Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


CAIET DE PRACTICA - ADMINISTRATIE PUBLICA

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE DREPT SI

ADMINISTRATIE PUBLICA

CAIET DE

PRACTICASTUDENT:

Infiintata sub denumirea de I.A.S.B., conform HCM 651/1966, reorganizata in baza Decretului Consiliului de Stat 162/1973 sub denumirea de Intreprinderea de Articole de Sticlarie Bucuresti, STIROM S.A. ("Societatea") s-a constituit ca societate comerciala pe actiuni in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 si in baza H.G.1176/1990, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J/40/10/1990. Din 29.12.1995, S.C STIROM S.A devine societate cu capital majoritar privat, prin preluarea de catre P.A.S (Programul Asociatiei Salariati) a pachetului de 51% din actiunile acesteia.

Din 05.02.2003, urmare a vanzarii pachetului de 51% de catre P.A.S, noul proprietar majoritar devine Mediterranean Glass LTD Cipru, membra a unui puternic grup de sticlarie grecesc-Yioula.

Domeniul  principal de activitate al societatii este Fabricarea sticlei si articolelor din sticla grupa CAEN 231, Activitatea principala "Fabricarea articolelor din sticla" - COD 2313. De asemenea in cadrul societatii, se mai desfasoara si alte activitati specifice industriei sticlei, in folosul propriu precum proiectare si executie matrite sticlarie ambalaj si menaj, proiectare cuptoare, piese de schimb si utilaje specifice etc.

Actiunile SC Stirom SA sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti - Piata RASDAQ.

Capitalul social este de 17.093.007,50 RON, reprezentand 6.837.203 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 RON pentru fiecare actiune, subscris si varsat in intregime de actionari.

Actiunile Societatii sunt nominative, dematerializate, evidentiate prin inscriere in cont, evidenta acestora fiind pastrata, conform legii, la registrul independent autorizat. Actiunile sunt de valoare egala si acorda drepturi egale actionarilor pentru fiecare actiune.

Structura organizatorica a S.C Stirom cuprinde un numar de 5 divizii - Management General, Fabrica, Comerciala, Financiara, Resurse Umane&Administrativ - impartite la randul lor in departamente.

Departamentul Juridic este subordonat Directorului General si este condus de seful de departament.

Principalele atributii :

Reprezentarea SC STIROM SA :

 • in fata instantelor judecatoresti in litigii comerciale, civile, penale, de dreptul muncii, intocmind acte cu caracter juridic (cereri de chemare in judecata, plangeri penale, intampinari, cereri reconventionale, cereri in temeiul OG nr. 5/2001, OG. 119/2007, procedura insolventei - Legea 85/2006,    apeluri, recursuri)
 • in fata notarului public (ex:legalizari documente, autentificari acte, declaratii)
 • in fata executorilor judecatoresti (dupa achitarea taxei judiciare de timbru si a onorariului, se intocmeste dosarul care cuprinde titlul executoriu - Sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila investita cu formula executorie si cererea de executare sau alte titluri executorii, potrivit legii.)
 • in fata autoritatilor/institutiilor pulice (ex: Autoritatea pentru Straini, Oficiul Roman de Imigrari, Oficiul pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara)
 • in fata altor persoane fizice si juridice (ex: adrese, notificari catre diversi parteneri, clienti, debitori)
 • la Registrul Comertului (ex: inregistrari de mentiuni si publicari de acte - inscrierea in registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a a hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor (Ordinare si Extraordinare) in scopul asigurarii opozabilitatii fata de terti, eliberarea certificatelor constatatoare si obtinerea de informatii privind de alte societati)
 • la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (obtinerea/inregistrarea si innoirea certificatelor de inregistrare modele si desene industriale)
 • Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (transmitere rapoarte: rapoarte curente, anuale, semestriale prevazute de Legea pietei de capital nr. 297/2004; lista persoane care detin informatii privilegiate).

Participa la elaborarea unor acte normative/documente cu caracter intern initiate de conducerea SC STIROM SA:

 • participa la negocierea contractului colectiv de munca;
 • redactarea si inregistrarea contractului colectiv de munca si a actelor aditionale la acesta;
 • colaboreaza cu toate Departamentele din cadrul societatii (ex: obtinerea de autorizatii, difuzarea si interpretarea actelor normative interesand activitatea Departamentelor societatii)
 • participa la elaborarea contractelor comerciale sau cu caracter patrimonial/nepatriomonal care privesc societatea comerciala;


3) Avizeaza pentru legalitate urmatoarele acte si documente initiate de conducerea Societatii:

cererile salariatilor privind drepturile acestora conform legislatiei in vigoare si pe baza Contractului Colectiv de Munca ;

contractele comerciale sau cele cu caracter patrimonial care privesc societatea comerciala SC STIROM SA ;

contractele de munca;

deciziile de sanctionare sau angajamentele de plata ;

alte documente.

Participa, prin secretariatul tehnic la Adunarile Generale ale Actionarilor si la sedintele Consiliului de Administratie (ex: pregatirea materialelor informative necesare desfasurarii sedintelor, redactarea proceselor verbale si ale deciziilor sedintelor).

Speta: Procedura speciala 'somatia de plata'

Pentru recuperarea sumelor datorate in baza unei relatii comerciale este necesara obtinerea unui titlu executoriu, respectiv a unui act care poate sta la baza cererii de executare silita a unei persoane, prin oprirea conturilor bancare sau a tertilor care detin bunuri pentru debitor ori scoaterea la licitatie a bunurilor mobile si imobile ale debitorului. Contractele incheiate de comercianti, facturile sau orice alte inscrisuri care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii nu reprezinta, conform legii, titluri executorii in baza carora sa se poata declansa in mod direct procedura executionala.
De aceea, un prim pas in vederea recuperarii de catre creditor a creantei il constituie obtinerea unei hotarari judecatoresti prin care persoana fizica sau juridica ce nu si-a achitat obligatia de plata sa fie obligata sa plateasca suma ce reprezinta debitul, precum si eventuale penalitati sau dobanzi

Pentru incasarea unei creante comerciale, poate fi initiata o procedura legala speciala, numita 'somatia de plata'.

Somatia de plata reprezinta o procedura speciala prin care un creditor poate obtine un titlu executoriu impotriva debitorului pentru o creanta certa, lichida si exigibila, adica existenta sa nu este discutabila din punct de vedere juridic, este determinate cu exactitate in valoarea sa si a ajuns la scadenta.

Prin cererea inregistrata la Judecatoria sectorului 3, creditoarea, S.C. ALTA S.A. a solicitat instantei, in contradictoriu cu debitoarea, S.C. MIDA S.A., somarea debitoarei la plata creantei de 30.000 RON, contravaloare materie prima livrata de reclamanta conform contractului nr. 1875/10.02.2004, respectiv contravaloare 357 tone de materie prima dintr-o livrare, pe care debitoarea a refuzat sa o achite intrucat situatia scriptica din factura si scrisoarea de transport ce insotea marfa nu a corespuns cu situatia faptica - respectiv cantitatea rezultata in urma cantaririi si trecuta in nota de cantar.

Intemeierea actiunii s-a facut pe baza Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, aprobata prin Legea nr. 295/2002. Cererea a fost legal timbrata cu suma de 39,00 lei si timbru judiciar 0,15 lei.

Conform art. 3 din OG 5/2001, cererea trebuie sa cuprinda:

1. numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;

2. numele si domiciliul debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, numarul certificatului de inmatriculare in registrul comertului sau in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar;

3. sumele pretinse, temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de plata, perioada la care se refera acestea, termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei.Parata depune intampinarea.

Intampinarea este actul de procedura prin care paratul raspunde la cererea de chemare in judecata si urmareste sa se apere fata de pretentiile reclamantului.

Intampinarea cuprinde, potrivit art. 115 Codul de procedura civila: exceptiile de procedura pe care paratul le ridica la cererea reclamantului; raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii; dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat de cerere - cind va cere dovada cu martori, paratul va arata numele si locuinta lor; semnatura.

La primul termen, 04.04.2007, lipsa aparatorului paratei determina amanarea judecatii. Se fixeaza un nou termen.

La 07.06.2007 instanta admite cererea privind emiterea somatiei de plata si obliga parata la plata contravalorii marfii, plus penalitati pentru intarzierea la plata si cheltuieli de judecata (taxa judiciara de timbru).

Ordonanta care contine somatia de plata este atacata de debitoare cu cerere in anulare, o cale de atac prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 5/2001. Actiunea in anulare se depune si se solutioneaza de instanta competenta care a judecat fondul in prima instanta. Cererea se depune in termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicarii ordonantei continand somatia de plata.

Intemeierea cererii in anulare a avut la baza prevederile OG 5/2001, respectiv dispozitiile art. 1 alin. 1 care stipuleaza ca debitul trebuie sa fie cert, lichid si exigibil si sa fie constatat printr-un inscris, semnat de ambele parti. Este absolut necesara existenta unui inscris valabil, insusit de parti prin semnatura ori alt mod admis de lege. Exista contractul ce statea la baza relatiilor comerciale, dar facturile privind materia prima livrata, a carei contravaloare este reclamata, nu erau insusite de debitoare prin semnatura si stampila reprezentantului legal, iar, conform notei de cantar, existau neconcordante cantitative, ce au fost aduse la cunostinta de catre parata reclamantei, rezultand din acestea o diferenta de cantitate/ respectiv plata, cu care parata nu a fost de acord. Datorita faptului ca nu exista caracterul cert al creantei, cererea privind somatia de plata nu era intemeiata, neputandu-se stabili, prin simpla analiza a actelor depuse situatia de fapt, in acest caz nu ne aflam in situatia unei cauze ce putea fi dedusa judecatii printr-o procedura de urgenta cum este cazul somatiei de plata, creditoarea avand posibilitatea de a se adresata instantei de drept comun competente pentru stabilirea situatiei de fapt.

Prin cererea in anulare depusa, Debitoarea a subliniat faptul ca nu se afla in prezenta unei creante certe, avand in vedere faptul ca se afla in cadrul unei proceduri speciale, ce se judeca de urgenta, procedura necontencioasa in cadrul careia judecatorul nu administreaza probe, nu judeca pricina, ci doar "pipaie" fondul, examineaza actele, inscrisurile, explicatiile si lamuririle partilor, creanta trebuind sa rezulte din insasi actele si documentele ce emana de la partile contractante, in caz contrar creditoarea avand la indemana calea dreptului comun penru a dovedi sumele pretinse. Obiectiile formulate de catre debitoare confera cererii creditoarei un caracter contencios si impune administrarea de probe specifice unui proces purtat in conditiile dreptului comun, o dezbatere a aspectelor invocate echivaland deja cu judecata fondului, creanta fiind contestata; in aceste conditii, cererea de emiterea a somatiei de plata intemeiata pe dispozitiile OG nr. 5/2001, nu putea fi admisa.

Prin inscris se intelege consemnarea de date despre acte si fapte juridice, cu un mijloc adecvat pe un anumit suport material. Cele mai importante inscrisuri sunt inscrisurile autentice (se fac cu solemnitatile cerute de lege de un functionar de stat care are drept de a functiona in locul unde actul s-a incheiat) si inscrisurile sub semnatura privata (sunt intocmite si semnate de partile de la care emana). In Codul civil, in afara de inscrisurile autentice si inscrisurile sub semnatura privata, sunt prevazute si dispozitii care se refera la registrele comerciantilor (art.1183-1184), registrele, cartile sau hartiile casnice (art.1185), mentinerea creditorului pe titlu de creanta (art.1186), raboaje (art.1187).

Codul comercial se refera la facturi acceptate, corespondenta, telegrame si registrele partilor.

In cadul cererii in anulare se fixeaza termen de judecata, la care intimata depune intampinarea. Se amana procesul pentru luarea la cunostinta de intampinare.

La 10.10.2007, parata raspunde la intampinare si sustine cererile.

Instanta admite actiunea in anulare formulata de debitoarea SC X SA si anuleaza ordonanta atacata. In motivarea deciziei, instanta a retinut ca cerintele impuse de art. 1 pct. 1 din Ordonanta nr. 5/2001 nu sunt indeplinite, in sensul ca respectiva creanta nu este certa, lichida si exigibila. In aceasta situatie, singura concluzie corecta care se impune este aceea ca pretentiile creditoarei pot fi valorificate numai pe calea actiunii de drept comun, astfel incat actiunea in anulare este intemeiata.

Dupa inchiderea dezbaterilor, judecatorul delibereaza in secret asupra solutiei ce urmeaza sa dea fiecarei cauze. Rezultatul deliberarii se consemneaza printr-o minuta scrisa de catre judecatorul care a participat la judecata cauzei. Solutia se consemneaza, de asemenea, in condica de sedinta, iar dupa aceasta, intotdeauna, se pronunta in sedinta publica, chiar in lipsa partilor.

Hotararea instantei este irevocabila, nemaiexistand cale de atac.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3151
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved