Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


CONTRACT DE INCHIRIERE

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE INCHIRIEREIntre :

1.……………………………………………………….…domiciliat(a) in ,……………………………………..

str……………………………………………..…….nr………….bl……………scara….….etaj…..….apt…………….

sector / judet………………….posesor(oare) a B.I/C.I serie…..….nr……………CNP ………………………………..

eliberat de……………..la data de………….. in calitate de proprietar, in baza contractului ……………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

pe de o parte si

1.…………………………………………………….……domiciliat(a) in………………………………………

str……………………………………………..…….nr………….bl………….…scara…..….etaj…..….apt…………

sector / judet………………….posesor(oare) a B.I/C.I serie….….nr………………CNP ……………………………..

eliberat de……………..la data de………….. in calitate de chirias,

2 …………………………………………………….……domiciliat(a) in………………………………………

str……………………………………………..…….nr………….bl………….…scara…..….etaj…..….apt…………

sector / judet………………….posesor(oare) a B.I/C.I serie….….nr………………CNP ……………………………..

eliberat de……………..la data de………….. in calitate de chirias,

3.…………………………………………………….……domiciliat(a) in………………………………………

str……………………………………………..…….nr………….bl………….…scara…..….etaj…..….apt…………

sector / judet………………….posesor(oare) a B.I/C.I serie….….nr………………CNP ……………………………..

eliberat de……………..la data de………….. in calitate de chirias,

4.…………………………………………………….……domiciliat(a) in………………………………………

str……………………………………………..…….nr………….bl………….…scara…..….etaj…..….apt…………

sector / judet………………….posesor(oare) a B.I/C.I serie….….nr………………CNP ……………………………..

eliberat de……………..la data de………….. in calitate de chirias,

a intervenit urmatorul contract de inchiriere :

OBIECTUL CONTRACTULUI

PROPRIETARUL ofera spre inchiriere si CHIRIASUL accepta inchirierea in scopul ………………………………………………………………………………………………… a imobilului situat la adresa ………………………………………………………………………………………………….

Imobilul este format din ……………………………………….. camere mobilat / nemobilat .

Starea imobilului la data inchirierii prezentului contract este …………………………………..

…………………………………………………………………………………………………… .

DURATA CONTRACTULUI

Termenul de inchiriere este de …………………….…………. cu clauza de prelungire prin acordul partilor, incepand cu data de …………………………. .

CONDITII DE PLATA

a). CHIRIASUL va plati PROPRIETARULUI pentru proprietatea inchiriata si pentru alte servicii furnizate de catre acesta, urmatoarele sume :

*). Suma de ……………………………………… reprezentand chiria .

b). Suma totala de plata pe luna va fi de …………………. . Chiria se achita anticipat pe ………… luni, urmand ca la expirarea celor ………………… luni sa fie platita lunar sau …………………………………….…………………….. .c). La data semnarii prezentului contract, CHIRIASUL a achitat suma de ………………………………………………….. ,reprezentand ……………………………………………………….. urmand ca pana la data de ……………. sa mai achite suma de …………………………………………………………………………………………………….

OBLIGATIILE SI DREPTURILE PROPRIETARULUI

OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

a). PROPRIETARUL isi asuma raspunderea ca imobilul este liber si va ramane astfel pe toata durata contractului .

b). PROPRIETARUL se obliga sa puna la dispozitia CHIRIASULUI, imobilul in stare buna, predandu-i cheile imediat ce se incaseaza chiria sau aconto, dupa caz.

c). PROPRIETARUL se obliga sa suporte cheltuielile de reparatii pentru partile comune ale blocului in care se afla imobilul inchiriat.

d). PROPRIETARUL se obliga sa achite fondul de rulment aferent.

DREPTURILE PROPRIETARULUI

a). Sa viziteze imobilul lunar cu instiintarea prealabila a CHIRIASULUI si in prezenta acestuia.

b). Sa accepte sau sa respinga propunerile de modificari ale imobilului inchiriat .

OBLIGATIILE SI DREPTURILE CHIRIASULUI

OBLIGATIILE CHIRIASULUI

a). Sa asigure exploatarea pentru si doar in scopul prevazut prin prezentul contract.

b). Sa nu subinchirieze imobilul .

c). Sa achite in termen legal cheltuielile aferente imobilului inchiriat, respectiv energia electrica, intretinerea , telefonul, etc.

d). Sa mentina in stare buna imobilul si bunurile din inventar.

e). Sa respecte normele de convietuire in conformitate cu regulamentul asociatiei de locatari. ( proprietari )

f). Sa accepte vizitarea imobilului de catre PROPRIETAR.

g). Sa suporte cheltuielile pentru degradarile bunurilor sau instalatiilor imobilului provocate din vina sa.

DREPTURILE CHIRIASULUI

a). Sa utilizeze imobilul in exclusivitate pe toata perioada derularii contractului .

b). Sa faca imbunatatirile necesare scopului inchirierii, fara sa modifice structura de rezistenta a imobilului .

c). Sa foloseasca locul de parcare / garajul PROPRIETARULUI ( dupa caz ).

CLAUZE SPECIALE

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

CONDITII DE REZILIERE A CONTRACTULUI

a). Nerespectarea clauzelor contractului de catre una dintre parti .

b). La cererea uneia dintre parti, cu un preaviz de 30 zile .

Prezentul contract a fost incheiat astazi ……………….. in 5 ( cinci ) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR, CHIRIASI,


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 942
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site