Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Sistemul achizitiilor publice

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micSistemul achizitiilor publice

Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico-economico -tehnica a societatii romanesti.Scopul general al sistemului achizitiilor publice    este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea si imbunatatirea mediului de viata al comunitatii.

Intre elementele componente ale sistemului intervin relatii specifice atingerii scopului general.

In cadrul sistemului, elementele componente interactioneaza intre ele conditionandu-se, potentandu-se sau anihilandu-se unele pe celelalte.

Elementele componente ale sistemului sunt:

Ø     autoritatea de reglementare;

Ø     autoritatile contractante;

Ø     operatorii economici;

Ø     supraveghetorii sistemului.

Relatiile care se stabilesc intre elementele sistemului sunt de regula:

Ø     de comert, unde o parte solicita sa cumpere produse, servicii si lucrari si cealalta sa le vanda;

Ø     de suport, unde o parte solicita sprijin pentru aplicarea regulii jocului si cealalta il ofera;

Ø     de supraveghere, unde o parte aplica regula jocului si cealalta verifica aplicarea corecta a acesteia;

Ø     de infaptuire a dreptatii, unde partea lezata isi valorifica un drept pe calea actiunii in instanta.

Regula jocului este creata de autoritatea de reglementare si consta in normele aplicabile in procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

Sistemul achizitiilor publice desemneaza totalitatea regulilor si actiunilor referitoare la cheltuirea banilor publici si in care cererea lansata de organismele de interes public se intalneste cu oferta propusa de un operator economic.

Autoritatea de reglementare

In cadrul sistemului de achizitie publica autoritatea de reglementare este reprezentata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP.

ANRMAP este o institutie publica independenta, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.

Rolul fundamental al ANRMAP este elaborarea, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice.

Autoritati contractante

In cadrul sistemului, autoritatile puterii publice si alte persoane juridice de drept privat ce desfasoara activitati in domeniul utilitatilor sunt denumite autoritati contractante si joaca rolul de cumparator. Acestea, dispunand de resurse financiare, incearca sa satisfaca nevoile comunitatii de produse, servicii ori lucrari publice prin atribuirea de contracte.

Este autoritate contractanta

Ø     oricare organism al statului - autoritate publica sau institutie publica - care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local.

Exemple: Ministerul Administratiei Publice, Agentia Nationala a Mediului, Consiliul Judetean AlbaØ     oricare organism de drept public, altul decat cele de mai sus, cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:

este finantat, in majoritate, de catre o alta autoritate contractanta;

se afla in subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante;

in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta.

Exemplu: Societatea Romana de Radiodifuziune, Societatea Romana de Televiziune, Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian.

Ø     oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante;

Exemplu: Asocierea dintre Cancelaria Primului - Ministru si ANRMAP, formata pentru atribuirea unui contract de furnizare 100 de computere si imprimante.

Ø     oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe activitati relevante atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati.

Nota: Este o intreprindere publica acea persoana care desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare:

a unor drepturi de proprietate sau

a participatiilor financiare, sau

a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare,

influenta dominanta a unei autoritati contractante

Se prezuma ca asupra unei intreprinderi publice se exercita o influenta dominanta de catre o autoritate contractanta daca aceasta din urma se afla, direct sau indirect, in cel putin una din urmatoarele situatii:

detine majoritatea capitalului subscris;

detine controlul majoritatii voturilor in organul de conducere;

poate numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia.

Ø     oricare subiect de drept, altul decat cele de mai sus, care desfasoara una sau mai multe activitati relevante in baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati.

Exemple: Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice, Regia Autonoma de Transport Bucuresti, Regia Autonoma Apa- Canal Timisoara, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice 'Transelectrica' S.A, Compania Nationala Administratia Porturilor.

1.3. Operatori economici

Operatorii economici joaca, in cadrul sistemului achizitiilor publice, rolul:

Ø     fie, al vanzatorului,

Ø     fie, al prestatorului,
Ø     fie, al executantului.

Operatorii economici sunt interesati sa intre in relatii contractuale cu organismele statului pentru a-si atinge scopul pentru care s-au infiintat de a desfasura activitati in conditii de eficienta economica.

Ø         Prin operator economic se intelege orice furnizor, prestator sau executant care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executa lucrari

Ø         Calitatea de operator economic o poate detine:

fie, o persoana fizica,

fie, o persoana juridica,

fie, un grup de astfel de persoane

de drept public sau de drept privat.

Nota: Persoana juridica de drept public este acea entitate infiintata printr-un act administrativ emis de o autoritate a statului.

Persoana juridica de drept privat este acea entitate infiintata potrivit Legii nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Supraveghetorii sistemului

Cei ce supravegheaza modul de functionare a sistemului achizitiilor publice sunt:

Ø     Ministerul Finantelor Publice

Ø     Curtea de Conturi

Ø     ANRMAP

Ø     Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Ministerul Finantelor Publice - organ de specialitate al administratiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Curtea de Conturi - este autoritatea publica a statului care exercita auditul extern in sectorul public in calitate de institutie suprema de audit.

ANRMAP - Autoritatea de reglementare in domeniul achizitiilor publice, prin Directia generala de control, verifica si avizeaza anunturile de intentie, de participare si de atribuire, verifica rapoartele de evaluare, emite acordul pentru incheierea contractului de achizitie publica in cazul in care controlul efectuat nu a evidentiat incalcari sau eludari ale legislatiei in domeniul achizitiilor publice, impune masuri corective, aplica santiunile si amenzile prevazute de lege pentru eludarea sau incalcarea prevederilor legislative in domeniul atribuirii contractelor de achizitie publica.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliu - este un organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala.

Consiliul are urmatoarele competente:

Ø     sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire inainte de incheierea contractului; si

Ø     sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate de autoritatea contractanta in atribuirea unui contract de achizitie publica; si

Ø     sa emita opinie asupra litigiului dedus judecatii daca instanta de judecata solicita acest lucru.

Atentie! Referitor la supraveghere nu trebuie uitat nici rolul controlului judecatoresc a carui punere in miscare o poate face orice persoana care considera ca i-a fost lezat un interes legitim pe parcursul aplicarii unei proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica.

In fapt, justitia este singura putere care detine suprematia in supravegherea respectarii legii.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1261
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved