Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Proiect de dezvoltare a Institutului National al Magistraturii

Drept+ Font mai mare | - Font mai micProiect de dezvoltare a

Institutului National al MagistraturiiProiectul de dezvoltare a Institutului National al Magistraturii (in continuare, INM) pentru perioada 2005-2007 a fost conceput pornind de la prioritatile reformei justitiei si de la contextul in care isi desfasoara activitatea Institutul:

integrarea, incepand cu 2007, in Uniunea Europeana,

inmultirea si diversificarea actiunilor de formare a magistratilor,

modernizarea programelor de formare initiala si continua si a programelor analitice,

dezvoltarea institutionala a INM, astfel incat sa isi poata indeplini noile atributii,

imbunatatirea relatiei cu presa si, in general a imaginii publice a justitiei.

Documentele care au stat la baza realizarii acestui proiect sunt: Documentul de Pozitie Comuna de inchidere a capitolului 24 de negociere a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, rapoartele de tara din 2002, 2003 si 2004 ale Comisiei Europene, Concluziile Comisiei de inspectie JAI din mai 2004, rapoartele consilierilor de preaderare din programele PHARE Twinning ale INM, Strategia de reforma a sistemului judiciar, strategiile de formare initiala, continua si de recrutare si formare a formatorilor ale INM, aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (in continuare, CSM) in noiembrie 2004 si Proiectele de modernizare a departamentului de tehnologia informatiei din INM, respectiv de transformare a bibliotecii INM intr-un centru de resurse juridice.

Prezentul proiect este structurat in mai multe capitole:

- recrutarea viitorilor magistrati si formarea initiala,

- formarea continua,

- recrutarea si formarea formatorilor,

- dezvoltarea institutionala.

Acest plan reprezinta o continuare a proiectelor incepute in iunie 2004 prin conturarea proiectelor de strategie de formare initiala, continua si a formatorilor, proiecte ce au fost aprobate de CSM in noiembrie 2004.

Acest program de dezvoltare a Institutului National al Magistraturii (in continuare, INM) reprezinta, in acelasi timp, o continuare a proiectelor derulate in anul 2004 pentru atingerea obiectivelor fixate prin strategii.

In consecinta, proiectul de dezvoltare a INM 2005-2007 va reflecta cele aratate mai sus, astfel incat, in cadrul fiecarui capitol din structura sa, vor fi prezentate in paralel: obiectivele fixate prin strategii, masurile de implementare a respectivelor obiective realizate pana in februarie 2005 si masurile ce urmeaza a fi adoptate in viitor.

I. Recrutarea viitorilor magistrati si formarea initiala in cadrul INM

a)     recrutarea viitorilor magistrati

In ceea ce priveste recrutarea viitorilor magistrati, strategia de formare initiala, aprobata de CSM prevede ca:

Probele examenului de admitere vizeaza selectarea acelor candidati care intrunesc urmatoarele calitati:

o buna cunoastere a principalelor ramuri si institutii de drept; intrucat formarea initiala in cadrul INM nu trebuie sa dubleze cele studiate in facultate, este necesara verificarea cunostintelor fundamentale de drept cu ocazia examenului de admitere,

capacitatea de a interpreta si aplica normele de drept

existenta unei gandiri logice, structurate

Situatia in iunie 2004

Examenul de admitere verifica exclusiv cunostinte de drept si, in mare masura, abilitatile de memorare.

Solutie propusa

Introducerea unor probe aditionale la examenul de admitere (atat cel de admitere la INM cat si cel direct pe post) astfel incat sa fie verificate: inteligenta, capacitate de analiza si sinteza, cultura generala, logica juridica, capacitatea de a lucra sub presiunea timpului, calitati morale specifice profesiei etc.

Masuri de implementare - februarie 2005

examene de admitere in profesie august, septembrie 2005 - cresterea ponderii in punctajul total a probelor practice (cazuri practice), in detrimentul probelor pur teoretice (august, septembrie 2004),

examen de admitere in profesie martie 2005 - modificarea, la propunerea INM, a regulamentului astfel incat candidatii sa aiba dreptul de a utiliza codurile si legislatia pertinenta (noiembrie 2004),

examene de admitere in profesie 2005-2007 - adaugarea la testul clasic de verificare a cunostintelor de drept, a unei probe care sa testeze capacitate de analiza si sinteza si logica juridica prin dezvoltarea unei variante in limba romana a testului LSAT, intr-un program finantat de Banca Mondiala; in acest moment a fost primit acordul de principiu al Bancii Mondiale, au fost redactati termenii de referinta, urmand a se solicita acordul CSM in acest sens (februarie 2005).

Masuri de implementare - 2005-2007

finalizarea, in masura aprobarii de catre CSM a programului finantat de Banca Mondiala, dezvoltarii testului de logica juridica aratat mai sus,

transformarea actualului test psihologic, intr-un test care sa verifice si aptitudini morale, capacitatea de a lucra sub presiune etc.

b) formarea initiala

In ceea ce priveste formare initiala a viitorilor magistrati, strategia de formare initiala, aprobata de CSM prevede ca:

Obiectivele urmarite de INM in ceea ce priveste formarea initiala sunt:

stabilirea anuala a programului de formare initiala, in conformitate cu cele aratate la punctul I.1,

stabilirea programelor analitice, in conformitate cu cele aratate la punctul I.2.,

definitivarea unui corp de formatori de elita, stabil, format din profesionisti ai dreptului, selectati in principal din randul magistratilor, urmand o procedura transparenta si obiectiva, ferita de ingerintele puterii executive.

I.1. Stabilirea programului de formare initiala intr-o maniera transparenta, cu consultarea magistratilor, a partenerilor acestora din sistemul justitiei si a societatii civile, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, in urma evaluarii performantelor anilor anteriori.

I.2. Stabilirea programelor analitice tine cont de competenta materiala a instantelor la care vor fi repartizati auditorii de justitie dupa absolvirea INM precum si de competenta judecatorilor stagiari.

Formarea oferita de INM urmareste dobandirea de catre magistrati a:

unor cunostinte juridice aprofundate de drept substantial national si international precum si de procedura, fara a repeta cele studiate deja in facultate, oferind o perspectiva practica asupra diferitelor institutii de drept,

tehnicilor specifice profesiei de magistrat,

unei gandiri logice, structurate.

unei perspective europene asupra dreptului,

constiintei apartenentei la profesie si a unei deschideri catre alte domenii ale vietii sociale,

cunostintelor necesare in domeniul limbilor straine de circulatie internationala si al tehnologiei informatiei.

Situatia in iunie 2004

Pregatirea initiala, mai ales in ceea ce priveste primul an, era prea teoretica si repeta uneori ceea ce se studia in facultate

Programa de invatamant nu era suficient de moderna si flexibila; domenii precum etica si deontologia, infractionalitatea economico-financiara, protectia juridica a drepturilor omului si dreptul comunitar erau insuficient reprezentate;

Insuficienta deschidere catre domenii adiacente dreptului

Nu erau suficienti formatori cu norma intreaga (16 posturi aprobate, din care 3 ocupate);

Recrutarea formatorilor nu urma o procedura transparenta si obiectiva.

Masuri de implementare - februarie 2005

stabilirea programului de formare initiala, pentru prima data pentru 2004-2005, in conformitate cu cele stabilite in strategie si, in consecinta:

renuntarea, transformarea in optionale sau reducerea numarului de ore alocat pentru unele materii care, fara sa fie lipsite de importanta, nu erau in mod direct relevante din perspectiva unui magistrat stagiar/debutant (cu titlu de exemplu: dreptul mediului, dreptul consumatorului etc.),

introducerea sau cresterea numarului de ore pentru acele domenii prioritare si care erau insuficient reprezentate (drept comunitar, drepturile omului, modificari legislative - codul penal, codul de procedura penala etc.),

reducerea numarului de ore de prelegeri si cresterea numarului de ore alocat activitatilor cu caracter practic,

cresterea si diversificarea stagiilor de practica, inclusiv la Curtea Europeana de Justitie si la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, initierea unor schimburi de auditori de justitie cu alte scoli de magistratura din Europa,

uniformizarea metodelor pedagogice si a criteriilor de evaluare a activitatii auditorilor de justitie, eliminarea metodologiei de examinare care verifica abilitatile de memorare,

intensificarea eforturilor vizand pregatirea practica a auditorilor de justitie si, in acest sens: aprobarea de catre Consiliul INM a unei decizii de principiu si discutarea acesteia in cadrul catedrelor, eficientizarea procesului de selectare si multiplicare a dosarelor de lucru inclusiv prin achizitionarea unui copiator digital performant,

initierea unei serii de conferinte cu caracter saptamanal, din domenii adiacente dreptului,

recrutarea unui numar de aproximativ 30 noi formatori INM, majoritatea din randul magistratilor,

recrutarea, pentru prima data, a formatorilor INM urmand o procedura transparenta si obiectiva, in conformitate cu strategia INM

Masuri de implementare 2005-2007

alternarea perioadelor de stagiu cu cele de pregatire in cadrul scolii,

descentralizarea stagiilor de practica la instante si parchete,

introducerea incepand cu septembrie 2005 a unor cursuri care sa vizeze exclusiv dezvoltarea abilitatilor nejuridice specifice profesiei de magistrat (managementul dosarului, tehnici de audiere a partilor si a martorilor, redactarea actelor jurisdictionale, relatia cu presedintele instantei/parchetului, relatia cu mass-media etc.),

extinderea programelor ce vizeaza asigurarea unei formari pluraliste si dobandirea cunostintelor in domenii adiacente dreptului,

cresterea numarului de formatori cu norma intreaga,

arondarea mai multor grupe de auditori pe langa formatorii cu norma intreaga, personalizarea programelor de formare,

cooptarea in corpul formatorilor a mai multor pedagogi si formarea formatorilor,

organizarea mai multor actiuni de formare in cooperare cu institutiile de formare a grefierilor si avocatilor,

definirea unei politici de comunicare in cadrul scolii intre formatori si auditori,

finalizarea proiectului referitor la transformarea bibliotecii INM intr-un centru de resurse juridice,

continuarea accentului pus pe formarea in domeniul dreptului comunitar, al drepturilor omului, al modificarilor legislative fundamentale.

II. Formarea continua in cadrul INM

In ceea ce priveste formarea continua in cadrul INM, strategia de formare continua aprobata de CSM stabileste urmatoarele obiective:

stabilirea programului de formare continua, anual, intr-o maniera transparenta, cu consultarea magistratilor, a partenerilor acestora din sistemul justitiei si a societatii civile, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, in urma evaluarii performantelor anilor anteriori,

crearea unui mecanism de transparent si eficient de acces la actiunile de formare continua,

asigurarea unui numar suficient de actiuni de formare continua astfel incat sa acopere anual o treime din numarul magistratilor,

asigurarea unei formari intensive sau specializate pentru anumite domenii (instante specializate, conducatori de instante sau parchete, in caz de schimbare a sectiei sau instantei, pentru magistratii recrutati prin examen direct pe post),

formarea magistratilor astfel incat sa faca fata provocarilor presupuse de integrarea in Uniunea Europeana,

imbunatatirea imaginii publice a justitiei,

crearea unei retele de formatori care sa acopere toate domeniile in care INM ofera formare continua si care sa acopere toate curtile de apel si formarea formatorilor.

Situatia in iunie 2004

inexistenta unui mecanism transparent si eficient de stabilire a programului de formare continua si de inscriere a magistratilor la cursurile organizate,

insuficienta fondurilor bugetare pentru organizarea numarului minim de actiuni de formare cerut de lege si de strategia INM,

constituirea, in parte, a unei retele de formatori INM desemnati prin ordin al ministrului justitiei,

Masuri de implementare - februarie 2005

aprobarea de catre Consiliul INM a proiectului programului de formare continua pentru 2005 intr-o maniera transparenta, cu consultarea magistratilor, a partenerilor acestora din sistemul justitiei si a societatii civile, sub coordonarea CSM, in urma evaluarii performantelor anilor anteriori si pe baza obiectivelor fixate prin strategia de formare continua (februarie 2005),

stabilirea, prin aprobarea de catre CSM a regulamentului de formare continua, a unui mecanism transparent si eficient de determinare a temelor si a participantilor la actiunile de formare continua organizate de INM (octombrie 2004),

finalizarea dpdv tehnic a noului site internet al INM precum si a bazei de date privitoare la formarea urmata de fiecare magistrat de-a lungul carierei - ca masuri vizand punerea in practica a mecanismului mentionat mai sus (ianuarie 2005),

finalizarea primelor lucrari ale centrului de resurse juridice al INM prin punerea la dispozitia magistratilor, in mod gratuit, in format electronic si/sau de hartie, a revistei INM, a celei de a doua editii a Studiilor de jurisprudenta CEDO precum si a mai multor manuale (ianuarie 2005),

demararea mai multor programe de formare a formatorilor,

demararea unui program de formare in comun magistrati si jurnalisti, in cooperare cu Centrul pentru Jurnalism Independent.

Masuri de implementare 2005-2007

stabilirea anuala a programului de formare continua in concordanta cu strategia INM,

inscrierea anuala a magistratilor la programele INM urmand mecanismul indicat mai sus, ceea ce va presupune, printre altele, si finalizarea site-ului INM si a bazei de date,

cresterea numarului si diversificarea actiunilor de formare a magistratilor,

intensificarea activitatii centrului de resurse juridice, astfel incat sa acopere lipsurile pietei de carte juridica,

initierea unor actiuni de formare a magistratilor in domenii precum limbile straine si tehnologia informatiei,

definitivarea retelei de formatori INM si formarea formatorilor,

echilibrarea programelor de formare continua destinate procurorilor prin comparatie cu cele destinate judecatorilor.

III. Recrutarea si formarea formatorilor

In ceea ce priveste recrutarea si formarea formatorilor in cadrul INM, strategia corespunzatoare aprobata de CSM in noiembrie 2004 prevede urmatoarele obiective:

recrutarea formatorilor INM urmand o procedura transparenta, obiectiva si ferita de ingerintele puterii executive,

cresterea numarului de formatori cu norma intreaga,

formarea formatorilor atat in ceea ce priveste dreptul substantial si procedural, cat si in domeniul tehnicilor pedagogice,

dezvoltarea retelei de formatori astfel incat sa acopere integralitatea domeniilor de formare si a curtilor de apel,

cooptarea in corpul de formatori INM a unor specialisti cu o alta formare decat cea juridica,

punerea in practica a unei proceduri flexibile de selectare a formatorilor INM, in functie de necesitatea recrutarii unor formatori in cadrul formarii initiale sau continue, al unor formatori cu norma intreaga, cu norma partiala sau a unor intervenienti ocazionali.

Situatia in iunie 2004

formatorii INM erau numiti, anual, prin ordin al ministrului justitiei; recrutarea acestora nu urma o procedura publica, transparenta, obiectiva,

existau doar 3 formatori cu norma intreaga, din cele 13 posturi vacante fiind platiti cei aproximativ 70 de formatori la plata cu ora,

majoritatea formatorilor INM nu urmasera cursuri de formare a formatorilor in privinta calitatilor didactice,

formatorii INM cu o alta specializare decat cea juridica erau insuficienti.

Masuri de implementare - februarie 2005

stabilirea, prin aprobarea de catre CSM a strategiei de recrutare si formare a formatorilor, a unei proceduri transparente, publice, obiective si ferite de ingerintele puterii executive de recrutare a formatorilor INM (noiembrie 2004); Criteriile pe baza carora se realizeaza selectia candidatilor sunt urmatoarele: activitate profesionala si experienta in domeniu, activitate didactica, lucrari publicate, cunoasterea unei limbi de circulatie internationala,

recrutarea a aproximativ 30 de noi formatori in cadrul formarii initiale, in principal din randul magistratilor, urmand o procedura in concordanta cu strategia INM (septembrie 2005),

initierea mai multor programe de formare a formatorilor in colaborare cu Comisia Europeana (octombrie 2004) sau cu Banca Mondiala (decembrie 2004),

demararea procesului de recrutare a mai multor pedagogi in vederea formarii formatorilor, uniformizarii metodelor didactice, modernizarii programelor analitice.

Masuri de implementare 2005-2007

recrutarea formatorilor INM conform strategiei,

formarea formatorilor si in privinta calitatilor didactice, a cunostintelor de limbi straine si a tehnologiei informatiei,

definitivarea retelei de formatori ai INM, astfel incat sa acopere toate domeniile de formare si toate curtile de apel,

selectarea mai multor formatori cu o alta pregatire decat cea juridica

IV. Dezvoltarea institutionala a INM

Proiectele de dezvoltare institutionala a INM, aprobate de Consiliul INM vizeaza:

alocarea de resurse financiare si umane suficiente,

transformarea bibliotecii INM intr-un centru de resurse juridice,

transformarea site-ului INM intr-un portal interactiv destinat magistratilor,

extinderea spatiilor destinate invatamantului din cladirea in care isi are INM sediul,

extinderea spatiilor de cazare la centrele regionale de pregatire a magistratilor,

extinderea retelei de calculatoare a INM

crearea unei adrese si a unui cont de e-mail pentru fiecare auditor si formator INM si legarea la internet a caminului auditorilor de justitie si a centrelor regionale de pregatire a magistratilor,

dotarea INM cu tehnologia necesara dezvoltarii unor programe de invatamant la distanta,

achizitionarea unui copiator digital extrem de performant si a unei masini de legat

crearea unui sistem de management al documentelor in interiorul INM.

Masuri de implementare - februarie 2005

finalizarea dpdv tehnic a portalului INM si a bazei de date cu privire la formarea urmata de fiecare magistrat de-a lungul carierei (ianuarie 2005),

achizitionarea copiatorului digital si a masinii de legat (decembrie 2004), cu ajutorul carora au fost deja tiparite si multiplicate culegerile de jurisprudenta CEDO si revista INM,

crearea unei adrese si a unui cont de e-mail pentru fiecare auditor si formator INM (ianuarie 2005),

finalizarea procedurii de desemnare a firmei care va realiza legarea la internet a caminului auditorilor de justitie (ianuarie 2005),

extinderea retelei de calculatoare a INM (decembrie 2004).

Masuri de implementare 2005-2007

demersuri in vederea alocarii resurselor financiare si umane necesare indeplinirii obiectivelor INM, in mod special din perspectiva faptului ca incepand din 2007, bugetul INM va trebui sa acopere toate necesitatile de formare care astazi sunt asigurate din fonduri PHARE,

finalizarea lucrarilor la site, baza de date, caminul auditorilor de justitie, centrul de resurse juridice,

extinderea spatiilor date in folosinta INM in cladirea in care isi desfasoara activitatea, precum si a spatiilor de cazare la centrele regionale de pregatire de la Timisoara si Barlad,

legarea la internet a centrelor regionale de pregatire si extinderea retelei de calculatoare la acestea precum si la caminul auditorilor de justitie,

Mihai SelegeanPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1234
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved