Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Conditii de eligibilitate

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micConditii de eligibilitate

Cetatenie si rezidentaromana

Varsta

minim 18 ani,

maxim 75 ani, varsta maxima pana la care creditul va trebui rambursat integral;

Moneda

RON

Suma accordata

Maxim 74000 RON

Venit minim lunar eligibil al solicitantului

minim 300 Ron

*pentru cererile > 55.500 RON,     venitul minim acceptat in cazul aplicantului principal este de 3000 RON

Ocupatia

salariati/ Angajati la propria companie/ Persoane fixice autorizate/ Pensionari/Actionari

Metode de rambursare

Anuitate: suma pentru principal si dobanda este constanta

Garantii

Nu se solicita garanti

Posibilitate de contact

Solicitantul sa detina un numar de telefon personal (fix/mobil) sau la adresa de domiciliu (preferabil pe abonament)

Codebitor

Se accepta prezenta unui singur codebitor pentru o solicitare de credit.

Documente necesare

Act de identitate

-copie CI/BI a solicitantului, sotului/sotiei solicitantului (obligatoriu pentru cererile > 15000 ron) si codebitorui (daca este cazul) inclusiv fila care certifica adresa de rezidenta (verso CI-ex: studenti, mutare consort)

- nu se accepta carti de identitate provizorii

Documentele doveditoare ale veniturilor atat pentru solicitant cat si pentru codebitor (daca este cazul).

1. Adeverinta de venit (in original) si copie a cartii de munca (numai in cazul cererilor > 55.500 RON) in cazul salariatilor;

2. Talon de pensie/decizia de pensionare (in copie) in cazul pensionarilor;

3. Declaratia de impunere finala inregistrata la Adm. Financiara,    documentele care atesta profesia si Registrul de incasari si plati in cazul liber intreprinzatorilor;

4. Contract de inchiriere (in copie) pentru chirii ;

5. Contract de agent (in copie) si adeverinta de venit (in original) pentru cei care realizeaza astfel de venituri;

6. Contract de drepturi de autor (in copie) si adeverinta de venit (in original) pentru cei care realizeaza astfel de venituri;

7. Contract de management, mentiunea de numire eliberata de Registrul Comertului, declaratia fiscala (toate in copii) si adeverinta de venit (in original) pentru manageri;

8. Certificat constatator, bilantul contabil pentru ultimul exercitiu financiar incheiat si ultima balanta de verificare depuse la Administratia Financiara si extras din Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la reparizarea dividendelor catre actionari (toate in copii) pentru actionari/detinatori de parti sociale;

9. Ultimul mandat postal prin care se incaseaza indemnizatia pentru cresterea copilului (in copie) si adeverinta pentru venitul obtinut inainte de a intra in concediu (in original) pentru persoanele aflate in concediu de ingrijire a copilului.

Cerere de credit

-in original, listata din sistem, semnata de solicitant, sotul/sotia acestuia si codebitor (daca este cazul).

*sotul/sotia solicitantului semneaza cererea de credit obligatoriu pentru creditele > 15000 RON

Contractul de credit

-1 exemplar original, listat din sistem semnat de solicitant pe fiecare pagina, sotul/sotia acestuia si codebitor (daca este cazul) la sfarsitul documentului, in spatiul special alocat.

*sotul/sotia solicitantului semneaza contractul de credit obligatoriu pentru creditele > 15000 RON

Factura de utilitati

Pentru cererile > de 5550 RON - de la adresa de domiciliu al solicitantului din BC/CI

Copie carte de munca

Pentru cererile > de 55.500 RON - copie "Conform cu originalul", semnatura autorizata si stampila rotunda din partea firmei angajatoare

Contracte de credit active/grafice de rambursare/extrase de cont/adresa din partea bancilor respective pentru dovedirea lichidarii acestora

In cazul in care solicitantul, sotul/sotia acestuia sau codebitorul (dupa caz) detin credite active la alte banci in momentul solicitarii creditului, se va atasa la dosar contractul de credit sau graficul de rambursare respectiv. Daca la Biroul de Credite apar raportate credite active pe numele solicitantului/codebitorului dar acestia sustin ca sunt lichidate, atunci trebuie atasata la dosar adresa din partea bancilor respective pentru certificarea acestui lucru.

Conditii de eligibilitate in functie de suma creditului

Credite cu o valoare de pana la 25900 RON

-firma angajatoare sa fie in functine, sa figureze pe site-urile MF si RECOM, sa nu se afle in procedura de reorganizare juridica, faliment, etc.

Credite cu valoare intre 25900 si 55500 RON

- firma angajatoare sa fie infiintata de cel putin 2 ani, sa se afle in functiune si sa apartina sectorului privat

- solicitantul sa aibe cel putin 2 ani de experienta profesionala (in total) si sa detina un telefon personal (fix/mobil) cu abonament

Credite cu valoare cuprinsa intre 55500 si 74000 RON

- firma angajatoare sa functioneze pe piata romaneasca de mai mult de 2 ani, daca compania este multinationala

- firma angajatoare sa functioneze de mai mult de 5 ani, daca compania apartine sectorului privat;

- firma angajatoare sa se afle in functiune;

- domeniul de activitate al firmei angajatoare sa apartina urmatoarelor categorii: financiar, sanatate, comert, industrie, servicii, IT&C;

- solicitantul sa aibe cel putin 5 ani de experienta profesionala (in total) si sa detina un telefon personal (fix/mobil) cu abonament

- ultimele studiile promovate ale solicitantuli sa fie cel putin studii superioare;

- venitul realizat de solicitantul principal sa fie cel putin la nivelul de 3000 RON.

Documente solicitate in functie de suma creditului

Credite cu o valoare de pana la 5.550 RON

- documentul de identitate;

- adeverinta de venit sau alte documente doveditoare ale venitului in functie de provenienta acestora

Credite cu valoare intre 5.550 si 55.500 RON

- documentul de identitate;

- adeverinta de venit sau alte documente doveditoare ale venitului in functie de provenienta acestora;

-factura/contractul de utilitati /contractul de inchiriere.

Credite cu valoare intre 55.500 si 74.000 RON

- documentul de identitate;

- adeverinta de venit sau alte documente doveditoare ale venitului in functie de provenienta acestora;

-factura/contractul de utilitati /contractul de inchiriere;

-cartea de munca a solicitantului/codebitorului (daca este cazul);

- contracte de credit/ grafice de rambursare/ extrase de cont pentru creditele active ale solicitantului, sotului/sotiei acestuia sau codebitorului (dupa caz)/adrese de la bancile respective ca dovada a    lichidarii creditelor contractate.

Observatii:

Veniturile eligibile

Se vor lua in calcul veniturile cu caracter permanent realizate de catre solicitant, iar in cazul in care veniturile acestuia nu sunt suficiente, se pot lua in calcul veniturile cu caracter permanent ale unui codebitor (orice persoana fizica care accepta sa se angajaze alaturi de solicitant, inclusiv membru al familiei: sot/sotie/socrii (in cazul in care este casatorit), parinte, copil, etc.)

Se va lua in considerare ultimul venit net lunar al solicitantului/codebitorului (daca este cazul) din cele 3 inscrise pe adeverinta de salariu.

NOTA:

In cazul solicitantilor de credit, indiferent de tipul angajatorului, in cazul in care unul dintre veniturile nete lunare inscrise in adeverinta de salariu este mai mare cu mai mult de 100% fata de cel mai mic venit net lunar inscris in adeverinta de salariu, se va lua in calcul cel mai mic venit din cele 3 inscrise in adeverinta de salariu

Ex.: Venituri nete lunare solicitant:

Ianuarie: 900 RON

Februarie: 1.000 RON

Martie: 1.900 RON

va fi luat in calcul venitul cel mai mic de 900 RON

Pentru toate categoriile de venituri considerate eligibile , se iau in calcul un procent de 100% din cele realizate de client, cu exceptia cazurilor in care se obtin si venituri din indemnizatii de conducere si din dividende, cazuri in care coeficientul de ajustare este de 60%.

Aplicatia informatica calculeaza automat nivelul venitului luat in calcul pentru credit.

Numai in cazul aplicatiilor in care sursa de venit provine din indemnizatii de conducere (din contracte de management) acest procent trebuie calculat manual de catre reprezentantii de vanzari din magazine. Venitul net care va fi luat in calculul bugetului va fi venitul rezultat din adeverinta de venit ponderat cu un coeficient de 60%. Si in cazul acestor venituri se aplica Nota enuntata anterior.

Ex.: Venituri nete lunare solicitant:

Ianuarie: 900 RON

Februarie: 1.000 RON

Martie: 1.900 RON

Din acestea va fi luat in calcul venitul cel mai mic de 900 RON.

900 RON x 60% = 540 RON.

Angajamentele de plata luate in calcul in cazul cardurilor de credit si a overdrafturilor:

In cazul in care solicitantul/codebitorul beneficiaza de Carduri de credit sau Overdraft-uri acordate de alte banci, in calculul bugetului lunar se va lua in considerare 10% din plafonul maxim aprobat.

Ex: linie de credit acordat (OD, card de credit): 6950 ron

Angajament de plata luat in calcul : 6950 x 10%=695ron

Instructiuni de completare/conditii de validarea privind documentele necesare pentru acordarea imprumuturilor

1. Actele de identitate (in copie) ale persoanelor "implicate": solicitant, sot/sotie solicitant si codebitor (dupa caz) inclusiv fila care certifica adresa de rezidenta (verso CI-ex: studenti, mutare consort).

Acordul sotului/sotiei solicitantului este obligatoriu pentru cererile cu valori mai mari de 15.000 RON (in acest caz vor fi semnate cererea de credit si contractul de credit iar la dosar se va atasa copie BI/CI al/a acestuia/acesteia);

Observatii:

Nu sunt acceptate documente de identitate alterate,

Persoana care solicita creditul (Solicitantul) trebuie sa fie identica cu persoana care apare in documentul de identitate prezentat

Copia documentului de identitate trebuie sa fie certificata ( cu sintagma "conform cu documentul original", nume si semnatura) pentru conformitatea cu documentul in original;

Prin copiere, dimensiunea documentului de identitate nu va fi micsorata sau marita.

Toate informatiile din copie trebuie sa fie lizibile.

Documentele doveditoare ale veniturilor atat pentru solicitant cat si pentru codebitor (daca este cazul).

In fuctie de sursa de provenienta a venitului avem :

A.     Pentru salariati:

1. Adeverinta de venit (in original), formular tip emis de firma angajatoare (adeverinta de venit va avea o valabilitate de 30 de zile de la emitere).

Observatii:

Adeverinta trebuie sa fie semnata de doi reprezentanti autorizati ai societatii si stampilata (rotund), cu toate campurile completate

In cazul in care nu exista date disponibile pentru anumite coloane, angajatorul va scrie '-'.

Solicitantul trebuie sa fie angajat la momentul eliberarii adeverintei;

Orice modificare sau stersatura prezenta pe acest formular trebuie sa fie insotita (in dreptul ei) de semnatura celui care a operat acea modificare si de stampila societatii.

In sistemul informatic, in campul dedicat venitului se va completa ultimul salariu specificat pe adeverinta de venit. In cazul in care diferenta intre cel mai mic si cel mai mare salariu inscris pe adeverinta este mai mare de 100% se va lua in calcul salariul cel mai mic din cele trei luni.

Daca pe adv. de venit este mentionata o grevare a venitului net, retineerile lunare respective vor fi completate in sistemul informetic in campul corespunzator. Sistemul va calcula automat venitul eligibil.

Daca pe adv. de venit este specificat ca societatea se afla in procedura de lichidare sau faliment cererea de credit va fi respinsa

Toate campurile trebuie sa fie completate: atat cele pentru angajator: denumirea completa, nr. de inregistrare, tip institutie, numar de angajati, domeniu de activitate, starea firmei (faliment sau lichidare), telefoane, persoane de contact si numar de inregistre, cat si cele pentru angajat: nume, CNP, durata contract individual de munca, functia, vechime la locul anterior de munca, veniturile realizate in ultimele 3 luni si daca aceste venituri sunt grevate de retineri lunare.

In cazul solicitantilor angajati ai Institutiilor Financiare (de ex: Banci, societati de leasing, etc.), Regiilor Autonome de Stat (de ex: Romatsa S.A., Autoritatea Civila Aeronautica Romana, etc.), se vor accepta si adeverinte de venit cu mentiunea "valoarea lunara neta este de peste . RON (o anumita suma stabilita de catre fiecare societate)".

Pentru salariatii Ministerului Apararii ai Ministerului Administratiei si Interrnelor, ai Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, institutii ale Ministerului Sanatatii (spitale, policlinici) se va lua in calcul si norma de hrana. Vor fi luate in considerare toate aceste venituri precum si primele, orele suplimentare, garzile, etc. specificate de institutia angajatoare pe adeverinta de venit. Aceste venituri vor fi luate in considerare doar daca au caracter de permanenta.

In calculul veniturilor eligibile se vor include si veniturile reprezentand bonurile da masa, cu conditia mentionarii valorii acestora de catre angajator pe adeverinta de venit.

Copie Carte de munca efectuata de firma angajatoare

Observatii:

Cartea de munca sa fie certificata "Conform cu originalul", semnata de reprezentantii firmei pe fiecare pagina si stampilata rotund (se accepta minimum primele 2 pagini si ultimele 3 ale cartii de munca)

B.    Pentru pensionari:

Cupon de pensie (in copie)

Observatii:

Data de eliberare nu va fi in urma cu mai mult de o luna

Decizia de pensionare (in copie) numai in cazul pensiilor anticipate/la cerere (<58 ani la femei si <65 ani la barbati)

Nu se vor lua in calcul pensiile medicale (implicit cele de invaliditate) si cele pe perioada determinata.

Venitul eligibil luat in considerare pentru obtirerea creditului este suma specificata pe talon. In cazul in care pe talon este specificata plata unui impozit pentru acest venit, sau orice alta taxa sau retineri, se va lua in calcul suma neta incasata de client (diferenta dintre pensie si sumele respective -e.g. pt pensionarii MAI se specifica pe talon si alte impozite).

C.    Pentru liber profesionisti

Declaratie privind veniturile inregistrate (pentru anul financiar precedent) si/sau decizia finala de impunere (pentru anul financiar precedent) vizata de Administratia financiara

Autorizatia de functionare: documentele in baza carora s-a infiintat si isi desfasoara activitatea in mod legal (ex: certificat / decizie de inregistrare in Registrul profesional din localitatea in care este sediul PFA, Registrul Curtii de Apel pentru biroul unui notar public si pentru biroul unui executor judecatoresc, Registrul Cabinetelor medicale, Baroul pentru un birou de avocat etc);

Registrul de incasari si plati pe ultimele 6 luni - semnat si stampilat de Persoana Fizica Autorizata.

Nivelul venitului lunar luat in calcul va fi stabilit in baza urmatoarei formule : Asupra venitului net (dupa scaderea cheltuielilor deductibile) conform Certificatului fiscal, Declaratiei de venit global sau Declaratiei speciale se aplica impozitul de 16% iar rezultatul se imparte la 12 (luni).

D.    Pentru asociatii/ actionarii societatilor comerciale:

certificat constatator (in copie) emis de Oficiul Registrului Comertului competent, cuprinzand toate datele de identificare ale societatii, inclusiv asociatii/actionarii, administratorii, sediul, capitalul social, etc., nu mai vechi de 30 zile

copie a bilantului contabil pentru ultimul exercitiu financiar incheiat si a balantei de verificare (ultima incheiata) depuse la Administratia Financiara;

extras din Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la repartizarea dividendelor catre actionari din care sa reiasa valoarea totala a dividendelor repartizate si cota parte a solicitantilui din valoarea totala a dividendelor) (in copie).

E.     Pentru venituri din drepturi de autor

contractul de drepturi de autor

adeverinta de venit

Contractul trebuie sa fie incheiat cu cel putin 3 luni inainte de solicitarea creditului si pe o perioada care sa acopere perioada de creditare. Venitul eligibil luat in considerare pentru obtinerea creditului este venitul net rezultat din adeverinta de venit.

F.     Pentru venituri din indemnizatii de conducere

contractul de management (in copie)

mentiunea de numire eliberata de Registrul Comertului (in copie)

declaratia fiscala depusa la Administratia Financiara (in copie)

adeverinta de venit (in original)

Perioada de numire in functie trebuie sa acopere cel putin perioada de creditare.

G.    Pentru venituri din chirii: contractul de inchiriere

Observatii:

Contract incheiat pe o perioada de cel putin 1 an;

Depus la adm. Financiara (se verifica existenta stampilei institutiei pe contract)

Beneficiarul contractului de credit in cauza trebuie sa fie aceeasi persoana cu solicitantul de credit.

In sistemul informatic, in campul dedicat venitului se va completa chiria lunara incasata de beneficiar de la chirias. Daca chiria este incasata in alta valuta decat RON (ex: EUR, USD), se va calcula echivalentul in RON a acestei sume la cursul BNR din ziua completarii cerererii de credit.

H. In cazul persoanelor aflate in concediu de ingrijire a copilului :

Ultimul mandat postal prin care se incaseaza indemnizatia pentru cresterea copilului (in copie);

Adeverinta pentru venitul obtinut inainte de a intra in concediu (in original).   

Din mandatul postal , se va lua in considerare doar indemizatia de concediu (in prezent 600 RON), nu si alocatia pentru copil (in prezent de 200 RON);

La stabilirea veniturilor se va lua in considerare suma cea mai mica intre indemnizatia de ingrijire a copilului (600 ron) si venitul obtinut inainte de a intra in concediu conform adeverintei de venit. Nu vor fi acceptate persoanele care nu au fost angajate inainte de intrarea in concediul de maternitate.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1480
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved