Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

RASPUNDEREA PENALA A PERSOANEI JURIDICE

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micRASPUNDEREA PENALA A PERSOANEI JURIDICE

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALEArt. Conditiile raspunderii penale a persoanelor juridice

(1) Persoanele juridice, cu exceptia statului si a autoritatilor publice, raspund penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice.

(2) Institutiile publice nu raspund penal pentru infractiunile savarsite in exercitarea unei activitati ce nu poate face obiectul domeniului privat.

(3) Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit la savarsirea aceleiasi fapte.

Art. 136 Pedepsele aplicabile persoanei juridice

Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale si complementare.

(2) Pedeapsa principala este amenda.

(3) Pedepsele complementare sunt:

a) dizolvarea persoanei juridice;

b) suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani;

c) inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani;

d) interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice pe o durata de la unu la 3 ani;

e) plasarea sub supraveghere judiciara;

f) afisarea sau publicarea hotararii de condamnare.

Art. 137 Stabilirea amenzii pentru persoana juridica

(1) Amenda consta in suma de bani pe care persoana juridica este condamnata sa o plateasca statului.

(2) Cuantumul amenzii se stabileste prin sistemul zilelor-amenda. Suma corespunzatoare unei zile - amenda, cuprinsa intre 100 si 5 000 lei, se inmulteste cu numarul zilelor-amenda, care este cuprins intre 30 zile si 600 de zile.

(3) Instanta stabileste numarul zilelor-amenda tinand cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile - amenda se determina tinand seama de cifra de afaceri in cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial in cazul altor persoane juridice, precum si de celelalte obligatii ale persoanei juridice.

(4) Limitele speciale ale zilelor-amenda sunt cuprinse intre:

a) 60 si 180 de zile-amenda, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita numai pedeapsa amenzii;

b) 120 si 240 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 5 ani, unica sau alternativ cu pedeapsa amenzii;

c) 180 si 300 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 10 ani;

d) 240 si 420 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 20 de ani;

e) 360 si 510 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani sau detentiunea pe viata;

(5) Cand prin infractiunea savarsita persoana juridica a urmarit obtinerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute de lege pentru infractiunea comisa se pot majora cu o treime, fara a se depasi maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va tine seama de valoarea folosului patrimonial obtinut sau urmarit.

CAPITOLUL II - REGIMUL PEDEPSELOR COMPLEMENTARE APLICATE

PERSOANEI JURIDICE

Art. 138 Aplicarea si executarea pedepselor complementare in cazul persoanei juridice(1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci cand instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, precum si de imprejurarile cauzei, aceste pedepse sunt necesare.

(2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa.

(3) Pedepsele complementare prevazute in art. 136 alin.(3) lit.b) - f) se pot aplica in mod cumulativ.

(4) Executarea pedepselor complementare incepe dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.

Art. 139 Dizolvarea persoanei juridice

(1) Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice se aplica atunci cand :

a) persoana juridica a fost constituita in scopul savarsirii de infractiuni;

b) obiectul sau de activitate a fost deturnat in scopul comiterii de infractiuni, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea mai mare de 3 ani.

(2) In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a uneia dintre pedepsele complementare prevazute in art. 136 alin.(3) lit. b) - e , instanta dispune dizolvarea persoanei juridice.

(3) Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie dupa dispozitivul hotararii definitive de condamnare prin care s-a aplicat aceasta pedeapsa va fi comunicata, de indata, instantei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului.

Art. Suspendarea activitatii persoanei juridice

(1) Pedeapsa complementara a suspendarii activitatii persoanei juridice consta in interzicerea desfasurarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice, in realizarea careia a fost savarsita infractiunea.

(2) In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare prevazute in art. 136 alin.(3) lit. f), instanta dispune suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pana la punerea in executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.

(3) Daca pana la implinirea termenului prevazut in alin.(2) pedeapsa complementara nu a fost pusa in executare instanta dispune dizolvarea persoanei juridice.

Art. 141 Neaplicarea dizolvarii sau suspendarii activitatii persoanei juridice

(1) Pedepsele complementare prevazute in art. 136 alin.(3) lit. a) si b) nu pot fi aplicate institutiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor si organizatiilor religioase ori apartinand minoritatilor nationale, constituite potrivit legii.

(2) Dispozitiile prevazute in alin.(1) se aplica si persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.

Art. 142 Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice

(1) Pedeapsa complementara a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice consta in inchiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru apartinand persoanei juridice cu scop lucrativ, in care s-a desfasurat activitatea in realizarea careia a fost savarsita infractiunea.

(2) Dispozitiile prevazute in alin.(1) nu se aplica persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.

Art. 143 Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice

Pedeapsa complementara a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice consta in interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitii publice, prevazute de lege.

Art. 144 Plasarea sub supraveghere judiciara

(1) Plasarea sub supraveghere judiciara consta in desemnarea de catre instanta a unui administrator judiciar sau mandatar judiciar care va supraveghea, pe o perioada de la unu la 3 ani, desfasurarea activitatii ce a ocazionat savarsirea infractiunii.

(2) Administratorul judiciar sau mandatarul judiciar are obligatia de a sesiza instanta atunci cand constata ca persoana juridica nu a luat masurile necesare in vederea prevenirii comiterii de noi infractiuni. In cazul in care instanta constata ca sesizarea este intemeiata, dispune inlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevazuta de art. 140

(3) Plasarea sub supraveghere judiciara nu se aplica in cazul persoanelor juridice mentionate la art. 141

Art. Afisarea sau publicarea hotararii de condamnare

(1) Afisarea hotararii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizeaza pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.

(2) Prin afisarea sau publicarea hotararii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea altor persoane.(3) Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in extras, in forma si locul stabilite de instanta, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni.

(4) Publicarea hotararii de condamnare se face in extras si in forma stabilita de instanta, prin intermediul presei scrise sau audio-vizuale ori prin alte mijloace de comunicare audio-vizuala, desemnate de instanta.

(5) Daca publicarea se face prin presa scrisa sau audio-vizuala instanta stabileste numarul aparitiilor, care nu poare fi mai mare de 10, iar in cazul publicarii prin alte mijloace audio-vizuale durata acesteia nu poate depasi 3 luni.

CAPITOLUL III - DISPOZITII COMUNE

Art. Recidiva in cazul persoanei juridice

(1) Exista recidiva pentru persoana juridica atunci cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare si pana la reabilitare, persoana juridica savarseste din nou o infractiune, cu intentie sau cu intentie depasita.

(2) In caz de recidiva, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru noua infractiune se majoreaza cu jumatate, fara a depasi maximul general al pedepsei amenzii.

(3) Daca amenda anterioara nu a fost executata, in tot sau in parte, amenda stabilita pentru noua infractiune potrivit alin.(2), se adauga la pedeapsa anterioara sau la restul ramas neexecutat din aceasta.

(4) Dispozitiile art. 42 se aplica in mod corespunzator.

Art. 147 Atenuarea si agravarea raspunderii penale a persoanei juridice

(1) In caz de concurs de infractiuni, pluralitate intermediara sau de cauze de atenuare ori agravare a raspunderii penale, persoanei juridice i se aplica regimul amenzii prevazut de lege pentru persoana fizica.

(2) In caz de pluralitate de infractiuni, pedepsele complementare de natura diferita, cu exceptia dizolvarii, sau cele de aceeasi natura dar cu continut diferit se cumuleaza, iar dintre pedepsele complementare de aceeasi natura si cu acelasi continut se aplica cea mai grea.

(3) In caz de pluralitate de infractiuni, masurile de siguranta luate conform art. 112 se cumuleaza.

Art. 148  Prescriptia raspunderii penale

Raspunderea penala a persoanei juridice se prescrie in conditiile prevazute de lege pentru persoana fizica, dispozitiile prevazute in art. 153 - 156 aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. 149 Prescriptia executarii pedepsei

(1) Termenul de prescriptie a executarii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.

(2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie intr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau considerata ca executata.

(3) Dispozitiile prevazute in art. 161, 162 alin.(2), art. 163 si art. 164 se aplica in mod corespunzator.

Art. 150  Reabilitarea persoanei juridice

Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept daca, in decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementara a fost executata sau considerata ca executata, aceasta nu a mai savarsit nici o alta infractiune.

Art.151 Efectele comasarii si divizarii persoanei juridice

(1) In cazul pierderii personalitatii juridice prin fuziune, absorbtie sau divizare intervenita dupa comiterea infractiunii, raspunderea penala si consecintele acesteia se va angaja:

a) in sarcina persoanei juridice creata prin fuziune;

b) in sarcina persoanei juridice absorbante;

c) in sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobandit fractiuni din patrimoniul persoanei divizate.

(2) In cazul prevazut la alin.(1) la individualizarea pedepsei se va tine seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infractiunea, precum si de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisa fiecarei persoane juridice participante la operatiune.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1355
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved