Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


SITUATIA ACTUALA A REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micSITUATIA ACTUALA A REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE

In vederea realizarii atat a obiectivelor programului de guvernare prezentat in decembrie 2000 si aprobat de Parlament, cat si a obiectivelor ce rezulta pentru Romania, in calitate de tara candidata in procesul de aderare la Uniunea Europeana, in anul 2001 se impune continuarea procesului de reforma legislativa si institutionala in administratia publica, pentru a facilita si accelera procesul de adoptare a legislatiei comunitare.In abordarea reformei in administratia publica, Guvernul a respectat si aplica urmatoarele principii:

  • separarea functiilor politice de cele administrative;
  • crearea si consolidarii unui corp al functionarilor publici de cariera, profesional si neutru politic;
  • definirea clara a rolului, responsabilitatilor si relatiilor intre institutii;
  • subsidiaritatea;
  • autonomia decizionala, administrativa si financiara;
  • transparenta actului de guvernare si administrativ;
  • simplificarea procedurilor si legislatiei;
  • respectul fata de cetatean, apropierea administratiei fata de acesta.

In scopul simplificarii si optimizarii procesului decizional s-a realizat o restructurare a Guvernului Romaniei. Scopurile urmarite prin reorganizarea Guvernului au vizat:

eficientizarea actului de guvernare;

reorientarea activitatii unor ministere si reducerea unui numar important de agentii guvernamentale;

trecerea agentiilor guvernamentale in subordinea sau coordonarea ministerelor in vederea asigurarii unei activitati coerente si eficiente, a unor relatii functionale normale;

infiintarea unor ministere noi, pentru a raspunde prioritatilor de relansare economica si de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana;

unificarea si transformarea unor agentii guvernamentale dovedite ca ineficiente, in ministere;

infiintarea in structura organizatorica a ministerelor a unor oficii, conduse de secretari de stat, pentru: relatia cu parlamentul, sindicatele si patronatul; integrare europeana si relatii externe; investitori straini si autohtoni

reducerea substantiala a numarului persoanelor cu functii de conducere din administratia publica centrala

Pentru eficientizarea activitatii administratiei publice centrale, recent s-a adoptat de catre Parlament Legea privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor - act normativ deosebit de important si necesar in procesul de accelerare a reformei din administratia publica

Prin Ordonanta de Urgenta nr.2/2001 si alte acte normative, s-au luat unele masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea si imbunatatirea functionarii unor ministere - ca organe de specialitate ale administratiei publice centrale, dupa cum urmeaza:

Ministerul Integrarii Europene;

Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, prin reorganizarea Consiliului de Coordonare Economico - Financiara a Directiei Generale de Prognoza din subordinea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, care au fost desfiintate;

Ministerul Finantelor Publice;

Ministerul Industriei si Resurselor;

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilo;

Ministerul Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei prin desfiintarea Ministerul Transporturilor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

Ministerul Turismului;

Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatiei;

Ministerul Educatiei si Cercetarii prin reorganizarea Ministerului Educatiei Nationale si a Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, care s-au desfiintat;

Ministerul Culturii si Cultelor prin reorganizarea Ministerului Culturii si a Secretariatului de Stat pentru Culte;

Ministerul Sanatatii si Familiei;

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatie;

Ministerul Informatiilor Publice;

Autoritatea Nationala pentru Protectia Copiilor si Adoptii;

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor prin reorganizarea Oficiului pentru Protectia Consumatorului;

Prin Hotararea Guvernului nr. 8/2001 se organizeaza si functioneaza Ministerul Administratiei Publice, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului. Ministerul Administratiei Publice, ca minister de sinteza, asigura aplicarea strategiei si a Programului Guvernului in domeniul administratiei publice locale si monitorizeaza in numele Guvernului elaborarea si aplicarea programelor de reforma de catre ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale.

In subordonarea Ministerului Administratiei Publice functioneaza urmatoarele autoritati publice centrale: Agentia Nationala a Functionarilor Publici si Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. Agentia Nationala a Functionarilor Publici are rolul de a fundamenta si promova organizarea si functionarea sistemului pentru managementul resurselor umane din administratia publica.

Procesul de restructurare s-a extins si la nivelul ministerelor si a organelor de specialitate din subordinea Guvernului si are in vedere urmatoarele:

perfectionarea structurilor organizatorice interne;

reproiectarea procedurilor administrative, prin eliminarea suprapunerilor si a discordantelor;

scurtarea procesului decizional;

cresterea operativitatii in activitatea proprie fiecarei structuri institutionale;restrangerea numarului posturilor de conducere in scopul sporirii eficientei si calitatii actului decizional;

reducerea si optimizarea reglementarilor pentru a deveni eficiente in folosul contribuabililor si al intreprinzatorilor;

externalizarea activitatilor in conditii de eficienta si operativitate;

reducerea drastica a costurilor administratiei publice, prin oprirea risipei de resurse si printr-o activitate eficienta a functionarilor publici;

promovarea unor criterii de performanta pentru functionarii publici;

concentrarea atentiei asupra cetateanului in dubla sa calitate de beneficiar al serviciilor si de contribuabil.

Tinand cont de complexitatea procesului de reforma a administratiei publice, un rol insemnat s-a acordat realizarii cadrului legislativ adecvat pentru implementarea urmatoarelor legi:

Legea privind Statutul functionarilor publici, cu scopul de a depolitiza functia publica, de a asigura stabilitatea functionarilor publici si de a forma un corp de profesionisti eficace care sa castige increderea populatiei in serviciul public si sa devina un partener de dialog social competent;

Legea privind raspunderea ministeriala, care reglementeaza formele de responsabilitate legala (civila, financiara si penala) a membrilor Guvernului;

Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legea privind regimul concesiunilor, Legea privind finantele publice locale, care creeaza cadrul legal pentru favorizarea investitiilor straine, dezvoltarea infrastructurii nationale, autonomia locala si functionarea parteneriatului public - privat, in scopul de a creste oferta de servicii publice de calitate;

Legea privind dezvoltarea regionala si Ordonanta de Urgenta privind zonele defavorizate, care stimuleaza parteneriatul la nivel local in domeniul economic si social, asigura facilitati pentru investitori in scopul relansarii economice si protectiei sociale si accesul la fondurile structurale si la fondul de coeziune sociala, in perspectiva aderarii la UE;

Legea privind stabilirea salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, care asigura motivarea personalului din administratia publica si promovarea pe criterii de eficienta si profesionalism a acestuia, conducand la imbunatatirea calitatii serviciilor publice.

A fost adoptata si se aplica Legea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar. Nearmonizarea exigentelor tehnice dintre cadastrul agricol si cadastrul general, impiedica in anumite zone inregistrarea titlurilor de proprietate emise in baza Legii fondului funciar, ceea ce creaza nemultumiri ale cetateanului, necesita costuri suplimentare si ingreuneaza circulatia juridica a terenurilor.

Datorita acestor deficiente, Guvernul a adoptat in sedinta din data de 25 aprilie 2001 Ordonanta de Urgenta privind restructurarea activitatii de profil prin crearea unui singur oficiu national de cadastru, care va raspunde de aplicarea corecta si concreta a Legii Fondului Funciar si a Legii cadastrului.

 In contextul armonizarii prevederilor legislative interne cu cele comunitare s-au elaborat si au fost adoptate urmatoarele acte normative:

Legea administratiei publice locale care reglementeaza regimul general al autonomiei locale, defineste atributiile si competentele autoritatilor locale si intareste responsabilitatea alesilor locali fata de cetatean;

Legea privind serviciile publice de gospodarie comunala, vizand dezvoltarea si descentralizarea activitatii serviciilor comunitare;
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1563
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved