Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Drept civil, an 1, partea generala - drept grila

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDrept civil, an 1, partea generala - drept grila

Care sunt deosebirile dintre nulitatea relativa si nulitatea absoluta?a.

poate fi invocata de oricine are interes

b.

este intotdeauna imprescriptibila extinctiv

c.

poate fi confirmata

2. Care este regimul juridic al nulitatii relative spre deosebire de nulitatea absoluta?

a.

desfiinteaza in parte efectele actului juridic civil

b.

opereaza de plin drept

c

este prescriptibila pe cale de actiune

3. Cand se poate invoca nulitatea relativa ?

a.

daca actul este incheiat in frauda creditorilor

b.

daca actul a fost facut de un alienat sau debil mintal, chiar daca nu a fost pus sub interdictie judecatoreasca

c.

daca obiectul contractului nu exista la data incheierii lui

4. Care sunt exceptiile de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens?

a.

principiul conversiunii actului juridic civil

b.

cazul actelor subsecvente cu executare succesiva

c.

cazul actelor de dispozitie cu titlu oneros asupra unui imobil inscris in cartea funciara

5. Care sunt cauzele de nulitate absoluta?

a.

nevalabilitatea obiectului actului juridic civil

b.

lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil

c.

dolul

6. Care sunt cazurile de nulitate absoluta?

a.

leziunea

b.

lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol

c.

nerespectarea dreptului de preemptiune

7. Care sunt cazurile de nulitate relativa?

a.

nesocotirea normelor privind capacitatea de exercitiu cand actul este incheiat de persoana lipsita de capacitate de exercitiu

b.

incalcarea ordinii publice

c.

lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol

8. Cand poate fi invocata nulitatea absoluta?

a.

poate fi invocata numai de persoana ocrotita si al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului

b.

poate fi invocata oricand, pe cale de actiune sau de exceptiune, fiind imprescriptibila

c.

poate fi invocata in termenul de prescriptie

9. Care sunt cauzele de nulitate absoluta ?

a.

incalcarea oricarei reguli privitoare la incapacitatile speciale de folosinta

b.

lipsa pretului la vanzarile de drepturi litigioase

c.

eroarea asupra motivului determinant al actului juridic civil

10. Care este regimul juridic al nulitatii relative?

a.

poate fi invocata de oricine are interes

b.

nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita

c

este prescriptibila

11. Care enunt privitor la regimul juridic al nulitatii este valabil ?

a.

nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita

b.

nulitatea absoluta poate fi confirmata expres sau tacit de catre partea interesata

c.

nulitatea relativa este imprescriptibila

12. Care sunt principiile efectelor nulitatii ?

a.

principiul ultraactivitatii

b.

principiul neretroactivitatii

c.

principiul repunerii in situatia anterioara

13. Ce reprezinta principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil ?

a.

acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru trecut, adica pana in momentul incheierii actului juridic civil

b.

acea regula potrivit careia nulitatea produce efecte numai pentru viitor

c.

acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte pentru trecut

14. Care este clasificarea actelor juridice dupa modul de incheiere valabila ?

a.

acte strict personale si acte care pot fi incheiate si prin reprezentare

b.

acte consensuale, solemne, reale

c.

acte unilaterale, bilaterale, multilaterale

15. Care este clasificarea actelor juridice dupa legatura cu modalitatile?

a.

acte pure si simple si acte afectate de modalitati

b.

acte subiective si acte conditie

c.

unilaterale, bilaterale, multilaterale

16. Care este clasificarea actelor juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor?

a.

acte consensuale, solemne, reale

b.

acte unilaterale, bilaterale, multilaterale

c

acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit

17. Care este clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor ?

a.

acte unilaterale, bilaterale, multilaterale

b.

acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit

c.

acte subiective si acte conditie

18. Care este clasificarea actelor juridice dupa momentul producerii efectelor?

a.

acte principale si accesorii

b.

acte intre vii si acte pentru cauza de moarte

c.

acte pure si simple si acte afectate de modalitati

19. Care este clasificarea actelor juridice dupa reglementarea si denumirea lor?

a.

acte declarative, constitutive si translative

b.

acte pure si simple si acte afectate de modalitati

c.

acte numite si nenumite

20. Care enunt, referitor la capacitatea de a incheia acte juridice civile, este valabil ?

a.

capacitatea de a incheia actul reprezinta regula, incapacitatea reprezinta exceptia

b.

capacitatea de a incheia actul reprezinta exceptia, incapacitatea reprezinta regula

c.

regula capacitatii persoanei fizice este subordonata principiului specialitatii capacitatii

21. Care este sanctiunea pentru nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta pentru persoanele juridice ?

a.

caducitatea

b.

nulitatea relativa

c.

nulitatea absoluta

22. Ce reprezinta dolul ?

a.

acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat sau l-ar fi incheiat, insa cu alte conditii

b.

acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei persoane cu un rau de natura sa-i insufle o temere care o determina sa incheie un act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat

c.

acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii

23. Ce reprezinta conditia ca modalitate a actului juridic civil?

a.

un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative

b.

acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit

c.

acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui asemenea act

24. Ce reprezinta sarcina ca modalitate a actului juridic civil ?

a.

un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative

b

acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit-liberalitati

c.

acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui asemenea act

25. Care sunt efectele sarcinii, ca modalitate a actului juridic civil?

a.

afecteaza valabilitatea actului juridic civil

b.

afecteaza eficacitatea actului juridic civil

c.

poate afecta un act cu titlu oneros

26. Care sunt actele susceptibile de a fi afectate de sarcina?

a.

este admisibila numai in cazul liberalitatilor

b.

este admisibila in cazul actelor cu titlu oneros

c.

opreaza de drept

27. Care este regimul juridic al sarcinii?

a.

opereaza de drept

b

are aplicabilitate numai in materia actelor cu titlu gratuit

c.

afecteaza    existenta actului juridic civil

28. Care este regimul juridic al conditiei?

a.

opereaza de drept

b.

opreaza in temeiul unei hotarari judecatoresti

c.

afecteaza numai liberalitatile

29. Care este definitia termenului, ca modalitate a actului juridic civil?:

a.

este un eveniment nesigur ca realizare

b.

este un eveniment sigur ca realizare

c.

produce efecte ex tunc

30. Ce reprezinta principiul "Pacta sunt servanda"?

a.

principiului relativitatii

b.

principiul fortei obligatorii

c.

principiul irevocabilitatii

31. Ce reprezinta regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor persoane ?

a.

principiul egalitatii

b.

principiul fortei obligatorii

c.

principiului realativitatii

32. Ce este persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa indrituita sau tinuta, dupa caz, fie sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau relatiei sale juridice cu una dintre partile lui ?

a.

avand-cauza

b.

tert

c.

parte

33. Ce este acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu ?

a.

tert

b.

succesor universal

c.

succesor cu titlu particular

34. Ce este acea persoana care poate dobandi numai o fractiune dintr-un patrimoniu ?

a.

succesor cu titlu particular

b.

succesor universal

c.

succesor cu titlu universal

35. Ce este persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate?

a

succesor cu titlu universal

b.

succesor universal

c.

succesor cu titlu particular

36. Ce este persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii ?

a.

succesor cu titlu universal

b.

succesor universal

c.

succesor cu titlu particular

37. Ce este persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu ?

a.

succesor cu titlu universal

b.

succesor universal

c.

succesor cu titlu particular

38. Ce este cumparatorul unui bun ?

a.

succesor cu titlu universal

b.

succesor universal

c.

succesor cu titlu particular

39. Ce sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor, ci numai un drept de gaj general asupra tuturor bunurilor debitorilor lor ?

a.

succesori cu titlu universal

b.

succesori universali

c.

creditori chirografari

40. Ce sunt creditorii chirografari:

a.

au o garantie reala pentru creanta lor

b.

sunt avanzi-cauza

c.

succesori universali

41. Care este exceptia reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic ?

a.

reprezentarea

b.

actiunea directa

c.

stipulatia pentru altul

42. Ce reprezinta consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii, adica urmarile survenite in cazul desfiintarii in intregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate?

a.

efectele nulitatii

b.

principiul restabilirii situatiei anterioare

c.

principiul desfiintarii actului subsecvent ca urmare a desfiintarii actului initial

43. Care sunt exceptiile reale de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil?

a.

cazul aplicarii art.22 C.fam.:"In cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-a recasatorit, si, dupa aceasta, hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria cea noua ramane valabila".

b.

cazul aplicarii art.23 C.fam - casatoria putativa

c.

contractele cu executare succesiva executate, in tot sau in parte, inainte de anularea acestora; in aces caz, inlaturarea efectului retroactiv al nulitatii este explicat prin imposibilitatea obiectiva de restabilire in natura a situatiei anterioare

44. Care sunt deosebirile intre nulitatea absoluta si nulitatea relativa ?

a.

natura normelor juridice incalcate

 

b.

sfera persoanelor care le pot invoca

 

 

c.

efectele produse prin declararea lor

45. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic lovit de nulitate?

a.

poate interveni indiferent de intinderea nulitatii

b.

presupune renuntarea partii interesate la dreptul de a solicita anularea actului

c.

nu opereaza in cazul in care actul nu este desfiintat

46. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil nul ?

a.

inlatura aplicarea principiului quod nullum est, nullum producit efectum

b.

presupune refacerea actului juridic nul

c.

este inadmisibila in cazul nulitatilor de ordine publica

47. Cand este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute?

a.

in cazul vicierii consimtamantului

b.

in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei

c.

in cazul atingerii unui interes personal

48. Cand este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute?

a.

atunci cand obiectul este ilicit sau imoral

b.

in cazul nerespectarii formei cerute ad probationem

c.

in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei

49. Care sunt cazurile de aplicabilitate a conversiunii actului juridic nul?

a.

inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie

b.

este posibila si in cazul nulitatii absolute

c.

nu este admisibila in cazul nulitatii relative

50. Cum este donatia facuta fara respectarea formei autentice cerute de lege ?

a.

anulabila

b.

lipsita de orice efecte juridice

c.

nula, insa va putea produce, in anumite cazuri, efecte juridice

51. Cum sunt actele de dispozitie incheiate singur de catre minorul fara capacitate de exercitiu deplina?

a.

sunt anulabile, caz in care partile vor fi puse intotdeauna in situatia anterioara prin restituirea prestatiilor

b.

sunt lovite de nulitate, instanta pronuntand anularea chiar daca minorul a declarat la incheierea actului ca este major

c.

pot fi anulate pentru leziune, in cazurile in care minorul a suferit un prejudiciu important

52. Care sunt elementele raportului juridic ?

a.

ipoteza, dispozitia, sanctiunea

b.

continutul, obiectul, subiectele

c.

dreptul subiectiv, obligatia corelativa

53. Care este regula in raporturile juridice obligationale?

a.

solidaritatea

b.

divizibilitatea

c.

indivizibilitatea

54. Care bunuri pot forma obiectul unui contract de vanzare - cumparare ?

a.

drumurile nationale

b.

aerul

c.

apartamentele proprietate privata.

55. Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil?

a.

sa fie in circuitul civil

b.

existenta autorizatiei administrative sau judiciare

c.

sa fie imoral

56. Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil:

a.

sa fie imoral

b.

sa fie ilicit

c.

sa fie determinat sau determinabil

57. Care este definitia termenului ca modalitate a actului juridic?

a.

un eveniment, viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile

b.

un eveniment, viitor si nesigur, de care depinde existenta (nasterea ori desfiintarea) actului juridic

c.

o perioada de timp

58. Care este regimul juridic al caducitatii comparativ cu nulitatea?

a.

se intalneste numai in sfera actelor unilaterale

b.

nu presupune un act valabil incheiat

c.

intervine pentru cauze contemporane incheierii actului juridic

59. Care este regimul juridic al caducitatii comparativ cu nulitatea?

a.

produce efecte ex tunc

b.

produce efecte numai pentru viitor

c.

intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic

60. Care este regimul juridic al caducitatii comparativ cu nulitatea?

a.

intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic

b.

presupune un act nevalabil incheiat

c.

intervine intotdeauna pentru cauze ulterioare incheierii lui

61. Care este regimul juridic al revocarii comparativ cu nulitatea?

a.

se aplica, in principiu, numai liberalitatilor

b.

este determinata de cauze de nevalabilitate

c.

intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic

62. Care este regimul juridic al inopozabilitatii comparativ cu nulitatea?

a.

priveste orice act juridic

b.

se aplica actelor incheiate prin reprezentare cu lipsa sau depasirea puterii de a reprezenta

c.

presupune un act juridic nevalabil incheiat

63. Care este regimul juridic al inopozabilitatii comparativ cu nulitatea?

a.

opereaza de drept

b.

este judiciara

c.

presupune un act juridic nevalabil incheiat

64. Care este regimul juridic al inopozabilitatii comparativ cu nulitatea?

a.

presupune un act juridic nevalabil incheiat

b.

presupune un act juridic valabil incheiat

c.

priveste orice act juridic

65. Care este regimul juridic al inopozabilitatii comparativ cu nulitatea?

a.

priveste acte supuse unor formalitati de publicitate fata de terti

b.

presupune un act juridic nevalabil incheiat

c.

priveste acte supuse unor formalitati de publicitate fata de terti

66. Care este clasificarea nulitatii dupa intinderea efectelor sale?

a.

absoluta si relativa

b.

partiala si totala

c.

expresa si virtuala

67. Cum poate fi nulitatea dupa natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic?

a.

absoluta si relativa

b.

partiala si totala

c.

expresa si virtuala

68. Ce caracter are actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca renunta la orice pretentii derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit incuviintarea autoritatii tutelare necesara instrainarii?

a.

are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi)

b.

poate fi opus tertilor care, ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, au dobandit in mod valabil vreun drept real in legatura cu acelasi imobil

c.

nu poate fi opus tertilor care au dobandit ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, vreun drept personal in legatura cu acelasi imobil

69. Daca intr-un contract de donatie de bunuri imobile s-a stipulat de catre parti ca, in caz de predeces al donatarului si descendentilor sai, bunul donat se va reintoarce de drept in patrimoniul descendentilor donatorului aflati in viata, cum este aceasta clauza?

a.

este valabila si opozabila tertilor, chiar daca clauza de intoarcere nu a fost inscrisa in cartea funciara

b.

este lovita de nulitate absoluta

c.

nu poate fi opusa in niciun caz tertilor subachizitori cu titlu oneros si de buna-credinta

70. Care este regimul juridic al nulitatii absolute?

a.

opereaza de drept, in principiu

b.

este expres prevazuta de lege

c.

este aparenta

71. Care este regimul juridic al nulitatii relative?

a.

poate fi invocata de oricine face dovada unui interes serios si legitim

b.

este oricand prescriptibila pe cale de actiune sau exceptiune

c.

nu este aplicabila in toate cazurile de eroare la incheierea actului juridic civil

72. Ce este obiectul actului juridic civil?

a.

drepturile si obligatiile partilor

b.

conduita partilor stabilita prin actul juridic

c.

scopul urmarit la incheierea actului

73. Dupa care criteriu se face clasificarea nulitatilor in nulitati absolute si nulitati relative ?

a.

dupa cum sunt sau nu expres prevazute de lege

b.

dupa natura interesului ocrotit

c.

dupa intinderea efectelor

74. Cum se clasifica bunurile dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile ?

a.

diviziblie si indivizibile

b.

fungiblie si nefungibile

c.

sesizabile si insesizabile

75 Cum se impart bunurile in functie de natura lor si de calificarea data de lege?

a.

bunuri care se afla in circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil

b.

bunuri mobile si bunuri imobile

c.

bunuri principale si bunuri accesorii

76. Cum pot fi bunurile imobile potrivit Codului Civil ?

a.

prin natura lor

b.

prin anticipatie

c.

prin determinarea legii

77. Cum pot fi bunurile mobile potrivit Codului Civil ?

a.

prin destinatie

b.

prin determinarea legii

c.

prin obiectul la care se aplica

78. Cum sunt fondurile de pamant si cladirile ca bunuri imobile?

a.

prin obiectul la care se aplica

b.

prin destinatie

c.

prin natura lor

79. Ce fel de bunuri sunt , prin natura lor, recoltele care inca se tin de radacini si fructele neculese de pe arbori ?

a.

bunuri imobile pentru proprietarul pamantului

b.

bunuri mobile intotdeauna

c.

bunuri imobile in privinta celui ce le cumpara

80. In functie de obiectul la care se aplica, ce fel de bunuri sunt servitutile?

a.

imobile prin obiectul la care se aplica

b.

imobile prin destinatia lor

c.

mobile prin determinarea legii

In functie de natura lor si calificarea data de lege, ce fel de bunuri sunt statuile?

a.

imobile prin natura lor,

b.

imobile prin destinatie, daca proprietarul le-a asezat "inadins" in locuinta sa

c.

imobile prin obiectul la care se aplica

82. In functie de posibilitatea de a fi impartite, ce fel de bunuri sunt autoturismele de teren?

a.

consumptibile

b.

insesizabile

c.

indivizibile

83. Dupa cum prin folosire li se consuma sau nu substanta ce fel de bunuri sunt fructele de pe arbori, neculese inca?

a.

naturale

b.

consumptibile

c.

individual determinate

84. Care sunt caracterele raportului juridic civil?

a.

in orice raport juridic civil partile au un numar egal de drepturi subiective civile si de obligatii

b.

raportul juridic civil are caracter supletiv

c.

raportul juridic civil are caracter volitional

85. In cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridica poate avea loc schimbarea subiectului pasiv ?

a.

novatie prin schimbare de debitor

b.

subrogatie personala

c.

cesiunea de creanta

86. In cadrul raporturilor obligationale, prin ce operaþiune juridica poate avea loc schimbarea subiectului activ ?

a.

cesiunea de creanta

b.

stipulatia pentru altul

c.

delegatia

87. In cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridica poate avea loc schimbarea subiectului pasiv ?

a.

novatie prin schimbare de creditor

b.

stipulatia pentru altul

c.

cesiunea de creanta

88. In cadrul raporturilor obligationale, prin ce operaþiune juridica se poate face schimbarea subiectului activ ?

a.

stipulatie pentru altul

b.

subrogatia personala

c.

poprire

89. In functie de natura continutului lor, cum se impart drepturile subiective civile?

a.

absolute si relative

b.

principale si accesorii

c.

patrimoniale si nepatrimoniale

90. Care drepturi au caracter absolut ?

a

de creanta

b

reale

c

patrimoniale

91. Care este definitia dreptul subiectiv civil absolut?

a.

acel drept in virtutea caruia titularul sau poate avea o anumita conduita, fara a face apel la altcineva pentru a si-l realiza

b.

acel drept in virtutea caruia titularul poate pretinde subiectului pasiv o conduita determinata, fara de care dreptul nu se poate realiza

c.

acel drept care are o existenta de sine statatoare, soarta sa nedepinzand de vreun alt drept

92. Care obligatie civila este naturala sau imperfecta ?

a.

a carei executare este asigurata in caz de neexecutare de catre debitor, printr-o actiune in justitie

b.

a carei executare nu se poate obtine pe cale silita, dar, odata executata de bunavoie de catre debitor, nu se mai poate cere restituirea ei

c.

care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la insusi rezultat

93. Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat ?

a.

de diligenta

b.

de mijloace

c.

de rezultat sau determinata

94. Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat?

a.

de diligenta

b.

de rezultat

c.

determinata

95. Ce fel de obligatie este aceea a detinatorului unui teren agricol de a-l cultiva?

a.

reala

b.

imperfecta

c.

de a nu face

96. Care sunt principiile dreptului civil roman?

a.

principiul egalitatii in fata legii civile

b.

principiul consensualismului

c.

principiul ocrotirii bunei-credinte

97. Care sunt principiile care guverneaza aplicarea legii civile in timp?

a.

principiul retroactivitatii

b.

principiul aplicarii immediate a legii civile noi

c.

principiul neretroactivitatii

Care sunt conditiile in care pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile ?

a.

sunt acte de dispozitie

b.

sunt incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal

c.

sunt aleatorii

99. Care acte juridice sunt solemne?

a.

revocarea indirecta a unui legat

b.

acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar

c.

adoptia

100. Care sunt cauzele de nulitate absoluta a unui act juridic civil?

a.

error in corpore si error in substantiam

b.

nerespectarea unei incapacitati de folosinta a unei persoane fizice, impusa pentru ocrotirea unui interes privat

c.

nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice

101. Care enunt este valabil, avand in vedere conditiile de valabilitate a consimtamantului?

a.

Tacerea valoreaza consimtamant cand legea prevede expres aceasta

b.

Vanzarea cumpararea unui teren este un act juridic consensual

c.

Nu este valabila conditia pur potestatriva din partea creditorului

102. Care sunt exceptiile de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale?

a.

legatul

b.

donatia

c.

retragerea ofertei de a contracta, inainte de a ajunge la destinatar

103. Ce este comodatul, dupa scopul avut in vedere la incheierea lui?

a.

un act juridic aleatoriu

b.

un act juridic dezinteresat

c.

o liberalitate

104. Ce este ipoteca, dupa efectul pe care il produce?

a.

un act juridic translativ

b.

un act juridic declarativ

c.

un act juridic constitutiv

105. Ce fel de act juridic este vanzarea-cumpararea unui teren, dupa modul de incheiere?

a.

translativ, unilateral, consensual

b.

consensual, inter vivos

c.

solemn, numit

106. Care dintre cazurile de ineficacitate a actului juridic civil produc efecte numai pentru viitor?

a.

caducitatea

b.

nulitatea absoluta

c.

rezilierea

107. Care este clasificarea bunurilor, dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori instrainarea lor ?

a.

fungibile si nefungibile

b.

consumptibile si neconsumptibile

c.

frugifere si nefrugifere

108. Cum se impart bunurile, dupa modul de percepere?

a.

fungibile si nefungibile

b.

consumptibile si neconsumptibile

c.

corporale si necorporale

109. Cum se impart bunurile dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile?

a.

fungibile si nefungibile

b.

consumptibile si neconsumptibile

c.

frugifere si nefrugifere

110. Cum se impart bunurile, dupa cum pot fi ori nu impartite fara sa-si schimbe destinatia lor?

a.

fungibile si nefungibile

b.

consumptibile si neconsumptibile

c.

divizibile si indivizibile

111. Cum este uzufructul lucrurilor imobile, dupa natura lui si calificarea data de lege?

a.

imobil prin natura lui

b.

imobil prin obiectul la care se aplica

c.

imobil prin destinatie

112. Care enunt este corect avandu-se in vedere interesul, sub aspect juridic, al clasificarii bunurilor in mobile si imobile ?

a.

Ipoteca are ca obiect un imobil, pe cand gajul priveste un mobil

b.

Gajul are ca obiect un imobil, pe cand ipoteca priveste un mobil

c.

Pentru mobile posesia poate conduce la uzucapiune, pentru imobile posesia de buna credinta valoreaza titlu de proprietate.

113. Cum este bunul care nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii, astfel ca debitorul nu este liberat decat prin predarea bunului datorat?

a.

consumptibil

b.

nefungibil

c.

fungibil

114. Cum este acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sa nu implice consumarea substantei ori instrainarea lui ?

a.

fungibil

b.

nefungibil

c.

consumptibil

115. Cum este acel bun care poate produce periodic fara consumarea substantei sale alte bunuri ori produse numite fructe ?

a.

consumptibil

b.

fungibil

c.

frugifer

116. Care enunt este corect avand in vedere reglementarea capacitatii de a incheia acte juridice civile?

a.

Capacitatea este regula, incapacitatea reprezinta exceptia

b.

O persoana fizica poate fi lipsita de capacitate de folosinta

c.

Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de exercitiu

117. Care sunt conditiile de valabilitate ale consimtamantului ?

a.

sa provina de la o persoana cu discernamant

b.

sa fie obiectiv

c.

intentia de a produce efecte juridice poate lipsi in anumite cazuri

118. Capacitatea de a incheia acte juridice civile:

a.

este o stare de drept

b.

este o stare de fapt

c.

constituie o conditie necesara si suficienta pentru existenta discernamantului

119. Care persoane sunt prezumate ca au discernamantul necesar pentru a incheia acte juridice civile?

a.

persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu

b.

persoanele fizice cu varsta intre 14 si 18 ani

c.

persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu

120. Cum se clasifica actiunea in revendicare imobiliara, din punctul de vedere al prescriptiei?

a.

este prescriptibila in termenul general de 3 ani

b.

este imprescriptibila

c.

este prescriptiblia in termenul de 30 de ani

121. Cum sunt actiunile reale din punctul de vedere al prescriptiei extinctive?

a.

sunt, in principiu, prescriptibile extinctiv

b.

se prescriu, in principiu, in termenul general de 3 ani

c.

se prescriu, in principiu, in termenul general de 6 luni

122. Ce conditii trebuie sa indeplineasca cererea de chemare in judecata pentru a produce efectul intreruptiv al termenului de prescriptie?

a.

actiunea in justitie trebuie sa fie efectiva

b.

actiunea in justitie poate fi perimata

c.

actiunea in justitie poate fi anulata

123. Care sunt conditiile pentru ca cererea de chemare in judecata sa produca efectul intreruptiv al termenului de prescriptie?

a.

actiunea in justitie trebuie sa fie admisa

b.

actiunea in justitie poate fi perimata

c.

actiunea in justitie poate fi anulata

124. Care enunt este corect, avandu-se in vedere cauzele si efectele intreruperii termenului de prescriptie extinctiva, prin introducerea unei cereri de chemare in judecata?

a.

introducerea cererii de chemare in judecata opreste de drept cursul prescriptiei extinctive

b.

introducerea cererii de chemare in judecata intrerupe prescriptia dreptului la actiune, chiar daca a fost introdusa la un organ fara activitate jurisdictionala

c.

introducerea cererii de chemare in judecata sterge provizoriu si conditionat prescriptia scursa pana la data inregistrarii cererii introductive de instanta

125. Care enunt este corect, tinand cont de regimul juridic al repunerii in termenul de prescriptie extinctiva?

a.

prescriptia stinge dreptul subiectiv civil

b.

repunerea in termenul de prescriptie extinctiva are, in principiu, caracter judiciar

c.

prescriptia implinita nu poate fi invocata de instanta din oficiu

126. Care enunt este corect tinand cont de efectele intreruperii prescriptiei extinctive?

a.

Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o

b.

Suspendarea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o

c.

Dupa incetarea intreruperii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.

127. Care sunt cazurile de intrerupere a termenului prescriptiei extinctive?

a.

cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi

b.

in raporturile intre soti

c.

prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia

128. In ce situatii se intrerupe cursul prescriptiei?

a.

prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, cu conditia ca cererea sa nu fie respinsa, anulata, perimata sau cel care a facut-o sa nu fi renuntat la ea

b.

cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi

c.

in raporturile dintre soti

129. In ce situatii se suspenda cursul prescriptiei ?

a.

in raporturile dintre soti

b.

prin introducerea unei cereri de chemare in judecata

c.

prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia

130. Care sunt cauzele de suspendare a cursului prescriptiei?

a.

intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate

b.

prin introducerea unei cereri de chemare in judecata

c.

prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia

131. Cand se suspenda cursul prescriptiei ?

a.

cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi

b.

prin introducerea unei cereri de chemare in judecata

c.

prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia

132. Care enunt este corect, avand in vedere termenele speciale de presciptie?

a.

Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile unei constructii, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la implinirea a trei ani de la predare.

b.

Pentru dreptul pur si simplu, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data implinirii termenului ori realizarii conditiei

c.

Prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic pentru violenta incepe sa curga de la data cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele, a cunoscut cauza anularii, insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului.

133. De la ce data incepe sa curga prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic, pentru violenta?

a.

cand aceasta a incetat

b.

cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele, a cunoscut cauza anularii, insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului

c.

cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea

134. De la ce data incepe sa curga prescriptia dreptului la actiune, pentru dreptul pur si simplu?

a.

data nasterii raportului juridic

b.

data implinirii ori realizarii conditiei

c.

data descoperirii viciilor

135. Care actiuni nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctiv?

a.

actiunea in nulitate absoluta

b.

.actiunea in stabilirea paternitatii

c.

actiunea in tagada paternitatii

136. Care actiuni reale sunt imprescriptibile extinctiv?

a.

actiunea in partaj

b.

actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata

c.

actiunea proprietarului care revendica suprafata de teren smulsa de un rau si alipita de suprafata de teren a paratului

137. Care drepturi sunt in principiu, prescriptibile extinctiv?

a.

drepturile de creanta

b.

actiunile in revendicare imobiliara

c.

actiunea in partaj

138. Care este efectul prescriptiei dreptului la actiune?

a.

stinge dreptul subiectiv

b.

stinge obligatia corelativa

c.

nasterea in patrimoniul debitorului a unei obligatii facultative

139. Care este situatia debitorului care a executat obligatia, dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris?

a.

are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei in temeiul platii nedatorate, daca nu a stiut ca dreptul era prescris

b.

are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei in temeiul imbogatirii fara just temei

c.

nu are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei.

140. Ce fel de bunuri sunt obiectele de cult religios?

a.

aflate in circuitul civil;

b.

imobile;

c.

incorporale

141. Care sunt dezmembramintele dreptului de proprietate?

a.

dreptul de uz, dreptul de uzufruct;

b.

privilegiile;

c.

ipoteca

142. Care sunt drepturile reale principale?

a.

dreptul de retentie

b.

privilegiile

c.

dreptul de concesiune

143. Pentru ce este anulabila vanzarea de catre minorul de 16 ani a unei biciclete ?

a.

leziune, daca pretul este derizoriu

b.

lipsa incuviintarii instantei (autoritatii) tutelare

c.

incapacitatea de exercitiu a minorului

144. Care enunt este corect avandu-se in vedere regimul juridic al actului juridic civil?

a.

Sanctiunea nerspectarii formei cerute ad probationem nu consta in nevalabilitatea actului, ci in imposibilitatea dovedirii actului cu un alt mijloc de proba.

b.

Testamentul este un act consensual

c.

Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 de lei,    se poate face cu martori

145. Care sunt actele solemne?

a.

donatia

b.

adoptia

c.

mandatul

146. Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune?

a.

cu titlu gratuit

b.

acte de dispozitie

c.

actele incheiate de minorul intre 14-18 ani singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal

Ce fel de acte juridice civile pot fi anulate pentru leziune?

a.

de administrare

b.

de dispozitie

c.

aleatorii

148. Ce fel de acte juridice civile pot fi anulate pentru leziune?

a.

acte de dispozitie

b.

comutative

c.

cu titlu gratuit

149. Cum este donatia intre soti ?

a.

interzisa, sub sanctiunea nulitatii relative

b.

inopozabila creditorilor personali

c.

revocabila

150. Ce fel de act este asigurarea de viata?

a.

comutativ

b.

nenumit

c.

de administrare

151. Care sunt deosebirile dintre dreptul familiei si dreptul civil?

a.

in dreptul familiei sunt dominante raporturile patrimoniale;

b.

normele majoritare in dreptul familiei sunt cele dispozitive;

c.

in dreptul familiei se cere o calitate speciala a subiectelor sale.

152. Care sunt deosebirile dintre dreptul muncii si dreptul civil?

a.

pe parcursul raporturilor de munca, subiectele se afla in pozitie de subordonare;

b.

in dreptul muncii sunt majoritare raporturile nepatrimoniale;

c.

in dreptul muncii exista fie subordonare, fie pozitie de egalitate, dupa caz.

153. Care sunt izvoarele dreptului civil?

a.

reglementarile internationale (conventii, pacte, acorduri);

b.

jurisprudenta

c.

doctrina.

154. Cum se produce iesirea din vigoare a legii civile?

a.

abrogarea ei implicita;

b.

desuetudine.

c.

abrogare prin orice act normativ, chiar de o mai mica importanta.

155. Ce reprezinta egalitatea partilor(subiectilor) raportului juridic civil?

a.

egalitatea acestora in fata legii civile;

b.

egalitatea juridica a vointelor partilor raportului juridic civil;

c.

egalitatea reala, materiala intre partile raportului juridic civil.

156. Ce include categoria drepturilor reale accesorii ?

a.

dreptul de servitute;

b.

dreptul de ipoteca;

c.

posesia

157. Prin ce se aseamana dreptul real si dreptul de creanta ?

a.

au determinate atat subiectul activ, cat si subiectul pasiv;

b.

sunt evaluabile pecuniar;

c.

sunt insotite de prerogativa preferintei.

158. Ce reprezinta abuzul de drept subiectiv civil?

a.

inseamna depasirea limitelor externe, de ordin material sau juridic, ale dreptului respectiv;

b.

constituie o exceptie de la principiul pacta sunt servanda;

c.

presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta

159. Ce se intelege prin obligatia de "a da" ?

a.

obligatia de a preda un lucru;

b.

obligatia de a transmite sau a constitui un drept real

c.

obligatia de a presta un serviciu in mod gratuit, conform contractului.

160. Ce este o obligatie de mijloace?

a.

obligatia pe care si-o asuma medicul de a depune toata priceperea sa in tratarea pacientului;

b.

obligatia de a castiga un anumit proces, asumata de avocat fata de clientul sau;

c.

obligatia de a preda un anumit lucru.

161. Ce sunt obligatiile naturale?

a.

acele obligatii care nu se bucura de vreo sanctiune (protectie) juridica

b.

acele obligatii care pot fi valorificate numai pe cale de exceptie (aparare);

c.

sunt indatoriri care decurg din regulile de convietuire sociala

162. Care bunuri sunt imobile prin obiectul la care se aplica?

a.

fondul de comert;

b.

dreptul de creanta corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie;

c.

dreptul de proprietate asupra unui teren.

163. Cum se clasifica bunurile dupa cum pot fi inlocuite sau nu in executarea unei obligatii, fara a afecta valabilitatea platii ?

a.

divizibile si indivizibile;

b.

frugifere si nefrugifere;

c.

fungibile si nefungibile.

164. Care bunuri nu pot forma obiectul executarii silite a debitorului?

a.

bunurile incorporale;

b.

obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;

c.

niciun fel de bunuri, daca debitorul nu este de acord cu executarea lor.

165. Ce bunuri se includ in categoria bunurilor incorporale?

a.

dreptul de proprietate asupra unui bun mobil prin natura lui;

b.

titlurile de valoare;

c.

toate drepturile subiective

166. Ce conditii trebuie sa indeplineasca proba pentru a fi incuviintata de instanta ?

a.

sa fie acceptata de parti ;

b.

sa aiba legatura cu pricina;

c.

sa nu mai fi fost folosita in alte pricini.

167. Care fapte trebuie dovedite?

a.

faptele materiale exteriorizate;

b.

faptele constante,

c.

faptele negative.

168. In ce priveste puterea doveditoare a inscrisului autentic, care acte fac dovada pana la proba contrari

a.

mentiunile ce reprezinta constatarile personale ale agentului instrumentator;

b.

mentiunile ce privesc declaratiile partilor facute in fata organului instrumentator;

c.

mentiunile straine de obiectul inscrisului;

169. Care sunt caracteristicile prezumtiilor simple judecatoresti?

a.

sunt nelimitate ca numar;

b.

sunt absolute.

c.

nu sunt susceptibile de rasturnare prin alte mijloace de probatiune admise de lege;

170. Care prezumtii sunt legale absolute (jure et de jure)?

a.

prezumtia legala de plata;

b.

prezumtia timpului legal al conceptiei;

c.

prezumtia de paternitate.

171. Care prezumtii sunt legale relative (juris tantum)?

a.

prezumtia puterii lucrului judecat;

b.

prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei

c.

prezumtia puterii lucrului judecat.

172. Cum se clasifica actele juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor?

a.

actele juridice cauzale si acte juridice abstracte;

b.

acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit;

c.

patrimoniale si nepatrimoniale;

173. Cand se transmite dreptul de proprietate asupra bunurilor determinate generic in cazul actelor juridice translative intre vii?

a.

predarii, afara de cazul cand partile au prevazut altfel;

b.

realizarii acordului de vointa

c.

semnarii inscrisului ce constata contractul.

174. Cand este vorba de un act juridic declarativ ?

a.

in cazul conventiei de partaj;

b.

la cesiunea de creanta;

c.

in cazul conventiei de ipoteca;

175. Care sunt actele juridice de confirmare?

a.

o conventie prin care se ratifica un act juridic anulabil;

b.

un act care valideaza retroactiv actul juridic anulabil;

c.

refacerea actului juridic anulabil

176. Care sunt actele juridice civile solemne?

a.

acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;

b.

imprumutul.

c.

tagada paternitatii

177. Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ?

a.

de fond;

b.

de forma;

c.

de eficacitate

178. Care sunt cerintele de valabilitate a consimtamantului?

a.

sa provina de la o persoana cu capacitate de folosinta;

b.

sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;

c.

sa fie determinabil;

179. Cand tacerea valoreaza consimtamant?

a.

cand legea prevede expres aceasta;

b.

in cazul surdo-mutilor.

c.

la actele juridice unilaterale

180. Cand lipseste intentia de a produce efecte juridice?

a.

cand declaratia de vointa a fost facuta iocandi causa;

b.

cand declaratia de vointa s-a facut sub conditie simpla potestativa din partea celui ce se obliga;

c.

cand manifestarea de vointa nu a fost facuta in scris.

181. Care sunt viciile de consimtamant?

a.

eroarea;

b.

lipsa capacitatii de exercitiu

c.

lipsa capacitatii de folosinta

182. Cand falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a acestuia ?

a.

cand falsa reprezentare cade asupra calitatilor substantiale ale obiectului acelui act juridic

b.

cand falsa reprezentare priveste natura actului juridic;

c.

cand falsa reprezentare priveste identitatea fizica a obiectului acelui act juridic;

183. Ce viciu de consimtamant este atunci cand falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se incheie?

a.

error in negotium;

b.

error in corpore;

c.

error in substantiam.

184. Cand este vorba de un viciu de consimtamant la incheierea unui act juridic civil?

a.

cand lipseste discernamantul;

b.

cand manifestarea de vointa este prea vaga;

c.

cand partea a avut, la incheierea actului juridic, o falsa reprezentare a calitatilor substantiale ale obiectului acestuia.

185. Care este sanctiunea pentru eroare asupra persoanei cu care s-a contractat?

a.

nulitatea absoluta a actului juridic;

b.

este, in toate cazurile, viciu de consimtamant;

c.

poate atrage anularea actului juridic, in conditiile legii.

186. Care sunt efectele dolului:

a.

atrage intotdeauna nulitatea absoluta;

b.

este o eroare provocata;

c.

nu are efecte asupra valabilitatii actului.

187. Care este regimul juridic al dolului?

a.

este aplicabil si actelor juridice unilaterale;

b.

nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand provine de la reprezentantul cocontractantului;

c.

incident (secundar) atrage nulitatea relativa.

188. Care este regimul juridic al dolului?

a.

se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului juridic;

b.

nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand imprejurarea ascunsa de una din parti era cunoscuta de cocontractant;

c.

este aplicabil numai actelor juridice bilaterale;

189. In ce conditii violenta constituie viciu de consimtamant ?.

a.

daca amenintarea este justa;

b.

daca provine numai de la persoana cu care s-a contractat;

c.

daca este indiferenta.

190. In ce conditii violenta constituie viciu de consimtamant?

a.

amenintarea trebuie sa provina de la cocontractant;

b.

temerea insuflata celui amenintat trebuie sa fie considerabila si actuala;

c.

sanctiunea care intervine este nulitatea absoluta

191. In structura carui viciu de consimtamant nu exista un element obiectiv ?

a.

a erorii;

b.

a dolului;

c.

a violentei;

192. Ce fel de nulitate atrag de regula, viciile de consimtamant?

a.

atrag nulitatea absoluta;

b.

atrag nulitatea relativa;

c.

nu afecteaza valabilitatea actului juridic;

193. In ce consta obiectul actului juridic civil ?

a.

in clauzele stabilite de parti;

b.

in conduita partilor;

c.

in drepturile si obligatiile partilor;

194. Care sunt cerintele generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil?

a.

obiectul sa fie corporal.

b.

obiectul sa fie real;

c.

existenta autorizatiei administrative sau judiciare;

195. Care sunt conditiile de valabilitate pentru obiectul actului juridic civil

a.

consta in drepturile si obligatiile partilor;

b.

trebuie, printre altele, sa fie licit;

c.

consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic.

196. Care poate fi obiectul actelor inter vivos:

a.

patrimoniul unei persoane fizice;

b.

obligatiile unei persoane fizice;

c.

bunurile care fac parte dintr-o mostenire nedeschisa.

197. Care sunt conditiile generale ale obiectului actului juridic civil?

a.

poate sa priveasca si un bun viitor;

b.

consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic;

c.

este o conditie de fond si esentiala;

198. Ce conditii trebuie sa indeplineasca cauza (scopul) actului juridic civil?

a.

sa fie determinata sau cel putin determinabila;

b.

sa fie reala;

c.

sa fie explicita;

199. Cand este falsa cauza actului juridic civil ?

a.

daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat);

b.

cand lipseste scopul imediat intr-un act juridic nenumit;

c.

in cazul lipsei discernamantului;

200. Ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru a fi valabila, cauza actului juridic civil?

a.

sa fie licita si morala;

b.

sa fie probata;

c.

sa fie posibila;

201. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil:

a.

inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie, intre cele doua obligatii existand un element de diferenta;

b.

este posibila si in cazul nulitatii

c.

intervine si in cazul novatiei.

202. Care este consecinta nerespectarii formei ceruta "ad validitatem"?

a.

atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic;

b.

consta, in toate cazurile, in intocmirea unui inscris autentic;

c.

atrage, in caz de nerespectare, nulitatea absoluta a actului juridic,

203. Care sunt caracterele juridice ale formei ceruta "ad validitatem"

a.

consta, in toate cazurile, in intocmirea unui inscris autentic;

b.

este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa;

c.

reprezinta o aplicatie a principiului consensualismului;

204. Care sunt consecintele nerespectarii formei actului juridic cerute ad validitatem:

a.

nu afecteaza valabilitatea actului juridic, ci doar posibilitatea dovedirii acestuia;

b.

atrage nulitatea relativa;

c.

atrage nulitatea absoluta;

205. Care sunt cazurile in care este ceruta forma ad validitatem ?

a.

depozitului voluntar;

b.

contractului de inchiriere a locuintei;

c.

actelor constitutive ale asociatiilor si fundatiilor fara scop patrimonial;

206. Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru conversiunea unui act juridic?

a.

unele clauze ale actului nul sunt desfiintate iar altele mentinute;

b.

sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil;

c.

daca actul este autentic.

207. Care este regimul juridic aplicabil in cazul formei ceruta ad probationem?

a.

presupune intocmirea unui inscris autentic;

b.

este ceruta, printre altele, in cazul contractului de asigurare;

c.

atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic;

208. Care este sanctiunea pentru nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem?

a.

atrage nulitatea relativa a actului juridic;

b.

atrage nulitatea partiala a actului juridic;

c.

nu afecteaza valabilitatea actului juridic;

209. Care sunt modalitatile actului juridic civil?

a.

termenul;

b.

capacitatea;

c.

conditia.

210. Care sunt efectele juridice ale obligatiei asumate sub conditie?

a.

rezolutorie cauzala- este nula;

b.

pur potestativa din partea creditorului - este valabila;

c.

suspensiva pur potestativa din partea debitorului- este valabila.

211. Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia din parti ?

a.

mixta;

b.

potestativa simpla;

c.

pur potestativa;

212. Care sunt efectele in cazul conditiei suspensive, "pendente conditione":

a.

creditorul este indreptatit sa solicite executarea obligatiei;

b.

riscul pieirii fortuite a lucrului individual determinat care face obiectul obligatiei de a da va fi suportat de catre dobanditor

c.

dobanditorul dreptului real imobiliar este indreptatit sa il inscrie provizoriu in cartea funciara;

213. Care este efectul realizarii (implinirii) conditiei rezolutorii?

a.

actul juridic se consolideaza retroactiv, afara de cazul cand partile au prevazut altfel;

b.

partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate;

c.

fructele care au fost culese de dobanditor trebuie restituite;

214. Care conditie duce la nulitatea obligatiei?

a.

suspensiva pur potestativa din partea creditorului,

b.

rezolutorie pur potestativa din partea donatorului;

c.

suspensiva potestativa simpla din partea promitentului;

215. Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa uneia din parti si de vointa unei persoane nedeterminate?

a.

mixta;

b.

pur potestativa;

c.

potestativa simpla;

216. De ce depinde o conditie(ca modaliate a actului juridic civil) pentru a fi o conditie mixta?

a.

exclusiv vointa unei parti sau de hazard;

b.

vointa unei parti si de vointa unei persoane nedeterminate;

c.

vointa unei parti si de vointa unei persoane determinate.

217. Care este regimul juridic aplicabil principiului "pacta sunt servanda":

a.

este un principiu general al dreptului civil;

b.

este consacrat legislativ numai pentru conventii (contracte), nu si pentru actele juridice unilaterale;

c.

este un principiu care guverneaza efectele nulitatii actului juridic;

218. Care este semnificatia principiului "Pacta sunt servanta" :

a.

principiul fortei obligatorii;

b.

principiul ocrotirii bunei credinte;

c.

principiul repunerii in situatia anterioara.

219. In ce caz este vorba despre o restrangere a efectelor principiului "pacta sunt servanda" ?

a.

incetarea imprumutului de folosinta din cauza mortii comodantului;

b.

incetarea locatiunii datorita mortii locatarului;

c.

prelungirea, prin lege, a efectelor anumitor acte juridice;

220. In ce caz se poate dispune repunerea in termenul de prescriptie extinctiva?

a.

culpei sub forma neglijentei;

b.

parasirii incapabilului de catre reprezentantul legal;

c.

erorii de drept.

221. Care este regimul juridic aplicabil in cazul repunerii in termenul de prescriptie extinctiva de drept comun?

a.

trebuie ceruta numai de cel impotriva caruia s-a implinit prescriptia;

b.

poate fi dispusa din oficiu de organul de jurisdictie;

c.

opereaza de drept si automat

222. In ce conditii se face, in sistemul Decretului nr. 167/1958, repunerea in termenul de prescriptie extinctiva?

a.

se dispune numai pentru cauzele enumerate limitativ de lege;

b.

nu poate fi dispusa daca exista culpa titularului dreptului in depasirea termenului de prescriptie extinctiva;

c.

opereaza de drept.

223. Cum se numeste conventia prin care, dupa ce s-a implinit prescriptia extinctiva, debitorul recunoaste datoria pretinsa de creditor si declara ca o va plati?

a.

intreruptiva de termen;

b.

nu are nici o denumire specifica;

c.

novatie.

224 Carei metode de interpretare ii este specific argumentul apreciativ formal "per a contrario" ?

a.

metodei sistematice de interpretare a legii;

b.

interpretarii restrictive

c.

metodei logice

225. Ce conditii trebuie sa indeplineasca faptul juridic, pentru a fi inclus in obiectul probei?

a.

sa fie verosimil;

b.

sa nu fie pertinent;

c.

sa nu fie concludent;

Care persoane nu pot avea calitatea de martor?

a.

rudele si afinii in general;

b.

interzisii judecatoresti;

c.

cei condamnati pentru calomnie;

227. Ce desemneaza termenul "drept civil" ?

a.

prerogativa unei persoane de a nu avea un anumit comportament social si de a pretinde celorlalti o anumita conduia;

b.

totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturi juridice civile aflate in vigoare

c.

inseamna stiinta si are ca obiect cercetarea si studierea raporturilor de drept administrativ ;

228. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un bun pentru a dobandi semnificatie juridica?

a.

sa nu aiba valoare economica;

b.

sa-i fie util omului;

c.

sa nu poata fi insusit;

229. Care sunt trasaturile marturiei?

a.

caracter scris;

b.

este obiectiva;

c.

priveste acte sau fapte comise anterior;

230. Care "bunuri" nu pot face obiectul actelor juridice civile?

a.

aerul, lumina, marea;

b.

bunurile care sunt in domeniul privat;

c.

bunurile care sunt in proprietatea privata a statului;

231. Cum se clasifica termenul dupa criteriul partii careia ii profita?

a.

suspensiv;

b.

in favoarea creditorului;

c.

extinctiv

232. Care sunt modalitatile actului juridic civil?

a.

termenul;

b.

pluralitatea

c.

leziunea

233. Care sunt faptele notorii ?

a.

fapte cunoscute de toti locuitorii unui stat sau tinut si nu trebuie dovedite;

b.

fapte care au o existenta prezumata de lege;

c.

fapte cunoscute de judecator cu alt prilej;

234. Care sunt izvoarele dreptului civil?

a.

legile;

b.

obiceiul locului

c.

jurisprudenta

235. Cum poate fi interpretarea legii ?

a.

legala;

b.

concreta;

c.

oficiala;

236. Care sunt drepturile pe care titularii lor le exercita singuri si care impun tuturor obligatia generala de a se abtine de la orice atingere sau nesocotire a lor?

a.

drepturi

b.

drepturi

c.

drepturi patrimoniale;

237. Care sunt criteriile de clasificare a bunurilor?

a.

criteriul circulatiei juridice;

b.

criteriul importantei lor;

c.

criteriul modului de utilizare;

238. Ce fel de bunuri sunt alimentele?

a.

generice;

b.

bunuri individuale determinate;

c.

bunuri neconsumptibile;

239. Care principiu este specific sistemului nostru de drept civil, in materia actelor juridice:

a.

cel al solemnitatii (formalismului);

b.

cel al consensualismului;

c.

cel al remiterii bunului.

240. Din ce ramura a dreptului face parte dreptul civil ?

a.

dreptul intern public;

b.

dreptul international public;

c.

dreptul intern privat;

241. Cum se clasifica legile, dupa criteriul timpului juridic ?

a.

legi organice;

b.

legi ordinare;

c.

legi tranzitorii;

242. Ce sunt patrizii?

a.

persoane fara nici o cetatenie.

b.

straini;

c.

cetateni romani;

243. Cum se poate dovedi violenta( ca viciu de consimtamant)?

a.

prin inscrisuri;

b.

prin marturii;

c.

prin toate mijloacele de proba;

244. De cand are copilul capacitate de folosinta ?

a.

de la momentul nasterii;

b.

de la momentul conceptiei, insa cu conditia de a se naste viu;

c.

de la varsta de 14 ani;

245. Care este clasificarea termenului(ca modalitate a actului juridic civil) in raport de efectele produse?

a.

termen cert si incert;

b.

termen suspensiv si extinctiv;

c.

termen expres si implicit.

246. Care este clasificarea sarcinilor in raport valabilitatea lor ?

a.

sarcini imposibile;

b.

sarcini licite;

c.

sarcini morale;

247. Care sunt exceptiile, in cazul actelor juridice unilaterale, de la principiul irevocabilitatii:

a.

testamentul;

b.

donatia;

c.

tagada paternitatii.

248. Ce fel de drepturi sunt drepturile reale ?

a.

drepturi

b.

drepturi

c.

drepturi nepatrimoniale;

249. Ce fel de drepturi sunt drepturile personale ?

a

drepturi relative

b.

drepturi patrimoniale;

c.

drepturi nepatrimoniale;

250. Care este clasificarea conditiei (ca modalitate a actului juridic civil), dupa criteriul cauzei ?

a.

posibila;

b.

potestativa;

c.

imposibila;Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1612
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved