Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


ORGANIZAREA SI PROCEDURA CONTROLULUI FINANCIAR

Drept+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA SI PROCEDURA CONTROLULUI FINANCIAR

1. Notiunea, scopul, functiile si formele controlului financiarControlul financiar are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si (sau), dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si (sau), fondurile publice.

In opinia Prof. I.Condor si R.Stancu, controlul financiar este o componenta a activitatii financiare a statului.

In doctrina, controlul financiar este definit in diferite moduri. Astfel, Prof.D.D. Saguna il defineste ca fiind "o componenta a controlului economic avand ca obiectiv cunoasterea de catre stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale si financiare de catre societatile comerciale publice, modul de realizare si cheltuire a banului public, asigurarea echilibrului financiar, realizarea eficientei economice financiare, dezvoltarea economiei nationale, infaptuirea programului social"[1].

O alta definitie a controlului financiar il considera a fi "o operatiune de stabilire a concordantei cu realitatea inregistrarilor in evidenta financiar-contabila a operatiunilor materiale si incadrarii acestora in prevederile legale". [2]

Totodata, in doctrina economica, controlul financiar-contabil este definit "ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri privind starea, proiectia unor activitati economice care urmeaza a se efectua sau starea celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de manifestare al acestora cu prevederile sau normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii eventualelor abateri de la aceste prevederi si norme".[3]

2. Procedura controlului financiar preventiv si de gestiune

2.1. Continutul si operatiunile supuse controlului preventiv

Potrivit art. 23 din Legea nr.500/2002, privind finantele publice, controlul financiar preventiv si auditul intern se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si (sau) patrimoniul public si sunt exercitate conform reglementarilor legale in domeniu.

Baza legala o reprezinta Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv in aplicarea caruia au fost emise Normele metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul nr.123/06.02.2001 al ministrului Finantelor Publice.

2.2. Controlul financiar preventiv propriu (intern)

Controlul financiar preventiv propriu (intern) se executa de organele proprii ale institutiilor publice, respectiv de contabilul-sef sau persoanele imputernicite de acesta, cu aprobarea ordonatorului de credite, cu precizarea limitelor imputernicirii.

Aceasta forma de control este prealabila aprobarii operatiunii de catre ordonatorul principal de credite si se acorda de catre persoana imputernicita sa exercite controlul prin viza numai daca operatiunea respecta intrutotul cerintele de legalitate, regularitate si incadrare in limitele angajamentelor bugetare aprobate.

Controlul se face, mai intai, cu privire la aspectele formale - controlul formal - dupa care se face verificarea de fond. Controlul formal are in vedere incadrarea operatiunii in categoria celor supuse controlului, completarea documentelor, conform rubricilor acestora, existenta semnaturilor sefilor compartimentelor de specialitate si a documentelor justificative. Daca documentele prezentate nu respecta aceasta cerinta se restituie emitentului, facandu-se mentiune in acest sens in "Registrul proiectelor de operatiuni prevazute sa fie prezentate la viza de control financiar preventiv propriu".

2.3. Controlul financiar preventiv delegat

Se organizeaza si se exercita de catre Ministerul Finantelor Publice prin controlorii delegati.

Controlul preventiv la ordonatorii principali de credite a fost instituit prin Legea privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi nr.94/1992. In cadrul Curtii de Conturi exista o structura specializata, sectia de control preventiv.

Prin Ordonanta Guvernului nr.119/31.08.1999, privind auditul intern si controlul financiar preventiv, atributiile de control preventiv la ordonatorii principali de credite au fost incredintate Ministerului Finantelor Publice.

Controlul preventiv delegat se exercita de catre unul sau mai multi controlori delegati numiti, prin ordin de ministrul Finantelor Publice pentru fiecare institutie publica in care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special, precum si pentru operatiuni privind datoria publica si pentru alte operatiuni specifice Ministerului Finantelor Publice.

3. Controlul financiar al Ministerului Finantelor Publice

Ministerul Finantelor Publice este organul central al administratiei publice care aplica strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si exercita administrarea generala a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici.

In exercitarea acestor atributii, Ministerul Finantelor Publice este autorizat:

Ø     sa dea agentilor economici, ca urmare a controalelor efectuate, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legilor;

Ø     sa aplice sanctiunile prevazute de lege in competenta sa;

Ø     sa aprobe, inlesniri, restituiri, compensari si amanari la plata sumelor cuvenite bugetului de stat;

Ø     sa aprobe, in conditiile legii, repunerea in termen a cererilor si contestatiilor;

Ø     sa dispuna plata, din conturile agentilor economici, in conditiile legii, a varsamintelor obligatorii la bugetul de stat, neachitate in termen, precum si a majorarilor de intarziere;

Ø     sa aplice, prin organele sale abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii pentru recuperarea creantelor bugetare.

3.1. Controlul exercitat de Directia Generala a Controlului Financiar de Stat

Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare prevede ca in cadrul Ministerului Finantelor Publice functioneaza Directia generala a controlului financiar de stat, avand urmatoarele atributii:

Ø     controlul administrarii si utilizarii fondurilor bugetare pentru cheltuieli de functionare si de intretinere a organelor centrale si locale ale administratiei publice, finantate de la buget;

Ø     controlul utilizarii fondurilor alocate din bugetul de stat pentru realizarea de investitii de interes general, pentru subventionarea unor activitati si pentru alte destinatii prevazute de lege;

Ø     verificarea folosirii mijloacelor si fondurilor din dotare la regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat;

Ø     verificarea exactitatii si realitatii inregistrarilor in evidentele prevazute de lege;

Ø     urmarirea stabilirii corecte si indeplinirii integrale si la termen a obligatiilor financiare si fiscale fata de stat.

3.2. Controlul fiscal

Potrivit legii, controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii declaratiilor, precum si verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili.[4]

Competenta de control fiscal revine Ministerului Finantelor Publice si unitatilor sale teritoriale, prin aparatul fiscal si organele de control abilitate de lege, numite generic organe de control fiscal precum si prin serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.

3.3. Documentele care se intocmesc cu ocazia controlului fiscal

Rezultatele controlului, toate datele si informatiile culese de inspector cu ocazia controlului fiscal se consemneaza, in mod obligatoriu in:

Ø     proces-verbal de control;

Ø     nota de constatare;

Ø    proces-verbal de constatare a contraventiilor.

4. Controlul exercitat de Garda financiara

Controlul exercitat de Garda Financiara este reglementat de dispozitiile O.U.G. nr. 91/2003[6] privind organizarea Garzii financiare, aprobata si modificata prin Legea nr. 132/2004 .

Garda financiara este o institutie publica de control, cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat.[8]

In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul Garzii financiare este obligat sa-si faca cunoscuta calitatea si sa prezinte legitimatia inainte de inceperea activitatii de control.

Rezultatul controlului se consemneaza intr-un proces-verbal de control. Daca se constata contraventii, se incheie numai proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, fara sa mai fie necesara incheierea unui proces-verbal de control. Documentele de control se depun si inregistreaza la sediul organului Garzii financiare, la iesirea din serviciu.

Curtea de Conturi a Romaniei

Atributiile de control ale Curtii de Conturi

Controlul Curtii de Conturi este ulterior si priveste respectarea dispozitiilor legele privind gestionarea si folosirea fondurilor publice[9]. Prin urmare, prin actul de control sunt vizate atat aspectul juridic, constand in legalitatea incheierii actelor juridice, cat si aspectul economic, constand in verificarea operatiunii economice, din punctul de vedere al economicitatii, eficacitatii si eficientei.D.D.Saguna, op.cit., pp.301-304.

Radu Stancu, - Drept financiar public, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 1998, p.176.

Petre Popeneaga, - Controlul financiar contabil, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 1999, p.20.

O.G. nr.70/1997, modificata, art.1.

I. Condor, R. Stancu, op.cit., p.363-36

Monitorul Oficial nr. 712/13.10.2003.

Monitorul Oficial nr.372/28.04.2004.

Art.1 din O.U.G. nr. 91/2003.

Ibidem, art.21.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1730
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved