Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


MODIFICAREA OBLIGATIEI FISCALE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Infractiunea continuata
Dreptul Afacerilor – test grila
FAPTELE DE CONCURENTA COMERCIALA ILICITA
CONTRACTUL DE MANDAT
Introducere in studiul dreptului comercial
Pedepsele complementare
ALICAREA LEGII PENALE
FAPTUL JURIDIC ILICIT – IZVOR DE OBLIGATII (RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA)
Procedurile speciale
FACTORII PSIHOSOCIALI CARE INFLUENTEAZA SAU DETERMINA DELINCVENTA JUVENILAMODIFICAREA OBLIGATIEI FISCALE

Dupa individualizarea obligatiei bugetare in sarcina unui subiect platitor prin titlul de creanta, aceasta obligatie trebuie indeplinita in limitele stabilite prin actul de individualizare si la termenele prevazute de lege.

Subiectul platitor va trebui sa-si inde­plineasca obligatia catre bugetul de stat, astfel cum aceasta a fost stabilita prin titlul de creanta care o constata.

Pana in momentul stingerii obligatiei pot interveni o serie de situatii, expres reglementate de lege, care sa determine modificarea obligatiei bugetare stabilite initial.

In asemenea situatii, titlul de creanta bugetara va fi modificat, obligatia astfel constatata urmand a fi adusa la indeplinire in conformitate cu noul sau continut.

Modificarea obligatiei bugetare intervine in una din urmatoarele situatii

Ø      modificarea elementelor in raport cu care s-a facut individualizarea sa;

Ø      modificarea situatiei juridice a subiectului platitor;

Ø      acordarea inlesnirilor prevazute de lege;

Ø      modificarea actelor normative prin care se instituie si reglementeaza venituri ale bugetului de stat.

1) Modificarea elementelor in raport cu care s-a facut individualizarea obligatiei bugetare

Pana in momentul in care creanta bugetara devine exigibila este posibila aparitia unor modificari in ceea ce priveste premisele in raport cu care a avut loc individualizarea obligatiei bugetare in sarcina unui subiect platitor

Elementele aratate de acesta prin declaratia de impunere sau constatate direct de organele fiscale si care au stat la baza emiterii titlului de creanta ce individualizeaza obligatia fiscala se pot modifica pana in momentul executarii obligatiei. In consecinta, obligatia bugetara se va modifica.

Modificarea poate avea loc in situatia inventarierii patrimoniului si reevaluarii imobilizarilor corporale, fuziunii si divizarii PJ, auditarii situatiilor financiare

Conform C.proc.fisc., declaratiile fiscale pot fi corectate de catre contribuabili din proprie initiativa. Actele normative ce instituie impozite si taxe stabilesc obligatia ce revine subiectului platitor de a comunica organelor fiscale modificarile intervenite in legatura cu declaratiile initiale.

Situatii in care intinderea obligatiei bugetare variaza de la un termen de plata la altul in functie de variatiile materiei impozabile.

Este mai ales cazul obligatiilor fiscale ce revin comerciantilor - impozitul pe profit, TVA etc. Materia impozabila ce sta la baza stabilirii acestor obligatii (profitul, pretul bunurilor sau serviciilor etc.) variaza in cursul desfasurarii activitatii economice, de aceea si termenele de plata sunt mult mai dese.In cazul acestor obligatii fiscale nu intervine o modificare, ci o variatie continua a materiei impozabile ce determina o individualizare a lor la intervale de timp mai scurte.

In majoritatea cazurilor ce determina modificarea obligatiei bugetare intervin schimbari in ceea ce priveste materia impozabila, in sensul majorarii sau reducerii acesteia, schimbari care au loc insa in intervalul de timp cuprins intre individualizarea obligatiei si momentul stingerii acesteia.

Modificarea elementelor in raport cu care a fost determinata obligatia bugetara mai poate interveni si in urma admiterii contestatiilor formulate de contribuabili impotriva actelor de stabilire a obligatiilor fiscale sau in urma controlului exercitat de organele financiare competente.

1. Modificarea obligatiei bugetare in urma admiterii contestatiilor formulate de contribuabili

In masura in care un contribuabil considera ca organele fiscale competente au stabilit in mod gresit, cu incalcarea prevederilor legale, intinderea obligatiei fiscale ce ii incumba sau au aplicat in mod eronat o sanctiune fiscala, el are posibilitatea de a contesta actele de impunere sau de sanctionare astfel intocmite.

Daca in urma parcurgerii intregii proceduri de solutionare a acestor contestatii se constata ca motivele invocate de contribuabil sunt legale si temeinice, contestatia va fi admisa.

In consecinta, obligatia fiscala stabilita initial va fi modificata conform hotararii de admitere a contestatiei, in sensul reducerii intinderii obligatiei, acordarii unor inlesniri, neaplicarii sanctiunii sau reducerii acesteia, etc.

In acest caz, suma datorata va fi cea stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, iar in cazul formularii unei contestatii sau cereri de revizuire, suma datorata va fi cea prevazuta in decizia organului competent investit cu solutionarea cererii.

Pentru obligatia de plata a sumei astfel constatate, hotararea judecatoreasca sau decizia organului competent va reprezenta titlul executoriu.

2. Modificarea obligatiei bugetare in urma controlului exercitat de organele financiare competente.

In cazul in care ulterior intocmirii de catre contribuabil a declaratiei de impunere, organele financiare competente constata ca acesta nu a stabilit conform prevederilor legale obligatiile sale catre BS, vor proceda la determinarea corecta a acestor obligatii.

Actul de constatare intocmit de organele de control financiar va reprezenta titlul exe­cutoriu, contribuabilul urmand a fi tinut de obligatia astfel stabilita de organele compe­tente potrivit prevederilor legale.

Modificarea situatiei juridice a contribuabilului

Si in acest caz, modificarea obligatiei bugetare va interveni in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de actele normative.

In situatia lichidarii/dizolvarii unui contribuabil, pentru determinarea profitului impozabil se ia in calcul si profitul rezultat din lichidarea patrimoniului acestuia.

In cazul fuziunii sau al divizarii unui contribuabil care isi inceteaza existenta, sumele rezultate din evaluarile generate de aceste operatiuni se vor reflecta in conturile de rezerve ale entitatilor rezultate, fara a fi utilizate la majorarea capitalului social.

Cazurile in care modificarea situatiei juridice a contribuabilului atrage schimbarea elementelor avute in vedere la determinarea obligatiei fiscale, ducand astfel la modi­ficarea acesteia, fac obiectul reglementarilor referitoare la fiecare categorie de venituri bugetare in parte.Modificarea obligatiei fiscale prin acordarea inlesnirilor legale

Acest caz de modificare a obligatiei fiscale intervine in situatiile in care, ulterior individualizarii obligatiei in sarcina unui contribuabil, acesta solicita si obtine acordarea de inlesniri prevazute de lege - amanari, esalonari, reduceri, scutiri.

In masura stabilirii acestor inlesniri, obligatia fiscala initiala va fi modificata fie in privinta termenelor la care va fi scadenta, fie in privinta cuantumului sumei ce face obiec­tul obligatiei.

Actele normative ce instituie venituri ale BS datorate de PF sau PJ pot reglementa pentru fiecare categorie de venituri, inlesnirile ce pot fi acordate, precum si competentele in aceasta materie.

Inlesnirile pentru impozitele si taxele datorate BS se pot acorda atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia.

Procedura de acordare a inlesnirilor legale se stabileste prin legi speciale. Nerespectarea de catre contribuabili a conditiilor si a termenelor in care le-au fost acordate inlesnirile la plata obligatiilor fiscale determina exigibilitatea creantei buge­tare si, prin urmare, posibilitatea declansarii procedurii de executare silita cu privire la intreaga suma neplatita.

Pe perioada pentru care s-au acordat amanari sau esalonari la plata obligatiilor fiscale cursul prescriptiei va fi suspendat, dar vor curge majorarile stabilite si calculate potrivit dispozitiilor legale.

Nerespectarea de catre contribuabili a conditiilor in care le-au fost acordate inles­nirile are drept consecinta revocarea acestora, precum si obligatia de plata a majorarilor de intarziere pentru intreaga perioada in care au beneficiat de inlesniri. De asemenea, organele fiscale competente vor putea trece de indata la executarea silita a obligatiilor bugetare devenite exigibile in acest mod.

4. Modificarea actelor normative prin care se instituie si reglementeaza venitu­rile bugetare

Aceste acte normative se aplica tuturor r.j. existente, ceea ce duce la modificarea in mod corespunzator a tuturor obligatiilor bugetare stabilite anterior, in sensul reducerii, majorarii sau stingerii acestora.

Organele fiscale competente au obligatia de a aplica aceste modificari tuturor titlurilor de creanta bugetara inscrise in evidentele lor, comunicand contribuabililor modificarile intervenite.

Actele normative in materie fiscala sunt intotdeauna de imediata aplicare, ele modificand obligatiile bugetare nascute inainte de intrarea lor in vigoare dar inca neajunse la scadenta. Actele normative fiscale nu modifica insa titlurile de creanta fiscale si nici titlurile executorii emise inainte de intrarea in vigoare a noii reglementari fiscale.

Nu va interveni o modificare a obligatiei fiscale in situatia in care, ca urmare a nerespectarii de catre contribuabili a prevederilor legale in materia realizarii veniturilor BS, acestora li se vor aplica sanctiuni cu caracter fiscal, sub forma majora­rilor de intarziere, amenzilor fiscale, etc.

Desi in acest caz contribuabilul va trebui sa plateasca o suma mai mare catre BS decat cea stabilita initial, in realitate este vorba de cumularea unor sume avand un regim juridic distinct.

Astfel, obligatiei fiscale stabilite prin titlu de creanta fiscala i se vor adauga majorarile de intarziere stabilite prin titlu de creanta distinct, acestea urmand regimul juridic al unei sanctiuni fiscale, ori amenda stabilita prin actul de constatare a faptului astfel sanctionat.

Obligatia de plata a impozitului sau taxei stabilita initial in sarcina contribuabilului nu va fi modificata prin aplicarea sanctiunilor fiscale, acestea urmand un regim juridic distinct de cel al obligatiei fiscale initiale.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 612
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site