Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Superficia

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micSuperficiaNotiune

Art.710 (1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren.

(2) Dreptul de superficie se dobandeste in temeiul unui act juridic, precum si prin uzucapiune sau prin alt mod prevazut de lege. Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.

(3) Superficia se poate inscrie si in temeiul unui act juridic prin care proprietarul intregului fond a transmis exclusiv constructia ori a transmis terenul si constructia, in mod separat, catre doua persoane, chiar daca nu s-a stipulat expres constituirea superficiei.

(4) In situatia in care s-a construit pe terenul altuia, superficia se poate inscrie pe baza renuntarii proprietarului terenului la dreptul de accesiune in favoarea constructorului. De asemenea, ea se poate inscrie in favoarea unui tert pe baza cesiunii dreptului de accesiune.

Durata dreptului de superficie

Art.711 Dreptul de superficie se poate constitui pe o durata de cel mult 99 de ani. La implinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reinnoit.

Intinderea si exercitarea dreptului de superficie

Art.712 (1) Daca nu se prevede altfel, exercitarea dreptului de superficie este delimitata de intinderea corpului de carte funciara alcatuit din terenul pe care urmeaza sa se construiasca sau, dupa caz, din teren si constructie.

(2) In cazul prevazut in art.710 alin.(3), in absenta unei stipulatii contrare, titularul dreptului de superficie nu poate modifica structura constructiei. El o poate insa demola, dar cu obligatia de a o reconstrui in forma initiala.

(3) In cazul in care superficiarul modifica structura constructiei, proprietarul terenului poate sa ceara, in termen de trei ani, incetarea dreptului de superficie sau repunerea in situatia anterioara. In al doilea caz, curgerea termenului de prescriptie de trei ani este suspendata pana la expirarea duratei superficiei.

(4) Titularul poate dispune in mod liber de dreptul sau. Cat timp constructia exista, dreptul de folosinta asupra terenului se poate instraina ori ipoteca numai odata cu dreptul de proprietate asupra constructiei.

Actiunea confesorie de superficie

Art.713 (1) Actiunea confesorie de superficie poate fi intentata impotriva oricarei persoane care impiedica exercitarea dreptului, chiar si a proprietarului terenului.

(2) Dreptul de la actiune este imprescriptibil.

Evaluarea prestatiei superficiarului

Art.714 (1) In cazul in care superficia s-a constituit cu titlu oneros, daca nu s-au prevazut elementele necesare pentru evaluarea prestatiei superficiarului, titularul dreptului de superficie datoreaza, sub forma de rate lunare, o suma egala cu chiria stabilita pe piata libera, tinand seama de natura terenului, de destinatia constructiei in cazul in care aceasta exista, de zona in care se afla terenul, precum si de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosintei.

(2) In caz de neintelegere intre parti, suma datorata proprietarului terenului va fi stabilita pe cale judecatoreasca.

Cazurile de incetare a superficiei

Art.715 - Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciara, pentru una din urmatoarele cauze:

a) la expirarea termenului;

b) prin consolidare, daca terenul si constructia devin proprietatea aceleiasi persoane;

c) prin pieirea constructiei, daca exista stipulatie expresa in acest sens;

d) in alte cazuri prevazute de lege.

Efectele incetarii superficiei prin expirarea termenului

Art.716 (1) In cazul prevazut in art.715 lit.a), in absenta unei stipulatii contrare, proprietarul terenului dobandeste dreptul de proprietate asupra constructiei edificate de superficiar prin accesiune, cu obligatia de a plati valoarea acesteia.

(2) Cand constructia nu exista in momentul constituirii dreptului de superficie, iar valoarea acesteia este egala sau mai mare decat aceea a terenului, proprietarul terenului poate cere obligarea constructorului sa cumpere terenul la valoarea de circulatie pe care acesta ar fi avut-o daca nu ar fi existat constructia. Constructorul poate refuza sa cumpere terenul daca ridica, pe cheltuiala sa, constructia cladita pe teren si repune terenul in situatia anterioara.

(3) In absenta unei intelegeri contrare incheiate cu proprietarul terenului, dezmembramintele consimtite de superficiar se sting in momentul incetarii dreptului de superficie. Ipotecile care greveaza dreptul de superficie se stramuta de drept asupra sumei primite de la proprietarul terenului in cazul prevazut in alin.(1), se extind de drept asupra terenului in cazul prevazut in alin.(2), teza I sau se stramuta de drept asupra materialelor, in cazul prevazut in alin.(2), teza a II-a.

(4) Ipotecile nascute cu privire la teren pe durata existentei superficiei nu se extind cu privire la intregul imobil in momentul incetarii dreptului de superficie in cazul prevazut la alin.(1). Ele se stramuta de drept asupra sumei de bani primite de proprietarul terenului in cazul prevazut in alin.(2), teza I sau se extind de drept cu privire la intregul teren in cazul prevazut in alin.(2), teza a II-a.

Efectele incetarii superficiei prin consolidare

Art.717 (1) In cazul in care dreptul de superficie s-a stins prin consolidare, in absenta unei stipulatii contrare, dezmembramintele consimtite de superficiar se mentin pe durata pentru care au fost constituite, dar nu mai tarziu de implinirea termenului initial al superficiei.

(2) Ipotecile nascute pe durata existentei superficiei se mentin fiecare in functie de obiectul asupra carora s-au constituit.

Efectele incetarii superficiei prin pieirea constructiei

Art.718 (1) In cazul stingerii dreptului de superficie prin pieirea constructiei, drepturile reale care greveaza dreptul de superficie se sting, daca legea nu prevede altfel.

(2) Ipotecile nascute cu privire la nuda proprietate asupra terenului pe durata existentei dreptului de superficie se mentin asupra dreptului de proprietate reintregit.

Alte dispozitii aplicabile

Art.719 Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si in cazul altor lucrari autonome cu caracter durabil.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1846
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved