Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Domeniul de aplicare a achizitiilor publice

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micDomeniul de aplicare a achizitiilor publiceDispozitiile ordonantei si a actelor normative date in aplicare sunt obligatorii pentru:

Ø     atribuirea contractului de achizitie publica;

Ø     incheierea    acordului-cadru;

Ø     organizarea    concursului de solutii.

Atentie!

Contractul finantat sau subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta, se considera a fi contract de achizitie publica si se atribuie potrivit prevederilor ordonantei.

Aceeasi regula este valabila si in cazul in care respectivul contract este atribuit in numele si pentru o alta persoana fizica sau juridica.

Contractul de finantare trebuie sa contina, in mod obligatoriu, o clauza privind respectarea ordonantei pentru atribuirea contractelor de achizitie publica prevazute de acesta.

Exceptii de la domeniul de aplicare

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor ordonantei:

Ø     acele contracte de achizitie publica atribuite de o autoritate din domeniul apararii si securitatii nationale daca prin intermediul acestora s-ar creea circumstante care:

ar conduce la divulgarea unor informatii contrare intereselor esentiale de securitate ale tarii; sau

implica protectia unor interese esentiale de securitate ale tarii si sunt in legatura cu productia sau comercializarea de arme, munitii si material de razboi.

Nota: Prin hotarare a Guvernului se vor stabili circumstantele aplicabile si procedurile specifice pentru atribuirea acestor contracte de achizitie publica, astfel incat sa nu conduca la alterarea concurentei pe piata produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare.

Ø     acele contracte de achizitie publica care au fost declarate cu caracter secret de catre autoritatile abilitate in acest sens;

Ø     acele contracte de achizitie publica care necesita impunerea unor masuri speciale de siguranta pentru protejarea unor interese nationale;

Ø     acele contracte de achizitie publica atribuite ca urmare a unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii sau exploatarii unui proiect in comun de catre statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;

Ø     acele contracte de achizitie publica atribuite ca urmare unui acord international referitor la stationarea de trupe, si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;

Ø     acele contracte de achizitie publica atribuite ca urmare a aplicarii unei proceduri specifice unei organizatii internationale.

Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite ANRMAP toate informatiile referitoare la acordurile internationale incheiate, in conformitate cu prevederile Tratatului, cu unul sau mai multe state terte fata de Uniunea Europeana, care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii sau exploatarii unui proiect in comun.

Sunt exceptate de la prevederile ordonantei

Ø     acele contracte de servicii care au ca obiect cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile, sau a drepturilor asupra acestora;

Exemplu: Serviciile agentiilor imobiliare.

Atentie! Contractele de servicii financiare, care se incheie, indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau de inchiriere respectiv, se atribuie potrivit prevederilor ordonantei.

Exemplu: Creditul pentru cumpararea sau inchirierea unui teren, unei cladiri sau oricarui alt bun imobil se achizitioneaza potrivit ordonantei.

Ø     acele contracte de servicii care au ca obiect cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate difuzarii, de catre institutii de radiodifuziune si televiziune;

Ø     acele contracte de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de arbitraj si conciliere;

Ø     acele contracte de servicii care au ca obiect prestarea de servicii financiare in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori a altor instrumente financiare, in special operatii ale autoritatii contractante efectuate in scopul atragerii de resurse financiare si/sau de capital, precum si la prestarea de servicii specifice unei banci centrale de catre Banca Nationala a Romaniei;

Atentie! Contractele de credit pentru finantarea unui contract de achizitie publica se atribuie prin aplicarea procedurii de negociere cu anunt prealabil de participare.

Ø     acele contracte de servicii care au ca obiect angajarea de forta de munca, respectiv incheierea de contracte de munca;

Ø     acele contracte de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate in totalitate de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt destinate, in mod exclusiv, autoritatii contractante pentru propriul beneficiu.

Ø     acele contracte de servicii atribuite unei alte autoritati contractante sau unei asocieri de autoritati contractante, daca acestea beneficiaza de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, in virtutea legii sau a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, in masura in care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.

Alte exceptii specifice de la domeniul de aplicare

Ø     Un subiect de drept caruia o autoritate contractanta, in baza competentelor sale legale i-a acordat drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public are obligatia de a respecta numai principiul nediscriminarii atunci cand acesta atribuie contracte de furnizare catre terti.

Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia de a impune, prin autorizatia pe care o emite, respectarea principiului nediscriminarii de catre cel care beneficiaza de drepturile speciale sau exclusive, atunci cand acesta atribuie contracte de furnizare catre terti.

Ø     Daca se atribuie un contract de servicii din categoria 2B, atunci obligatia de a aplica ordonanta:

exista numai pentru acele contracte a caror valoare este mai mare decat 125.000 euro,

si

se limiteaza numai la prevederile referitoare la caietul de sarcini (art. 35 - 38 din ordonanta) si la prevederile referitoare la anuntul de atribuire .

Ø     Daca contractul servicii din categoria 2B cuprinde si prestarea de servicii din categoria 2A si a caror valoare estimata este inferioara valorii serviciilor din categoria 2B, atunci obligatia de a aplica ordonanta

exista numai pentru acele contracte a caror valoare este mai mare decat 125.000 euro

si

se limiteaza numai la prevederile referitoare la caietul de sarcini (art. 35 - 38 din ordonanta) si la prevederile referitoare la anuntul de atribuire

Atentie!

Este interzis autoritatii contractante de a combina, in cadrul aceluiasi contract, servicii incluse din categoria 2B cat si din categoria     2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor art.16 alin. (1) din ordonanta atunci cand atribuie respectivul contract de achizitie publica.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1682
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved