Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DREPTURI SPECIFICE ACTIVITATII DESFASURATE IN INSTITUTIILE PUBLICE DE APARARE NATIONALA, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDREPTURI SPECIFICE ACTIVITATII DESFASURATE IN INSTITUTIILE PUBLICE DE APARARE NATIONALA, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

Pentru compensarea activitatii suplimentare specifice, desfasurate in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil beneficiaza de o indemnizatie de pana la 7% din solda functiei de baza/salariul functiei de baza/salariul de baza.La trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pentru activitatea depusa, in functie de vechimea efectiva ca militar, politist, functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personal civil, in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, beneficiaza de un ajutor stabilit in raport cu solda lunara neta, respectiv salariul de baza de incadrare net avut in luna schimbarii pozitiei de activitate, astfel:

Vechime efectiva:

- pana la 5 ani    - un ajutor egal cu 3 solde/salarii

- intre 5 - 10 ani - un ajutor egal cu 6 solde/salarii

- intre 10 - 15 ani - un ajutor egal cu 8 solde/salarii;

- intre 15 - 20 ani - un ajutor egal cu 10 solde/salarii;

- intre 20 - 25 ani - un ajutor egal cu 12 solde/salarii;

- intre 25 - 30 ani - un ajutor egal cu 15 solde/salarii;

- peste 30 ani - un ajutor egal cu 20 solde/salarii.

(2) Cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, trecuti in rezerva sau direct in retragere, respectiv ale caror raporturi de serviciu au incetat, cu drept la pensie de serviciu, inainte de implinirea limitei de varsta de pensionare prevazuta de lege, mai beneficiaza, pentru fiecare an intreg ramas pana la limita de varsta, de un ajutor egal cu doua solde lunare nete, respectiv cu doua salarii de baza de incadrare nete.

Prevederile alin. (2) nu se aplica cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care beneficiaza de plati compensatorii.

(4) Baza de calcul a soldei lunare nete, respectiv a salariului de baza de incadrare net o constituie solda lunara bruta, respectiv salariul de baza de incadrare brut, din ultima luna de activitate din care se scade o suma calculata prin aplicarea asupra acesteia a impozitului prevazut de lege, in vigoare la data stabilirii dreptului.

(5) In caz de deces al beneficiarului inainte de data platii ajutorului, acesta se acorda sotiei sau sotului supravietuitor ori copiilor, iar in lipsa acestora, parintilor.

Cadrele militare in activitate trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, ale caror raporturi de serviciu au incetat, care nu indeplinesc conditiile de pensie, fiind clasati 'Apt limitat' sau ca urmare a reorganizarii unor unitati, a reducerii unor functii din statele de organizare si pentru care nu sunt posibilitati pentru a fi incadrati in alte functii corespunzatoare in aceeasi unitate sau in alte unitati ori a implinirii limitei de varsta in grad, primesc un ajutor egal cu zece solde lunare nete, respectiv zece salarii de baza de incadrare nete avute in luna schimbarii pozitiei de activitate.

(2) In cazul in care persoanele aflate in situatia prevazuta la alin.(1) sunt apte de munca, dar nu se pot incadra din lipsa de locuri de munca corespunzatoare pregatirii lor, acestea mai beneficiaza de plata unui ajutor, stabilit in raport cu vechimea efectiva in calitate de personal militar, politist, functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personal civil in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, dupa cum urmeaza:

- 50% din solda lunara neta, respectiv salariul de baza de incadrare net avut in luna schimbarii pozitiei de activitate, pentru cei care au o vechime efectiva de pana la 5 ani inclusiv, dar nu mai putin de 1 an;

- 55% din solda lunara neta, respectiv salariul de baza de incadrare net avut in luna schimbarii pozitiei de activitate, pentru cei care au o vechime efectiva cuprinsa intre 5 si 15 ani inclusiv;

- 60% din solda lunara neta, respectiv salariul de baza de incadrare net avut in luna schimbarii pozitiei de activitate, pentru cei care au o vechime efectiva de peste 15 ani.

(3) Ajutorul prevazut la alin. (2) se acorda cu intai a lunii urmatoare celei in care a avut loc trecerea in rezerva, respectiv incetarea raporturilor de serviciu, pana la incadrarea in munca, fara a se depasi durata maxima prevazuta de lege pentru acordarea indemnizatiei de somaj.

(4) Perioada pentru care se acorda ajutorul prevazut la alin.(2) constituie vechime in munca si stagiu de cotizare pentru care unitatile au obligatia sa calculeze si sa vireze contributiile sociale.

(5) Contributiile sociale prevazute de lege pentru angajat si angajator se suporta din fondurile aprobate prin buget cu aceasta destinatie.

(6) Prevederile alin.(1) nu se aplica cadrelor militare in activitate care beneficiaza de plati compensatorii.

(7) Baza de calcul a soldei lunare nete, respectiv a salariului de baza de incadrare net o constituie solda lunara bruta, respectiv salariul de baza de incadrare brut, din ultima luna de activitate din care se scade o suma calculata prin aplicarea asupra acesteia a impozitului prevazut de lege, in vigoare la data stabilirii dreptului.

(8) Drepturile banesti prevazute la alin.(2) se platesc pe baza unei declaratii de angajament lunare, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca beneficiarii ajutorului nu sunt incadrati in munca sau nu desfasoara nicio activitate care sa le asigure un venit lunar.

- (1) Persoanele care redobandesc calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, dupa 90 de zile calendaristice de la data trecerii in rezerva/incetarii raporturilor de serviciu, atunci cand sunt trecuti din nou in rezerva sau retragere, respectiv le inceteaza din nou raporturile de serviciu, beneficiaza de ajutorul acordat pentru activitatea depusa, in functie de vechimea efectiva ca militar, politist, functionar public cu statut special si personal civil, in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, din care se deduce ajutorul acordat la trecerea in rezerva anterioara/incetarii raporturilor de serviciu anterioare, exprimat in numar de solde lunare nete, respectiv salarii de baza de incadrare nete.

In caz de rechemare in activitate, respectiv redobandire a calitatii de politist sau functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare, in termen de pana la 90 de zile calendaristice de la data trecerii in rezerva/incetarii raporturilor de serviciu, ajutorul exprimat in numar de solde lunare nete/salarii de baza de incadrare nete se restituie, iar la o noua trecere in rezerva sau retragere/ incetare a raporturilor de serviciu se ia in considerare si timpul servit inaintea primei treceri in rezerva sau retragere, respectiv incetarii raporturilor de serviciu.Prevederile alin.(1) si (2) se aplica in mod corespunzator si persoanelor provenite, dupa caz, din randul cadrelor militare in activitate, politistilor, respectiv functionarilor publici cu statut special in sistemul administratiei penitenciare care au trecut in rezerva, respectiv au incetat raporturile de serviciu si care, la trecerea in rezerva, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, au beneficiat de ajutoare stabilite conform legii.

- (1) Drepturile banesti prevazute la pct.3 si pct.4 nu se acorda cadrelor militare trecute in rezerva in baza art. 85 lit. f) - l), art. 87 si 88 din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Drepturile banesti prevazute la pct.3 si pct.4 nu se acorda politistilor carora le-au incetat raporturile de serviciu in baza art.69 alin.(1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr.360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Drepturile banesti prevazute la pct.3 si 4 nu se acorda politistilor nici in cazul in care, in timpul suspendarii din functie, acestora le-au incetat raporturile de serviciu in baza art.69 alin.(1) lit.b) din Legea nr.360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatiile prevazute la alin. (3) se aplica in mod corespunzator dispozitiile art.65 alin.(6) din Legea nr.360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Drepturile banesti prevazute la pct.3 si 4 nu se acorda functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare carora le-au incetat raporturile de serviciu in baza art.54 lit.a) si c) din Legea nr.293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Drepturile banesti prevazute la pct. 3 si 4 nu se acorda functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare nici in cazul in care, in timpul suspendarii din functie, acestora le-au incetat raporturile de serviciu in baza art.52 alin.(3) si art.57 din Legea nr.293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

In caz de deces al cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, dupa caz, sotia sau sotul supravietuitor ori copiii, iar in lipsa acestora, parintii, beneficiaza de ajutorul prevazut la pct.3 alin.(1), fara a fi necesara indeplinirea conditiilor de pensionare a celor decedati.

Pentru activitatea desfasurata in unitati situate in localitati sau in zone izolate ori in unitati situate in localitati sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate, cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil beneficiaza de un spor de pana la 20% din solda functiei de baza/salariul functiei de baza, respectiv din salariul de baza. Criteriile de stabilire a localitatilor si a zonelor izolate, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Localitatile sau zonele unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Pentru compensarea activitatii suplimentare specifice desfasurate, cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, beneficiaza de un spor de pana la 10% din solda functiei de baza/salariul functiei de baza/salariul de baza.

Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea in sumele alocate pentru aceasta destinatie prevazute in buget.

Cadrelor militare in activitate trecute in rezerva sau direct in retragere, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare carora le-au incetat raporturile de serviciu, inainte de a fi efectuat concediul de odihna, li se compenseaza in bani, proportional cu timpul lucrat, concediul de odihna neefectuat, in raport cu solda lunara avuta, respectiv salariul de baza de incadrare avut in luna in care a avut loc schimbarea pozitiei de activitate.

Prevederile alin.(1) se aplica si in cazul decesului cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

(3) Prevederile alin.(1) se aplica si soldatilor si gradatilor voluntari in activitate decedati sau ale caror contracte inceteaza inainte de expirarea termenului pentru care au fost incheiate.

(4) Cadrele militare in activitate care au efectuat concediul de odihna in anul in curs, inainte de data trecerii in rezerva, vor restitui cota-parte din solda lunara primita pe timpul concediului de odihna, daca trecerea in rezerva a avut loc in baza art.85 lit.h)-l) a art.87 si 88 din Legea nr.80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prevederile alin.(4) se aplica si soldatilor si gradatilor voluntari carora le inceteaza sau li se reziliaza contractul din initiativa lor sau pentru motive imputabile.

(6) Politistii care au efectuat concediul de odihna in anul in curs, inainte de data incetarii raporturilor de serviciu, daca aceasta a avut loc in baza art.58 lit.d) si art.69 alin.(1) lit. d), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr.360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vor restitui o cota-parte din salariul de baza de incadrare pentru indemnizatia de concediu de odihna incasata necuvenit.

(7) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care au efectuat concediul de odihna pe anul in curs, inainte de data incetarii raporturilor de serviciu, daca aceasta a avut loc in baza art.54 lit.a) si c) si art.57 din Legea nr.293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, vor restitui cota-parte din salariul de baza pentru indemnizatia de concediu de odihna incasata necuvenit.

La plecarea in concediul de odihna cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul contractual primesc o prima de concediu egala cu solda functiei de baza, dupa caz, salariul de baza de incadrare, respectiv salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu.Cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul contractual au dreptul sa solicite acordarea soldei, salariului de baza de incadrare respectiv salariului de baza de incadrare cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipatie.

(3) Drepturile prevazute la alin.(1) si (2) se platesc anual, o singura data, la cerere, cu cel mult 5 zile lucratoare inaintea datei plecarii in concediu.

Persoanelor care beneficiaza de prima de concediu nu li se acorda tichete de vacanta.

Cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, mutate sau transferate, in interes de serviciu, intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, individual sau impreuna cu unitatea sau subunitatea, au dreptul la:

a) o indemnizatie de mutare egala cu solda lunara, respectiv salariul de baza de incadrare cuvenit pentru noile functii in care au fost incadrate;

b) o indemnizatie pentru fiecare membru de familie aflat in intretinere, egala cu 1/4 din solda lunara, respectiv salariul de baza de incadrare, in luna schimbarii domiciliului membrilor de familie;

c) rambursarea costului transportului pentru cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, in activitate, membrii de familie si gospodaria lor;

d) o permisie, respectiv invoire platita, de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordata la cerere.

(2) Indemnizatia de mutare prevazuta la alin.(1) lit.a) se acorda cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare la prezentarea in unitatea sau subunitatea situata in localitatea in care isi desfasoara efectiv activitatea.

(3) Indemnizatia de mutare prevazuta la alin.(1) lit.b) se acorda membrilor de familie numai dupa schimbarea domiciliului in localitatea in care au fost mutate cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

(4) Rambursarea costului transportului pentru cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, in activitate, membrii de familie se efectueaza in conditiile stabilite prin ordinul ordonatorului principal de credite.

Rambursarea costului transportului gospodariei prevazuta la alin.(1) lit.c) se acorda numai dupa schimbarea domiciliului in localitatea in care au fost mutate cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, in activitate.

(6) Drepturile prevazute la alin.(1) se acorda si persoanelor chemate sau rechemate in randul cadrelor militare in activitate ori carora li se acorda gradul la absolvirea cursului de formare a cadrelor militare in activitate, persoanelor nou-incadrate sau reintegrate in randul politistilor sau, dupa caz, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, daca sunt incadrate in unitati ori subunitati situate in alte localitati decat cele in care isi au domiciliul. Indemnizatia se calculeaza in raport cu solda lunara, respectiv salariul de baza de incadrare, stabilita pentru functiile in care sunt numite.

(7) Cadrele militare in activitate care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant beneficiaza, dupa absolvire, de indemnizatia de mutare si de decontarea costului transportului, prevazute la alin.(1), daca sunt mutate in alte localitati decat cele din care au plecat la studii sau in care isi au domiciliul.

(8) La absolvirea institutiilor de invatamant, elevii si studentii militari carora li se acorda grade de ofiteri, maistri militari sau subofiteri ori cei care au obtinut asemenea grade pe timpul scolarizarii au dreptul, la prezentarea la unitati, la o indemnizatie de instalare egala cu solda lunara stabilita pentru functiile in care au fost numiti si la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii de familie si gospodaria lor.

(9) Prevederile alin.(8) se aplica in mod corespunzator si politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

(10) Soldatii si gradatii voluntari in activitate care au obtinut grade de subofiteri ca urmare a absolvirii unor cursuri, beneficiaza de indemnizatie de instalare numai in situatia in care nu au beneficiat de indemnizatie in conditiile alin.(12).

In localitatile izolate sau zonele unde atragerea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite, indemnizatia prevazuta la alin.(8) poate fi la nivelul a doua solde lunare, respectiv doua salarii de baza de incadrare.

(12) Soldatii si gradatii voluntari in activitate, la semnarea primului contract, beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu solda lunara cuvenita.

Cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior si-au prezentat demisia inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea institutiilor de invatamant, vor restitui indemnizatia primita, proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de 3 ani. Aceasta prevedere se aplica in mod corespunzator si personalului care a urmat cursul de formare a cadrelor militare in activitate.

(14) Cadrelor militare trecute in rezerva sau direct in retragere, in baza art. 85 alin.1 lit.a)-f) din Legea nr.80/1995, care isi schimba domiciliul in termen de 12 luni de la data schimbarii pozitiei de activitate, li se ramburseaza cheltuielile de transport pentru ele, membrii lor de familie si gospodarie, pana la localitatea unde isi stabilesc domiciliul.

(15) Politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior si-au prezentat demisia inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea institutiilor de invatamant vor restitui indemnizatia primita, proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de 3 ani.

In cazul decesului personalului militar, familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevazut la alin.(1) lit.c), daca in termen de 12 luni de la data decesului isi stabileste domiciliul in alta localitate.

Cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare beneficiaza, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, si de alte sporuri, indemnizatii, premii, prime, stabilite prin hotarare de Guvern.

- (1) Cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, care urmeaza cursurile institutiilor de invatamant superior de licenta, precum si masteranzii si doctoranzii au dreptul anual la un concediu de studii, de 30 de zile calendaristice, platit, cu aprobarea comandantului/sefului structurii militare.Persoanele prevazute la alin.(1) beneficiaza de solda lunara avuta la data acordarii concediului de studii, precum si de celelalte drepturi banesti avute, in conditiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

- Cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil care au in primire cai sau caini de serviciu, au dreptul, pe perioada respectiva, la un spor de 5% din solda functiei de baza/salariul functiei de baza.

- Cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care, potrivit reglementarilor specifice, sunt obligati sa locuiasca in incinta unitatii sau in locuintele de interventie, de serviciu ori de protocol ale acesteia sunt scutiti de plata chiriei.

Pentru cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care sunt incadrati in structurile centrale ale institutiilor din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, coeficientii de ierarhizare ai soldelor functiilor de baza, respectiv ai salariilor functiilor de baza in care sunt incadrati se majoreaza cu 0,25, in conditiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Preotii militari sunt asimilati ofiterilor, pe perioada in care isi desfasoara activitatea in structurile din compunerea institutiilor din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, si beneficiaza de solda lunara/salariul de baza de incadrare, de primele, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale prevazute in prezenta lege, in conformitate cu normele metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care asigura paza, escortarea si supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv si a minorilor condamnati in penitenciare sau internati in centre de reeducare minori, spitale-penitenciare, in sectii (ateliere) de productie, puncte de lucru ori in perioada in care se afla in mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat in astfel de conditii, la o indemnizatie pentru paza si supraveghere de 5% din salariul functiei de baza. De indemnizatia prevazuta mai sus beneficiaza si membrii grupelor de interventie, precum si cei care sunt desemnati sa-si desfasoare activitatea in cadrul grupelor de interventie la unitatile unde functiile prevazute in statele de organizare nu sunt incadrate.

Lunar se constituie un fond de premiere in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente personalului institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cu incadrarea in fondurile aprobate anual in buget cu aceasta destinatie.

Din fondul prevazut la alin.(1) ordonatorii principali de credite pot acorda premii pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.

Metodologia de constituire a fondului si criteriile de premiere si acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

- (1) Pentru activitati privind traduceri, translatii, prelucrarea fondului arhivistic si a altor documente proprii, intretinerea localurilor si cazarmamentului, precum si alte activitati, pentru care nu sunt prevazute posturi/functii in statele de organizare, pot fi folositi colaboratori din afara institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, pe baza contractelor civile.

(2) Persoanele utilizate in calitate de colaboratori beneficiaza de o remuneratie calculata in raport cu timpul prestat, de pana la nivelul maxim al unei functii contractuale de executie, in functie de esalonul la care se desfasoara activitatea, nivelul studiilor si activitatile desfasurate.

Pe perioada in care persoanele prevazute la alin.(1) isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala acorda, in conditiile legislatiei in vigoare, indemnizatii de delegare si deconteaza, potrivit prevederilor legale, cheltuielile de transport si de cazare ale acestora, in masura in care, prin conventia incheiata, s-au prevazut aceste drepturi.

Guvernul Romaniei este abilitat sa stabileasca si alte drepturi specifice institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Pentru asigurarea conditiilor de indeplinire a misiunilor specifice institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in raport cu standardele de performanta profesionala, cadrelor militare si soldatilor si gradatilor voluntari, in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalului civil li se acorda, in urma sustinerii examenelor specifice, titlul de specialist de clasa.

Titlul de specialist de clasa este ierarhizat, in ordinea crescanda a calificarii pe trei niveluri: clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa 1. Acesta se obtine/mentine potrivit conditiilor, criteriilor si standardelor de performanta stabilite pentru clasa respectiva, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil, pentru titlurile de specialist de clasa detinute in specialitate, beneficiaza de indemnizatie de 6-10% din solda functiei de baza/salariul functiei de baza/salariul de baza.

Specialitatile, conditiile de acordare si de retragere a titlului de specialist clasa, retrogradarea dintr-o clasa superioara la una inferioara, criteriile si standardele de performanta se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

- Cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul contractual care desfasoara activitate de conducatori de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu atas, care prin natura muncii lucreaza peste programul normal de lucru, inclusiv in zilele de repaus saptamanal sau in zilele in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, si carora nu li se poate acorda timp liber corespunzator, au dreptul la o indemnizatie de 5-25% din solda functiei de baza, salariul functiei de baza, respectiv din salariul de baza, in conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

- Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din solda functiei de baza/salariul functiei de baza/respectiv salariul de baza.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1633
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved