Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Raport de Activitate in Judetul Arges (GRASP)

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micRaportde Activitate in Judetul Arges

In parteneriat cu Academy for Educational Development (AED)

7250 Woodmont Ave. Suite 200, Bethesda, MD 20814

11 Grigore Mora, Sector 1, Bucharest, Romania

Phone +40-21-20-80-600. Fax +40-21-20-80-627

 
Finantat de Guvernul Statelor Unite ale Americii prin Agentia pentru Dezvoltare Internationala (USAID)

Multumiri

Echipa Programului GRASP doreste sa aduca sincere multumiri Consiliului Judetean Arges, Primariei municipiului Pitesti, administratiilor publice locale si ONG-urilor, membre ale Grupului Integrat de Actiune, pentru colaborarea excelenta de care au dat dovada pe intreaga perioada a activitatii programului. Am dori sa multumim in special:

    Dlui Ion Mihailescu - Presedintele Consiliului Judetean Arges, in perioada 2000-2004;

    Dlui Tudor Pendiuc - Primarul municipiului Pitesti;

    Dlui Lucian Cioran - Primarul comunei Mozaceni;

    Dlui Ghiorghita Botarca - Primarul Topoloveni;

    Dlui Vasile Costescu - Primarul Mioveni;

    Dnei Ortensia Oprea, dlui Cornel Olteanu, dlui Adrian Negrilescu - Consiliul Judetean Arges;

    Dlui Gorun Constantin - Transporturi Dacia SA;

    Dlui Ion Glisca, dlui Constantin Gorneanu - Asociatia Intreprinzatorilor Particulari din Mioveni;

    Dnei Emanuela Pendiuc - Asociatia Tinerii pentru Terra;

    Dlui Aurelian Blanatui - Primaria Mioveni.

Capitolul


Expunere Sumara a Activitatilor in Judet

    Acordarea unei finantari nerambursabile in valoare de 33.795 USD Asociatiei "Tineri pentru Terra" pentru realizarea proiectului social "Tineri activi implicati in comunitatile locale";

    Prezentarea unui program integrat de abordare a serviciilor sociale;

    Chestionarea a 30 de organizatii guvernamentale si non guvernamentale furnizoare de servicii sociale, privind planificarea si bugetarea serviciilor sociale din judet;

    Implementarea mecanismului de monitorizare a calitatii serviciului de salubrizare, cu participarea cetatenilor, in localitatile Curtea de Arges si Topoloveni;

    Instruirea a cel putin 13 functionari publici din judet in domeniul aplicarii corecte a prevederilor legilor transparentei si liberului acces la informatii de interes public;

    Instruirea a cel putin 19 functionari publici din judet in domeniul aplicarii procedurii de achizitii publice;

    Elaborarea planului strategic de dezvoltare locala pentru localitatea Mioveni si acordarea de asistenta tehnica in implementarea lui;

    Instruirea a 4 reprezentati ai localitatii Mioveni, inclusiv un functionar public si un consilier local, in domeniul dezvoltarii economice locale cu ocazia vizitei de lucru in Cehia si Slovacia;

    Acordarea unei finantari nerambursabile in valoare de 30.000 USD Primariei Pitesti, pentru implementarea unui sistem informational capabil sa integreze bazele de date a 4 servicii importante;

    Acordarea unui voucher in valoare de 25.500 USD Consiliului Judetean Arges pentru achizitionarea unui pachet de servicii de consultanta si instruire in domeniul scrierii si managementului de proiecte pentru personalul propriu si reprezentantii partenerilor sociali.

Capitolul


Realizari conform Obiectivelor Planului de Lucru al Grupului Integrat de Actiune

Obiectivul Unu: Dezvoltarea de programe pentru tineri, Rroma si persoane cu handicap fizic.    Obiectivul Doi: Dezvoltarea de parteneriate intre societatea civila si autoritatile locale in domeniul serviciilor sociale.

Pentru realizarea cu succes a scopurilor propuse la obiectivele unu si doi, programul GRASP a oferit in luna septembrie 2003 o finantare nerambursabila in valoare de 33.795 USD Asociatiei locale Tineri pentru Terra" pentru realizarea proiectului Tineri activi implicati in comunitatile locale". Proiectul s-a derulat cu participarea activa a administratiilor publice locale din Pitesti si Mozaceni. Scopul proiectului este de a sustine dezvoltarea profesionala a cel putin 250 de tineri prin consiliere, instruire si informare.

In urma implementarii proiectului, 40 de tineri cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani din municipiul Pitesti au beneficiat de informare si consiliere profesionala, 48 de tineri din comuna Mozaceni au absolvit cursurile de informatica si limba engleza, iar 420 de tineri din Pitesti au participat la cursurile: Tehnici de cautare a unui loc de munca", Scrisoarea de intentie si CV-ul", Interviul ocupational", Contractul individual de munca" si Autocunoasterea si planificarea carierei". Pana la finalizarea proiectului vor mai fi lansate pagini web pentru componenta Pitesti si componenta Mozaceni si organizate intalniri a tinerilor din cele doua comunitati cu oameni care au reusit sa-si dezvolte o afacere.

Pe langa sustinerea proiectului de mai sus, GRASP a mai contribuit la prezentarea unui program integrat de abordare a serviciilor sociale din prisma calitatii si costurilor necesare, prin chestionarea a 30 de organizatii guvernamentale si non guvernamentale furnizoare de servicii sociale privind planificarea si bugetarea acestora si a oferit consultanta pentru crearea unui centru pilot de asistare a victimelor violentei domestice.

Obiectivul Trei: Imbunatatirea interactiunii dintre cetateni si autoritatile publice locale

In cadrul acestui obiectiv, GRASP a oferit si facilitat cateva activitati specifice de asistenta tehnica care includ organizarea unui sistem de monitorizare, cu participarea cetatenilor, a calitatii serviciului public de salubrizare a localitatii si instruirii privind aplicarea legilor transparentei, liberului acces la informatii de interes public si achizitii publice.

Monitorizarea calitatii serviciului public de salubrizare a localitatii cu participarea cetatenilor

In vederea ameliorarii calitatii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor si a relatiei dintre administratia publica locala si operator, pe de o parte, si cetatenii-clienti, pe de alta parte, GRASP a acordat asistenta tehnica Primariilor Curtea de Arges si Topoloveni in implementarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciului cu participarea voluntara a cetatenilor. In ambele localitati au fost desemnati monitori din randul cetatenilor, tiparite pliante cu informatii despre serviciu si au fost colectate si prelucrate rezultatele pentru primele luni de monitorizare. Tot cu sustinerea GRASP, administratiile publice respective au organizat audieri publice pe marginea rezultatelor sistemului de monitorizare. Proiectul respectiv a creat conditii favorabile pentru o buna colaborare intre administratii si cetateni si pentru conjugarea eforturilor in vederea ameliorarii unui serviciu public extrem de important pentru calitatea vietii.

Transparenta

Pe data de 23 septembrie 2003, GRASP a organizat o sesiune de instruire privind implementarea prevederilor legii trasparentei si accesului liber la infomatii de interes public, pentru 13 reprezentati ai administratiilor locale din Judetul Arges. Iar pe data de 19 septembrie 2004, GRASP a instruit 19 reprezentanti ai Consiliului Judetean si administratiilor locale in domeniul achizitiilor publice. Expertii locali interesati au avut posibilitatea de a-si aprofunda cunostintele in materie de achizitii publice in cadrul unor instruiri suplimentare oferite de Program, cu ocazia celor 5 sesiuni regionale organizate in 2004, odata cu lansarea programului de vouchere al GRASP.

Alte activitati:

Pe langa activitatile mentionate mai sus, menite sa raspunda obiectivelor stabilite de Grupul Integrat de Actiune Arges, GRASP a sustinut si alte initiative importante pentru comunitatile locale. Astfel, in Mioveni, programul GRASP si consultantul acestuia, Berman Grup, au acordat asistenta tehnica directa administratiei locale si comunitatii oamenilor de afaceri pentru realizarea Planului Local de Dezvoltare Strategica. Dupa aprobarea acestuia, GRASP a continuat sa acorde asistenta tehnica in timpul implementarii, prin crearea comisiei locale de monitorizare, a asociatiei oamenilor de afaceri si a unui nou departament responsabil pentru dezvoltarea economica locala. In aceeasi ordine de idei, in perioada 18-25 octombrie 2003, 4 reprezentanti ai localitatii Mioveni, printre care si 2 reprezentanti ai administratiei locale, au participat la vizita de lucru organizata de Berman Grup in Cehia si Slovacia. Programul a inclus 5 vizite, precum si anumite activitati de formare profesionala de scurta durata. Principalele teme abordate in cadrul vizitelor intreprinse s-au referit la planificarea strategica a dezvoltarii economice, implementarea acesteia, importanta parteneriatelor public-private, finantarile din partea UE, reabilitarea zonelor industriale, sustinerea IMM-urilor si colaborarea dintre administratiile publice locale si agentii economici.

La cererea Primariei Pitesti, Programul GRASP a acordat, de asemenea, asistenta tehnica si o cofinantare nerambursabila municipiului, in valoare de 30.000 USD, pentru crearea unei aplicatii IT capabile sa integreze bazele de date a patru servicii diferite si anume: impozite si taxe locale, autorizatii si permise de constructii, executie bugetara si stare civila. Contractorul local, selectat cu participarea programului GRASP, a realizat o evaluare completa a situatiei existente, a proiectat, elaborat si implementat aplicatia. Realizarea cu succes a acestui proiect va ridica gradul de eficienta a subdiviziunilor respective ale administratiei locale si calitatea serviciilor prestate populatiei.

In cadrul programului de vouchere, GRASP a acordat Consiliului Judetean Arges o finantare nerambursabila in valoare de 25.500 USD, pentru achizitionarea unui pachet de servicii de consultanta si instruire pentru personalul propriu si reprezentantii partenerilor sociali. Serviciile respective includ pregatire si consiliere in vederea obtinerii de finantari pentru lucrari de infrastructura. In urma acestei activitati, 25 de functionari publici din directiile strategie, dezvoltare regionala si integrare europeana au fost instruiti in managementul si scrierea proiectelor de finantare. Astfel, persoanele instruite vor putea sa identifice cu succes oportunitatile de finantare, sa redacteze propunerile de proiect si sa implementeze proiectele respective. Mai mult decat atat, cele 99 de comune din Judetul Arges vor avea posibilitatea sa primeasca consultanta directa in domeniile de interes local.

Proiecte scrise si depuse de persoanele instruite din cadrul Consiliului Judetean Arges

"Pentru o copilarie fericita Birou de consiliere si sprijin pentru familii in dificultate'. Solicitant: Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Arges, finantat prin fondul "Investitii in servicii sociale' al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu fonduri provenite de la Banca Mondiala, valoarea totala fiind 992.925.840 lei;

- "Aceasta este sansa noastra', proiect infrastructura, alimentare cu apa, Programul Phare - Sprijin pentru Strategia Nationala de Imbunatatire a Situatiei Romilor, in curs de evaluare; Solicitant: Consiliul Local Merisani; valoare totala a proiectului: 140.000 EURO;

- Strategia de dezvoltare a judetului Arges 2006-2008 - "Fondul de modernizare a administratiei publice locale', in curs de evaluare; Solicitant: Consiliul Judetean Arges;

- "O punte intre civilizatii' - proiect infrastructura, reabilitare pod, Programul Phare - Sprijin pentru Strategia Nationala de Imbunatatire a Situatiei Romilor, in curs de evaluare; Solicitant: Consiliul Local Cetateni; valoare totala a prioiectului: 162.00 EURO;

- "Si noi avem dreptul la sanatate' - proiect sanatate, Programul Phare - Sprijin pentru Strategia Nationala de Imbunatatire a Situatiei Romilor; Solicitant: Consiliul Local Budeasa; valoare totala a proiectului: 26.000 EURO;

- "Centru de informare europeana', Fond EUROPA, in curs de evaluare; Solicitant: Fundatia "Acsiunea Civica' Bucuresti; valoare totala a proiectului: 36.000 EURO;

- "Sanatatea inainte de toate' - sprijin pentru imbunatatirea starii de sanatate a comunitatii de romi din comuna Malureni; Solicitant: Consiliul Local Malureni. Proiectul este finantat de Programul Phare - Sprijin pentru Strategia Nationala de Imbunatatire a Situatiei Romilor, cu o suma de 35.000 EURO;

- "Beneficiile civilizatiei, introducere de apa potabila in comuna de romi', Programul Phare - Sprijin pentru Strategia Nationala de Imbunatatire a Situatiei Romilor; Solicitant: Consiliul Local Malureni; valoarea totala a proiectului: 90.152,60 EURO;

- "Impreuna pentru un mediu curat', Programul Consolidarea Societatii Civile in Romania - Adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar in domeniile protectiei mediului, protectiei consumatorului si in alte sectoare ale dezvoltarii socio-economice; Solicitant: REC Bucuresti; valoare totala a proiectului: 70.000 EURO - in curs de elaborare.

Capitolul


Perspective

Prin Protocolul de Colaborare din data de 4 iunie 2003, semnat intre programul GRASP si Grupul Integrat de Actiune din Judetul Arges, GRASP s-a angajat sa ofere asistenta tehnica si instruire membrilor semnatari ai Grupului Integrat de Actiune pentru o perioada limitata de aproximativ 20 de luni, in vederea atingerii obiectivelor stabilite.

Prezentul raport reprezinta o recapitulare a colaborarii noastre si ne ofera motive suficiente de a felicita membrii GIA pentru rezultatele obtinute.

Datorita resurselor limitate ale GRASP si necesitatii de a oferi asistenta tehnica unui numar important de administratii publice locale din Romania, suntem nevoiti sa incheiem activitatea noastra cu Consiliul Judetean Arges si alti membrii ai Grupului Integrat de Actiune, urmand, in continuare, sa lucram doar cu un numar restrans de administratii publice locale printre care si Primaria municipiului Pitesti.

Cu toate acestea, membrii Grupului Integrat de Actiune din judetul Arges vor putea beneficia de asistenta tehnica si schimb de experinta la standardele GRASP, din partea asociatiilor profesionale cu care vom continua sa lucram si in cadrul retelelor noastre educationale.

Suntem convinsi ca expertii administratiilor publice locale din judet care au beneficiat de instruire si asistenta tehnica vor aplica cu succes cunostintele si deprinderile obtinute in beneficiul comunitatilor locale respective.

Anexa 1: Copia Protocolului de Colaborare


Partile protocolului si obiectivele acestuia

Obiectivul prezentului Protocol de Colaborare este acela de a stabili cadrul de colaborare dintre Development Alternatives Inc. (DAI) si Grupului Integrat de Actiune Arges (denumit in continuare "Grup Integrat de Actiune"), in cadrul initiativei comune de implementare a programului denumit "Reforma Administratiei Publice Locale prin Parteneriate Durabile" (denumit in continuare "Programul"). Programul este finantat de catre Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala ("USAID").

Obiectivul acestui program de asistenta este acela de a indeplini Obiectivul Strategic Nr. 2.3 al USAID Romania: Imbunatatirea Gradului de Democratizare al Administratiei Publice Locale. Rezultatele preliminare pe care le anticipam, determinate pe baza necesitatilor existente la nivelul fiecarui Grup Integrat de Actiune, includ: a) autoritatile administratiei publice locale finantate in mod adecvat si orientate spre indeplinirea de servicii, si b) o mai buna Interactiune intre cetateni si Institutiile publice locale. Scopul Programului este acela de a obtine aceste rezultate prin construirea unui parteneriat durabil intre sectorul public si sectorul privat, pe baza caruia sa se poata solutiona probleme existente la nivelul comunitatii.

Cadrul general

DAI si echipa de firme subcontractoare partenere va acorda asistenta acestui Grup Integrat de Actiune in cadrul procesului de punere in aplicare a Planului de Actiune pentru judetul Arges, prin intermediului unei echipe de experti ai Programului. Planul de Actiune Arges este anexat prezentului Protocol si face parte din acesta. Echipa Programului va oferi asistenta tehnica, instruire, consultanta practica, precum si asistenta directa in toate sau in oricare din urmatoarele domenii: gestionarea administratiei publice locale, transparenta si responsabilizarea administratiei publice locale, dezvoltare institutionala pentru organizatii ale societatii civile, participare cetateneasca si dezvoltare economica locala. Exista posibilitatea adaptarii Planului de Actiune la nevoile ce apar pe masura ce acesta se implementeaza / evolueaza. Echipa Programului va colabora direct cu Grupul Integrat de Actiune, in vederea indeplinirii obiectivelor Planului de Actiune Arges precum si a activitatilor acestuia.

Reprezentare

Doamna Ortenzia Oprea, Sef Serviciu Strategie, Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana din cadrul Consiliului Judetean Arges sau reprezentantul acesteia va fi principala persoana de contact din partea Grupului Integrat de Actiune si va indeplini functia de persoana de legatura cu echipa Programului. Doamna Ortenzia Oprea se angajeaza sa comunice in mod regulat toate informatiile cu ceilalti membrii ai Grupului Integrat de Actiune, in ceea ce priveste evolutia Programului. Principala persoana de contact din partea echipei Programului va fi Adriana Stoica, in calitate de Director al Biroului Regional GRASP Bucuresti.

Roluri si responsabilitati

Ambele parti semnatare ale acestui Protocol se angajeaza sa colaboreze indeaproape, pentru stabilirea unor bune relatii de cooperare si pentru obtinerea unor succese comune in cadrul acestui Program. Durata de valabilitate a prezentului Protocol de Colaborare va corespunde duratei Programului.

DAI isi asuma responsabilitatea manageriala si financiara pentru indeplinirea sarcinilor de lucru prevazute de Program. Membrii Grupului Integrat de Actiune convin prin prezentul Contract sa ia toate masurile necesare pentru a facilita activitatea echipei programului, sa incurajeze si sa sustina asumarea unor angajamente la nivelul membrilor Grupului Integrat de Actiune si, daca este necesar, sa depuna toate eforturile pentru a depasi orice posibile obstacole sau reticente. DAI poate intrerupe asistenta acordata Grupului Integrat de Actiune in cadrul acestui Program, in cazul in care aceasta masura se impune in virtutea unor modificari la nivelul conditiilor de functionare sau in alte circumstante.

Partile semnatare ale prezentului Protocol de Colaborare convin sa monitorizeze si sa evalueze gradul de indeplinire a obiectivelor stabilite in cadrul Planul de Actiune, pentru a opera modificari, ajustari sau modificari, dupa caz. Echipa Programului va incerca sa identifice anumite persoane de contact suplimentare in cadrul institutiilor si organizatiilor reprezentate in Grupul Integrat de Actiune, persoane care sa monitorizeze performantele. Membrii Grupului Integrat de Actiune convin prin prezentul Protocol sa participe sau sa faciliteze participarea altora la, cel putin doua adunari semestriale, in cadrul carora sa se prezinte datele necesare procesului de monitorizare. In plus, reprezentantii Grupului Integrat de Actiune sau reprezentantii acestora convin prin prezentul Protocol sa participe la sesiuni de instruire necesare monitorizarii rezultatelor Programului si colectarii indicatorilor de performanta, ori de cate ori se va considera necesar de catre echipa Programului.

Partile semnatare ale prezentului Protocol de Colaborare convin sa se coordoneze indeaproape cu alte initiative de asistenta finantate de USAID pentru a maximiza, pe cat posibil, utilizarea eficienta a resurselor de dezvoltare oferite de catre USAID prin intermediul altor programe. In mod similar, echipa Programului si Grupul Integrat de Actiune vor incerca, ori de cate ori este posibil, sa ia in considerare si resursele provenite de la alti finantatori, pentru a implementa activitatile avute in vedere in cadrul Planului de Actiune, precum si pentru a-si indeplini obiectivele propuse, intr-un interval de timp rezonabil si corespunzator planului.

La anumite intervale de timp, GRASP va invita anumite persoane care iau parte la activitatile Programului, in numele unor autoritati ale administratiei publice locale sau ale organizatiilor societatii civile, sa se deplaseze in anumite locatii din Romania pentru a participa la anumite sesiuni de instruire, conferinte sau alte evenimente care au legatura cu implementarea acestui Program. In orice astfel de situatii, Programul va deconta cheltuielile de deplasare. De asemenea, va fi asigurata si cazarea, in cazul in care deplasarea dureaza mai mult de o zi. Ori de cate devine necesar, Programul va acoperi si cheltuieli de masa in cadrul unor evenimente desfasurate in cadrul Programului.

Programul nu va deconta cheltuielile cu masa, diurne sau cheltuieli de deplasare si alte cheltuieli neprevazute, pentru participantii care sunt rezidenti ai judetului in care se desfasoara activitatea Grupului Integrat de Actiune. In cazul in care, in baza reglementarilor, este necesara plata unei diurne, incheierea unui contract de munca sau orice alte acte legate de functia participantului in cadrul unei anumite autoritati a administratiei publice locale sau a unei organizatii a societatii civile, aceste obligatii vor cadea exclusiv in responsabilitatea respectivei autoritati a administratiei publice locale sau a respectivei organizatii a societatii civile.

In vederea promovarii unor succese inregistrate la nivelul administratiei publice locale, in afara autoritatilor administratiei publice locale si a societatii civile care participa in Program, Grupul Integrat de Actiune va depune toate eforturile necesare pentru impartasirea informatiilor si a bunelor practici rezultate cu alte judete, primarii, consilii locale, comune si organizatii ale societatii civile, cu care intretin relatii de colaborare. Programul va acorda asistenta in cadrul oricaror eforturi intreprinse de catre autoritati ale administratiei publice locale si organizatii ale societatii civile, in sensul impartasirii beneficiilor participarii, in masura maxima posibila.

Avand in vedere ca succesul Programului se bazeaza pe rezultatele obtinute prin Planul de Actiune Arges, prin prezentul Protocol membrii Grupului Integrat de Actiune convin asupra urmatoarelor:

A)        Sa aloce resursele de timp necesare pentru a permite personalului implicat in aceste activitati sa participe la anumite conferinte, ateliere si sesiuni de instruire in cadrul Programului;

B)        Sa ofere spatii adecvate pentru intalnirile din teritoriu, pentru sesiunile de instruire si pentru alte evenimente;

C)       Sa puna in aplicare conform planificarii, recomandarile privitoare la reforma, agreate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de catre organizatiile societatii civile;

D)       Sa depuna toate eforturile pentru asigurarea durabilitatii realizarilor obtinute de Program; si

E)        Sa mentina cele mai inalte standarde etice in exercitarea autoritatii lor, in cadrul Programului.

Semnat Astazi 4 iunie 2003 la Consiliul Judetean Arges

Membrii Grupului Integrat de Actiune:

Ion MIHAILESCU    presedinte

Consiliul Judetean Arges _______________

Mircea GEORGESCU    Vice presedinte

Consiliul Judetean Arges _______________

Ortenzia OPREA    Sef Serviciu Strategie, Dezvoltare Regionala,

Integrare Europeana

Consiliul Judetean Arges _______________

Tudor PENDIUC    Primar

Primaria Pitesti _______________

Nicolae DIACONU    Vice Primar

Primaria Curtea de Arges _______________

Lucian CIORAN    Primar

Primaria Mozaceni _______________

Dumitru ION Primar

Primaria Costesti _______________

Ghiorghita BOTARCA Primar

Primaria Topoloveni _______________

Adrian NICOLAESCU    Vice presedinte

CCIA Arges _______________

Adrian NEGRILESCU    Responsabil Program Agricol

Asociatia Arges Solidaire _______________

Cecilia CORNATEANU Presedinte

CDES Arges _______________

Emanuela PENDIUC    Presedinte

Asociatia Tineri Pentru Terra _______________

Sorin BARBU    Vice Presedinte

Asociatia Handicapatilor Arges _______________

Mihai Florin BADIU    Director Executiv

ARDELIE PRO MUSCELUL

Campulung Muscel _______________

governance reform and sustainable partnerships (GRASP)

earl mathers

GRUPUL INTEGRAT DE ACTIUNE ARGES

PLAN DE LUCRU

OBIECTIVUL 1 : DEZVOLTAREA SI EXTINDEREA PROGRAMELOR CARE ACOPERA NEVOILE TINERILOR, PERSOANELOR IN VARSTA, ETNICILOR RROMI SI ALE PERSOANELOR CU HANDICAP FIZIC.

ACTIVITATI

1. Infiintarea unui Grup Operativ pentru grupurile defavorizate (un Grup Operativ alcatuit din reprezentantii autoritatilor locale, ai organizatiilor societatii civile, ai tinerilor, varstnicilor si Rromilor) care sa elaboreze si sa participe activ la implementarea Planului de Actiune al serviciilor sociale pentru grupurile defavorizate.

Elaborarea si adoptarea Planului de Actiune al serviciilor sociale pentru grupurile defavorizate.

Revizuirea mecanismelor de furnizare de servicii si a standardelor de performanta actuale

Proiectarea si implementarea unui studiu de evaluare a nevoilor persoanelor cu probleme speciale, care includ tinerii, varstnicii, etnicii Rromi si persoanele cu handicap.

Organizarea de sedinte publice, consultari si alte evenimente participative similare pentru a informa cetatenii si potentialii beneficiari ai serviciilor despre rezultatele studiului de evaluare, precum si pentru a afla opinia acestora in legatura cu nivelul actual si cel necesar al serviciilor si al resurselor existente pentru asigurarea de servicii sociale.

2.4 Identificarea prioritatilor grupurilor defavorizate in ceea ce priveste introducerea de noi servicii sociale sau extinderea celor existente.

Proiectarea de servicii sociale noi sau extinderea celor existente pentru a raspunde nevoilor grupurilor defavorizate, stabilite ca populatie tinta.

Intarirea capacitatii furnizorilor de servicii locale pentru a acoperi nevoile grupurilor defavorizate, stabilite ca populatie tinta.

Aprobarea Planului de Actiune pentru Servicii Sociale ce vor fi oferite grupurilor defavorizate si recomandarea ca acesta sa fie aprobat de consiliile locale si de consiliul judetean.

2.8 Adoptarea de catre consiliile locale si consiliul judetean a Planului de Actiune pentru Servicii Sociale ce vor fi oferite grupurilor defavorizate.

Implementarea Planului de Actiune pentru grupurile defavorizate.

3.1 Oferirea serviciilor sociale noi si a celor extinse grupurilor defavorizate tinta (tineri, varstnici, etnici Rromi si persoane cu handicap).

Elaborarea si implementarea mecanismelor menite sa asigure furnizarea de servicii sociale in conformitate cu standardele de performanta stabilite; infiintarea de mecanisme de monitorizare si control al furnizarii serviciilor sociale din partea cetatenilor.

4.1 Definirea standardelor de performanta pentru furnizarea de servicii sociale.

4.2 Instruirea furnizorilor de servicii in legatura cu asigurarea calitatii si cu monitorizarea performantei in conformitate cu standardele de performanta stabilite pentru serviciile sociale.

4.3 Instruirea cetatenilor si/sau a personalului organizatiilor societatii civile in legatura cu criteriile de asigurare a calitatii si de monitorizare a performantei pe baza standardelor stabilite pentru furnizarea de servicii sociale.

4.4 Adoptarea standardelor de performanta, a protocoalelor de monitorizare a performantei si de control ca parte a Planului de Actiune pentru grupurile defavorizate.

Monitorizarea, evaluarea si diseminarea rezultatelor implementarii Planului de Actiune pentru grupurile defavorizate.

Schimburi de experienta cu alte autoritati publice locale, organizatii ale societatii civile si firme din sectorul privat care sunt interesate in imbunatatirea furnizarii serviciilor sociale si a standardelor de performanta.

OBIECTIVUL 2 : IMBUNATATIREA EFICIENTEI SI EFICACITATII PROCESULUI DE FURNIZARE DE SERVICII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI CU ORGANIZATII ALE SOCIETATII CIVILE SI CU REPREZENTANTII AUTORITATILOR LOCALE FARA SA SE COMPROMITA CALITATEA SERVICIILOR OFERITE.

ACTIVITATI

Revizuirea si analizarea informatiilor privind paleta de servicii sociale relevante si bugetele alocate acestora pentru a stabili baza de comparatie si liniile directoare necesare incheierii de acorduri intre organizatiile societatii civile si autoritatile locale privind furnizarea de servicii sociale.

Elaborarea si implementarea unei campanii de educatie civica cu accent pe indatoririle cetatenilor si responsabilitatile autoritatilor publice locale pentru furnizarea eficienta de servicii sociale.

Elaborarea unui buget bazat pe criterii de performanta pentru servicii sociale, ca parte a Planului de Actiune pentru grupurile defavorizate.

Pregatirea unei licitatii publice, dupa revizuirea procedurilor de achizitie existente, pentru a asigura transparenta procesului, actualizarea procedurilor si instruirea personalului in utilizarea noilor proceduri, daca este nevoie.

Elaborarea de contracte pentru furnizarea de servicii sociale care sa asigure transparenta procesului si instruirea personalului in legatura cu mecanismele de punere in aplicare a contractelor.

Atribuirea si implementarea contractelor.

Monitorizarea, evaluarea si diseminarea rezultatelor licitatiilor publice, a modului de atribuire a contractelor organizatiilor societatii civile si altor furnizori de servicii sociale.

Schimburi de experienta cu alte autoritati publice locale, organizatii ale societatii civile si firme din sectorul privat care sunt interesate in imbunatatirea procesului de furnizare de servicii sociale catre populatia cu nevoi speciale si in procesul de contractare a serviciilor sociale de catre organizatii ale societatii civile si de catre alti furnizori de servicii.

OBIECTIVUL 3: IMBUNATATIREA INTERACTIUNII DINTRE CETATENI SI AUTORITATILE PUBLICE LOCALE.

ACTIVITATI

Colaborarea cu organizatiile societatii civile care primesc finantari nerambursabile GRASP pentru a-si creste implicarea efectiva in planificarea strategica, implementarea acesteia si in desfasurarea de actiuni de control.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1686
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved