Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA

Prin contractul de vanzare-cumparare comerciala se poate transmite si un alt drept real (dreptul de uzufruct sau dreptul de superficie) sau chiar un drept de creanta (cesiunea de creanta).

Contractul de vanzare-cumparare comerciala ca acea intelegere ce se statueaza intre doua parti (vanzator si cumparator), in baza careia prima parte se obliga sa predea dreptul de proprietate al bunului sau celeilalte parti, iar aceasta se obliga sa plateasca pretul bunului constand intr-o suma de bani.Caractere juridice :

este un contract bilateral (sinalagmatic)

este un contract cumulativ, deoarece existenta si intinderea obligatiilor asumate, este cunoscuta de parti chiar din momentul incheierii contractului

este un contract consensual, prin simplul acord de vointa al partilor

este un contract translativ de proprietate

Conditiile de valabilitate a contractului de vanzare-cumparare comerciala

Consimtamantul partilor

Promisiunea de vanzare este un antecontract, care se incheie in vederea perfectarii in viitor a contractului propriu-zis de vanzare-cumparare si contine obligatii doar pentru vanzator. Cand cumparatorul se obliga sa plateasca o suma de bani si refuza sa incheie contractul, beneficiarul promisiunii are dreptul de a-i solicita daune-interese, adica despagubiri.

In cazul promisiunii bilaterale de vanzare, mai simpla, vanzatorul(promitentul) se obliga sa vanda, iar cumparatorul (beneficiarul) se obliga sa cumpere un bun fapt ce va conduce la incheiere unui viitor contract de vanzare-cumparare in conditiile stipulate de ei.

Asadar promisiunea bilaterala de vanzare, este tot un antecontract si nu are ca efect transmiterea dreptului de proprietate a bunului decat dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare.

Pactul de preferinta este o varianta a promisiunii de vanzare, in cadreul caruia, proprietarul unui bun se obliga fata de beneficiarul promisiunii, ca in cazul in care va vinde bunul sa-i acorde preferinta, la un pret egal.

Capacitatea partilor

O alta conditie esentiala pentru incheierea valabila a unui contract de vanzare-cumparare o constituie capacitatea de a contracta, potrivit legii civile, adica capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu.

Legea civila stabileste in mod expres si unele interdictii :

interdictia de a incheia un contract de vanzare-cumparare intre soti

interdictia tutorelui de a cumpara bunurile minorului aflat sub tutela sa

interdictia cumpararii de catre mandatari a bunurilor pentru care au fost imputerniciti sa le vanda

interdictia administratorilor de a cumpara bunurile statului

interdictia functionarilor publici de cumpara bunurile statului care se vand prin mijlocirea lor

interdictia incheierii de contracte de vanzare-cumparare de catre unele persoane care indeplinesc anumite functii in organele statului - art. 1309 Cod    civil (judecatorii, procurorii, avocatii nu pot fi cesionari ai unor drepturi litigioase, care sunt de competenta Curtii de apel in a carei raza teritoriala isi exercita functia sau profesia)

interdictia prepusului de a incheia anumite operatiuni de natura comertului cu care este insarcinat de comitet

interdictia incheierii de catre asociatii cu raspundere nelimitata a unor operatiuni care ar aduce atingerea societatii comerciale

Obiectul contractului

lucrul sa fie in comert, adica in circuitul civil general

lucrul vandut sa existe sau sa poata exista in viitor

lucrul sa fie determinat sau determinabil.

lucrul sa fi proprietatea vanzatorului

Conditii ale pretului :

sa fie stabilit in bani

sa fie precizat (stabilit) de parti in contract

sa fie real, serios si sincer

Transmiterea dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator

Obligatiile vanzatorului

Locul predarii bunului vandut se face, potrivit art.1393 Cod civil, acolo unde se afla lucrul vandut, daca partile nu au convenit altfel.

Plata bunului se face conform legii civile, adica in locul aratat in contract, iar daca locul nu este aratat, plata se face la sediul sau domiciliul vanzatorului.

Data predarii nu este stabilita de lege. Lucrul vandut se preda la termenul stipulat in contract, iar in lipsa unui astfel de termen, lucrul se preda conform reguluilor generale in materia exercitarii obligatiilor.

Exista trei forme de predare a bunurilor mobile, aratate de art. 1316 Cod civil :

predarea reala

predarea consemnata

predarea simbolica

In ceea ce priveste obligatia de garantie, sunt unele precizari. Potrivit art. 1336 Cod civil, ''vanzatorul raspunde catre cumparator'' pentru :

linistita posesiune a lucrului

de viciile acelui lucru

Garantia pentru evictiune se refera la situatia cand vanzatorul sau o alta persoana pretinde ca are un drept asupra lucrului vandut.

In materie comercoala, situatia evictiunii in privinta bunurilor mobule nu se pune intrucat aceste bunuri imobile nu pot face obiectul vanzarii cumpararii-comerciale.

In ceea ce priveste garantia pentru viicile lucrului vandut, vanzatorul va raspunde pentru viciile ascunse ale lucrului vandut, daca din cauza acestor vicii, acel lucru nu este bun de folosit, iar daca cumparatorul ar fi cunoscut de existenta acestor vicii, fie ca nu ar fi cumparat acel bun, fie ca l-ar fi cumparat la un pret mai mic.

Pentru ca vanzatorul sa raspunda pentu viciile lucrului, trebuie indeplinite conditiile :

sa existe un viciu ascuns al lucrului vandut

viciul ascuns sa fi existat in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare

viciul ascuns sa fie grav

Dreptul la actiune privind viicile ascunse se prescrie conform Decretului nr. 167/1958, adica prin implinirea unui termen de 6 luni in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie. Daca au fost ascunse cu viclenie, termenul de prescriptie este de 3 ani.

Obligatiile cumparatorului

Porrivit art. 1316 Cod comercial, cumparatorul are ca obligatii:

de a plati pretul vanzarii

de a primi lucrul vandut

de a suporta cheltuielile vanzarii in anumite cazuri

Obligatia de plata a pretului consta in plata unei sume de bani. Plata se face la locul unde se afla bunul ori domiciliul sau sediul vanzatorului. Daca locul de predare nu este prevazut in contract, atunci plata se va face conform art.59 Cod comercial.

Plata pretului se va face asa cum s-au inteles partile in cotract, adica fie integral,fie achitate in rate la termenul stabilit.

Obligatia de a primi lucrul vandut. Cumparatorul are si obligatia de a lua in primire lucrul vandut, la locul si termenul convenit de parti.

In ceea ce priveste obligatia de a suporta cheltuielile vanzarii, legea comerciala nu contine prevederi exprese. In lipsa acestora art.1305 cod civil prevede : ''cheltuielile vanzarii cad in sarcina cumparatorului''.Este vorba de acele cheltuieli ocazionate de intocmirea contractului, taxa de autentificare, taxa timbru, taxa publicitate imobiliara, etc.

Modalitati ale contractului de vanzare-cumparare comerciala

Vanzarea dupa greutate, numar sau masura

In situatia acestei vanzari, obiectul este format din anumite bunuri de gen care apartin vanzatorului. Potrivit art. 1295, contractul se considera incheiat in momentul in care contractante au convenit atat asupra lucrului cat si asupra pretului, desi lucrurile nu au fost cantarite, numarate sau masurate.

Dreptul de proprietate si riscurile se transmit de la vanzator la cumparator pe data cantaririi, numararii sau masurarii. Daca contractul nu a fost executat din cauza pieririi fortuite, vanzatorul nu mai este tinut la plata unor daune interese.

Vanzarea pe incercate

Aceasta vanzare presupune, conform art.1302 Cod civil, inceperea unui contract sub o conditie suspensiva. Astfel, pana in momentul incheierii contractului, dreptul de proprietate si riscul revine vanzatorului. Din momentul realizarii comditiei, cumparatorul devine proprietarul lucrului, cu efect retroactiv.

Vanzarea in bloc sau cu gramada

Obiectul sau il formeaza o anumita cantitate de bunuri determinate dintr-o masa unica, iar pretul este determinat global pentru intreaga cantitate. Riscul pieririi fortuite a bunului revine vanzatorului.

Vanzarea pe gustate

In cazul acestui contract, transmiterea dreptului de proprietate se face dupa gustare si declararea de catre cumparator a bunului respectiv.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1250
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved