Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BildungBiologieBücherChemieComputerElektronischFilmGeographie
GeschichteGeschichtenGrammatikKunstLebensmittelLiteraturManagementMathematik
MedizinPhilosophiePhysikalischPolitikRezepteTechnikVerschiedeneWirtschaft
Ökologie

VERBINDUNGSREAKTIONEN - EINFACHER STOFF + EINFACHER STOFF, ZUSAMMENGESETZTER STOFF

Chemie+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

A. Verbindungsreaktionen  A + B AB1) Einfacher Stoff + einfacher Stoff

zusammengesetzter Stoff

a) Me + Nme Oxid / Salz

4 Na + O2 2 Na2O Natrium + Sauerstoff Natriumoxid

4 K + O2 2 K2O Kalium + Sauerstoff Kaliumoxid

2 Mg + O2 2 MgO Magnesium + Sauerstoff Magnesiumoxid

2 Ca + O2 2 CaO Calcium + Sauerstoff Calciumoxid

4 Al + 3 O2 2 Al2O3 Aluminium + Sauerstoff Aluminiumoxid

3 Fe + 2 O2 Fe3O4  Eisen + Sauerstoff Magnetit

2 Cu + O2 2 CuO Kupfer + Sauerstoff Kupfer(II)oxid oder Kupferoxid

Oxide (Metalloxide)

2 Na + Cl2 2 NaCl Natrium + Chlor Natriumchlorid

2 K + Cl2 2 KCl Kalium + Chlor Kaliumchlorid

Mg + Cl2 MgCl2 Magnesium + Chlor Magnesiumchlorid

Ca + Cl2 CaCl2 Calcium + Chlor Calciumchlorid

2 Al + 3 Cl2 2 AlCl3 Aluminium + Chlor Aluminiumchlorid

2 Fe + 3 Cl2 2 FeCl3 Eisen + Chlor Eisen(III)chlorid oder Eisenchlorid

2 Cu + Cl2 CuCl2 Kupfer + Chlor Kupfer(II)chlorid oder Kupferchlorid

Salze (Chloride)

2 Na + S Na2S Natrium + Schwefel Natriumsulfid

Fe + S FeS Eisen + Schwefel Eisen(II)sulfid oder eiseniges Sulfid

Cu + S CuS Kupfer + Schwefel Kupfer(II)sulfid oder Kupfersulfid

2 Cu + S Cu2S Kupfer + Schwefel Kupfer(I)sulfid oder kupferiges Sulfid

Hg + S HgS Quecksilber + Schwefel Quecksilber(II)sulfid oder Quecksilbersulfid

Salze (Sulfide)

b) Nme + Nme Oxid /Säure/Base/organischer Stoff

2 H2 + O2 2 H2O Wasserstoff + Sauerstoff Wasser

C + O2 CO 2  Kohlenstoff + Sauerstoff Kohlenstoffdioxid

2 C + O2 2 CO  Kohlenstoff + Sauerstoff Kohlenstoffmonoxid

S + O2 SO 2 Schwefel + Sauerstoff Schwefeldioxid

P4 + 5 O2 2 P2O 5 Phosphor + Sauerstoff Diphosphorpentoxid

Oxide (Nichtmetalloxid)

H2 + S H2S  Wasserstoff + Schwefel Schwefelwasserstoff

H2 + F2 2 HF Wasserstoff + Fluor Fluorwasserstoff

H2 + Cl2 2 HCl Wasserstoff + Chlor Chlorwasserstoff

H2 + Br2 2 HBr Wasserstoff + Brom Bromwasserstoff

H2 + I2 2 HI Wasserstoff + Iod Iodwasserstoff

Säuren (Wasserstoffsäuren)

N2 + 3 H2 2 NH3  Stickstoff + Wasserstoff Ammoniak

Base

C + 2 H2 CH4   Kohlenstoff + Wasserstoff Methan

organischer Stoff

2) zusammengesetzter Stoff + zusammengesetzter Stoff

zusammengesetzter Stoff

a) Meox+ H2O Base

Na2O + H2O 2 NaOH Natriumoxid + Wasser Natriumhydroxid

MgO + H2O Mg(OH)2 Magnesiumoxid + Wasser Magnesiumhydroxid

CaO + H2O Ca(OH)2 Calciumoxid + Wasser Calciumhydroxid

ungelöschter Kalk gelöschter Kalk

b) Nmeox+ H2O Säure

CO2 + H2O H2CO3 Kohlenstoffdioxid + Wasser Kohlensäure

SO2 + H2O H2SO3  Schwefeldioxid + Wasser Schwefelige Säure

SO3 + H2O H2SO4  Schwefeltrioxid + Wasser Schwefelsäure

b) NH3 + H2O NH4OH Ammoniak + Wasser Ammoniumhydroxid

c) NH3+ Säure Salz

NH3 + HCl NH4Cl Ammoniak + Chlorwasserstoffsäure Ammoniumchlorid

NH3 + HNO3 NH4NO3 Ammoniak + Salpetersäure Ammoniumnitrat

B. Zersetzungsreaktionen  AB A + B

1) zusammengesetzter Stoff

Einfacher Stoff + einfacher Stoff

a) Meox Me + O2

2 HgO 2 Hg + O2 Quecksilber(II)oxid Quecksilber + Sauerstoff

2 Al2O3 4 Al + 3 O2 Aluminiumoxid Aluminium + Sauerstoff

b) Nmeox Nme + Nme

2 H2O 2 H2 + O2 Wasser Wasserstoff + Sauerstoff

c) Salz Me + Nme

2 NaCl 2 Na + Cl2 Natriumchlorid Natrium + Chlor

2) zusammengesetzter Stoff

zusammengesetzter Stoff + einfacher Stoff

a) Salz Salz + O2

2 KClO3 2 KCl + 3 O2 Kaliumchlorat Kaliumchlorid + Sauerstoff

2 NaClO 2 NaCl + O2 Natriumhypochlorit Natriumchlorid + Sauerstoff

2 NaNO3 2 NaNO2 + O2 Natriumnitrat Natriumnitrit + Sauerstoff

b) 2 H2O2 2 H2O + O2 Wasserstoffperoxid Wasser + Sauerstoff

3) zusammengesetzter Stoff

zusammengesetzter Stoff + zusammengesetzter Stoff

a) Sauerstoffsäure H2O + Nmeox

H2CO3 H2O + CO2 Kohlensäure Wasser + Kohlenstoffdioxid

H2SO3 H 2O + SO2 Schwefelige Säure Wasser + Schwefeldioxid

H2SO4 H2O + SO3  Schwefelsäure Wasser + Schwefeltrioxid

b) Base Meox + H2O

Cu(OH)2 CuO + H2O Kupfer(II)hydroxid Kupfer(II)oxid + Wasser

c) Carbonat Meox + CO2

CaCO3 CaO + CO2 Calciumcarbonat Kalkstein Calciumoxid + Kohlenstoffdioxid

CuCO3 CuO + CO2 Kupfer(II)carbonat Kupfer(II)oxid + Kohlenstoffdioxid

C. Ersatzreaktionen (Substitutionsreaktionen)  X + AB XB + A

a) Me + Meox Meox + Me

2 Al + Fe2O3 Al2O3 + 2 Fe Aluminium + Eisen(III)oxid Aluminiumoxid + Eisen

b) Me + H2O Base + H2

2 Na + 2 H2O 2 NaOH + H2 Natrium + Wasser Natriumhydroxid + Wasserstoff

2 K + 2 H2O 2 KOH + H2 Kalium + Wasser Kaliumhydroxid + Wasserstoff

Mg + 2H2O Mg(OH)2 + H2 Magnesium+Wasser Magnesiumhydroxid + Wasserstoff

2Al+6H2O 2Al(OH)3+3H2 Aluminium+Wasser Aluminiumhydroxid + Wasserstoff

3 Fe + 4 H2O Fe3O4 + 4 H2 Eisen + Wasser Magnetit + Wasserstoff

c) Me + Säure Salz + H2

Mg + 2 HCl MgCl2 + H2 Magnesium + Salzsäure Magnesiumchlorid + Wasserstoff

Mg+H2SO4 MgSO4+H2 Magnesium+Schwefelsäure Magnesiumsulfat + Wasserstoff

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 Aluminium + Salzsäure Aluminiumchlorid + Wasserstoff

2Al+3H2SO4 Al2(SO4)3+3H2 Aluminium+Schwefelsäure Aluminiumsulfat+Wasserstoff

Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2 Zink + Salzsäure Zinkchlorid + Wasserstoff

Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 Zink + Schwefelsäure Zinksulfat + Wasserstoff

Fe+2HCl FeCl2+H2 Eisen+Salzsäure Eisen(II)chlorid (eiseniges Chlorid) +Wasserstoff

Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 Eisen + Schwefelsäure Eisen(II)sulfat + Wasserstoff

d) Me + Salz Salz + Me

Mg + CuSO4 MgSO4 + Cu Magnesium + Kupfersulfat Magnesiumsulfat + Kupfer

2Al +3CuSO4 Al2(SO4)3 + 3Cu Aluminium+Kupfersulfat Aluminiumsulfat + Kupfer

Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu Zink + Kupfersulfat Zinksulfat + Kupfer

Fe+CuSO4 FeSO4 +Cu  Eisen+Kupfersulfat Eisen(II)sulfat (eiseniges Sulfat) + Kupfer

Cu + HgCl2 CuCl2 +Hg Kupfer + Quecksilber(II)chlorid Kupfer(II)chlorid + Quecksilber

Cu + 2 AgNO3 Cu(NO3)2 + 2 Ag Kupfer + Silbernitrat Kupfer(II)nitrat + Silber

e) Nme + Meox Nmeox + Me

H2 + CuO H2O + Cu Wasserstoff + Kupfer(II)oxid Wasser + Kupfer

4 H2 + Fe3O4 4 H2O + 3 Fe   Wasserstoff + Magnetit Wasser + Eisen

C + 2 CuO CO2 + 2 Cu Kohlenstoff + Kupfer(II)oxid Kohlenstoffdioxid + Kupfer

3 C + 2 Fe2O3 3 CO2 + 4 Fe Kohlenstoff + Eisen(III)oxid Kohlenstoffdioxid + Eisen

f) NMe + Säure Säure + Nme

Cl2 + H2S 2 HCl + S  Chlor + Schwefelwasserstoff Chlorwasserstoff + Schwefel

F2 + 2 HCl 2 HF + Cl2  Fluor + Chlorwasserstoff Fluorwasserstoff+ Chlor

g) NMe + Salz Salz + Nme

Cl2 + NaBr 2 NaCl + Br2 Chlor + Natriumbromid Natriumchlorid + Brom

Cl2 + KI 2 KCl + I2 Chlor + Kaliumiodid Kaliumchlorid + Iod

D. Doppelte Ersatzreaktionen  XY + AB XB + AY

a) Meox + Säure Salz + H2O

CaO + 2 HCl CaCl2 + H2O  Calciumoxid + Salzsäure Calciumchlorid + Wasser

CaO + H2SO4 CaSO4+2H2O Calciumoxid + Schwefelsäure Calciumsulfat + Wasser

CuO + 2 HCl CuCl2 + H2O Kupfer(II)oxid + Salzsäure Kupfer(II)chlorid + Wasser

b) Säure + Base Salz + H2O (Neutralisationsreakionen)

HCl + NaOH NaCl + H2O Salzsäure + Natriumhydroxid Natriumchlorid + Wasser

H2SO4+2NaOH Na2SO4 +2H2O  Schwefelsäure+Natriumhydroxid Natriumsulfat+Wasser

HNO3 + NaOH NaNO3 + H2O  Salpetersäure+Natriumhydroxid Natriumnitrat+ Wasser

HCl + KOH KCl + H2O  Salzsäure + Kaliumhydroxid Kaliumchlorid + Wasser

H2SO4+2KOH K2SO4+2H2O Schwefelsäure+Kaliumhydroxid Kaliumsulfat+Wasser

HNO3 + KOH KNO3 + H2O Salpetersäure +Kaliumhydroxid Kaliumnitrat + Wasser

2HCl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2H2O Salzsäure+Calciumhydroxid Calciumchlorid+Wasser

H2SO4+Ca(OH)2 CaSO4+2H2O Schwefelsäure+Calciumhydroxid Calciumsulfat+Wasser

2HCl + Cu(OH)2 CuCl2 + 2H2O Salzsäure + Kupferhydroxid Kupferchlorid + Wasser

H2SO4+Cu(OH)2 CuSO4+2H2O Schwefelsäure + Kupferhydroxid Kupfersulfat + Wasser

2HCl + Fe(OH)2 FeCl2 + 2H2O Salzsäure+Eisen(II)hydroxid Eisen(II)chlorid+Wasser

H2SO4+Fe(OH)2 FeSO4+2H2O Schwefelsäure+ Eisen(II)hydroxid Eisen(II)sulfat+Wasser

3HCl + Fe(OH)3 FeCl3 + 3H2O Salzsäure+Eisen(III)hydroxid Eisen(III)chlorid+Wasser

3H2SO4+2Fe(OH)3 Fe2(SO4)3+6H2OSchwefelsäure+Eisen(III)hydroxid Eisen(III)sulfat+

c) Säure + Salz Salz + Säure

HCl + AgNO3 AgCl + HNO3 Salzsäure + Silbernitrat Silberchlorid + Salpetersäure H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl Schwefelsäure + Bariumchlorid Bariumsulfat +Salzsäure

2HCl +CaCO3 CaCl2 + H2CO3  Salzsäure+Calciumcarbonat Calciumchlorid+Kohlensäure

2HCl + CuCO3 CuCl2 + H2CO3 Salzsäure+Kupfercarbonat Kupferchlorid + Kohlensäure

d) Salz + Base Base + Salz

CuSO4 + 2 NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 Kupfersulfat+Natriumhydroxid Kupferhydroxid+

Natriumsulfat

FeSO4+2KOH Fe(OH)2 +K2SO4 Eisen(II)sulfat+Kaliumhydroxid Eisen(II)hydroxid+

NiSO4 + 2 KOH Ni(OH)2 + K2SO4  Nickelsulfat + Kaliumhydroxid Nickelhydroxid +

Kaliumsulfat

FeCl3 +3NaOH Fe(OH)3 +3NaCl Eisen(III)chlorid+Natriumhydroxid Eisen(III)hydroxid+

Natriumchlorid

e) Salz + Salz Salz + Salz

NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3 Natriumchlorid+Silbernitrat Silberchlorid+Natriumnitrat

Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2 NaCl Natriumsulfat+Bariumchlorid Bariumsulfat+

Natriumchlorid

Pb(NO3)2 + 2KI PbI2 + 2KNO3 Blei(II)nitrat + Kaliumiodid Blei(II)iodid + KaliumnitratPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2867
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved