Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


PREVEDERILE CODULUI FRONTIERELOR SCHENGEN PRIVIND CONTROLUL FRONTIERELOR EXTERNE SI REFUZAREA INTRARII

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Raspunderea juridica in practica relatiilor publice
PROTECTIA INFORMATIILOR SECRETE DE STAT
CONSILIUL JUDETEAN
Comunicarea
Functii ale relatiilor publice
Programul Societatea Civila - Dezvoltarea Sectorului ONG - Cerere de Finantare
Domeniul de aplicare a achizitiilor publice
ACTUL ADMINISTRATIV
Reforma functiei publice
Cerere de sponsorizare pentru Baluri - LiceePREVEDERILE CODULUI FRONTIERELOR SCHENGEN PRIVIND CONTROLUL FRONTIERELOR EXTERNE SI REFUZAREA INTRARII

Articolul 5
Conditii de intrare pentru cetatenii statelor terte

Pentru sederi ce nu depasesc trei luni intr-o perioada de sase luni, conditiile de intrare pentru cetatenii statelor membre vor fi urmatoarele:

(a) sa fie in posesia unui document de calatorie valabil sau a unor documente ca sa autorizeze trecerea frontierei;

(b) sa fie in posesia unei vize valabile, daca se solicita, conform Regulamentului Consiliului (EC) nr. 539/2001 din 15 martie 2001 care enumera statele terte ai caror cetateni trebuie sa fie in posesia unei vize cand traverseaza frontierele externe si statele ai caror cetateni sunt exceptati de la aceasta cerinta , cu exceptia cazului in care poseda permise de sedere;

(c) sa justifice scopul si conditiile sederii, faptul ca poseda mijloace suficiente de subzistenta, atat pentru perioada sederii cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau tranzitul spre un stat tert in care intrarea le va fi permisa cu siguranta, sau sunt in postura de a obtine legal asemenea mijloace;

(d) pe numele lor nu au fost introduse alerte in Sistemul Informatic Schengen in scopul refuzarii intrarii;

(e) nu sunt considerate a fi o amenintare la adresa ordinii publice, securitatii interne, sanatatii publice sau relatiilor internationale a oricaruia dintre statele membre, mai ales in cazul in care, din acelasi motiv, nu a fost introdusa nici o alerta in bazele de date ale statelor membre in scopul refuzarii intrarii.

O lista neexhaustiva de documente suplimentare care pot fi cerute de politistii de frontiera cetatenilor statelor terte in scopul verificarii indeplinirii conditiilor prevazute in paragraful 1, punctul c, este inclusa in anexa I.

Mijloacele de subzistenta vor fi apreciate in functie de durata si scopul sederii si de media preturilor pentru cazare si masa din statul (statele) membru (membre) implicat (e), inmultita cu numarul de zile al sederii.


Valorile de referinta stabilite de statele membre vor fi notificate Comisiei in concordanta cu prevederile articolului 34.

Evaluarea suficientei mijloacelor de subzistenta se poate face pe baza numerarului, cecurilor de calatorie si cartilor de credit aflate in posesia cetatenilor statelor terte. Declaratiile de sponsorizare, in cazul in care acestea sunt prevazute de legislatia nationala si scrisorile de garantie din partea gazdelor, asa cum sunt definite de legislatia nationala in situatia in care cetatenii statelor terte vor locui la o gazda, pot face, de asemenea, dovada unor mijloace suficiente de subzistenta.

Prin derogare de la paragraful 1:

(a)    cetatenilor statelor terte care nu indeplinesc toate conditiile prevazute in paragraful 1 dar sunt in posesia unui permis de sedere sau a unei vize de reintrare emisa de unul dintre statele membre, sau, in situatiile in care se cer, ambele documente, li se va permite intrarea pe teritoriul altor state membre, in scopul tranzitului, astfel incat sa poate ajunge pe teritoriul statului membru care a emis permisul de sedere sau viza de reintrare, doar daca numele lor nu se afla pe lista nationala de alerte a statului membru a carui frontiere externe intentioneaza sa o treaca si alerta este insotita de instructiuni de a refuza intrarea sau tranzitul.

(b) cetatenilor statelor terte care indeplinesc conditiile prevazute in paragraful 1, cu exceptia celei de la punctul (b) si care se prezinta la frontiera li se poate permite intrarea pe teritoriul statelor membre in cazul in care li se elibereaza viza la frontiera, in conformitate cu Regulamentul Consiliului (EC) nr. 415/2003 din 27 februarie 2003 privind eliberarea vizelor la frontiera, inclusiv eliberarea unor asemenea vize marinarilor in tranzit

Vizele emise la frontiera vor fi inregistrate pe o lista.
Daca nu este posibila aplicarea vizei pe document, in mod exceptional se va aplica pe o foaie volanta inserata in document. Intr-un asemenea caz se va folosi formatul uniform al foilor volante pe care se aplica viza, prevazut de Regulamentul Consiliului (EC) nr. 333/2002 privind formatul uniform al foilor volante pe care se aplica viza eliberata de statele membre persoanelor ce detin documente de calatorie nerecunoscute de statele care au intocmit formularul

(c)    cetatenilor statelor terte care nu indeplinesc una sau mai multe dintre conditiile prevazute in paragraful 1 li se poate permite de catre un stat membru sa intre pe teritoriul sau din motive umanitare, din motive de interes national sau datorita obligatiilor internationale. In cazul in care cetateanul statului tert este subiectul unei alerte, asa cum este prevazut in paragraful 1, punctul (d), statul membru care a autorizat intrarea pe teritoriul sau va informa corespunzator celelalte state membre

Articolul 6
Efectuarea controalelor trecerii frontierei

Politistii de frontiera, in indeplinirea indatoririlor lor, vor respecta intru-totul demnitatea umana.

Orice masura luata in indeplinirea indatoririlor lor va fi proportionala cu obiectivele urmarite de acea masura.

Pe parcursul efectuarii controalelor trecerii frontierei, politistii de frontiera nu vor discrimina persoanele pe motive rasiale, legate de sex, origine etnica, religie sau credinta, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala.

Articolul 7
Controlul trecerii frontierei efectuat asupra persoanelor

Circulatia transfrontaliera la frontierele externe va fi supusa controalelor politistilor de frontiera. Controalele vor fi efectuate conform prevederilor acestui capitol.

Controalele pot fi efectuate, de asemenea si asupra mijloacelor de transport si obiectelor aflate in posesia persoanelor care traverseaza frontiera. Legea in vigoare din statul membru implicat se va aplica oricaror tipuri de controale efectuate.Toate persoanele trebuie sa fie supuse unui control minim pentru stabilirea identitatii acestora pe baza prezentarii documentelor de calatorie. Aceste controale minime trebuie sa consiste in verificarea rapida si imediata si cand este cazul prin folosirea mijloacelor tehnice corespunzatoare, prin verificarea in bazele de date relevante a informatiilor cu privire la documentele furate, detinute fara drept, pierdute sau anulate, a valabilitatii documentelor care autorizeaza posesorul legitim sa traverseze frontiera si a prezentei semnelor falsificarii sau contrafacerii.

Controlul minim amintit in primul subparagraf constituie regula in cazul persoanelor care-si exercita dreptul comunitar al libertatii de miscare.

Oricum, intr-o maniera aleatorie, pe parcursul efectuarii controalelor minime asupra persoanelor care exercita dreptul comunitar al libertatii de miscare, politistii de frontiera pot consulta bazele de date nationale si europene astfel incat sa asigure ca acele persoane nu reprezinta o amenintare reala, prezenta si suficient de serioasa la adresa securitatii interne, ordinii publice, sanatatii publice si relatiilor internationale ale statelor membre.

Consecintele unor asemenea consultari nu vor periclita dreptul de libertate de miscare al persoanelor pe teritoriul statului membru interesat, asa cum este prevazut in Directiva 2004/38/EC.

La intrare si iesire, cetatenii statelor terte vor fi supusi controalelor amanuntite.

(a)    controalele amanuntite la intrare vor include verificarea indeplinirii conditiilor de intrare prevazute in articolul 5(1) si cand este cazul, a documentelor care autorizeaza sederea si exercitarea activitatilor profesionale. Acestea vor include o examinare detaliata care sa acopere urmatoarele aspecte:

(i) verificarea faptului ca cetateanul statului tert este in posesia unui document valid care sa permita trecerea frontierei si a faptului ca acel document, in cazul in care este necesar, este insotit de viza sau de permisul de sedere;

(ii) cercetarea completa a documentelor de calatorie, in cautarea unor semne de falsificare sau contrafacere;

(iii) examinarea stampilelor de intrare si iesire aplicate pe documentul de calatorie al cetateanului statului tert implicat, prin compararea datei intrarii si iesirii, prin verificarea faptului ca persoana nu a depasit deja timpul maxim de sedere autorizata pe teritoriul statelor membre;

(iv) verificarea punctului de plecare si de destinatie al cetateanului statului tert implicat, al scopului sederii si verificarea, daca este necesar, a documentelor de sprijin corespondente;

(v) verificarea faptului ca cetateanul statului tert implicat are mijloace suficiente de subzistenta pentru durata si scopul sederii, pentru intoarcerea sa in tara de origine sau tranzitul spre un stat tert in care cu siguranta i se va permite intrarea si a faptului ca acesta este in pozitia de a intra in posesia unor asemenea mijloace in mod legal;

(vi) verificarea faptului ca cetateanul statului tert implicat, mijlocul(e) sau (sale) de transport si obiectele pe care le transporta nu pericliteaza ordinea publica, securitatea interna, sanatatea publica sau relatiile internationale a oricaruia dintre statele membre. Aceste verificari vor include consultarea directa a datelor si alertelor cu privire la persoane si daca este necesar, a obiectelor introduse in SIS, a bazelor de date nationale si a actiunilor ce urmeaza a fi intreprinse, daca este cazul, ca rezultat a unei alerte;

(b) controalele amanuntite la iesire vor cuprinde:

(i) verificarea faptului ca cetateanul statului tert este in posesia unui document valid pentru trecerea frontierei;

(ii) verificarea documentelor de calatorie, in cautarea unor semne de falsificare sau contrafacere;

(iii) ori de cate ori este posibil, verificarea faptului ca cetateanul statului tert nu este considerat a fi o amenintare la adresa ordinii publice, securitatii interne sau relatiilor internationale ale oricaruia dintre statele membre.

(c)    Pe langa controalele la care se face referire la punctul (b) controalele amanuntite la iesire mai pot cuprinde

(i) verificarea faptului ca persoana respectiva se afla in posesia unei vize valabile, daca aceasta se solicita conform Regulamentului (EC) nr. 539/2001, cu exceptia cazului in care persoana respectiva detine un permis de sedere valid;

(ii) verificarea nedepasirii perioadei maxime de sedere autorizata pe teritoriul statelor membre;

(iii) consultarea alertelor cu privire la persoanele si obiectele introduse in SIS si raportari catre bazele de date nationale.

Cand exista posibilitatea si daca se solicita de catre cetateanul statului tert, controalele amanuntite vor fi efectuate intr-o zona retrasa.

Cetatenilor statelor terte care vor fi supusi unui control fizic li se vor da informatii cu privire la scopul si procedura in cazul unui asemenea control.

Aceste informatii vor fi disponibile in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene si in limba (limbile) statului sau statelor care au frontiera cu statul membru implicat si vor cuprinde si faptul ca cetateanul statului tert poate solicita numele si numarul de identificare al politistului de frontiera care va efectua controlul fizic, denumirea punctului de trecere a frontierei si data la care a fost traversata frontiera.

Controalele asupra persoanelor care isi exercita dreptul comunitar al libertatii de miscare vor fi efectuate in conformitate cu prevederile Directivei 2004/38/EC.

Regulile detaliate cu privire la informatiile ce urmeaza sa fie inregistrate sunt prevazute in Anexa II.

Articolul 8
Relaxarea controalelor trecerii frontierei

Controalele trecerii frontierelor externe pot fi relaxate ca rezultat al unor circumstante exceptionale si neprevazute. Asemenea circumstante exceptionale si neprevazute sunt considerate a fi acele evenimente imprevizibile datorate traficului aglomerat astfel incat timpul de asteptare la punctele de trecere a frontierei devine mult prea indelungat si toate resursele au fost epuizate in ce priveste personalul, posibilitatile si organizarea.

In cazul in care controalele s-au relaxat, in conformitate cu prevederile paragrafului 1, vor fi prioritare controalele trecerii frontierei la intrarea in spatiul statelor membre fata de cele la iesirea din statele membre.Decizia de a relaxa controalele va fi luata de politistul de frontiera care se afla la comanda punctului de trecere a frontierei.

Relaxarea controalelor va fi temporara, adaptata circumstantelor care au justificat-o si vor fi introduse gradual.

Chiar si in cazul in care controalele sunt relaxate, politistul de frontiera va stampila documentele de calatorie ale cetatenilor statelor terte, atat la intrare cat si la iesire, conform articolului 10.

O data pe an fiecare stat membru va transmite un raport Parlamentului European si Comisiei, cu privire la aplicarea acestui articol

Articolul 9
Culoare separate si informatiile aflate pe indicatoare

Statele membre vor dispune crearea de culoare separate, mai ales in aeroporturi pentru a putea efectua controale asupra persoanelor, in conformitate cu prevederile articolului 7. Culoarele vor fi diferentiate prin intermediul indicatoarelor prevazute in anexa III.

Statele membre pot crea culoare separate in punctele de trecere a frontierei maritime, terestre si la frontierele dintre statele membre fara sa aplice prevederile articolului 20 la frontierele interne. Daca statele membre vor crea culoare separate vor folosi indicatoarele cuprinse in anexa III.

Statele membre se vor asigura de faptul ca culoarele sunt bine semnalizate, inclusiv in situatia in care se renunta la folosirea culoarelor separate, asa cum se prevede in paragraful 4, pentru asigurarea fluidizarii traficului de persoane care traverseaza punctele de trecere a frontierei.

(a) Persoanele care isi vor exercita dreptul comunitar al libertatii de miscare sunt indreptatite sa foloseasca culoarele indicate prin semnele cuprinse in partea A din Anexa III. De asemenea, pot folosi si culoarele indicate de partea B a Anexei III.

(b) Toate celelalte persoane vor folosi culoarele indicate de semnele din partea B a Anexei III.

Informatiile cuprinse in indicatoarele de la punctele (a) si (b) pot fi afisate in limba sau limbile pe care statele membre le considera potrivite.

In punctele maritime si terestre de trecere a frontierei statele membre pot separa traficul vehiculelor in culoare separate pentru vehicule de tonaj usor si tonaj greu, cu ajutorul indicatoarelor cuprinse in partea C a Anexei III.

Statele membre pot decide schimbarea informatiilor cuprinse in indicatoare, in functie de circumstantele de la fata locului.

In cazul survenirii unui dezechilibru in trafic intr-un anumit punct de trecere a frontierei, regulile aplicabile pentru folosirea diferitelor culoare pot fi suspendate de autoritatile competente pentru perioada de timp necesara eliminarii acelui dezechilibru.

Adaptarea indicatoarelor existente, in conformitate cu prevederile paragrafelor 1, 2 si 3 se va finaliza pana la data de 31 mai 2009. In cazul in care statele membre inlocuiesc indicatoarele existente inainte de aceasta data, prevederile acestor paragrafe se vor considera indeplinite.

Articolul 10
Stampilarea documentelor de calatorie ale cetatenilor statelor terte

Documentele de calatorie ale cetatenilor statelor terte se stampileaza sistematic la intrarea si la iesirea din spatiul statelor membre. Stampilele de intrare si de iesire se vor aplica pe:

(a) documentele care contin o viza valabila si care le permit cetatenilor statelor terte sa traverseze frontiera;

(b) documente care permit cetatenilor statelor terte, a caror viza a fost eliberata la frontiera unui stat membru, sa traverseze frontiera;

(c) documente care permit cetatenilor statelor terte, nesupusi cerintei de a fi in posesia unei vize, sa traverseze frontiera.

Documentele de calatorie ale cetatenilor statelor terte si care fac parte din familia unui cetatean UE si carora li se aplica Directiva 2004/38/EC, dar care nu prezinta permisul de sedere prevazut de articolul 10 al Directivei, vor fi stampilate la intrare si la iesire.

Documentele de calatorie ale cetatenilor statelor terte care fac parte din familia unor cetateni ai statelor terte care isi exercita dreptul comunitar al libertatii de miscare, dar care nu prezinta permisul de sedere prevazut de articolul 10 al Directivei 2004/38/EC, vor fi stampilate la intrare si la iesire.

Stampilele nu se vor aplica pe:

(a) documentele de calatorie ale sefilor de stat si ale demnitarilor a caror sosire a fost anuntata oficial, anterior, prin intermediul canalelor diplomatice;

(b) licentele pilotilor sau pe certificatele membrilor echipajelor aeronavelor;

(c) documentele de calatorie ale marinarilor prezenti pe teritoriul unui stat membru doar cand nava lor acosteaza si doar in raza portului de escala;

(d) documentele de calatorie ale echipajului si pasagerilor navelor de croaziera care nu sunt supuse controalelor trecerii frontierei, conform punctului 3.2.3 din Anexa VI;

(e) documentele care permit cetatenilor statelor Andora, Monaco si San Marino sa traverseze frontiera.

In mod exceptional, la cerea unui cetatean al unui stat tert, se poate renunta la stampilele aplicate la intrare si iesire, daca aplicarea stampilelor ar crea dificultati majore acelei persoane. In acest caz intrarea sau iesirea vor fi inregistrate pe o foaie volanta separata, unde sa se indice numele persoanei si numarul pasaportului. Fisa volanta va fi inmanata cetateanului statului tert.

Procedura practica a stampilarii este stabilita in Anexa IV.De cate ori este posibil cetatenii statelor terte vor fi informati despre obligatia politistilor de frontiera de a le stampila documentele la intrare si iesire, chiar si atunci cand controalele sunt relaxate, conform prevederilor articolului 8.

Comisia va elabora rapoarte Parlamentului European si Consiliului pana la sfarsitul anului 2008 cu privire la functionarea prevederilor referitoare la stampilarea documentelor.

Articolul 11
Prezumtia cu privire la indeplinirea conditiilor referitoare la durata sederii

Daca documentul de calatorie al unui cetatean al unui stat tert nu are aplicata stampila de intrare, autoritatile nationale competente pot prezuma faptul ca posesorul documentului nu indeplineste, sau nu mai indeplineste, conditiile referitoare la durata sederii, aplicabile statelor membre preocupate.

Prezumtia la care se face referire in paragraful 1 poate fi combatuta in cazul in care cetateanul statului tert pune la dispozitie, prin orice mijloace, dovezi credibile, cum ar fi bilete de transport, prin care sa-si dovedeasca prezenta in afara teritoriilor statelor membre si ca a respectat conditiile cu privire la perioada sederii de scurta durata.

Intr-un asemenea caz:

(a) cand cetateanul statului tert este identificat pe teritoriul statului membru care aplica in intregime acquis-ul Schengen, autoritatile competente vor indica in documentul de calatorie, conform legilor si practicilor nationale, data si locul prin care a traversat frontiera externa a unuia dintre statele membre care aplica in intregime acquis-ul Schengen;

(b) cand un cetatean al unui stat tert este identificat pe teritoriul unui stat membru care nu a luat decizia cuprinsa in articolul 3 (2) al Actului de Aderare din 2003, autoritatile competente vor indica in documentul de calatorie, in concordanta cu legile si practica nationala, data si locul prin care a traversat frontiera externa a unui asemenea stat membru.

Pe langa cele indicate la punctele (a) si (b), cetateanului statului tert i se poate inmana un formular asa cum este prezentat in Anexa VIII.

Statele membre au obligatia de a se informa reciproc, de a informa Comisia si Secretariatul General al Consiliului, cu privire la practicile nationale referitoare la indicatiile cuprinse in acest articol.

Daca prezumtia la care se face referire in paragraful 1 nu este combatuta, cetateanul statului tert poate fi expulzat, de catre autoritatile competente, de pe teritoriul statului membru implicat.

Articolul 13
Refuzul intrarii

Unui cetatean al unui stat tert care nu indeplineste conditiile de intrare prevazute in articolul 5 (1) si nu face parte din categoriile de persoane prevazute in articolul 5 (4) i se va refuza intrarea pe teritoriul statelor membre. Acest lucru nu va afecta aplicarea prevederilor speciale cu privire la dreptul de azil, protectia internationala sau eliberarea vizelor de lunga durata.

Intrarea poate fi refuzata pe baza unei decizii fundamentate care sa contina motivele precise ale refuzului. Decizia va fi luata de o autoritate nationala si va fi aplicabila imediat.

Decizia argumentata care sa cuprinda motivele precise ale refuzului va fi emisa in forma standard asa cum este prevazuta de Anexa V, Partea B, si completata de autoritatea competenta sa dispuna refuzarea intrarii. Formularul standard completat va fi inmanat cetateanului statului tert interesat care va putea face dovada deciziei de refuzare a intrarii prin intermediul formularului.

Persoanele carora li s-a refuzat intrarea au dreptul de a contesta decizia. Contestarea (apelul) se va face tinand seama de legislatia nationala. Cetateanului statului tert i se vor indica in scris punctele de contact care pot sa ofere informatii despre reprezentantii competenti sa actioneze in numele cetateanului tert, conform legislatiei in vigoare.

Introducerea contestatiei nu va suspenda efectele deciziei de refuz a intrarii.

Fara sa afecteze compensatiile garantate conform legislatiei nationale, in cazul in care se dovedeste faptul ca decizia de refuzare a intrarii a fost nefondata, cetateanul statului tert implicat este indreptatit la corectarea anularii stampilei de intrare si a oricaror altor anulari sau modificari facute de statul care a refuzat intrarea.

4. Politistii de frontiera se vor asigura ca un cetatean al unui statului tert caruia i s-a refuzat intrarea, nu a patruns pe teritoriul statului membru implicat.

Statele membre vor intocmi statistici cu privire la numarul de persoane carora li s-a refuzat intrarea, motivele refuzurilor, nationalitatea persoanelor si tipul de frontiera (terestra, aeriana sau maritima) la care le-a fost refuzata intrarea. O data pe an, statele membre vor trimite statisticile Comisiei. Comisia va publica, o data la doi ani, statisticile furnizate de statele membre.

Regulile detaliate privind refuzarea intrarii sunt cuprinse in Partea A din Anexa V.OJ L 81, 21.3.2001, p. 1. Regulamentul asa cum a fost ultima oara amendat de Regulamentul (EC) nr. 851/2005 (OJ L 141, 4.6.2005, p. 3).

OJ L 64, 7.3.2003, p. 1.

OJ L 53, 23.2.2002, p. 4.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 785
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site