Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Nota asupra proiectului de lege a bugetului de stat pe anul 2007

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micNota

asupra proiectului de lege a

bugetului de stat pe anul 2007

(rezumat)

Introducere

1. Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2007 este elaborat conform prevederilor Legii privind sistemul bugetar si procesul bugetar si altor acte legislative, ce reglementeaza aspectele bugetar-fiscale.

2. La elaborarea proiectului de lege s-a tinut cont de modificarile si completarile la legislatie, care rezulta din politica bugetar-fiscala a Guvernului pe anul 200 , aprobate de Parlament prin Legea nr.268-XVI din 28 iulie 2006.

3. Amendamentele de baza ce tin de politica fiscala, operate la legislatie vizeaza:

mentinerea cotei impozitului pe venitul persoanelor juridice la nivelul anului 2006 - 15%;

acordarea suplimentara de stimulenti fiscali meniti sa impulsioneze sporirea investitiilor private in economia nationala (scutirea de impozit pe venit: a dobinzilor obtinute de la hirtiile de valori corporative, veniturile obtinute de organizatiile de microfinantare din creditele acordate pe un termen de peste 3 ani; majorarea cheltuielilor deductibile destinate reparatiilor curente si capitale; majorarea perioadei de raportare a pierderilor fiscale, ect.);

reducerea cotelor inferioara si mijlocie ale impozitului pe venitul persoanelor fizice (fara modificarea grilelor de impozitare anuale) de la 8% si 13% stabilite in 2006 pina la, respectiv, 7% si 10% - in 2007 si mentinerea cotei maxime a impozitului pe venitul persoanelor fizice la nivelul anului 2006, adica in marime de 20%;

majorarea scutirilor personale anuale de la 4500 lei - in 2006 la 5400 lei - in 2007;

majorarea scutirilor anuale pentru persoanele intretinute, de la 840 lei - in 2006 la 1440 lei - in 2007;

lista marfurilor supuse accizelor si marimea cotelor accizelor, comparativ cu anul 2006, suporta urmatoarele modificari:

- ajustarea cotelor accizelor la bere si produsele din tutun la rata inflatiei;

- majorarea cotei compuse a accizelor la productia alcoolica tare cu o concentratie de alcool de peste 25% vol. alcool absolut.

4. In scopul reflectarii cit mai complexe a resurselor financiare publice concomitent cu proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2007, se prezinta si estimarile indicatorilor generali ai bugetului public national. Aceasta permite analizarea complexa a poverii fiscale si a cheltuielilor publice.

Baza macroeconomica

5. Estimarile indicatorilor bugetari au fost efectuate in baza prognozei indicatorilor macroeconomici, actualizate in luna august curent, reiesind din tendintele de dezvoltare a economiei nationale.

6. Principalii indicatori macroeconomici pe anul 2007, se caracterizeaza precum urmeaza:

Produsul Intern Brut - 46,6 miliarde lei, cu o crestere in termeni reali de 4,0 la suta;

rata medie a inflatiei - 10,5 la suta;

cursul de schimb mediu anual al monedei nationale - 14,6 lei pentru 1 dolar SUA;

cresterea fata de anul 2006 a exporturilor cu 15,0 la suta, iar a importurilor - cu 12 la suta;

cresterea salariului mediu lunar fata de 2006, in termeni nominali - cu 22 la suta, iar in termeni reali - cu 10,0 la suta. Pentru anul 2007, salariul nominal mediu lunar se prognozeaza in marime de 2015 lei.

7. Dinamica indicatorilor macroeconomici pe anii 2005-2007 se prezinta in urmatorul tabel:

Indicatorii

Unitatea de

masura

Efectiv

Estimat

Prognoza

Produsul intern brut nominal

mild. lei

fata de anul precedent in

preturi comparabile

Indicele preturilor de consum

mediu anual

la sfirsitul anului

Cursul de schimb al leului

mediu anual

lei/USD

la sfirsitul anului

lei/USD

Export

mil. USD

fata de anul precedent

Import

mil. USD

fata de anul precedent

Soldul balantei comerciale

mil. USD

Productia industriala

in preturi curente

mild. lei

fata de anul precedent in

preturi comparabileProductia agricola in preturi

curente in gospodariile de toate

categoriile

mild. lei

fata de anul precedent in

preturi comparabile

Investitiile in capital fix

mild. lei

fata de anul precedent in

preturi comparabile

Salariul nominal mediu lunar

lei

fata de anul precedent

nominal

real

Fondul de remunerare a

muncii

mild. lei

fata de anul precedent

nominal

real

Parametrii bugetului public national

Venituri

8. Veniturile globale ale bugetului public national pe anul 2007 se estimeaza in suma de circa 19183,1 mil. lei, cu circa 2217,1 mil. lei sau 13,1 la suta mai mult fata de volumul scontat pe anul 2006.

9. Veniturile bugetului public national pe componente in anul 2007 (cu exceptia transferurilor intre componente) comparativ cu anul 2006 se prezinta in diagrama ce urmeaza:

10. Ponderea veniturilor totale ale bugetului public national in raport cu PIB se estimeaza la 41,2 la suta sau cu 0,8 puncte procentuale mai mult decit se asteapta in 2006, iar exceptind granturile, fondurile si mijloacele speciale - la 37,1 la suta sau cu 0,3 puncte procentuale mai mult decit este scontat pe anul 2006.

11. Evolutia bugetului public national in anii 2004-2007 (proiect) pe principalele grupuri de venituri se prezinta in urmatorul grafic:

12. Ponderea impozitelor directe in raport cu PIB se estimeaza la 15,5 la suta sau la nivelul scontat pe 2006, iar ponderea impozitelor indirecte - 19,1 la suta sau cu o majorare de 0,8 puncte procentuale fata de ceea ce se asteapta pe 2006.

Evolutia pe principalele tipuri de impozite directe in anii 2004-2007 se prezinta in urmatorul grafic.

Evolutia pe principalele tipuri de impozite indirecte in anii 2004-2007 se prezinta in urmatorul grafic:

15. Veniturile fondurilor speciale in raport cu PIB constituie 0,3 la suta sau cu 0,1 la suta mai putin decit e scontat pe anul 2006.

16. Ponderea veniturilor din mijloace speciale in raport cu PIB se cifreaza la 2,3 la suta fata de 2,4 la suta scontate pe anul 2006.

17. Pe anul 2007 suma granturilor externe in raport cu PIB constituie 1,5 la suta si include granturile Comisiei Europene in cadrul Programului Securitate Alimentara pentru sustinerea bugetului in suma de 143,8 mil.lei (echivalentului a 8 mil.euro), alte granturi de la alti donatori - 200 mil.lei (echivalentul a 13,7 mil.dolari SUA) si granturile externe pentru finantarea proiectelor din surse externe - 334,2 mil.lei (echivalentul a 22,9 mil. dolari SUA).

Cheltuieli

18. Proiectul bugetului public national la cheltuieli pe anul 2007 a fost elaborat in conformitate cu obiectivele strategice ale politicii bugetare ale Guvernului, corelate cu cadrul de resurse estimat si cu prioritatile SCERS, si alte strategii si programe nationale.

19. Cheltuielile globale ale bugetului public national pe anul 2007 se estimeaza in suma de 19453.1 mil.lei, cu 2974.1 mil.lei sau cu 18% mai mult fata de cheltuielile aprobate pe anul 2006. Ponderea lor in raport cu PIB se cifreaza la 41.7%, cu o crestere de 3.4% fata de anul 2006.

20. Evolutia cheltuielilor bugetului public national in anii 2006-2007 pe componente (cu exceptia transferurilor intre componente) se expune in diagrama ce urmeaza.

Evolutia cheltuielilor bugetului public national

pe componente in anii 2006-2007

cu exceptia transferurilor intre componente

21. Bugetul de stat detine 42% din cheltuielile globale pe anul 2007, bugetul asigurarilor sociale de stat - 26.1%, fondurile asigurarilor obligatorii de asistenta medicala - 10% si bugetele unitatilor administrativ-teritoriale - 21.9%.

22. Evolutia cheltuielilor publice in PIB pe principalele grupuri de cheltuieli se prezinta in tabelul ce urmeaza.

aprobat

2007 proiect

mil.lei

% in PIB

mil.lei

% in PIB

Servicii de stat cu destinatie generala

Mentinerea ordinii publice, apararea si securitatea statului

Cheltuieli de ordin social

Cheltuieli de ordin economic

Deservirea datorieiStiinta si inovare

Alte domenii

Total

Balanta bugetului

23. Pentru anul 2007 bugetul public national se estimeaza cu deficit in suma de 270 mil.lei si constituie 0.58% in PIB.

24. Bugetului de stat ii revine un deficit de 109.9 mil.lei, bugetului asigurarilor sociale de stat - 120,1 mil.lei si bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale - 40 mil.lei. Fondurile asigurarilor obligatorii de asistenta medicala sint estimate cu balanta zero.

Parametrii bugetului de stat

Venituri

25. Pentru anul 2007, veniturile bugetului de stat se estimeaza in suma totala de 11875,3 milioane lei, cu 1413,1 milioane lei sau cu 13,5 la suta mai mult decit este scontat pe anul 2006.

26. Veniturilor bugetului de stat pe componentul de baza le revin 10473,0 mil.lei sau 88,2 la suta din suma totala.

27. Veniturile de baza ale bugetului de stat comparativ cu anul 2006 (estimat) vor spori cu 1366,5 mil.lei sau cu 14,6 la suta.

28. Veniturile fondurilor speciale le revin 1,2 la suta in suma totala sau 137,8 mil.lei, mijloacelor speciale ale institutiilor publice - 7,8 la suta sau 930,3 mil.lei, granturilor pentru proiecte externe - 2,8 la suta dau 334,2 mil.lei.

29. Veniturile bugetului de stat pe componente in anii 2006-2007 se prezinta in urmatoarele diagrame:

Cheltuieli

30. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2007 pe toate componentele se estimeaza la general in suma totala de 11985.2 mil.lei. In raport cu bugetul de stat aprobat pe anul 2006, acestea sint cu o crestere de    1960.4 mil.lei sau 19.6%.

31. Evolutia cheltuielilor bugetului de stat pe anii 2006-2007 pe componente este prezentata in diagrama ce urmeaza.

Cheltuielile bugetului de stat pe componente in anii 2006-2007

32. Cheltuielile bugetului de stat pe componentul de baza pe anul 2007 se estimeaza in suma de 9877.4 mil.lei si detin ponderea majora in structura cheltuielilor bugetului de stat - de circa 82.4%. Comparativ cu anul 2006 (aprobat) cheltuielile de baza se majoreaza cu 18.5% sau cu 1541.7 mil.lei.

33. Unul din factorii principali care au influentat cresterea majora a cheltuielilor bugetului public national comparativ cu anul 2006 este impactul Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare in sistemul bugetar.

34. Comparativ cu anul 2006, pentru aplicarea conditiilor de majorare a salariilor, suplimentar se aloca 476,8 mil.lei, dintre care la bugetul de stat - 302,0 mil.lei si la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale - 174,8 mil.lei.

35. Astfel, costul cumulativ al aplicarii in anul 2007 a unor prevederi ale Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, inclus in proiectul bugetului, constituie 1302,8 mil.lei, inclusiv bugetul de stat - 649,5 mil.lei si bugetele unitatilor administrativ-teritoriale - 653,3 mil.lei.

36. Printre alti factori ce au influentat majorarea alocatiilor se evidentiaza:

indexarea cheltuielilor pentru marfuri si servicii in functie de indicele inflatiei, in care scop in proiect s-au inclus mijloace in suma de 57,8 mil.lei;

majorarea tarifelor la gazele naturale si energia termica a necesitat includerea in bugetul de stat a 107 mil.lei, dintre care:

a) la gazele naturale - 60,6 mil.lei

- institutiilor finantate de la bugetul de stat - 19,4 mil.lei;

- populatiei pentru indexarea compensatiilor nominative - 26,2 mil.lei;

- S.A. "Moldova-gaz" pentru compensarea diferentei de tarif la consumul a primelor 30 m3 de gaze livrate populatiei cu reduceri de 50% - 15 mil.lei;

b) la energia termica - 46,4 mil.lei

- institutiilor finantate de la bugetul de stat - 24,6 mil.lei;

- populatiei pentru indexarea compensatiilor nominative - 21,8 mil.lei.

majorarea transferurilor la bugetul asigurarilor sociale de stat cu 68    mil.lei suplimentar la cele 48 mil.lei pentru indexarea compensatiilor nominative;

majorarea transferurilor la fondurile asigurarilor obligatorii de asistenta medicala cu 193,4 mil.lei sau cu 19,3%. Ponderea acestor transferuri in suma cheltuielilor de baza constituie 12,1%;

majorarea transferurilor catre bugetele unitatilor administrativ-teritoriale cu 279,7 mil.lei;

cheltuieli pentru intretinerea si dezvoltarea infrastructurii serviciului vamal - 55,9 mil.lei (echivalente cresterii veniturilor din taxa pentru efectuarea procedurilor vamale);

pensiile militarilor ca urmare a majorarii salariilor militarilor in functie - cu 112,8 mil.lei;

programe pentru veterani de razboi si invalizi (bilete de tratament) - cu 8,9 mil.lei;

alte programe de protectie sociala si cheltuieli sociale - cu 27,5 mil.lei, inclusiv credite preferentiale unor categorii de populatie - cu 10 mil.lei;

programe pentru educatie (burse, procesul didactic, sustinerea tinerelor cadre didactice, norme de alimentatie etc.) - cu 93,1 mil.lei, inclusiv pentru programul "SALT" - cu 25 mil.lei;

majorari pentru realizarea programelor de stiinta si inovare (fara majorarea salariilor) - cu 121,2 mil.lei sau cu 71,8%;

inzestrarea cu utilaj medical a institutiilor medico-sanitare - cu 35,2 mil.lei, programul de asigurare a pensionarilor cu ochelari si aparate auditive - 10 mil.lei, alte programe de sanatate - 8 mil.lei;

indexarea depunerilor populatiei la Banca de Economii    - cu 20 mil.lei;

majorarea cheltuielilor pentru unele programe in domeniul agriculturii:

fondul pentru subventionarea producatorilor agricoli - cu 20 mil.lei;

fondul pentru subventionarea infiintarii plantatiilor viticole - cu 27,1 mil.lei;

programe sustinute din grantul Uniunii Europene in cadrul Programului de Securitate Alimentara - cu 4,3 mil.lei;

majorarea alocatiilor fondului rutier (fara investitii capitale) - cu 15,4 mil.lei;

sistemul de telecomunicatii al autoritatilor publice si reutilarea sistemelor de telecomunicatii guvernamentale - cu 19,9 mil.lei;

crearea Centrului de Certificare a Cheilor Publice - cu 3,2 mil.lei;

crearea cadastrului fiscal - cu 18,3 mil.lei;

evaluarea bunurilor in scopul impozitarii - cu 13 mil.lei;

suplimentarea fondului de rezerva al Guvernului - cu 24,5 mil.lei

(volumul acestui fond va fi de 54,5 mil.lei).

37. Pentru realizarea proiectelor cu finantare externa, in proiectul bugetului de stat la partea de cheltuieli se prevad mijloace in suma de 1059,1 mil.lei, cu 314.1 mil.lei sau 42.2% mai mult comparativ cu cele aprobate pe anul 2006. In volumul total al cheltuielilor bugetului de stat acestea detin cota de 8.8%.

38. Finantarea cheltuielilor aferente celor 22 proiecte care se realizeaza cu finantare din surse externe se va efectua din urmatoarele surse:

2006 aprobat

2007 proiect

Devieri +,-

mil.lei

% in total

mil.lei

% in total

mil.lei

% in total

Total

Din contul donatorilor

Granturi externeImprumuturi externe

Contributia Guvernului

39. In anii 2005 si 2006 au fost semnate acorduri de credite si granturi cu creditorii externi (Banca Mondiala, Fondul International de Dezvoltare a Agriculturii (FIDA) si alti donatori) pentru realizarea proiectelor investitionale si anume Proiectul de ameliorare a competitivitatii, al doilea proiect de Investitii si servicii rurale, Proiectul privind controlul gripei aviare si gradul de pregatire in caz de pandemie umana si activitatile de raspuns, proiectul "Educatia de calitate in mediul Rural din Republica Moldova", doua proiecte cu FIDA si anume Proiectul de revitalizare a agriculturii si proiectul de dezvoltare a afacerilor rurale, Proiectul managementul si distrugerea stocurilor de poluanti organici persistenti, proiectul "Educatie pentru toti - initiativa de actiune rapida" si Proiectul reforma administratiei publice.

40. Pentru anul 2007 in buget sint incluse 9 fonduri speciale, cu 6 mai putine comparativ in anul 2006 Estimarile de cheltuieli pe fonduri speciale pe anul 2007 constituie la partea de cheltuieli 136.2 mil.lei. In raport cu volumul de cheltuieli totale ale bugetului de stat acestea reprezinta 1,14%.

41. Din contul mijloacelor speciale obtinute de catre institutiile publice in proiect s-au inclus cheltuieli in suma de 930.3 mil.lei. Mijloacele in cauza vor fi indreptate la finantarea activitatii statutare a institutiilor publice. Ca pondere in volumul total de cheltuieli, mijloacele speciale constituie 7.8% comparativ cu 8.4% in anul 2006.   

42. In raport cu anul 2006 volumul acestor mijloace reprezinta o crestere de 10%. Majorarea in cauza se refera, in temei, la serviciile de paza prestate de catre organele subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum si la serviciile cu plata ale institutiilor de invatamint.

Estimarile de cheltuieli pe categorii economice

43. Structura economica a cheltuielilor bugetului de stat pe toate componentele reflecta unele tendinte in functie de politicile in domeniul cheltuielilor bugetare, promovate de Guvern in perioada ultimilor ani.

44. Cheltuielile curente ale bugetului de stat vor creste cu circa 1 miliard 637 mil.lei sau cu 20% comparativ cele aprobate pe anul 2006 si vor constitui 9803,1 mil.lei. Cota acestor cheltuieli in suma totala constituie 81,8 la suta.

45. In conformitate cu angajamentele in domeniul datoriei de stat, administrate de Guvern, cheltuielile pentru deservirea datoriei in anul 2007 este in descrestere comparativ cu anul 2006 cu 3.4% si se estimeaza cu o reducere a acestor cheltuieli de 20.4 mil.lei.

46. Tendintele cheltuielilor bugetului de stat in anii 2006-2007, grupate pe principalele categorii economice, se prezinta in diagramele ce urmeaza.

47. Cheltuielile de personal se vor majora comparativ cu anul 2006 in suma nominala de 460.5 mil.lei sau cu 24.6% si vor insuma circa 2.3 miliarde lei.

48. Cheltuielile pentru marfuri si servicii in anul 2007 vor creste cu 305.1 mil.lei sau cu 24.3%. Cheltuielile in cauza includ mijloace suplimentare pentru majorarea tarifelor la gazele naturale si eventuala majorare a tarifelor la energia termica, precum si mijloace in legatura cu indexarea cheltuielilor la indicele preturilor de consum.

49. Un spor de 19,3%, comparativ cu anul curent, suporta angajamentele Guvernului pentru achitarea primelor de asigurare obligatorie medicala a categoriilor de persoane asigurate din contul statului.

50. Transferurile curente totale se majoreaza cu 1154.2 mil.lei sau cu 40.6%, preponderent din contul transferurilor la alte componente ale bugetului public national. Pentru transferurile in scopuri de productie in anul 2007 se preconizeaza cu 10,3 la suta mai mult decit in anul 2006, in special, datorita cresterii sustinerii de stat a producatorilor agricoli, precum si a majorarii fondului rutier.

51. Transferurile catre populatie vor fi in crestere cu 179 mil.lei sau cu 41.3%, care, in temei, se datoreaza majorarii alocatiilor pentru pensiile militarilor, pentru indexarea depunerilor cetatenilor la Banca de Economii, majorarii cuantumurilor burselor si numarului de bursieri din institutiile de invatamint, precum si altor prestatii sociale categoriilor de persoane defavorizate.

52. Circa 18.6% din cheltuielile totale in anul 2007 revin celor capitale. Pentru investitii capitale in constructii in anul 2007 se vor directiona 400 mil.lei sau cu 103 mil.lei mai putin decit a fost aprobat pe anul 2006. Lista de repartizare a alocatiilor pentru investitii capitale din toate sursele, pe obiective de constructie si pe beneficiari se prezinta in anexa nr.4 la proiectul de lege.

53. Cheltuielile pentru procurarea mijloacelor fixe in anul 2007 se majoreaza cu 77.6 mil.lei sau cu 32.9% si vor constitui 313.6 mil.lei. In suma totala a cheltuielilor lor le revine 2.6%.

54. Pentru reparatiile capitale    in anul 2007 se vor directiona mijloace cu 14% sau cu 23.8 mil.lei mai mult decit in 2006. Lista de repartizare a alocatiilor pentru reparatii capitale din toate sursele, pe obiective si pe beneficiari (cu exceptia drumurilor, care se efectueaza de fondul rutier), se prezinta in anexa nr.5 la proiectul de lege.

Balanta bugetului de stat

55. Deficitul de casa a bugetului de stat pe toate componentele pe anul 2007 se estimeaza in suma de 109,9 mil. lei.

56. Sursele de finantare a deficitului se constituie din:

a) surse atrase:

- veniturile din comercializarea hirtiilor de valoare de stat - in suma de 170 milioane lei;

- imprumuturile externe pentru proiecte finantate din surse externe - in suma de 701,1 milioane lei (echivalentul a 48,02 mil.dolari SUA);

- mijloacele din privatizarea si vinzarea patrimoniului public - 155 milioane lei.

b) conform onorarii obligatiilor fata de creditorii interni si externi in anul 2007 vor fi rambursate:

- imprumuturile acordate de Banca Nationala a Moldovei in anii precedenti - 118,8 mil.lei;

- imprumutul intern catre Intreprinderea de Stat "Radiocomunicatii" - 4,8 mil.lei;

- imprumuturile externe, conform graficelor coordonate cu creditorii - 542,9 mil.lei (echivalentul 37,18 mil.dolari SUA).

Totodata, 249,7 mil.lei vor fi rezervate in soldurile pe conturile bugetului de stat, in scopul asigurarii stabilitatii macrofiscale.

Datoria de stat

57. Pe parcursul anului 2007 comparativ cu ceea ce se asteapta la finele anului 2006, soldul datoriei de stat, administrata de Guvern, se va majora cu 772,7 mil. lei, constituind la finele anului 2007 circa 14896 mil. lei. Totodata, ponderea stocului datoriei de stat in raport cu PIB descreste de la 33,7 la suta in 2006 pina la 32,0 la suta in 2007, sau cu 1,7 puncte procentuale.

58. Evolutia datoriei de stat (administrata de Guvern) la finele anilor 2005-2007 ca pondere in PIB, se prezinta in graficul urmator.

59. Pentru serviciul datoriei de stat, administrata de Guvern (plata dobinzilor si principalul) pe anul 2007 sint estimate cheltuieli in suma totala de 1 248,5 mil.lei sau cu 110,6 mil.lei mai putin decit se asteapta in anul 2006. Cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat in raport cu PIB pentru 2007 se estimeaza la 2,7 la suta, fata de 3,3 la suta - in anul 2006.

Datoria de stat interna

60. La situatia din 31 decembrie 2007 soldul datoriei de stat interne va constitui 3899,5 mil. lei, inclusiv imprumuturile acordate de BNM - 1973,4 mil. lei (50,6 la suta), hirtii de valoare de stat - 1926,1 mil. lei (49,4 la suta).

Totodata, ponderea acesteia in raport cu PIB va constitui 8,4 la suta, fiind in descrestere fata de anul 2006 cu 0,8 puncte procentuale.

61. Majorarea datoriei cu 51,2 mil. lei fata de soldul datoriei preconizate la 31 decembrie 2006 (3 848,3) se va produce din contul comercializarii suplimentare a hartiilor de valoare de stat pe piata interna in suma de 170 mil. lei. Concomitent, in anul 2007 se prevede a reduce datoria Guvernului fata de Banca Nationala a Moldovei pe imprumuturi cu 118,8 mil. lei.

62. Pentru serviciul datoriei de stat interne se estimeaza cheltuielile in suma de 341,0 mil.lei. Comparativ cu cele aprobate pe anul 2006, cheltuielile prevazute sint mai mari cu 2,1 mil.lei, sau cu 0,6%. Majorarea cheltuielilor rezulta din majorarea datoriei din contul emisiunilor suplimentare a hirtiilor de valoare de stat.

63. Cheltuielile pentru deservirea HVS includ deservirea HVS emise nemijlocit prin licitatie, precum si HVS convertit din creditele acordate Guvernului in anii anteriori. Deservirea HVS emise prin licitatii este determinata luind in considerare majorarea volumului cu 170 mil.lei, reiesind din rata dobinzii in marime de 11,0%. Deservirea HVS convertita din credite este determinata reiesind din volumul in circulatie de 400 mil.lei si rata dobinzii in marime de 7,5%, reiesind din faptul, ca reemisiunea lor va fi efectuata peste fiecare 3 luni. Cheltuielile pentru deservirea imprumuturilor acordate de BNM in anul 2007 sint determinate reiesind din suma medie a imprumuturilor in vigoare in decursul anului si rata dobanzii de 7,5%. Reperfectarea imprumuturilor nominalizate se preconizeaza a fi efectuata peste fiecare 3 luni.

Datoria de stat externa

64. Conform estimarilor, soldul datoriei de stat externe administrate de catre Guvern la situatia din 31 decembrie 2007 se va cifra la suma de circa 728,3 mil.dolari SUA sau 10996,7 mil. lei, inclusiv soldul datoriei de stat externe directe - 707,4 mil.dolari SUA si soldul datoriei asumate garantata - 20,9 mil.dolari SUA.

65. Ponderea datoriei de stat externe in PIB va constitui 23,6 la suta sau o descrestere de 0,4 puncte fata de estimarile anului 2006.

Fluctuatia soldului datoriei de stat externe pe parcursul anilor 2005-2007

66. Soldul datoriei de stat externe pentru finele anului 2007 se mentine, practic, la nivelul soldului datoriei preconizate la 31 decembrie 2006. Totodata, la soldul datoriei de stat externe in anul 2007 va influenta depasirea intrarilor de imprumuturi asupra rambursarilor acestora si fluctuatia cursului de schimb al dolarului fata de alte valute.

67. Pentru finantarea proiectelor din surse externe in anul 2007 se prevede atragerea imprumuturilor externe in suma de 48,02 mil. dolari SUA.

68. Pentru rambursarea principalului sint prevazute 542,9 mil. lei (37,2 mil.dolari SUA), inclusiv pe datoria directa - 505,8 mil. lei (34,6 mil.dolari SUA) si datoria garantata - 37,1 mil. lei (2,6 mil.dolari SUA

69. Cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat externe se prevad in suma de 245,8 mil. lei (16,8 mil.dolari SUA), inclusiv pentru datoria directa - 234,9 mil. lei (16,1 mil.dolari SUA) si datoria garantata - 10,9 mil. lei (0,7 mil.dolari SUA

In raportul cu PIB cheltuielile pentru deservirea datoriei de stat externe vor constitui 0,53 la suta, fata de 0,63 la suta in aprobat pe anul 2006.

In total platile externe in anul 2007 vor constitui 788,7 mil. lei (54,0 mil.dolari SUA). Raportul acestora in PIB se estimeaza la 1,69 la suta, iar fata de veniturile de baza (fara granturi, transferuri, fonduri si mijloace speciale) ale bugetului de stat - la 7,8 la suta.

70. In comparatie cu scontatul pe anul 2006, in anul 2007 platile externe se vor micsora cu 12,5 la suta. Acest fapt se explica prin obtinerea restructurarii datoriei externe bilaterale, care va asigura micsorarea cheltuielilor destinate deservirii datoriei externe fata de creditorii bilaterali - membrii Clubului de la Paris.

Raporturile intre bugetul de stat cu bugetele unitatilor administrativ-teritoriale

71. Raporturile intre bugetul de stat si bugetele unitatilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea si bugetul municipiului Balti au fost stabilite in conformitate cu prevederile Legii privind sistemul bugetar si procesul bugetar si Legii privind finantele publice locale.

72. La determinarea raporturilor bugetului de stat cu bugetele unitatilor administrativ-teritoriale au fost utilizate normative unice de cheltuieli ce revin unui locuitor din teritoriu si datele Biroului National de Statistica privind numarul preliminar al populatiei stabile si structura demografica a acesteia la situatia din 1 ianuarie 2006.

73. Principalii factori care au influentat la majorarea normativelor de cheltuieli, in comparatie cu anul 2006, sint urmatorii:

- pentru majorarea salariilor angajatilor in sistemul bugetar (in conditiile de salarizare ale anului 2006) s-au luat in considerare 653,3 mil.lei;

- pentru majorarea tarifelor la gazele naturale si energia termica - 69,4 mil.lei;

- pentru indexarea cheltuielilor pentru marfuri si servicii la nivelul inflatiei - 93,6 mil.lei;

- pentru majorarea normelor de alimentare a copiilor in gradinite si elevilor claselor I-IV - 87,5 mil.lei;

- pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a institutiilor de invatamint si cultura (utilaj, rechizite de birou, materiale didactice, carti) - 42,4 mil.lei;

- pentru lucrari de informatica - 6,5 mil.lei;

- pentru reparatia institutiilor de invatamint - 11,4 mil.lei;

- pentru reparatia institutiilor medico-sanitare - 44,7 mil.lei;

- pentru implementarea treptata a normelor naturale (imbracaminte, inventar moale, obiecte de igiena, jucarii pentru elevii din scolile-internat de toate tipurile, case de copii) - 3,1 mil.lei;

- pentru angajarea asistentilor sociali in primarii - 8,1 mil.lei;

- pentru institutiile noi (centrelor pentru tineret, institutii sociale) - 3,9 mil.lei;

- pentru aplicarea coeficientilor de majorare a cheltuielilor pe institutiile de invatamint si cultura din municipiul Chisinau - 38,9 mil.lei.

74. Pentru anul 2007, la fel ca si in anul 2006, se propune ca impozitul pe venitul din activitatea de intreprinzator, sa fie defalcat la bugetele raionale si bugetul central al UTA Gagauzia - in proportie de 100%, iar la bugetele municipiilor Chisinau si Balti - in proportie de 50%.

75. Din taxa pentru folosirea drumurilor, perceputa de la posesorii vehiculelor inmatriculate in Republica Moldova, la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale se vor defalca 50%, veniturile respective fiind destinate pentru intretinerea si reparatia drumurilor publice locale.

76. Pentru Unitatea teritoriala autonoma Gagauzia, taxa pe valoarea adaugata la marfurile si serviciile livrate de agentii economici, inregistrati in aceasta unitate, precum si accizele la marfurile (productia), supuse accizelor, fabricate pe teritoriile unitatii date, se prevede sa se vireze integral la bugetul central al UTA Gagauzia.

77. Cu exceptia municipiului Chisinau, nici o unitate administrativ-teritoriale nu dispune de venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor calculate, reiesind din normativele medii de cheltuieli pe tara.

78. Pe bugetul municipiului Chisinau, veniturile estimate depasesc cheltuielile calculate cu 19,7 la suta sau cu 193,3 mil.lei, care, in temeiul articolului 10 din Legea privind finantele publice locale, se lasa la dispozitia bugetului municipiului.

79. In anul 2007, bugetele unitatilor administrativ-teritoriale vor beneficia de transferuri de la bugetul de stat din fondul de sustinere financiara a teritoriilor in suma totala de 1752,2 milioane lei, ceea ce acopera circa 47 la suta din cheltuielile de baza ale acestor bugete.

80. La prezenta nota se anexeaza:

Tabelul "Estimarile bugetului public national pe anul 2007 (proiect) in raport cu aprobat 2006" (pe 16 foi);

Tabelul "Evolutia bugetului public national pe anii 2004-2007 (proiect)" (pe 3 foi);

Tabelul "Estimarile veniturilor, cheltuielilor, transferurilor si surselor de finantare a deficitului la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2007" (pe 2 foi).

Ministrul finantelor

Mihail Pop

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1173
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved