Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


PERSONALUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micPERSONALUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

A.Politica de personal

In sens restrans principiile si regullile dupa care se realizeaza incheierea, modificarea sau desfacerea contractului de munca, precum si obligatiile personalului din administratia publica.
In sens larg pragatirea, recrutarea, promovarea si perfectionarea fucntionarilor publici si a celorlalti salariati, relatiile in cadrul administratiei si cu beneficiarii, calitatile si metodele managerilor in administratia publica.

Elaborearea politici de personal implica:

planificarea resurselor umane;

recrutarea si selectia resurselor umane;

analiza si evaluarea posturilor;

salarizarea si motivarea;

formarea si perfectionarea resurselor umane;

evaluarea resurselor umane si gestiunea carieirei;

comunicarea, stilul de conducere si creativitatea;

B.Notiunea de functie publica si functionar public

Definitia functiei publice: acea grupare de atributii, de competente, stabilite conform legii, din cadrul unui serviciu public, creat in scopul satisfacerii, in mod continuu, de catre functionarii publici numiti in aceste functii, a interselor generale ale societatii.

Exista doua sisteme de functie publica:

sistemul functiei publice de cariera personal cu competente speciale si care isi dedica viata viata profesionala serviciului functiei publice, beneficiind de stabilitate; sistem pe care l-am imbratisat si noi;

sistemul lucrativ functia publica de ocupatie de tip englezesc

O caracteristica esentiala a functiei publice este continuitatea iar principiile in recrutare sunt: cel al egalitatii accesului la functia publica si concursul.

Alte aspecte importante legate de functia publica sunt: neutralitatea politica a functionarilor publici, impartialitatea si rezistenta la coruptie, inadmisibilitatea utilizarii functiei publice in scopuri personale.

Defintia functionarilor publici: reprezinta resursele umane ale administratie publice care, alaturi de cele materiale si banesti, asigura conditiile de functionare a acesteia.

Gruparea atributiilor in cadrul functiilor: functionarii de conducere, au misiunea de a emite decizii administrative, acte juridice; functiile publice care au atributii de documentare adminsitrativa si pregatire a lucrarilor in scopul adoptarii deciziilor si functii de executare a deciziilor administrative.

C.Notiunea de statut

Functionarul public este numit de catre autoritatea publica competenta potrivit legii si investit in mod legal cu atributiile unei functii publice, cu o activitate pe care sa o desfasoare in scopul asigurarii functionarii continue a unui serviciu public.

Prin numirea in functia publica, functionarul este investiti cu un stat legal in care sunt prevazute drepturile si obligatiile acestuia; situatia juridica a functionarului public este statutara.

Drepturile si obligatiile generale ale functionarilor publici se regasec in Statutul functionarilor publici L188/1999.

Recrutarea si promovarea personalului din administratia publica

Numirea pe baza repartitiei emise de diferite comisii ale MEN sau prin actul administrativ de repartizare in munca eliberat de oficiile fortei de munca, in special pentru posturi de executie sau personal auxiliar.

Recrutarea la libera alegere, care ofera conducatorului posibilitatea alegerii echipei dar e caracterizata de subiectivism, trebuie tinut seama si de contitiile stabilite de lege in cazul acestui mod de recrutare.

Metoda concursului concursul de dosar (verificarea activitatii canditatului) si stabilirea de probe pentru verificarea cunostintelor canditatilor (dince in ce mai raspandit).

Promovarea cadrelor din administratia publica mod de stimulare si motivare a angajatilor.

avansarea pe scar ierarhica promovarea in postul vacant

examenul sau concursul, pentru persoanele din afara adminsitratiei publice

Drepturile si obligatiile functionarului public

Drepturi

dreptul functionarului public, legal investit, de a-si exercitarea functiei sale;

dretul la protectia legii in exercitarea functiei;

asigurarea opcuparii functiilor publice doar de persoanel cu o anumita calificare;

asigurarea continuitatii sau stabilitatii in functie;

acordarea posibilitatii de a se plange autoritatilor si institutiilor competente impotriva masurilor abuzive;

dreptul la opinie;

dreptul la asociere sindicala; dreptul la greva;

cumulul de functii;

uniforma gratuita; concediu anual de odihna;;dreptul la perfectionarea continua;

dreptul la salariu, la pensie, etc.

Obligatii:

subordonarea functionarilor ierarhic inferiori fata de superiorii lor (cu exceptia ordinelor ilegale aratarea in scris superiorului amotivului de refuz al executarii);

pastrarea secretului de stat si de serviciu;

comportare coespunzatoare (inclusiv indeletniciri in afar aserviciului contrare functiei);

furnizarea publicului, in cadrul serviciului, a informatiilor cerute;

interzicerea de solicitare, acceptare, sau promisiune, direct sau indirect, de avantaje;

interzicerea primirii de cereri care nu intra in competenta lor spre rezolvare;

sa colaboreze pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.

Raspunderea functionarilor publici

Raspunderea disciplinara

intervine in cazul incalcarii cu vinovatie de catre functionarii publici, indifferent de functia lor a indatoririlor de serviciu, incalcare ce constituie abateri disciplinara;

exemple de abateri disciplinare: absente nemotivate, nerespectarea secretului professional, refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu, etc.

sanctiuni: avertismentul, mustrarea, diminuarea drepturilor salariale 5-10%, pe o perioada de 1-3 luni, suspendarea drepturlui de avansare 1-3 ani, trecerea intr-o functie inferioara 6-12 luni cu diminuarea salariului, demiterea.

Raspunderea contraventionala

forma specifica dreptului administrativ cuprinzand totalitatea normelor juridice care reglemeteaza raspunderea celor care nesocotesc dispozitiile de drept administrativ, in raporturile dintre autoritatile publice administrative, si cele dintre acestea si particulari;

raspunderea in cazul functionarilor publici se angajeaza daca acestia au savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu;

conditie: savarsirea unei contraventii;

sanctiuni: avertismentul, amenda contraventionala, inchisoarea contraventionala;

Raspunderea civila

pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza;

pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

pentru daune platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti ramasa devinitiva si irevocabila.

Raspunderea penala

pentru infractiuni (fapta ce prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala) savarsite de functionari in timpul serviciului sau in legaura cu atributiile functiei;

exemple de infractiuni: abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor sau    intereselor publice, neglijenta in serviciu, luarea de mita;

o data inceputa urmarirea penala, conducatorul autoritatii publice va suspenda functionarul public din functia publica (si in cazul infractiunilor de natura sa-l faca pe functionar incompatibil cu functia ce o detine);

in urma condamarii devinitive si irevocabile functionarul va fi destituit din functie (trebuie mentionat dreptul functionarului de a cere instantei de contencios anularea acestui ordin, in 30 de zile de la comunicare).

Modificare raportului juridic de serviciu

delegare ; detasare ; transfer ; mutarea in cadrul altui compartiment al aut sau institutiei publice ; exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere

Suspendarea raportului juridic de serviciu de drept :Cand funct public se afla in conditiile :

este arestat preventiv

efectueaza stagiul militar

este incadrat la cabinetul unui demnitar

se afla in incapacitate temporara de munca

se suspenda la initiativa si la cererea motivata a funct public

Incetarea raporturilor juridice de serviciu ale funct publici

de drept

prin acordul partilor

prin eliberare din functia publica

prin destituire din functia publica

prin demisie

Redistribuirea si Corpul de rezerva al funct public :

Redistribuirea se face de catre Ag Nat a Funct Publici

Corpul de rezerva este format din funct publici care au fost eliberati din f p si este gestionat de Ag Nat a Funct Publici

Acordurile colective si comisiile paritare :

Aut si inst publice pot incheia anual acorduri cu sindicatele f p , masuri : perfectionare profesionala ; program zilnic de lucur ; sanatate si securitate in munca ;

Comisiile paritare se constituie in cadrul fiecarei aut sau inst publice cu exceptia celor cu atributii in domeniul sigurantei nationale

Managementul functiei publice

Ag Nat a Funct Publici i-a fost conferite prin statut atributii :

Elaboreaza politicile si strategiile privind manag functiei publice

Elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative privind f p si funct publici

Elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pt funct publici

Evidenta functiilor publice si a funct publici.Dosarul Profesional

Ag Nat a Funct publici este autoritatea care gestioneaza evidenta nationala a functiilor publice si a funct publici pe baza datelor transmise de aut si inst publice.

Dosarul profesional contine acte administrative si documente c are evidentiaza cariera funct public de la nasterea raporturilor de serviciu pana la incetarea acestora.

D.Deontologia functionarilor publici totalitatea normelor care guverneaza comportamentul profesional si privat al functionarului public

Codul deontologic obligatii cu privire la :

asigurarea unui serviciu public de calitate

loialitatea fata de Constitutie si lege

loialitatea fata de aut si institutii publice

libertatea opiniilor

activitatea publica

activitatea politica

folosirea imaginii

cadrul relatiilor

conduita in cadrul relatiilor internationale

participarea la procesul de luarea a deciziilor

obiectivitate in evaluare

folosirea prerogativelor de putere publica

utilizarea resurselor publice


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 735
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site