Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


Raport de efectuare al stagiului de Practica - administratie publica

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Student:   

Institutia – gazda: Administratia Domeniului Public sector 6

Perioada stagiului:    27 februarie 2006 – 26 mai 2006

 

 


Raport de Practica

1. Prezentare generala

Identificarea institutiei gazda

Stagiul de Practica s-a efectuat in cadrul Administratiei Domeniului Public, Intr. Lt. Av. Caranda Gh. nr.9 sector 6, Bucuresti. In biroul de Relatii Publice, sectia spatii verzi si Biroul Parcaje.

Obiectivul stagiului de practica

Obiectivul stagiului de practica consta in pregatirea, informarea si deprinderea unor norme metodologice specifice fiecarei institutii respective, precum si de acumularea de cunostinte obligatorii pentru orice viitor reprezentatn al administratie publice din Romania.

Detalii despre coordonatorul stagiului de practica

L-am avut drept coordonator de practica pe domnul Podisoreanu Constantin, directorul Biroului Relatii Publice din cardul Administratiei Domeniului Public, sector 6; functie ce o ocupa din data de 1.5.2005 . Precedent acestei dati a servit functia de director adjunct in cadrul aceluiasi Birou . Impruna cu ceilalti colegi din cadrul Biroului Relatii Publice, tine evidenta si urmareste modul cum sunt rezolvate sesizarile, scrisorile si reclamatiile ridicate de cetateni la Conducerea Unitatii, tine legatura permanent cu Asociatiile de Proprietari (Locatari), in vederea depistarii neregulilor ivite pe domeniul public. Conform Dispozitiei de Serviciu nr. 684/ 19.12.2005. Audientele au loc la sediul A.D.P. sector 6 din Intr. Lt. Av. Caranda Gh. nr.9, conform prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr.27/ 30.01.2002. Solutionarea petitiilor cetatenilor se face in maximum 30 (treizeci) de zile.

2. Descrierea institutiei primitoare

a)Plasarea institutiei in sistemul administrativ romanesc

Administratia Domeniului Public sector 6 (A.D.P. sector 6), functioneaza ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al sectorului 6, Bucuresti. A.D.P. sector 6 functioneaza in baza Organigramei, Statului de Functii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, aprobat de Consiliul Local sector 6 nr.210/27.10.2005 si Decizia nr.830/1974, de functionare a A.D.P. sector 6.

Administratia Domeniului Public sector 6, are Regulament intern, in conformitate cu prevederile Codului Muncii. Administratia Domeniului Public sector 6, are sediul in Bucuresti, Intr. Locotenent Av. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6.

b)Prezentarea generala a misiunii, obiectivului departamentului:

In domeniul plantarii si intretinerii spatiilor verzi si conservarii mediului :

- executa lucrari de intretinere si extindere a spatiilor verzi, protejarea si dezvoltarea fondului dendro – floricol existent;

- executa lucrari pentru combaterea daunatorilor fondului vegetal impreuna cu firme specializate, din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti (Centrul de Protectie a Plantelor);

- asigura, prin forte proprii sau din pepinierele specializate, necesarul de pomi, arbusti, material floricol si plantarea acestuia in functie de sezon, pe spatiile verzi din sector; - asigura cadrul ambiental si monteaza mobilier stradal;

- identifica arborii in declin biologic sau care prezinta pericol de prabusire, asigura taierea acestora prin Administratia Lacuri – Agrement, din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si plantarea de material pomicol nou;

- identifica locuri virane existente in cadrul sectorului, obtine avizele necesare in vederea amenajarii de parcuri, gradini sau locuri de joaca pentru copii, se actioneaza pentru refacerea spatiilor verzi degradate;

- executa lucrari de evacuare a resturilor vegetale rezultate din procesul tehnologic, de pe suprafetele spatiilor verzi din sector, apartinand domeniului public.

In domeniul intretinerii drumurilor :- realizeaza reparatii curente a strazilor din sector, aflate in Administratia Primariei sector 6, prin asfaltarea acestora, pavarea , montarea de borduri, etc. In atentia Primariei sector 6 exista peste 242 de strazi ce urmeaza a fi reabilitate.

Alte atributii :

- asigura executarea de lucrari tehnico-edilitare ce constau in : montarea gardurilor de protectie a spatiilor verzi, amplasarea de mobilier stradal si cosuri pentru gunoi, intretinerea locurilor de joaca pentru copii, amenajarea a noi locuri de joaca si dotarea acestora corespunzator. In momentul de fata exista 118 locuri de joaca si numeroase locuri de odihna;

- asigura, conform dispozitiilor Primarului sectorului 6, evacuarea de tonete, masute, masini abandonate sau fara stapan, constructii metalice, etc., amplasate ilegal pe domeniul public;

- urmareste si asigura ocuparea locurilor de parcare, incasarea sumelor aferente ocuparii terenului, amenajarea de noi locuri de parcare, executarea de lucrari de intretinere si dotare a acestora;

- asigura executarea de lucrari ordonate de Consiliul Local sector 6, cu privire la buna desfasurare a alegerilor, reparatii de scoli si gradinite, case de batrani si copii, alte obiective din sector;

- asigura, in cazul producerii de calamitati naturale, activitati de interventie specifice A.D.P. sector 6, inclusiv lucrari de deszapezire si combaterea poleiului; - asigura administrarea cartierului de locuinte „Constantin Brancusi”.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A.D.P. sector 6 are urmatoarea structura organizatorica : 1. Biroul Resurse Umane; 2. Biroul Juridic; 3. Biroul Protectia Muncii si P.S.I.; 4. Biroul Calitate; 5. Laborator Mixturi Asfaltice; 6. Biroul Parcaje; 7. Serviciul Buget Contabilitate – Financiar; 8. Serviciul Aprovizionare; 9. Serviciul Administrativ; 10. Sectia Spatii Verzi; 11. Biroul Relatii Publice; 12. Sectia Drumuri; 13. Serviciul Tehnic; 14. Sectia Dotari – Salubrizare; 15. Sectia Auto; 16. Serviciul de Administrare a cartierului de locuinte „Constantin Brancusi”

Conducerea A.D.P. sector 6 se asigura de catre Directorul General, Directorul Adjunct si Directorul Economic. Directorul General – asigura conducerea executiva A.D.P. sector 6 si raspunde de buna functionare a acesteia, in indeplinirea atributiilor ce ii revin. Are audiente Joi intre orele 1400 – 1600. Coordoneaza urmatoarele compartimente : Biroul Resurse Umane, Biroul Juridic, Biroul Protectia Muncii – P.S.I., Biroul Calitate, Laborator Mixturi Asfaltice, Biroul Parcaje, Sectia Auto. Directorul Adjunct – coordoneaza si raspunde de buna functionare a urmatoarelor compartimente : Sectia Spatii Verzi, Serviciul Tehnic, Biroul Relatii Publice, Sectia Dotari – Salubrizare, Serviciul de Administrare a cartierului „Constantin Brancusi”.In toate aceste probleme se obtin audiente Marti intre orele 1400- 1600. Directorul Economic – coordoneaza si raspunde de buna functionare a serviciilor : Serviciul Buget Contabilitate – Financiar – C.F.P., Serviciul Aprovizionare, Serviciul Administrativ. Se pot obtine audiente Miercuri intre orele 1400- 1600.Telefon direct : 410 24 30.

Secretariatul – este asigurat de Otelea Anisoara si Leontescu Ana Daniela.

Biroul Relatii Publice : tine evidenta si urmareste modul cum sunt rezolvate sesizarile, scrisorile si reclamatiile ridicate de cetateni la Conducerea Unitatii, tine legatura permanent cu Asociatiile de Proprietari (Locatari), in vederea depistarii neregulilor ivite pe domeniul public. Conform Dispozitiei de Serviciu nr. 684/ 19.12.2005, programul de lucru cu publicul este urmatorul : Luni : 830 - 1630 Marti : 830 - 1630 Miercuri : 830 - 1830 Joi : 830 - 1630 Vineri : 830 – 1400 In sarbatorile legale, programul cu publicul este asigurat de ofiterul de serviciu, iar in cursul zilelor de Sambata, de Biroul Parcaje.    

Audientele au loc la sediul A.D.P. sector 6 din Intr. Lt. Av. Caranda Gh. nr.9, conform prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr.27/ 30.01.2002. Solutionarea petitiilor cetatenilor se face in maximum 30 (treizeci) de zile.

Sectia Spatii Verzi : in sectorul 6, A.D.P. are in intretinere 352,45 ha spatiu verde, in care se includ gradinile, zonele dintre blocuri si zonele stradale. Spatiul verde ce revine unui locuitor din sectorul 6 este de cca 6-8 m2. Toate aceste spatii sunt supravegheate de Sectia Spatii Verzi. Aceasta executa lucrarile de intretinere si extindere a spatiilor verzi pe raza sectorului 6, intervine, conserva, protejeaza si dezvolta fondul dendro - floricol existent, organizeaza si executa lucrari pentru combaterea daunatorilor fondului vegetal. Are sediul in Intr. Lt. Av. Caranda Gh. nr. 9, iar Sef Sectie Spatii Verzi este, ing. Ciobanu Aurelia si raspunde la tel.: 410 25 50/115. Locuitorii sectorului 6 pot beneficia de urmatoarele facilitati :

- la cererea Asociatiilor de Proprietari (Locatari), A.D.P. sector 6 evacueaza gunoiul vegetal, rezultat in urma curateniei efectuate de catre locatari, in spatiul verde aferent blocului, conform Hotararii nr.147/ 14.07.2005, cap V, art. 6, pct. i si art. 9;

- pentru combaterea daunatorilor, Asociatiile de Proprietari (Locatari), se pot adresa Centrului de Protectie a Plantelor cu sediul in Drumul Cooperativei nr. 20, sector 5; - conform H.C.G.M.B. nr. 147/ 14.07.2005 cap. VII, art. 16, preluarea deseurilor voluminoase se face la cererea beneficiarului, iar pentru ridicarea acestora se percep tarife speciale, de operatorii de salubritate, separat de tarifele percepute pentru evacuarea deseurilor menajere. O data la 6 (sase) luni, prin incheierea unui contract, fiecare Asociatie de Proprietari (Locatari) are dreptul la ridicarea unui container, fara tarif;

- de ridicarea acestor deseuri se ocupa S.C. URBAN S.A., cu sediul in bd. Timisoara nr. 12-14, Serviciul Menajer, tel. : 413 91 17;

- A.D.P. sector 6 are obligatia sa ridice numai gunoiul vegetal de pe domeniul public;

- pentru lucrari de toaletare/defrisare a arborilor din perimetrul blocului, Asociatiile de Proprietari (Locatari), se pot adresa Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, cu sediul in bd. Regina Elisabeta nr. 16 (pt. arbori) si la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din bd. Regina Elisabeta nr. 45-47, sector 5 (pt. pomi fructiferi), in vederea obtinerii avizului, in baza caruia A.D.P. sector 6 executa lucrarea;

Parcaje Auto de Resedinta : A.D.P. sector 6 organizeaza, prin intermediul Biroului Parcaje si cu celelalte compartimente din cadrul unitatii, activitatea de amenajare a noilor locuri de parcare si intretinerea celor vechi.

Acest Birou raspunde de intretinerea tuturor locurilor de parcare a autoturismelor din sector, ocuparea si incasarea platii acestora. Biroul Parcaje Auto de Resedinta, exercita control pentru depistarea cetatenilor care ocupa locuri de parcare si trimite somatii pentru recuperarea sumelor restante. Biroul Parcaje, are sediul in Intr. Lt. Av. Caranda Gh. nr. 9, sector 6. Sef Birou Parcaje Auto de Resedinta este ing. Teodoru Aurelia si raspunde la tel.: 410 09 57/113.Documentele necesare pentru obtinerea unui loc de parcare, din platformele aflate in evidenta de plata a A.D.P. sector 6, conform H.C.L.M.B. nr.32/ 1994, sunt : - Cerere din partea posesorului auto, cu avizul Asociatiei de Proprietari (Locatari) al imobilului in care face dovada ca locuieste; - Talonul sau Cartea de Identitate a autoturismului, in original. Tariful de parcare pentru anul 2006 – a fost stabilit in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 216/ 11.10.2005 si, diferentiat pe zone, conform H.C.G.M.B. nr. 143/ 29.05.2003, astfel : ZONA A 766 500 LEI (76,65 RON} ZONA B 584 000 LEI (58,40 RON) ZONA C 474 500 LEI (47,45 RON) ZONA D 365 000 LEI (36,50 RON) Conform Hotararii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 233/ 03.11.2005, noul cartier de locuinte „Constantin Brancusi”, a trecut in evidenta si administrarea A. D. P. sector 6, prin infiintarea unui serviciu subordonat Directorului Adjunct. Acest serviciu incheie contracte cu chiriasii, incaseaza chiria si intretinerea, raspunde de buna functionare a utilitatilor (centrale termice, apa, energie electrica, gaze, etc.), asigura curatenia spatiilor comune ale locuintelor si a salubrizarii, in vederea evacuarii gunoiului menajer, urmareste si rezolva operativ sesizarile cetatenilor chiriasi. Acest serviciu este coordonat de Petre Robertino. Are sediul in Intr. Lt. Av. Caranda Gh. nr. 9, tel. : 410 09 50 sau 410 25 50/ 114.

.Jurnalul stagiului de practica:

Ziua 1:

In prima zi de practica impreuna cu domnul coordonator am facut turul institutiei si mi s-a prezentat un scurt istoric. Am facut cunostinta cu colegii dansului si cu toti membii birourilor anexe si componente a Administratiei Domeniului Public sector 6.

Ziua 2:

In ziua a doua mi s-a facut prezentarea legislatiei specifice (functioneaza in baza Organigramei, Statului de Functii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, aprobat de Consiliul Local ordine interioara si mi-a prezentat mai detaliat rolul sau in institutie.sector 6 nr.210/27.10.2005 si Decizia nr.830/1974, de functionare a Administratiei Domeniului Public sector 6). Mi s-a facut prezentarea regulamentului de

Ziua 4:

Mi s-a facut cunostinta cu modalitatile de lucru cu publicul, cererea si oferta de servicii, actiunea si reactiile reprezentantilor de cerere si oferta de servicii.

Domnul coordonator mi-a inmanat cu scopul de studiu de caz un ordin de executie din arhiva institutiei. Se referea la raspunsul cererii Asociatiei de locatari a blocului Z5 de pe strada Valea Lunga nr.10, sector 6. Documentul este emis de Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Protectia Mediului si Educatie eco-civica, administratia lacuri, parcuri si agrement – Bucuresti in data de 02.11.2004.

In urma examinarii aferente a zonei raportate in cererea de actiune, s-a infaptuit acest raport de executie in care se specifica amanuntit copacii din zona, mentionandu-se tipul si diametrul copacului. Prin analiza se trag concluzia ca acesti pomi sunt de dimensiuni mari si se apeleaza la ajutorul alpinistilor, angajati ai Administratiei Domeniului Public cu scopul taierii crengilor mari din zona superioara a corolei copacilor pentru a reduce aria de acoperire a copacului dupa doborare.

Se mentioneaza de asemenea termenul de valabilitate al avizului ( 1 an de la data emiterii) si conditiile executarii lucrarii ( nuami cu acordul scris al Asociatiei de locatari, luandu-se in seama masurile de prevenitre a accidentelor sau deteriorarea cladirilor din jur.

Ziua 7:

Prin conexiunea la internet am observat modernizarea si progresul obiectiv al institutiei, in primul rand prin informarea detaliata a persoanelor interessate cu amanunte in orice domeniu ce tine de competenta Administratiei Domeniului Public sector 6. De asemenea am observat modalitatea d adresare institutiei prin intermediul calculatrului, reclamatiile si cererile fiind facute chiar si de acasa, evitand deplasari sau numarul de acte ce trebuiau semnate.

Ca exemplu am selectat un numar de cazuri semnalate pe site la sectiunea „intrebari si raspunsuri”:

Intrebari adresate Administratiei Domeniului Public Sector 6

Intrebare: Stau pe B-dul 1 Mai (fosta Compozitorilor) si as dori sa inchiriez un loc de parcare. Am resedinta la aceasta adresa dar masina este pe numele altcuiva care nu are resedinta la aceasta adresa. Intrebarea mea este, ce trebuie sa fac in acesta situatie pentru a inchiria locul de parcare? Va multumesc
(Corina Berlea, 22.05.2006)

Raspuns:
Pentru a obtine un parcaj de resedinta, cetatenii trebuie sa depuna la A.D.P. Sector 6 o cerere scrisa, vizata de asociatia de proprietari, si o schita a amplasamentului. Daca acesta este numerotat, se va preciza si numarul locului de parcare respectiv. Ulterior, in limita locurilor disponibile, A.D.P. repartizeaza solicitantilor parcaje de resedinta autorizate. Daca taxele nu sunt achitate timp de cinci trimestre consecutiv, locul de parcare este redistribuit. Proiectul trebuie depus la Serviciul Urbanism.

Intrebare:
Locuiesc in Crangasi si am urmatoarea intrebare: „Ce consecinte pot suporta daca am toaletat un copac (dud) care se afla in gradina blocului – facea foarte multa mizerie pe trotuarul de langa bloc si erau si foarte multe omizi imprejur si crengile lui imi bateau in ferestre“.
(sandu adriana, 27.05.2006)Raspuns: Inspectorii Serviciului de Ecologie Urbana si Protectia Mediului verifica in teren situatia si decide tipul de lucrari necesare fiecarui arbore in parte. Ulterior acestor activitati, Primaria Sectorului 6 se adreseaza Directiei de Protectie a Mediului si Educatie Eco-Civica din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, solicitand eliberarea avizelor necesare executarii lucrarilor, urmand ca, in cel mai scurt timp, cetatenii sa fie contactati de catre lucratori ai Administratiei Domeniului Public Sector 6, care vor executa gratuit lucrarile. Persoanele care taie copaci fara aprobarile necesare sunt pasibile de sanctiuni contraventionale cuprinse intre 500 – 1.000 RON.

Ziua 9:

Am avut spre studiu 1 lege adoptata de Parlamentul Romaniei cu privire la spatiul public si administrarea sa; respectiv legea nr. 69 din 11/26/1991.

Legea nr. 69 din 11/26/1991

Legea Administratiei Publice Locale
Monitorul Oficial nr. 238 din 11/28/1991

ART. 1

Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit.
ART. 5
Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase sint consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de lege.
Autoritatile administratiei publice locale se pot constitui si in subdiviziunile administrativ - teritoriale ale municipiilor. Acestea sint subordonate autoritatilor administrative ale municipiilor.

ART. 9

In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile administratiei publice din comune, orase si judete elaboreaza si aproba bugetele de venituri si cheltuieli si au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, in conditiile legii.

ART. 13
Consiliile comunelor si ale oraselor sint compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

ART. 23
Primarul si serviciile locale ale administratiei publice sint obligate sa puna la dispozitia consilierilor, la cererea acestora, in termen de cel mult 15 zile, informatiile necesare indeplinirii mandatului.

ART. 37
Comunele si orasele au cite un primar, iar municipiul Bucuresti are un primar general, alesi in conditiile legii.
Primarul participa, de drept, la sedintele consiliului local.
Primarii sint ajutati de unu sau mai multi viceprimari. Numarul viceprimarilor se stabileste prin hotarire a Guvernului.
Pe toata durata mandatului de primar si viceprimar, contractul de munca al acestora la regiile autonome, societatile comerciale cu capital de stat sau la institutiile bugetare se suspenda.

ART. 55
Consiliul judetean este autoritate a administratiei publice judetene.
Consiliul judetean se compune din consilieri alesi in conditiile Legii privind alegerile locale.

ART. 79
Lucrarile de constructii si reparatii de interes public se executa pe teritoriul comunelor si oraselor, numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate, dupa caz, de consiliul local, potrivit legii.
ART. 80
Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului privind comuna si orasul se elaboreaza, se analizeaza si se aproba in conformitate cu prevederile legii.
ART. 81
Lucrarile aprobate vor fi atribuite, spre executie, in baza licitatiei organizate in conditiile legii si cu respectarea stricta a documentatiilor tehnico-economice aprobate.

ART. 91
In bugetele locale si judetene se inscriu, la capitolul cheltuieli, si sumele necesare pentru salarizarea presedintelui si a vicepresedintilor consiliilor judetene, primarilor, viceprimarilor, secretarilor, precum si pentru acordarea indemnizatiilor de sedinta pentru consilieri, in conditiile stabilite prin regulamentele acestor consilii, pentru plata functionarilor din serviciile publice ale consiliilor locale si judetene, precum si pentru reprezentare si protocol.

ART. 112
Primarii, primarul general al municipiului Bucuresti, presedintii consiliilor judetene, consilierii si functionarii din serviciile consiliilor locale si judetene raspund, dupa caz, material, civil, administrativ sau penal, pentru faptele savirsite in exercitarea atributiilor care le revin.

Comentariu asupra stagiului de practica

In timpul stagiului de practica relatiile cu colegii au fost excelente, colaborarea si ajutorul fiind mereu prezente. Mi s-a raspuns politicos la toate intrebarile si curiozitatile si am aprofundat functionarea institutilor statului. Aici am avut posibilitatea de a observ cum actioneaza autoritatile, cum reactioneaza si interactioneaza cu alte institutii si cu publicul.

Trebuie sa recunosc ca mi-a placut sa vad textil legii si metoda de aplicare sau sa vad cum se pun in practica teoria studiata la scoala. Am avut o experienta placuta alaturi de oameni profesionisti in meseria lor, care pe langa faptul ca isi faceau meseria, mi-au sustinut curiozitatea si atractia spre administratie publica. Am admirat modalitate de lucru cu publiul sscris, oral, prin telefon sau prin calculador, modalitatea de raspundere prompta si fara ezitare, in ansamblu un profesionalism desavarsit din punct de vedere tehnic si social.

Concluzii

Consider ca stagiul de practica a fost benefic, prin intermediul acestuia luand contact cu lumea administratiei publice aplicate, pusa in practica. Prin intermediul stagiului de practica am ajuns sa cunosc o parte din administratia publica, domeniu in cadrul caruia cel mai probabil imi voi lansa o cariera. Eectuarea stagiului de practica este folositor in formarea mea profesionala ajutandu-ma sa iau realizez in ce anume consta cu adevarat addministratia publica si administrarea domeniuli public.

Stagiul de practica mi-a oferit o experienta profesionala importante drept completare la cunostintele dobandite pe parcursul a celor doua semestre de studiu. Pe langa aceste lucruri invatate am avut ocazia de a cunoaste oameni care si-ai facut o cariera in administratia publica si i-am vazut cum actioneaza la rezolvarea diferitelor probleme sau situatii intalnite pe parcursul statiului de practica.

 Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5591
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site