Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Inregistrarea fiscala

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micInregistrarea fiscala

Alaturi de actele si operatiunile de constatare a obiectului impozabil si de indivi­dualizare a impozitelor sau taxelor datorate, procedura fiscala cuprinde si acte preala­bile de inregistrare si de atribuire a codului fiscal pentru fiecare platitor de impozite si taxe.
Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregis­treaza fiscal, primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala va fi:

a)           pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

b)           pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

c)           pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de iden­tificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

d) pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele acestora care au sediul principal al comertului in strainatate, codul unic de inregistrare atribuit potrivit procedurii speciale in materie;

e) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod indepen­dent sau exercita profesii libere, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In vederea atribuirii codului de identificare fiscala persoanele prevazute la lit. a), c) si e) au obligatia sa depuna declaratie de inregistrare fiscala.

Au obligatia sa depuna o declaratie de inregistrare fiscala si persoanele prevazute la lit. b) care au calitatea de angajator.

Contribuabilii care obtin venituri din activitatile independente, pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, au obligatia in vederea inregistrarii, sa depuna la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala.

Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la:

a)  data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice si altor entitati fara personalitate juridica;

b)  data eliberarii actului legal de functionare, inceperea activitatii, data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii da angajator, dupa caz, in cazul persoanelor fizice.

Platitorii de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat au obligatia de a mentiona pe facturi, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscala propriu.

Contribuabilii au obligatia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare.

De asemenea, Contribuabilii cu domiciliul fiscal in Romania au obligatia de a declara in termen de 30 de zile infiintarea de filiale si sedii secundare in strainatate.

Declaratia de inregistrare fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si trebuie insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in acesta.

Declaratia de inregistrare va cuprinde: datele de identificare a contribuabilului, categoriile de obligatii de plata datorate potrivit Codului fiscal datele privind sediile secundare, datele de identificare a imputernicitului, datele privind situatia juridica a contribuabilului; precum si alte informatii necesare administrarii impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat.Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, depusa, organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elibereaza certificatul de inre­gistrare fiscala, in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei. In certificatul de inregistrare fiscala se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala.

Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala nu este supusa taxelor de timbru.

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatea de comert sau prestari de servicii catre populatie sunt obligati sa afiseze certificatul de inregistrare fiscala in locurile unde se desfasoara activitatea.

In cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de inregistrare fiscala, organul fiscal va elibera un duplicat al acestuia, in baza cererii contribuabililor si a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni.

La incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, contribuabilii au obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, o data cu depunerea declaratiei de mentiuni.

Organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala organizeaza videnta platitorilor de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, in cadrul registrului contribuabililor, care contine:
a) datele de identificare a contribuabilului;

b) categoriile de obligatii fiscale de plata datorate potrivit legii denumite vector fiscal, categoriile de obligatii fiscale care se inscriu in vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finante/or;

c) alte informatii necesare administrarii obligatiilor fiscale.

Datele se completeaza pe baza informatiilor comunicate de contribuabili, de oficiul registrului comertului, de serviciul de evidenta a populatiei, de la alte auto­ritati si institutii, precum si din constatarile proprii ale organului fiscal.

Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de cate ori se constata ca acestea nu corespund starii de fapt reale si vor fi comunicate contribua­bililor.

Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal se face prin decizie emisa de organul fiscal competent, dupa ascultarea prealabila a contribuabilului, potrivit art. 9 din Codul de procedura fiscala.

Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care, in decurs de 12 luni consecutive, nu au depus declaratii fiscale si situatii finan­ciare, nu au efectuat plati si nu au prezentat solicitari organului fiscal vor fi trecuti intr-o evidenta speciala.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 879
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site