Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


INFRACTIUNEA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
EFECTELE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
DREPTUL DE UZUFRUCT
Teoria generala a dreptului ca disciplina distincta
Asigurarea cu informatori a cauzelor documentate informativ
PROBELE JUDICIARE
DREPTUL BUNURILOR – DREPTURI REALE
Talharia in Codul Penal de la 1936
Principiul legalitatii
NOTIUNEA DE DREPT - Sensurile termenului “drept”
DONATIILE INDIRECTE, DONATIILE DEGHIZATE SI DARURILE MANUALE


INFRACTIUNEA

CONSIDERATII GENERALE
Trasaturile esentiale ale infractiunii

Infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savirsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala.

Infractiunea este singurul temei al raspunderii penale.

Pericolul social al faptei

Fapta care prezinta pericol social in intelesul legii penale este orice actiune sau inactiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile aratate in art. 1 si pentru sanctionarea careia este necesara aplicarea unei pedepse.

Fapta care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni

Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca prin atingerea minima adusa uneia din valorile aparate de lege si prin continutul ei concret, fiind lipsita in mod vadit de importanta, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

La stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savirsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului.

In cazul faptelor prevazute in prezentul articol, procurorul sau instanta aplica una din sanctiunile cu caracter administrativ prevazute in art. 91.

Vinovatia

Vinovatie exista cind fapta care prezinta pericol social este savirsita cu intentie sau din culpa.

1. Fapta este savirsita cu intentie cind infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savirsirea acelei fapte;

b) prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui.

2. Fapta este savirsita din culpa cind infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce;

b) nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada.

Fapta constind intr-o actiune savirsita din culpa constituie infractiune numai atunci cind in lege se prevede in mod expres aceasta.

Fapta constind intr-o infractiune constituie infractiune fie ca este savirsita cu intentie, fie din culpa, afara de cazul cind legea sanctioneaza numai savirsirea ei cu intentie.

Conditiile raspunderii penale a persoanelor juridice

Persoanele juridice, cu exceptia statului, a autoritatilor publice si a institutiilor publice care desfasoara o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, raspund penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice, daca fapta a fost savarsita cu forma de vinovatie prevazuta de legea penala.

Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit, in orice mod, la savarsirea aceleiasi infractiuni.

TENTATIVA

Continutul tentativei

Tentativa consta in punerea in executare a hotaririi de a savirsi infractiunea, executarea care a fost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.

Exista tentativa si in cazul in care consumarea infractiunii nu a fost posibila datorita insuficientei sau defectuozitatii mijloacelor folosite, ori datorita imprejurarii ca in timpul cind s-au savirsit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde faptuitorul credea ca se afla.

Nu exista tentativa atunci cind imposibilitatea de consumare a infractiunii este datorita modului cum a fost conceputa executarea.

Pedepsirea tentativei

Tentativa se pedepseste numai cind legea prevede expres aceasta.

Tentativa se sanctioneaza cu o pedeapsa cuprinsa intre jumatatea minimului si jumatatea maximului prevazute de lege pentru infractiunea consumata, fara ca minimul sa fie mai mic decit minimul general al pedepsei. In cazul cind pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 25 de ani.

In cazul persoanei juridice, tentativa se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre minimul special si maximul special al amenzii prevazute de lege pentru infractiunea consumata, reduse la jumatate. La aceasta pedeapsa se pot adauga una sau mai multe pedepse complementare*).

PARTICIPATIA

Participantii

Participanti sint persoanele care contribuie la savirsirea unei fapte prevazute de legea penala in calitate de autori, instigatori sau complici.

Autorul

Autor este persoana care savirseste in mod nemijlocit fapta prevazuta de legea penala.

Instigatorul

Instigator este persoana care, cu intentie, determina pe o alta persoana sa savirseasca o fapta prevazuta de legea penala.Complicele

Complice este persoana care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savirsirea unei fapte prevazute de legea penala. Este de asemenea complice persoana care promite, inainte sau in timpul savirsirii faptei, ca va tainui bunurile provenite din aceasta sau ca va favoriza pe faptuitor, chiar daca dupa savirsirea faptei promisiunea nu este indeplinita

CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

Legitima aparare

Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savirsita in stare de legitima aparare.

Este in stare de legitima aparare acela care savirseste fapta pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, indreptat impotriva sa, a altuia sau impotriva unui interes obstesc, si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc.

Se prezuma ca este in legitima aparare, si acela care savarseste fapta pentru a respinge patrunderea fara drept a unei persoane prin violenta, viclenie, efractie sau prin alte asemenea mijloace, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit ori delimitat prin semne de marcare. (Alin. 2^1)

Este de asemenea in legitima aparare si acela care din cauza tulburarii sau temerii a depasit limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu imprejurarile in care s-a produs atacul.

Starea de necesitate

Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savirsita in stare de necesitate.

Este in stare de necesitate acela care savirseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia un interes obstesc.

Nu este in stare de necesitate persoana care in momentul cind a savirsit fapta si-a dat seama ca pricinuieste urmari vadit mai grave decit cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inlaturat.

Constringerea fizica si constringerea morala

Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savirsita din cauza unei constringeri fizice careia faptuitorul nu i-a putut rezista.

De asemenea, nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savirsita din cauza unei constringeri morale, exercitata prin amenintare cu un pericol grav pentru persoana faptuitorului ori a altuia si care nu putea fi inlaturat in alt mod.

Cazul fortuit

Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, al carei rezultat este consecinta unei imprejurari care nu putea fi prevazuta.

Iresponsabilitatea

Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca faptuitorul, in momentul savirsirii faptei, fie din cauza alienatiei mintale, fie din alte cauze, nu putea sa-si dea seama de actiunile sau inactiunile sale, ori nu putea fi stapin pe ele.

Betia

Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca faptuitorul, in momentul savirsirii faptei, se gasea, datorita unor imprejurari independente de vointa sa, in stare de betie completa produsa de alcool sau de alte substante.

Starea de betie voluntara completa produsa de alcool sau de alte substante nu inlatura caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, dupa caz, o circumstanta atenuanta sau agravanta.

Minoritatea faptuitorului

Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savirsita de un minor care la data comiterii acesteia nu indeplinea conditiile legale pentru a raspunde penal.

Eroarea de fapt

Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, cind faptuitorul, in momentul savirsirii acesteia, nu cunostea existenta unei stari, situatii sau imprejurari de care depinde caracterul penal al faptei.

Nu constituie o circumstanta agravanta imprejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o in momentul savirsirii infractiunii.

Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplica si faptelor savirsite din culpa pe care legea penala le pedepseste, numai daca necunoasterea starii, situatiei sau imprejurarii respective nu este ea insasi rezultatul culpei.

Necunoasterea sau cunoasterea gresita a legii penale nu inlatura caracterul penal al faptei.

INTELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII IN LEGEA PENALA

Dispozitii generale

Ori de cite ori legea penala foloseste un termen sau o expresie din cele aratate in prezentul titlu, intelesul acestora este cel prevazut in articolele urmatoare, afara de cazul cind legea penala dispune altfel.

Legea penala

Prin 'lege penala' se intelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa in legi sau decrete.

Pedeapsa prevazuta de lege

Prin pedeapsa prevazuta de lege se intelege pedeapsa prevazuta in textul de lege care incrimineaza fapta savarsita in forma consumata, fara luarea in considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.Teritoriul

Prin termenul 'teritoriu' din expresiile 'teritoriul Romaniei' si 'teritoriul tarii' se intelege intinderea de pamint si apele cuprinse intre frontiere, cu subsolul si spatiul aerian, precum si marea teritoriala cu solul, subsolul si spatiul aerian ale acesteia.

Infractiunea savirsita pe teritoriul tarii

Prin 'infractiune savirsita pe teritoriul tarii' se intelege orice infractiune comisa pe teritoriul aratat in art. 142 sau pe o nava ori o aeronava romana.

Infractiunea se considera savirsita pe teritoriul tarii si atunci cind pe acest teritoriu ori pe o nava sau aeronava romana s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infractiunii.

Savirsirea unei infractiuni

Prin 'savirsirea unei infractiuni' sau 'comiterea unei infractiuni' se intelege savirsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.

Public

Prin termenul 'public' se intelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publica, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sint de interes public.

Consecinte deosebit de grave

Prin consecinte deosebit de grave se intelege o paguba materiala mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activitatii, cauzata unei autoritati publice sau oricareia dintre unitatile la care se refera art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice.

Functionar public si functionar

Prin 'functionar public' se intelege orice persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investita, o insarcinare de orice natura, retribuita sau nu, in serviciul unei unitati dintre cele la care se refera art. 145.

Prin 'functionar' se intelege persoana mentionata in alin. 1, precum si orice salariat care exercita o insarcinare in serviciul unei alte persoane juridice decit cele prevazute in acel alineat.

Rude apropiate

apropiate' sint ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin infiere, potrivit legii, astfel de rude.

Dispozitiile din legea penala privitoare la rude apropiate, in limitele prevazute de alineatul precedent, se aplica in caz de infiere cu efecte depline, persoanei infiate cit si descendentilor acesteia si in raport cu rudele firesti, iar in caz de infiere cu efecte restrinse, infiatului cit si descendentilor acestuia si in raport cu rudele infietorului.

Membru de familie

Prin membru de familie se intelege sotul sau ruda apropiata, daca aceasta din urma locuieste si gospodareste impreuna cu faptuitorul.*)

Secrete de stat si inscrisuri oficiale

'Secrete de stat' sint documentele si datele care prezinta in mod vadit acest caracter, precum si cele declarate sau calificate astfel prin hotarire a Guvernului.

'Inscris oficial' este orice inscris care emana de la o unitate din cele la care se refera art. 145 sau care apartine unei asemenea unitati.

Arme

'Arme' sint instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispozitii legale.

Sint asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme si care au fost intrebuintate pentru atac.

Fapta savirsita in public

Fapta se considera savirsita 'in public' atunci cind a fost comisa:

a) intr-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este prezenta nici o persoana;

b) in orice alt loc accesibil publicului, daca sint de fata doua sau mai multe persoane;

c) in loc neaccesibil publicului, cu intentia insa ca fapta sa fie auzita sau vazuta si daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane;

d) intr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de familie, datorita naturii relatiilor dintre persoanele participante;

e) prin orice mijloace cu privire la care faptuitorul si-a data seama ca fapta ar putea ajunge la cunostinta publicului.

Timp de razboi

'Timp de razboi' este intervalul de timp de la data declararii mobilizarii sau de la inceperea operatiilor de razboi pina la data trecerii armatei la starea de pace.

Calculul timpului

La calcularea timpului ziua se socoteste de 24 de ore si saptamina de 7 zile. Luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 934
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site