Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Monitorizarea respectarii normelor de conduita

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micMonitorizarea respectarii normelor de conduita

1. Activitatea de consiliere etica
Activitatea de consiliere etica a fost evaluata pe baza urmatorilor indicatori:

a. Nivelul de raspuns al consilierilor etici, calculat ca numar de functionari carora li s-a acordat consiliere etica / numar de functionari publici care au solicitat consiliere etica;

b. Principalele probleme care au constituit obiectul consilierii etice, evaluat prin sintetizarea informatiilor privind problemele care au constituit obiectul consilierii etice in trimestrele I si II ale anului 2008;

c. Pregatirea profesionala a functionarilor publici desemnati pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita, evaluata pe baza cursurilor de formare profesionala urmate de acestia;

d. Cele mai importante cauze ale nerespectarii codului de conduita, evaluat prin sintetizarea informatiilor privind cauzele nerespectarii codului de conduita identificate in rapoartele primite de ANFP in trimestrele I si II ale anului 2008 si cele mai frecvent intalnite consecinte ale incalcarii normelor de conduita, evaluat prin sintetizarea informatiilor privind consecintele incalcarii normelor de conduita identificate in rapoartele primite de ANFP in trimestrele I si II ale anului 2008;

e. Impactul nerespectarii normelor de conduita, evaluat pe baza numarului de cazuri care au prezentat interes pentru opinia publica, a situatiilor care au prezentat interes pentru opinia publica si a motivelor pentru care aceste situatii au fost considerate ca prezentand interes pentru opinia publica;

f. Modalitatile de prevenire si masurilor privind reducerea sau eliminarea cazurilor de nerespectare a normelor de conduita la nivelul autoritatilor sau institutiilor publice evaluat prin sintetizarea masurilor de prevenire si masurilor de reducere care au fost comunicate in rapoarte.

2. Nivelul de raspuns al consilierilor etici

In trimestrul I al anului 2008 la nivel central, conform rapoartelor comunicate Agentiei rezulta ca nu a fost solicitata consiliere etica. La nivelul institutiilor deconcentrate – 35 de functionari publici (4 de conducere si 31 de executie) au solicitat si au primit consiliere etica iar la nivel local 49 de functionari publici (7 de conducere si 42 de executie) au solicitat consiliere etica, numai 29 (4 de conducere si 25 de executie) beneficiind de consiliere etica.

In trimestrul al II-lea al anului 2008 la nivel central au solicitat consiliere etica 3 functionari publici, la nivelul institutiilor deconcentrate – 38 de functionari publici (4 de conducere si 34 de executie) au solicitat consiliere etica, fiind consiliati un numar de 74 de functionari publici (8 de conducere si 66 de executie). La nivel local au fost consiliati 133 de functionari publici (16 de conducere si 117 de executie) au solicitat consiliere etica, 168 de functionari publici (20 de conducere si 148 de executie) primind consiliere etica. Faptul ca numarul functionarilor publici care au primit consiliere etica este mai mare decat numarul functionarilor publici care au solicitat consiliere etica se datoreaza faptului ca unele persoane desemnate pentru consiliere etica au sustinut sesiuni de informare – considerate in raport ca sesiuni de consiliere.

Astfel, nivelul de raspuns al consilierilor etici este subunitar in primul trimestru si supraunitar in cel de- al doilea trimestru al anului 2008.

Daca analizam numai al doilea trimestru al anului 2008 – perioada pe care o consideram mai relevanta – constatam faptul ca 2.7‰ dintre functionarii publici incadrati in autoritatile si institutiile publice care au transmis rapoarte valide catre ANFP au solicitat consiliere etica, cifra ce urmeaza a fi comparata cu cele care vor fi raportate in viitor. Agentia nu considera relevanta compararea intre primul si al II-lea trimestru, avand in vedere faptul ca multi dintre functionarii publici cu atributii de consiliere etica si monitorizare a respectarii normelor de conduita au fost numiti ulterior aparitiei Ordinului Presedintelui ANFP nr. 4.500/2008 (21.04.2008), adica dupa incheierea primului trimestru al anului.

3. Principalele probleme care au constituit obiectul consilierii etice

Sintetizand informatiile primite, constatam faptul ca principalele probleme care au constituit obiectul consilierii etice in primele doua trimestre ale anului 2008 au fost legate de:

- regimul incompatibilitatilor si al conflictelor de interese – cu cea mai mare pondere in randul dilemelor etice, de multe ori cu referire punctuala la incompatibilitatea de a exercita o functie

publica de catre o persoana care participa la campania electorala;

- comportamentul functionarilor publici atat in timpul programului de serviciu;

- oferirea unui serviciu public de calitate;

- punctual, consilierea etica a acoperit si situatia prezentarii la serviciu in stare de ebrietate – aspect care nu are o pondere semnificativa in tipologia problemelor care au constituit obiectul consilierii etice.4. Pregatirea profesionala a functionarilor publici desemnati pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita

Cursurile de formare urmate de functionarii publici desemnati pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita acopera urmatoarele teme principale:

- Managementul resurselor umane;

- Inspector resurse umane;

- ECDL;

- Cursuri specifice vizand domeniu resurselor umane;

- Relatii publice;

- Comunicare;

- Relatii de munca;

- Deontologie;

- Egalitatea de sanse intre femei si barbati;

- Cursuri specifice in specialitatea studiilor sau pe domenii de activitate restranse ale functionarilor publici.

Analizand datele transmise, domeniile relevante sunt: managementul resurselor umane, comunicare, deontologie si egalitatea de sanse. O alta concluzie care poate fi formulata este ca la nivelul institutiilor deconcentrate gradul de formare a functionarilor publici desemnati pentru consiliere etica si respectarea normelor de conduita este mai mare decat la nivel local.

Cele mai importante cauze ale nerespectarii codului de conduita si cel mai frecvent intalnite consecinte ale incalcarii normelor de conduita

In general, in majoritatea semnificativa a cazurilor (peste 87% din numarul rapoartelor care au mentionat incalcari ale normelor de conduita) cauzele si consecintele nerespectarii Codului de conduita al functionarilor publici nu au fost identificate si comunicate in rapoartele transmise de

functionarii publici cu atributii de consiliere etica din cadrul autoritatilor si institutiilor publice. Astfel ca, in lipsa mai multor date, prezentul raport nu poate extrage si prezenta concluzii relevante41. Printre cauzele care au fost comunicate in formatele de raportare sunt invocate frecvent:

- insuficienta cunoastere si interpretarea eronata a normelor juridice;

- volumul de munca ridicat.

In unele rapoarte, la rubrica corespunzatoare cauzelor se mentioneaza ca si cauze ale nerespectarii normelor de conduita: intrebuintarea de expresii jignitoare la serviciu, prezentarea la serviciu in stare de ebrietate , intarzieri repetate in indeplinirea atributiilor de serviciu.

Avand in vedere aceste neconcordante aparute in identificarea cauzelor si consecintelor nerespectarii normelor de conduita,

ANFP constata faptul ca la nivelul autoritatilor si institutiilor publice raportoare s-a acordat o importanta diminuata analizarii si individualizarii cauzelor si consecintelor nerespectarii normelor de conduita a functionarilor publici.

Impactul nerespectarii normelor de conduita

Intr-o majoritate care determina conturarea unei concluzii certe (peste 96%), in rapoartele comunicate nu au fost precizate aspecte referitoare la evaluarea impactului nerespectarii normelor de conduita a functionarilor publici. In acest context, datele furnizate de autoritatile si institutiile publice nu permit formularea nici macar a unor concluzii exemplificative pentru masurarea acestui indicator.7. Modalitatile de prevenire si masurile privind reducerea sau eliminarea cazurilor de nerespectare a normelor de conduita la nivelul autoritatilor sau institutiilor publice

Desi gradul de identificare a modalitatilor de prevenire si a masurilor privind reducerea sau eliminarea cazurilor de nerespectare a normelor de conduita la nivelul autoritatilor sau institutiilor publice este redus, prezentul raport prezinta o sinteza a celor mai frecvent intalnite, cu mentiunea ca acestea nu sunt neaparat reprezentative la nivel de sistem:

Modalitati de prevenire a incalcarii normelor de conduita in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice

Masuri privind reducerea / eliminarea cazurilor de nerespectare a normelor de conduita la nivelul autoritatilor sau institutiilor publice

- actiuni de constientizare a functionarilor publici asupra importantei respectarii normelor de conduita si a standardelor etice;

- aducerea la cunostinta functionarilor publici a normelor juridice noi de interes pentru domeniul de activitate in care acestia isi desfasoara activitatea;

- organizarea unor discutii pe teme etice;

- identificarea activitatilor cu grad sporit de risc si implementarea unor masuri manageriale (organizatorice) menite sa le gestioneze;

- asigurarea transparentei atat a actului administrativ cat si a deciziilor luate la nivelul institutiei;

- aducerea la cunostinta personalului a faptului ca in institutie a fost desemnat un functionar public cu atributii de consiliere etica, a rolului sau si modalitatilor de accesare;

- reglementarea proceselor care au loc la nivelul institutiei prin dezvoltarea de proceduri interne.

- buna functionare a comisiei de disciplina si aplicarea de catre persoana care are competenta legala a sanctiunilor propuse;

- controlul managerial sporit al activitatii persoanelor care nu respecta normele de conduita;

- control managerial sporit al proceselor in cadrul carora sunt identificate incalcari ale normelor de conduita;

- identificarea factorilor care au generat incalcari ale normelor de conduita si implementarea de masuri care sa conduca la eliminarea acestor factori.

Urmare a analizei datelor numerice si informatiilor calitative cuprinse in formatele de raportare constatam faptul ca exista relationare cu functionarii publici desemnati pentru consiliere etica si monitorizarea normelor de conduita, iar sub aspectul evolutiei dezirabile gradul de relationare ar trebui sa creasca – ca expresie a sporirii atentiei acordate standardelor etice in cadrul institutiilor publice. Sub alt aspect, poate fi retinuta concluzia ca, pe baza analizelor comparate, datele furnizate referitoare la problemele etice sesizate se coroboreaza cu cele obtinute de Agentie prin alte metode monitorizare (de exemplu, monitorizarea prin intermediul petitiilor primite de ANFP).


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1101
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site