Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

ANGAJAREA PERSONALULUI

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micANGAJAREA PERSONALULUIArt.35.(1) Angajarea personalului la SNTFM se face pe baza de concurs, examen si/sau alte forme de selectie. Prin alte forme de selectie se intelege: interviu, chestionar-test, test-grila si altele asemenea.

Cu cel putin 15 de zile inainte de data tinerii concursului sau examenului, vor fi facute publice locurile vacante scoase  la concurs, data si locul de desfasurare, conditiile de inscriere, tematica si bibliografia necesare.

Conditiile de angajare sunt urmatoarele:

- sa fie cetatean roman, strain sau apatrid;

- sa cunoasca limba romana, inclusiv termenii de specialitate;

- sa aiba varsta de cel putin 16 ani impliniti, exceptie facand functiile legate direct de siguranta circulatiei si cele cu gestiune, pentru care varsta nu poate fi mai mica de 18 ani, respectiv 21 de ani impliniti;

Categoriile de gestiune la care functia de gestionar poate fi ocupata si de persoane care au implinit varsta de 18 ani se aproba de Consiliul de administratie al SNTFM.

- sa fie apt pentru serviciu din punct de vedere al sanatatii;

- sa aiba studiile, pregatirea si vechimea minima necesare functiei;

- sa prezinte referinte asupra activitatii si comportarii de la locul de munca;

- sa depuna, la dosarul de angajare, declaratia pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- sa nu aiba antecedente penale de natura sa-l faca incompatibil angajarii in functia respectiva;

- sa aiba avizul de aptitudine medical, psihologic sau medical-psihologic "apt" pentru functiile legate de siguranta circulatiei.

Art.36.(1) Angajarea se face numai pe posturi vacante stabilite pe baza normarii, a normativelor de personal sau a statului de functii.

Concursul sau examenul se desfasoara in limba romana, din bibliografia si tematica publicate si consta din probe teoretice sau practice, dupa caz.

Examenul pentru personalul necalificat va consta, de regula, dintr-o proba practica.

Concursul, examenul si/sau alte forme de selectie se vor desfasura in prezenta unei comisii aprobate de organul care are competenta de angajare. La examen sau concurs va asista si un reprezentant al salariatilor.

Angajarea se face in ordinea clasificarii. In cazul in care se obtin rezultate egale, membrii de familie (sot, sotie, copii) ai salariatilor SNTFM si ai celorlalte societati feroviare au prioritate la ocuparea postului. Rezultatul concursului sau al examenului este valabil numai pentru posturile vacante pentru care s-a organizat.

In functie de nevoile unitatii, pentru anumite activitati, angajarile se pot face si pe durata determinata de maxim doi ani.

SNTFM va angaja, in conditiile legii, unul din membri familiei (sot, sotie sau copil), salariatilor decedati ca urmare a accidentelor de munca si boli profesionale daca la data accidentului sau imbolnavirii nu este angajat un alt membru al familiei

Absolventii institutiilor de invatamant, se incadreaza la debutul lor in profesie, pentru o perioada de proba de 6 luni, cu exceptia consilierilor juridici. Consilierii juridici, la debutul exercitarii profesiei, efectueaza obligatoriu un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada in care au calitatea de consilieri juridici stagiari. In termen de 3 luni de la expirarea perioadei de proba sau, dupa caz, de stagiu absolventii vor sustine un examen in vederea definitivarii in meserie sau functie. Cei care nu vor reusi la examenul respectiv au dreptul sa se prezinte la reexaminare, o singura data, dupa o perioada de cel mult 30 de zile, perioada in care sunt salarizati. Absolventilor care nu promoveaza examenul de definitivare in meserie sau functie li se va desface contractul individual de munca, in temeiul art. 61, lit. d, din Codul muncii, pentru necorespundere profesionala.

In cazul consilierilor juridici definitivarea in functie se va face conform prevederilor legale.

La angajare, se vor intocmi dosare personale cuprinzand, in principal, urmatoarele:

curriculum vitae;

recomandare;

acte de studii si calificare;

avizul de aptitudine medical, psihologic sau medical-psihologic din care sa rezulte ca este apt pentru functiile legate de siguranta circulatiei;

cazier judiciar, dupa caz;

documentatia intocmita la sustinerea concursului sau a examenului;

orice act necesar angajarii, prevazut de legislatia in vigoare.

Art. 37.(1) La angajare se vor negocia si incheia contracte individuale de munca pe durata nedeterminata.

Daca salariatul solicita asistenta din partea organelor sindicale, aceasta se poate acorda, atat la angajare, cat si la modificarea contractului individual de munca.

Contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele prevazute in Anexa nr.7 la Contractul colectiv de munca al SNTFM.

Contractul individual de munca se incheie in scris, in cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza.

In caz de modificare a contractului individual de munca se vor incheia prin negociere acte aditionale conform Anexei nr. 8.

Actul aditional va cuprinde numai acele elemente care se modifica fata de contractul individual de munca al salariatului

Contractul individual de munca nu poate sa contina clauze contrare contractului colectiv de munca si altor reglementari legale in vigoare.

Contractul individual de munca se poate modifica prin acordul partilor sau din initiativa uneia dintre parti, in cazurile prevazute de lege.

Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor din contractul individual de munca nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca din acest motiv, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Contractul individual de munca poate inceta astfel :

a) de drept;

b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;

c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.

Desfasurarea de activitati sindicale nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de munca din initiativa unitatii.

In cazul in care clauzele actului aditional respecta contractul colectiv de munca, dar salariatul nu este de acord cu acestea, ele raman valabile si se aplica atata timp cat salariatul accepta sa presteze serviciu.

Reangajarea persoanelor carora le-au incetat raporturile de munca cu SNTFM sau cu fosta SNCFR se poate face numai cu aprobarea directorului general.

(13) In cazul intreruperii activitatii la SNTFM ca urm are a pensionarii de invaliditate, persoanele care au redevenit capabile de munca vor fi reangajate in munca detinuta anterior sau intr-o munca corespunzatoare cu pregatirea lor, daca pana la reincadrare, nu au mai desfasurat activitate pe baza unui contract individual de munca.

In vederea punerii de acord cu prevederile contractului colectiv de munca (actului aditional la contractul colectiv de munca), in termen de cel mult 30 zile de la intrarea in vigoare a acestuia, se vor incheia acte aditionale la contractele individuale de munca.

In cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de munca, durata acestuia nu poate fi mai mic de 15  zile lucratoarePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3370
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved