Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Proiect - Primaria Municipiului Giurgiu

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micPrimaria Municipiului Giurgiu

Capitolul I - Prezentarea institutieiPrimaria Municipiului Giurgiu se constituie din primar, viceprimar, secretarul orasului si aparatul propriu al Consiliului Local si este o institutie publica cu activitate permanenta care aduce la indeplinire efectiv hotararile Consiliului Local si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale, desfasurandu-si activitatea in baza prevederilor Legii Nr.215/2001 care prevede ca administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit.

Primaria Municipiului Giurgiu asigura intocmirea actelor pregatitoare si realizarea operatiunilor tehnico-materiale necesare elaborarii proiectelor de acte administrative care se supun spre aprobare sau emitere autoritatii publice locale competente, precum si alte activitati necesare bunei functionari a Primariei municipiului Giurgiu.

Primaria Municipiului Giurgiu organizeaza si desfasoara activitati de stare civila, registru agricol, contencios administrativ, autoritate tutelara, urbanism si cadastru.Primaria municipiului Giurgiu este ordonator principal de credite pentru institutiile si serviciile din subordinea Consiliului Local.

Pentru desfasurarea activitatii si realizarea obiectivelor si a programleor de activitate se stabilesc relatii de colaborare cu agenti economici si alte institutii publice cum ar fi:

directii ale Ministerului Afacerilor Externe

ambasade si consulate straine din Romania

primarii si consilii locale ale oraselor din diferite tari cu care sunt stabilite relatii de infratire precum si cu altele

directii si compartimente de interes specific ale altor aparate proprii ale Consiliului Local din toate orasele tarii

organe, organizatii, asociatii, directii si directoare ale CE si UE

inspectoratul general de politie

O.N.G-uri

Prefectura judetului

Consiliul judetean

Judecatorie

Directia de munca si protectie sociala

Corpul gardienilor publici

Alte institutii

In continuare este prezentata lista obiectivelor majore preconizate pe urmatorii ani:

LISTA OBIECTIVELOR MAJORE DE INVESTITII PRECONIZATE
IN PERIOADA 2004-2007

Nr. Crt

Perioada

Obiectiv preconizat

Valoare estimata
(mii lei)
(preturi aprilie 2004)

Surse

de finantare

Reamenajare Sediu Primarie

Buget Consiliul Local

Reabilitare si extindere retele distributie apa

Reabilitare statii de pompare si bazine de acumulare

Buget Consiliul Local

Obligatiuni municipale

Finantari nerambursabile

Modernizare canalizare Zona B

Buget Consiliul Local

Finantari nerambursabile

Reabilitare retele termice si puncte termice

Buget Consiliul Local

Finantari nerambursabile

Reabilitare drumuri municipale si dotari

Buget Consiliul Local

Structura organizatorica a serviciilor publice locale este stabilita de catre Consiliul Local in principalele domenii de activitate potrivit specificului si nevoilor locale cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispun.

Aparatul propriu al Consiliului Local este subordonat primarului care raspunde in fata Consiliului Local de modul in care acesta isi indeplineste atributiile stabilite prin lege si regulament.

Serviciile ce alcatuiesc aparatul propriu realizeaza activitatea Consiliului Local si a primarului prin acte si operatiuni tehnico-materiale.

Structura indicatorilor economico-financiari ai Primariei Municipiului Giurgiu este prezentata in tabelul urmator:

ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI AI PRIMARIEI MUNICIPIULUI GIURGIU IN PERIOADA 2004-2007

MII LEI

Venituri total

299751856

320148009

341410417

393356341

Venituri curente

39451867

40123412

42346896

47598752

Venituri din capital

2781546

2982541

3125786

5431269

Venituri cu destinatie speciala

68224781

72345198

76453219

89762361

Prelevari din bugetul de stat

143278626

154478432

165987564

187954231

Subventii primite de la alte bugete

2457861

2867345

3045675

3998615

Incasari din rambursari imprumuturi acordate

4325678

4998763

5123658

6234514

Imprumuturi

39231497

42352318

45327619

52376599

Cheltuieli total

299751856

320148009

341410417

393356341

Autoritati publice

23601380,5

Invatamint

78671268,2

Sanatate

1376747,19

Cultura, religie,sport

7867126,82

Asistenta sociala

37958886,9

Servicii si dezvoltare publica si locala

70804141,4

Actiuni economice

10620621,2

Agricultura si silvicultura

5113632,43

Transport si comunicatii

7670448,65

Alte actiuni economice

4130241,58

Transferuri

3933563,41

Imprumuturi

1966781,71

Plati de dobanda

1573425,36

Rambursari imprumuturi interne9833908,53

Cheltuieli cu destinatie speciala

128234167

Pentru o informare corecta si in sprijinul cetateanului Primaria Municipiului Giurgiu a pus la dispozitia cetatenilor un birou unic la care acestia pot cere orice informatie legata de activitatea pe care o desfasoara primaria precum si activitatile si serviciile pe care autoritatea locala le realizeaza.

Modul in care se desfasoara comunicarea din cadrul primariei influenteaza eficienta desfasurarii activitatii din cadrul acesteia. Comunicarea depinde foarte mult de nivelul de pregatire si cunostinte atat al functionarilor din cadrul primarei cat si al celorlalte persoane cu care acestea vin in contact pentru realizarea sarcinilor de serviciu.

In cadrul Primariei Municipiului Giurgiu, deoarece personalul angajat formeaza "o echipa" de foarte mult timp, se poate afirma ca exista un sistem de comunicare care poate duce la indeplinirea obiectivelor primariei; cat priveste relatia cu cetateanul functionarii intampina dificultati datorita lipsei de cunostinte a cetatenilor.

La nivelul Primariei Municipiului Giurgiu exista mijloacele necesare pentru realizarea unei comunicari eficiente.

Capitolul II - Elemente privind strategia institutiei

Orasul Giurgiu este unul dintre cele noua orase pilot din Romania care, incepind cu anul 2000,elaboreaza strategia locala de dezvoltare durabila cu sprijinul C.N.D.D. in cadrul proiectului P.N.U.D. (ROM / 98 / 012) 'Dezvoltarea capacitatilor de implementare a AL 21 in Romania'.

Pentru municipiul Giurgiu, AL 21 are o importanta vitala pentru dezvoltarea pe termen mediu si lung. Ea va asigura cresterea calitatii vietii si protejarea mediului inconjurator. Totodata AL 21 reprezinta cadrul optim de consolidare a parteneriatului dintre administratia publica si comunitatea locala prin intarirea rolului participarii cetatenilor la procesul luarii si realizarii deciziilor.

Intreaga activitate este coordonata de Comitetul Local de Coordonare prezidat de primarul orasului, fiind organizata pe patru grupe de lucru:

Economic;
Urbanism;
Social;
Mediu.

Comunitatea locala constituita din Grupul oamenilor de afaceri; Manageri; O.N.G.-uri; Sindicate; Asociatii profesionale; Cetateni a reactionat pozitiv prin generarea unei relatii active de comunicare si consultare intersectoriala; aceasta constituie o premisa ca la nivelul constiintei societatii se va crea convingerea ca numai impreuna putem proiecta viitorul. Din aceasta interactiune intre diversii actori sociali au rezultat obiective si scenarii structurate pe anumite tinte prioritare care incep sa contureze PLANUL LOCAL DE ACTIUNE.ACTIVITATI INTREPRINSE


Intalniri periodice ale grupelor de lucru pentru analiza materialului redactat.
Intalniri lunare ale C.L.C. pentru evaluarea procesului redactarii strategiei.
Intalniri ale staff-ului A 21 L cu reprezentantii comunitatii locale: comunitatea de afaceri; sindicate asociatii profesionale; grupuri informale (femei, tineri, persoane cu handicap, varstnici); O.N.G.-uri.
Realizarea si distribuirea de pliante si alte materiale informative.
Promovarea proiectului A 21 L la diverse simpozioane, conferinte si intalniri locale, nationale si internationale.
Mediatizarea permanenta a activitatilor A 21 L.


OBIECTIVE IMEDIATE


Supunerea strategiei in forma finala spre aprobare Consiliului Local Municipal;
Demararea intalnirilor pentru elaborarea Planului Local de Actiune;
Sprijinirea componentei de tineret pentru organizarea in spiritul A 21 L; deja a avut loc un study-tour in Instambul (TR);
Stabilirea unor relatii de parteneriat;
Continuarea eforturilor de identificare a unor potentiali investitori pentru proiectele prioritare

Orasul Giurgiu a devenit foarte atractiv atat pentru investitorii romani, cat si pentru cei straini, cu atat mai mult cu cat a participat la 'Programul de de reglementare a procedurilor de autorizare si functionare a IMM-urilor, program coordonat si monitorizat de IRIS CENTER Bucuresti, USAID si Ambasada SUA la Bucuresti.
Cu proiectul 'Sa facem afaceri simplu si rapid' finalizat in 2001, Giurgiu a ocupat locul I in competitia cu celelalte municipalitati. Giurgiu a mai colaborat si cu alti parteneri straini pentru derularea unor proiecte de interes local. Astfel:
1. Proiectul 'Reabilitare retele termice, Cartier Policlinica, P.T. 91' finalizat in noiembrie 2001, a fost finalizat de DEPA Danemarca (Agentia Daneza pentru Protectia Mediului). Valoarea aproximativa a investitiei a fost de 1.050.000 USD.
2. Proiectul 'Sistem regional de management pentru protectia mediului inconjurator' inclus intr-un program de strategie ecologica a oraselor partenere (DULUTH Minnesota - SUA, Ruse - BULGARIA, Giurgiu - ROMANIA) a fost si el finalizat.

O serie de alte 6 proiecte in derulare cu parteneri straini sunt cuprinse in cadrul anexei COLABORARI CU PARTENERI STRAINI - PROIECTE IN DERULARE.

Giurgiu a fost inclus in randul celor 9 orase pilot din Romania si a elaborat, cu finantarea nerambursabila a Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare PNUD, strategia locala de dezvoltare durabila in cadrul Proiectului Agenda 21 Locala (proiect in derulare).

Dintre obiectivele principale ale administratiei locale amintim:
- Dezvoltarea economica a municipiului prin crearea unui cadru favorabil investitiilor si initiativei private si realizarea unor proiecte de dezvoltare locala printr-un parteneriat activ investitori - administratie, prin extinderea Zonei Libere Giurgiu si prin crearea unui parc industrial;
- Dezvoltarea urbanistica a municipiului prin sistematizarea zonei centrale si a cartierelor, punerea in valoare a terenurilor de pe malul Dunarii;
- Participarea Primariei Municipiului Giurgiu la diverse programe in vederea obtinerii surselor de finantare;
- Cresterea continua a calitatii serviciilor publice, alimentarea cu apa, agent termic, salubrizare si energie electrica, precum si modernizarea si reabilitarea acestora;
- Infiintarea distributiei de gaze naturale in municipiul Giurgiu;
- Dezvoltarea infrastructurii rutiere si realizarea soselelor de centura din sudul si nordul municipiului;
- Sprijinirea institutiilor de invatamint, cultura, sanatate si religioase;
- Dezvoltarea bazelor sportive si de agrement ale municipiului.

PROIECTE PRIORITARE PE DOMENII DE ACTIUNE


A. Infrastructura

1.reabilitare utilitati retele apa-canal (instalatii menajere din subsoluri blocuri);
2.reabilitarea sistemului de termoficare prin realizarea de substatii termice de cladire;
3.reabilitare si extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare;
4.realizare retea de aductiune si distributie gaze naturale;
5.realizare drumul de centura;
6.modernizare si asfaltare drumuri stradale.

B. Urbanism
7. construirea de locuinte sociale;
8. finalizarea locuintelor incepute si aflate in diferite stadii de executie, cumparate prin Legea nr.85/1992;
9. realizarea izolarii termice exterioare a cladirilor pentru conservarea energiei si refacerea fatadelor;
10. finalizarea lucrarilor de constructie la CASA TINERETULUI SI SPORTULUI;
11. refacerea zonei istorice din centrul orasului - FARFURIA SI TURNUL CU CEAS - si a CETATII DIN INSULA;
12. restaurarea cladirilor / constructiilor vechi pentru conservarea arhitecturii

traditionale.

C. Dezvoltare Economica
13. terminal de transcontainere in portul Giurgiu;
14. infiintarea unui parc industrial in zona industriala Giurgiu Nord;
15. infiintarea unei burse de cereale;
16. realizarea unui incubator de afaceri;
17. infiintarea Agentiei Judetene de Dezvoltare Economica Locala;
18. dezvoltarea eco-turismului pe fluviul Dunarea.

D. Social
19. amenajarea si punerea in functiune a unei ferma pilot pentru someri cu scopul producerii de legume si fructe ecologice;
20. infiintare centru de asistenta pentru minori;
21. infiintare centru zi / camin pentru batrini;
22. extinderea cantinei de ajutor social;
23. amenajare sat de vacanta cu baza sportiva pentru copii;
24. infiintare CLUB SOMERI si BURSA PERMANENTA A LOCURILOR DE MUNCA.

E. Mediu
25. reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera la C.E.T. (Centrala TermoElectrica);
26. realizarea unui depozit ecologic de deseuri menajere;
27. extindere capacitate si modernizare statie de tratare ape uzate;
28. realizarea unui program de combatere a tantarilor in regiunea transfrontaliera Giurgiu Romania -Ruse Bulgaria;
29. infiintare parc ecologic;
30. sistem ecologic de colectare a deseurilor in gradinite si scoli;
31. campanie de educare a populatiei pe grupe de varsta pentru recuperarea selectiva a deseurilor refolosibile.

F. Sanatate
32. centru de consiliere pentru copii cu handicap mintal, autisti si minoritatile

defavorizate;
33. centru de medicina legala;
34. centru T.B.C. cu activitati profilactice si curative;
35. infiintarea unui cabinet de planificare familiala incadrat cu medici si cadre medii, specific pentru populatia scolara;
36. centru de consiliere pe problema drogurilor, populatia tinta fiind elevii, cadrele didactice, patronii de baruri si discoteci, centru cu activitate profilactica si curativa;
37. infiintarea unui centru cu specific de screening pentru depistarea precoce a cancerului;
38. infiintarea unui centru cu activitati profilactice si curative pentru bolile cu transmitere sexuala;
39. infiintarea unui centru cu activitati profilactice, curative si de recuperare HIV / SIDA;
40. infiintarea unui modul de urgenta cu profil chirurgical, interne, stomatologic.

Capitolul III - Sistemul decizional

Sistemul decizional al Primariei Municipiului Giurgiu prezinta o serie de particularitati. Una dintre cele mai importante este cea referitoare la existenta a doua tipuri de decizii: dispozitii ale primarului, hotariri ale Consiliului Local.

La baza elaborarii unor dispozitii sau hotarari stau o serie de rapoarte sau referate intocmite de anumite servicii de specialitate existente in cadrul primariei sau elaborate de alte institutii cu care primaria se afla in relatii de colaborare. In conformitate cu Legea Nr.215/2001 privind administratia publica, primarul este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate pe care il conduce si il controleaza pe perioada mandatului sau.

Potrivit legii, primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale. In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii care devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate. Primarul emite deasemeni acte administrative obligatorii pentru persoane fizice si juridice. In calitatea sa de autoritate administrativa executiva primarul este dotat cu mijloace materiale, financiare si dispune de functionarii serviciilor administratiei publice locale. Hotarirarile Consiliului Local si dispozitiile Primarului sunt aduse la indeplinire de personalul directiilor, serviciilor si birourilor care sunt in structura primariei. In continuare sunt prezentate cateva decizii administrative adoptate intr-o perioada de timp.(vezi anexa1)

Adoptarea deciziilor primarului si hotararile Consiliului Local se face in cadrul sedintelor de consiliu in cadrul carora consilieri prin vot deschis aproba sau nu propunerile formulate, acestia avand dreptul sa vina cu completari sau propuneri, acestia stabilind si sumele alocate din bugetul local pentru ducerea la indeplinire a deciziei cu succes.

Persoanele responsabile cu aplicarea deciziilor sunt directorii directiilor din cadrul aparatului propriu de specialitate al primariei in a caror competenta se incadreaza decizia urmand a fi dusa la indeplinire de personalul din subordinea directiei respective.Daca pentru ducerea la indeplinire a deciziei sau hotararii este nevoie de mai multe directii din cadrul aparatului de specialitate acestea colaboreaza la nivelul directorilor pentru ducerea la indeplinire a deciziei in timp util si conditii normale.

Capitolul IV - Sistemul Organizatoric

Primaria Municipiului Giurgiu, ca institutie administrativa autonoma, isi desfasoara activitatea pe baza Legii Nr. 215/2001 care prevede ca administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in probleme locale de interes deosebit.

Prezentarea documentelor de formalizare a structurii organizatorice

Regulamentul de organizare si functionare al primariei a fost aprobat de Consiliul Local in sedinta din 23 martie 2001 si este structurat pe 5 capitole astfel:

Capitolul I - Dispozitii generale

Capitolul II - Structura organizatorica a aparatului propriu al primariei

Capitolul III - Atributiile compartimentelor functionale

Capitolul IV - Atributiile conducerii operative

Capitolul V - Dispozitii finale

Organigrama reprezinta grafic structura organizatorica prin simboluri si pe baza unor reguli precise (vezi anexa2).

Fisa postului se intocmeste de seful ierarhic si se poate modifica ori de cate ori este necesar.Ea se aproba de seful celui care a intocmit-o, se semneaza de cel care a intocmit-o si de functionarul numit.(vezi anexa 2)

Structura organizatorica a primariei potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare se compune din: directii, servicii si birouri. Primaria Municipiului Giurgiu se compune din 20 de subdiviziuni astfel :

servicii 6

birouri 14 din care 3 sunt direct in subordinea primarului

Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local (Primaria) are in structura sa functionala urmatoarele directii, servicii si compartimente:

Directia administratie locala;

Directia economica;

Directia tehnica;

Directia relatii comunitare;

Compartiment audit;

Compartiment protectie civila;

Compartimentul consilieri

Serviciile publice la nivelul primariei sunt:

Directia administratie locala are in subordine

Serviciul administratie locala

Serviciul contencios- juridic si autoritate tutelara

Compartimentul stare civila

Compartimentul agricol

Compartimentul de informatii de interes general

Directia economica se compune din :

Compartimentul contabilitate

Serviciul financiar- bugete

Compartimentul resurse umane

Compartimentul administrarea patrimoniului

Biroul administrativ PM - PSI

Directia tehnica cuprinde :

Serviciul urbanism

Serviciul investitii

Compartimentul cadastru

Compartimentul licitatii- contracte

Directia relatii comunitare cuprinde :

Serviciul protocol, relatii cu publicul, secretariat

Compartimentul control si coordonare asociatii de proprietar

Compartimentul mass - media

Prezentam spre exemplificare diagrama directiei administratiei locale


Primaria Municipiului Giurgiu are un numar de 100 de angajati din care :

-de conducere 12

-de executie 88

Nr.

Denumirea

Functii

Nivel de pregatire

crt

serviciu

De conducere

De executie

Superior

Mediu

General

Directia administratie

locala

Serviciul administratie

locala

Biroul contencios -

juridic

Biroul stare civila

Biroul informatii deinters public

Biroul agricol

INCADRAREA CU PERSONAL A APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE

Nr.

Denumirea

Functii

Nivel de pregatire

crt

serviciu

De conducere

De executie

Superior

Mediu

General

Directia economica

Biroul contabilitate

Serviciul financiar-bugete

Biroul resurse umane

Biroul administrarea patrimoniului

Biroul administrativ PM si PSI

Nr.

Denumirea

Functii

Nivel de pregatire

crt

serviciu

De conducere

De executie

Superior

Mediu

General

Directia relatii comunitare

Biroul mass-media

Serviciul protocol - relatii cu publicul

Biroul coordonare asociatii de proprietari si servicii publice

Nr.

Denumirea

Functii

Nivel de pregatire

crt

serviciu

De conducere

De executie

Superior

Mediu

General

Directia tehnica

Serviciul urbanism

Serviciul investitii

Biroul licitatii- contracte

Compartimentul cadastru

Capitolul V - Sistemul informational

Sistemul informational al Primarie Municipiului Giurgiu este alcatuit din date, informatii, fluxuri si circuite informationale, precum si mijloace de tratare a informatiei menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor.

Documentele care circula in cadrul primariei sunt :

Bon de consum

Avize

Factura

Contracte

Chitante

Dispozitii de plata sau incasare

Ordin de plata

Deschidere de credite bugetare

Foaie de parcurs

Lista de avans chenzinal

Stat de plataOrdin de deplasare

Nota de lichidare etc.

La intocmirea si aprobarea acestor documente participa contabilul sef precum si directorii directiilor.

In cadrul primariei Municipiului Giurgiu mai exista si un set de documente, dar cu o circulatie mai mica in cadrul institutie cum ar fi note pentru audiente, reclamatii, sesizari.Drumul parcurs de aceste informatii reprezinta circuitul informational al documentelor, in timp ce cantitatea de informatii care se vehiculeaza intre emitent si beneficiar reprezinta fluxul informational. In cadrul sistemului informational sunt intalnite deficiente ale sistemului cum ar fi : distorsiunea care apare din cauza folosirii de suporti informationali necorespunzatori pentru inregistrarea informatiilor, manipularea neglijenta a suportilor de informatii in proces transmiterii lor beneficiarilor ; supraincarcarea care apare din cauza insuficientei pregatiri a unor executanti.

Circuitul pe care il urmeaza documentele in Primaria municipiului Giurgiu este urmatorul: intreaga corespondenta care se primeste sau se expediaza se inregistreaza la registratura generala in registrul general de intrare-iesire. Fiecare act primit sau expediat primeste un singur numar de inregistrare.

Organizeaza si conduc registraturi separate umatoarele compartimente functionale:

biroul stare civila pntru actele de stare civila

biroul resurse umane pentru documentele secrete

Actele se inregistreaza in ordinea primiii lor, fiind interzisa retinerea de numere libere.

Actele depuse personal de catre petitionari se inregistreaza cu celeritate.

Dupa inregistrare coresponenta se preda astfel:

directorilor directiilor direct subordonate consiliului local, daca corespondenta este aresata acestor directii.

directorului general al primariei municipiului Giurgiu iin toate celelalte situatii.

corespondenta cu rezolutia primarului, viceprimarilor, secretarului si directorului general este relata de registratura generala si predata directorilor sau compartimentelor functionale indicate pe baza de condici de corespondenta

Actele a caror rezolvare necesita conlucrarea mai multor directii vor fi solutionate prin colaborarea directa a conducatorilor respectibvelor directii.

Directiile tin evidenta tuturor actelor intrate si iesite pe compatimente functionale.

Dupa semnarea de catre persoanele competente corespondenta se preda, in baza condicilor de corespondenta la registratura generala pentru expedieri.

La registratura generala corespondenta se sorteaza dupa care se complecteaza plicurile pe care se inscriu numele destinatarului si adresa completa. Refacerea circuitului informational se impune ca urmare a dinamismului in acest domeniu, a progresului si permanentei modificai structurale si functionale a sistemului informational.

In cadrul primariei municipiului Giurgiu se desfasoara o serie de activitati care duc intr-un final la eliberarea unor documente cum ar fi autorizatii, referate, statistici etc. care trebuie sa parcurga un anumit circuit.Dam spre exemplificare eliberarea autorizatiei de constructie care se prezinta astfel :

intrare registratura serviciu urbanism primar iesire

Prezentarea unor documente care circula in cadrul Primarie Municipiului Giurgiu

Denumire document

Pentru ce se intocmeste

Nr. De exemplare

Cand se intocmeste

Cine intocmeste

Pentru cine se intocmeste

Cine aproba

Loc arhivare

Chitanta

Incasari

La incasare

Casier

platitor

casierie

Factura

Decontare

Momentul achizitiei

gestionar

beneficiar

Contabil sef

contabilitate

Ordin de plata

Plati

Momentul platii

contabil

trezorerie

Directorul economic

Contabilitate

Bon de consum

Eliberarea de bunuri materiale din magazie

La eliberarea bunurilor materiale

Gestionar

Contabilitate

Directorul economic

Contabilitate

Dispozitie de plata

Achitari numerar avans procurari de materiale

Momentul acordarii avansului

contabil

casier

Contabil sef

Contabi- litate

Capitolul VI - Resurse umane

Legislatia pe baza careia sunt reglementate activitatile din acest domeniu este:

Legea nr. 215/2001 privind administrata publica locala

Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala.

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Legea nr.188/ 1999 privind aprobarea satatutului functionarilor publici.

Legea nr.2/1991 privind cumulul de functii

Codul muncii

Constitutia Romaniei

Cerintele de ocupare a postului sunt determinate de atributiile si raspunderile ce revin ficarui post si sunt cuprinse, impreuna cu criteriile si subcriteriile de evaluare in fisa postului care se intocmeste de compartimentul de organizare, salarizare, personal in colaborare cu sefii de compartiment.

Angajarea personalului se face pe baza de concurs, candidatul fiind declarat admis daca intruneste conditiile minime specifice postului pentru care candideaza cum ar fi ; studii superioare sau nu, limita de varsta, experienta (pentru functiile de conducere) nota minima la care candidatul este declarat admis. Promovarea angajatilor se face in urma calificativelor obtinute dealungul timpului precum si la propunerea sefului ierarhic.

Evaluarea performantelor profesionale individuale se face anual, la o data stabilita de angajator, fiecarui angajat acordandu-I-se puncte corespunzatoare fiecarui calificativ obtinut pentru indeplinirea fiecarui subcriteriu de evaluare a performantelor profesionale individuale.

Criteriile si subcriteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale sunt comune tuturor functiilor indiferent de nivelul studiilor, gradului profesional sau treptei profesionale.

Dupa evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor in functie de punctajul definitiv obtinut de angajat pot fi deosebite urmatoarele situatii:

a.Daca punctajul total realizat este egal cu 10, angajatul nu corespunde sub raport profesional cerintelor postului si poate fi trecut pe un alt post inferior sub aspectul complexitatii in urma evaluarii pentru postul oferit sau disponibilizat, dupa caz

b.Daca punctajul total realizat este mai mare de 10 angajatul raspunde din punct de vedere profesional cerintelor postului ocupat

c.Daca punctajul total realizat este mai mare de 38 angajatul poate fi avansat

Salariul de baza individual intre limitele prevazute de lege se calculeaza be baza coeficientului de multiplicare individual corespunzator performantelor profesionale individuale obtinut care se inmulteste cu valoarea de referinta sectoriala corespunzatoare functiei respective stabilita potrivit legii.

Pentru perfectionarea angajatilor sai si incadrarea lor in cerintele standardelor europene Primaria Municipiului Giurgiu desfasoara un proiect cu EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENS(ECDL) precum si cu alte institutii de specialitate si centre zonale sau universitare.Cantitatea si calitatea perfectionarii este influientata de o de factori cum ar fi gradul de adaptabilitate a personalului, existenta aptitudinilor si calificarilor corespunzatoare in randul personalului,gradul de angajament al conducerii fata de ideea de perfectionare, masura in care conducerea considera instruirea ca factor de motivare.

Stabilirea salariului de baza pentru angajatii avansati in grade profesionale, trepte profesionale sau functii se face astfel:

a.daca nota finala obtinuta la examen sau concurs este cuprinsa intre 7 si 8.99 salariul de baza va fi mai mare cu pana la 20 % fata de salariul de baza avut la postul ocupat inainte de avansare

b.daca nota finala obtinuta la examen sau concurs este cuprinsa intre 9-10 salariul de baza va fi mai mare cu pana 30 % fata de salariul de baza avut la postul ocupat inainte de avansare

Salariul de baza stabilit nu poate fi mai mare decat salariul maxim prevazut de lege pentru postul respectiv

Capitolul VII - Diagnosticarea Primariei Municipiului Giurgiu

In urma analizarii sistemului decizional, sistemului organizational, sistemului informational s-au stabilit principalele puncte forte si slabe care ajuta si / sau impiedica realizarea obiectivelor primariei, precum si cauzele si efectele pe care acestea le determina.

Puncte forte:

intensitatea decizionala foarte ridicata in esalonul superior de management

deciziile sunt ierarhizate dupa importanta

fisele de post sunt bine structurate dpdv al continutului

conectarea la internet

existenta unui personal calificat

Puncte slabe:

deciziile nu respecta cerinta de rationalitate de imputernicire a deciziei

supraaglomerarea serviciului juridic contencios al administratiei publice locale, starea civila, asistenta sociala, autoritate tutelara, resurse umane

lipsa unor aplicatii informatice adecvate

Principalele cauze care au dus la aparitia acestor puncte forte si slabe sunt:

autoritate exagerata a primarului

lipsa spatiului de lucru

fiecare titular de post isi cunoaste obiectivele individuale

existenta altor prioritati

Efectele pe care aceste cauze le produc sunt:

crearea conditiilor pentru promovarea unui sistem decizional dinamic

premise pentru un nivel ridicat al proceselor strategice si tactice

rezolvarea la timp si eficient a prioritatilor

cresterea responsabilitatilor managerilor si executantilor

rapiditatea in obtinerea informatiilor

conlucrarea cu celelalte institutii care si-au implementat serviciul de internet

prelucrarea cu rapiditate a datelor

Analiza punctelor forte si slabe ne-au determinat sa formulam urmatoarele recomandari:

pentru o mai buna desfasurare a serviciului juridic contencios administrativ, stare civila, resurse umane gasirea unor spatii de lucru mai mari si supimentarea personalului pentru a evita supraaglomerarea

imbunatatirea sistemului informational prin achizitionarea de calculatoare pentru tot personalul

implementarea intranetului

adaptarea personalului la noile tehnologii informationale

cresterea resurselor financiare pentru specializarea personalului

imbunatatirea cadrului de adoptare a deciziilor folosind noi tehnici, cum ar fi metoda ELECTRE, metoda ONICESCU, metoda arborele decizional, metoda utilitatii globale, etc.

Capitolul VIII - Influenta stilului de conducere asupra performantelor personalului

Procesul de trecere in revista a activitatii productive din trecut a salariatilor pentru evaluarea contributiei pe care si-au adus-o la indeplinirea obiectivelor sistemului de management. Ca si pregatirea, evaluarea performantelor - care se mai numeste, de asemenea, si trecerea in revista a performantelor - este o activitate continua care se focalizeaza atat asupra resurselor umane existente in organizatie, cat si asupra noilor veniti. Scopul sau principal este acela de a oferi un feedback membrilor organizatiei privind modul in care pot deveni mai productivi si mai utili organizatiei in cursa acesteia pentru calitate.

Ele ofera argumente sistematice in sprijinul cresterii salariilor, al promovarilor, al transferurilor si uneori al retrogradarilor si al concedierilor.

Ele sunt mijloace de a-i informa pe subordonati in legatura cu eficienta activitatii pe care o presteaza si de a le sugera schimbarile de care este nevoie in privinta comportamentului, a atitudinilor, a calificarilor sau a cunostintelor impuse de post; ele permit subordonatilor sa afle cum sunt perceputi de catre sefi.

Ele ofera o baza utila pentru indrumarea si consilierea subordonatilor de catre superiori.

Daca evaluarea performantelor nu este gestionata bine, avantajele sale vor fi minime pentru organizatie. Cateva principii pot ajuta managementul sa imbunatateasca modul in care se deruleaza evaluarea performantelor. Primul principiu este acela ca evaluarea performantelor trebuie sa puna accentul atat pe performantele pe care le obtine salariatul pe postul pe care lucreaza, cat si pe succesul cu care indeplineste obiectivele organizatiei. Desi sunt separate din punct de vedere conceptual, performantele si obiectivele trebuie sa fie probleme inseparabile, de analiza pe parcursul evaluarii performantelor.Al doilea principiu este acela ca evaluarea trebuie sa puna accentul pe cate de bine isi indeplineste salariatul sarcinile proprii postului si nu pe impresiiile evaluatorului privind modul de lucru al salariatului.Altfel spus, obiectivul este o analiza obiectiva a performantelor si nu o avaluare subiectiva a modului de lucru al salariatului.

Al treile principiu este ca evaluarea trebuie sa fie acceptabila atat pentru evaluator, cat si pentru subiect - adica, ambii trebuie sa fie de acord ca are avantaje atat pentru organizatie, cat si pentru salariat.Al patrulea si ultimul principiu este acela ca evaluarea performantelor trebuie sa asigure o baza pentru imbunatatirea productivitatii salariatilor in cadrul organizatiei facandu-i pe acestia sa fie mai bine inzestrati pentru a produce.

Pentru a maximiza avantajele evaluarii performantelor managerii trebuie sa evite cateva slabiciuni potentiale ale procesului de evaluare, inclusiv urmatoarele capcane:

Evaluarea performantelor ii focalizeaza pe salariati asupra recompenselor pe termen scurt in detrimentul problemelor care sunt importante pentru succesul pe termen lung al institutiei.

Persoanele implicate in evaluarea performantelor o percep ca pe o situatie care ori recompenseaza, ori pedepseste.

Accentul in evaluarea performantelor se pune pe completarea formularelor si nu pe analiza critica a performantelor salariatului.

Persoanele care sunt evaluate percep procesul ca pe unul lipsit de corectitudine sau partinitor.

Subordonatii reactioneaza negativ cand evaluatorul face comentarii nefavorabile.

Pentru a evita aceste slabiciuni potentiale, supervizorii si salariatii trebuie sa perceapa procesul de evaluare ca pe o ocazie de a spori valoarea salariatului printr-un feedback constructiv si nu ca un mijloc de a-l recompensa sau pedepsi pe salariat prin comentarii pozitive sau negative. Completarea formularelor trebuie sa fie perceputa doar ca un ajutor in cadrul acestui proces si nu ca un scop in sine. De asemenea, feedback-ul trebuie sa se realizeze cu cat mai mult tact si obiectivitate posibile pentru a minimiza reactiile negative.

Stilul primarului municipiului Giurgiu de a conduce primaria este o combinatie intre managementul autoritar si managementul competent. Se poate spune ca are o bogata experienta anterioara si o personalitate solida, da dovada de severitate, exigenta, seriozitate fata de salariati.

Acest tip autoritar de management se caracterizeaza prin situarea pe primul plan a relatiilor ierarhice de subordonare utilizand pe scara redusa delegarea si consultarea subordonatilor.

Placerea de a exercita competentele acordate de a comanda cu o anumita superioritate in aborarea la modul amical a subordonatilor se rasfrange adesea itr-un climar austern, caracterizat prin rezerve din partea subordonatilor prin exces de cotrol din partea sefului ce diminueaza initiativa si creativitatea personalului.

In exercitarea proceselor si relatiilor manageriale accentul cade asupra realizarii sarcinilor si obiectivelor, aspectele umane ocupand o pozitie secundara, reflectare, de regula si a unu volum de cunostinte si deprinderi manageriale mai redus cantitativ si calitativ.

Fiecarui tip de manager ii corespunde un stil managerial care nu reprezinta altceva decat manifestarea calitatilor, cunostintelor si aptitudinilor personalului managerial in relatiile cu subordonatii si superiorii.

Academia de Studii Economice

Bucuresti

Facultatea de Management - Administratie Publica

PROIECT

Primaria Municipiului Giurgiu

Anexa 1

Anexa 2

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1336
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved