Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Subiectele de drept comercial - comerciantii -

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micSubiectele de drept comercial - comerciantii -

Codul comercial nu da o definitie comerciantului, precizand doar cine are calitatea de comerciant. Articolul 7 prevede: „sunt comercianti aceia care fac fapte de comert (avand comertul ca profesiune obisnuita) si societatile comerciale”. Deci au calitatea de comercianti persoanele fizice si juridice care desfasoara o activitate comerciala cu caracter profesional.
Calitatea de comerciant implica un statut juridic diferit de cel al necomerciantului:

Legea instituie anumite obligatii pentru comercianti, considerate obligatii profesionale ale acestora:

l     inainte de inceputul activitatii comerciale, comerciantul este obligat sa ceara inmatricularea (anregistrarea) in Registrul Comercial;

l     in cursul exercitarii comertului sa ceara inscierea in acelasi registru amentiunii privind actele si faptele comerciale;

l     la incetarea activitatii trebuie sa ceara radierea inmatricularii din Registru;

l     are obligatia sa tina registre comerciale (de contabilitate) pentru consemnarea operatiunilor comerciale;

l     este obligat sa desfasoare activitati comerciale in conditiile concurentei loiale.

legea instituie o prezumtie de comercialitate pentru toate actele savarsite de un comerciant.

actele comerciale inchieiate de un comerciant sunt supuse unor reguli speciale derogarii de la dreptul civil:

l     in obligatiile coemrciale, codebitorii (?) sutn prezumati ca s-au obligat solidar;

l     datporiile comerciale in bani produc donbanzi din ziua in care devin exigibile;

l     judecatorul nu poate acorda.

l     in raporturile comerciale dovada drepturilor ce rezulta din acestea se poate face cu orice mijloc de proba admis de lege.

in cazul incetarii preturilor (?) pentru determinarea datoriei comerciale, comerciantul poate fi supus procedurii lichidarii si falimentului.

comerciantii pot participa la constituirea unor camere de comert si industrie.

comerciantii sunt supusi impozitului pe profitul realizat din activitatea comerciala. Desi codul comercial face referiri numai la persoane fizice comerciante si juridice comerciante, legea comerciala reglementeaza si aste categorii.

Reglementarea comerciantului:

l     codul comercial articolul7;

l     legea 26/1990 republicata si modificata prin legea 161/2003, coroborata cu ordinul de urgenta 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru autorizarea functiilor comerciantului

l     legea 507/2002 privind organizarea si desfasurarea activitatilr economice de catre persoanele fizice. Odata cu intrarea in vigoare a legii 507/2002 s-a abrogat expres decretul legii 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati comerciale pe baza liberei initiative;

l     legea 509/2002 privind organizarea comerciantilor permanenti.

Comercinatul persoana fizica

Potrivit articolului 7 pentru ca o persoana fizica sa fie comerciant trebuie sa savarseasca fapte de comert ca o profesiune obisnuita.Conditii impuse comerciantilor persoane fizice:

persoana fizica sa aiba capacitatea juridica ceruta de lege;

persoana fizica sa exercite in mod obisnuit, cu titlu de profesie, fapte de comert;

comertul astfel desfasurat sa fie in nume propriu;

activitatea comerciala sa aiba drept scop obtinerea de profit excluzandu-se in principiu activitatea nelucrativa;

comercinatii persoana fizica sa actioneze asumandu-si riscul comertului sau;

comercinatii persoana fizica sa fie autorizati in conditiile legii.

Legea 507/2002 reglementeaza atat membrii asociatiilor familiale, cat si cei care desfasoara activitatea economica in mod independent, acestia numindu-se angajati proprii. Legea prevede ca angajatii proprii nu presupune raporturi de munca fata de un angajator. Aceasta caliatate se refera la dreptul celui in cauza de a fi asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (sanatate, somaj) in conditiile prevederilor legilor speciale.

Aceeasi lege interzice in mod imperativ si expres, atat pentru comerciantii independenti, cat si pentru cazul asociantiilor familiare, dreptul ca acestia sa incheie contract individual de munca cu salariati pentru desfasurarea activitatilor autorizate

Agentii permanenti:

l     reglementati de legea 509/2002;

l     sunt comercianti persoana fizica sau juridica care in calitatea de intermediari independenti sunt imputerniciti in mod statornic:

l     sa negocieze afaceri cu p alta persoana fizica sau juridica, numita comitent;

l     sa negocieze afaceri in numele si pe seama comitentului.

l     agentii permanenti isi desfasoara activitatea de intermediere cu titlu principal sau accesoriu in schimbul unei remuneratii, pe care o primeste de la comitent;

l     sub aspectul activitatii prestate agentul permanent se incadreaza in conditiile generale impuse de articolul 7 din codul comercial, desfasoara acte comerciale in nume propriu, ca pe o profesiune obisnuita.

Capacitatea comerciantului persoana fizica:

O persoana fizica dobandeste capacitatea de a fi comerciant de la implinirea varstei de 18 ani, atunci cand dobandeste capacitate deplina de exercitiu. Nici minorul cu capacitate restransa de exercitiu nu poate fi comerciant, chiar daca de la 16 ani poate sa incheia anumite acte juridice (contract de munca, pentru incheierea lui nefiind necesara incuviintarea prealabila a rearezentantului legal). Pentru aceleasi ratiuni nu are capacitatea de a fi comerciant nici interzisul judecatoresc, deoarece nu are discernamand, datorita starii de alienati mintala nu are capacitate deplina de exercitiu.

Coroborand cu dispozitiile legii 507/2002 in privinta capacitatilor comerciantului conchidem: comerciantii persoana fizica pot presta activitati economice in mod independent numai de la varsta de 18 ani. Persoanele fizice pot presta activitati in cadrul asociatiilor familiale de la 16 ani, in calitate de angajati proprii (507/2002 – articolul 3) cu conditia sa nu aiba caliatatea de reprezentant al acelei asociatii familiale.

Asociatiile familiale se constituie din membrii de familie ce locuiesc in aceeasi localitate si care hotarasc asocierea pentru obtinerea de profit. Asociatiisle familiale se constituie la initiativa unei persoane fizice din cadrul familiei respective, aceasta persoana sau un reprezentant al acesteia fiind si reprezentantul asociatiei in relatiile cu tertii.

Cel din initiativa caruia s-a constituit asociatia familiala sau un imputernicit al acestuia are calitatea de reprezentant in relatiile cu tertii pentru subiectul colectiv de drept – asociatia familiala – in cazul acestuia (acestora) legea impune in mod expres implinirea varstei de 18 ani. Pentru ceilalti membrii ai asociatiei este sufucuenta implinirea varstei de 16 ani

In privinta femeii casatorite inainte de 18 ani este recunoscuta numai in actele de drep civil, ei nu i se recunoaste capacitatea de a fi comerciant, pentru a se asigura egalitatea intre soti in timpul casatoriei (exceptie: sotia dibandeste calitatea de comerciant daca mosteneste un fond de pe cale succesoriala, fara sa aiba capacitatea de a savarsi acte de comert).

Cutela - persoane supuse sub cutela desi au discernamant nu-si pot apara interesele datoritaa infirmitatii, boliibatranetii. Persoana in cauza intocmeste o cerere, prin care numeste un curator (acesta este numit de autoritatea tutelara) – persoana care reprezinta interesul celui aflat in imposibilitatea de a-si administra bunurile. Nu exista nici o dispozitie legala care sa interzica acestor persoane sa exercite comertul.Incompatibilitati, decaderi si interdictii:

l     nu pot fi comercianti datorita functiei pe care o detin: parlamentarii, functionarii publici in conditiile specifice impuse de statutul prpriu, magistratii, militarii;

l     nu pot fi comercianti datorita profesiei acele persoane care exercita profesiuni liberale: avocat, notar. Articolul 1 aliniatul 2 din legea 507/2002 prevede ca dispozitiile legale nu sunt aplicabile persoanelor fizice care au dreptul de a exercita profesii in baza unor legi speciale

CURS 6

Decaderile: au in vedere faptul ca o persoana juridica poate deveni comerciant in masura in care, in cadrul profesiunii respective de comerciant, reputatia sa nu este atinsa de savarsirea unor fapte ce l-ar putea face nedemn pentru o astfel de calitate.

Decaderile privesc faptele infractionale savarsite de comerciant si care au legatura cu activitatea pe care o presteaza (legea 12/1990 modificata prevede ca persoanele care au fost condamnate penal pentru una din faptele infractionale prevazute de lege nu mai poate exercita profesia de comerciant).

Legea 507/2002 prevede: pentru ca o persoana sa poata dobandi calitatea de comerciant se impune ca persoana respectiva sa nu fi fost condamnata prin fotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea unor infractiuni economice (gestiune frauduloasa) sau a unor actiuni de fals reglementate de codul penal sau de legile speciale. Aceasta dipozitie se impune pentru persoanele ce desfasoara activitati economice in mod independent si persoana care doreste sa devina membru al unei asociatii familiare.

Interdictiile pot fi:

d.   legale: se refera la anumite activitati care nu pot face obiectul comertului practicat si care sunt monopol de stat (exemplu: prelucrarea tutunului, prospectarea si extractia fierului) sau activitati care sunt considerate infractiuni (fabricarea si comercializarea de droguri, stupefiante, in alt scop decat medical).

e.    conventionale : sunt stabilite sub forma clauzelor inserate in contract si produc efecte numai intre partile contractante (exemplu: astfel de interdictii functioneaza cu privire la comerciantul agent comerciant permanent caruia in calitatea sa de intermediar independent i se poate impune o anumita restrangere de activitate printr-o clauza de nonconcurenta expresa cuprinsa in contractul de agentie).

Activitatea desfasurata de comerciantul persoana fizica

53621rzm71cpd6l

A doua conditie pe care trebuie sa o indeplineascao persoana fizica pentru a fi comerciant, se refera la activitatea pe care o desfasoara. Persoana fizica trebuie sa exercite in mod obisnuit cu titlu de profesie fapte de comert. Faptele de comert trebuie sa fie o permanenta a activitatii persoanelor.

Caracterul continuu, repetat al faptelor de comert rezulta din articolele 7 si 9 codul comercial. orice persoana care in mod accidental face o operatiune de comert nu poate fi considerata ca fiind comerciant, ea este insa supusa legilor si juristictiei comerciale pentru toate contestatiile care se pot ridica din aceasta operatiune.

Cea de-a treia conditie se refera la desfasurarea comertului in nume propriu. Persoana care exercita calitatea de comerciant in numele si pe seama altei persoane nu dobandeste caliatatea de comerciant. nu sunt comercianti auxiliari de comert (prepusul, procuristul, vanzatorul, comisul-voiajor) deoarece actele de comert pe care le incheie nu sunt incheiate in nume propriu, ci in numele si pe contul comerciantului pentru care lucreaza si unde sunt angajati. O situatie speciala o reprezinta cazul agentilor comerciali permanenti, potrivit legii 502/2002 – in calitatea lor de intermediari sunt imputeniciti ai beneficiarului (comitentului agentilor) pentru a negocia afaceri in numele si pe seama comitentului, agentul nu este prepus al comerciantului, adica la baza raportului dintre agent si comitent nu sta un raport de munca, agentul permanent este obligat sa actioneze cu buna credinta si cu diligenta unui profesionist in realizarea comertului.

Conditia a patra se refera la desfasurarea comertului pentru obtinerea unui profit. Activitatea comerciala trebuie sa se finalizeze intr-un castig care din care sa-si asigure existenta. Se exclude, in principiu, activitatea nelucrativa. Intereseaza aspectul subiectiv, intentional al comerciantului de a obtine un profit. Aceasta activitate nu trebuie neaparat sa fie singura sursa de castig, comerciantul poate sa fie angajat intr-o unitatea de unde obtine un salariu in baza unui contract de munca.

Cea de-a cincea conditie se refera la desfasurarea comertului pe riscul comercial. riscul este specific oricarei afaceri. De aceea este important ca intr-un contract comercial sa fie stipulate clauze de modificare (adaptare) a obligatiilor partilor contractante in funtie de diferiti factori, in principiu concurenta tertei persoane. Caracteristica comerciantului persoana fizica este raspunderea nelimitata a acestuia. El raspunde pentru toate datoriile comerciale (adica cele care izvorasc din fapte de comert) cu toate bunuri mobile si imobile, prezente si viitoare care se gasesc in patrimoniul sau. Raspunde deci cu intreaga avere. Comerciantul poate avea calitatea de debitor in privinta a doua categorii de creditori:

d.   creditori ale caror creante izvorasc din actele civile;

e.    creditori ale caror creante izvorasc din fapte de comert.

Ambele categorii de creditori se gasesc pe aceeasi pozitie. Creditorii comerciali nu beneficiaza de garantii legale pe baza carora sa fie satisfacuti, adica indestulati cu preferinta.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 683
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site