Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DREPT ADMINISTRATIV - test grila

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micVERIFICATE

DREPT ADMINISTRATIV - test grila

  1. Nu este functionar public :

a.       secretarul primariei ;b.      primarul ;

c.       consilierul juridic din cadrul aparatului Guvernului.

  1. Serviciul de utilitate publica :

a.       este infaptuit de o organizatie statala ;

b.      este infaptuit de o organizatie nestatala ;

c.       presupune participarea statului fie ca o autoritate publica , fie ca o persoana juridica.

  1. Statutul propriu al unei autoritati publice este definit de :

a.       sarcinile, atributiile, competenta si capacitatea juridica ;

b.      atributiile, competenta, capacitatea juridica si personalul ;

c.       personalul, sarcinile, atributiile si mijloacele financiare.

  1. Vacanta functiei de presedinte al Romaniei intervine :

a.       in caz de imposibilitate temporara de exercitare atributiilor ;

b.      in caz de imposibilitate definitiva de exercitare a atributiilor ;

c.       in caz de suspendare din functie.

  1. Mandatul Guvernului inceteaza inainte de termen in situatia in care primul-ministru :

a.       este in caz de imposibilitate definitiva de exercitare a atributiilor ;

b.      este in caz de imposibilitate de a-si exercita atributiile mai mult de 45 de zile ;

c.       este in caz de imposibilitate de a-si exercita atributiile mai mult de 60 de zile.

  1. Primul-ministru contrasemneaza :

a.      decretele emise de presedintele Romaniei ;

b.      ordonantele de urgenta adoptate de catre Guvern ;

c.       deciziile adoptate de Guvern.

  1. Sensul material al conceptului de administratie publica se refera la :

a.       mijloacele banesti folosite ;

b.      bunurile utilizate ;

c.       activitatea administratiei ;

d.      sistemul de organizare.

  1. Organele colegiale si personale care exercita functia executiva in executivul dualist au atributii :

a.       pe care le exercita in mod direct ;

b.      pe care le exercita in mod relativ autonom ;

c.       pe care le exercita in baza competentelor impartite

  1. Puterea politica apartine si trebuie sa apartina poporului conform principiului :

a. reprezentativitatii ;

b. delegarii ;

c. suveranitatii nationale ;

d. parlamentarismului.

10. Normele juridice de drept administrativ in raporturile administratiei cu cetatenii :

a. se circumscriu normelor dreptului comun ;

b. sunt complementare dreptului comun ;

c. realizeaza nevoile sociale.

11. In contractul de concesiune pot fi mentionate urmatoarele categorii de bunuri :

a. bunuri de preluare, bunuri de capital si bunuri proprii ;

b. bunuri consumabile, bunuri de retur si bunuri de preluare ;

c. bunuri de preluare, bunuri de retur si bunuri proprii.

Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia sunt :

a. consiliile locale si consiliile judetene ;

b. primarii si prefectii ;

c. consiliile locale si primarii.

13. Este adevarat ca literatura de specialitate retine functia executiva si functia psihologica ca fiind cele mai importante functii ce trebuie indeplinite de catre conducatorul unei autoritati a administatiei publice ?

a. da ;

b. nu.

14. .... se desfasoara cu respectarea stricta a criteriilor etico-morale si profesionale de apreciere, de repartizare si de promovare, premise ale realizarii unei calitati optime a activitatii administrative :

a. politica de personal ;

b. activitatea administratiei publice.

15. Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei autoritati administrativ-teritoriale se face la cererea ......, dupa caz :

a. consiliului local sau consiliului general al municipiului Bucuresti ;

b. consiliului judetean ;

c. consiliului local ;

d. consiliului judetean sau consiliului local. 

16. Hotararea de expropriere a instantelor de judecata se poate pronunta numai :

a. dupa ce a fost declarata utilitatea publica ;

b. inainte de declararea utilitatii publice.

17. Este adevarat ca actul administrativ este executoriu imediat dupa ce a intrat in vigoare, fara nici o formalitate, fara a mai fi necesara interventia instantelor de judecata ?

a. da ;

b. nu.

18. Acest tip de control se exercita de catre autoritatile administratiei publice centrale asupra administratiei publice descentralizate si este institutionalizat in masura in care diferite parti componente ale sistemului administratiei publice sunt organizate si functioneaza in mod autonom :

a. controlul ierarhic ;

b. controlul de tutela administrativa ;

c. controlul organelor legislative.

19. Este forma concreta de realizare a activitatii administratiei publice producatoare de efecte juridice :

a. operatiunea administrativa ;

b. actul administrativ ;

c. contractul administrativ.

20. Administratia publica asigura sub autoritatea puterii politice/PUBLICE? reglarea activitatilor sociale reprezentand o structura intermediara intre :

a.       stat si colectivitati locale ;

b.      autoritatile centrale si autoritatile locale ;

c.       autoritatile politice si cetateni ;

d.      presedintele statului si primari.

21. In conceptia constitutionala clasica administratia reprezinta actiunea puterii executive bazata pe procedee de putere publica. In aceasta optica administratia :

a.       este singura sarcina si exclusiva a executivului ;

b.      nu este singura sarcina si nici exclusiva a executivului ;

c.       nu este singura sarcina, dar este o sarcina exclusiva a executivului ;

d.      este singura sarcina, dar nu este exclusiva a executivului. 

22. Este adevarata afirmatia potrivit careia executivul cuprinde in mod traditional doua categorii de organe : seful statului si guverul, indiferent daca coexista sau nu si atunci cand coexista avand aceleasi functii, dar responsabilitati partajate ?

a.      da ;

b.      nu.

23. Puterea executiva sau executivul indeplineste functii de natura :

a.       exclusiv politica ;

b.      exclusiv administrativa ;

c.       politica si administrativa ;

d.      politica si administrativa jurisdictional ;

e.       economico-social politica.

24. Distinctia intre executivul monocratic si executivul dualist se face dupa criteriul :

a.       numarul organelor statului ;

b.      aptitudinile prerogativelor prezidentiale si guvernamentale ;

c.       vointei puterii legiuitoare ;

d.      detinerii functiei executive de catre una sau doua entitati statale.

25. Afirmatia potrivit careia "monocratia executivului contemporan cunoaste cea mai rigida expresie a separatiei puterilor in stat in cadrul regimurilor politice parlamentare, in virtutea carora executivul este redus la presedintele statului, unicul responsabil de aplicare sau executare a legii" este :

a.      adevarata ;

b.      falsa.

26. Executivul dualist reprezinta o caracteristica in primul rand a regimurilor ... in cadrul carora functia executiva este incredintata unei persoane sau unui organ colegial, care are atributii pe care le exercita in mod autonom :

a.       prezidentiale ;

b.      parlamentare ;

c.       autoritare ;

d.      prezidentiale - parlamentare.

27. In statul de drept vointa partidelor politice se poate impune administratiei publice :
a. in orice imprejurari ;

c.       numai in directive politice ;

d.      executive pe calea motiunilor adresate guvernului ;

e.       numai in masura in care deciziile politice se metamorfozeaza in normele juridice, singurele obligatorii pentru administratia publica ;

f.        prin consensul tuturor formatiunilor politice.

28. Adoptarea in colectiv a deciziilor administrative prezinta urmatoarele avantaje :

A)    realizarea unei informari mai complete asupra problemei in discutie ;

B)    experienta tuturor participantilor ;

C)    un timp mai indelungat in vederea documentarii complete asupra problemei ;

D)    participarea unor factori de decizie din mai multe unitati ;

E)    constituirea unui climat de colaborare.

a.      A, B, E ;

b.      A, B, C ;

c.       B, C, D ;

d.      B, D, E.

29. Statul este privit in doctrina de specialitate dintr-un intreit punct de vedere :

a.      juridic, social, politic ;

b.      politic, social, economic, juridic ;

c.       politic, global, economic ;

d.      administrativ, politic, juridic.

30. In literatura de specialitate se disting ca servicii publice :

a.      serviciul de legiferare ;

b.      serviciul tehnic ;

c.       serviciul judiciar ;

d.      serviciul organizational ;

e.       serviciul administrativ.

a.       A, B, C ;

b.      A, C, D ;

c.       A, D, E ;

d.      A, C, E ;

e.       B, C, D ;

f.        C, D, E ;

g.       A, B, E.

31. Serviciile publice pot fi exploatate in regie si alteori direct de catre administratie sau de catre ....., pe care il supravegheaza, il numeste sau il demite.

a.       institutia publica ;

b.      prepusul general ;

c.       colectivitatea locala ;

d.      societatea comerciala.

32. Care sunt autoritatile teritoriale a caror competenta se intinde pe o parte a teritoriului national ?

a.       consiliul local ;

b.      Guvernul ;

c.       ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei publice ;

d.      serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale.

33. Este adevarat ca aparatul administrativ a fost definit in toate tarile ca fiind un ansamblu complex care este destinat sa satisfaca nevoile publice ?

a. da ;

b. nu.

34. Cea mai avantajoasa metoda de recrutare apreciata de teoreticieni si practicieni este :

a.       recrutarea la libera alegere ;

b.      repartitia ;

c.       concursul.

35. Ceea ce diferentiaza actul administrativ de operatiunea materiala si de operatiunea administrativa este :

a.       un act juridic ;

b.      o manifestare unilaterala de vointa ;

c.       o autoritate.

36. Un sistem se poate organiza sub forma urmatoarelor tipuri de structuri :

a. structura lineara ;

b. structura rationala ;

c. structura functionala ;

d. strucutura organizationala ;

e. structura mixta.

1. A, B, C ;

2. A, C, D ;

3. A, D, E ;

4. A, C, E ;

5. B, C, D.

37. Autoritatile administratiei publice alcatuiesc in statul de drept :

a. un subsistem in cadrul sistemului autoritatilor publice ;

b. un sistem integrat de autoritati si institutii in subordinea Guvernului ;

c. un sistem organizat pe verticala in cadrul sistemului global.

38. Prefectul este :

a. ordonator principal de credite ;

b. ordonator secundar de credite ;

c. ordonaor tertiar de credite.

39. La emiterea actului administrativ organul emitent actioneaza in temeiul :

a. puterii discretionare a administratiei publice ;

b. puterii de constrangere a administratiei publice ;

c. puterii publice.

40. Caracterul unilateral al actului administrativ este dat de faptul ca :

a. la emiterea sa participa o singura persoana ;

b. degaja o singura vointa juridica care provine de la o persoana administrativa ;

c.este valabil numai pentru una din parti.

41. Raspunderea administrativa este :

a. identica cu responsabilitatea ;

b. o forma de constrangere administrativa ;

c. un mod de intimidare a functionarilor publici.

42. Un raport de drept administrativ se poate stabili intre :

a. parlament si autoritatile administratiei publice ;b. o autoritate a administratiei publice si un agent economic sau o institutie social- culturala ;

c. un organism nonguvernamental si o institutie social-culturala.

43. Nu are competenta materiala generala :

a. Consiliul local ;

b. institutiile publice de sub conducerea Guvernului ;

c. prefectul.

44. In exercitarea atributiilor sale prefectul emite :

a. decizii ;

b. hotarari

c. ordine.

45. Guvernul este :

a. organul central al puterii executive ;

b. organul central al autoritatii publice ;

c. organul central al administratiei publice.

46. Secretarii si subsecretarii de stat pot emite :

a. ordine si circulare ;

b. instructiuni si circulare ;

c. rezolutii si circulare.

47. Intrarea in vigoare a unui act administrativ individual are loc :

a. la publicarea in Monitorul Oficial ;

b. la data prevazuta in continutul actului, ulterioara publicarii in Monitorul Oficial ;

c. la data comunicarii actului persoanei la care se refera.

48. Una din formele contemporane ale executivului monocratic o constituie :

a. bicefalismul executivului roman ;

b. presedintele Frantei ;

c. Consiliul Federal Elvetian ;

d. Guvernul portughez.

49. Care din urmatoarele atribute ale conducerii in cadrul administratiei publice asigura integrarea economica a actiunilor diferitelor elemente in scopul realizarii acestora in mod ritmic proportional si eficient :

a. controlul ;

b. coordonarea ;

c. previziunea.

50. Intelegand prin administratia publica acea activitate care consta in principal in organizarea si asigurarea executarii, dar si in exercitarea nemijlocita a prevederilor Constitutiei, ale tuturor actelor normative si ale celorlalte acte juridice emise de autoritatile statului de drept, activitate realizata de catre autoritatile administratiei publice, identificati din cele enumerate mai jos doua elemente componente esentiale si indispensabile ale administratiei publice.

a .elementul decizional ;

b. elementul functional ;

c. elementul unitatii de comanda ;

d. elementul structural-organizatoric.

51. Desi prezinta o forma mai atenuata, controlul ierarhic se regaseste in regimul :

a. deconcentrarii ;

b. descentralizarii ;

c .autonomiei locale ;

d. organizarii federale.

52. Potrivit acestui regim politic administrativ statul este singura persoana publica pentru intreg teritoriul national, care asigura prin bugetul si agentii sai satisfacerea tuturor nevoilor de interes general la nivel local punandu-si in aplicare hotararile autoritatilor centrale :

a. centralizare ;

b. deconcentrare ;

c. descentralizare ;

d. autonomie locala.

53. Care sunt autoritatile ale caror componente se intind pe o parte a teritoriului national ?

a. Consiliul local ;

b. Guvernul ;

c. ministerele si celelalte organe ale administratiei publice ;

d. serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte institutii centrale.

54. Serviciile publice pot fi exploatate in regie si uneori direct de catre administratie sau de catre ...., pe care il supravegheaza, il numeste sau il demite.

a. institutie publica ;

b. prepus general ;

c. colectivitate locala ;

d. societate comerciala.

55. Este adevarat ca aparatul administrativ a fost definit in toate tarile ca fiind un ansamblu complex care este destinat sa satisfaca nevoi publice ?

a. da ;

b. nu.

56. Subiectul activ al raportului de tragere la raspundere este intotdeauna :

a. o persoana civila ;

b. o autoritate publica ;

c. un functionar guvernamental. 

57. Prefectul raspunde disciplinar fata de :

a. presedintele consiliului judetean ;

b. ministri ;

c. Guvern.

58. In contextul analizei raporturilor dintre administratia publica si principalele elemente ale sistemului politic o prima observatie importanta rezida din faptul ca spre deosebire de cazul statului totalitar in prezent partidele si formatiunile politice din Romania .....

a.       se subordoneaza administratiei publice ;

b.      se supraordoneaza administratiei publice ;

c.       nu se supraordoneaza administratiei publice ;

d.      se subordoneaza administratiei publice doar in masura in care oamenii politici ocupa functii administrative.

59. In contextul analizei privind relatia dintre administratia publica si mediul juridic, este falsa afirmatia potrivit careia in intreaga sa activitate administratia publica se subordoneaza normelor juridice insasi ratiunea existentei sale fiind organizarea executarii si asigurarea infaptuirii acestora ?

a.       da ;

b.      nu.

60. In contextul modalitatilor de organizare a structurilor administrative grupati elementele corespunzatoare celor doua coloane de mai jos dupa tipul structurii si principala caracteristica a unei asemenea organizari.

A. structura lineara 1. determina pluralitatea conducerii ;

B. structura functionala 2. cea mai raspandita in realizarea practicii administrative ;

C. structura mixta 3. asigura unitatea de conducere.

a.       A2, B3, C1 ;

b.      A3, B1, C2 ;

c.       A3, B2, C1 ;

d.      A1, B2, C3.

61. Asociati elementele celor doua coloane de mai jos asigurand corespondenta criteriului de clasificare a autoritatilor administratiei publice si clasificarea efectiva a acestor autoritati.

A. criteriul teritorial 1. autoritati ale administratiei statului si autoritati locale

autonome ;

B. criteriul functional 2. autoritati cu competenta generala si autoritati cu

competenta de specialitate ;

C. criteriul interesului general 3. autoritati administrative centrale si locale.

B2, A3, C1.

62. Instantele de contencios administrativ controleaza actele administrative :

a. numai sub aspectul legalitatii ;

b. numai sub aspectul oportunitatii ;

c. atat sub aspectul legalitatii, cat si al oportunitatii.

63. Organele administratiei publice controleaza actele administrative :

a. numai sub aspectul legalitatii lor ;

b. numai sub aspectul oportunitatii lor ;

c. atat sub aspectul legalitatii, cat si al oportunitatii.

64. Plangerea impotriva sanctiunii contraventionale atrage de drept :

a. suspendarea executarii ;

b. anularea sanctiunii ;

c. nu are nicio consecinta.

65. Concesionarea bunurilor domeniului public se realizeaza prin :

a. act unilateral ;

b. negociere directa ;

c. conventie.

66. Operatiunile administrative :

a. produc efecte prin ele insele ;

b. dau nastere unei situatii de raspundere juridica fata de cel care le savarseste ;

c. sunt acte administrative unilaterale ;

d. nici un raspuns corect. 

67. Redactarea unui act administrativ reprezinta :

a. o manifestare de vointa in scopul producerii de efecte juridice ;

b. un fapt material ;

c. o operatiune administrativa.

68. Parlamentul ia decizii administrative :

a. de catre organele de conducere ale fiecarei Camere ;

b. nu ;

c. de catre plenul fiecarei Camere.

69. Iesirea din vigoare a unui act administrativ este temporara in caz de :

a. revocare ;

b. abrogare ;

c. suspendare ;

d. anulare.

70. Calitatea juridica in virtutea careia subiectele active intervin in raporturile de drept administrativ consta in :

a. pozitia ;

b. competenta ;

c. rolul acestora.

71. Sunt sanctiuni administrative :

a. amenda ;

b. inchisoare contraventionala ;

c. avertismentul ;

d. majorarile de intarziere.

72. In cadrul controlului ierarhic executantul controlului poate :

a. sa modifice actul controlat ;

b. sa anuleze actul controlat ;

c. sa substituie institutia evitand un act de competenta a acesteia.

73. Lipsa uneia din urmatoarele mentiuni atrage nulitatea procesului verbal de sanctionare a contraventiei :

a. numele si prenumele celui care il incheie ;

b. data si locul unde este incheiat ;

c. indicarea temeiului legal al contraventiei.

74. In prezent contraventiile sunt stabilite prin :

a. lege organica ;

b. lege ordinara ;

c. hotarare a Guvernului ;

d. niciuna din variante nu este corecta.

75. Controlul ierarhic se realizeaza :

a. in cadrul aceleiasi institutii ;

b. intre institutii diferite aflate in subordonare ;

c. intre institutii specializate.

76. Scopul ei consta in infaptuirea optima a sarcinilor administratiei publice :

a. regimul juridic al functiei ;

b. politica de personal.

77. In intreaga sa activitate administratia publica se subordoneaza ...., insasi ratiunea existentei sale fiind organizarea executarii si asigurarea infaptuirii acesteia :

a. puterii politice ;

b. normei juridice. 

78. Principiul de asemanare intre actele administrative si actele instantelor de judecata consta in :

a. ambele sunt date de autoritati ale administratiei publice ;

b. ambele sanctioneaza incalcarea legii ;

c. ambele sunt acte juridice unilaterale ;

d. ambele sunt executorii din oficiu.

79. ..... reprezinta regula generala si impune ca pentru adoptarea actului sa voteze favorabil cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.

a. majoritatea simpla ;

b. majoritatea calificata ;

c. majoritatea absoluta.

80. Continutul unui contract administrativ se stabileste pe calea :

a. administrativa si judecatoreasca ;

b. reglementara si conventionala ;

c. jurisdictionala si conventionala.

81. Caracterul unilateral al actului administrativ este dat de faptul ca :

a. la emiterea sa participa o singura persoana ;

b. este valabil numai pentru una din parti ;

c. degaja o singura vointa juridica care provine de la o persoana administrativa.

82. Politia administratiei actioneaza de principiu in scop :

a. reparator ;

b. preventiv ;

c. sanctionator.

83. Este forma concreta de realizare a activitatii administratiei publice producatoare de efecte juridice :

a. operatiunea administrativa ;

b. expertiza administrativa ;

c. actul administrativ.

84. Anularea infaptuita de organul emitent al actului poarta denumirea de :

a. suspendare ;

b. retrocedare ;

c. revocare.

85. Raspunderea administrativa este :

a. identica cu responsabilitatea ;

b. un mod de intimdare a functionarului public ;

c. o forma de asigurare a ordinii de drept.

86. Semnarea actelor administrative prin care se atesta autenticitatea acestora este :

a. o conditie de forma ;

b. o conditie de fond.

87. Prezumtia de legalitate este asociata cu alte prezumtii :

a. prezumtia de justibilitate si prezumtia de veridicitate ;

b. prezumtia de autenticitate si prezumtia de veridicitate ;

c. prezumtia de autenticitate si prezumtia de justibilitate.

88. Dreptul de proprietate inceteaza daca bunul :

a. a fost concesionat pentru o perioada mai mare de 49 de ani ;

b. a fost trecut in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale ;

c. a fost inchiriat unei societati private.

89. Bunurile din domeniul public nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale deoarece sunt :

a. inialienabile ;

b. impresciptibile ;

c. insesizabile.

90. Titularul dreptului de ..... poate sa foloseasca bunul in conditiile actului prin care i-a fost dat acesta :

a. recensiune ;

b. administrare ;

c. proprietate.

91. Cauza care inlatura raspunderea administrativa si consta in actiunea imediata a celui in pericol sau a unei alte persoane care vine in ajutor :

a. legitima aparare ;

b. starea de necesitate ;

c. constrangerea fizica.

92. Bunurile proprietate publica in conditiile legii, pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate sau inchiriate, ne precizeaza caracterul lor :a. insesizabil ;

b. inalienabil ;

c. impresciptibil.

In caz de constatare a ilegalitatii unui act administrativ efectele juridice inceteaza retroactiv chiar din momentul emiterii actului administrativ ilegal :

a. efectele juridice inceteaza sa produca efecte numai pentru viitor ;

b. instanta de contencios administrativ va hotari momentul incetarii efectelor juridie ale actului administrativ ilegal. 

VERIFICATE

DREPT ADMINISTRATIV

1. Organele colegiale si persoanele care exercita functii executive, in executivul dualist au atributii :

a. pe care le exercita in mod direct ;

b. pe care le exercita in mod relativ autonom ;

c. pe care le exercita in baza competentelor impartite.

2. Un sistem se poate organiza sub forma urmatoarelor tipuri de structuri :

A. structura lineara ;

B. structura rationala ;

C. structura functionala ;

D. structura organizationala ;

E. structura mixta.

a. A, B, C ;

b. A, C, D ;

c. A, C, E ;

d. A, D, E ;

e. B, C, D ;

f. B, D, E.

3. Autoritatile administratiei publice alcatuiesc in statul de drept :

a. un subsistem in cadrul sistemului autoritatilor publice ;

b. un sistem integrat de autoritati si institutii in subordinea Guvernului ;

c. un sistem organizat pe verticala in cadrul sistemului social global.

4. Statutul propriu al unei autoritati publice este definit de :

a. sarcinile, atributiile, competenta si capacitatea juridica ;

b. atributiile, competenta, capacitatea juridica si personalul ;

c. personalul, sarcinile, atributiile si mijloacele financiare.

5. Mandatul Guvernului inceteaza inainte de termen in situatia in care primul-ministru :

a. este in caz de imposibilitate definitiva de exercitare a atributiilor ;

b. este in caz de imposibilitate de a-si exercita atributiile mai mult de 45 de zile ;

c. este in caz de imposibilitate de a-si exercita atributiile mai mult de 60 de zile.

6. Prefectul este :

a. ordonator principal de credite ;

b. ordonator secundar de credite ;

c. ordonator tertiar de credite.

7. La emiterea actului administrativ, organul emitent actioneaza in temeiul :

a. puterii discretionare a administratiei publice ;

b. puterii de constrangere a administratiei publice ;

c. puterii publice.

8. Instantele de contencios administrativ controleaza actele administrative

a. numai sub aspectul legalitatii lor ;

b. numai sub aspectul oportunitatii lor ;

c. atat sub aspectul legalitatii, cat si al oportunitatii.

9. Dispozitia unui primar prin care se aplica o sanctiune unui salariat din aparatul primariei este reglementata de :

a. normele dreptului administrativ ;

b. normele dreptului civil ;

c. normele dreptului muncii.

10. Caracterul unilateral al actului administrativ este dat de faptul ca :

a. la emiterea sa participa o singura persoana ;

b. degaja o singura vointa juridica, care provine de la o persoana administrativa ;

c. este valabil numai pentru una din parti.

11. Raspunderea administrativa este :

a. identica cu responsabilitatea ;

b. o forma de constrangere administrativa ;

c. un organism nonguvernamental si o institutie social - culturala.

12. Sensul material al conceptului de administratie publica se refera la :

a. mijloacele banesti folosite ;

b. bunurile utilizate ;

c. activitatea administratiei ;

d. sistemul de organizare.

13. Nu are competenta materiala generala :

a. Consiliul local ;

b. insitutiile publice de sub conducerea Guvernului ;

c. prefectul.

14. In exercitarea atributiilor sale, prefectul emite

a. decizii ;

b. hotarari ;

c. ordine.

15. Guvernul este :

a. organul central al puterii executive ;

b. organul central al autoritatilor publice ;

c. organul central al administratiei publice.

16. Secretarii si subsecretarii de stat pot emite :

a. ordine si circulare ;

b. instructiuni si circulare ;

c. rezolutii si circulare.

17. Izvoare formale ale dreptului administrativ roman sunt :

a. legea ;

b. cutuma ;

c. doctrina ;

d. Constitutia.

18. Consiliul judetean este condus de :

a. prefectul judetului ;

b. reprezentantul Guvernului pe plan local ;

c. primarul localitatii resedinta de judet.

19. Intrarea in vigoare a unui act administrativ individual are loc :

a. la publicarea in Monitorul Oficial ;

b. la data prevazuta in continutul actului, ulterioara publicarii in Monitorul Oficial ;

c. la data comunicarii actului persoanei la care se refera.

20. Organele administratiei publice controleaza actele administrative

a. numai sub aspectul legalitatii lor ;

b. numai sub apectul oportunitatii lor ;

c. atat sub aspectul legalitatii, cat si al oportunitatii.

21. Plangerea impotriva sanctiunii contraventionale atrage de drept :

a. suspendarea executarii ;

b. anularea sanctiunii ;

c. nu are nici o consecinta.

22. Concesionarea bunurilor domeniului public se realizeaza prin :

a. act unilateral ;

b. negociere directa ;

c. conventie.

23. Operatiunile administrative :

a. produc efecte prin ele insele ;

b. dau nastere unei situatii de raspundere juridica fata de cel care le savarseste ;

c. sunt acte administrative unilaterale ;

d. nici un raspuns nu este corect.

24. Care din urmatoarele atribute ale conducerii in cadrul administratiei publice asigura integrarea dinamica a actiunilor diferitelor elemente in scopul realizarii acestora in mod ritmic proportional si eficient :

a. controlul ;

b. coordonarea ;

c. previziunea ;

d. programarea.

25. Organizatiile care presteaza servicii publice pot fi grupate in urmatoarele categorii :

A. autoritati ale administratiei publice ;

B. societati comerciale ;

C. institutii publice ;

D. organizatii neguvernamentale ;

E. regii autonome de interes public.

a. A, B, C ;

b. A, C, E ;

c. A, B, D ;

d. C, D, E ;

e. B, C, D.

26. Serviciul de utilitate publica :

a. este infaptuit de o organizatie statala ;

b. este infaptuit de o organizatie nestatala ;

c. presupune participarea statului, fie ca autoritate publica, fie ca persoana juridica.

27. Vacanta functiei de presedinte al Romaniei intervine :

a. in caz de imposibilitate temporara de exercitare a atributiilor ;

b. in caz de imposibilitate definitiva de exercitare a atributiilor ;

c. in caz de suspendare din functie.

28. Primul-ministru contrasemneaza :

a. decretele emise de Presedintele Romaniei ;

b. ordonantele de urgenta adoptate de catre Guvern ;

c. deciziile adoptate de Guvern.

29. Mandatul primarului inceteaza inainte de termen in urmatorul caz :

a. imposibilitatea de a-si exercita mandatul pe o perioada mai mare de 45 zile ;

b. lipsa nemotivata de la mai mult de trei sedinte ordinare consecutive ale Consiliului local ;

c. trimiterea in judecata pentru savarsirea, cu intentie, a unei fapte penale.

30. Nu este functionar public :

a. secretarul primariei ;

b. primarul ;

c. consilierul juridic din cadrul aparatului Guvernului.

31. In caz de constatare a ilegalitatii unui act administrativ :

a.efectele juridice inceteaza retroactiv, chiar din momentul emiterii actului administrativ ilegal ;

b. efectele juridice inceteaza sa se mai produca doar numai pentru viitor ;

c. instanta de contencios administrativ va hotari momentul incetarii efectelor juridice ale actului     administrativ ilegal.

32. Nepublicarea in Monitorul Oficial a unei Ordonante a Guvernului atrage :

a. nulitatea absoluta a ordonantei ;

b. inexistenta ordonantei ;

c. nulitatea relativa a ordonantei.

33. Actiunile indreptate asupra ordinelor prefectului sunt de competenta :

a. judecatoriei ;

b. tribunalului ;

c. Curtii de Apel.

34. Avand in vedere trasaturile activitatii administrative a statului si a colectivitatilor locale faptul administrativ :

a. se situeaza intre valoarea pe care trebuie sa o infaptuiasca si executarea propriu-zisa a acestei valori ;

b. este o activitate ordonata unor valori superioare si exterioare colectivitatii umane in care se realizeaza ;

c. este o activitate subordonata unor valori superioare si interioare colectivitatii umane in care se realizeaza.

35. Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale stabilesc cu autoritatile publice care exercita puterea legislativa :

a. relatii de control prin delegare ;

b. relatii de subordonare ;

c. relatii de autoritate ;

d. relatii de reprezentare.

36. Nu constituie atributie a Presedintelui Romaniei in raporturile cu Parlamentul

a. adresarea de mesaje cu privire la principalele probleme ale natiunii ;

b. dizolvarea Parlamentului daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului ;

c. participarea la sedintele Parlamentului in care se dezbat probleme de interes national.

37. Cum se reflecta valorile politice in activitatea administratiei publice ?

a. sunt puse in aplicare direct prin actiunile administratiei publice ;

b. sunt formulate de administratia publica ;

c. sunt transpuse in legi pe care administratia publica le pune in executare ;

d. prin actiunile oamenilor politici care ocupa functii publice.

38. Raspunderea administrativ - contraventionala va fi atrasa de savarsirea unei :

a. infractiuni ;b. abateri disciplinare mai grave ;

c. fapte calificate de lege drept contraventie.

39. Este adevarat ca literatura de specialitate retine functia executiva si functia psihologica ca fiind cele mai importante functii ce trebuie indeplinite de conducatorul unei autoritati a administratiei publice ?

a. da ;

b. nu.

40. Anularea infaptuita de organul emitent al actului administrativ poarta denumirea de :

a. revocare ;

b. retractare ;

c. suspendare.

41. Primarul raspunde administrativ disciplinar fata de :

a. prefect ;

b. Consiliul Judetean ;

c. Guvern, pentru sarcinile statale incredintate.

42. Controlul intern poate viza :

a. numai legalitatea actelor ;

b. numai oportunitatea actelor ;

c. atat legalitatea, cat si oportunitatea.

43. Principiul legalitatii administratiei publice presupune

a. obligatia de initiativa pentru a asigura aplicarea legii ;

b. obligatia de conformare a actiunii administrative cu legea ;

c. obligatia de a supune actele administrative, din oficiu, controlului instantelor judecatoresti.

44. Descentralizarea administrativa este :

a. un fenomen politic ;

b. un principiu de organizare a administratiei publice ;

c. forma a deconcentrarii administrative.

45. In sistemul constitutional din Romania este reglementat un executiv :

a. monocefal ;

b. bicefal ;

c. tricefal.

46. In cazul in care o persoana nu executa de bunavoie un act administrativ

a. organul competent, pe baza unei hotarari judecatoresti, trece la executarea silita a actului ;

b. organul competent trece direct si din oficiu la executarea silita a actului ;

c. instanta de contencios - administrativ va pronunta o hotarare de executare silita a actului administrativ.

47. Mandatul Primarului se suspenda de drept in urmatorul caz :

a. imposibilitatea de a-si exercita mandatul pe o perioada mai mare de 45 de zile ;

b. lipsa nemotivata de la mai mult de trei sedinte ordinare consecutive ale Consiliului Local ;

c. in cazul in care acesta este arestat preventiv.

48. Puterea politica apartine si trebuie sa apartina poporului conform principiului :

a. reprezentativitatii ;

b. delegarii ;

c. suveranitatii nationale ;

d. parlamentarismului.

49. Normele juridice de drept administrativ in raporturile administratiei cu cetatenii :

a. se circumscriu normelor dreptului comun ;

b. sunt complementare dreptului comun ;

c. realizeaza nevoile sociale.

50. In contractul de concesiune (contract administrativ) pot fi mentionate urmatoarele categorii de bunuri :

a. bunurile de preluare, de capital si bunurile proprii ;

b. bunurile consumabile, bunurile de retur si de preluare ;

c. bunurile de retur, de preluare si bunurile proprii.

51. Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea ...., dupa caz, prin Hotarare a Guvernului :

a. consiliului local sau a consiliului general al municipiului Bucuresti ;

b. consiliului judetean ;

c. consiliului local ;

d. consiliului judetean sau a consiliului local.

52. Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia sunt :

a. consiliile locale si consiliile judetene ;

b. primarii si prefectii ;

c. consiliile locale si primarii.

53. .... se desfasoara cu respectarea ferma a criteriilor etico-morale si profesionale de apreciere, de repartizare si de promovare, premise ale realizarii unei calitati optime a activitatii administrative :

a. politica de personal ;

b. activitatea administratiei publice.

. Hotararea de expropriere, a instantelor de judecata, se poate adopta numai ....

a. dupa ce a fost declarata utilitatea publica ;

b. inainte de declararea utilitatii publice.

55. Este adevarat ca actul administrativ este executoriu imediat dupa ce a intrat in vigoare, fara nici o formalitate, fara a mai fi necesara interventia instantelor de judecata ?

a. da ;

b. nu.

56. Acest tip de control se exercita de catre autoritatile administratiei publice centrale asupra administratiei publice descentralizate si este institutionalizat in masura in care diferite parti componente ale sistemului administratiei publice sunt organizate si functioneaza in mod autonom :

a. controlul ierarhic ;

b. controlul de tutela administrativa ;

c. controlul organelor legislative.

57. Este forma concreta de realizare a activitatii administratiei publice producatoare de efecte juridice :

a. operatiunea administrativa ;

b. actul administrativ ;

c. contractul administrativ.

1. Dispozitia unui primar prin care se aplica o sanctiune unui salariat din aparatul primariei este reglementata de :

a. normele dreptului administrativ ;

b. normele dreptului civil ;

c. normele dreptului muncii.

2. Izvoare formale ale dreptului administrativ roman sunt :

a. legea ;

b. cutuma ;

c. doctrina ;

d. Constitutia.

3. Consiliul judetean este condus de :

a. prefectul judetului ;

b. reprezentantul Guvernului pe plan local ;

c. primarul localitatii resedinta de judet.

4. Care din urmatoarele atribute ale conducerii in cadrul administratiei publice asigura integrarea dinamica a actiunilor diferitelor elemente in scopul realizarii acestora in mod ritmic proportional si eficient :

a. controlul ;

b. coordonarea ;

c. previziunea ;

d. programarea.

5. Organizatiile care presteaza servicii publice pot fi grupate in urmatoarele categorii :

A. autoritati ale administratiei publice ;

B. societati comerciale ;

C. institutii publice ;

D. organizatii neguvernamentale ;

E. regii autonome de interes public.

a. A, B, C ;

b. A, C, E ;

c. A, B, D ;

d. C, D, E ;

e. B, C, D.

6. Mandatul primarului inceteaza inainte de termen in urmatorul caz :

a. imposibilitatea de a-si exercita mandatul pe o perioada mai mare de 45 zile ;

b. lipsa nemotivata de la mai mult de trei sedinte ordinare consecutive ale Consiliului local ;

c. trimiterea in judecata pentru savarsirea, cu intentie, a unei fapte penale.

7. In caz de constatare a ilegalitatii unui act administrativ :

a.efectele juridice inceteaza retroactiv, chiar din momentul emiterii actului administrativ ilegal ;

b. efectele juridice inceteaza sa se mai produca doar numai pentru viitor ;

c. instanta de contencios administrativ va hotari momentul incetarii efectelor juridice ale actului     administrativ ilegal.

8. Nepublicarea in Monitorul Oficial a unei Ordonante a Guvernului atrage :

a. nulitatea absoluta a ordonantei ;

b. inexistenta ordonantei ;

c. nulitatea relativa a ordonantei.

9. Actiunile indreptate asupra ordinelor prefectului sunt de competenta :

a. judecatoriei ;

b. tribunalului ;

c. Curtii de Apel.

10. Avand in vedere trasaturile activitatii administrative a statului si a colectivitatilor locale faptul administrativ :

a. se situeaza intre valoarea pe care trebuie sa o infaptuiasca si executarea propriu-zisa a acestei valori ;

b. este o activitate ordonata unor valori superioare si exterioare colectivitatii umane in care se realizeaza ;

c. este o activitate subordonata unor valori superioare si interioare colectivitatii umane in care se realizeaza.

11. Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale stabilesc cu autoritatile publice care exercita puterea legislativa :

a. relatii de control prin delegare ;

b. relatii de subordonare ;

c. relatii de autoritate ;

d. relatii de reprezentare.

12. Nu constituie atributie a Presedintelui Romaniei in raporturile cu Parlamentul

a. adresarea de mesaje cu privire la principalele probleme ale natiunii ;

b. dizolvarea Parlamentului daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului ;

c. participarea la sedintele Parlamentului in care se dezbat probleme de interes national.

13. Cum se reflecta valorile politice in activitatea administratiei publice ?

a. sunt puse in aplicare direct prin actiunile administratiei publice ;

b. sunt formulate de administratia publica ;

c. sunt transpuse in legi pe care administratia publica le pune in executare ;

d. prin actiunile oamenilor politici care ocupa functii publice.

14. Raspunderea administrativ - contraventionala va fi atrasa de savarsirea unei :

a. infractiuni ;

b. abateri disciplinare mai grave ;

c. fapte calificate de lege drept contraventie.

15. Anularea infaptuita de organul emitent al actului administrativ poarta denumirea de :

a. revocare ;

b. retractare ;

c. suspendare.

16. Primarul raspunde administrativ disciplinar fata de :

a. prefect ;

b. Consiliul Judetean ;

c. Guvern, pentru sarcinile statale incredintate.

17. Controlul intern poate viza :

a. numai legalitatea actelor ;

b. numai oportunitatea actelor ;

c. atat legalitatea, cat si oportunitatea.

18. Principiul legalitatii administratiei publice presupune

a. obligatia de initiativa pentru a asigura aplicarea legii ;

b. obligatia de conformare a actiunii administrative cu legea ;

c. obligatia de a supune actele administrative, din oficiu, controlului instantelor judecatoresti.

19. In sistemul constitutional din Romania este reglementat un executiv :

a. monocefal ;

b. bicefal ;

c. tricefal.

20. In cazul in care o persoana nu executa de bunavoie un act administrativ

a. organul competent, pe baza unei hotarari judecatoresti, trece la executarea silita a actului ;

b. organul competent trece direct si din oficiu la executarea silita a actului ;

c. instanta de contencios - administrativ va pronunta o hotarare de executare silita a actului administrativ.

21. Mandatul Primarului se suspenda de drept in urmatorul caz :

a. imposibilitatea de a-si exercita mandatul pe o perioada mai mare de 45 de zile ;

b. lipsa nemotivata de la mai mult de trei sedinte ordinare consecutive ale Consiliului Local ;

c. in cazul in care acesta este arestat preventiv.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1618
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved