Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


PREGATIRE JURIDICA - 25 intrebari

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micPREGATIRE JURIDICA - 25 intrebari

Bibliografie : Constitutia Romaniei (Bucuresti 1991), revizuita prin Legea nr.429/2003 de revizuire a constitutiei, publicata in Monitorul Oficial nr.669 din 22.09.2003, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.767 din 31.10.2003. (titlul I "Principii generale", cap.II "Drepturile si libertatile fundamentale", cap. III "Indatoririle fundamentale").Intrebarea nr.1

1 p.

In Constitutia Romaniei, titlul I "Principii generale" la art.1, alin. 1 si 2 este prevazut statul roman. Precizati conform aliniatelor respective ce este statul roman si forma de guvernamant ?

Raspuns :

0,25 p

- national;

0,25 p

- suveran si independent;

0,25 p

- unitar si indivizibil;

0,25 p

- forma de guvernamant republica;

Intrebarea nr.2

1 p.

In Constitutia Romaniei, titlul I "Principii generale" la art.1, alin. 4 se prevede ca statul roman se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor. Precizati care sunt acestea in cadrul democratiei constitutionale ?

Raspuns :

0,35 p

- legislativa;

0,35 p

- executiva;

0,30 p

- judecatoreasca;

Intrebarea nr.3

1 p.

In Constitutia Romaniei, titlul I "Principii generale" la art.4, alin. 1 si 2 se prevede "Unitatea poporului si egalitatea intre cetateni". Precizati in ce consta unitatea poporului si egalitatea intre cetateni ?

Raspuns :

0,10 p

- statul are ca fundament unitate poporului roman si solidaritatea cetatenilor sai;

0,15 p

- patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai;

0,15 p

- fara deosebire de rasa, de nationalitate;

0,15 p

- fara deosebire de origine etnica si limba;

0,15 p

- fara deosebire de religie si sex;

0,15 p

- fara deosebire de opinie si apartenenta politica;

0,15 p

- fara deosebire de avere sau origine sociala;

Intrebarea nr.4

1 p.

In Constitutia Romaniei, titlul I "Principii generale" la art.8, alin. 1 si 2 se prevede pluralismul si partidele politice. In ce consta pluralismul si partidele politice conform celor enumerate mai sus ?

Raspuns :

0,25 p

- pluralismul in societatea romaneasca este o conditie si o garantie a democratiei constitutionale;

0,25 p

- se constituie si isi desfasoara activitatea in conditiile legii;

0,25 p

- contribuie la definirea si la exprimarea vointei politice a cetatenilor;

0,25 p

- respecta suveranitatea nationala, integritatea teritoriala, ordinea de drept si principiile democratice;

Intrebarea nr.5

1 p.

In Constitutia Romaniei, titlul I "Principii generale" la art.12, alin. 1, 2, 3 si 4 se prevad simbolurile nationale. In ce constau simbolurile nationale ale Romaniei conform constitutiei ?

Raspuns :

0,25 p

- drapelul Romaniei este tricolor, culorile sunt asezate vertical in ordinea urmatoare incepand de la lance, albastru, galben, rosu;

0,25 p

- ziua nationala a Romaniei este 1 decembrie;

0,25 p

- imnul de stat al Romaniei este "Desteapta-te Romane";

0,25 p

- stema tarii si sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice;

Intrebarea nr.6

1 p.

La art.16 din cap.I, privind drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale din Constitutia Romaniei se prevede egalitatea in drepturi. Precizati in ce consta egalitatea in drepturi a cetatenilor Romaniei, conform articolului mai sus mentionat ?

Raspuns :

0,20 p

- cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice fara privilegii si fara discriminari;

0,20 p

- nimeni nu este mai presus de lege;

0,20 p

- functiile si demnitatile publice, civile sau militare pot fi ocupate in conditiile legii de persoane care au cetatenia romana si domiciliul in tara;

0,20 p

- statul roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru ocuparea acestor functii si demnitati;

0,20 p

- in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii uniunii care isi indeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi in autoritatile administratiei publice locale;Intrebarea nr.7

1 p.

La art.21 din cap. I, privind drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale din Constitutia Romaniei se prevede accesul liber la justitie. Precizati in ce consta accesul liber la justitie a cetatenilor Romaniei, conform articolului mai sus mentionat ?

Raspuns :

0,25 p

- orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime;

0,25 p

- nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept;

0,25 p

- partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil;

0,25 p

- jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite;

Intrebarea nr.8

1 p.

La art.22 din cap.II, privind drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale din Constitutia Romaniei se prevede dreptul la viata si la integritate fizica si psihica. Precizati prevederile dreptului la viata si la integritate fizica si psihica in conformitate cu art.22 din Constitutia Romaniei?

Raspuns :

0,40 p

- dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate;

0,40 p

- nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant;

0,20 p

- pedeapsa cu moartea este interzisa;

Intrebarea nr.9

1 p.

Conform Constitutiei Romaniei, cap. II "Drepturile si libertatile fundamentale", la art.23, alin.1-6, se prevede libertatea individuala. Precizati in ce consta libertatea individuala conform art. 23, alin.1-6 ?

Raspuns :

0,15 p

- libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile;

0,15 p

- perchezitionarea, retinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai in cazurile si cu procedura prevazuta de lege;

0,10 p

- retinerea nu poate depasi 24 de ore;

0,15 p

- arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal;

0,15 p

- arestarea preventiva se poate dispune pentru cel mult 30 de zile si se poate prelungi cu cate cel mult 30 de zile fara ca durata totala sa depaseasca un termen rezonabil si nu mai mult de 180 de zile;

0,30 p

- in faza de judecata instanta este obligata in conditiile legii sa verifice periodic si nu mai tarziu de 60 de zile legalitatea si temeinicia arestarii preventive si sa dispuna de indata punerea in libertate a inculpatului daca temeiurile care au determinat arestarea preventiva au incetat sau daca instanta constata ca nu exista temeiuri noi care sa justifice mentinerea privarii de libertate;

Intrebarea nr.10

1 p.

Conform Constitutiei Romaniei, cap. II "Drepturile si libertatile fundamentale", la art.23, alin.7-13, se prevede libertatea individuala. Precizati in ce consta libertatea individuala conform art. 23, alin.7-13 ?

Raspuns :

0,15 p

- incheierile instantei privind masura arestarii preventive sunt supuse cailor de atac prevazute de lege;

0,15 p

- celui retinut sau arestat i se aduc la cunostinta in limba pe care o intelege, motivele retinerii sau ale arestarii iar invinuirea in cel mai scurt termen; invinuirea se aduce la cunostinta numai in prezenta unui avocat ales sau numit din oficiu;

0,15 p

- punerea in libertate a celui retinut sau arestat este obligatorie daca motivele acestor masuri au disparut precum si in alte situatii prevazute de lege;

0,15 p

- persoana arestata preventiv are dreptul sa ceara punerea in libertate provizorie sub control judiciar sau pe cautiune;

0,15 p

- pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare persoana este considerata nevinovata;

0,15 p

- nici o pedeapsa nu poate fi stabilita sau aplicata decat in conditiile si in temeiul legii;

0,10 p

- sanctiunea privativa de libertate nu poate fi decat de natura penala;

Intrebarea nr.11

1 p.

Conform Constitutiei Romaniei, cap. II "Drepturile si libertatile fundamentale", la art.24, se prevede dreptul la aparare. In ce consta dreptul la aparare ?

Raspuns :

0,30 p

- dreptul la aparare este garantat;

0,70 p

- partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu;

Intrebarea nr.12

1 p.

Conform Constitutiei Romaniei, cap. II "Drepturile si libertatile fundamentale", la art.24, se prevede dreptul la libera circulatie. In ce consta dreptul la libera circulatie conform Constitutiei Romaniei ?Raspuns :

0,25 p

- dreptul la libera circulatie in tara sau strainatate este garantat;

0,25 p

- legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept;

0,25 p

- fiecarui cetatean ii este asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta in orice localitate din tara;

0,25 p

- fiecare cetatean are dreptul de a emigra si de a reveni in tara;

Intrebarea nr.13

1 p.

Precizati care sunt cele patru situatii in care se poate deroga prin lege inviolabilitatea domiciliului conform alin. 2 din art.27 din Constitutia Romaniei ?

Raspuns :

0,25 p

- executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti;

0,25 p

- inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane;

0,25 p

- apararea securitatii nationale sau a ordinii publice;

0,25 p

- prevenirea raspandirii unei epidemii;

Intrebarea nr.14

1 p.

In Constitutia Romaniei, cap. II "Drepturile si libertatile fundamentale", la art.27, se prevede inviolabilitatea domiciliului. In ce consta inviolabilitatea domiciliului ?

Raspuns :

0,30 p

- domiciliul si resedinta sunt inviolabile;

0,70 p

- nimeni nu poate patrunde sau ramane in domiciliu ori in resedinta unei persoane fara invoirea acesteia;

Intrebarea nr.15

1 p.

In Constitutia Romaniei, cap. II "Drepturile si libertatile fundamentale", la art.28, se prevede secretul corespondentei. In ce consta secretul corespondentei ?

Raspuns :

1 p

- secretul scrisorilor al telegramelor al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil;

Intrebarea nr.16

1 p.

In conformitate cu art.30, cap. II, drepturile si libertatile fundamentale ale Cetatenilor Romaniei se prevede libertatea de exprimare. Precizati situatiile in care sunt interzise de lege libertatea de exprimare conform alin.7 din articolul mai sus mentionat ?

Raspuns :

0,25 p

- defaimarea tarii si a natiunii;

0,25 p

- indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa;

0,25 p

- incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica;

0,25 p

- manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri;

Intrebarea nr.17

1 p.

Fiecare cetatean are dreptul de a fi ales conform Constitutiei Romaniei. Precizati varsta minima pentru a fi ales in camera deputatilor sau in organele administratiei publice locale, senat si presedintele Romaniei ?

Raspuns :

0,30 p

- camera deputatilor sau in organele administratiei publice locale - 23 ani;

0,30 p

- senat - 33 ani;

0,40 p

- presedintele Romaniei - 35 ani;

Intrebarea nr.18

1 p.

In Constitutia Romaniei, cap. II "Drepturile si libertatile fundamentale", la art.42, alin.2 se prevede interzicerea muncii fortate. Precizati conform art.42, alin.2, cazurile care nu constituie munca fortata ?

Raspuns :

0,30 p

- activitatile pentru indeplinirea indatoririlor militare, precum si cele desfasurate potrivit legii in locul acestora din motive religioase sau de constiinta;

0,30 p

- munca unei persoane condamnate prestata in conditii normale in perioada de detentie sau de libertate conditionata;

0,40 p

- prestatiile impuse in situatia creata de calamitati ori de alt pericol precum si cele care fac parte din obligatiile civile normale stabilite de lege;

Intrebarea nr.19

1 p.

Conform Constitutiei Romaniei, cap. II "Drepturile si libertatile fundamentale", la art.47, alin.2 se prevede nivelul de trai. Precizati drepturile cetatenilor conform art.42, alin.2 din Constitutia Romaniei ?

Raspuns :

0,10 p- pensie;

0,15 p

- concediu de maternitate platit;

0,20 p

- asistenta medicala in unitatile sanitare de stat;

0,15 p

- ajutor de somaj;

0,20 p

- alte forme de asigurari sociale publice sau private prevazute de lege;

0,20 p

- masuri de asistenta sociala potrivit legii;

Intrebarea nr.20

1 p.

Conform Constitutiei Romaniei, cap. II "Drepturile si libertatile fundamentale", la art.52, alin.1-3 se prevede dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica. In ce constau drepturile persoanei vatamate de o autoritate publica ?

Raspuns :

0,30 p

- persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim de o autoritate publica printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim anularea actului si repararea pagubei;

0,20 p

- conditiile si limitele exercitarii acestui drept se stabilesc prin lege organica;

0,20 p

- statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare;

0,30 p

- raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta;

Intrebarea nr.21

1 p.

In conformitate cu art.53, cap.II, "Drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor Romaniei" se prevede restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati. Precizati cand poate fi restrans prin lege si numai cand se impune exercitarea unor drepturi sau al unor libertati conform art.53, alin.1 ?

Raspuns :

0,35 p

- pentru apararea securitatii nationale a ordinii, sanatatii ori a moralei publice a drepturilor si libertatilor cetatenilor;

0,30 p

- desfasurarea instructiei penale;

0,35 p

- prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav;

Intrebarea nr.22

1 p.

In Constitutia Romaniei cap.III"Indatoriri fundamentale", la art.54 este prevazuta fidelitatea fata de tara. Precizati prevederile acestor cerinte conform art.54 din constitutie ?

Raspuns :

0,25 p

- fidelitatea fata de tara este sacra;

0,50 p

cetatenii carora le sunt incredintate functii publice precum si militarii raspund de indeplinirea cu credinta a obligatiilor ce le revin;

0,25 p

- depun juramantul cerut de lege;

Intrebarea nr.23

1 p.

In Constitutia Romaniei cap.III"Indatoriri fundamentale", la art.55 se prevede apararea patriei. Precizati prevederile acestui articol.

Raspuns :

0,20 p

- cetatenii au dreptul si obligatia sa apere Romania;

0,30 p

- conditiile privind indeplinirea indatoririlor militare se stabilesc prin lege organica;

0,50 p

- cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 20 de ani si pana la varsta de 35 de ani cu exceptia voluntarilor in conditiile legii organice;

Intrebarea nr.24

1 p.

In Constitutia Romaniei cap. III "Indatoriri fundamentale", la art.56 se prevad contributiile financiare. Precizati prevederile acestui articol ?

Raspuns :

0,30 p

- cetatenii au obligatia sa contribuie prin impozite si prin taxe la cheltuielile publice;

0,35 p

- sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale;

0,35 p

- orice alte prestatii sunt interzise in afara celor stabilite prin lege in situatii exceptionale;

Intrebarea nr.25

1 p.

In Constitutia Romaniei, cap.III "Indatoriri fundamentale" la art.57 se prevede exercitarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor. Precizati prevederile acestui articol?

Raspuns :

0,70 p

- cetatenii romani, cetatenii straini si apatrizii trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu buna credinta;

0,30 p

- sa nu incalce drepturile si libertatile celorlalti;

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1322
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved