Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Tutela minorului

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micTutela minoruluiSectiunea 1

Deschiderea tutelei

Cazuri de instituire

Art.120 Tutela minorului se instituie atunci cand ambii parinti sunt, dupa caz, decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie judecatoreasca, disparuti ori declarati judecatoreste morti, precum si in cazul in care, la incetarea adoptiei, instanta hotaraste ca este in interesul minorului instituirea unei tutele.

Persoanele obligate sa instiinteze instanta tutelara

Art.121 Au obligatia ca, in termen de cel mult cinci zile de la data cand afla de existenta unui minor lipsit de ingrijire parinteasca in cazurile prevazute in art.120, sa instiinteze instanta tutelara:

a)      persoanele apropiate minorului, precum si administratorii si locatarii casei in care locuieste minorul;

b)      serviciul de stare civila, cu prilejul inregistrarii mortii unei persoane, precum si notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale;

c)      instantele judecatoresti, reprezentantii Ministerului Public si ai politiei, cu prilejul pronuntarii, luarii sau executarii unei masuri privative de libertate;

organele administratiei publice locale, institutiile de ocrotire, precum si orice alta persoana.

Sectiunea a 2-a

Tutorele

Persoana care poate fi numita tutore

Art.122 (1) Poate fi tutore o persoana fizica sau sotul si sotia, impreuna, daca nu se afla in vreunul din cazurile de incompatibilitate prevazute de prezentul cod.

(2) In cazul in care, in situatia prevazuta la art.120 se afla mai multi minori care sunt frati sau surori, se numeste, de regula, un singur tutore.

Persoanele care nu pot fi numite tutore

Art.123 (1) Nu poate fi tutore:

a) minorul, persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau cel pus sub curatela;

b) cel decazut din exercitiul drepturilor parintesti sau declarat incapabil de a fi tutore;

c) cel caruia i s-a restrans exercitiul unor drepturi politice sau civile, fie in temeiul legii, fie prin hotarare judecatoreasca, precum si cel cu rele purtari;

d) cel care, exercitand o tutela, a fost indepartat din aceasta;

e) cel aflat intr-o stare de insolvabilitate indeobste cunoscuta;

f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea indeplini sarcina tutelei;

g) cel inlaturat prin inscris autentic sau prin testament de catre parintele care exercita singur, in momentul mortii, autoritatea parinteasca.

(2) Daca una din imprejurarile prevazute la alin.(1) survine sau este descoperita in timpul tutelei, tutorele va fi indepartat, respectandu-se aceeasi procedura ca si la numirea lui.

Desemnarea tutorelui de catre parinte

Art.124 Parintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, incheiate in forma autentica, ori, dupa caz, prin testament, persoana care urmeaza a fi numita tutore al copiilor sai.

(2) Desemnarea facuta de parintele care in momentul mortii era decazut din drepturile parintesti sau pus sub interdictie judecatoreasca, este lipsita de efecte.

(3) Desemnarea facuta in conditiile prezentului articol poate fi revocata oricand de catre parinte, chiar si printr-un inscris sub semnatura privata.

Desemnarea mai multor tutori

Art.125 In cazul in care au fost desemnate mai multe persoane ca tutore, fara vreo preferinta, ori exista mai multe rude, afini sau prieteni ai familiei minorului in stare sa indeplineasca sarcinile tutelei si care isi exprima dorinta de a fi tutore, instanta tutelara va hotari tinand seama de conditiile lor materiale, precum si de garantiile morale necesare dezvoltarii armonioase a minorului.

Masuri provizorii

Art.126 (1) Cel chemat la tutela in conformitate cu dispozitiile art.124 nu poate fi inlaturat fara acordul sau, decat daca se afla in vreunul din cazurile prevazute la art.123 sau daca prin numirea sa interesele minorului ar fi periclitate.

(2) In cazul in care cel chemat la tutela este numai temporar impiedicat in exercitarea atributiilor ce i-au fost conferite, instanta tutelara, dupa incetarea impiedicarii, il numeste tutore la cererea sa, dar nu mai tarziu de sase luni de la deschiderea tutelei. Pana atunci, instanta desemneaza un tutore provizoriu.

(3) Dupa trecerea celor sase luni, daca persoana desemnata nu a cerut numirea sa ca tutore, cel numit provizoriu tutore ramane sa indeplineasca in continuare sarcinile tutelei pana la numirea unui tutore in conditiile art.127.

Numirea tutorelui de catre instanta tutelara

Art.127 In lipsa unui tutore desemnat, instanta tutelara, numeste cu prioritate ca tutore, daca nu se opun motive intemeiate, o ruda sau un afin ori un prieten al familiei minorului, in stare sa indeplineasca aceasta sarcina tinand seama de relatiile personale, de apropierea domiciliilor, de conditiile materiale si de garantiile morale pe care le prezinta cel chemat la tutela.

Procedura de numire

Art.128 (1) Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de catre instanta tutelara in camera de consiliu prin incheiere definitiva. Atunci cand desemnarea tutorelui s-a facut prin contract de mandat, cel desemnat tutore nu poate refuza numirea decat pentru motivele prevazute la art.129 alin.(2).

(2) Ascultarea minorului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie.

(3) In lipsa unui tutore desemnat, daca instanta tutelara a constituit consiliul de familie, numirea tutorelui se face, potrivit alin.(1), cu consultarea consiliului de familie.

(4) Incheierea de numire se comunica in scris tutorelui si se afiseaza la sediul instantei tutelare si la primaria de la domiciliul minorului.

(5) Drepturile si indatoririle tutorelui incep de la data comunicarii incheierii de numire.

(6) Intre timp, instanta tutelara poate lua masuri provizorii cerute de interesele minorului, putand chiar sa numeasca un curator special.

Refuzul continuarii tutelei

Art.129 (1) Cel numit tutore este dator sa continue indeplinirea sarcinilor tutelei.

(2) Poate refuza continuarea tutelei:

a) cel care are varsta de 60 de ani impliniti;

b) femeia insarcinata sau mama unui copil mai mic de opt ani;

c) cel care creste si educa doi sau mai multi copii;

d) cel care, din cauza bolii, a infirmitatii, a felului indeletnicirii, a departarii domiciliului de locul unde se afla bunurile minorului sau din alte motive intemeiate, nu ar mai putea sa indeplineasca aceasta sarcina.

Inlocuirea tutorelui

Art.130 Daca vreuna dintre imprejurarile aratate in art.129 survine in timpul tutelei, tutorele poate cere sa fie inlocuit. Cererea de inlocuire se adreseaza instantei tutelare, care va hotari de urgenta. Pana la solutionarea cererii sale de inlocuire, el este obligat sa continue exercitarea atributiilor.

Caracterul personal al tutelei

Art.131 (1) Tutela este o sarcina personala.

(2) Cu toate acestea, instanta tutelara, cu avizul consiliului de familie, poate, tinand seama de marimea si compunerea patrimoniului minorului, sa decida ca administrarea patrimoniului ori doar a unei parti a acestuia sa fie incredintata, potrivit legii, unei persoane fizice sau juridice specializate.Gratuitatea tutelei

Art.132 (1) Tutela este o sarcina gratuita.

(2) Cu toate acestea, tutorele poate fi indreptatit, pe perioada exercitarii sarcinilor tutelei, la o remuneratie al carei cuantum va fi stabilit de instanta tutelara, cu avizul consiliului de familie, tinand seama de munca depusa in administrarea averii si de starea materiala a minorului si a tutorelui, dar nu mai mult de 10% din veniturile bunurilor minorului. Instanta tutelara, cu avizul consiliului de familie, va putea modifica sau suprima aceasta remuneratie, potrivit imprejurarilor.

Sectiunea a 3-a

Consiliul de familie

Rolul consiliului de familie

Art.133 (1) Consiliul de familie se constituie pentru a supraveghea modul in care tutorele isi exercita drepturile si isi indeplineste indatoririle cu privire la persoana si bunurile minorului.

(2) In cazul ocrotirii minorului prin parinti, prin darea in plasament sau, dupa caz, prin alte masuri de protectie speciala prevazute de lege nu se va institui consiliul de familie.

Membrii consiliului de familie

Art.134 (1) Instanta tutelara poate constitui un consiliu de familie, compus din trei rude sau afini, tinand seama de gradul de rudenie si de relatiile personale cu familia minorului. In lipsa de rude sau afini pot fi numite si alte persoane care au avut legaturi de prietenie cu parintii minorului sau care manifesta interes pentru situatia acestuia.

(2) Sotul si sotia nu pot fi, impreuna, membri ai aceluiasi consiliu de familie.

(3) In aceleasi conditii, instanta tutelara numeste si doi supleanti.

(4) Tutorele nu poate fi membru in consiliul de familie.

Alte dispozitii aplicabile consiliului de familie

Art.135 Dispozitiile art.123, art.129 alin.(1) si alin.(2) lit.d), art.130 si art.156 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului de familie.

Modificarea consiliului de familie

Art.136 In afara de cazul prevazut la art.140, alcatuirea consiliului de familie nu se poate modifica in timpul tutelei, afara numai daca interesele minorului ar cere o asemenea schimbare sau daca, prin moartea sau disparitia unuia dintre membri, ar fi necesara completarea.

Constituirea consiliului de familie

Art.137 (1) In vederea constituirii consiliului de familie, persoanele care indeplinesc conditiile pentru a fi membri sunt convocate la domiciliul minorului de catre instanta tutelara, din oficiu sau la sesizarea minorului, daca acesta a implinit 14 ani, a tutorelui desemnat, a oricaror altor persoane care au cunostinta despre situatia minorului.

(2) Numirea membrilor consiliului de familie se face, cu acordul acestora.

(3) Minorul care a implinit varsta de 10 ani va fi ascultat.

Modul de lucru

Art.138 Consiliul de familie este convocat cu cel putin 10 zile inainte de data intrunirii, la solicitarea oricaruia dintre membrii acestuia, a minorului care a implinit varsta de 14 ani, a tutorelui sau a instantei tutelare.

(2) Cei convocati sunt obligati sa se prezinte personal la locul indicat in actul de convocare. In cazul in care acestia nu se pot prezenta, ei pot fi reprezentati de persoane care sunt rude sau afini cu parintii minorului, daca aceste persoane nu sunt desemnate sau convocate in nume propriu ca membri ai consiliului de familie. Sotii se pot reprezenta reciproc.

(3) Sedintele consiliului de familie se tin la domiciliul minorului sau, dupa caz, la sediul instantei tutelare.

Atributii

Art.139 (1) Consiliul de familie da avize consultative, la solicitarea tutorelui sau a instantei tutelare si ia decizii, in cazurile prevazute de lege. Avizele consultative si deciziile se iau in mod valabil cu votul majoritatii membrilor sai, consiliul fiind prezidat de persoana cea mai inaintata in varsta.

(2) La luarea deciziilor, minorul care a implinit varsta de 10 ani va fi ascultat, dispozitiile art.281 fiind aplicabile in mod corespunzator.

(3) Deciziile consiliului de familie vor fi motivate si consemnate intr-un registru special constituit.

Inlocuirea consiliului de familie

Art.140 Tutorele poate cere instituirea unui nou consiliu, daca in plangerile formulate potrivit prezentului cod, instanta a hotarat de cel putin doua ori, in mod definitiv, impotriva deciziilor consiliului de familie.

Imposibilitatea constituirii consiliului de familie

Art.141 Daca in cazul prevazut la art.139 nu este posibila constituirea unui nou consiliu, ca si in cazul contrarietatii de interese dintre minor si toti membrii consiliului de familie si supleanti, tutorele poate cere instantei tutelare autorizatia de a exercita singur tutela.

Sectiunea a 4-a

Exercitarea tutelei

.1 Dispozitii generale

Exercitarea tutelei in interesul minorului

Art.142 Tutela se exercita numai in interesul minorului atat in ceea ce priveste persoana, cat si bunurile acestuia.

Continutul tutelei

Art.143 (1) Tutorele are indatorirea de a ingriji de minor.

(2) El este obligat sa asigure ingrijirea copilului, sanatatea si dezvoltarea lui fizica si mentala, de educarea, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia, potrivit cu aptitudinile lui.

Tutela exercitata de ambii soti

Art.144 (1) In cazul in care tutori sunt doi soti, acestia raspund impreuna pentru exercitarea atributiilor tutelei. Dispozitiile privind autoritatea parinteasca sunt aplicabile in mod corespunzator.

(2) In cazul in care unul dintre soti introduce actiunea de divort, instanta, din oficiu, va instiinta instanta tutelara pentru a dispune cu privire la exercitarea tutelei.

. 2 Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului

Avizul consiliului de familie

Art.145 Masurile privind persoana minorului se iau de catre tutore, cu avizul consiliului de familie, cu exceptia masurilor care au caracter curent.

Domiciliul minorului

Art.146 Minorul pus sub tutela are domiciliul la tutore. Numai cu incuviintarea instantei tutelare minorul poate avea si o resedinta.Felul invataturii sau al pregatirii profesionale

Art.147 (1) Felul invataturii sau al pregatirii profesionale pe care minorul care nu a implinit 14 ani o primea la data instituirii tutelei nu poate fi schimbat de acesta, decat cu incuviintarea instantei tutelare.

(2) Instanta tutelara nu poate, impotriva vointei minorului care a implinit 14 ani, sa schimbe felul invataturii acestuia, hotarata de parinti sau pe care minorul o primea la data instituirii tutelei.

(3) Religia in care a fost educat copilul nu se poate schimba decat in cazuri exceptionale, cu incuviintarea instantei tutelare.

Ascultarea minorului care a implinit 10 ani

Art.148 Instanta tutelara nu poate hotari fara ascultarea minorului, daca acesta a implinit varsta de 10 ani.

.3 Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului

Inventarul bunurilor minorului

Art.149 (1) Dupa numirea tutorelui si in prezenta acestuia si a membrilor consiliului de familie, un delegat al instantei tutelare, va verifica la fata locului toate bunurile minorului, intocmind un inventar, care va fi supus aprobarii instantei tutelare.

(2) Cu prilejul inventarierii, tutorele si membrii consiliului de familie sunt tinuti sa declare, la intrebarea expresa a delegatului instantei tutelare, creantele, datoriile sau alte pretentii pe care le au fata de minor.

(3) Tutorele sau membrii consiliului de familie care, cunoscand creantele sau pretentiile proprii fata de minori, nu le-au declarat, desi au fost somati sa le declare, sunt prezumati ca au renuntat la ele. Daca tutorele sau membrii consiliului de familie nu declara datoriile pe care le au fata de minor, desi au fost somati sa le declare, pot fi indepartati din functie.

( ) Creantele impotriva minorului ale tutorelui sau vreunuia din membrii consiliului de familie, sotului, ale unei rude in linie dreapta ori ale fratilor sau surorilor acestora pot fi platite numai cu autorizarea instantei tutelare.

Actele facute in lipsa inventarului

Art.150 Inainte de intocmirea inventarului, tutorele nu poate face, in numele minorului, decat acte de conservare si acte de administrare ce nu sufera intarziere.

Administrarea bunurilor minorului

Art.151 (1) Tutorele are indatorirea de a administra cu buna-credinta bunurile minorului. In acest scop, tutorele actioneaza in calitate de administrator insarcinat cu simpla administrare a bunurilor minorului, dispozitiile Titlului IV din Cartea III aplicandu-se in mod corespunzator, afara de cazul in care prin prezentul capitol se dispune altfel.

(2) Nu sunt supuse administrarii bunurile dobandite de minor cu titlu gratuit, daca testatorul sau donatorul nu a stipulat altfel. Aceste bunuri sunt administrate de curatorul ori cel desemnat prin actul de dispozitie sau, dupa caz, numit de catre instanta tutelara.

Reprezentarea minorului

Art.152 Tutorele are indatorirea de a reprezenta pe minor in actele civile, dar numai pana cand acesta implineste varsta de 14 ani.

Regimul juridic al actelor de dispozitie

Art.153 (1) Tutorele nu poate, in numele minorului, sa faca donatii si nici sa garanteze obligatia altuia. Fac exceptie darurile obisnuite, potrivite cu starea materiala a minorului.

(2) Tutorele nu poate, fara avizul consiliului de familie si autorizarea instantei tutelare, sa faca acte de instrainare, imparteala, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, sa renunte la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie in mod valabil orice alte acte ce depasesc dreptul de administrare.

(3) Actele facute cu incalcarea dispozitiilor cuprinse in alin.(1) si (2) sunt lovite de nulitate relativa. In aceste cazuri, actiunea in anulare poate fi exercitata de tutore, de consiliul de familie sau de oricare membru al acestuia, precum si de catre procuror, din oficiu sau la sesizarea instantei tutelare.

(4) Cu toate acestea, tutorele poate instraina, fara avizul consiliului de familie si fara autorizarea instantei tutelare, bunurile supuse pieirii, degradarii, alterarii ori deprecierii, precum si cele devenite nefolositoare pentru minor.

Autorizarea instantei tutelare

Art.154 (1) Instanta tutelara acorda tutorelui autorizarea, numai daca actul raspunde unei nevoi sau prezinta un folos neindoielnic pentru minor.

(2) Autorizarea se va da pentru fiecare act in parte, stabilindu-se, cand este cazul, conditiile de incheiere a actului.

(3) In caz de vanzare, autorizarea va arata daca vanzarea se va face prin acordul partilor, prin licitatie publica sau in alt mod.

(4) In toate cazurile, instanta tutelara poate indica tutorelui modul in care se intrebuinteaza sumele de bani obtinute.

Incuviintarea si autorizarea actelor minorului care a implinit 14 ani

Art.155 (1) Minorul care a implinit varsta de 14 ani incheie actele juridice cu incuviintarea scrisa a tutorelui sau, dupa caz, a curatorului.

(2) Daca actul pe care minorul care a implinit varsta de 14 ani urmeaza sa-l incheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate face decat cu autorizarea instantei tutelare si cu avizul consiliului de familie, va fi necesara atat autorizarea acesteia, cat si avizul consiliului de familie.

(3) Minorul nu poate sa faca donatii, altele decat darurile obisnuite potrivit starii lui materiale si nici sa garanteze obligatia altuia.

(4) Actele facute cu incalcarea dispozitiilor alin.(1)-(3) sunt lovite de nulitate relativa, dispozitiile art.153 alin.(3) fiind aplicabile in mod corespunzator.

Interzicerea unor acte juridice

Art.156 (1) Este interzisa, sub sanctiunea nulitatii relative, incheierea de acte juridice intre tutore sau sotul, o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui, pe de o parte, si minor, pe de alta parte.

(2) Cu toate acestea, oricare din persoanele aratate la alin.(1) poate cumpara la licitatie publica un bun al minorului, daca are o garantie reala asupra acestui bun ori il detine in coproprietate cu minorul, dupa caz.

Suma anuala necesara pentru intretinerea minorului

Art.157 (1) Consiliul de familie stabileste suma anuala necesara pentru intretinerea minorului si administrarea bunurilor sale si poate modifica, potrivit imprejurarilor, aceasta suma.

(2) Cheltuielile necesare pentru intretinerea minorului si administrarea bunurilor sale se acopera din veniturile acestuia. In cazul in care veniturile minorului nu sunt indestulatoare, instanta tutelara va dispune vanzarea bunurilor minorului, prin acordul partilor sau prin licitatie publica.

(3) Obiectele ce au valoare afectiva pentru familia minorului sau pentru minor nu vor fi vandute decat in mod exceptional.

(4) Daca minorul este lipsit de bunuri si nu are parinti sau alte rude care sunt obligate prin lege sa-i acorde intretinere ori aceasta nu este suficienta, minorul are dreptul la asistenta sociala, in conditiile legii.

Constituirea de depozite bancare

Art.158 (1) Sumele de bani care depasesc nevoile intretinerii minorului si ale administrarii bunurilor sale, precum si instrumentele financiare, obligatiunile sau alte titluri de valoare se depun, pe numele minorului, la o banca indicata de consiliul de familie, in termen de cel mult o luna de la data incasarii lor.

(2) Tutorele poate dispune de aceste sume si titluri numai cu autorizarea prealabila a instantei tutelare.

(3) El nu va putea folosi, in nici un caz, sumele de bani si titlurile de valoare prevazute la alin. (1) pentru incheierea, pe numele minorului, a unor tranzactii pe piata de capital, chiar daca ar fi obtinut autorizarea instantei tutelare.

(4) Tutorele poate depune si sumele necesare intretinerii, tot pe numele minorului. Acestea se trec intr-un cont separat si pot fi ridicate de tutore, fara autorizarea instantei tutelare.

Cazuri de numire a curatorului special

Art.159 (1) Ori de cate ori intre tutore si minor se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie sa duca la inlocuirea tutorelui, instanta tutelara va numi un curator special.(2) De asemenea, daca din cauza bolii sau din alte motive, tutorele este impiedicat sa indeplineasca un anumit act in numele minorului pe care il reprezinta sau ale carui acte le incuviinteaza, instanta tutelara va numi un curator special.

Sectiunea a 5-a

Controlul exercitarii tutelei

Controlul instantei tutelare

Art.160 (1) Instanta tutelara va efectua un control efectiv si continuu asupra modului in care tutorele si consiliul de familie isi indeplinesc atributiile cu privire la minor si bunurile acestuia.

(2) In indeplinirea activitatii de control, instanta tutelara va putea cere colaborarea autoritatilor administratiei publice, a institutiilor si serviciilor publice specializate pentru protectia copilului sau a institutiilor de ocrotire, dupa caz.

Darea de seama

Art.161 (1) Tutorele este dator sa prezinte anual instantei tutelare o dare de seama despre modul cum s-a ingrijit de minor, precum si despre administrarea bunurilor acestuia.

(2) Darea de seama se va prezenta instantei tutelare in termen de 30 de zile de la sfarsitul anului calendaristic.

(3) Daca averea minorului este de mica insemnatate, instanta tutelara poate sa autorizeze ca darea de seama privind administrarea bunurilor minorului sa se faca pe termene mai lungi, care nu vor depasi insa trei ani.

(4) In afara de darea de seama anuala, tutorele este obligat, la cererea instantei tutelare, sa dea oricand dari de seama despre felul cum s-a ingrijit de minor, precum si despre administrarea bunurilor acestuia.

Descarcarea tutorelui

Art.162 Instanta tutelara va verifica socotelile privitoare la veniturile minorului si la cheltuielile facute cu intretinerea acestuia si cu administrarea bunurilor sale si, daca sunt corect intocmite si corespund realitatii, va da descarcare tutorelui.

Interzicerea dispensei de a da socoteala

Art.163 Dispensa de a da socoteala, acordata de parinti sau de o persoana care ar fi facut minorului o liberalitate este considerata ca nescrisa.

Garantii

Art.164 Instanta tutelara poate hotari, din oficiu sau la cererea consiliului de familie, ca tutorele sa dea garantii reale sau personale daca interesele minorului cer o astfel de masura. In acest caz, ea stabileste potrivit cu imprejurarile felul si intinderea garantiilor.

Plangerea impotriva tutorelui

Art.165 Minorul care a implinit 14 ani, consiliul de familie, oricare membru al acestuia, precum si toti cei prevazuti in art.121 pot face plangere la instanta tutelara cu privire la actele sau faptele tutorelui pagubitoare pentru minor.

(2) Plangerea se solutioneaza de urgenta, prin incheiere executorie, de catre instanta tutelara cu citarea partilor si a membrilor consiliului de familie. Minorul care a implinit 14 ani va fi ascultat, daca instanta tutelara considera ca este necesar.

Sectiunea a 6-a

Incetarea tutelei

Cazuri de incetare

Art.166 (1) Tutela inceteaza in cazul in care nu se mai mentine situatia care a dus la instituirea tutelei, precum si in cazul mortii minorului.

(2) Functia tutorelui inceteaza prin moartea acestuia, prin indepartarea de la sarcina tutelei sau prin inlocuirea tutorelui.

Moartea tutorelui

Art.167 (1) In cazul mortii tutorelui, mostenitorii sai au datoria de a instiinta instanta tutelara.

(2) Pana la numirea unui nou tutore, ei vor prelua sarcinile tutelei. Daca sunt mai multi mostenitori, acestia pot desemna, prin procura speciala, pe unul dintre ei, sa indeplineasca in mod provizoriu sarcinile tutelei.

(3) Daca mostenitorii sunt minori, instiintarea instantei tutelare se poate face de orice persoana interesata, precum si de cele aratate la art.121. In acest caz, mostenitorii tutorelui nu vor prelua sarcinile tutelei, ci instanta tutelara va numi de urgenta un curator special, care poate fi executorul testamentar.

Indepartarea tutorelui

Art.168 - In afara altor cazuri prevazute de lege, tutorele este indepartat daca savarseste un abuz, o neglijenta grava sau alte fapte care il fac nedemn de a fi tutore, precum si daca nu isi indeplineste in mod corespunzator sarcina.

Numirea curatorului special

Art.169 Pana la preluarea functiei de catre noul tutore, in cazurile prevazute de art.167 si 168, instanta tutelara poate numi un curator special.

Darea de seama generala

Art.170 (1) La incetarea din orice cauza a tutelei, tutorele sau, dupa caz, mostenitorii acestuia sunt datori ca, in termen de cel mult 30 de zile, sa prezinte instantei tutelare o dare de seama generala. Tutorele are aceeasi indatorire si in caz de indepartare de la tutela.

(2) Bunurile care au fost in administrarea tutorelui vor fi predate, dupa caz, fostului minor, mostenitorilor acestuia sau noului tutore.

Descarcarea de gestiune

Art.171 (1) Dupa predarea bunurilor, verificarea socotelilor si aprobarea lor, instanta tutelara va da tutorelui descarcare de gestiunea sa.

(2) Chiar daca instanta tutelara a dat tutorelui descarcare de gestiune, acesta raspunde pentru prejudiciul cauzat din culpa sa.

(3) Tutorele care inlocuieste un alt tutore are obligatia sa ceara acestuia repararea prejudiciilor pe care le-a cauzat minorului din culpa sa, sub sanctiunea de a fi obligat el insusi de a repara aceste prejudicii.

Amenda civila

Art.172 (1) In cazul refuzului de a continua sarcina tutelei, in alte cazuri decat cele prevazute la art.129 alin.(2), tutorele poate fi sanctionat cu amenda civila, in folosul statului, care nu poate depasi valoarea unui salariu minim pe economie. Amenda poate fi repetata de cel mult trei ori, la interval de cate 7 zile, dupa care se va numi un alt tutore.

(2) De asemenea, daca tutorele, din culpa sa, indeplineste defectuos sarcina tutelei, va fi obligat la plata unei amenzi civile, in folosul statului, care nu poate depasi trei salarii medii pe economie.

(3) Amenda civila se aplica de catre instanta tutelara, prin incheiere executorie.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1328
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site