Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


HOTARARE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor agricole in toamna anului 2008”

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micGUVERNUL ROMANIEI
HOTARARE

privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor agricole in toamna anului 2008”

Avand in vedere prevederile art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata;

In temeiul Regulamentului (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei privind aplicarea art. 87 si art.88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, nr. L 337/2007;

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art.1-(1) Prezenta hotarare stabileste cadrul juridic de acordare a sprijinului financiar prevazut de schema „Ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor agricole in toamna anului 2008” in conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, nr. L 337/2007.

In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) “Ajutoare de minimis ” – ajutoare acordate exploatatiilor agricole in conformitate cu art. 3, din Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei privind aplicarea art. 87 si art. 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole.

b) Exploatatii din sectorul productiei agricole” – exploatatii active in productia primara de produse agricole.

c) “Produse agricole” - produsele enumerate in anexa I la Tratatul de instituire a Comunitatilor Europene, cu exceptia produselor piscicole de acvacultura, care intra in sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/ 2000 al Consiliului.

Art. 2 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directiile pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, asigura gestionarea sprijinului financiar si respectarea prevederilor Regulamentului 1535/2007 al Comisiei privind aplicarea art. 87 si art. 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole.

CAPITOLUL II: Criterii de eligibilitate

Art.3- Sunt eligibili pentru acordarea de sprijin financiar conform schemei de ajutor de minimis, producatorii agricoli persoane fizice si juridice active in productia primara de produse agricole, care exploateaza suprafete de teren arabil, individual sau in orice forma asociativa prevazuta de lege si infiinteaza culturi in toamna anului 2008.

(2) Pentru a fi eligibili la acordarea sprijinului financiar, solicitantii trebuie sa fie inscrisi in evidentele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cu suprafetele de teren pe care le exploateaza, si pe care infiinteaza culturi in toamna anului 2008.

(3) Lista cuprinzand beneficiarii si sumele acordate acestora in cadrul schemei de ajutor de minimis, va fi publicata pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

CAPITOLUL III: Modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

Art.4 Valoarea sprijinului financiar acordat se exprima sub forma unei subventii, conform art. 3, alin (4) din Regulamentul 1535/2007 al Comisiei privind aplicarea art. 87 si art. 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole.

Art.5 Se acorda sprijin financiar de 200 lei/ha, pentru o suprafata pe care se infiinteaza culturi de toamna de minim 1 ha, pana la maxim 120 ha inclusiv, pe exploatatie.

Art.6- Sprijinul financiar se acorda pentru fiecare beneficiar intr-o singura transa.

Solicitantii sprijinului financiar nu pot renunta la calitatea de beneficiari pe perioada derularii schemei de sprijin financiar.

Suma maxima a sprijinului financiar reprezentand ajutorul de minimis nu poate depasi 7500 euro pentru fiecare beneficiar, conform prevederilor art. 3, alin (2) din Regulamentul 1535/2007 al Comisiei privind aplicarea art. 87 si art. 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole.CAPITOLUL IV: Modalitatea de derulare a schemei de ajutor de minimis

Art.7-(1) Pentru obtinerea sprijinului financiar solicitantii intocmesc cereri, conform modelului prevazut in anexa nr.1, si le depun la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla terenul pe care infiinteaza culturi, insotite de urmatoarele documente:

a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de inmatriculare si/sau certificatul de inregistrare pentru persoanele juridice, dupa caz.

b) adeverinta in original, eliberata de centrele locale sau judetene, dupa caz, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care certifica suprafata exploatatiei conform cererilor de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008.

Prin derogare de la prevederile alin(1), sunt valabile si se iau in considerare in cazul solicitarii de sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis, adeverintele eliberate de centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si depuse de catre beneficiari la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti odata cu solicitarea sprijinului financiar pentru achizitia de motorina cu pret redus utilizata la infiintarea culturilor agricole in toamna anului 2008.

(3) In situatia in care un producator agricol detine in exploatatie suprafete de teren care sunt situate in unitati administrativ-teritoriale din judete diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala in a carei raza teritoriala se afla suprafetele in cauza, cu obligatia incadrarii in plafonul ajutorului de minimis prevazut la art.5 din prezenta hotarare.

Cererile se intocmesc in doua exemplare, un exemplar impreuna cu documentele justificative anexate se depune la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala,    iar al doilea exemplar se pastreaza de catre solicitant.

(5) Termenul limita de depunere a cererilor de sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis este 15 noiembrie 2008, inclusiv.

Art.8 Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, inregistreaza cererile in Registrul special de evidenta a beneficiarilor de sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor din toamna anului 2008, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 2, le verifica impreuna cu documentele anexate si aproba sumele aferente reprezentand sprijin financiar.

Art.9-(1) In vederea efectuarii platilor, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti intocmesc situatia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar pentru fiecare beneficiar, conform modelului prevazut in anexa nr.3, pe care o transmit decadal Directiei Generale Buget-Finante si Fonduri Europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

(2) Pe baza situatiei centralizatoare comunicata de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intocmeste situatia centralizatoare conform anexei nr.4, care va insoti cererea pentru deschiderea de credite bugetare transmisa Ministerului Economiei si Finantelor.

Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, conform legislatiei in vigoare.Art.10 Evidenta sprijinului financiar acordat in baza prevederilor din prezenta hotarare, se pastreaza la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

Art.11- Reprezentanti directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti verifica in prezenta beneficiarilor de sprijin financiar, suprafetele infiintate de catre acestia in toamna anului 2008 si intocmesc pana la data de 15 mai 2009, inclusiv, procesul-verbal de receptie, compensare si restituire, conform modelului prevazut in anexa nr.5

In cazul in care se constata ca nu au fost realizate suprafetele mentionate in cererea de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor restitui sumele aferente reprezentand sprijin financiar nejustificat.

Procesele-verbale de receptie, compensare si restituire se inregistreaza in Registrul special de evidenta a beneficiarilor de sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor din toamna anului 2008, prevazut in anexa nr.2.

CAPITOLUL V: Dispozitii finale

Art.12 Utilizarea in alte scopuri de catre beneficiari a sprijinului financiar acordat conform prezentei hotarari se sanctioneaza conform prevederilor art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. .

Art.13 Persoanele imputernicite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale verifica permanent modul de acordare si utilizare a sumelor reprezentand sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis

Art.14 Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM – MINISTRU

CALIN POPESCU -TARICEANU


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 759
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site