Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Drepturile si obligatiile uzufructuarului

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDrepturile si obligatiile uzufructuarului

Dreptul uzufructuarului de a primi bunul in posesie

Deoarece uzufructuarul are dreptul de a intra in posesia bunului care face obiectul uzufructului, el beneficiaza de o actiune personala impotriva nudului proprietar. Bunul va trebui sa fie predat exact in starea in care se afla in momentul nasterii dreptului de uzufruct. Actiunea reala confesorie se intemeiaza pe faptul ca uzufructuarul se bucura de doua atribute esentiale: dreptul de posesie si dreptul de folosinta.Dreptul uzufructuarului de a culege fructele

Deoarece uzufructuarul are dreptul sa se foloseasca de bun, el poate percepe fructele, indiferent daca acestea sunt naturale, industriale sau civile. In acest sens, art.521 Cod civil prevede ca, 'Uzufructuarul are dreptul de a se bucura de tot felul de fructe ce poate produce obiectul asupra caruia are uzufruct'.

Uzufructuarul nu numai ca se poate bucura de fructe, dar va dobandi insasi proprietatea asupra lor. Sunt ale uzufructuarului fructele naturale si industriale neculese in momentul constituirii uzufructului (art.524 Cod civil). In ce priveste fructele civile, ele se socotesc dobanzile zi cu zi si apartin uzufructuarului proportional cu durata uzufructului sau.

Daca uzufructul este testamentar, fructele nu se vor cuveni uzufructuarului din momentul deschiderii succesiunii, ci din cel al predarii voluntare a bunului sau de la data chemarii in judecata.

In ce priveste arborii fructiferi si nefructiferi pe terenul ce formeaza obiectul uzufructului, in principiu, nu sunt proprietatea uzufructuarului. Sunt insa unele situatii cand arborii sunt considerati fructe, asa incat uzufructuarul dobandeste proprietatea lor. De exemplu, cand ei sunt destinati, de catre proprietarul lor, unor taieri periodice; sub acest aspect, s-a aratat ca ceea ce da arborilor caracterul de fructe nu este niciodata esenta sau natura arborilor, ci numai pe de o parte destinatia data de proprietar, pe de alta parte periodicitatea taierilor.

Sunt fructe civile si intra in proprietatea uzufructuarului veniturile pe care le produc creantele, rentele, actiunile, etc; in acelasi timp insa, uzufructuarul nu poate dispune de titlurile care incorporeaza creantele.

Dreptul de administratie al uzufructuarului

In conditiile in care uzufructuarul beneficiaza de dreptul de folosinta, el va putea face si acte de administrare a bunului.

Uzufructuarul poate arenda sau inchiria imobilele. La incetarea uzufructului, nudul proprietar va trebui sa respecte asemenea contracte incheiate de uzufructuar, daca ele nu depasesc cadrul unui act de adminstrare, iar tertul cu care s-a incheiat contractul a fost de buna-credinta. Faptul ca un contract de arendare sau inchiriere supravietuieste incetarii uzufructului, pare ilogic juridic. In dreptul roman, asemenea contracte incetau la sfarsitul uzufructului, potrivit principiului: resoluto jure dantis, solvitur jus accipientis. Se considera ca nimeni nu poate dispune de un bun pentru perioada cat uzufructul isi incetase existenta (Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet). Asemenea reguli n-au mai fost adoptate de dreptul modern. Proprietarul va putea solicita anularea contractului de locatiune atunci cand a fost incheiat in frauda intereselor sale.

Cand contractul a fost incheiat de nudul proprietar, trebui respectat de uzufructuar (art. 540 Cod civil).

Cand contractul a fost incheiat de uzufructuar si el nu inceteaza in timpul uzufructului, nudul proprietar este obligat sa-l respecte. In conditiile mentionate mai sus, nudul proprietar va trebui sa respecte si contractul care depaseste momentul incetarii uzufructului.

Dreptul uzufructuarului de a inchiria bunurile mobile. Deoarece art. 1413 Cod civil nu distinge, uzufructuarul va putea inchiria si bunurile mobile. Contractul de locatiune care are ca obiect bunuri mobile va inceta insa la data stingerii uzufructului. In cazul bunurilor mobile se va aplica regula: resoluto jure dantis, solvitur jus accipientis.

Dreptul de dispozitie al uzufructuarului

a) Uzufructuarul va putea ceda exercitiul dreptului de uzufruct. Art.534 Cod civil prevede ca uzufructuarul poate 'ceda exercitiul dreptului sau'; textul legii nu se refera la cedarea dreptului de uzufruct, ci doar a exercitiului acestui drept. De asemenea, potrivit prevederilor art. 1824 Cod civil, creditorii pot urmari uzufructul pe care il are debitorul asupra bunurilor. Se poate ipoteca uzufructul asupra imobilelor care se afla in circuitul civil (art.1750 pct.2 Cod civil). Uzufructul poate fi vandut sau chiar grevat de un alt uzufruct.

b) Dreptul uzufructuarului de a vinde fructele prinse de radacini (art.965 alin.1 Cod civil).

c) Dreptul uzufructuarului de a instraina bunurile consumptibile, care fac obiectul uzufructului. Vor putea fi vandute si bunurile neconsumptibile sau fungibile, daca exista o intelegere in acest sens intre nudul proprietar si uzufructuar.Obligatiile uzufructuarului

Vom distinge trei mari categorii de obligatii:

- cele care exista inainte de a incepe folosinta uzufructului

- cele care se exercita in cursul uzufructului

- cele din momentul incetarii uzufructului

Obligatiile uzufructuarului anterior inceperii folosintei uzufructului

a) Obligatia de a face inventarul bunurilor mobile si constatarea starii bunurilor imobile (art.540 Cod civil). Aceasta obligatie isi gaseste ratiunea in faptul ca, uzufructuarul ia lucrurile in starea in care se afla, inclusiv cu toate accesoriile sale. Inventarul sau constatarea starii imobilului se va face pe cheltuiala uzufructuarului. Este important sa se faca asemenea verificari, pentru a se evita orice conflict in momentul restituirii bunului, cu privire la starea lui.

b) Obligatia uzufructuarului de a da cautiune (art.541-544 Cod civil). Cautiunea este persoana care se obliga alaturi de debitor sa-l despagubeasca pe nudul proprietar, in caz de insolvabilitate a uzufructuarului. Darea unei cautiuni nu este obligatorie, asa incat nudul proprietar il poate scuti pe uzufructuar de aceasta sarcina. Scutirea poate fi expresa sau tacita. In cazul in care nu s-ar gasi o cautiune, uzufructuarul va putea garanta cu un gaj sau cu o ipoteca.

Obligatiile uzufructuarului in timpul folosintei uzufructului.

a) Obligatia uzufructuarului de a se folosi de lucru ca un bun proprietar.

b) Obligatia de a asigura paza si conservarea lucrului care face obiectul uzufructului. Atat timp cat legea cere uzufructuarului sa se comporte ca un bun gospodar, uzufructuarul va putea exercita, atat actiunile petitorii, cat si cele posesorii.

c) Obligatia uzufructuarului de a face reparatiile de intretinere (art.545-547 Cod civil). Codul civil distinge intre reparatiile mari (care se executa de proprietar) si reparatiile curente de intretinere (care se executa de uzufructuar). Daca uzufructuarul ar refuza sa execute lucrarile curente, de intretinere, atunci nudul proprietar le va putea face el, pe cheltuiala uzufructuarului (art.1077 Cod civil). In acelasi timp, uzufructuarul nu-l va putea obliga pe proprietar sa execute reparatiile mari.

d) Obligatia uzufructuarului de a face plata sarcinilor anuale ale fondului. In principiu, cheltuiala se suporta de proprietar, dar pentru ca asupra lucrului o alta persoana exercita posesia si folosinta, atunci si cheltuielile vor fi suportate de uzufructuar si nu de nudul proprietar.

e) Obligatia uzufructuarului de a respecta modul de folosinta al bunului asa cum a fost stabilit de proprietar. Uzufructuarul nu va putea schimba destinatia bunului.

f) Obligatia uzufructuarului de a suporta cheltuielile referitoare la folosinta (art.553 Cod civil). Cand uzufructul a fost gratuit (constituit prin donatie sau testament), cheltuielile privind procesele care au ca obiect folosinta bunului, vor fi suportate de catre uzufructuar. In consecinta, cheltuielile privind litigiile referitoare la proprietate vor cadea in sarcina nudului proprietar.

g) Obligatia uzufructuarului de a plati datoriile defunctului, cand uzufructul a fost gratuit (art.550-552 Cod civil). Obligatia de plata a datoriilor exista numai cand uzufructul este cu titlu gratuit si nu oneros.

Obligatiile uzufructuarului in momentul incetarii uzufructului

Obligatia uzufructuarului de a restitui bunul. Atat timp cat uzufructuarul este un simplu detentor precar, el va trebui ca, la incetarea uzufructului, sa restituie bunul proprietarului. Cand bunul este un imobil, judecatorul va putea da uzufructuarului si familiei sale un termen pana la care sa-si gaseasca o locuinta. Daca bunul a pierit fortuit, obligatia de restituire va inceta. Dimpotriva, daca pieirea s-a datorat culpei uzufructuarului, atunci el va datora valoarea bunului si eventual, daune-interese.

Art.539 alin.2 Cod civil prevede ca, la incetarea uzufructului, uzufructuarul nu va putea pretinde despagubiri pentru imbunatatirile aduse bunului, chiar daca prin ele s-ar fi sporit valoarea lucrului. Aceasta dispozitie nu se aplica insa arendasului si chiriasului care ar fi luat bunul de la uzufructuar.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2050
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site