Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Reorganizarea persoanei juridice

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micReorganizarea persoanei juridiceNotiune

Art.242 Reorganizarea persoanei juridice este operatiunea juridica ce implica una sau mai multe persoane juridice si care produce efecte creatoare, modificatoare ori de incetare a lor.

Modurile de reorganizare

Art.243 (1) Reorganizarea persoanei juridice se realizeaza prin fuziune, prin divizare sau prin transformare.

(2) Reorganizarea se face cu respectarea conditiilor prevazute pentru dobandirea personalitatii juridice, in afara de cazurile in care prin lege, actul de constituire sau statut se dispune altfel.

Fuziunea

Art.244 Fuziunea se face prin absorbtia unei persoane juridice de catre o alta persoana juridica sau prin contopirea mai multor persoane juridice pentru a alcatui o persoana juridica noua.

Efectele fuziunii

Art.245 (1) In cazul absorbtiei, drepturile si obligatiile persoanei juridice absorbite trec asupra persoanei juridice care o absoarbe.

(2) In cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile si obligatiile acestora trec asupra noii persoane juridice astfel infiintate.

Divizarea

Art.246 (1) Divizarea poate fi totala sau partiala.

(2) Divizarea totala se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei persoane juridice intre doua sau mai multe persoane juridice care exista sau care iau, astfel, fiinta.

(3) Divizarea partiala consta in desprinderea unei parti din patrimoniul unei persoane juridice, care-si mentine fiinta, si in transmiterea acestei parti catre una sau mai multe persoane juridice care exista sau care se infiinteaza in acest fel.

Efectele divizarii

Art.247 (1) Patrimoniul persoanei juridice care a incetat de a avea fiinta prin divizare se imparte in mod egal intre persoanele juridice dobanditoare, daca prin actul ce a dispus divizarea nu s-a stabilit o alta proportie.

(2) In cazul divizarii partiale, cand o parte din patrimoniul unei persoane juridice se desprinde si se transmite unei singure persoane juridice existente sau care ia astfel fiinta, impartirea patrimoniului se face in proportia partii desprinse si transmise.

(3) In cazul in care partea desprinsa se transmite mai multor persoane juridice existente sau care iau astfel fiinta, impartirea patrimoniului intre persoana juridica fata de care s-a facut desprinderea si persoanele juridice dobanditoare se va face potrivit dispozitiilor alin.(2), iar intre persoanele juridice dobanditoare, impartirea partii desprinse se va face potrivit dispozitiilor alin.(1), ce se vor aplica in mod corespunzator.

Intinderea raspunderii in caz de divizare

Art.248 (1) In cazul divizarii, fiecare dintre persoanele juridice dobanditoare va raspunde:

a) pentru obligatiile legate de bunurile care formeaza obiectul drepturilor dobandite sau pastrate integral;

b) pentru celelalte obligatii ale persoanei juridice divizate, proportional cu valoarea drepturilor dobandite sau pastrate, socotita dupa scaderea obligatiilor prevazute la lit. a).(2) Daca o persoana juridica infiintata in conditiile art.203 alin.(1) lit.a) este supusa divizarii prin actul de reorganizare se va putea stabili si un alt mod de impartire a obligatiilor decat acela prevazut in prezentul articol.

Repartizarea contractelor in caz de divizare

Art.249 In caz de divizare, contractele se vor repartiza, cu respectarea dispozitiilor art.215 alin.(2), 247 si 248, astfel incat executarea fiecaruia dintre ele sa se faca in intregime de catre o singura persoana juridica dobanditoare, afara numai daca aceasta nu este cu putinta.

Incetarea unor contracte

Art.250 In cazul contractelor incheiate in considerarea calitatii persoanei juridice supuse reorganizarii, acestea nu isi inceteaza efectele, cu exceptia cazului in care partile au stipulat expres contrariul sau mentinerea ori repartizarea contractului este conditionata de acordul partii interesate.

(2) Daca mentinerea sau repartizarea contractului este conditionata de acordul partii interesate, aceasta va fi notificata sau, dupa caz, instiintata prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, pentru a-si da ori nu consimtamantul in termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea notificarii sau instiintarii. Lipsa de raspuns in acest termen echivaleaza cu refuzul de mentinere sau preluare a contractului de catre persoana juridica succesoare.

Transformarea persoanei juridice

Art.251 Transformarea persoanei juridice intervine in cazurile prevazute de lege, atunci cand o persoana juridica isi inceteaza fiinta, concomitent cu crearea, in locul ei, a unei alte persoane juridice.

(2) In cazul transformarii, drepturile si obligatiile persoanei juridice care si-a incetat existenta trec asupra persoanei juridice nou create, cu exceptia cazului in care prin actul prin care s-a dispus transformarea se prevede altfel. In aceste din urma cazuri, dispozitiile art.249, 250 si 253 raman aplicabile.

Data transmiterii drepturilor si obligatiilor

Art.252 (1) In cazul reorganizarii persoanelor juridice supuse inregistrarii, transmiterea drepturilor si obligatiilor se realizeaza atat intre parti, cat si fata de terti, numai prin inregistrarea operatiunii si pe data acesteia.

(2) In ceea ce priveste celelalte persoane juridice nesupuse inregistrarii, transmiterea drepturilor si obligatiilor, in cazurile prevazute de alin.(1), se realizeaza atat intre parti cat si fata de terti numai pe data aprobarii de catre organul competent a inventarului, a bilantului contabil intocmit in vederea predarii-primirii, a evidentei si a repartizarii tuturor contractelor in curs de executare, precum si a oricaror altor asemenea acte prevazute de lege.

(3) In cazul bunurilor imobile care fac obiectul transmisiunii, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale se dobandesc numai prin inscrierea in cartea funciara, in baza actului de reorganizare si, daca e cazul, a certificatului de inregistrare a noii persoane juridice, eliberat in conditiile legii.

Opozitii

Art.253 (1) Actele prin care s-a hotarat reorganizarea pot fi atacate, daca prin lege nu se dispune altfel, prin opozitie, de catre creditori si orice alte persoane interesate in termen de 30 de zile de la data cand au luat cunostinta de aprobarea reorganizarii, dar nu mai tarziu de un an de la data aprobarii acesteia de catre organul competent, potrivit legii.

(2) Opozitia suspenda executarea fata de oponenti pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, in afara de cazul in care persoana juridica debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru plata datoriilor.

(3) Opozitia se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor, de catre instanta competenta.

(4) Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai apelului.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1115
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site