Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Restituirea prestatiilor

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micRestituirea prestatiilor
Capitolul 1

Dispozitii generale

Cauzele restituirii

Art.1646 (1) Restituirea prestatiilor are loc ori de cate ori cineva este tinut, in virtutea legii, sa inapoieze bunurile primite fara drept ori din eroare sau in temeiul unui act juridic desfiintat ulterior cu efect retroactiv ori ale carui obligatii au devenit imposibil de executat din cauza unui eveniment de forta majora, a unui caz fortuit ori a unui alt eveniment asimilat acestora.

(2) Ceea ce a fost prestat in temeiul unei cauze viitoare, care nu s-a infaptuit, este de asemenea supus restituirii, afara numai daca cel care a prestat a facut-o stiind ca infaptuirea cauzei este cu neputinta sau, dupa caz, a impiedicat cu stiinta realizarea ei.

Persoana indreptatita la restituire

Art.1647 Dreptul de restituire apartine celui care a efectuat prestatia supusa restituirii sau, dupa caz, unei alte persoane indreptatite, potrivit legii.

Formele restituirii

Art.1648 Restituirea se face in natura sau prin echivalent.

(2) Restituirea prestatiilor are loc chiar daca, potrivit legii, nu sunt datorate daune-interese suplimentare.

Restituirea pentru cauza ilicita

Art.1649 Prestatia primita sau executata in temeiul unei cauze ilicite sau imorale ramane intotdeauna supusa restituirii.

Capitolul II

Modalitatile de restituire

Restituirea in natura

Art.1650 Restituirea prestatiilor se face in natura, prin inapoierea bunului primit.

Restituirea prin echivalent

Art.1651 (1) Daca restituirea nu poate avea loc in natura din cauza imposibilitatii sau a unui impediment serios, ori aceasta priveste prestarea unor servicii deja efectuate, restituirea se face prin echivalent.

(2) In cazurile prevazute la alin.(1), valoarea prestatiilor se apreciaza la momentul in care debitorul a primit ceea ce trebuie sa restituie.

Obligatiile debitorului de buna-credinta

Art.1652 (1) Daca bunul a pierit in intregime sau a fost instrainat, iar cel obligat la restituire este de buna-credinta ori a primit bunul in temeiul unui act desfiintat cu efect retroactiv, fara culpa sa, acesta trebuie sa restituie cea mai mica dintre valorile pe care bunul le-a avut la data primirii, a pieirii sau, dupa caz, a instrainarii.

(2) Cel obligat la restituire este liberat daca bunul piere fara culpa sa. In acest caz, el este tinut sa cedeze creditorului indemnizatiile de asigurare primite sau, dupa caz, dreptul de a primi aceste indemnizatii.

(3) Debitorul restituirii nu este obligat sa achite contravaloarea folosintei bunului decat atunci cand aceasta folosinta era obiectul principal al prestatiei ori cand, prin natura sa, bunul era susceptibil de deteriorare rapida.

Obligatiile debitorului de rea-credinta

Art.1653 (1) Daca cel obligat la restituire a distrus ori a instrainat cu rea-credinta bunul primit sau contractul a fost desfiintat cu efect retroactiv din culpa sa, el este tinut sa restituie cea mai mare dintre valorile pe care bunul le-a avut la data primirii, a pieirii sau, dupa caz, a instrainarii.

(2) Debitorul restituirii este tinut sa achite contravaloarea bunului care a pierit fara culpa sa, daca nu dovedeste ca bunul ar fi pierit si daca s-ar fi aflat in posesia creditorului restituirii.(3) Debitorul restituirii este, de asemenea, obligat sa achite creditorului contravaloarea folosintei bunului.

Pieirea partiala

Art.1654 (1) Daca bunul ce face obiectul restituirii a suferit o pierdere partiala, cum este o deteriorare sau o alta scadere de valoare, cel obligat la restituire este tinut sa-l despagubeasca pe creditor, cu exceptia cazului in care pierderea rezulta din folosinta normala a bunului.

(2) Atunci cand cauza restituirii este imputabila creditorului, bunul ce face obiectul restituirii trebuie inapoiat in starea in care se gaseste la momentul introducerii actiunii, fara despagubiri, afara de cazul cand aceasta stare este cauzata din culpa debitorului restituirii.

Cheltuielile privitoare la bun

Art.1655 Dreptul la rambursarea cheltuielilor facute cu bunul ce face obiectul restituirii este supus regulilor prevazute in materia accesiunii pentru posesorul de buna-credinta sau, daca cel obligat la restituire este de rea-credinta ori cauza restituirii ii este imputabila, regulilor prevazute in materia accesiunii pentru posesorul de rea-credinta.

Restituirea fructelor

Art.1656 (1) Daca a fost de buna-credinta, cel obligat la restituire pastreaza fructele produse de bunul supus restituirii si suporta cheltuielile facute cu producerea lor.

(2) Atunci cand cel obligat la restituire a fost de rea-credinta ori cand cauza restituirii ii este imputabila, el este tinut, dupa compensarea cheltuielilor facute pentru producerea lor, sa restituie fructele pe care le-a dobandit sau putea sa le dobandeasca.

Cheltuielile restituirii

Art.1657 (1) Cheltuielile restituirii sunt suportate de parti proportional cu valoarea prestatiilor care se restituie.

(2) Cheltuielile restituirii se suporta integral de cel care este de rea-credinta ori din a carui culpa contractul a fost desfiintat.

Restituirea prestatiilor de catre incapabili

Art.1658 (1) Persoana care nu are capacitate de exercitiu deplina nu este tinuta la restituirea prestatiilor decat in limita imbogatirii sale, apreciata la data cererii de restituire. Sarcina probei acestei imbogatiri incumba celui care solicita restituirea.

(2) Ea poate fi tinuta la restituirea integrala atunci cand, cu intentie sau din culpa grava, a facut ca restituirea sa fie imposibila.

Capitolul III

Efectele restituirii fata de terti

Actele de instrainare

Art.1659 Daca bunul supus restituirii a fost instrainat, actiunea in restituire poate fi exercitata si impotriva tertului dobanditor, sub rezerva regulilor de carte funciara sau a efectului dobandirii cu buna-credinta a bunurilor mobile ori, dupa caz, a aplicarii regulilor privitoare la uzucapiune.

(2) Daca asupra bunului supus restituirii au fost constituite drepturi reale, dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator

Alte acte juridice

Art.1660 In afara actelor de dispozitie aratate la art.1659 toate celelalte acte juridice facute in favoarea unui tert de buna-credinta sunt opozabile adevaratului proprietar sau celui care are dreptul la restituire, cu exceptia contractelor cu executare succesiva, care, sub conditia respectarii formalitatilor de publicitate prevazute de lege, vor continua sa produca efecte pe durata stipulata de parti, dar nu mai mult de un an de la data desfiintarii titlului constituitorului.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1016
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site