Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


CERERE DE INREGISTRARE MARCA - OSIM

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micCERERE DE INREGISTRARE MARCANr. referinta solicitant/mandatar

Registratura OSIM (numarul si data primirii ):

Solicitanti (nume/denumire, adresa/sediu) S.C. ROMEXIM DISETRIBUTION SRL,SOSEAUA DE CENTURA 7(2-4)

. Solicitantii persoane juridice vor preciza forma de constituire si statul a carei legislatie ii guverneaza organizarea:

Solicitam in baza Legii nr. 84/1998 inregistrarea marcii    reprodusa in continuare:

Marca este :

Felul marcii:

Reproducerea marcii

8/8 cm

- verbala

- individuala

- combinata

- colectiva

- figurativa

- de certificare

-tridimensionala

Cand se revendica culoarea ca element distinctiv al marcii se indica:

denumirea culorilor revendicate:    

principalele parti ale marcii care sunt in culori:

..

. Transliterarea marcii sau a unei parti din ea:

. Traducerea in limba romana a marcii sau a unei parti din ea:

. Prioritati revendicate (tara, data, numar)

. Prioritate de expozitie (tara, locul, data si denumirea expozitie)

Solicitantul desemnat pentru corespondenta cu OSIM:CIUCIULA MARIUS

Adresa solicitantului/mandatarului pentru corespondenta cu OSIM: STRADA CALAFAT NR 28,SECTOR 2 BUCURESTI

Reprezentare prin mandatar autorizat cu:procura

procura generala nr./data:

L.S.

LS

LLllllllllLLLLLLL L.S.

Lista produselor sau/ si serviciilor clasificate conform "Clasificarii de la Nisa"

Taxe platite la data depunerii cererii:

Taxa de inregistrare (nr. act, suma)

11.2. Taxa de examinare (nr. act, suma)

11.3. Alte taxe explicit (nr. act, suma)

Semnaturi solicitanti/mandatar

LS

Documente depuse la OSIM de solicitant/mandatar

Documente primite la OSIM

Formular de cerere    a file

a file

Reproducerea grafica a marcii in numar de . exemplare

in numar de . exemplare

Dovada de plata a taxei de inregistrare

Dovada de plata a taxei de examinare

Procura

Document de prioritate a file

a file

Alte documente    a file

a file

OSIM (semnatura, LS)

Continuarea rubricii nr. .Continuarea rubricii nr. .

Continuarea rubricii nr. .

Continuarea rubricii nr. .

Continuarea rubricii nr. .

Continuarea rubricii nr. .

Ghid de completare a formularului de cerere de inregistrare a marcii

Cererea de inregistrare a marcii se intocmeste intr-un singur exemplar, in limba romana, pe formularul tip FORM. M 01 prin dactilografiere sau imprimare. Depunerea cererii se poate face: a) direct si cu confirmare de primire la Registratura generala a OSIM sau b) prin posta, trimisa recomandat cu confirmare de primire.

Nota: Daca spatiul alocat unei rubrici din formularul de cerere nu este suficient pentru completarea unor date, se va continua scrierea acestora in pag. 3 la "Continuarea rubricii nr.".

Rubrica 1. Se indica numele si prenumele, sau denumirea, adresa (strada, numar, oras, judet, tara) sau sediul solicitantului, inclusiv codul postal, telefon si fax cu prefixul zonei, E-mail.

Cand solicitantul este o persoana juridica se va indica in Rubrica 1.1. forma de constituire a acesteia cat si statul a carei legislatie ii guverneaza organizarea acesteia.

Cand solicitantul este strain, se indica denumirea statului caruia acesta ii apartine, statul in care isi are domiciliul sau, dupa caz, statul in care solicitantul are o intreprindere in intelesul art. 3 din Conventia de la Paris.

Rubrica 2. Se scrie denumirea marcii

Rubrica 2.1. Se marcheaza cu "X" casuta corespunzatoare tipului de marca: verbala, combinata, figurativa, tridimensionala.

Rubrica 2.2. Se marcheaza cu "X" casuta corespunzatoare felului de marca: individuala, colectiva sau de certificare.

Rubrica 2.3. Cand solicitantul revendica o culoare sau mai multe culori, ca elemente distinctive ale marcii, se va face aceasta prin indicarea culorii sau a culorilor revendicate si, pentru fiecare culoare, indicarea partilor principale ale marcii care au aceasta culoare.

Rubrica 2.4. Cererea va fi insotita de reproducerea grafica a marcii, in dimensiuni de pana la 8/8 cm, dupa cum urmeaza:

a) 5 reproduceri ale marcii in alb-negru, cand nu se revendica o culoare ca element distinctiv al marcii;

b) 5 reproduceri ale marcii in alb-negru si 5 reproduceri ale marcii color, cand solicitantul revendica cel putin o culoare ca element distinctiv al marcii.

Cand cererea contine o declaratie indicand ca marca este tridimensionala, se va anexa reproducerea grafica a marcii in doua dimensiuni, atasand cererii 6 vederi diferite ale marcii si/sau o descriere verbala a acesteia.

Pe cerere, in patratul marcat 8/8 cm se va lipi o reproducere a marcii.

Rubrica 3. Aceasta rubrica se completeaza atunci cand marca se compune, in tot sau in parte, din alte caractere decat cele latine, prin transliterarea acestor caractere.

Rubrica 4. Cand marca se compune, in tot sau in parte, din cuvinte intr-o alta limba decat limba romana se completeaza aceasta rubrica cu o traducere a acestora.

Rubrica 5. In cazul in care se revendica o prioritate dintr-o cerere anterioara, se va indica statul, data si numarul primului depozit. Documentul de confirmare a prioritatii revendicate, insotit de traducerea, conforma cu originalul, in limba romana se depune odata cu cererea sau in termen de 3 luni de la data depunerii cererii.

class=Section4>

Rubrica 6. Daca se revendica o prioritate de expozitie, se va indica tara, locul si denumirea expozitiei, precum si data introducerii produselor sau serviciilor in expozitie; documentul care atesta aceasta, insotit de traducerea in limba romana, se depune odata cu cererea sau in termen de de 3 luni de la data depunerii cererii.

Rubrica 7. Daca sunt mai multi solicitanti, iar acestia nu sunt reprezentati in fata OSIM printr-un mandatar autorizat, in aceasta rubrica, se va indica unul din solicitanti care este desemnat pentru corespondenta cu OSIM; in caz contrar, OSIM va purta corespondenta cu primul solicitant inscris in cerere.

Rubrica 8. Aceasta rubrica se completeaza daca solicitantul/mandatarul doreste transmiterea corespondentei de catre OSIM la o alta adresa decat cea indicata la rubrica 1, in cazul in care acesta are mai multe adrese.

Rubrica 9. Se completeaza cand solicitantul este reprezentat prin mandatar autorizat, indicand numele si prenumele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului, inclusiv codul postal, telefon si fax cu prefixul zonei, E-mail, precum si numarul de inregistrare la Registrul Comertului. Daca mandatarul a fost imputernicit numai pentru depunerea cererii se bifeaza prima casuta; daca o procura generala pentru mai multe cereri a fost data si comunicata la OSIM, se va bifa casuta corespunzatoare, indicand numarul si data acesteia. Procura/copia procurii generale se va depune odata cu cererea sau in termen de 3 luni de la data inregistrarii cererii.

Rubrica 10. Se indica denumirea produselor sau serviciilor pentru care inregistrarea marcii este ceruta, grupate conform Clasificarii de la Nisa, precedata de numarul clasei careia denumirea ii apartine.

Rubrica 11. Dovada platii taxei de inregistrare si examinare a cererii va fi prezentata odata cu cererea sau cel tarziu in termen de 3 luni de la depunerea acesteia, indicand numarul documentului si suma platita.

Rubrica 12. La aceasta rubrica se inscrie in clar numele solicitantilor si functia, in cazul persoanelor juridice, sau dupa caz a mandatarului autorizat cu semnaturile corespunzatoare si aplicarea stampilelor, in cazul persoanelor juridice.

Rubrica 13. Se bifeaza rubricile pentru documentele anexate la cerere, indicand numarul de file/ exemplare.

Rubrica 14. Se completeaza si se semneaza de persoana desemnata de catre OSIM.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1877
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved