Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Obligatii. Contracte - Grile

Drept+ Font mai mare | - Font mai micSpecializarea Drept

Disciplina: Obligatii.Contracte

GRILEAlegeti varianta corecta de raspuns:

Cum se clasifica obligatiile in functie de izvorul lor:

a)      obligatii nascute din lege;

b)      obligatii nascute din conventia partilor;

c)      obligatii nascute din acte juridice si din fapte juridice.

Raspuns: C

Cum se clasifica obligatiile in raport de obiectul lor

a)      obligatii de a da, obligatii de a face si obligatii de a nu face ceva;

b)      obligatii perfecte si obligatii imperfecte;

c)      obligatii obisnuite si obligatii opozabile si tertilor.

Raspuns: A

Cum se clasifica obligatiile dupa sanctiunea lor

a)      obligatie civila perfecta;

b)      obligatie morala;

c)      obligatie simpla.

Raspuns: A

Cum se clasifica obligatiile dupa opozabilitatea lor:

a)      obligatii determinate (de rezultat)

b)      obligatii opozabile si tertilor;

c)      obligatii de diligenta (de mijloace)

Raspuns: B

Care este definitia contractului:

a)      manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice;

b)      acordul unei persoane pentru a naste, modifica sau stinge un raport juridc;

c)      acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge intre dansii un raport juridic.

Raspuns: C

Cum se clasifica contractele dupa modul de formare:

a)      contracte consensuale, contracte solemne, contracte reale;

b)      contracte consensuale, contracte de adeziune, contracte obligatorii

c)      contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit

Raspuns: A

Cum se clasifica contractele dupa continutul lor:

a)      contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit;

b)      contracte unilaterale si contracte bilaterale;

c)      contracte comuntative si contracte aleatorii.

Raspuns: B

Cum se clasifica contractele dupa scopul urmarit de parti:

a)      contracte consensuale, contracte solemne, contracte reale;

b)      contracte negociate, contracte de adeziune, contracte obligatorii;

c)      contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit.

Raspuns: C

Cum se subclasifica contractele cu titlu oneros:

a)      liberalitati si acte dezinteresate;

b)      contracte comutative si contracte aleatorii;

c)      contracte consensuale si contracte reale.

Raspuns: B

Cum se subclasifica contractele cu titlu gratuit:

a)      contracte unilaterale si contracte bilaterale;

b)      liberalitati si acte dezinteresate;

c)      contracte comutative si contracte aleatorii.

Raspuns: B

Cum se clasifica contractele dupa efectele produse:

a)      contracte constitutive de drepturi;

b)      contracte translative de drepturi;

c)      contracte declarative de drepturi.

Raspuns: C

Cum se clasifica contractele dupa durata (modul) lor de executare:

a)      contracte cu executare imediata si contracte cu executare succesiva;

b)      contracte negociate, contracte de adeziune si contracte obligatorii;

c)      contracte constitutive sau translative de drepturi.

Raspuns: A

Cum se clasifica contractele dupa nominalizarea lor in legislatie:

a)      contracte de adeziune si contracte obligatorii;

b)      contracte numite si contracte nenumite;

c)      contracte consensuale si contracte solemne.

Raspuns: B

Cum se clasifica contractele dupa corelatia dintre ele:

a)      contracte numite si contracte nenumite;

b)      contracte negociate si contracte obligatorii;

c)      contracte principale si contracte accesorii.

Raspuns: C

Cum se clasifica contractele dupa modul in care se exprima vointa partilor:

a)      contracte consensuale si contracte solemne;

b)      contracte negociale si contracte obligatorii;

c)      contracte reale si contracte de adeziune.

Raspuns: B

Care sunt conditiile cerute pentru validitatea contractelor:

a)      capacitatea de a contracta;

b)      bunul sa se afle in circuitul civil;

c)      in toate cazurile, forma autentica.

Raspuns: A

Ce este capacitatea de a contracta:

a)      conditie pentru validitatea unei conventii;

b)      capacitatea de folosinta;

c)      capacitatea de exercitiu.

Raspuns: A

Care sunt incapacitatile generale in materia capacitatii de a contracta:

a)      situatia minorilor;

b)      interzisii judecatoresti;

c)      minorii care nu au implinit varsta de 16 ani.

Raspuns: B

Care sunt incapacitatile partiale sau speciale in materia capacitatii de a contracta:

a)      vanzarea intre soti;

b)      persoanele solvabile nu pot cumpara bunurile care se vand prin licitatie publica;

c)      tutorii nu pot cumpara bunuri cat timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date si primite.

Raspuns: A

Care sunt conditiile consimtamantului:

a)      sa fie exprimat;

b)      sa fie interiorizat;

c)      sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice.

Raspuns: C

Ce este oferta de a contracta (policitatiunea):

a)      este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de aincheia un contract in anumite conditii;

b)      este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de aincheia un contract in anumite conditii care trebuie sa fie facuta numai in forma scrisa;

c)      este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de aincheia un contract in anumite conditii care trebuie sa fie numai expresa.

Raspuns: A

Care este forta obligatorie a ofertei:

a)      forta obligatorie a ofertei se analizeaza atat inainte cat si dupa incheierea contractului;

b)      forta obligatorie a ofertei de a contracta este reglementata in Codul civil;

c)      oferta devine caduca in situatia in care ofertantul devine incapabil sau moare mai inainte de acceptarea ofertei.

Raspuns: C

Care sunt conditiile cerute pentru acceptarea ofertei:

a)      sa fie pura si simpla;

b)      poate sa intervina si dupa ce oferta a fost revocata;

c)      in toate cazurile poate sa provina de la orice persoana interesata sa incheie contractul.

Raspuns: A

Care este momentul incheierii contractului:

a)      cel stabilit conform sistemului emisiunii (al declaratiunii);

b)      cel stabilit conform sistemului expedierii acceptarii;

c)      cel stabilit conform sistemului receptiei acceptarii de catre ofertant (sistemul primirii acceptarii).

Raspuns: C

Care este importanta determinarii momentului incheierii contractului:

a)      determina locul incheierii contractului;

b)      cand apare un conflict de legi in spatiu, in raport de acest moment se stabileste legea aplicabila;

c)      in cazul contractelor translative de proprietate avand ca obiect bunuri generic determinate, transmiterea dreptului de proprietate are loc in momentul incheierii contractului, iar riscul pieirii bunurilor se suporta de cumparator.

Raspuns: A

Care este locul incheierii contractului:

a)      se determina in acelasi mod, indiferent daca incheierea contractului s-a realizat intre prezenti, prin telefon sau prin corespondenta;

b)      daca incheierea contractului se realizeaza prin telefon, locul incheierii contractului este acela unde se afla acceptantul;

c)      daca incheierea contractului se realizeaza prin telefon, locul incheierii contractului este acela unde se afla oferantul.

Raspuns: C

Care este importanta determinarii locului incheierii contractului:

a)      determina momentul incheierii contractului;

b)      in cadrul realtiilor de drept international privat, cand apare un conflict de legi in spatiu, locul incheierii contractului stabileste legea aplicabila;

c)      in cadrul realtiilor de drept international privat, cand apare un conflict de legi in timp, locul incheierii contractului stabileste legea aplicabila.

Raspuns: B

Care sunt principiile care guverneaza efectele contractului:

a)      pacta sunt servanda;

b)      simulatia;

c)      stipulatia pentru altul.

Raspuns: A

Ce inseamna interpretarea contractului:

a)      a determina intelesul exact al clauzelor unui contract, prin cercetarea manifestarii de vointa a partilor, in stransa corelatie cu vointa lor interna;

b)      a stabili regulile generale de interpretare a contractului;

c)      a stabili regulile speciale de interpretare a contractului.

Raspuns: A

Ce inseamna principiul obligativitatii contractului:

a)      contractul produce efecte numai fata de partile contractante;

b)      conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante;

c)      reprezinta modul de a defini obligativitatea contractului in raport cu tertii.

Raspuns: B

Care sunt exceptiile de la principiul obligativitatii contractului in raporturile dintre parti:

a)      stipulatia pentru altul;

b)      promisiunea faptei altuia;

c)      denuntarea unilaterala a contractului.

Raspuns: C

Ce este principiul relativitatii efectelor contractului:

a)      regula de drept conform careia conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante;

b)      reprezinta modul de a defini obligativitatea contractului in raport cu tertii;

c)      regula de drept conform careia contractul produce efecte numai fata de partile contractante.

Raspuns: C

Care sunt exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului:

a)      denuntarea unilaterala a contractului;

b)      promisiunea faptei altuia;

c)      stipulatia pentru altul.

Raspuns: C

Ce este promisiunea faptei altuia (promisiunea pentru altul):

a)      este un contract prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine o terta persoana sa-si asume un angajament juridic in folosul creditorului din contract;

b)      o exceptie de la principiul obligativitatii contractului;

c)      un contract prin care o parte dispune ca cealalta parte sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva in folosul unei terte persoane care nu participa la incheierea contractului.

Raspuns: A

Cum este definita stipulatia pentru altul:

a)      este un contract prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine o terta persoana sa-si asume un angajament juridic in folosul creditorului din contract;

b)      este un contract prin care o parte dispune ca cealalta parte sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva in folosul unei terte persoane care nu participa la incheierea contractului;

c)      posibilitatea recunoscuta de lege unor persoane straine de un contract de a actiona impotriva uneia din partile contractante, invocand contractul la a acarui incheiere nu au participat.

Raspuns: B

Care sunt aplicatiile stipulatiei pentru altul:

a)      in materia rentei viagere;

b)      in materia actiunilor directe;

c)      in materia contractului de inchiriere fara termen.

Raspuns: A

Care sunt conditiile de valabilitate ale stipulatiei pentru altul:

a)      consimtamantul tertului beneficiar;

b)      persoana tertului beneficiar poate sa fie determinata si ulterior incheierii contractului;

c)      vointa de a stipula (animus stipulandi).

Raspuns: C

Care sunt efectele stipulatiei pentru altul:

a)      atat dreptul dreptul tertului beneficiar cat si exercitiul dreptului se nasc direct in puterea contractului dintre sipulant si promitent;

b)      in favoarea tertului se naste un drept, direct si nemijlocit, independent de manifestarea de vointa a tertului;

c)      stipulantul poate sa ceara executarea obligatiei, in favoarea sa, printr-o actiune personala.

Raspuns: B

Ce este actiunea directa prin invocarea contractului de catre tert:

a)      posibilitatea recunoscuta de lege unor persoane straine de un contract de a actiona impotriva uneia din partile contractante, invocand contractul la a acarui incheiere nu au participat;

b)      este un contract prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine o terta persoana sa-si asume un angajament juridic in folosul creditorului din contract;

c)      este un contract prin care o parte dispune ca cealalta parte sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva in folosul unei terte persoane care nu participa la incheierea contractului.

Raspuns: A

Cum este definita simulatia:

a)      ca fiind o exceptie de la principiul obligativitatii contractului;

b)      ca fiind o exceptie de la principiul relativitatii contractului;

c)      ca fiind o exceptie de la principiul opozabilitatii contractului.

Raspuns: C

Care sunt conditiile simulatiei:

a)      contractul public sa se incheie intotdeauna in forma autentica;

b)      actul secret sa se incheie anterior sau concomitent cu actul public;

c)      actul secret sa se incheie anterior sau posterior actului public.

Raspuns: B

Care sunt formele simulatiei:

a)      promisiunea faptei altuia;

b)      contractul deghizat;

c)      stipulatia pentru altul.

Raspuns: B

Care sunt scopurile urmarite prin simulatie:

a)      scopul general si abstract este evitarea raportului donatiilor si reductiunii liberalitatilor excesive;

b)      scopul concret este acela al asunderii de catre parti a cuprinsului ori a existentei acordului de vointa fata de terti;

c)      scopul general si abstract este acela al asunderii de catre parti a cuprinsului ori a existentei acordului de vointa fata de terti.

Raspuns: C

Care sunt efectele simulatiei:

a)      actul secret are modifica un act public are putere atat intre partile contractante si succesorii lor universali, cat si fata de terti;

b)      inopozabilitatea fata de terti a situatiei juridice create prin actul secret;

c)      nulitatea actului secret.

Raspuns: B

Ce este actiunea in declararea simulatiei:

a)      actiunea civila prin care se urmareste constatarea caracterului simulat al contractului secret;

b)      actiunea civila prin care se urmareste constatarea caracterului simulat al contractului public

c)      actiunea civila prin care se urmareste constatarea caracterului simulat al contractului public si existenta contractului secret care modifica, total sau partial, contractul public.

Raspuns: C

Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice:

a)      riscul contractului;

b)      inpozabiltatea;

c)      nulitatea.

Raspuns: A

Care este notiunea exceptiei de neexecutare:

a)      o consecinta a neexecutarii contractului ca urmare a unei imposibilitati fortuite;

b)      o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare succesiva;

c)      un mijloc de aparare aflat la dispozitia uneia din partile contractului sinalagmatic, in cazul in care i se pretinde executarea obligatiei ce-i incumba, fara ca partea care pretinde aceasta executare sa-si execute propria obligatie.

Raspuns: C

Care sunt cazurile practice ale exceptiei de neexecutare:

a)      in materia contractului de schimb;

b)      in materia contractului de locatiune;

c)      in materia contractului de mandat.

Raspuns: A

Care este temeiul juridic al exceptiei de neexecutare a contractului:

a)      reciprocitatea obligatiilor nascute din contractul sinalagmatic;

b)      interdependenta obligatiilor nascute din contractul sinalagmatic;

c)      reciprocitatea si interdependenta obligatiilor nascute din contractul sinalagmatic.

Raspuns: C

Care sunt conditiile exceptiei de neexecutare:

a)      obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract;

b)      debitorul sa fi fost pus in intarziere;

c)      partile sa fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproce.

Raspuns: A

Ce este rezolutiunea contractului:

a)      o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare succesiva;

b)      o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare imediata;

c)      o consecinta a neexecutarii contractului ca urmare a unei imposibilitati fortuite.

Raspuns: B

Prin ce se deosebeste rezolutiunea contractului de nulitatea contractului:

a)      cauzele nulitatii sunt posterioare momentului incheierii contractului;

b)      cauza rezolutiunii este intotdeauna posterioara incheierii contractului;

c)      cauza rezolutiunii este concomitenta incheierii contractului..

Raspuns: B

Care este temeiul juridic al rezolutiunii contractului:

a)        reciprocitatea si interdependenta obligatiilor nascute din contractul sinalagmatic, imprejurarea ca fiecare dintre obligatiile reciproce este cauza juridica a celeilalte;

b)        efectul specific al unui contract sinalagmatic;

c)        nerespctarea unei conditii de validitate la momentul incheierii contractului.

Raspuns: A

Care sunt conditiile cerute pentru admiterea rezolutiunii judiciare:

a) niciuna dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile sale;

b) neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia;

c)debitorul obligatiei neexecutate sa nu fi fost pus in intarziere.

Raspuns: B

Ce sunt pactele comisorii:

a)      sunt clauze contractuale exprese prin care partile prevad rezolutiunea contractului pentru neexecutarea obligatiilor uneia din ele;

b)      se confunda cu conditia rezolutorie expresa;

c)      intentia partilor de a stipula un pact comisoriu poate sa rezulte implicit.

Raspuns: A

Care sunt efectele rezolutiunii contractului:

a)      fata de parti, rezolutiunea contractului are ca efect desfiintarea tuturor drepturilor consfintite in favoarea lor de catre dobanditorul bunului care a format obiectul contractului rezolvit;

b)      fata de terti, rezolutiunea contractului are ca efect desfiintarea tuturor drepturilor consfintite in favoarea lor de catre dobanditorul bunului care a format obiectul contractului rezolvit;

c)      fata de parti, rezolutiunea are ca efect desfiintarea contractului pentru viitor.

Raspuns: B

Ce este rezilierea contractului:

a)      este sanctiunea care se aplica in cazul neexecutarii culpabile a unui contract cu executare succesiva;

b)      este sanctiunea care are ca efect desfiintarea contractului sinalagmatic, pentru cauza de neexecutare, numai pentru trecut;

c)      este sanctiunea care are ca efect desfiintarea contractului sinalagmatic, pentru cauza de neexecutare, atat pentru trecut cat si pentru viitor.

Raspuns: A

Ce este riscul contractului:

a)      un efect specific al contractelor sinalagmatice;

b)      un efect al tuturor contractelor;

c)      o exceptie de la principiul obligativitatii contractului.

Raspuns: A

Care sunt aplicatiile regulii res perit debitori

a)      in materie de mandat;

b)      in materia contractului de antrepriza;

c)      in materia contractului de schimb.

Raspuns: B

Cine suporta riscul in contractele sinalagmatice translative de proprietate:

a)      vanzator, in cazul unui bun cert, daca inainte de pieirea lucrului, vanzatorul fusese pus in intarziere intrucat nu-si executase la termenul prevazut obligatia de predare;

b)      vanzator, numai daca vanzarea s-a facut sub conditie rezolutorie;

c)      vanzator, daca vanzarea s-a facut sub conditie rezolutorie sau suspensiva.

Raspuns: A

Ce este raspunderea civila contractuala:

a)      un efect al oricarui contract;

b)      obligatia debitorului de a repara pecuniar prejudiciul cauzat creditorului sau prin neexecutarea, executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor nascute dintr-un contract valabil incheiat;

c)      un efect specific al contractelor sinalagmatice.

Raspuns: B

Care sunt conditiile raspunderii civile contractuale:

a)      fapta ilicita care consta in neexecutarea obligatiilor contractuale asumate de creditor;

b)      existenta unui prejudiciu in patrimoniul debitorului;

c)      existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita a debitorului si prejudiciul creditorului.

Raspuns: C

Cum se clasifica despagubirile sau daunele - interese:

a)      despagubiri cominatorii;

b)      despagubiri compensatorii;

c)      despagubiri conventionale.

Raspuns: B

Care sunt modalitatile de evaluare a despagubirilor sau daunelor-interese

a)      evaluarea legala;

b)      evaluarea stabilita prin intermediul executorului judecatoresc;

c)      evaluarea stabilita de un notar public.

Raspuns: A

Care sunt conventiile de modificare a raspunderii contractuale:   

a)      de stabilire a raspunderii;

b)      exoneratoare de raspundere;

c)      nu sunt permise de lege conventii de modificare a raspunderii contractuale.

Raspuns. B

Care sunt caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare:

a)      intotdeauna, contract consensual;

b)      in principiu, contract consensual;

c)      contract aleatoriu.

Raspuns: B

Care sunt incapacitatile speciale de a vinde si a cumpara

a)      vanzarea intre soti este interzisa;

b)      executorii judecatoresti nu pot cumpara bunurile statului sau unitatilor admiistrativ - teritoriale;

c)      tutorii nu pot cumpara bunuri cat timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date si primite.

Raspuns: A

Ce este promisiunea de vanzare:

a)      este un antecontract din care se naste un drept de creanta;

b)      este numai unilaterala;

c)      ca si oferta de a contracta este un act juridic unilateral.

Raspuns: A

Ce este pactul de preferinta:

a)      este un act juridic unilateral prin care o persoana primeste promisiunea proprietarului de vinde un bun, rezervandu-si dreptul de a-si manifesta ulterior consimtamantul de a cumpara bunul;

b)      este un contract unilateral;

c)      este o varianta a promisiunii de vanzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca in cazul cand il va vinde sa acorde preferinta unei anumite persoane, la pret egal.

Raspuns: C

Ce este dreptul de preemtiune

a)      este o varianta a promisiunii de vanzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca in cazul cand il va vinde sa acorde preferinta unei anumite persoane, la pret egal;

b)      este dreptul prioritar la cumparare, recunoscut de lege anumitor persoane, drept ce reprezinta o derogare de la principiul liberei circulatii a bunurilor si de la principiul conform caruia proprietarul dispune liber de bunul sau;

c)      o varianta a pactului de preferinta.

Raspuns: B

Ce este promisiunea unilaterala de vanzare:

a)      un act juridic unilateral;

b)      un antecontract sinalagmatic atunci cand beneficiarul promisiunii se obliga sa plateasca in schimbul optiunii ce i se confera, o suma de bani;

c)      o vanzare afectata de un termen sau o conditie.

Raspuns: B

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vandut:

a)      sa fie in comert (sa fie in circuitul civil);

b)      sa existe intotdeauna in momentul incheierii contractului;

c)      sa fie in posesia vanzatorului.

Raspuns: A

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pretul:

a)      sa existe in momentul incheierii contractului sau sa poata exista in viitor;

b)      sa fie sincer si serios;

c)      sa fie determinat sau determinabil, licit si posibil.

Raspuns: B

Cum trebuie sa fie pretul, obiectul prestatiei cumparatorului:

a)      fixat in bani, deoarece acest lucru tine de natura contractului;

b)      un pret real, pe care partile sa nu-l fi stabilit in mod fictiv, ci cu scopul de a fi cerut si platit in realitate;

c)      determinabil, cand cuantumul lui este hotarat de parti in momentul incheierii contractului.

Raspuns: B

Ce este predarea lucrului vandut

a)      consta in punerea lucrului vandut la dispozitia cumparatorului;

b)      este obligatie de a da;

c)      este obligatia cumparatorului.

Raspuns: A

Ce este obligatia de garantie contra evictiunii

a)      obligatia vanzatorului sa-l garanteze pe cumparator de evictiunea totala sau partiala a lucrului vandut;

b)      obligatia vanzatorului de a-l garanta pe cumparator in caz de pierdere, in tot sau in parte, a proprietatii lucrului sau in caz de tulburare a cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar, numai daca evictiunea provine din fapta unui tert;

c)      vanzatorul are obligatia de garantie contra evictiunii, numai daca este vorba de o tulburare de drept.

Raspuns: A

Ce reprezinta evictiunea:

a) pierderea, in tot sau in parte, a proprietatii lucrului;

b) tulburarea vanzatorului in exercitarea prerogativelor sale;

c) tulburarea cumparatorului prin viciile lucrului.

Raspuns: A

Care sunt conditiile garantiei contra evictiunii rezultand din fapta unui tert:

a)      sa existe o tulburare de fapt;

b)      cauza tulburarii sa fie concomitenta vanzarii;

c)      cumparatorul sa nu fi cunoscut cauza evictiunii.

Raspuns: C

Care sunt efectele garantiei in caz de evictiune consumata:

a)      vanzatorul este obligat sa restituie o parte din pretul primit;

b)      cumparatorul are dreptul la valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le inapoieze tertului evingator;

c)      vanzatorul este indreptatit sa solicite cheltuielile de judecata ale procesului din care a rezultat evictiunea.

Raspuns: B

80. Care sunt conditiile care se cer intrunite pentru a opera obligatia de garantie contra viciilor lucrului vandut

a)      viciul sa fie posterior vanzarii;

b)      viciul sa nu fie grav;

c)      viciul trebuie sa fie ascuns.

Raspuns: C

81.Care sunt efectele raspunderii vanzatorului pentru vicii:

a)      cumparatorul poate sa ceara nulitatea contractului;

b)      cumparatorul poate sa ceara rezilierea vanzarii;

c)      cumparatorul poate sa ceara rezolutiunea vanzarii.

Raspuns: C

82. Cand datoreaza cumparatorul dobanda pretului:

a) daca lucrul vandut si predat este producator de fructe;

b) in toate cazurile in care a intarziat sa faca plata;

c) indiferent daca lucrul vandut si predat este sau nu producator de fructe.

Raspuns: A

83. Care este sanctiunea neplatii pretului:

a) vanzatorul poate sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei printr-o actiune avand ca obiect plata pretului, care este imprescriptibila;

b) vanzatorul poate sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei, printr-o actiune avand ca obiect plata pretului, care se prescrie in termenul general de prescriptie de 3 ani;

c) vanzatorul poate sa ceara rezolutiunea vanzarii.

Raspuns: B

Ce este luarea in primire a lucrului vandut:

a) obligatia cumparatorului de a lua in primire lucrul vandut la locul si la termenul la care vanzatorul este obligat sa-l predea;

b) obligatia cumparatorului de a lua in primire lucrul vandut la locul si la termenul la care vanzatorul este obligat sa-l predea, numai daca are autorizarea instantei sa-l depuna in alt loc, daca are nevoie de locul unde se gaseste;

c) obligatia vanzatorului de a lua in primire lucrul vandut la locul si la termenul la care cumparatorul este obligat sa-l predea

Raspuns: A

Cine suporta cheltuielile vanzarii

a) vanzatorul;

b) atat vanzatorul cat si cumparatorul;

c) cumparatorul.

Raspuns: C

Care sunt varietatile de vanzare

a) vanzarea unei succesiuni nedeschise;

b) vanzarea pe incercate;

c) vanzarea sub conditie rezolutorie.

Raspuns: B

Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie:

a) contract consensual;

b) contract cu titlu oneros;

c) contract translativ de proprietate.

Raspuns: C

.Care sunt incapacitatile de a dispune prin donatii:

a) minorii si persoanele puse sub interdictie sunt incapabili relativ de a dispune prin donatii;

b) numai persoanle puse sub interdictie sunt incapabile absolut de a dispune prin donatii;

c) a) minorii si persoanele puse sub interdictie sunt incapabili absolut de a dispune prin donatii.

Raspuns: C

89. Care sunt incapacitatile de a primi donatii:

a) medicii si farmacistii nu pot primi donatii;

b) minorii si interzisii nu pot primi donatii;

c) organizatiile care nu au dobandit personalitate juridica sunt incapabile absolut de a primi donatii.

Raspuns: C

90.Care este obiectul contractului de donatie

a) un bun aflat in circuitul civil;

b) un bun, indiferent daca este determinat sau determinabil;

c) bunul sa fie posibil, licit, chiar daca nu exista sau nu poate exista in viitor.

Raspuns: A

91.Care sunt conditiile de forma ale contractului de donatie:

a) daca donatia se incheie prin mandatar, pentru imputernicire nu se cere forma autentica;

b) toate donatiile se fac prin act autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute, conform art. 813 Cod civil;

c) in situatia in care contractul de donatie se incheie prin acte separate, intre absenti, numai oferta de a contracta trebuie sa fie facuta in forma autentica.

Raspuns: B

92.Ce este principiul irevocabilitatii donatiilor:

a) irevocabilitatea priveste numai efectele contractului de donatie;

b)partile pot insera in contractul de donatie clauze care sa contravina irevocabilitatii donatiei;

c) irevocabilitatea donatiilor priveste nu numai efectele contractului, ci insasi esenta contractului, fiind o conditie de validitate pentru formarea lui (irevocabilitate de gradul II).

Raspuns: C

93. Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor:

a) plata datoriilor viitoare nedeterminate;

b) donatia poate fi afectata de un termen;

c) donatia poate fi afectata de o conditie cazuala sau mixta.

Raspuns : A

94. Care sunt clauzele compatibile cu principiul revocabilitatii donatiilor:

a) reintoarcearea conventionala a bunurilor donate pentru cazul in care donatarul ar muri inainte de donator, precum si in situatia in care atat donatarul cat si descendentii acestuia ar deceda inaintea sa;

b) dreptul donatorului de a dispune in continuare de bunul donat;

c) conditiile potestative.

Raspuns: A

95. Ce este revocabilitatea donatiilor intre soti

a) potrivit art. 937 Cod civil, orice donatie facuta intre soti in timpul casatoriei este revocabila;

b) potrivit art. 937 Cod civil, orice donatie facuta intre soti in timpul casatoriei este irevocabila;

c) sotul donator are posibilitatea de a renunta la dreptul de a revoca donatia.

Raspuns: A

96. Ce forma imbraca donatiile simulate:

a) donatie deghizata;

b) donatie indirecta;

c) dar manual.

Raspuns: A

97. Ce sunt donatiile deghizate:

a) acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica, dar infiptuite pe calea unui act juridic diferit de contractul de donatie;

b) o donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal transmis de la dispunator la gratificat, in baza acordului de vointa al partilor contractante;

c) donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui contract secret.

Raspuns: C

98.Ce sunt donatiile prin interpunere de persoane:

a) donatia simulata care vizeaza natura gratuita a contractului;

b) donatia simulata care vizeaza persoana adevaratului donatar;

c) donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui contract secret.

Raspuns: B

.Ce sunt donatiile indirecte:

a) acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica, dar infiptuite pe calea unui act juridic diferit de contractul de donatie;

b) donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui contract secret

c) o donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal transmis de la dispunator la gratificat, in baza acordului de vointa al partilor contractante.

Raspuns: A

Ce sunt darurile manuale:

a) acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica, dar infiptuite pe calea unui act juridic diferit de contractul de donatie;

b) o donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal transmis de la dispunator la gratificat, in baza acordului de vointa al partilor contractante;

c) donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui contract secret

Raspuns: B

101. Ce conditii se cer pentru validitatea unui dar manual:

a) acordul de vointa al partilor trebuie sa imbrace forma autentica;

b) traditiunea, predarea efectiva si reala a bunului daruit;

c) obiectul darului manual poate fi atat un bun mobil corporal cat si un bun imobil.

Raspuns: B

102.Care sunt obligatiile donatarului:

a) in toate cazurile, donatarul nu are nicio obligatie;

b) daca donatia este cu sarcina, donatarul este obligat sa execute sarcina, iar in caz contrar donatia poate fi revocata;

c) daca donatia este cu sarcina, donatarul este obligat sa execute sarcina, iar in caz contrar donatia poate fi anulata.

Raspuns: B

103.Care sunt obligatiile donatorului:

a) in principiu, donatorul are obligatia de a-l garanta pe donatar pentru evictiune sau pentru viciile ascunse ale lucrului;

b) donatorul nu are nicio obligatie fata de donatar, atunci cand contractul de donatie este pur gratuit;

c) in principiu, donatorul nu are obligatia de a-l garanta pe donatar pentru evictiune sau pentru viciile ascunse ale lucrului.

Raspuns: C

104. Care sunt cazurile in care donatorul datoreaza garantie pentru evictiune:

a) cand evictiunea provine dintr-un fapt personal;

b) cand donatia este cu sarcina;

c) cand contractul de donatie este pur gratuit.

Raspuns: A

105. Care sunt cazurile in care donatorul datoreaza garantie pentru viciile lucrului:

a) cand viciile ascunse, cunoscute de donator, au provocat un prejudiciu donatarului;

b) numai daca donatia este cu sarcini;

c) numai atunci cand contractul de donatie este pur gratuit.

Raspuns: A

106. Cum se realizeaza opozabilitatea fata de terti in materie de donatie:

a) prin acceptare prin act autentic, cand bunul donat este un bun imobil ;

b) prin notificarea cesiunii catre debitorul cedat ori prin acceptarea ei de catre debitor prin act autentic, cand obiectul donatiei este un drept de creanta;

c) prin transcrierea in cartea funciara, cand obiectul contractului de donatie este un bun mobil.

Raspuns: B

107. Care sunt cauzele legale de revocare a donatiile conform art. 829 Cod civil:

a) donatiile intre soti;

b) donatiile de bunuri viitoare;

c) revocarea pentru neexecutarea sarcinii.

Raspuns: C

108. Cand se revoca donatia pentru ingratitudine

a) cand donatorul a atentat la viata donatarului;

b) cand s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de condamnare pentru atentatul la viata donatorului savarsit de donatar;

c) in cazul refuzului donatarului de a acorda alimente donatorului care se afla in nevoie.

Raspuns: C

109. Ce caracteristici prezinta actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine:

a) trebuie introdusa in termen de 3 ani, care se calculeaza de la data producerii faptului sau din ziua cand donatorul l-a cunoscut;

b) este o actiune reala, astfel ca poate fi introdusa atat de donator, cat si de mostenitorii acestuia;

c) trebuie introdusa in termen de 1 ani, care se calculeaza de la data producerii faptului sau din ziua cand donatorul l-a cunoscut.

Raspuns: C

110.Cind se revoca donatia pentru survenienta de copil

a) cand donatorul adopta un copil dupa incheierea contractului de donatie;

b) daca donatorului, care in momentul incheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti, i se naste ulterior, chiar si postum, un copil viu, dar numai din casatorie,

c) daca donatorului, care in momentul incheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti, i se naste ulterior, chiar si postum, un copil viu, din casatorie sau din afara casatoriei.

Raspuns: C

111. Cine poate formula actiunea in revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii:

a) de succesorii in drepturi ai donatorului;

b) numai de donator;

c) de creditorii chirografari ai donatarului.

Raspuns: A

112. Care dintre cauzele de revocare a donatiei opereaza de drept:

a) revocarea pentru neexecutarea sarcinii;

b) revocarea pentru survenienta de copil;

c) revocarea pentru ingratitudine.

Raspuns: B

113.Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune

a) contract translativ de proprietate;

b) contract consensual;

c) contract cu titlu oneros, aleatoriu.

Raspuns: B

114. Ce caracteristici prezinta capacitatea partilor in cazul contractului de locatiune:

a) in toate cazurile, locatorul si locatarul trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de administrare;

b) locatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului;

c) daca obiectul locatiunii este un bun imobil, iar durata locatiunii depaseste termenul de 5 ani, partile trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de dispozitie.

Raspuns: C

115. Ce reguli se aplica in cazul in care contractul de locatiune se incheie de un coindivizar:

a) regulile care guverneaza vanzarea de catre unul dintre coproprietari;

b) regulile care guverneaza imbogatirea fara justa cauza;

c) regulile care guverneaza raspunderea contractuala.

Raspuns: A

116.Ce lucruri pot forma obiectul contractului de locatiune

a) orice bunuri proprietate privata sau proprietate publica, in mod egal

b) orice bun prezent sau viitor;

c)bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale pot fi inchiriate numai in conditiile legii speciale.

Raspuns: C

117. Cum se stabileste chiria in contractul de locatiune:

a) indiferent de durata contractului;

b) numai pe unitati de timp;

c) in mod global sau pe unitati de timp.

Raspuns: C

118. Ce conditii trebuie sa indeplineasca chiria in contractul de locatiune:

a) sa fie sincera sau serioasa, sub sanctiunea nulitatii

b) sa fie sincera sau serioasa, sub sanctiunea nulitatii

c) sa fie fixata numai in bani.

Raspuns: A

119. Ce poate sa solicite instantei de judecata locatarul daca locatorul nu-si respecta obligatia de predare a lucrului:

a) rezolutiunea contractului pentru neexecutare;

b) obligarea la predarea silita a lucrului si plata de daune - interese;

c) nulitatea contractului.

Raspuns: B

120. In ce conditii se angajeaza raspunderea locatorului pentru tulburarea folosintei provenind din viciile lucrului:

a) numai daca este de rea - credinta;

b) indiferent daca este de buna sau de rea-credinta;

c) indiferent daca este de buna sau de rea - credinta, dar numai pentru viciile ascunse ale lucrului.

Raspuns: C

121. Care sunt obligatiile locatorului:

a) sa efectueze reparatile locative;

b) obligatia de a intretine lucrul;

c) obligatia de a efectua reparatiile capitale.

Raspuns: C

122. In virtutea obligatiei de garantie, pentru ce tulburari raspunde locatorul:

a) numai pentru cele provenind din propria fapta;

b) numai pentru cele provenind de la terti;

c) atat pentru cele provenind din propria fapta cat si pentru cele provenind de la terti.

Raspuns: C

123. Ce actiune are la indemana locatorul in cazul in care locatarul refuza sa restituie lucrul:

a) in toate cazurile, o actiune in revendicare;

b) in toate cazurile o actiune personala;

c) o actiune in revendicare, daca este proprietarul lucrului.

Raspuns: C

124. Ce conditii trebuie sa indeplineasca contractul de sublocatiune:

a) sa fie permisa printr-o clauza expresa in contractul de locatiune;

b) sa nu contina dispozitii contrare contractului principal;

c) sa se incheie in forma autentica.

Raspuns: B

125. Prin ce se deosebeste cesiunea contractului de locatiune de sublocatiune:

a) cesiunea contractului de locatiune este un nou contract de locatiune;

b) sublocatiunea constituie o vanzare a dreptului de folosinta;

c) cesiunea contractului de locatiune constituie o vanzare a dreptului de folosinta, respectiv o cesiune de creanta cu titlu oneros.

Raspuns: C

126. Care sunt cauzele de incetare a contractului de locatiune:

a) in cazul pieirii totale a bunului;

b) daca se desfiinteaza titlul locatorului, fara nicio exceptie;

c) in toate cazurile in care lucrul este instrainat de locator.

Raspuns: A

127. Contractul de locatiune inceteaza in cazul pieirii totale a lucrului:

a) numai daca pieirea este culpabila;

b) numai daca bunul se strica in totalitate prin caz fortuit;

c) indiferent daca pieirea este fortuita sau culpabila.

Raspuns: B

128. Cat timp raman valabile locatiunile incheiate de uzufructuar dupa desfiintarea titlului locatorului:

a) cel mult 1 an;

b) cel mult 3 ani;

c) cel mult 5 ani.

Raspuns: C

129. Ce presupune tacita relocatiune:

a) prelungirea efectelor vechiului contract de locatiune;

b) incheierea unui nou contract de locatiune;

c) o cesiune a contractului de locatiune.

Raspuns: B

130. Cum se realizeaza stabilirea termenului de preaviz la incetarea locatiunii:

a) prin lege;

b) prin conventia partilor;

c) prin hotarare judecatoreasca.

Raspuns: B

131. Ce forma se cere pentru denuntarea unilaterala a locatiunii:

a) forma autentica;

b) nu se cere o forma speciala, astfel ca poate fi facuta si tacit;

c) nu se cere o forma speciala, dar trebuie sa fie facuta in scris.

Raspuns: C

132. Care este sanctiunea care intervine pentru neexecutarea obligatiilor de catre una din partile contractului de locatiune:

a) rezolutiunea;

b) rezilierea;

c) nulitatea.

Raspuns: B

133. Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat:

a) de esenta contractului, contract cu titlu gratuit;

b) contract unilateral;

c) de natura contractului, contract cu titlu gratuit.

Raspuns: C

134. Ce caractere juridice prezinta contractul de mandat:

a) contract intuitu personae;

b) contract real;

c) solemn, cu exceptiile prevazute de lege.

Raspuns: A

135. Care este obiectul principal al contractului de mandat:

a) incheierea oricarui act juridic;

b) incheierea de fapte juridice;

c) incheierea de acte juridice, cu exceptia celor cu caracter strict personal.

Raspuns: C

136. Ce conditii se cer indeplinite, din punct de vedere al capacitatii partilor, in cazul contractului de mandat:

a) in toate cazurile, atat mandantul cat si mandatarul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

b) mandatarul poate avea capacitate restransa de exercitiu;

c) mandatarul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu, indiferent de natura actului pe care urmeaza sa-l incheie.

Raspuns: C

137. Cum se interpreteaza mandatul dat in termeni generali:

a) in sensul ca a fost dat pentru incheierea de acte de conservare;

b) in sensul ca a fost dat pentru incheierea de acte de administrare;

c) in sensul ca a fost dat pentru incheierea de acte de dispozitie.

Raspuns: B

138. Ce este manadatul in interes comun:

a) operatiunea juridica in care mandatarul actioneaza atat ca reprezentant al unei pesoane cat si pentru sine;

b) contractul care se incheie de o persoana care actioneaza ca mandatar al ambelor parti contractante;

c) un contract prin care mandatarul are, pe langa dreptul la remuneratie, un interes propriu la ancheierea actului pentru care a fost insarcinat de mandant.

Raspuns: C

139. Ce este autocontractul in materia contractului de mandat:

a) un mandat in interes comun;

b) este un act cu sine insusi;

c) este o dubla reprezentare.

Raspuns: C

140. Cum se produc efectele revocarii mandatului:

a) numai pentru viitor ( ex nunc);

b) numai pentru trecut (ex tunc);

c) atat pentru viitor cat si pentru trecut.

Raspuns: A

141. Care sunt cauzele speciale de incetare a mandatului:

a) renuntarea mandatarului;

b) punerea sub interdictie;

c) revocarea mandatului.

Raspuns: B

142. Care sunt obligatiile mandantului:

a) in toate cazurile, obligatia de plata a remuneratiei;

b) obligatia de a executa mandatul;

c) obligatia de plata a remuneratiei, daca partile au convenit incheierea contractului cu titlu oneros.

Raspuns: C

143. Ce reprezinta mandatul fara reprezentare:

a) un caz de simulatie prin interpunere de persoane;

b) o stipulatie pentru altul;

c) o promisiune a faptei altuia.

Raspuns: A

144. Care sunt optiunile beneficiarului pactului de preferinta in caz de nerespectare a pactului prin vanzarea bunului unui tert:

a) sa ceara anularea contractului de vanzare;

b) sa solicite plata de daune - interese;

c) sa intenteze actiunea in revendicare.

Raspuns: B

145. Cand trebuie sa fie indeplinita conditia existentei obiectului contractului:

a) la momentul incheierii contractului;

b) ulterior incheierii contractului;

c) atat inainte cat si dupa incheierea contractului.

Raspuns: A

146. Care este sanctiunea care se aplica in sistemul dreptului civil roman care intervine pentru nevalabilitatea cauzei contractului:

a) nulitatea relativa;

b) inopozabilitatea;

c) nulitatea absoluta.

Raspuns: C

147. Lipsa cauzei atrage nulitatea absoluta a contractului, cand se datoreaza:

a) lipsei formei autentice, in cazul contractelor solemne;

b) lipsei remiterii bunului in contractele reale;

c) elementului aleatoriu - riscul - in contractele aleatorii.

Raspuns: B

148. In ce cazuri se considera ca tacerea poate sa insemne acceptare a ofertei:

a) numai in cazurile expres prevazute de lege;

b) in cazul ofertei fara termen;

c) daca partile au convenit, anterior, ca simpla tacere dupa primirea ofertei sa aiba valoare de acceptare.

Raspuns: C

149. Care sunt consecintele pe care le produce momentul incheierii contractului:

a) in raport de acest moment, in toate contractele translative de proprietate se transmite dreptul de proprietate;

b) in raport de acest moment se apreciaza posibilitatea de revocare, precum si caducitatea ofertei;

c) in raport de acest moment cumparatorul suporta riscul pierii bunului, in toate cazurile.

Raspuns: B

150. Care sunt regulile speciale de interpretare a contractelor:

a) prioritatea vointei reale a partilor;

b) clauzele indoielnice nu se interpreteaza deoarece nu produc niciun efect;

c) clauzele indoielnice se interpreteaza in sensul care reiese din natura contractului.

Raspuns: C

151. Care sunt exceptiile de la principiul obligativitatii contractului:

a) prorogarea legala;

b) stipulatia pentru altul;

c) actiunile directe.

Raspuns: A

152. Ce este denuntarea unilaterala a contractului:

a) exceptie de la principiul obligativitatii contractului;

b) cauza de nulitate a contractului;

c) exceptie de la principiul opozabilitatii fata de terti a contractului.

Raspuns: A

153. Ce este incetarea contractelor intuitu personae:

a) exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului;

b) cauza de rezolutiune a contractului;

c) exceptie de la principiul obligativitatii contractului.

Raspuns: C

154. Ce este prorogarea legala:

a) un caz de modificare a fortei obligatorii a contractului, independent de vointa partilor;

b) o exceptie de la principiul opozabilitatii fata de terti a contractului;

c) o exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului.

Raspuns: A

155. Care sunt trasaturile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia:

a) debitorul nu este obligat sa garanteze fata de terti executarea angajamentului de catre terta prsoana;

b) persoana tertului trebuie sa fie determinata sau determinabila;

c) prin intermediul acestei constructii juridice se creaza drepturi in favoarea altor persoane decat partile contractului.

Raspuns: A

156. Care sunt cazurile de actiuni directe reglementate de Codul civil:

a) in materia contractului de asigurare;

b) in materia contractului de mandat;

c) in materia rentei viagere.

Raspuns: B

157. Care sunt cazurile de aplicatii ale stipulatiei pentru altul:

a) in materia donatiei cu sarcina in favoarea unui tert;

b) in materia contractului de antrepriza;

c) in materia contractului de mandat.

Raspuns: A

158. Ce presupune simulatia prin incheierea unui contract fictiv:

a) prin contractul public se urmareste sa se ascunda natura juridica a contractului secret;

b) prin contractul public sunt ignorate numai anumite elemente ale contractului secret;

c) presupune o disimulare totala a realitatii, in sesnul ca actul public este lipsit de orice continut juridic fiind anihilat de prevederile contrainscrisului.

Raspuns: C

159. Cand trebuie incheiat actul secret pentru a ne afla in prezenta simulatiei:

a) anterior sau concomitent cu actul public;

b) posterior actului public;

c) atat anterior cat si posterior actului public.

Raspuns: A

160. Care sunt conditiile cerute pentru exercitarea actiunii in rezolutiune:

a) sa existe o neexecutare a obligatiilor din contract, imputabila sau neimputabila debitorului;

b) neexecutarea sa se datoreze unei cauze fortuite, independente de vointa debitorului;

c) debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere.

Raspuns: C

161. Care este sanctiunea aplicabila in cazul in care in momentul vanzarii lucrul vandut era pierit in tot:

a) nulitatea relativa;

b) plata de daune - interese;

c) nulitatea absoluta.

Raspuns: C

162. Care sunt optiunile cumparatorului, daca bunul a pierit in parte:

a) sa ceara executarea asupra partii ramase din lucru cu o reducere proportionala din pret;

b) sa ceara sa se constate nulitatea absoluta a contractului;

c) sa ceara plata unor daune -interese.

Raspuns: A

163. Ce posibilitati are cumparatorul daca obiectul contractului de vanzare - cumparare este un teren, iar la predare, intinderea terenului este mai mica decat cea mentionata in contract:

a) invocarea exceptiei de neexecutare a contractului;

b) sa ceara desfiintarea contractului;

c) sa ceara o reducere din pret proportionala cu intinderea gasita lipsa.

Raspuns: C

164. In ce termen se prescrie actiunea cumparatorului impotriva vanzatorului avand ca obiect garantie pentru evictiune:

a) actiunea este imprescriptibila;

b) actiunea se prescrie in termen de 1 an de la data producerii evictiunii;

c) actiunea se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii evictiunii.

Raspuns: C

165. In ce termen poate fi intentata actiunea redhibitorie sau estimatorie:

a) in termen de 1 an;

b) in termen de 6 luni;

c) actiunea este imprescriptibila.

Raspuns: B

166. Cum se poate modifica obligatia de garantie contra viciilor:

a) numai prin lege;

b) prin conventia partilor printr-o clauza expresa;

c) prin hotarare judecatoreasca.

Raspuns: C

167. In ce termen se poate intenta actiunea vanzatorului avand ca obiect plata pretului:

a) in termenul general de prescriptie de 3 ani;

b) actiunea este imprescriptibila;

c) in termen de 1 an.

Raspuns: A

168. Ce bunuri pot forma obiectul darului manual:

a) numai bunuri mobile corporale, susceptibile de traditiune;

b) orice bun mobil;

c) bunuri mobile si imobile.

Raspuns: A

169. In ce termen trebuie introdusa actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine:

a) in termen de 1 an;

b) in termenul general de prescriptie de 3 ani;

c) actiunea este imprescriptibila.

Raspuns: A

170. Ce actiune poate intenta locatorul daca locatarul refuza sa restituie lucrul:

a) in toate cazurile o actiune in revendicare;

b) o actiune personala care isi are izvorul in contractul de locatiune;

c) o actiune avand ca obiect plata de despagubiri pentru prejudiciul cauzat.

Raspuns: BPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1593
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved