Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Dreptul afacerilor - test grila

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDreptul afacerilor - test grilaMULTIPLE CHOICE

1.

Sunt recunoscute de plin drept in Romania persoanele juridice straine cu scop patrimonial , valabil constituite in statul a carei nationalitate o au :

a.

nu , deoarece au fost constituite in raport cu o legislatie nationala

b.

da pentru ca legea romana recunoaste de plin drept personalitatea juridica a societatilor comerciale straine

c.

da , insa numai dupa reintocmirea actului constitutiv potrivit cerintelor legii romane

ANS: B

2. Grupurile de Interes Economic:

a.

desemneaza o forma de asociere intre doua sau mai multe persoane fizice, constituita pe o perioada de timp determinata

b.

o noua forma    juridica de manifestare a principiului liberei asocieri a persoanelor

c.

o forma organizatorica propusa de un anumit cadru juridic

ANS: A

Grupurile de Interes Economic au caractere juridice similare cu :

a.

marile corporatii internationale

b.

in special cu societatile comerciale de persoane

c.

cu organizatiile statale cu atributii in comertul international

ANS: B

Membrii Grupului de Interes Economic raspund :

a.

nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale grupului cu exceptia cazului in care contractele incheiate cu tertii cocontractanti, s-a prevazut astfel

b.

nu sunt obligati la raspunderea nelimitata si solidara

c.

raspund doar in raport de aportul personal adus la capitalul Grupului de Interes Economic

ANS: A

Numarul membrilor Grupului de Interes Economic nu poate fi mai mare de :

a.

b.

c.

ANS: C

Grupul de Interes Economic nu poate avea mai mult de :

a.

200 de angajati

b.

400 de angajati

c.

500 de angajati

ANS: C

In prezent Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si isi pot desfasura activitatea in Romania ?

a.

nu , deoarece tara    noastra este membru de data recenta al Uniunii Europene

b.

da , deoarece tara noastra doreste armonizarea legislatiei sale cu cea a Uniunii Europene

ANS: B

Caracterul sinalgmatic al contractelor comerciale este conferit de faptul ca:

a.

dau nastere la drepturi si obligatii corelative pentru parti

b.

partile sunt numai doua

c.

sunt cu titlu gratuit

ANS: A

Partile unui contract comercial au posibilitatea de a schimba legea aplicabila contractului fara a aduce atingere formei si drepturilor tertilor :

a.

oricand

b.

numai dupa ivirea litigiului

c.

numai cu aprobarea organului de jurisdictie

ANS: A

Prin introducerea in contract a clauzei penale partile contractante pot sa prevada ca debitorul :

a.

sa efectueze o pedeapsa penala pentru neexecutarea obligatiei care ii revine

b.

sa plateasca cu titlu de despagubire , o anumita suma de bani sau sa efectueze o anumita prestatie

c.

sa efectueze din nou o prestatie pecuniara pe care nu a indeplinit-o la termenul stabilit

ANS: B

Raspunderea debitorului este conditionata de existenta unui raport de cauzalitate intre :

a.

fapta pagubitoare si daunele interese

b.

fapta pagubitoare si daunele morale

c.

fapta pagubitoare si prejudiciul cauzat

ANS: C

In raportul dintre comisionar si comitent exista relatii de :

a.

intermediere

b.

de mandate

c.

de reprezentare

ANS: B

Raporturile juridice de tip agency se stabilesc intre parti printr-o intelegere numita

a.

fair play

b.

agreement

c.

duty - free

ANS: B

Factorul este acel intermediar care lucreaza :

a.

in nume propriu

b.

in numele principalului

c.

in numele brokerului

ANS: A

Daca partile nu au convenit altfel in domeniul intermedierii se aplica :

a.

legea statului in care mandatarul isi are sediul

b.

legea statului in care isi are sediul mandantul

c.

legea statului in care isi desfasoara imputernicirea intermediarul

ANS: C

In situatia in care reprezentarea are ca obiect administrarea sau orice alt act de dispozitie referitoare la un imobil legea care carmuieste va fi:

a.

lex contractus

b.

lex rei sitae

c.

bona fides

ANS: B

Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi probat si prin mijloacele moderne de comunicare (fax , telex, e-mail , telegrama )?

a.

da

b.

nu

ANS: A

Retractarea ofertei este similara cu revocarea acesteia ?

a.

da

b.

nu

ANS: B

O oferta de a contracta facuta verbal intre partile prezente , cu exceptia cazului in care din imprejurari rezulta contrariul :

a.

trebuie acceptata imediat

b.

trebuie    analizata cu atentie

ANS: A

Intre partile contractante absente este valabila regula potrivit careia aceptarea ofertei produce efecte in momentul in care indicatia de acceptare parvine ofertantului ?

a.

nu

b.

da

ANS: B

Este exceptata de la regula potrivit careia aceptarea ofertei produce efecte in momentul in care indicatia de acceptare parvine ofertantului, imprejurarea ca indicatia de acceptare nu parvine ofertantului in termen de acceptare stabilit de el ori in lipsa unei stipulatii in cadrul unui termen rezonabil? :

a.

corect

b.

fals

ANS: A

Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi modificat si rezolutionat (reziliat) prin :

a.

vointa partii care se considera indreptatita in acest sens

b.

prin solicitarea unei hotarari judecatoresti

c.

prin acordul amiabil al partilor

ANS: C

Vanzatorul este obligat sa remita documentele referitoare la marfa:

a.

in locul si forma prevazute in contractul de vanzare internationala de marfuri

b.

prin curier ori prin mijloace de comunicare moderna (telegrama , telex, fax , e-mail)

ANS: A

Obligatia de conformitate a marfurilor are drept obiect :

a.

predarea catre cumparator a marfurilor care fac obiectul contractului

b.

marfurile a caror cantitate, calitate si tip sa fie corespunzatoare intrutotul celor stipulate in contract

c.

orice modalitate de indeplinire a clauzelor contractuale pe care si-a asumat-o in mod voluntar vanzatorul

ANS: C

Vanzatorul este exonerat de raspundere pentru o lipsa de conformitate pe care cumparatorul o cunostea sau nu se putea sa nu o cunoasca in momentul inchieierii contractului :

a.

da

b.

nu

ANS: A

Este raspunzator vanzatorul pentru orice lipsa de conformitate care exista in momentul transmiterii riscurilor catre cumparator chiar daca aceasta lipsa se iveste ulterior :

a.

da

b.

nu

ANS: A

Isi va pierde cumparatorul dreptul sau de a cere daune interese din partea vanzatorului in situatia in care va recurge la un alt mijloc?

a.

da

b.

nu

c.

nu exista acest drept

ANS: B

Exista posibilitatea acordarii unui termen suplimentar de catre cumparator , vanzatorului in caz de contraventie la contract

a.

da

b.

nu

ANS: A

Termenul de gratie acordat de catre cumparator vanzatorului are o durata :

a.

nedeterminata

b.

determinata

c.

rezonabila

ANS: C

Cumparatorul are dreptul de a cere rezolutiunea contractului de vanzare internationala :

a.

in caz de nerespectarea de catre vanzator a oricareia dintre obligatiile ce rezulta din contract sau din conventia de la Viena din 1980

b.

in orice moment al derularii contractului de vanzare internationala a marfurilor daca asa crede de cuviinta

c.

in caz de nepredare a marfurilor de catre vanzator in termenul prevazut in contract si nici in termenul suplimentar acordat de cumparator

ANS: A

Pentru a fi valida declaratia de rezolutiune (reziliere) a contractului international de marfuri adresata celeilalte parti aceasta trebuie facuta prin :

a.

scrisoare deschisa

b.

notificare

c.

prin orice alt mijloc de comunicare

ANS: B

Se poate obliga concesionarul in mod conventional, sa asigure revanzarea produselor intr-un anumit ritm astfel incat sa se obtina cresterea vitezei de rotatie a fondurilor circulante si obtinerea de castiguri pentru ambele parti ?

a.

da

b.

nu

ANS: A

Neindeplinirea uneia dintre obligatiile asumate de catre o parte a contractului de franchising duce la rezilierea acestuia :

a.

de fapt

b.

de drept

ANS: B

Obligatia de a inmana scrisoarea de trasura apartine :

a.

expeditorului

b.

intreprinzatorului

c.

carausului

ANS: A

Conosamentul este emis in cazul transportului pe cale :

a.

ferata

b.

maritime

c.

rutiera

d.

aeriana

ANS: B

In caz de forta majora ori in caz fortuit carausul :

a.

nu are nici o obligatie deoarece este exonerat de raspundere

b.

il va incunostiinta despre aceste situatii pe expeditor, de indata

c.

returneaza marfurile catre expeditor iar acesta va apela la un alt caraus

ANS: B

Obligatia carausului inceteaza :

a.

cand marfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul a fost incunostiintat de aceasta

b.

cand marfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul poate dispune de ele

ANS: B

Drepturile si obligatiile care revin partilor din contractul international de transport fac obiectul :

a.

clauzelor contractuale deoarece se aplica principiul lex voluntatis

b.

normelor elaborate la nivel national si international

c.

atat clauzelor contractuale cat si prevederilor normelor nationale si internationale in materie

ANS: C

In cazul contractelor de transport feroviar de marfuri primirea marfurilor de catre destinatar :

a.

nu stinge actiunea

b.

stinge actiunea

ANS: B

In cazul contractelor de transport fluvial international , transportatorul este obligat sa examineze reclamatiile si pretentiile in termen de :

a.

o luna de la primire

b.

in termen de trei luni de la primire

c.

in termen de cinci luni de la primire

ANS: B

In cazul contractului international de transport maritim, daca pierderea sau avaria nu sunt aparente destinatarul trebuie sa notifice carausul :

a.

in cinci zile consecutive

b.

in cincisprezece zile consecutive

c.

in treizeci de zile consecutive

ANS: B

Orice actiune care priveste transportul marfurilor pe cale maritima se prescrie in cazul in care nu a fost introdusa nici o procedura judecatoreasca in termen de :

a.

un an

b.

doi ani

c.

trei ani

ANS: B

Absenta , neregularitatea sau pierderea documentelor de insotire a marfurilor, in cazul contractului de transport pe cale maritima afecteaza existenta si valabilitatea contractului ?

a.

da

b.

nu

ANS: B

Dizolvarea societatii comerciale are loc in momentul in care a decedat unul dintre asociati.

a.

adevarat

b.

fals

ANS: B

Actul juridic este acordul de vointa prin care doua sau mai multe persoane convin sa dea nastere, sa modifice sau stinga un raport juridic de Dreptul Afacerilor.

a.

adevarat

b.

fals

ANS: A

Dovada calitatii de comerciant persoana juridica se face prin copie certificata la Registrul Comertului dupa inregistrare.

a.

adevarat

b.

fals

ANS: A

Incetarea calitatii de comerciant a societatii comerciale se realizeaza prin radierea inmatricularii la Registrul Comertului

a.

adevarat

b.

fals

ANS: A

Expirarea termenului stabilit prin actul constitutive pentru durata societatii este un motiv de dizolvare a acesteia.

a.

adevarat

b.

fals

ANS: A

Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate este un motiv de dizolvare a societatii comerciale.

a.

adevarat

b.

fals

ANS: A

Adunarea Generala a Asociatilor poate hotari dizolvarea societatii comerciale?

a.

da

b.

nu

ANS: A

Hotararea judecatoreasca prin care se constata impiedicarea bunei desfasurari a activitatii din cauza neintelegerilor dintre asociati este un motiv de dizolvare?

a.

nu deoarece numai Adunarea Generala poate dispune acest lucru

b.

da, la cererea oricaruia dintre asociati

ANS: B

Fuziunea este un proces de absorbire a unei societati comerciale de catre alta societate comerciala?

a.

da

b.

nu

ANS: A

Daca fuziunea a avut loc prin absorbtie, societatea absorbanta capata drepturile si obligatiile societatii dizolvate?

a.

da

b.

nu

ANS: A

Cand fuziunea are loc prin contopire drepturile si obligatiile avute de societatea care isi inceteaza activitatea trec asupra societatii nou infiintate?

a.

da

b.

nu

ANS: A

Prin divizare intelegem impartirea patrimoniului unei societati comerciale care-si incheie existenta intre doua sau mai multe societati care se nasc astfel sau sunt deja existente.

a.

adevarat

b.

fals

ANS: A

Fuziunea si dizolvarea trebuiesc hotarate de catre:

a.

Adunarea Generala a Asociatilor

b.

prin hotarare judecatoreasca

c.

prin oricare alt mod

ANS: A

Fuziunea si divizarea au loc la urmatoarele date:

a.

in situatia in care a fost constituita una sau mai multe societati

b.

la data la care s-a efectuat inmatricularea in Registrul Comertului

ANS: B

Lichidarea societatii comerciale este un mod de incetare a calitatii de comerciant?

a.

da

b.

nu

ANS: B

Contractele comerciale se divid dupa obiectul lor in contracte care genereaza obligatii :

1. de a imprumuta

2. de a da

3. de a asigura

4. de a face

5. de a repara

6. de a nu face

a.

b.

c.

ANS: C

Clauza compromisorie care reprezinta acordul partilor de a supune litigiile ce s-ar putea naste in legatura cu contractul arbitrajului si a renunta la dreptul de a apela la organul de juridictie ale statelor , este exprimata :

1. in Lex fori

2. in cuprinsul contractului de comert international

3. intr-un inscris separat

a.

b.

c.

ANS: B

Locul executarii platii in cazul executarii voluntare a obligatiilor contractuale este :

1. acelasi stipulat in contract

2. cel care rezulta din intentia partilor

3. cel care rezulta din natura operatiunii comerciale

4. cel in care s-a obligat partea la formarea contractului

a.

b.

c.

ANS: A

In cazul executarii voluntare de regula, plata este facuta :

1. de catre debitor

2. de catre o alta persoana in numele debitorului

3. de catre executorul judecatoresc

a.

b.

c.

ANS: B

In cazul contractelor comerciale fapta ilicita consta in :

1. neexecutarea de catre debitor a obligatiilor contractuale asumate

2. neefectuarea corespunzatoare a obligatiilor asumate

3. efectuarea cu intarziere a obligatiilor asumate

a.

b.

c.

ANS: A

In ceea ce priveste gradul de control exercitat de principal (patron) agentul poate fi :

1. agent servant

2. agent principal

3. agent contractor

a.

b.

c.

ANS: A

In cazul Aquis-ului comunitar in domeniul interpretarii agentul comercial are dreptul la comision pentru tranzactiile incheiate , in termenul prevazut , atunci cand :

1. i se incredinteaza o anumita zona geografica sau un anumit grup de clienti

2. detine exclusivitatea pentru o anumita zona geografica sau un anumit grup de clienti

3. atunci cand tranzactia a fost incheiata impreuna cu un client care apartine zonei sau grupului respectiv

4. a obtinut contracte economice importante ceea ce inseamna marirea volumului desfacerilor

5. a reusit sa cuprinda intreaga piata de desfacere a unui produs.

a.

b.

c.

ANS: C

Dreptul la comision se stinge numai daca si in masura in care :

1. banca refuza sa achite contravaloarea prestatiei intrucat intre parti nu s-a incheiat un nou acord

2. s-a stabilit ca nu va fi executat contractul dintre terti si comitent

3. acest fapt este rezultatul unei clauze pentru care comitentul nu este vinovat

a.

b.

c.

ANS: B

Oferta de a incheia un contract de vanzare internationala de marfuri isi produce efectele :

1. cand ajunge la destinatar atunci cand este facuta in mod verbal

2. cand este predata destinatarului prin orice mijloace

3. cand destinatarul recunoaste faptul ca a intrat in posesia ofertei.

a.

b.

c.

ANS: A

O oferta, chiar daca este irevocabila , poate fi retractata ?

1. da, daca retractarea ajunge la destinatar inaintea ofertei

2. da daca retractarea ajunge la destinatar in acelasi timp cu oferta

3. nu deoarece este irevocabila

a.

b.

c.

ANS: C

Vanzatorul este obligat sa predea marfurile :

1. la data fixata prin contract

2. in orice moment in afara cazului in care din imprejurari nu rezulta ca alegerea datei nu revine cumparatorului

3. in toate celelalte cazuri intr-un termen rezonabil

a.

b.

c.

ANS: A

In materia vanzarii internationale de marfuri cumparatorul are urmatoarele obligatii principale :

1. sa solicite indeplinirea tuturor clauzelor contractuale din partea vanzatorului

2. sa plateasca pretul cuvenit pentru marfa

3. sa preia marfurile predate de catre vanzator

4. sa intocmeasca proces verbal de constatare pentru marfurile puse la dispozitia sa de catre vanzator in cazul in catre acestea nu corespund cerintelor sale

a.

b.

c.

ANS: B

In cadrul contractului de factoring partile sunt :

1. factorul

2. utilizatorul

3. furnizorul (producatorul)

a.

b.

c.

ANS: C

Care dintre obligatiile urmatoare apartin franchisorului .

1. plata taxei de admitere in afacere

2. cedeaza concesiunea marcii sau a serviciilor

3. achita redeventa calculata in procente (sau intr-o cota fixa)

4. asigura rentabilitatea investitiei

5. urmareste respectarea metodelor si mijloacelor de comercializare

a.

b.

c.

ANS: A

Actiunile care decurg din raporturile contractuale in cazul litigiilor privind derularea contractelor de transport rutier international se prescriu :

1. intr-un an

2. in trei ani in cazul dolului sau a unei culpe grave

3. in cinci ani

4. nu se prescriu

a.

b.

c.

ANS: A

Pierderea calitatii de comerciant a societatii comerciale se face prin:

1. dizolvare

2. lichidare

3. prin orice alt act juridic

a.

b.

c.

ANS: A

Dovada calitatii de comerciant persoana fizica se face prin:

1. mijloace de proba

2. prin declaratie proprie

3. prin dovada inmatricularii la Registrul Comertului

a.

b.

c.

ANS: A

Fuziunea poate avea loc prin:

1. absorbtie

2. contopire

3. prin unificare

a.

b.

c.

ANS: APolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1856
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved