serie vandut, numarul de cartoane vandute, bila maxima, numarul de bile extrase;

- unul sau mai multe panouri cu afisaj luminos, prin intermediul carora vor fi afisate numerele extrase;

- un numar variabil de monitoare TV color, prin intermediul carora vor fi afisate principalele date de joc, numerele extrase, precum si cartoanele castigatoare.
Se face precizarea ca numarul panourilor cu lampi electrice, precum si numarul monitoarelor vor fi impuse de necesitatea accesului jucatorilor la informatiile de joc, din orice punct al salii, indiferent de configuratia si de dimensiunea acesteia;

- un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabila a jocului, prevazut cu un monitor de control si una sau mai multe imprimante (dintre care una de format A 4);

- alte dispozitive si accesorii specifice jocului tip bingo (tastatura, intrerupatoare, instalatii audio etc.).

Optional, pot fi racordate la instalatia de baza calculatoare electronice de joc, tip mini-bings, in beneficiul jucatorilor.

In cazul in care acelasi organizator detine mai multe sali de joc tip bingo, acesta poate sa le interconecteze pentru jucarea unor partide speciale in comun.

ART. 57

Pentru a fi autorizate salile de joc tip bingo trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza:

- sa aiba intrare separata si sa nu deranjeze alte activitati;

- sa fie corespunzator amenajate, astfel incat sa se asigure conditii civilizate de joc (iluminat electric corespunzator, sistem de ventilatie a aerului, corespunzator dimensionat pentru sala ocupata la capacitatea maxima, mobilier adecvat, grupuri sanitare civilizate, pardoseli mochetate total sau partial in functie de caracteristicile acestora, instalatie de sonorizare care sa asigure o auditie optima, uniforme pentru personal);

- sa fie dotate cu circuit electric de siguranta, la tensiune redusa, care sa asigure, in cazuri de necesitate, un iluminat ce va permite protejarea jucatorilor, a personalului si a valorilor;

- sa aiba obtinute, in prealabil, toate avizele si acordurile legal prevazute (P.S.I., sanitar si altele impuse de situatii specifice);

- intreaga aparatura din dotare sa functioneze corespunzator.

ART. 58

Salile de joc tip bingo nu pot fi autorizate in situatiile in care:

a) calculatorul electronic manifesta unele deficiente de programare sau este neperformant, in sensul ca: permite desfasurarea jocului in conditiile pierderii partiale sau totale a memoriei, in situatia unei intreruperi a alimentarii cu energie electrica; permite desfasurarea jocului in situatia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date (hartia de imprimanta).

Organizarea jocului cu asemenea deficiente conduce la suspendarea temporara sau la anularea licentei;

b) sunt amplasate in incinta unor imobile in care se afla locuinte deasupra ori dedesubtul salii de joc;

c) sunt amplasate in gradinile de vara sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt acoperite integral, si nu sunt situate la o distanta de cel putin 35 m de blocuri de locuinte, de hoteluri sau de alte cladiri cu caracter social sau public;

d) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflanta nu este dotat cu serpentina de stocare a bilelor;

e) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.

ART. 59

Procentul de premiere din totalul rulajului incasarilor va fi de minimum 65% si de maximum 80% pentru fiecare joc obisnuit, cu exceptia jocurilor la care se acorda premii speciale, atunci cand va fi respectat doar procentul minim.

Procentul de premiere va fi detaliat de catre fiecare organizator de jocuri de noroc prin prevederile regulamentului de joc. Orice modificare ulterioara a regulamentului de joc va putea fi aplicata numai dupa inregistrarea acesteia la directia de specialitate din Ministerul Finantelor.

Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezinta premiile obisnuite (premiul de linie, premiul de bingo si premiul de bingo acumulat), precum si din procentul aferent constituirii fondului de rezerva.

Fondul de rezerva va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale si la reconstituirea optionala a premiului de bingo acumulat, in cazul in care acesta a fost acordat.

Premiul de bingo acumulat, constituit din incasari intr-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezerva, se acorda integral jucatorului castigator, la bila maxima afisata pe panoul de date.

Se interzice acordarea partiala a acestuia in cote fixe, precum si acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.

Premiile speciale acordate jucatorilor se constituie numai din fondul de rezerva acumulat la jocurile anterioare.

Premiile obisnuite si fondul de rezerva vor fi afisate permanent pe panoul cu datele generale de joc.

La deschiderea unei noi sali de joc tip bingo organizatorul poate credita fondul de rezerva cu sume pe care, ulterior, le poate recupera.

ART. 60

Comenzile si distributia pentru cartoanele folosite la jocul tip bingo se vor face prin Regia Autonoma 'Imprimeria Nationala'.

Regia Autonoma 'Imprimeria Nationala' nu va elibera cartoanele comandate de agentii economici fara prezentarea dovezii privind achitarea taxei de 7% aplicate la valoarea nominala a cartoanelor. Aceasta va transmite lunar directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor situatia privind comenzile de cartoane primite si executate, precum si taxele incasate, pe fiecare organizator de jocuri de noroc.

Agentii economici care, la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, inregistreaza stocuri de cartoane folosite la jocul tip bingo neutilizate au obligatia sa inventarieze si sa achite taxa de 7% la valoarea nominala a cartoanelor aflate in stoc. Situatia stocurilor de cartoane folosite la jocul tip bingo va fi comunicata directiei de specialitate din Ministerul Finantelor.

ART. 61

Intreaga gestiune a jocurilor de noroc va fi evidentiata pe hartia imprimantei calculatorului, pe care vor fi precizate, in mod obligatoriu, urmatoarele date: enumerarea cronologica a jocurilor de noroc organizate, data si ora inceperii jocului, ora incheierii jocului, pretul cartoanelor vandute, numarul cartoanelor vandute, intervalul de serie vandut, premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerva, bilele extrase, bila maxima, numarul cartonului castigator atat la linie, cat si la bingo, validarea jocului.

La sfarsitul fiecarei zile de joc calculatorul va opera sinteza jocurilor, numarul de jocuri executate, sumele incasate, valoarea premiilor acordate si alte date sintetice.

Dupa aceasta sinteza, hartia de imprimanta va fi barata, urmand ca situatia zilei sa fie verificata si semnata de responsabilul de joc si de intregul personal existent in sala in momentul inchiderii programului, dar nu mai putin de 5 persoane.

Fiecare dintre cei 5 sau mai multi angajati va inscrie personal numele, ora semnarii, functia, urmate de semnatura. Ordinea inscrierii va fi data de ierarhia functiilor detinute.

Aceasta procedura se va efectua imediat dupa terminarea ultimului joc si dupa redarea sintezei zilei de catre calculator.

ART. 62

Hartia de imprimanta cu datele de joc constituie baza intocmirii unui document contabil si se pastreaza ca atare, impreuna cu acesta, conform normelor legale.
Lunar, se va intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 10.

ART. 63

Programele de joc tip bingo ce vor fi instalate in salile de joc tip bingo vor fi achizitionate de la agentii economici abilitati de catre comisie, in vederea producerii, comercializarii si implementarii acestora. Abilitarea acestora se face cu respectarea urmatoarelor criterii:

- sa aiba cuprins in obiectul de activitate prevazut in statut 'prestari de servicii';

- sa dispuna de atelier, laborator sau de alte spatii de lucru similare, dotate cu aparatura necesara, corespunzatoare calitativ si cantitativ pentru exercitarea acestor prestatii;

- sa dispuna de personal angajat cu carnet de munca, cu pregatire si experienta in domeniu, suficient din punct de vedere numeric si avand disponibilitatea de a se deplasa in teritoriu pentru implementarea, intretinerea si depanarea programului;

- sa nu fie organizatori de jocuri de noroc ori asociati, sub orice forma, cu acestia, direct sau indirect;

- sa aiba posibilitatea evidentierii pe calculator a verificarilor efectuate in ordine cronologica si pe beneficiari;

- sa isi asume raspunderea sesizarii comisiei, Garzii Financiare si organelor de politie in cazul constatarii unor nereguli in activitatea desfasurata pe teren.

Agentii economici abilitati pentru producerea programelor de joc tip bingo si pentru efectuarea verificarilor tehnice nu vor acorda verificari tehnice pentru propriile programe.

ART. 64

Acordarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se va face in urma deplasarii la fata locului a unei echipe de specialisti, formata din reprezentanti ai comisiei, experti ai directiei de specialitate din Ministerul Finantelor si din reprezentanti ai organelor locale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului de Interne, in numar de cel putin 5 persoane, care vor intocmi o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute de prezenta hotarare.

Nota de constatare va fi semnata de catre toti membrii echipei, precum si de reprezentantul agentului economic verificat si va fi inaintata comisiei.

D. Pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, jocuri tip bingo si keno, transmise prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, jocuri interactive (partea de joc de noroc)

ART. 65

Activitatile tip pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, jocuri tip bingo si keno, transmise prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, jocuri interactive (partea de joc de noroc) se supun autorizarii in conditiile prezentei hotarari.

ART. 66

Taxa de autorizare aferenta activitatilor prevazute la art. 65 se calculeaza prin aplicarea unui procent de 15% la incasarile brute estimate la data autorizarii, dar nu mai putin de 150.000.000 lei, conform unui studiu de eficienta prezentat de agentul economic, studiu ce va contine, in esenta, urmatoarele date: totalul incasarilor brute estimate, totalul cheltuielilor, din care: pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.

Prin incasari brute se intelege suma totala incasata inainte de deducerea premiilor si a altor cheltuieli.

Studiul de eficienta va fi intocmit pe o perioada de un an.

Lunar, organizatorii de astfel de jocuri vor intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 11.

Regularizarea taxei in functie de incasarile brute efective se va efectua lunar, pana la data de 30 a lunii urmatoare celei in care s-a organizat jocul. Pana la aceasta data organizatorii de astfel de jocuri de noroc au obligatia sa depuna situatia prevazuta la alin. 4 la organele fiscale teritoriale.

In situatia jocurilor de noroc pentru care biletele de participare la joc se pun in vanzare in luni calendaristice anterioare celei in care se incheie jocul, valoarea biletelor vandute se ia in calcul pentru stabilirea incasarilor brute efective in luna in care se incheie jocul si in care se acorda premiile.

ART. 67

Organizatorii de astfel de activitati vor elabora regulamente de joc si regulamente de ordine interioara, dupa caz, in care vor fi precizate toate datele principale privind organizarea activitatii in cauza: procentul de castiguri din totalul incasarilor, sistemul de triere si de omologare a castigurilor, sistemul de plata a castigurilor, sistemul de control si de securitate si alte elemente definitorii ale activitatii respective. Regulamentele de joc si cele de ordine interioara vor fi aprobate de consiliile de administratie ale societatilor comerciale. Modificarea ulterioara a acestora se poate face numai cu aprobarea comisiei.

ART. 68

Procentul de castiguri din totalul incasarilor va fi de:

- minimum 40% pentru pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole;

- 50% pentru jocurile tip bingo si keno, transmise prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, si pentru jocuri interactive (pentru partea de jocuri de noroc).

In cazul castigurilor acordate in obiecte, evaluarea acestora se va face pe baza valorii lor de achizitie.

ART. 69

Biletele de pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, vor fi produse si comercializate de catre Regia Autonoma 'Imprimeria Nationala'.

ART. 70

Tragerile la sorti sau extragerile de numere castigatoare se vor face la date prestabilite, in sali publice si sub directa supraveghere a unor comisii din care vor face parte, in mod obligatoriu, cate un reprezentant al directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor si al Ministerului de Interne.

ART. 71

In cazul organizarii activitatilor tip pronosticuri (pariuri) sportive nu se acorda autorizatie persoanelor juridice care au, in mod direct sau prin interpusi, legatura cu activitatea sportiva.

ART. 72

Jocurile tip bingo transmise prin retele de televiziune se vor organiza in sali de joc tip bingo deja autorizate. Transmisia se va face in direct, iar biletele aferente acestor jocuri vor fi gestionate si evidentiate la casieria salii respective.

Biletele vor fi prevazute, in mod obligatoriu, cu elemente de siguranta suplimentare, care sa le diferentieze de cartoanele folosite la jocul tip bingo obisnuite. Comenzile si distributia se vor face prin Regia Autonoma 'Imprimeria Nationala'.

Evidenta contabila a acestei activitati se va tine separat de cea a jocurilor de noroc obisnuite in sali. La aceste jocuri castigurile vor fi afisate prin intermediul calculatorului de joc. Tot in direct vor fi transmise, prin retele de televiziune, si jocurile interactive.

E. Jocuri-concurs cu castiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie etc.

ART. 73

Activitatile tip jocuri-concurs cu castiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie, se supun autorizarii in conditiile prezentei hotarari.

ART. 74

Taxa de autorizare aferenta activitatilor prevazute la art. 73 se calculeaza prin aplicarea procentului de 15% la incasarile totale estimate la data autorizarii, dar nu mai putin de 150.000.000 lei, conform studiului de eficienta prezentat de agentul economic, care va contine, in principal, urmatoarele elemente: veniturile prognozate (numarul minutelor de convorbiri telefonice, valoarea medie estimata a minutelor de convorbiri telefonice, sumele totale de incasat din contravaloarea minutelor de convorbiri telefonice), total cheltuielilor, profitul brut. Studiul de eficienta va fi intocmit pe o perioada de un an.

Sumele totale incasate din contravaloarea minutelor de convorbiri telefonice realizate reprezinta venituri brute ale organizatorului de astfel de actiuni, iar contractele incheiate cu societatile de telecomunicatii, precum si cu societatile de radio, de televiziune si cu cele de publicitate vor fi considerate contracte de prestari de servicii.

ART. 75

Organizatorii de astfel de activitati vor elabora atat regulamente generale, cat si regulamente specifice fiecarei categorii de joc de noroc, aprobate de conducerile acestora, in care vor fi precizate date privind organizarea activitatii, tipul de concurs, tipul si valoarea premiilor acordate, algoritmul de stabilire a castigatorilor si alte elemente definitorii. Modificarea ulterioara a regulamentelor generale sau a celor specifice se poate face numai cu aprobarea comisiei.

ART. 76

Numele organizatorului, premiile, data desemnarii castigatorilor, tariful pentru minutul de convorbire telefonica, precum si numarul licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc vor fi facute publice in momentul lansarii concursului.

Programele informatice pe baza carora sunt desemnati castigatorii la jocurile-concurs vor fi verificate si certificate inaintea efectuarii extragerilor de catre agenti economici specializati in soft, abilitati de Ministerul Finantelor.

Tragerile la sorti pentru desemnarea castigator se vor face sub directa supraveghere a unor comisii din care vor face parte, in mod obligatoriu, cate un reprezentant al directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor si al Ministerului de Interne, precum si un specialist in soft, reprezentant al agentului economic care a efectuat verificarea si certificarea programului. Acest specialist va confirma valabilitatea programului folosit la extragerea respectiva.

ART. 77

Lunar, organizatorii de astfel de jocuri de noroc vor intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 11.

ART. 78

Agentii economici care organizeaza jocurile de noroc prevazute la art. 6 lit. e) vor efectua regularizarea platii taxei de autorizare in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii actiunii.

Prin data incheierii actiunii se intelege data semnarii procesului-verbal de decontare incheiat cu societatea de telecomunicatii, data ce nu poate depasi termenul de 30 de zile de la incheierea lunii calendaristice pentru care se face decontarea.

Pana la aceeasi data acestia au obligatia sa depuna la organele fiscale teritoriale situatia prevazuta la art. 77.

CAP. 4

Drepturile si obligatiile organizatorilor de jocuri de noroc

ART. 79

Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au dreptul la extinderea activitatii prin autorizarea maririi numarului de mese de joc.

Pentru aceasta vor fi prezentate documentatii corespunzatoare si vor fi platite taxele de licenta aferente, proportional cu perioada de functionare ramasa pana la expirarea licentei.

In aceste cazuri, termenul de valabilitate a extinderii activitatii decurge de la data de intai a lunii urmatoare celei in care au fost autorizati de catre comisie si pana la data expirarii licentei.

ART. 80

Organizatorii de jocuri de noroc au, in functie de specificul activitatii de jocuri de noroc desfasurate, urmatoarele obligatii, dupa caz:

a) sa intretina utilajele din dotare in conditii corespunzatoare, in scopul mentinerii normelor si parametrilor de functionare prevazuti in cartile tehnice si in regulamentele de desfasurare a jocurilor aprobate de comisie;

b) sa asigure securitatea utilajelor si a accesoriilor (ceasuri, contoare, indicatoare, afisaje electronice, instalatie de alimentare cu energie electrica), inclusiv a sigiliilor aplicate de agentul economic verificator;

c) sa tina zilnic la sala de joc o evidenta completa, clara si detaliata a incasarilor realizate de fiecare sala, dispozitiv, masina sau masa de joc, precum si a premiilor (castigurilor) acordate, inclusiv evidentele cerute de prezenta hotarare sau de alte acte normative in vigoare, in limba romana;

d) dupa obtinerea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc sa comunice aceasta in scris, in termen de 10 zile, organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului de Interne, pentru a fi luati in evidenta;

e) sa asigure desfasurarea civilizata a jocurilor de noroc si sa respecte ordinea si linistea publica;

f) sa nu permita accesul persoanelor in stare de ebrietate sau cu intentie vadita de a perturba ordinea, linistea si buna desfasurare a jocurilor;

g) sa prezinte toate documentele cu date financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, cartile tehnice ale masinilor sau alte documente solicitate de catre organele de control prevazute de lege;

h) sa asigure functionarea instalatiilor si a salilor de joc la nivelul existent in momentul autorizarii;

i) sa informeze comisia, in termen de 10 zile, despre schimbarea sediului, cesionarea de actiuni sau de parti sociale, schimbarea actionarilor, asociatilor, administratorilor si directorilor;

j) sa nu permita accesul minorilor in salile de joc;

k) sa nu participe si sa nu permita participarea propriilor salariati, direct sau prin interpusi, la jocurile organizate in salile de joc apartinand societatii comerciale pe care o administreaza sau ai caror proprietari sunt;

l) sa afiseze in limba romana, la loc vizibil, valoarea mizelor, a minutelor de convorbiri telefonice, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate, regulamentele de joc, precum si licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc; pentru masinile electronice cu castiguri licentele in original se vor pastra la salile de joc;

m) sa tina, in permanenta, la casieria salii de joc si sa puna la dispozitie jucatorilor caietul de reclamatii si sesizari, care va fi numerotat, snuruit si sigilat prin stampilare de catre organele locale ale Ministerului de Interne si ale administratiei financiare in a carei raza teritoriala se afla sala de joc;

n) sa nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau cu masini, autorizate, in afara salii autorizate, nici in imediata ei vecinatate: pe trotuare, in piete publice, pe cheiuri, plaje si alte locuri neamenajate;

o) intregul personal operator de jocuri sa fie angajat numai cu avizul prealabil al organului local de politie.

Avizarea angajarii administratorilor, directorilor si personalului operator de jocuri, care lucreaza in salile de cazinou sau organizeaza pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, jocuri-concurs cu castiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie etc., se face de catre Inspectoratul General al Politiei din cadrul Ministerului de Interne; avizul va fi eliberat in termen de 30 de zile de la solicitare;

p) sa tina pentru activitatea de cazinou un caiet special, numerotat, snuruit si stampilat de catre organul local de politie, in care fiecare angajat care are acces in sala de jocuri sau la casieria unitatii sa consemneze zilnic banii personali, la intrarea si la iesirea din serviciu;

r) sa tina un registru unic de control, numerotat, snuruit si stampilat de organul local al Ministerului Finantelor;

s) sa oblige fiecare angajat din salile de cazinou si de joc tip bingo sa poarte, la loc vizibil, un ecuson cu numele si cu functia detinuta;

s) sa nu schimbe softul calculatorului coordonator de joc pentru jocurile de noroc fara aprobarea comisiei, existand posibilitatea ca, la avizare sau ulterior, sa se solicite aprobarea pentru dotarea cu un sistem informatic de rezerva, identic;

t) sa comunice organului local al administratiei financiare programul de functionare, care va fi afisat;

t) pentru activitatea de cazinou, la sfarsitul fiecarui trimestru va fi actualizat echivalentul in lei al fondului de garantie pe fiecare masa de joc (5.000 dolari S.U.A.), la cursul de schimb valutar al ultimei zile din trimestru; in aceasta suma se include si dobanda aferenta acestui depozit;

u) organizatorii de jocuri de noroc, care desfasoara activitatile prevazute la art. 6 lit. d) si e) din prezenta hotarare, au obligatia sa regularizeze taxa de licenta, in functie de incasarile efectiv realizate pentru jocurile incheiate, si sa depuna o situatie al carei model este prezentat in anexa nr. 11, conform prevederilor art. 66 si 78;

v) sa nu elibereze jucatorilor atestate sau alte documente prin care sa certifice castigarea de sume de bani la jocurile de noroc organizate.

CAP. 5

Sanctiuni

ART. 81

Constituie contraventii la regimul exploatarii jocurilor de noroc urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

a) vanzarea si distribuirea, fara forme legale, a masinilor, meselor si instalatiilor de jocuri de noroc;

b) practicarea unor procente de castiguri din incasari mai mici decat cele legale;

c) lipsa placutelor de identificare individuala a masinilor si a meselor de joc sau modificarea acestora;

d) nerespectarea obligatiilor ce revin organizatorilor de jocuri de noroc, prevazute la art. 80 lit. a), t) si v);

e) nerespectarea obligatiilor ce revin organizatorilor de jocuri de noroc, prevazute la art. 80 lit. u);

f) exploatarea jocurilor de noroc prin instalatii neverificate anual din punct de vedere tehnic;

g) nerespectarea prevederilor art. 21 - 26, 28, 29, 32, 35, 36, 38 - 41, 43 - 48, 50 - 52, 60 - 62, 66, 67, 69, 70, 72, 75 si 78;

h) nerespectarea conditiilor avute in vedere la autorizare si prevazute in nota de constatare intocmita pentru obtinerea licentei, pe intreaga perioada de functionare.
Contraventiile prevazute la acest articol se sanctioneaza cu amenda intre 500.000 lei - 1.000.000 lei, cu exceptia contraventiei prevazute la lit. e) care se sanctioneaza cu anularea autorizatiei.

Eliberarea unei noi autorizatii se face numai cu conditia achitarii tuturor sumelor restante la bugetul de stat.

ART. 82

Contraventiile prevazute la art. 81, cu exceptia celei prevazute la lit. e), pot fi insotite de masura suspendarii temporare a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Suspendarea temporara, pana la 6 luni, precum si anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se pot face numai de comisie, la propunerea organului constatator.

Sumele aflate in joc sau rezultate din fapte ce constituie infractiune sau contraventie se confisca si se fac venit la bugetul de stat.

ART. 83

Constatarea, controlul, sanctionarea, urmarirea, executarea silita a sumelor stabilite conform prezentei hotarari se efectueaza, potrivit reglementarilor legale in materie, de catre organele de control ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului de Interne.

Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control se solutioneaza conform dispozitiilor legale privind solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control ale organelor Ministerului Finantelor.

Comisarii Garzii Financiare, inspectorii Directiei generale a controlului financiar de stat din cadrul Ministerului Finantelor, inspectorii organelor teritoriale locale si ofiterii din Ministerul de Interne au drept de control asupra evidentei financiar-contabile, modului de functionare a jocurilor, de admitere a jucatorilor in incinta, precum si asupra altor aspecte legate de modul de desfasurare a activitatii privind jocurile de noroc, stabilite prin prezenta hotarare.

Accesul organelor de control in incinta cazinourilor si a salilor de joc de noroc este permis in orice moment si se face pe baza legitimatiei de serviciu sau a unui act emis in acest scop.

Toti verificatorii tehnici abilitati de catre comisie au obligatia sa acorde sprijin gratuit organelor de control, la solicitarea acestora, pentru efectuarea determinarilor si verificarilor de orice natura, necesare, asigurand personalul de specialitate si dispozitivele specifice.

ART. 84

Contraventiilor prevazute la art. 81 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.

CAP. 6

Dispozitii comune si finale

ART. 85

Persoanele fizice autorizate pana la aparitia prezentei hotarari beneficiaza de licenta pana la expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

ART. 86

Anexele 1 - 11 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Agentii economici autorizati au obligatia sa comunice lunar directiei de specialitate din Ministerul Finantelor situatia privind plata ratelor lunare pentru fiecare masina electronica cu castiguri si pentru fiecare masa speciala de joc din cazinou.

ART. 87

Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la data de 1 mai 1999, data la care se abroga Hotararea Guvernului nr. 130/1997 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si actualizarea tarifelor de licenta percepute acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1997, cu modificarile ulterioare.

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

ANEXA 1a)

 __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______

| |

| ROMANIA |

| | | |

| MINISTERUL | | FINANTELOR |

| /                  |

| / |

| COMISIA DE AUTORIZARE A |

| JOCURILOR DE NOROC      |

| |

| LICENTA |

| |

| pentru exploatarea jocurilor de noroc |

|                       |

| OBIECT DE ACTIVITATE: Masini mecanice sau electronice cu castiguri |

| |

| 1. Datele de identificare ale organizatorului:           |

| __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ |

| | Denumirea societatii comerciale: . | |

| | Adresa: .. | |

| | Nr. inregistrare la Registrul Comertului: . | |

| | Nr. inregistrare fiscala: .. | |

| |__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____| ||              |

| 2. Datele de identificare ale masinii: || __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ |

| | Tipul masinii video-electronica/cu elemente mecanice in miscare | |

| | Seria: | |

| | An fabricatie: . | |

| | Producator: . | || __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___| |

| |

| Valabila de la .. pana la .. |

|           |

| PRESEDINTE, |

| |

| Nota: Licenta va fi pastrata in original la locul de exploatare. |

| Nu se admit stersaturi si modificari. |

|__________ ______ ____ __________ ______ ____ ______|

- pag. 1 -

Datele de identificare ale locului de exploatare:

 __________ ______ ____ _ __________ ______ ____ _

| Adresa: . | | Adresa: . |

| | | |

| Avizat, Anulat, | | Avizat, Anulat, |

| Data Data | | Data Data |

| Semnatura Semnatura | | Semnatura Semnatura |

| | | |

| L.S. L.S. | | L.S. L.S. |

|__________ ______ ____ _| |__________ ______ ____ _|

 __________ ______ ____ _ __________ ______ ____ _

| Adresa: . | | Adresa: . |

| | | |

| Avizat,      Anulat, | | Avizat, Anulat, |

| Data Data | | Data Data |

| Semnatura Semnatura | | Semnatura Semnatura |

| | | |

| L.S. L.S. | | L.S. L.S. |

|__________ ______ ____ _| |__________ ______ ____ _|

Vize fiscale lunare:

 __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________

| Nr./Data document plata: | Nr./Data document plata: |

| Vizat pe luna: . | Vizat pe luna: . |

| Nume: . | Nume: . |

| Prenume .. L.S. | Prenume .. L.S. |

| Data: . | Data: . |

| Semnatura: .. | Semnatura: .. |

|__________ ______ ____ _____|__________ ______ ____ _____|

| Nr./Data document plata: | Nr./Data document plata: |

| Vizat pe luna: . | Vizat pe luna: . |

| Nume: . | Nume: . |

| Prenume .. L.S. | Prenume .. L.S. |

| Data: . | Data: . |

| Semnatura: .. | Semnatura: .. |

|__________ ______ ____ _____|__________ ______ ____ _____|

| Nr./Data document plata: | Nr./Data document plata: |

| Vizat pe luna: . | Vizat pe luna: . |

| Nume: . | Nume: . |

| Prenume .. L.S. | Prenume .. L.S. |

| Data: . | Data: . |

| Semnatura: .. | Semnatura: .. |

|__________ ______ ____ _____|__________ ______ ____ _____|

| Nr./Data document plata: | Nr./Data document plata: |

| Vizat pe luna: . | Vizat pe luna: . |

| Nume: . | Nume: . |

| Prenume .. L.S. | Prenume .. L.S. |

| Data: . | Data: . |

| Semnatura: .. | Semnatura: .. |

|__________ ______ ____ _____|__________ ______ ____ _____|

| Nr./Data document plata: | Nr./Data document plata: |

| Vizat pe luna: . | Vizat pe luna: . |

| Nume: . | Nume: . |

| Prenume .. L.S. | Prenume .. L.S. |

| Data: . | Data: . |

| Semnatura: .. | Semnatura: .. |

|__________ ______ ____ _____|__________ ______ ____ _____|

| Nr./Data document plata: | Nr./Data document plata: |

| Vizat pe luna: . | Vizat pe luna: . |

| Nume: . | Nume: . |

| Prenume .. L.S. | Prenume .. L.S. |

| Data: . | Data: . |

| Semnatura: .. | Semnatura: .. |

|__________ ______ ____ _____|__________ ______ ____ _____|

- pag. 2 -

Datele de identificare ale locului de exploatare:

 __________ ______ ____ _ __________ ______ ____ _

| Adresa: . | | Adresa: . |

| | | |

| Avizat, Anulat, | | Avizat,       Anulat, |

| Data Data | | Data Data |

| Semnatura Semnatura | | Semnatura Semnatura |

| | | |

| L.S. L.S. | | L.S. L.S. |

|__________ ______ ____ _| |__________ ______ ____ _|

 __________ ______ ____ _ __________ ______ ____ _

| Adresa: . | | Adresa: . |

| | | |

| Avizat,      Anulat, | | Avizat, Anulat, |

| Data Data | | Data Data |

| Semnatura Semnatura | | Semnatura Semnatura |

| | |           |

| L.S. L.S. | | L.S. L.S. |

|__________ ______ ____ _| |__________ ______ ____ _|

- pag. 3 -

 __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________

| |

| ROMANIA |

| ________ |

|          | | |

| | | |

| | | |

| MINISTERUL | |    FINANTELOR |

| / |

| / |

|       |

| COMISIA DE AUTORIZARE A |

| JOCURILOR DE NOROC |

| |

|            LICENTA |

| |

| pentru exploatarea jocurilor de noroc |

|           |

| |

| OBIECT DE ACTIVITATE: Masini mecanice sau electronice cu castiguri |

| |

| 1. Datele de identificare ale organizatorului: |

| __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ |

| | Denumirea societatii comerciale: . | |

| | Adresa: .. | |

| | Nr. inregistrare la Registrul Comertului: . | |

| | Nr. inregistrare fiscala: .. | |

| |__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____| |

| |

| 2. Datele de identificare ale masinii: |

| __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ |

| | Tipul masinii video-electronica/cu elemente mecanice in miscare | |

| | Seria: | |

| | An fabricatie: . | |

| | Producator: . | |

| |__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____| |

| |

| Valabila de la .. pana la .. |

| |

| |

| PRESEDINTE, |

|                           |

| |

| Nota: Licenta va fi pastrata in original la locul de exploatare. |

| Nu se admit stersaturi si modificari.               |

|__________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________|

- pag. 4 -

ANEXA 1b)

 __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________

|                           |

| ROMANIA |

| ________ |

| | |               |

| | | |

| | | |

| MINISTERUL | | FINANTELOR   |

| / |

| / |

| |

| COMISIA DE AUTORIZARE A |

| JOCURILOR DE NOROC |

| |

| LICENTA               |

| |

| pentru exploatarea jocurilor de noroc |

| |

|       SERIA Nr. din: .. |

| |

| Se acorda licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc agentului |

| economic:                   |

| .. |

| .. |

| cu sediul in: |

| nr. de inregistrare la Registrul Comertului: .. |

| nr. inregistrare fiscala: |

| |

|  Obiectul activitatii pentru care se acorda licenta: |

| 1. .. |

| 2. .. |

| 3. .. |

| 4. .. |

| 5. .. |

| 6. .. |

| 7. .. |

| 8. .. |

| 9. .. |

| 10. .. |

| |

| Conditiile de avizare (mesele, aparatura, spatiile de joc atestate |

| precum si modul de desfasurare a activitatii, dupa caz) se prezinta |

| pe verso. |

| |

| Valabila de la .. pana la .. |

| |

| |

| PRESEDINTE, |

|                       |

| |

| Nu se admit stersaturi si modificari. |

|__________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________|

- pag. 1 -

- pag. 2 -

- pag. 3 -

 __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________

| |

|         ROMANIA |

| ________ |

| | | |

| |     | |

| | | |

| MINISTERUL | | FINANTELOR |

| /     |

| / |

| |

| COMISIA DE AUTORIZARE A |

|     JOCURILOR DE NOROC |

| |

| LICENTA |

|                 |

| pentru exploatarea jocurilor de noroc |

| |

| SERIA Nr. din: ..     |

| |

| Se acorda licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc agentului |

| economic: |

| .. |

| .. |

| cu sediul in: |

| nr. de inregistrare la Registrul Comertului: .. |

| nr. inregistrare fiscala: |

| |

| Obiectul activitatii pentru care se acorda licenta: |

|   1. .. |

| 2. .. |

| 3. .. |

| 4. .. |

| 5. .. |

| 6. .. |

| 7. .. |

| 8. .. |

| 9. .. |

| 10. .. |

|                         |

| Conditiile de avizare (mesele, aparatura, spatiile de joc atestate |

| precum si modul de desfasurare a activitatii, dupa caz) se prezinta |

| pe verso.             |

| |

| Valabila de la .. pana la .. |

|         |

| |

| PRESEDINTE, |

| |

|                         |

| Nu se admit stersaturi si modificari. |

|__________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________|

- pag. 4 -

ANEXA 2

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc

I. Prevederi generale

ART. 1

Autorizarea jocurilor de noroc se realizeaza prin intermediul Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, comisie interdepartamentala, denumita in continuare comisie, care isi desfasoara activitatea in sediul Ministerului Finantelor.

ART. 2

Activitatea curenta a comisiei se realizeaza prin intermediul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor.

ART. 3

Comisia isi poate desfasura activitatea si poate lua hotarari in prezenta a jumatate plus unul din numarul membrilor prezenti.

Hotararile comisiei sunt obligatorii pentru toti agentii economici, persoane juridice, care desfasoara jocuri de noroc pe teritoriul Romaniei.

Hotararile comisiei pot fi facute publice prin intermediul mass-media sau al unui avizier ce va functiona la sediul Ministerului Finantelor.

II. Scopul, atributiile si obiectul de activitate ale comisiei

ART. 4

Scopul principal al comisiei este de a asigura o desfasurare normala si sub un control strict a jocurilor de noroc in Romania.

Principiul fundamental al activitatii comisiei este imbinarea intereselor celor trei parti implicate: jucator, agent economic organizator de jocuri de noroc si stat.

ART. 5

Atributiile si obiectivele principale ale comisiei sunt:

a) coordonarea desfasurarii jocurilor de noroc pe intregul teritoriu al tarii, pe principiul respectarii legalitatii;

b) autorizarea exploatarii jocurilor de noroc de catre agentii economici (persoane juridice romane) inregistrati conform legislatiei romane;

c) analizarea indeplinirii conditiilor de organizare, a continutului si modului de desfasurare a jocurilor de noroc;

d) analizarea documentatiilor depuse de solicitantii de licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc si eliberarea, in consecinta, a documentului in cauza;

e) verificarea periodica sau ori de cate ori este nevoie, prin organele de control specializate ale Ministerului Finantelor (inclusiv expertii din directia de specialitate) si ale Ministerului de Interne, a respectarii prevederilor legale privind organizarea, autorizarea si exploatarea jocurilor de noroc;

f) suspendarea temporara sau anularea valabilitatii licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, la propunerea organului constatator, in cazul in care nu au fost respectate conditiile privind organizarea, autorizarea si exploatarea activitatilor de jocuri de noroc;

g) evidentierea stricta a autorizarii jocurilor de noroc, pe agenti economici, pe sedinte de avizare, pe categorii de activitate sau pe alte forme de natura sa asigure o gestiune corecta si precisa a activitatii de jocuri de noroc, inclusiv a suspendarii sau a anularii licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum si a altor masuri si hotarari dispuse de comisie;

h) abilitarea unor agenti economici cu capital de stat sau privat pentru prestarea unor servicii sau pentru realizarea unor activitati complementare jocurilor de noroc, in scopul asigurarii cresterii securitatii jocurilor. Contravaloarea acestor servicii sau a produselor executate va fi achitata de agentii economici beneficiari.

III. Organizarea sedintelor de lucru ale comisiei

ART. 6

Comisia se intruneste o data pe luna, in intervalul 10 - 15 din luna, sau ori de cate ori este nevoie si va fi convocata de presedintele acesteia, din proprie initiativa sau la propunerea directiei de specialitate din Ministerul Finantelor.

ART. 7

Directia de specialitate din Ministerul Finantelor va pune la dispozitie membrilor comisiei, cu cel putin doua zile inainte, ordinea de zi si intreaga documentatie, care vor fi analizate in cadrul sedintei.

Documentatia consta in:

- solicitarile in vederea autorizarii, sustinute de actele necesare, conform anexei nr. 3 la hotarare;

- sesizarile primite de la organele de control ale Ministerului Finantelor si ale politiei;

- sesizari din partea agentilor economici etc.

Documentatia va fi analizata la sediul Ministerului Finantelor de catre specialistii directiei de specialitate din cadrul ministerului.

ART. 8

Intreaga documentatie analizata va fi prezentata in plenul comisiei.

Fiecare documentatie va fi prezentata printr-o nota semnata de catre directorul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor.

ART. 9

Comisia va autoriza fiecare joc de noroc (pe sali de jocuri si pe dispozitive de joc), cu respectarea conditiilor tehnice de autorizare.

ART. 10

Hotararile luate de catre comisie vor fi validate prin semnarea de catre toti membrii prezenti a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea.

Licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc se semneaza de catre presedintele comisiei sau, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.

ART. 11

La sedintele comisiei participa seful serviciului de specialitate si un expert din cadrul aceluiasi compartiment care va consemna intr-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate hotararile adoptate in cadrul sedintei. Comisia poate invita sa participe la sedintele sale reprezentanti ai Asociatiei Organizatorilor si Producatorilor de Jocuri de Noroc din Romania, in calitate de consultanti.

IV. Dispozitii finale

ART. 12

Membrii comisiei si ai directiei de specialitate din Ministerul Finantelor nu au dreptul sa participe ca organizatori, asociati sau angajati la unitatile care practica jocuri de noroc, astfel cum au fost ele definite in hotarare.

ART. 13

Hotararile comisiei sunt definitive si obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc la care se refera.

ANEXA 3

LISTA

cuprinzand documentele necesare in vederea autorizarii jocurilor de noroc

In vederea autorizarii jocurilor de noroc, solicitantii vor inainta comisiei un dosar continand, in principal, urmatoarele documente, adaptate specificului jocurilor de noroc, solicitate:

1. adresa prin care se solicita comisiei acordarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc (se vor nominaliza jocurile, seriile de fabricatie ale masinilor si ale meselor de joc si spatiile in care urmeaza a fi amplasate acestea), precum si opisul documentelor prezentate la dosar.

Adresa va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata de catre administratorul sau de directorul agentului economic si va contine sediul agentului economic, numarul de telefon si stampila acestuia;

2. actul constitutiv al agentului economic, in al carui obiect de activitate sa fie precizata activitatea 'jocuri de noroc', cod CAEN 9271, precum si toate mentiunile ulterioare, inregistrate la oficiul registrului comertului;

3. contractul de societate, dupa caz, cu toate mentiunile ulterioare, inregistrate la oficiul registrului comertului;

4. certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;

5. codul fiscal;

6. dovada varsarii capitalului social subscris, in conditiile legii;

7. o descriere amanuntita a activitatii, inclusiv schita spatiilor de joc, cu locul de amplasare a meselor de joc;

8. regulamentul de functionare a jocului, in care va fi precizat, in mod obligatoriu, procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor;

9. declaratie pe propria raspundere privind experienta in domeniul organizarii activitatii de jocuri de noroc, insusirea legislatiei specifice, legalitatea si provenienta fondurilor investite, capacitatea financiara care ii permite organizarea activitatii, sanctiunile primite in legatura cu organizarea anterioara a unor activitati de jocuri de noroc;

10. cazierele judiciare ale administratorilor si ale directorilor executivi;

11. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinta a spatiului de joc. In cazul jocurilor-concurs cu castiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie, contractele incheiate cu societatile de telecomunicatie, precum si cu agentiile de publicitate vor fi contracte de prestari de servicii;

12. studiul tehnico-economic de eficienta, intocmit pentru perioada autorizarii, pentru activitatile privind jocurile prevazute la art. 6 lit. d) si e) din hotarare;

13. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar-contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, a valorilor etc.

14. dovada privind verificarea tehnica a masinilor, a instalatiilor si a meselor de joc, eliberata de societati comerciale specializate in domeniu, abilitate de catre comisie;

15. dovada privind functionalitatea spatiului de joc, care va fi eliberata de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, si nota de constatare intocmita de reprezentantii Ministerului Finantelor si ai Ministerului de Interne, in care se va consemna modul de respectare a prevederilor prezentei hotarari.

Dovada privind functionalitatea spatiului de joc, impreuna cu nota de constatare vor fi eliberate agentului economic in termen de 15 zile de la solicitarea acestuia si se vor referi la activitatea de jocuri de noroc organizata cu masini electronice cu castiguri.

Documentele necesare pentru obtinerea dovezii privind functionalitatea spatiului de joc, care urmeaza a fi depuse la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, sunt urmatoarele:

- solicitarea, in scris, in care se vor preciza: denumirea agentului economic solicitant, sediul, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul fiscal, adresa spatiilor pentru care se cere dovada privind functionalitatea;

- actele valabile din punct de vedere juridic, care confirma detinerea legala a spatiului de exploatare a masinilor de joc (actul de proprietate, contractul de inchiriere, contractul de asociere in participatiune etc., dupa caz);

- autorizatia sanitara;

- autorizatia P.S.I.;

- certificatul de inmatriculare;

- codul fiscal.

Documentele anexate la solicitare vor fi prezentate in copii lizibile;

16. documentele care atesta provenienta legala a masinilor, a instalatiilor si a meselor de joc;

17. dovada privind constituirea fondului de garantie prevazut la art. 37;

18. certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal teritorial in raza caruia isi desfasoara activitatea agentul economic;

19. adeverinta eliberata de directia muncii si protectiei sociale in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea agentul economic, din care sa rezulte ca acesta nu are datorii fata de bugetul asigurarilor sociale de stat.

ANEXA 4

Societatea Comerciala

Numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului .

Codul fiscal .

Sediul .

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

- se raporteaza semestrial -

- mii lei -

VENITURI TOTALE obtinute din activitatea de exploatare

a jocurilor de noroc, conform totalului rezultat din

centralizatoarele lunare:

- masini electronice cu castiguri (numarul de masini) ..

- bingo (numarul de sali)

- cazinouri (numarul cazinourilor si al meselor) .

A. TOTAL: .

CHELTUIELI TOTALE privind exploatarea jocurilor de noroc:

TOTAL: .,

din care:

- cota din taxa de avizare ..

- taxa lunara fixa:

a) masini electronice cu castiguri

(numarul mediu in exploatare x taxa lunara) .

b) mese de cazinou ..

- taxa asupra valorii nominale a cartoanelor bingo ..

- cheltuieli cu spatiul de exploatare:

a) inchiriere si intretinere .

b) cota partener .

- personal (salarii) ..

- asistenta tehnica (service, verificare tehnica, piese de schimb) .

- amortizari .

- altele ..

B. TOTAL:

PROFIT BRUT (A - B)

IMPOZIT PE PROFIT ..

PROFIT NET

ANEXA 5

Organizator: Societatea Comerciala

Detinatorul spatiului: Societatea Comerciala .

Sala din .

Data .

SITUATIA INCASARILOR ZILNICE

obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (lei)

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Nr. crt.

B - Seria masinii

C - Indexul contoarelor la inceput (Si)

D - Indexul contoarelor la sfarsit (Sf)

E - Factor de multiplicare (F)

F - Diferenta dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf - Si) x F

G - Soldul impulsurilor

H - Pret/impuls

 __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________

| A | B | C | D | E | F | G | H | Incasari | |___|______|_________|_________|_________|_________|_________|____|___________|

| | | I|Ej|Ei | I|Ej|Ei | I|Ej|Ei | I|Ej|Ei |=11-12-13|lei | lei |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 0 | 1 | 2|3 | 4 |5 |6 | 7 | 8|9 |10 |11|12|13 | 14 |15 | 16=14x15 |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 1.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 2.| | | |  | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 3.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 4.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 5.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 6.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 7.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 8.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 9.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

|10.| | | |  | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

|11.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

|12.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

|13.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

|14.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

|15.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| |TOTAL:| | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

14-50-1

Intocmit, TOTAL LEI:

Numele si prenumele

Functia

Semnatura .

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 'Situatia incasarilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (lei)'

Formular format A4, cu regim special, pentru activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri

Formularele se leaga intr-un registru de 100 file, care se snuruieste si se numeroteaza. Se inregistreaza de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta sau de catre partea careia ii revine obligatia contractuala de efectuare a evidentei primare (in cazul contractelor de asociere in participatiune) la organele fiscale locale in a caror raza teritoriala se desfasoara efectiv activitatea de exploatare a masinilor.

Se intocmeste de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta sau de catre partea careia ii revine obligatia contractuala de efectuare a evidentei primare (in cazul contractelor de asociere in participatiune) la locul de desfasurare a activitatii, conform art. 29.

Nu circula in afara, fiind document de inregistrare contabila primara, pe baza caruia se intocmeste registrul de casa.

Se arhiveaza, dupa completarea registrului, de catre organizatorul de jocuri sau de catre partea careia ii revine obligatia contractuala de efectuare a evidentei primare (in cazul contractelor de asociere in participatiune), la sediul acesteia.

Modul de completare:

Col. 0 = numarul de ordine al aparatului in sala

Col. 1 = seria masinii, conform licentei

Col. 2(I) = indexul la inceputul zilei pentru contorul de intrari

Col. 3(Ej) = indexul la inceputul zilei pentru contorul de iesiri jetoane

Col. 4(Ei) = indexul la inceputul zilei pentru contorul de iesiri impulsuri

Col. 5(I) = indexul la sfarsitul zilei pentru contorul de intrari

Col. 6(Ej) = indexul la sfarsitul zilei pentru contorul de iesiri jetoane

Col. 7(Ei) = indexul la sfarsitul zilei pentru contorul de iesiri impulsuri

Col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrari

Col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri jetoane

Col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri impulsuri

Col. 11 = rulaje in cursul zilei - intrari (col. 5 - col. 2) x col. 8

Col. 12 = rulaje in cursul zilei - iesiri jetoane (col. 6 - col. 3) xcol. 9

Col. 13 = rulaje in cursul zilei - iesiri impulsuri ( col. 7 - col. 4) x col. 10

Col. 14 = soldul impulsurilor (col. 11 - col. 12 - col. 13)

Col. 15 = pretul unui impuls in lei

Col. 16 = incasari in lei din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)

------------

*) Factorul de multiplicare este mentionat in dovada privind verificarea tehnica, pentru fiecare contor in parte.

ANEXA 6

Organizator: Societatea Comerciala

Detinatorul spatiului: Societatea Comerciala .

Sala din: ..

Data .

SITUATIA INCASARILOR ZILNICE

obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (dolari S.U.A.)

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Nr. crt.

B - Seria masinii

C - Indexul contoarelor la inceput (Si)

D - Indexul contoarelor la sfarsit (Sf)

E - Factor de multiplicare (F)

F - Diferenta dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf - Si) x F

G - Soldul impulsurilor

H - Pret/impuls

 __________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

| A | B | C | D | E | F | G | H | Incasari |

|___|______|_______|_______|_______|________|_________|______|_________________|

| | |I|Ej|Ei|I|Ej|Ei|I|Ej|Ei|I |Ej|Ei|=11-12-13|dolari|dolari|curs| lei |

| | | | | | | | | | | | | | | |S.U.A.|S.U.A.| | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

| 0 | 1 |2|3 | 4|5|6 | 7|8|9 |10|11|12|13| 14 | 15 | 16 = | 17 |18 = |

| | | | | | | | | | | | | | | | | 14x15| |16x17|

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

| 1.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

| 2.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

| 3.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

| 4.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

| 5.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

| 6.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

| 7.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

| 8.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

| 9.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

|10.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

|11.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

|12.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

|13.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

|14.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

|15.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

| |TOTAL:| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|_________|______|______|____|_____|

14-50-1

Intocmit, TOTAL DOLARI S.U.A. = lei

Numele si prenumele

Functia

Semnatura ..

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 'Situatia incasarilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (dolari S.U.A.)'

Formular format A4, cu regim special, pentru activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri.

Formularele se leaga intr-un registru alcatuit din 100 de file, care se snuruieste si se numeroteaza. Se inregistreaza de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta sau de catre partea careia ii revine obligatia contractuala de efectuare a evidentei primare (in cazul contractelor de asociere prin participatiune) la organele fiscale locale in a caror raza teritoriala se desfasoara efectiv activitatea de exploatare a masinilor.

Se intocmeste de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta sau de catre partea careia ii revine obligatia contractuala de efectuare a evidentei primare (in cazul contractelor de asociere prin participatiune) la locul de desfasurare a activitatii, conform art. 29.

Nu circula in afara, fiind document de inregistrare contabila primara, pe baza caruia se intocmeste registrul de casa.

Se arhiveaza, dupa completarea registrului, de catre organizatorul de jocuri sau de catre partea careia ii revine obligatia contractuala de efectuare a evidentei primare (in cazul contractelor de asociere prin participatiune), la sediul acesteia.

Modul de completare:

Col. 0 = numarul de ordine al aparatului in sala

Col. 1 = seria masinii, conform licentei

Col. 2(I) = indexul la inceputul zilei pentru contorul de intrari

Col. 3(Ej) = indexul la inceputul zilei pentru contorul de iesiri jetoane

Col. 4(Ei) = indexul la inceputul zilei pentru contorul de iesiri impulsuri

Col. 5(I) = indexul la sfarsitul zilei pentru contorul de intrari

Col. 6(Ej) = indexul la sfarsitul zilei pentru contorul de iesiri jetoane

Col. 7(Ei) = indexul la sfarsitul zilei pentru contorul de iesiri impulsuri

Col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrari

Col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri jetoane

Col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri impulsuri

Col. 11 = rulaje in cursul zilei - intrari (col. 5 - col. 2) x col. 8

Col. 12 = rulaje in cursul zilei - iesiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9

Col. 13 = rulaje in cursul zilei - iesiri impulsuri (col. 7 - col. 4) x col. 10

Col. 14 = sold impulsuri (col. 11 - col. 12 - col. 13)

Col. 15 = pretul unui impuls in dolari S.U.A.

Col. 16 = incasari in dolari S.U.A. din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)

Col. 17 = cursul de schimb al dolarului, stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua respectiva

Col. 18 = incasari in lei din exploatarea jocului (col. 16 x col. 17)

----------

*) Factorul de multiplicare este mentionat in dovada privind verificarea tehnica, pentru fiecare contor in parte.

ANEXA 7

Organizator: Societatea Comerciala ..

Data

SITUATIA ZILNICA

privind incasarile la mesele de joc

 __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________

| |Contravaloarea|Contravaloarea| | | |

| |jetoanelor la |jetoanelor la | Diferenta | Numerar | Total |

| |inceputul     |sfarsitul | | | incasari |

| Masa |jocului |jocului | | | |

| |______________|______________|_____________|___________|______________|

| de | in | in | in | in | in | in | in |in | in | in |

| |valuta | lei |valuta | lei |valuta | lei |valuta |lei|valuta | lei |

| joc |(dolari| |(dolari| |(dolari| |(dolari| |(dolari| |

| |S.U.A.)| |S.U.A.)| |S.U.A.)|  |S.U.A.)| |S.U.A.)| |

|______|_______|______|_______|______|_______|_____|_______|___|_______|______|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-2 |7=5-3| 8 | 9 |10=6+8 |11=7+9|

|______|_______|______|_______|______|_______|_____|_______|___|_______|______|

|______|_______|______|_______|______|_______|_____|_______|___|_______|______|

|______|_______|______|_______|______|_______|_____|_______|___|_______|______|

|______|_______|______|_______|______|_______|_____|_______|___|_______|______|

|______|_______|______|_______|______|_______|_____|_______|___|_______|______|

|______|_______|______|_______|______|_______|_____|_______|___|_______|______|

|______|_______|______|_______|______|_______|_____|_______|___|_______|______|

|______|_______|______|_______|______|_______|_____|_______|___|_______|______|

|______|_______|______|_______|______|_______|_____|_______|___|_______|______|

|______|_______|______|_______|______|_______|_____|_______|___|_______|______|

|TOTAL:| | | |    | | | | | | |

|______|_______|______|_______|______|_______|_____|_______|___|_______|______|

14-50-3

Curs: 1 dolar S.U.A. = lei

Director Contabil-sef, Casier,

.. ..

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 'Situatia zilnica privind incasarile la mesele de joc'

Formular format A4, cu regim special, specific activitatii de cazinou

Serveste ca document de inregistrare in contabilitate a incasarilor de la mesele de joc.

Se intocmeste zilnic de catre compartimentul de contabilitate, pe baza documentelor primare de inchidere a jocurilor.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se avizeaza in compartimentul contabilitate, impreuna cu documentele justificative si cu notele contabile.

Modul de intocmire:

Col. 1 = tipul si numarul mesei de joc exploatate. De exemplu: AR 1 = masa de ruleta 1; BJ 1 = masa Black-Jack 1 etc.

Col. 2 = valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea jocurilor in dolari S.U.A., atunci cand operarea se face in valuta; in cazul operarii in lei, se completeaza cu 0 (zero).

Col. 3 = valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea jocurilor in lei; atunci cand se opereaza in valuta (dolari S.U.A.), suma reprezinta transformarea valutei in lei, la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei din ziua respectiva (col. 2 x cursul Bancii Nationale a Romaniei al dolarului S.U.A. din ziua respectiva).

Col. 4 = valoarea jetoanelor (chips) la inchiderea jocurilor in valuta (dolari S.U.A.); atunci cand se opereaza in lei, coloana se completeaza cu 0 (zero).

Col. 5 = valoarea jetoanelor (chips) la inchiderea jocurilor in lei; atunci cand se opereaza in valuta (dolari S.U.A.), coloana se completeaza cu suma reprezentand col. 4 x cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei al dolarului S.U.A. din ziua respectiva.

Col. 6 = diferenta dintre valoarea in valuta a jetoanelor (chips) la deschidere si valoarea in valuta a jetoanelor (chips) la inchidere.

Col. 7 = idem col. 6, in lei.

Col. 8 = suma in valuta, numerar, aflata la masa de joc; in cazul operarii in lei, se completeaza cu 0 (zero).

Col. 9 = suma in lei, numerar, aflata la masa de joc; in cazul operarii in valuta, se transforma suma de la col. 8 in lei, la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei al dolarului S.U.A. din ziua respectiva.

Col. 10 = total incasari in valuta (col. 6 + col. 8); in cazul operarii in lei, se completeaza cu 0 (zero).

Col. 11 = total incasari in lei (col. 7 + col. 9); in cazul operarii in valuta, se completeaza cu suma reprezentand transformarea sumei in valuta de la col. 10, la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei al dolarului S.U.A. din ziua respectiva.

ANEXA 8

Organizator: Societatea Comerciala

Detinatorul spatiului: Societatea Comerciala .

Sala din .

Luna .., anul .

SITUATIA INCASARILOR LUNARE

obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (lei)

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Nr. crt.

B - Seria masinii

C - Indexul contoarelor la inceput (Si)

D - Indexul contoarelor la sfarsit (Sf)

E - Factorul de multiplicare (F)

F - Diferenta dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf - Si) x F

G - Soldul impulsurilor

H - Pret/impuls

 __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________

| A | B | C | D | E | F | G | H | Incasari | |___|______|_________|_________|_________|_________|_________|____|___________|

| | | I|Ej|Ei | I|Ej|Ei | I|Ej|Ei | I|Ej|Ei |=11-12-13|lei | lei |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 0 | 1 | 2|3 | 4 |5 |6 | 7 | 8|9 |10 |11|12|13 | 14 |15 | 16 |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 1.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 2.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 3.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 4.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 5.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 6.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 7.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 8.| | | | | | | | | | | | |   | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| 9.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

|10.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

|11.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

|12.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

|13.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

|14.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

|15.| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

| |TOTAL:| | | | | | | | | | | |   | | | |

|___|______|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|_________|____|___________|

14-50-1/a

Intocmit, Organizator, Detinator de spatiu, TOTAL LEI:

Numele si prenumele

Functia

Semnatura

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 'Situatia incasarilor lunare obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (lei)'

Formular format A4, cu regim special, pentru activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri

Formularele se leaga in registre alcatuite din 99 de file (33 x 3 exemplare), care se snuruiesc si se numeroteaza. Se inregistreaza de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta la organul fiscal teritorial in a carui raza se afla sediul organizatorului.

Serveste la centralizarea incasarilor din exploatarea masinilor electronice cu castiguri.

Se intocmeste lunar, pe baza datelor din formularul 'Situatia incasarilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (lei)'.

Se intocmeste de catre delegatii organizatorului de jocuri si detinatorului spatiului.

Se intocmeste in trei exemplare, cate unul pentru organizatorul de jocuri si pentru detinatorul spatiului, al treilea exemplar ramanand la cotorul registrului.

Exemplarele 1 si 2 se arhiveaza la compartimentele de contabilitate ale partenerilor, ca anexa la nota contabila, iar exemplarul 3 ramane la cotorul registrului, arhivandu-se de catre organizatorul jocurilor de noroc.

Modul de completare:

Col. 0 = numarul de ordine al aparatului in sala

Col. 1 = seria masinii, conform licentei

Col. 2(I) = indexul la inceputul lunii pentru contorul de intrari

Col. 3(Ej) = indexul la inceputul lunii pentru contorul de iesiri jetoane

Col. 4(Ei) = indexul la inceputul lunii pentru contorul de iesiri impulsuri

Col. 5(I) = indexul la sfarsitul lunii pentru contorul de intrari

Col. 6(Ej) = indexul la sfarsitul lunii pentru contorul de iesiri jetoane

Col. 7(Ei) = indexul la sfarsitul lunii pentru contorul de iesiri impulsuri

Col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrari

Col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri jetoane

Col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri impulsuri

Col. 11 = rulaje in cursul lunii - intrari (col. 5 - col. 2) x col. 8

Col. 12 = rulaje in cursul lunii - iesiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9

Col. 13 = rulaje in cursul lunii - iesiri impulsuri (col. 7 - col. 4) x col. 10

Col. 14 = soldul impulsurilor (col. 11 - col. 12 - col. 13)

Col. 15 = pretul unui impuls in lei

Col. 16 = incasari in lei din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15), care trebuie sa fie egale cu totalul obtinut prin insumarea valorilor inscrise in col. 16 din formularul 'Situatia incasarilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (lei)', pentru fiecare masina in parte.

------------

*) Factorul de multiplicare este mentionat in dovada privind verificarea tehnica, pentru fiecare contor in parte.

ANEXA 8 a)

Organizator: Societatea Comerciala

Detinatorul spatiului: Societatea Comerciala .

Sala din .

Luna .., anul ..

SITUATIA INCASARILOR LUNARE

obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (dolari S.U.A.)

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Nr. crt.

B - Seria masinii

C - Indexul contoarelor la inceput (Si)

D - Indexul contoarelor la sfarsit (Sf)

E - Factor de multiplicare (F)

F - Diferenta dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf - Si) x F

G - Soldul impulsurilor

H - Pret/impuls

__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________

| A | B | C | D | E | F | G | H | Incasari |

|___|______|________|________|________|________|__________|______|____________|

| | |I|Ej|Ei |I|Ej|Ei |I|Ej|Ei |I|Ej|Ei |=11-12-13 |dolari|dolari| lei |

| | | | | | | | | | | | | | | |S.U.A.|S.U.A.| |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__________|______|______|_____|

| 0 | 1 |2|3 | 4 |5|6 | 7 |8|9 |10 |11|12|13| 14 | 15 |16 = | 17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |14x15 | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

| 1.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

| 2.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

| 3.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

| 4.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

| 5.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

| 6.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

| 7.| | | | | | | | | | | | | | | |      | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

| 8.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

| 9.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

|10.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

|11.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

|12.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

|13.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

|14.| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

|15.| | | | | | | | | | | | | | | |      | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

| |TOTAL:| | | | | | | | | | | | | | | | |

|___|______|_|__|___|_|__|___|_|__|___|__|__|__|__________|______|______|_____|

                           14-50-1/a

Intocmit, Organizator, Detinator TOTAL

de spatiu, DOLARI S.U.A. .. = .. lei

Numele si prenumele

Functia

Semnatura

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 'Situatia incasarilor lunare obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (dolari S.U.A.)'

Formular format A4, cu regim special, pentru activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri

Formularele se leaga in registre alcatuite din 99 de file (33 x 3 exemplare), care se snuruiesc si se numeroteaza. Se inregistreaza de catre organizatorul de jocuri autorizat pe baza de licenta la organul fiscal teritorial in a carui raza se afla sediul organizatorului.

Serveste la centralizarea incasarilor din exploatarea masinilor electronice cu castiguri.

Se intocmeste lunar, pe baza datelor din formularul 'Situatia incasarilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (dolari S.U.A.)'.

Se intocmeste de catre delegatii organizatorului de jocuri si detinatorului spatiului.

Se intocmeste in trei exemplare, cate unul pentru organizatorul de jocuri si pentru detinatorul spatiului, al treilea exemplar ramanand la cotorul registrului.

Exemplarele 1 si 2 se arhiveaza la compartimentele de contabilitate ale partenerilor, ca anexa la nota contabila, iar exemplarul 3 ramane la cotorul registrului, arhivandu-se de catre organizatorul jocurilor de noroc.

Modul de completare:

Col. 0 = numarul de ordine al aparatului in sala

Col. 1 = seria masinii, conform licentei

Col. 2(I) = indexul la inceputul lunii pentru contorul de intrari

Col. 3(Ej) = indexul la inceputul lunii pentru contorul de iesiri jetoane

Col. 4(Ei) = indexul la inceputul lunii pentru contorul de iesiri impulsuri

Col. 5(I) = indexul la sfarsitul lunii pentru contorul de intrari

Col. 6(Ej) = indexul la sfarsitul lunii pentru contorul de iesiri jetoane

Col. 7(Ei) = indexul la sfarsitul lunii pentru contorul de iesiri impulsuri

Col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrari

Col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri jetoane

Col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri impulsuri

Col. 11 = rulaje in cursul lunii - intrari (col. 5 - col. 2) x col. 8

Col. 12 = rulaje in cursul lunii - iesiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9

Col. 13 = rulaje in cursul lunii - iesiri impulsuri (col. 7 - col. 4) x col. 10

Col. 14 = soldul impulsurilor (col. 11 - col. 12 - col. 13)

Col. 15 = pretul unui impuls in dolari S.U.A.

Col. 16 = incasari in dolari S.U.A. din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15), care trebuie sa fie egale cu totalul obtinut prin insumarea valorilor inscrise in col. 16 din formularul 'Situatia incasarilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (dolari S.U.A.)', pentru fiecare masina in parte.

Col. 17 = incasari in lei din exploatarea jocului, care trebuie sa fie egale cu totalul obtinut prin insumarea valorilor inscrise in col. 18 din formularul 'Situatia incasarilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (dolari S.U.A.)', pentru fiecare masina in parte.

------------

*) Factorul de multiplicare este mentionat in dovada privind verificarea tehnica, pentru fiecare contor in parte.

ANEXA 9

Formular cu regim special

Organizator: Societatea Comerciala .

CENTRALIZATORUL INCASARILOR

la mesele de joc pe luna , anul .

 __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____________

| | Incasari | Plati premii | Total incasari |

| Ziua |____________________|____________________|_____ _______ ______ ________|

| | in valuta | in lei | in valuta | in lei | in valuta | in lei |

| | (dolari | | (dolari | | (dolari | |

| | S.U.A.) | | S.U.A.) | | S.U.A.) | |

|_________|___________|________|___________|________|___________|___________|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 - 4 | 7 = 3 - 5 |

|_________|___________|________|___________|________|___________|___________|

|_________|___________|________|___________|________|___________|___________|

|_________|___________|________|___________|________|___________|___________|

|_________|___________|________|___________|________|___________|___________|

|_________|___________|________|___________|________|___________|___________|

|_________|___________|________|___________|________|___________|___________|

|_________|___________|________|___________|________|___________|___________|

|_________|___________|________|___________|________|___________|___________|

|_________|___________|________|___________|________|___________|___________|

|TOTAL/ZI:| | | | | | |

|_________|___________|________|___________|________|___________|___________|

14-50-3/a

Curs: 1 dolar S.U.A. = lei

Director, Contabil-sef, Casier,

. . .

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 'Centralizatorul incasarilor la mesele de joc pe luna ., anul ' (cod 14-50-3/a)

Formular format A4, cu regim special, specific activitatii de cazinou:

1. serveste la:

- stabilirea bazei de impozitare a incasarilor din activitatea de cazinou;

- inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor de exploatare a meselor de joc;

2. se intocmeste de catre compartimentul financiar-contabil in doua exemplare:

- un exemplar se arhiveaza la nota contabila;

- un exemplar se arhiveaza intr-un dosar separat, in cadrul compartimentului financiar-contabil.

Col. 1 = ziua de desfasurare a jocurilor

Col. 2 = incasari in valuta (dolari S.U.A.); in cazul operarii in valuta, atunci cand rezultatul a fost pozitiv, suma se preia din formularul 'Situatia zilnica a incasarilor', randul 'Total' - col. 10.

Col. 3 = idem col. 2, in lei; suma se preia din formularul 'Situatia zilnica a incasarilor', randul 'Total' - col. 11.

Col. 4 = plati premii in valuta (dolari S.U.A.); in cazul operarii in dolari S.U.A., atunci cand rezultatul zilei a fost negativ (pierdere), randul 'Total' - col. 10.

Col. 5 = idem col. 4, in lei, randul 'Total' - col. 11.

Col. 6 = incasari in valuta, cumulate de la inceputul lunii.

Exemplu: la data de 5 a lunii se cumuleaza incasarile in valuta (dolari S.U.A.) de la col. 2 pentru zilele de 1, 2, 3, 4 si 5 ale lunii, din care se scad zilele cu minus din perioada respectiva.

Col. 7 = idem col. 6, in lei.

Randul 'Total' = rand de control

Total col. 2 - total col. 4 = total col. 6

Total col. 3 - total col. 5 = total col. 7;

3. nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

ANEXA 10

Formular cu regim special

Organizator .

Data ..

SITUATIA

privind incasarile lunare la sala de joc tip bingo ..

1. Incasari din vanzarea cartoanelor

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

Nr. Indicatorul Valoarea

crt.

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

1. TOTAL VANZARI

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

2. Premiile acordate

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

Nr.        Indicatorul Valoarea

crt.

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

2.1. Premii de linie

2.2. Premii de bingo

2.3. Premii de bingo acumulate

2.4. Premii speciale

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

2.5. TOTAL PREMII ACORDATE:

(rd. 2.1 + .. + rd. 2.4)

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

3. TOTAL INCASARI (rd. 1 - rd. 2.5):

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

14-50-2/a

Director, Casier,

..    .

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 'Situatia privind incasarile lunare la sala de joc tip bingo ..' (cod 14-50-2/a)

Se intocmeste in trei exemplare, de catre casierul general, intr-un registru de evidenta alcatuit din 99 de file (33 x 3 exemplare), care trebuie snuruit, numerotat si vizat de catre organul fiscal teritorial in a carui raza se situeaza spatiul in care se desfasoara jocurile.

Se intocmeste pe baza 'situatiilor zilnice '. Din cele trei exemplare, un exemplar revine organizatorului de jocuri de noroc autorizat pe baza de licenta, al doilea exemplar ramane la detinatorul spatiului, iar al treilea exemplar ramane anexat la cotorul registrului.

Modul de completare a formularului:

Rd. 1 = valoarea cartoanelor vandute pentru jocurile din ziua respectiva; se cumuleaza totalurile zilnice ale vanzarilor din 'situatiile zilnice '.

Rd. 2.1 - 2.4 - se totalizeaza valorile inscrise in 'situatiile zilnice '.

ANEXA 11

Formular cu regim special

Organizator .

Data ..

SITUATIA LUNARA

privind incasarile din organizarea de tombole si de alte jocuri, transmise prin retele de televiziune, din organizarea de pariuri de orice fel si din organizarea de jocuri-concurs prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie

1. Incasari din vanzarea cartoanelor, biletelor, contravaloarea

minutelor de convorbiri telefonice

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

Nr. Indicatorul Valoarea

crt.

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

 1.1. cumulat in luna precedenta

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

 1.2. luna curenta

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

 1.3. cumulat la sfarsitul perioadei de raportare

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

2. Premiile acordate

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

Nr. Felul premiului                Valoarea

crt.

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

 2.1. cumulat in luna precedenta

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

 2.2. luna curenta - total, din care:

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

-

-

-

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

 2.3. cumulat la sfarsitul perioadei de raportare

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

14-50.2.1/a

3. Taxa efectiv datorata (rd. 1.3 x 15%)

4. Taxa virata anterior

5. Diferenta de taxa datorata

Director, Casier,

.

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 'Situatia lunara privind incasarile din organizarea de tombole si de alte jocuri, transmise prin retele de televiziune, din organizarea de pariuri de orice fel si din organizarea de jocuri-concurs prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie' (cod 14 - 50.2.1/a)

Se intocmeste in trei exemplare, de catre casierul general, intr-un registru de evidenta alcatuit din 99 de file (33 x 3 exemplare), care trebuie snuruit, numerotat si vizat de catre organul fiscal teritorial in a carui raza se situeaza spatiul in care se desfasoara jocurile.

Se intocmeste pe baza 'situatiilor zilnice '. Din cele trei exemplare, un exemplar revine organizatorului de jocuri de noroc autorizat pe baza de licenta, al doilea exemplar ramane la detinatorul spatiului, iar al treilea exemplar ramane anexat la cotorul registrului.

Modul de completare a formularului:

Rd. 1 - valoarea biletelor de participare vandute pentru jocurile organizate in luna respectiva; se cumuleaza totalurile zilnice ale vanzarilor din 'situatiile zilnice '.

Rd. 2.1 - 2.4 - se totalizeaza valorile inscrise in 'situatiile zilnice '.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1961
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved