Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


CERERE DE INFORMATII PRIVIND DREPTUL LA PRESTATII FAMILIALE IN STATUL DE RESEDINTA AL MEMBRILOR FAMILIEI

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micCOMISIA ADMINISTRATIVA    A se vedea «Instructiunile» de la pagina 4 

E 411

 
  PENTRU SECURITATEA SOCIALA A

LUCRATORILOR MIGRANTI

CERERE DE INFORMATII PRIVIND DREPTUL LA PRESTATII FAMILIALE
IN STATUL DE RESEDINTA AL MEMBRILOR FAMILIEI

Regulament 1408/71 : art. 76

Regulament 574/72 : art. 10

A.    Cerere de atestat

Institutia competenta pentru acordarea prestatiilor familiale in statul membru in care salariatul sau lucratorul independent isi exercita activitate, care doreste sa stie daca un drept la prestatii familiale exista in statul membru de resedinta al membrilor familiei, completeaza partea A in 2 exemplare, pe care le transmite institutiei de la locul de resedinta a membrilor familiei

Salariat

Lucrator independent

Nume (1a) :

Prenume

Nume anterioare(1a

Locul nasterii (2)

Data nasterii

Sex

Nationalitate

Numar de identificare/ asigurare

Adresa (4) :

Sot (fost sot) sau alta(e) persoana(e) al caror drept la prestatii familiale trebuie verificat in tara de resedinta a membrilor familiei

Nume (1a) :

Prenume

Nume anterioare (1a

Data nasterii

Numar de identificare/ asigurare

Adresa (4) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Legatura de rudenie cu membrii familiei desemnati la rubrica 3

Perioada pentru care este solicitata informatia: ……………………………………………………………………………………………………

Membrii familiei (6)

Nume (1a

Prenume

Data
nasterii

Legatura de
rudenie (5)

Locul de
resedinta (7)

Numarul de identificare/ asigurare (3)Date privind activitatea profesionala exercitata in tara de resedinta a membrilor familiei

Angajator :    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa (4) :    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Activitate independenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Situatie asimilata unei activitati profesionale potrivit Hotararii nr. 119 (15)

Institutia competenta

Denumire : ………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa (4) :    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numar de referinta al dosarului (8) :    ………………………………………………………………………………………………………………..

Stampila

Data: ……………………………………………………..

Semnatura
………………………………………………………………

B. Atestat

A se completa de catre institutia competenta de la locul de resedinta al membrilor familiei sau de angajatorul persoanei mentionate la rubrica 2 (9)

Atestat al institutiei competente pentru prestatiile familiale de la locul de resedinta al membrilor familiei sau angajatorului

Persoana mentionata la rubrica 2, pe perioada cuprinsa intre …………………… si ……………………………………………………….

a exercitat o activitate profesionala (sau s-a aflat intr-o situatie asimilata potrivit Hotararii nr. 119) (15)

Intre data de ……………………..… si data de ……………………………

nu a exercitat o activitate profesionala (sau nu s-a aflat intr-o situatie asimilata potrivit Hotararii nr. 119) (15)

Intre data de ……………………… si data de …………………………….

Persoana desemnata la rubrica 2 pentru perioada cuprinsa intre …………………………….. si … ……………………………………………

are dreptul la prestatii familiale pentru membrii familieicuantumul global al prestatiilor familiale : …………………………………………………………………………………………………….

nu are dreptul la prestatii familiale, deoarece:

nu a formulat o cerere (10)

Venitul persoanelor prevazute la rubrica 2 si 3 (4a)

Detalierea prestatiilor familiale prevazute la rubrica 6, pe membru de familie (11)

Nume

Prenume

Data
nasterii

Legatura de
rudenie

Locul de
resedinta

Informatii suplimentare pe membru de familie

Membru de familie

Tipul prestatiei (14)

Cuantum (12)

Periodicitate (saptamanal/lunar)

Angajatorul persoanei mentionate la rubrica 2 (9)

Numele angajatorului (daca este companie, denumire juridica) :    ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa (4) :    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

StampilaData : …………………………………………………….

Semnatura:

Institutia de la locul de resedinta a membrilor familiei (13)

Denumire:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa (4) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numar de referinta al dosarului: ……………………………………………………………………………………………………………………

Stampila

Data : …………………………………………………….

Semnatura:


INSTRUCTIUNI

Formularul trebuie sa fie completat cu litere de tipar, utilizand numai spatiile punctate El se compune din 5 pagini; nici una dintre acestea nu poate fi suprimata, chiar daca nu contine nici o mentiune utila

NOTE

Sigla tarii careia apartine institutia care completeaza formularul: BE = Belgia; CZ = Republica Ceha; DK = Danemarca ; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franta; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia; LT= Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Tarile de Jos; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Regatul Unit; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elvetia.

(1a) Pentru resortisantii spanioli, a se indica cele doua nume de nastere. Pentru resortisantii portughezi, a se indica toate numele (prenume,

nume, numele inainte de casatorie) conform starii civile, asa cum este inscrisa in cartea de identitate sau pasaport

Pentru regiunile portugheze, a se indica de asemenea parohia si autoritatea locala.

In cazul in care formularul este trimis la o institutie ceha, a se mentiona numarul nasterii; in cazul unei institutii cipriote, pentru resortisantul cipriot, a se indica numarul de identificare cipriot, daca nu este resortisant cipriot, numarul din certificatul de inregistrare al strainilor (ARC); in cazul unei institutii daneze, a se indica numarul CPR ; in cazul unei institutii finlandeze, a se indica numarul de inregistrare al populatiei ; in cazul unei institutii suedeze, a se indica numarul personal (personnummer) ; in cazul unei institutii islandeze, a se indica numarul personal de identificare (kennitala); in cazul unei institutii din Liechtenstein, a se indica numarul de asigurare AHV; in cazul unei institutii lituaniene, a se indica numarul personal de identificare; in cazul unei institutii din Letonia, a se indica numarul de identitate de stat; in cazul unei institutii din Ungaria, a se indica numarul TAJ (identificarea asigurarii sociale); in cazul unei institutii din Malta, pentru resortisantii maltezi, a se indica numarul cardului de identitate, sau, pentru persoanele care nu au nationalitate malteza, a se indica numarul de securitate sociala maltez; in cazul unei institutii norvegiene, a se indica numarul personal de identificare (fψdselsnummer); in cazul unei institutii belgiene, a se indica numarul de securitate sociala national (NISS); in cazul unei institutii germane privind sistemul general de asigurari de pensie, a se indica numarul de asigurare (VSNR); in cazul unei institutii spaniole, a se indica numarul care apare pe cardul national de identitate (DNI) sau NIE, in cazul cetatenilor straini, chiar si in situatia in care cardul este expirat; in cazul unei institutii poloneze, a se indica numerele PESEL si NIP; in cazul unei institutii portugheze, a se indica numarul de inregistrare din sistemul general de pensii, daca persoana in cauza a fost asigurata in sistemul de securitate sociala pentru functionarii publici in Portugalia; in cazul unei institutii slovace, a se indica numarul de nastere; in cazul unei institutii din Slovenia, a se indica numarul personal de identificare (EMSO) si numarul fiscal; in cazul unei institutii suedeze, a se indica numarul de asigurare AVS/AI (AHV/IV).

Strada, numar, cod postal, localitate, tara. Daca formularul este transmis unei institutii din Ungaria, a se indica, de asemenea, ultima     adresa din Ungaria.

(4a) Pentru institutiile cehe, a se prezenta actele de venit ale persoanelor prevazute la punctele 2 si 3. Cand prestatiile sunt solicitate pana la 30 septembrie, anul in curs, actele de venit se refera la anul calendaristic care preceda anul anterior; cand prestatiile sunt solicitate dupa 1 octombrie, anul in curs, actele de venit se refera la anul calendaristic anterior. A se indica toate tipurile de venit, in functie de sursa acestora (angajare, activitati independente, chirii, cheltuieli de intretinere, etc), inclusiv prestatiile (ajutorul de somaj, pensii, indemnizatii pentru boala, prestatii familiale, etc).

A se indica legatura de rudenie a fiecarui membru al familiei cu lucratorul, folosind urmatoarele abrevieri:

A = copil legitim. In Spania si Polonia, copil nascut din casatorie (matrimonial) si copil nascut in afara casatoriei (nematrimonial),

B = copil legitim,

C = copil adoptiv,

D = copil natural (atunci cand declaratia este completata in numele unui lucrator masculin, copiii naturali nu trebuie sa fie mentionati decat daca paternitatea sau obligatia de plata a pensiei alimentare a lucratorului a fost recunoscuta oficial),

E = copil al sotului/sotiei care face parte din gospodaria lucratorului,

F = nepoti, frati si surori pe care persoana interesata i-a primit in familia sa. La fel si nepotii si nepoatele de pana la rangul III, daca institutia competenta este o institutie din Grecia. Daca institutia competenta este poloneza, doar nepotii si fratii/surorile de mama sau tata a caror tutore legal este persona indreptatita sau sotul sau sotia acesteia.

G = alti copii care fac parte permanent din gospodarie, pe acelasi picior de egalitate cu copiii lucratorului (copii primiti intr-o familie de substitutie, care au acelasi statut cu copiii lucratorului). Daca institutia competenta este poloneza, doar alti copii a caror tutore legal este persoana indreptatita sau sotul sau sotia acestuia.

H = pentru institutiile cehe a se indica si alte forme de custodie (custodie acordata urmare a unei hotarari judecatoresti, altor persoane decat parintilor, tutorilor, curatorilor, etc.) Celelalte relatii de rudenie (de exemplu : bunic) trebuie sa fie indicate cu numele complet. Conform legislatiei cehe, copiii legitimi si adoptivi sub B si C au statut egal.

Pentru institutiile norvegiene, a se indica numai copiii in varsta de pana la 16 ani. Pentru institutiile din Lituania, a se indica numai copiii cu varsta mai mica de 15 ani, iar daca frecventeaza institutii de invatamant generale sau profesionale, si nu primesc burse sau nu sunt casatoriti, si copiii cu varsta mai mica de 20 de ani.

Daca membrul familiei are alta adresa decat cea indicata la punctul 2.3, a se indica alta adresa in rubrica de mai jos. Pentru institutiile letoniene si norvegiene, a se indica daca copilul isi are resedinta intr-un orfelinat, o scoala speciala sau o alta institutie rezidentiala.

Nume si prenume : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa (4) :    …………………………………………………………………………………………………………………..……………………

Pentru a fi utilizat de institutia emitatoare.

Atestatul trebuie completat de angajator numai atunci cand acesta trebuie sa plateasca prestatiile familiale ale tarii de resedinta.

In acest caz, institutia de la locul de resedinta indica valoarea prestatiilor familiale care ar fi acordate daca ar fi introdusa o cerere. Atunci cand nu dispune de informatii suficiente pentru aceasta, respectiva institutie se limiteaza sa mentioneze, la rubrica 7, baremul prevazut de legislatia sa pentru fiecare membru al familiei.

Pentru prestatiile familiale norvegiene, a se indica numai cuantumul total.

Eventual, a se indica baremul vizat la nota (10).

A se completa de institutia de la locul de resedinta al membrilor familiei sau, in lipsa, de organismul de legatura.

Pentru institutiile slovace si cehe a se indica tipul prestatiilor familiale.

Jurnalul Oficial C 295, 2.11.1983, p.3.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1750
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site