Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


Drept financiar fiscal 2010

Drept

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Contencios administrativ – test grila
DREPT CIVIL – TEST GRILA
DREPTUL MUNCII - grila
Definitia si caracterele juridice ale dreptului de proprietate
CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA
CAPITIS DEMINUTIO - PROCEDURA CIVILA ROMANA
Bolnavul psihic in fata Justitiei
NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA
Conventii multilaterale adoptate sub egida
DREPT ADMINISTRATIV I – test grila

Drept financiar fiscal 2010

licenta sesiunea iulie 2010
MULTIPLE CHOICE

1. Indicati categoriile de impozite si taxe in cazul clasificarii in functie de forma in care se obtin de catre stat:
a. impozite in natura
b. impozite personale
c. impozite sau taxe pe consumatie

R: A


2. Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru contribuabili ?
a. sistemul impunerii separate a veniturilor
b. sistemul impunerii globale
c. sistemul mixt (dual) de impunere
d. sistemul impunerii moderne

R: A

3. In raport de obiectul impunerii, avem urmatoarele categorii de impozite :
a. impozite pecuniare
b. impozite sau taxe pe cheltuieli
c. impozite si taxe pe consumatie

R: B

4. Impozitul pe venit este datorat de urmatoarele persoane :
a. persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit
b. persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania
c. persoane fizice nerezidente pentru alte venituri decat cele obtinute dintr-o activitate independenta fara existenta unui sediu permanent in Romania

R: B

5. Indicati categoria de venituri pentru care se datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti :
a. venituri din salarii primite pentru activitati efectuate in strainatate
b. venituri din cedarea folosintei bunurilor situate in strainatate
c. redevente de la un rezident

R: C

6. Veniturile reprezentand redevente provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant din conventiile fiscale incheiate de Romania sunt impuse :
a. numai in statul de sursa
b. numai in statul de rezidenta
c. in ambele state contractante, in anumite limite

R: C

7. Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent utilizata in conventiile bilaterale incheiate de Romania ?
a. metoda scutirii progresive
b. metoda creditarii ordinare
c. metoda creditarii totale

R: B

8. Indicati deosebirea dintre impozite si taxe:
a. sursa din care se face plata
b. termenele de plata
c. caracterul rambursabil

R: B

9. La ce efect conduce in final fiscalitatea excesiva?
1. la restructurarea economiei romanesti
2. la realizarea obiectivelor politice si sociale
3. la decapitalizarea agentilor economici
4. la saracirea populatiei

a. 1+2+3
b. 2+4
c. 3+4
d. 1+2+4

R: C

10. Ce greutati creeaza frecventele modificari si completari ale legislatiei fiscale?
a. in cunoasterea corecta si aplicarea unitara a legislatiei fiscale
b. numai nesiguranta pentru agentii economici
c. numai stare de neincredere pentru investitorii interni

R: A

11. Care sunt principii ale fiscalitatii (dreptului fiscal) expres prevazute de Codul Fiscal
principiul anualitatii
2. certitudinea impunerii
3. echitatea fiscala
4. caracterul de ordine publica al legislatiei fiscale
a. 1+2+3
b. 1
c. 2+3+4
d. 2+3

R: D

12. Indicati persoanele juridice cu activitate economica reprezentand subiecti ai impunerii:
1. organizatii cooperatiste
2. organizatii sociale
3. regii autonome
a. 1+2+3
b. 1+2
c. 2+3
d. 1+3

R: D
13. Care sunt impozite pe avere in sistemele fiscale nationale europene?
1. impozitele asupra productiei
2. impozite pe transferul capitalului
3. impozite pe bunuri imobile
4. impozite pe vanzari
a. 1+4
b. 2+3
c. 1+3
d. 3+4

R: B

14. Un santier de constructii al unui nerezident constituie sediu permanent in Romania numai daca santierul dureaza mai mult de:
a. 10 luni
b. 6 luni
c. 12 luni

R: B

15. Care sunt elemente pentru stabilirea valorii in lei a venitului in natura in vederea impunerii?
a. numai pretul de piata al bunurilor in cauza
b. numai cantitatea (volumul)
c. atat pretul de piata, cat si cantitatea (volumul) bunului

R: C

16. Indicati metode folosite la stabilirea (estimarea) pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate in vederea impunerii :
1. metoda impartirii profitului
2. metoda cost-plus
3. metoda de estimare clasica
4. metoda de estimare moderna
a. 2+4
b. 1+4
c. 2+3
d. 1+2

R: D

17. Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite directe?
1. impozitul pe venit
2. taxa pe valoarea adaugata
3. impozitul pe profit
4. accizele
a. 1+3
b. 2+3
c. 3+4
d. 1+2

R: A

18. Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite indirecte?
1. impozitul pe profit
2. taxa pe valoarea adaugata
3. accizele
4. impozitul pe cladiri
a. 1+2+3
b. 1+2+3+4
c. 2+3
d. 1+4
R: C

19. Cum se determina suprafata construita desfasurata a unei cladiri in cazul impozitului pe cladiri?
a. prin insumarea anumitor sectiuni ale nivelurilor cladirii
b. prin insumarea unor sectiuni ale nivelurilor cladirii, inclusiv suprafetele podurilor
c. prin insumarea suprafetelor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol
R: C

20. In ce cazuri nu intra sub incidenta majorarii impozitului, persoanele fizice care detin in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta ?
a. cand sunt detinute in coproprietate
b. cand suprafata construita depaseste 120 mp
c. in caz ca sunt cladiri dobandite prin succesiune legala
R: C

21. O persoana juridica straina care are o reprezentanta autorizata in Romania are obligatia de a plati un impozit anual:
a. egal cu echivalentul in lei a 16% din venitul realizat exprimat in EUR
b. egal cu echivalentul in lei 1000 EUR
c. egal cu echivalentul in lei 4000 EUR
d. egal cu echivalentul in lei a 25% din venitul realizat exprimat in EUR

R: C

22. Plata impozitului pe reprezentantele persoanelor juridice straine se face :
a. trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare
b. in doua transe egale, pana la 25 iunie si 25 decembrie
c. anual, pana la 15 februarie a anului urmator
d. in 4 transe egale, pana la data de 15 a ultimei luni din trimestru

R: B

23. Orice persoana straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta din Romania:
1. este obligata sa depuna o declaratie fiscala anuala la autoritatea fiscala competenta
2. este obligata sa depuna o declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata
3. este obligata sa depuna o declaratie fiscala trimestriala la autoritatea fiscala competenta
4. nu este obligata sa depuna o declaratie fiscala
a. 1+2
b. 2+3
c. 3+4
d. 1+4
R: A
24. Ce procedeu de impunere si ce categorie de cota de impozit se aplica in cazul impunerii veniturilor obtinute de nerezidenti in Romania?
a. incasarea sau plata directa a impozitului si cota progresiva
b. retinerea la sursa (stopaj la sursa) si cota proportionala
c. impunerea si debitarea de catre organele fiscale si cota fixa

R: B

25. Impozitul pe veniturile nerezidentilor obtinute din Romania se aplica asupra:
a. veniturilor brute
b. venitului net, dupa deducerea tuturor cheltuielilor efectuate pentru obtinerea venitului
c. venitului net, dupa scaderea anumitor cheltuieli
d. venitului net, dupa deducerea unor cheltuieli forfetare de 25%

R: A

26. Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din comisioane de la un rezident realizate din Romania?
a. cota de 10% asupra venitului realizat
b. cota de 15% asupra venitului realizat
c. cota de 16% asupra venitului realizat
d. cota de 20% asupra venitului realizat
R: C

27. Impozitul pe venit se aplica contribuabililor pentru urmatoarele surse si natura de venituri:
1. persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate dependenta in Romania, datoreaza impozit pe salariul net din aceasta sursa de venit
2. persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din tara noastra, cat si din afara Romaniei
3. persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, datoreaza impozitul numai pe veniturile obtinute din orice sursa in Romania
a. 1+2
b. 1+2+3
c. 1+3

R: A

28. Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit:
a. toate veniturile din agricultura si silvicultura
b. toate premiile obtinute de sportivii medaliati
c. drepturile in bani si in natura primite de militarii cu termen redus
d. toate categoriile de pensii

R: C

29. Exceptii de la aplicarea cotei de 16% la impozitul pe venit sunt:
1. veniturile din dobanzi
2. venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
3. unele venituri din investitii
4. unele venituri din jocurile de noroc
a. 1+2+3
b. 2+3
c. 2+3+4
d. 3+4

R: B
30. Care sunt categorii de venituri din activitati independente asupra carora se aplica impozitul pe venit?
1. venituri din drepturi de proprietate intelectuala
2. venituri din profesii libere
3. venituri din inchirieri de bunuri
4. venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta
a. 1+2
b. 1+2+3
c. 1+2+3+4
d. 2+3+4
R: A

31. Sunt considerate venituri comerciale asupra carora se aplica impozitul pe veniturile din activitati independente:
1. veniturile din practicarea unei meserii
2. venituri din fapte de comert ale contribuabililor
3. venituri din drepturi conexe de autor
4. venituri din cesionarea brevetului de catre titularul inventiei
a. 2+3
b. 1+3
c. 1+2
d. 3+4
R: C

32. Sunt cheltuieli deductibile limitat pentru stabilirea venitului net din activitati independente pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla:
a. cotizatiile platite la asociatiile profesionale in limita a 5% din baza de calcul
b. cheltuielile sociale, in limita de 4% din fondul de salarii realizat anual
c. cheltuielile de protocol, in limita de 2% din baza de calcul
R: C

33. Care sunt venituri din activitati independente pentru care se aplica retinerea la sursa sub forma platilor anticipate?
1. venituri din activitatea de expertiza extrajudiciara
2. venituri din activitati desfasurate pe baza de contract de mandat comercial
3. venituri din donatii de orice fel
4. sume sau bunuri utilizate pentru uzul familiei contribuabilului
a. 1+2
b. 1+2+3
c. 1+2+3+4
d. 2+3+4
R: A

34. Obligatiile platitorilor de venituri cu retinere la sursa sunt :
1. sa calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile
2. numai sa depuna declaratie fiscala privind veniturile platite
3. sa vireze impozitul retinut la organele fiscale
4. sa informeze pe contribuabil despre obligatiile ce-i revin privind plata impozitului la organele fiscale
a. 1+2
b. 2+3
c. 1+3
d. 1+4
R: C
35. In scopul aplicarii impozitului pe venit sunt asimilate salariilor:.
1. indemnizatia administratorilor
2. sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica
3. nu sunt asimilate drepturile de solda militara
4. imprumuturi nerambursabile
a. 1+2+3
b. 1+2
c. 2+3+4
d. 1+2+3+4

R: B

36. Venitul net din salarii pentru impozitare se determina prin deducerea din venitul brut din salarii la locul unde se afla functia de baza a contributiilor obligatorii, aferente unei luni, si urmatoarele:
1. deducerea personala acordata pentru luna respectiva
2. cotizatia sindicala platita in luna respectiva
3. contributia la fondurile de pensii facultative, fara limitare
4. primele de asigurare
a. 1+2
b. 1+3
c. 2+3
d. 2+4

R: A

37. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit, urmatoarele sume:
a. sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului
b. costul abonamentelor telefonice, indiferent de suma
c. orice sume reprezentand plati compensatorii
d. cheltuieli de deplasare, la orice nivel

R: A

38. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor pentru stabilirea impozitului pe venit se determina:
a. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 65% asupra venitului brut
b. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut
c. nu s-a renuntat la cote diferentiate pentru constructii si alte bunuri

R: B

39. Care dintre urmatoarele venituri sunt venituri din investitii impozabile cu impozitul pe venit?
1. venituri din dividende
2. venituri din transferurile titlurilor de valoare
3. veniturile din dobanzi la casele de ajutor reciproc
4. veniturile din dobanzi aferente titlurilor de stat
a. 1+2+3
b. 1+2
c. 2+3+4
d. 1+4

R: B

40. Care sunt conditiile de acordare a creditului fiscal extern in cazul impozitului pe venit?
1. impozitul datorat pentru venitul obtinut in strainatate a fost efectiv platit
2. plata impozitului datorat se dovedeste printr-un document justificativ
a. 1
b. 2
c. 1+2
R: C

41. Creditul fiscal extern in cazul impozitului pe venit:
1. este nelimitat
2. este limitat la nivelul impozitului platit in strainatate
3. nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania aferenta venitului impozabil din strainatate
a. 1+2
b. 2+3
c. 1+3
R: B

42. In situatia in care un contribuabil obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal extern pentru impozitul pe venit se determina astfel:
a. cumulat pe toate statele din care obtine venituri
b. cumulat pentru toate veniturile obtinute intr-un stat
c. separat pentru fiecare tara si pe fiecare natura si sursa de venit
R: C

43. Venitul net anual impozabil privind impozitul pe venit se stabileste pe fiecare sursa din urmatoarele categorii de venituri:
1. venituri din activitati independente
2. venituri din unele venituri agricole
3. venituri din salarii
4. venituri din pensii
a. 1+2
b. 1+2+3
c. 1+3
d. 1+4
R: A

44. Diferentele de impozit pe venit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de:
a. 30 de zile de la data comunicarii deciziei
b. 45 de zile de la data comunicarii deciziei
c. 60 de zile de la data comunicarii deciziei
R: C

45. Existenta suveranitatii fiscale depinde de doua conditii cumulative; care sunt acestea?
1. exclusivitatea de aplicare a sistemului fiscal
2. eliminarea altui sistem fiscal concurent
3. autonomia tehnica a sistemului fiscal instituit
a. 1+3
b. 2+3
c. 1+2+3
R: A
46. Suveranitatea fiscala se eexercita prin:
1. autoritatea legiuitoare
2. organele administrative
3. societatile comerciale
a. 1+2+3
b. 1+2
c. 2+3

R: B

47. Care sunt categoriile de dependenta in raporturile ce se nasc intre stat si individ ?
1. dependenta politica
2. dependenta administrativa
3. dependenta economica
a. 1+3
b. 2+3
c. 1+2+3

R: A

48. Care sunt izvoare ale dreptului fiscal international?
1. conventii internationale
2. jurisprudenta
3. doctrina fiscala
a. 1+3
b. 2+3
c. 1+2+3

R: C

49. Care dintre urmatoarele categorii de persoane sunt contribuabili pentru impozitul pe profit?
a. persoane juridice straine, fara sediu permanent in Romania;
b. persoane juridice romane;
c. asociatiile de familie;
d. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice straine

R: B

50. Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt:
a. Banca Nationala a Romaniei;
b. asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari;
c. trezoreria statului;
d. asociatiile fara personalitate juridica, altele decat cele prevazute de art. 28 C. fiscal

R: D

51. Cum se determina impozitul pe profit?
a. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal din care se scad veniturile neimpozabile;
b. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, la care se adauga cheltuielile nedeductibile;
c. ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile;
d. ca diferenta intre venituri si cheltuelile efectuate pentru realizarea acestora
R: C
52. In categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea de venituri impozabile in scopul impozitului pe profit se incadreaza:
a. cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite
b. cheltuielile de protocol, indiferent de suma;
c. orice cheltuieli cu dobanda;
d. cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat

R: D

53. Este mijloc fix amortizabil in cazul impozitului pe profit orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a. are o durata normala de utilizare mai mare de 6 luni si o valoare mai mare de un million lei;
b. este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative; are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare de Guvern; si are o durata normala de utilizare mai mare de un an;
c. are o valoare de intrare egala cu cea stabilita de Guvern si o durata normala de utilizare mai mare de un an.
d. este detinut si utilizat in productia de bunuri si are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

R: B

54. O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciant, desfasoara si activitatea de bar de noapte. Cu ce cota se impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte?
a. cu cota de 40%;
b. cu cota de 16%, cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate sa nu fie mai mica de 5% din venitul realizat din activitatea de bar de noapte;
c. cu cota de 25%;
d. cu cota de 16%.

R: B

55. Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit :
a. anual;
b. trimestrial;
c. semestrial;
d. lunar.

R: A

56. Impozitul pe dividende se calculeaza de catre persoana juridica romana platitoare catre o persoana juridica romana:
a. prin aplicarea unei sume fixe de impozit, stabilita de lege;
b. prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut;
c. prin aplicarea unei cote impozit, stabilita prin lege, asupra dividendului brut.

R: C

57. Plata impozitului pe dividende retinut de persoana juridica romana din suma datorata unei persoane juridice romane se face:
a. semestrial;
b. anual;
c. trimestrial;
d. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

R: D

58. In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende:
a. nu se plateste;
b. se plateste pana la data de 30 iunie a anului respectiv;
c. se plateste pana la data de 30 septembrie a anului respectiv;
d. se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator

R: D

59. Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este :
a. valoarea impozabila a cladirii;
b. valoarea de inventar a cladirii;
c. valoarea de piata a cladirii

R: A

60. Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice:
a. este aceasi indiferent de locul unde sunt situate cladirile;
b. difera pentru cladirile situate in mediul urban fata de cladirile situate in mediul rural.

R: A

61. Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri?
a. numai persoana care demoleaza o cladire;
b. numai persoana care extinde sau modifica o cladire;
c. orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica, ori demoleaza o cladire.

R: C

62. Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de:
a. valoarea de piata a cladirii;
b. suprafata construita si vechimea cladirii, precum si de rangul localitatii unde aceasta este amplasata;
c. numai de suprafata construita a cladirii.

R: B

63. Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice?
a. 0,5% si 1% asupra valorii de inventar a cladirii
b. 1% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii;
c. 0,25% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii.

R
C

64. Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii?
a. nu se mai datoreaza impozit;
b. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 15%;
c. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 50%.

R
B

65. Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste:
a. in raport de categoria de folosinta a terenului;
b. in functie de destinatia cladirilor aflate pe teren;
c. in functie de suprafata exprimata in hectare a terenului, rangul localitatilor si zona din cadrul localitatii.
R C
66. Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste:
a. numai in functie de categoria de folosinta a terenului;
b. in raport de amplasamentul terenului, a suprafetei in hectare si a categoriei de folosinta a acestuia.
c. numai in raport de amplasamentul terenului

R: B

67. Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza pentru:
a. mijloace de transport cu tractiune mecanica;
b. mijloace de transport ale institutiilor publice;
c. mijloace de transport public de pasageri;
d. mijloace de transport apartinand numai strainilor.

R
A

68. Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste:
a. trimestrial;
b. lunar;
c. semestrial;
d. anual, in doua rate (pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie).

R
D

69. Locul prestarii de servicii catre o persoana impozabila in cazul T.V.A. este:
a. locul unde s-a contractat prestarea de servicii;
b. locul in care persoana impozabila primeste serviciile si are stabilit sediul activitatii sale economice
c. locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt efectuate serviciile;
d. tara in care prestatorul incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.

R
B

70. Cotele de impozitare a T.V.A. in Romania sunt:
a. cota standard de 25% si cota redusa de 9%;
b. cota standard de 19% si cota redusa de 9%;
c. cota standard de 19% si cota redusa de 7%;
d. cota standard de 25% si cota redusa de 5%.

R
B

71. Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T.V.A., o livrare de bunuri sau prestare de servicii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a. operatia sa aiba drept scop exportul;
b. operatia sa aiba drept scop importul;
c. operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice;
d. operatia sa fie efectuata fara plata .

R
C

72. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi:
a. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor;
b. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe expedierea bunurilor;
c. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe transportul.

R
A


73. Faptul generator al T.V.A. ia nastere, de regula:
a. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, fara nici o exceptie;
b. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu unele exceptii;
c. numai la data livrarii bunurilor;
d. numai la data prestarii serviciilor.
R B

74. Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este constituita din :
a. contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii de servicii inclusiv T.V.A.;
b. toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA.
c. cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de furnizor sau prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.
R C

75. Sunt considerate ca formand un grup fiscal unic, persoanele impozabile TVA stabilite in Romania care indeplinesc urmatoarele trasaturi:
a. sunt considerate independente din punct de vedere economic si actioneaza in nume propriu;
b. au o activitate permanenta si un sediu permanent.
c. sunt independente din punct de vedere juridic si sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere financiar, economic si organizatoric
R: C

76. Elementele ce nu se cuprind in baza de impozitare a T.V.A. sunt:
a. valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, fara schimb si fara facturare;
b. sumele incasate de o persoana impozabilain numele si in contul unei alte persoane;
c. dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru platile fara intarziere
R B

77. Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata potrivit legii, la care se adauga;
a. taxele vamale, comisionul vamal, inclusiv T.V.A.;
b. accizele si alte taxe, inclusiv T.V.A.;
c. orice taxe, impozite, comisioane si alte taxe datorate in afara Romaniei precum si cele datorate in Romania ca urmare a importului, exclusiv T.V.A. ce urmeaza a fi perceputa.
R C

78. Cine trebuie sa solicite in Romania, inregistrarea ca platitor de T.V.A.?
a. toate persoanele juridice;
b. toate persoanele impozabile care realizeaza sau intentioneaza sa realizeze operatiuni taxabile sau scutite de T.V.A. cu drept de deducere;
c. toate persoanele fizice.
R B

79. Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate:
a. produse energetice si electricitate;
b. numai vinurile;
c. numai bauturile fermentate, altele decat vinurile;
d. numai tutunul fermentat si cafelele.
R A
80. In notiunea de “tutun prelucrat” accizat armonizat intra urmatoarele produse sau categorii de produse:
a. numai tigaretele si tigari de foi;
b. numai tutun de fumat;
c. tigarete, tigari si tigari de foi, tututn de fumat.

R
C

81. Care este momentul exigibilitatii accizelor?
a. momentul cand produsul accizabil intra in antrepozitul fiscal;
b. momentul cand produsul accizabil este eliberat pentru consum si in statul membru in care se face eliberarea pentru consum;
c. data intocmirii documentului administrativ de insotire.

R
B

82. Ce implica asezarea impunerii?
a. determinarea obiectului venitului public si a bazei impozabile, a cotei legale de impunere, a inlesnirilor legale si cand este vorba de impozite, constituirea titlului de creanta fiscala:
b. verificari ulterioare constatarii:
c. instiintarea contribuabilului

R
A

83. Care sunt elementele raportului juridic fiscal?
a. obiectul, subiectul si continutul raportului juridic fiscal:
b. forma si continutul raportului juridic fiscal
c. evaluarea directa si cota de impunere

R
A

84. Indicati care sunt elemente care trebuie sa le cuprinda in mod obligatoriu decizia de solutionare a contestatiei impotriva actelor administrative fiscale:
a. organul de control fiscal care a efetuat inspectia fiscala;
b. preambulul, considerentele si dispozitivul
c. termenul de solutionare a contestatiei

R: B

85. Inroducerea altor persoane in procedura de solutionare a contestatiei impotriva actelor administrative fiscale se poate face:
a. numai din oficiu de organul de solutionare
b. numai la cerere
c. atat din ofici cat si la cerere

R
C

86. Formele de introducere in cauza privind solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale sunt:
a. interventia din oficiu
b. interventia la cerere
c. interventia voluntara sau fortata

R: C87. Care sunt fazele procedurii unitare a ailor de atac pentru solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale?
a. recursul la tribunal si la curtea de apel
b. faza administartiv jurisdictionala si faza judiciara
c. faza ierarhica si plangerea la curtea de apel

R
B

88. Cine este indreptatit a introduce contestatie in procedura de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale?
a. intervenientii, in cazul interventiei fortate;
b. intervenientii in cazul interventiei voluntare;
c. cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale, fie printr-un act administartiv fiscal, fie prin lipsa acestuia

R: C

89. Care sunt efectele incheierii exercitiului bugetar anual ?
a. veniturile neincasate pana la 31 decembrie se vor incasa in contul anului trecut;
b. cheltuielile neefectuate pana la 31 decembrie nu pot fi platite in contul bugetului expirat;
c. atat veniturile neincasate, cat si cheltuielile neefectuate pana la 31 decembrie vor fi considerate incasate, respectiv efectuate in contul anului trecut;

R: B

90. Operatiuni ce se deruleaza prin trezoreria statului sunt :
a. finantarea definitiva a deficitelor din anii precedenti ale bugetelor locale;
b. emiterea certificatelor de trezorerie pentru populatie precum si incasarile si platile pentru bugetul de stat;
c. veniturile societatilor comerciale;

R: B

91. Care sunt pozitiile subiectilor raporturilor juridice financiare ?
a. egali in drepturi;
b. egali in obligatii;
c. nu sunt egali in drepturi si nici in obligatii;

R: C

92. Care metoda de evaluare a volumului veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat se utilizeaza in Romania ?
a. metoda majorarii sau diminuarii;
b. metoda autonoma sau a penultimei;
c. metoda evaluarii directe, aplicandu-se bugetul pe programe;

R: C

93. In ce scopuri se contracteaza imprumuturile de stat?
a. sustinerea balantei de plati si a rezervei valutare;
b. stimularea sectoarelor productive din economie;
c. sprijinirea unor agenti economici;

R: A

94. Indicati sursele de plata pentru serviciul datoriei publice guvernamentale:
a. sumele prevazute in bugetele beneficiarilor finali;
b. fondul de rulment;
c. fondurile de asigurare obligatorie;

R
A

95. Indicati exceptiile de la principiul universalitatii bugetului de stat:
a. reconstituirea creditelor bugetare si donatiile, cu destinatie speciala;
b. subventiile bugetare;
c. comisioanele percepute la unele servicii publice;

R
A

96. Functia de repartitie a finantelor publice cuprinde doua faze, si anume:
a. constituirea si distribuirea fondurilor banesti;
b. transferul si constituirea fondurilor banesti;
c. numai transferul fondurilor banesti.

R
A

97. Distribuirea, cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice, este data in competenta autoritatilor publice si se face in raport cu:
a. oferta de resurse financiare;
b. oferta si cererea de resurse financiare;
c. cererea de resurse financiare;

R
B

98. Aprobarea clasificatiilor bugetare precum si a modificarilor acestora se face de catre:
a. Guvern;
b. Ministerul Finantelor Publice;
c. Banca Nationala a Romaniei;

R: B

99. Bugetul asigurarilor sociale de stat se adopta:
a. prin lege separata de legea bugetului de stat;
b. prin aceeasi lege cu cea a bugetului de stat;
c. prin hotarare de guvern;

R
A

100. Organizarea monitorizarii programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice reprezinta obligatia:
a. Guvernului;
b. ordonatorilor de credite;
c. Ministerului Finantelor Publice;

R
B
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 596
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site