Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

CAIET DE PRACTICA - MODUL DE CONSTITUIRE SI FUNCTIONARE A ENTITATII ECONOMICE SC AMIDA METAL SRL

management+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CU SPECIALIZAREA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNECAIET DE PRACTICA

I.MODUL DE CONSTITUIRE SI FUNCTIONARE A ENTITATII ECONOMICE

SC AMIDA METAL SRL

1.INFORMATII DE IDENTIFICARE:

Sediul social:loc. . Prahova

Numar de ordine in Registrul Comertului:J29/462/21.05.2001

Stare firma :functiune

Forma de organizare:Societate comerciala cu rasoundere limitata

Cod unic de inregistrare:13909925,cu atribut fiscal RO

Constituita pentru o durata nelimitata

2.CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris,integral varsat:6.760.000 RON

Numar parti sociale

Valoare parte sociala 338.000 RON

3.ASOCIATI PERSOANE FIZICE

Societatea este administrate si reprezentata de 3 asociati:

-cetatenie romana- aportul la capitalui social:4.732.000 RON

- numar parti sociale:14

-cota de participare la beneficii si pierderi:70%

-cetatenie turca - aportul la capitalui social:1.014.000 RON

- numar parti sociale:3

-cota de participare la beneficii si pierderi:15%

-cetatenie turca - aportul la capitalui social:1.014.000 RON

- numar parti sociale:3

-cota de participare la beneficii si pierderi:15%

4.DOMENII DE ACTIVITATE

Activitatea principala-2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

Activitati secundare- 2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal

-2571-Fabricarea produselor de taiat

-2572- Fabricarea articolelor de feronerie

-2573-Fabricarea uneltelor

-4690- Comert cu ridicata nespecializat

-4799-Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor,chioscurilor si pietelor

-4939- Alte transporturi terestre de calatori

-4941- Transport rutier de marfuri

-5210-Depozitari

-7111-Activitati de arhitectura

-7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

5.SEDII SECUNDARE

ALTE CATEGORI -Romania, I.L.Caragiale,sos.Ploiesti-Targoviste, jud. Dambovita

-Romania,Filipestii de Padure, str. Garii, jud. Prahova

BIROU -Romania,Iasi,jud. Iasi

-Romania,Timisoara,jud. Timis

DEPOZIT SI COMERT - Romania, Stefanestii de Jos, Sos de Centura,jud. Ilfov

6.FORTA DE MUNCA

Societatea poate angaja personal cu contract de munca,cu respectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale.

Are in prezent 273 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.

II ORGANIZAREA SI TINEREA CONTABILITATII.

ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A SC AMIDA METAL SRL; DIAGRA DE RELATIIA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR- CONTABIL CU CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL SOCIETATII

III.REGISTRELE DE CONTABILITATE

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin.

Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt:

REGISTRUL JURNAL

CARTEA MARE

REGISTRUL INVENTAR 

REGISTRUL JURNAL este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate. In cadrul SC AMIDA METAL SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate PRITO , pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsitul lunii , iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice sector 6 la data infiintarii firmei.

REGISTRUL CARTE MARE este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale. Formularele folosite drept registru CARTE MARE pot imbraca diverse forme, cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse, fise de cont sah sau pe conturi corespondente, forma CARTE MARE centralizatoare.

Forma folosita drept registru CARTE MARE de firma SC AMIDA METAL SRL , este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an - la sfarsitul anului.

REGISTRUL INVENTAR este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. REGISTRUL INVENTAR cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. In cadrul recapitulatiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv.

Acest registru in cadrul SC AMIDA METAL SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA ASALARIATILOR se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.

Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.

In cazul SC AMIDA METAL SRL , REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA A SALARIATILOR se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului, in cadrul departamentului de Resurse Umane.

REGISTRUL UNIC DE CONTROL are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii prevazute de lege .

SC AMIDA METAL SRL are astfel de registre in toate punctele de lucru din tara. Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate.

REGISTRUL DE EVIDENTA FISCALA are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Informatiile sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Se pastreaza la sediul fiscal al SC AMIDA METAL SRL, in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate , unde se fac si inregistrarile in acesta.

JURNALUL DE CUMPARARI CU TVA

Formular tipizat fara regim special.

Serveste ca :

- Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,

- Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata,

- Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

Este un registru de evidenta tehnico-operativa,in care se consemneaza toate documentele de achizitie privind bunurile si serviciile cumparate in decursul lunii de la diversi furnizori,pentru stabilirea bazei de impozitare si taxei pe valoare adaugata platita si deductibila,in cadrul operatiunilor cu TVA.Sumele centralizate stau la baza raportarilor din decontul '300".

JURNALUL DE VANZARI CU TVA

Formulat tipizat fara regim special.

Serveste ca :

- Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,

- Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila,

- Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

Este un document de centralizare a livrarilor de bunuri si servicii -operatiuni supuse TVA,in care se inscriu documentele de iesire in mod cronologic,stablilndu-se baza de aplicare a cotei de t.v.a si taxa pe valoare adaugata colectata.

Ca si in cazul jurnalului se cumparari si jurnalul de vanzari are corelatie cu decontul de TVA,in sensul ca sumele trebuie sa fie aceleasi.

In cazul constatarii unor diferenteintre evidenta contabila si decontul"300" ,fie la TVA colectata ,fie la TVA deductibila,acestea pot fi reglementate prin decont in rubrica de "regularizari".

IV. SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar.   Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordine cronologica, pe baza documentelor primite.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate , pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

1.FISA MIJLOCULUI FIX serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar, pentru ficare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna.

Conform "Hotararii de Guvern nr.105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe"este considerat mijloc fix orice bun mobil sau imobil care are o valoare de achizitie mai mare de 1800 ron si o durata de functioanre mai mare de un an

Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:

-denumirea formularului;

-numarul de inventar;

-felul,seria,numarul si data documentului de provenienta;

-valoarea de inventar;

-amortizarea lunara;

-denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice;

-accesorii;

-grupa; codul de clasificare; data darii in folosinta (anul, luna) ; data amortizarii complete (anul, luna); durata normala de functionare; cota de amortizare(%);

-numarul de invantar (de la numar la numar); documentul(felul, numarul, data); operatiunile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Inregistrarile contabile privind intrarile de mijloace fixe,achizitionate de la furnizori,in baza facturilor,sunt:

Amortizarea se calculeaza dupa metoda liniara,in functie de durata de functionare inscrisa in catalogul mijloacelor fixe si se inregistreaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune in unitate,astfel:

2.BONUL DE MISCARE a mijlocului fix serveste ca :

-Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale societatii (DEPARTAMENT , PUNCT DE LUCRU)

-Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate (PUNCT DE LUCRU) la alta.

-Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.

Circula la : persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii ; la DEPARTAMENTUL , PUNCTUL DE LUCRU predator , pentru semnarea de predare de catre responsabilul cu mijloace fixe si pentru semnare de primire de catre delegatul PUNCTULUI DE LUCRU , primitor. ; la serviciul Financiar-Contabilitate pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix .

3.PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice , precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii , in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte, specialisti-consultanti,asistenti la receptie.

4.PROCES VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE a mijloculi fix serveste ca :

-Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe, de scoatere din uz .

-Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.

-Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate.

V. SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII MATERIALELOR.

1.N.I.R.-ul

Serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatte la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate , la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate , precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica , atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii).Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

BONUL DE CONSUM

Serveste ca: - document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale, dupa caz;

- document justificativ de scadere din gestiune;

- document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpla.

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.

Circula: - la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate - centrele de profit (ambele exemplare)

- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);

- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

3AVIZUL DE INSOTIRE A MARFII

Serveste ca : document de insotire a marfii pe timpul transportului

document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;

dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ,pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru

document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului ;

Circula la : furnizor

delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de primire

compartimentul financiar-contabil , atasat la factura

cumparator

magazie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor

compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica, atasat la factura

DISPOZITIA DE LIVRARE

Serveste ca : document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii ;

document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale , dupa caz .

Circula la : magazie, pentru eliberarea produselor , marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate .

Se arhiveaza la : magazie

departamentul vanzari

5.FISA DE MAGAZIE

Serveste ca: document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;

sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.

Se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.

Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

Inregistrarile in contabilitate privind evidentierea miscarilor de stocuri sunt urmatoarele:

-intrari de materiale,marfuri,ambalaje,obiecte de inventar de la diversi furnizori,in baza facturilor emise de acestia

% = 401

301

303

371

381

4426

Si concomitent se inregistreaza adaosul comercial la marfurile intrate

371=%

378

4428

-iesiri de materiale,pe baza bonurilor de consum:

601=301

603=303

-vanzari marfuri

5311=%

707

4427

-descarcarea gestiunii de marfuri

%=371

607

378

4428

6.FISE DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare executat pe carton securizat.

Serveste ca : document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire

document de evidenta a formularelor anulate

sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.

Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Inregistrarile in contabilitate privind evidentierea miscarilor de stocuri sunt urmatoarele:

-intrari de materiale,marfuri,ambalaje,obiecte de inventar de la diversi furnizori,in baza facturilor emise de acestia

% = 401

301

303

371

381

4426

Si concomitent se inregistreaza adaosul comercial la marfurile intrate

371=%

378

4428

-iesiri de materiale,pe baza bonurilor de consum:

601=301

603=303

-vanzari marfuri

5311=%

707

4427

-descarcarea gestiunii de marfuri

%=371

607

378

4428

VI. SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII MIJLOACELOR BANESTI

1.FOAIA DE VARSAMANT (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege .

Se intocmeste de casiera in doua exemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.

2.DISPOZITIA DE PLATA/ INCASARE este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie .

Se intocmeste de contabilul care tine evidenta AVANSURILOR DE TREZORERIE pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare).

Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit, de contabilul sef si directorul economic.

In baza documentului astfel intocmit casiera plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) acestea ramanand la REGISTRUL DE CASA ca documente justificative.

3.CHITANTA

Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de aceasta si se stampileaza cu stampila casieriei .

Cu ajutorul CHITANTEI se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).

4.REGISTRUL DE CASA LEI SAU VALUTA este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).

Se intocmeste de casiera , zilnic, in doua exemplare un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

VII. SISTEMUL DE DOCUMENTEPRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII DREPTURILOR SALARIALE

1.STAT DE SALARII LICHIDARE (sub forma de fluturas).

Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani..

2.LISTA DE AVANS CHENZINAL ( sub forma de fluturas) .

Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.

3.STAT DE SALARII LICHIDARE- cu toate datele conform legii (care se depune la ITM).

Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

4.STATUL DE CONCEDII DE ODIHNA

Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata , unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa.

5.FISA INDIVIDUALA contine toate datele legate de salarii pe un an de zile .

Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat.

Salariile individuale se stabilesc prin contract individual de munca, aplicand sistemul de salarizare fixat in contractul colectiv de munca, cand acesta exista.

Salariul cuprinde salariul de baza, sporurile si adaosurile la acesta.

Evidenta zilnica a personalului se consemneaza in foaia colectiva de prezenta,document ce sta la baza stabilirii timpului efectiv lucrat si apoi a salariului brut aferent.

Foaia zilnica de pontaj se intocmeste nominal, pe perioada de la 1 la 30 sau 31 ale lunii in curs.

Datele privind timpul efectiv lucrat si cel nelucrat ,precum si sumele cuvenite salariatilor se inscriu in statul de plata lunar.Tot in acest document se inregistreaza si retinerile din drepturile salariale,rezultand la final restul de plata aferent perioadei pentru care s-au calculat salariile.

Retinerile din salarii sunt:

impozitul pe salariu;

contributia pesonalului pentru pensia suplimentara;

contributia pesonalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj;

contributia pesonalului la asigurarile sociale de sanatate.

Alte retineri,popriri,rate,garantii,etc.

Avansurile din salarii acordate salariatilor se consemneaza in listele de avans chenzinal,sume calculate de regula in procent 40% din salariul de incadrare al fiecarei persoane salariate.

Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421 "Personal - remuneratii datorate", care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii, salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal.

Din cadrul grupei 42 Personal si conturi asimilate mai fac parte urmatoarele conturi:

423 "Personal - ajutoare materiale datorate";

424 "Prime reprezentand participarea personalului la profit";

425 "Avansuri acordate personalului";

426 "Drepturi de personal neridicate";

427 "Retineri din salarii datorate tertilor";

428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul";

Din cadrul grupei 43 Asigurari sociale, protectia sociala si alte conturi asimilate fac parte conturile:

431 "Asigurari sociale";

437 "Ajutor de somaj";

438 "Alte datorii si creante sociale".

Inregistrarile care se fac in contabilitate sunt urmatoarele:

1.Inregistrarea salariilor brute:

= 421

Cheltuieli cu salariile Personal-salarii datorate

2.Inregistrarea retinerilor din salarii:

= %

4312 (CAS)

4314 (CASS)

4372 (fond somaj)

444 (impozit salarii)

427 (retineri datorate tertilor)

3. Inregistrarea contributiei angajatorului la asigurarile sociale:

6451 = 4311

Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la

unitatii la asigurarile sociale asigurarile sociale

Inregistrarea contributiei angajatorului la asigurarile sociale de sanatate:

= 4313

Cheltuieli privind contributia angajatorului Contributia angajatorului pentru

pentru asigurarile sociale de sanatate asigurarile sociale de sanatate

Inregistrarea contributiei angajatorului la fondul de somaj:

= 4371

Cheltuieli privind contributia unitatii Contributia unitatii la fondul

la fondul de somaj de somaj

Se adauga si 6458 = 4311 (fond accidente si boli profesionale)

Efectuarea platilor datorate:

= 5121

Plata catre angajati:

in numerar

= 5311

Personal-remuneratii  Casa

Datorate

VIII. SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREACONTABILITATII CHELTUIELILOR SI VENITURILOR

1.JURNALUL DE VANZARI este un formulat tipizat fara regim special.

Serveste ca : jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,

document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata,

document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata.

Se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise catre clienti.

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata .

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.

2.JURNALUL DE CUMPARARI este un formulat tipizat fara regim special.

Serveste ca : jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,

document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila,

document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila.

Se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori .

Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata .

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.

3.FACTURA este un formular tipizat cu regim speciale,se inseriaza si numeroteaza , executat de obicei pe hartie autocopiativa .

Serveste ca : document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor , a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate ;

document de insotire a marfii pe timpul transportului ;

document de incarcare in gestiunea primitorului ;

document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

La SC AMIDA METAL SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client , cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis).

Departamentul vanzari factureaza din toate punctele de lucru este firma platitoare de TVA si foloseste factura fiscala cod 14-4-10/A.

Se arhiveaza la furnizor (departamentul vanzari, compartimentul financiar-contabil), la cumparator (compartimentul financiar-contabil) .

Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A), urmand ca in baza solicitarii partenerului extern , sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize .

Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii, datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite , pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii.

Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii , factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii, fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea.

IX. SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII GENERALE

BALANTA DE VERIFICARE

Este un document de sinteza,in ca sunt cuprinse toate conturile ce reflecta patrimoniul societatii la un moment dat,precum si situatia financiara a societatii.Datele inscrise in balanta trebuie sa fie aceleasi cu cele inregistrate in registrul "cartea mare",fisele cont analitic,in registrul jurnal

Datele din balanta de verificare stau la baza intocmirii bilantului contabil si a raportarilor semestriale obligatorii si trebuie sa reflecte realitatea faptica.

Pentru o contruntare a realitatii faptice cu evidenta contabila se procedeaza anual la inventarierea tuturor elementelor patrimoniale ,prin inscrierea in listele de inventar a acestora si stabilitea eventualelor diferente ,care urmeaza a se inregistra in contabilitate,cel mai tarziu la incherea exercitiului financiar .

Inventarierea patrimoniului se efectueaza de catre o comisie de inventariere,in baza unei decizii date de admiministratorul societatii,comisie care are obligatia informarii acestuia prin procesul verbal de sfarsit de inventar despre rezultatele finale ale operatiunii.

Actiunea de inventariere se desfasoara conform reglementarilor si normelor OMFP 1753/2004 pentru aprobarea "normeor privind organizarea si efectuarea inventarierii,elementelor de activ si pasiv".

In cadrul SC AMIDA METAL SRL este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil..

Serveste la : verificarea exactitatii inregistrarilor

controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica

intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

X. SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA INVENTARIERII PATRIMONIULUI

INVENTARIEREA este un procedeu al metodei contabilitatii , comun si altor stiinte economice , care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica , dupa caz , a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt :

1.DECIZIA DE INVENTARIERE

Este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil - Directorul Economic o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) , in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.

2.DECLARATIA DE INVENTARIERE

Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere.

Se intocmeste intr-un exemplar, de gestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv, sau, acolo unde este posibil acest lucru, inainte de inceperea operatiei de inventariere, si se semneaza de acesta

3.LISTA DE INVENTARIERE

Serveste ca : document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii,

document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri,

document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte,

document pentru intocmirea registrului jurnal,

document centralizator al operatiunilor de inventariere

Se listeaza din programul de contabilitate , listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ).

Se completeaza cu nr. de bucati gasite in timpul inventarului , faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile.

Sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu DECLARATIA DE INVENTAR si PROCESUL VERBAL (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare.

4. DECIZIA DE IMPUTARE

Serveste ca : document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca,

titlu executoriu in momentul comunicarii,

document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul Personal , pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) .se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat), exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului.

5.ANGAJAMENTUL DE PLATA

Serveste ca : angajament e plata , a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale,

titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor ,

titlu executoriu pentru executarea silita , in caz de nerespectarea angajamentului.

Se intocmeste intr-un exemplar , de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii).

Se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil( se da in fata juristului societatii , care are sarcina de a respecta legile si al semna).

6.REGISTRUL INVENTAR

In cadrul SC AMIDA METAL SRL se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

XI. GESTIONAREA, FOLOSIREA SI EVIDENTA FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL

In cadrul SC AMIDA METAL SRL , evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o "Fise de magazie a formularelor cu regim special".

De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef .

Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior.

XII. LUCRARI DE SINTEZA SI RAPORTARE FINANCIAR CONTABILA. SITUATII FINANCIARE.

Situatiile financiare in cadrul SC AMIDA METAL SRL se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere.

SITUATIILE FINANCIARE anuale se compun din : bilant,

cont de profit si pierdere,

situatia modificarilor capitalului propriu,

situatia fluxurilor de trezorerie,

politici contabile,

note explicative.

SITUATIILE FINANCIARE sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari,persoane juridice autorizate, se depun la Directia Generala a Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .

SUBCAPITOLUL 1 CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV

SUBCAPITOLUL 2 ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

SUBCAPITOLUL 3 ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

SUBCAPITOLUL 4 OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMENT DE PASIV

SUBCAPITOLUL 1

CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV

CONTUL 421 " PERSONAL - remuneratii datorate "

Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat.

Remuneratia salariala este datorata lunar, ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii.

Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi: acordul direct , acordul indirect , acordul progresiv , salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate , salarizare in regie sau dupa timp , alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere.

Forma de salarizare, care se utilizeaza la fiecare loc de munca , este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati).

Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu, care efectueaza plata , o cheltuiala de exploatare.

Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile , primele si alte adaosuri de acest fel. Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ).

Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu ; asigurari sociale individuale -9.5% ; asigurari de sanatate individuale- 6,5% ; contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj - 1% .

Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421 PERSONAL - remuneratii datorate , care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii , salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal.Soldul creditor al contul 421 PERSONAL - remuneratii datorate indica salariile datorate salariatilor.

Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata.

CONTUL 5311 " CASA IN LEI "

Casa si conturi la banci sunt reprezentate de valorile care imbraca efectiv forma de bani, fiind separate disponibilitatile in devize de cele in lei.

In structura disponibilitatilor se includ: Conturi la banci; Casa; Acreditive; Avansurile de trezorerie.

Casa delimiteaza disponibilitatile banesti in lei si devize aflate in casieria intreprinderii si alte valori, cum sunt: timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorie.

Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar- lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 " CASA IN LEI ".

Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311 " CASA IN LEI " si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor.

Platile se oglindesc in creditul contului 5311 " CASA IN LEI ", in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor.

Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa, la care se anexeaza documentele justificative de incasari si plati.

SUBCAPITOLUL 2

ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

CONTUL 4211 - 'PERSONAL - SALARII DATORATE"

Este un cont de Pasiv

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani , inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.

In CREDITUL contului 4211 " PERSONAL - SALARII DATORATE" se inregistreaza :

Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime, bonusuri, adaosuri) , prin debitul contului 641.

In DEBITUL contului 4211 " PERSONAL - SALARII DATORATE " se inregistreaza :

Retinerile din salarii reprezentand :

-Avansuri acordate salariatilor (avans salariu - cota de 40 % din salriu brut pe data de 25 ale lunii si Concedii de Odihna platite cf. Legii cu 5 zile inainte) , in corespondenta cu creditul contului 425 ;

-Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9.5%) , in corespondenta cu creditul contului 4312 ;

-Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6.5%) , in corespondenta cu creditul contului 4314 ;

-Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 1% ), in corespondenta cu creditul contului 4372 ;

-Impozitul pe salarii , in corespondenta cu creditul contului 444 ;

-Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) , in corespondenta cu creditul contului 4282 ;

-Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare , in corespondenta cu creditul contului 4272 ;

-Drepturi de personal neridicate in termen , in corespondenta cu creditul contului 426 ;

-Salarii nete achitate personalului , in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 ; 5121)

SOLDUL contului 4211 PERSONAL - SALARII DATORATE reprezinta drepturile salariale datorate.

CONTUL 5311 " CASA IN LEI "

Este un cont de Activ.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia , ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.

In DEBITUL contului 5311 " CASA IN LEI " se inregistreaza :

*Sumele ridicate de la banci , in corespondenta cu creditul contului 581 ;

*Sumele incasate de la clienti , in corespondenta cu creditul contului 4111. 419 ;

*Sumele incasate de la asociati , in corespondenta cu creditul contului 455 ;

*Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare , in corespondenta cu creditul contului 451,452 ;

*Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social , in corespondenta cu creditul contului 456 ;

*Sumele incasate de la debitori , in corespondenta cu creditul contului 428 - debitori salariatii si 461 - debitori diversi ;

*Sumele incasate de la creditori diversi , in corespondenta cu creditul contului 462 ;

*Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate , in corespondenta cu creditul contului 542 ;

*Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate , in corespondenta cu creditul conturilor 501,502,503,506,508 ;

*Sumele incasate din prestari servicii , vanzarea de marfuri si alte activitati , in corespondenta cu creditul conturilor 704, 707 si TVA-ul colectat aferent -cont 4427 ;

*Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare , in corespondenta cu creditul contului 758 ;

In CREDITUL contului 5311 " CASA IN LEI " se inregistreaza :

*Depunerile de numerar la banci , in corespondenta cu debitul contului 581;

*Platile efectuate catre furnizori , in corespondenta cu debitul contului 401, 404;

*Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari , in corespondenta cu debitul contului 409;

*Sumele achitate personalului , in corespondenta cu debitul conturilor 4211, 423, 425, 426, 428;

*Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii , in corespondenta cu debitul contului 427 ;

*Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare , in corespondenta cu debitul contului 451,452 ;

*Sumele restituite asociatilor , in corespondenta cu debitul conturilor 455, 456 ;

*Dividendele platite actionarilor sau asociatilor , in corespondenta cu debitul contului 457 ;

*Sumele achitate diversilor creditori , in corespondenta cu debitul contului 462 ;

*Avansurile de trezorerie acordate , in corespondenta cu debitul contului 542 ;

*Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate , in corespondenta cu debitul contului 532 ;

*Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare , in corespondenta cu debitul contului 658 ;

SOLDUL contului 5311 " CASA IN LEI " reprezinta numerarul existent in casieria unitatii.

SUBCAPITOLUL 3

ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

CONTUL 4211 - 'PERSONAL - SALARII DATORATE"

In cadrul SC AMIDA METAL SRL evidenta salariilor se tine cu ajutorul programului "PRITO" .

Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regie sau dupa timp .

Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente:

1. stat de salarii lichidare( sub forma de fluturas) . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Acest fluturas se distribuie salariatilor

2. lista de avans chenzinal.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.

3. stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

4. recapitulatii (pentru avans si lichidare ). Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate .

5. fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

6. fisa fiscala . La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului ,se genereaza fisa fiscala . Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . Tot la sfarsitul anului , mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat, se depun la Administratia Finanrelor Publice a sectorului 6.

7. alte tabele care sunt necesare raportarilor la nivelul Concernului.

Acestea se arhiveaza in contabilitate si sunt transmise Directorului Economic care la nivel de unitate intocmeste o raportare centralizata catre Concern.

Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului

a) Declaratia pentru somaj

b) Declaratia pentru sanatate

c) Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii ,care cuprinde si certificatele medicale .

d) Declaratia pentru asigurarile sociale

e) Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului.

f) Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -- se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante..

CONTUL 5311 " CASA IN LEI "

SC AMIDA METAL SRL , tine evidenta contabila cu ajutorul programului de contabilitate "PRITO" .

Documentele justificative ,care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa , folosite in cadrul SC AMIDA METAL SRL sunt :

1. Foaia de varsamant Este un formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun/ridica la/de la banca banii.

Se intocmeste de casiera in doua exemplare , unul ramane la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.

2. Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie .

Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare).

Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit, de contabilul sef si directorul economic.

In baza documentului astfel intocmit casiera plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

3. Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).

4. State de plata (pentru salarii , prime, concedii odihna , avans chenzinal). Se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul Economic. Statele semnate se predau casierei ,de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte justificative la registrul de casa.

SUBCAPITOLUL 4

OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMENT DE PASIV

A.SITUATIA ACTIVULUI SI PASIVULUI PATRIMONIULUI LA INCEPUTUL PEROIOADEI DE GESTIUNE(01.01.2008

Simb

cont

Elemente patrimoniale (denumirea conturilor)

activ

pasiv

capital social varsat

terenuri

constructii

instalatii tehnice,

mijloace de transport

mobilier, aparatura birotica

amortizarea constructiilor

amortizarea instalatiilor, mij. De transport

amortizarea altor imobilizari corporale

profit / pierdere

materiale auxiliare

furnizori interni

clienti interni

personal-salarii datorate

avansuri acordate personalului

Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.50 %)

Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%)

Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 5,5%)

Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%)

Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN 1.697%)

Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,85%)

Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 1%)

Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% )

impozitul pe profit

TVA de plata

TVA deductibila

TVA colectata

impozitul pe venituri de natura salariilor

Comisionul ITM (0,75%)

cont banca - lei

casa in lei

avansuri de trezorerie

Viramente interne

chelt. Cu alte impozite si taxe - salarii

chelt. Cu salariile personalului

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

contr. Angajatorului ptr. Asig. Soc. De sanatate

chelt. Cu impozitul pe profit

venituri din vanzarea marfurilor

Total activ / pasiv

B. In cadrul SC AMIDA METAL SRL la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv. Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) . Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate

a)  Data ; 31.01.2008 ;Cheltuiala cu salariile brute realizate :

641 = 4211 9661 lei

b) Data : 31.01.2008 ;Retinerile din salarii :

- Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%)

4211 = 4312 883 lei

- Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%)

4211 = 4314 627 lei

- Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% )

4211 = 4372 98 lei

- Impozitul pe salarii

4211 = 444 1149 lei

c) Data : 31.01.2008 ; Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.50 %)

6451 = 4311 1884 lei

d) Data : 31.01.2008 ; Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 5.5%)

6453 = 4313 531 lei

e) Data ; 31.01.2008 ; Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 1%)

6452 = 4371 97 lei

f) Data : 31.01.2008 ; Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN 1.697%)

6451 = 4315 164 lei

g) Data ; 31.01.2008 ; Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,85%)

6451 = 4317 82 lei

h) Data : 31.01.2008;Comisionul ITM :

6351 = 4471 72 lei

C. Zilnic in registrul de casa de la sediul central al SC AMIDA METAL SRL se inregistreaza :

i) Data 07.01.2008 :Incasari cu chitanta de la clienti cf. Chitantei nr.7811210:

5311 = 4111 2054 lei

j) Data 08.01.2008 :Depunerea banilor la banca :

581 = 5311 3000 lei

si

5121 = 581 3000 lei

k) Data : 08.01.2008 ; Incasari din diferente neconsumate din avansurile de trezorerie , pe baza dispozitiei de incasare nr. 1 - BARBU VALENTIN.

Se elibereaza chitanta cu nr.7811211 :

5311 = 542 302 lei

l) Data : 11.01.2008 : Plati de avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de plata nr 2 - MIHAI ROBERT :

542 = 5311 500 lei

m) Data : 11.01.2008 : Plata facturii nr.1111265 -DURSAN SRL - furnizor de materiale auxiliare in valoare de 350 lei cu TVA 19% inclus .Chitanta nr:1111000

-pentru plata facturii ,este necesara inregistrarea ma intai a facturii in contabilitate :

% = 401 350 lei

3021 294 lei

4426 56 lei

- plata propriu zisa :

401 = 5311 350 lei

n) Data :11.01.2008 : Plata concedii de odihna salatiatului IONITA VASILE :

425 = 5311 400 lei

o) Data :11.01.2008 : Plata salarii aferente lunii dec. 2007(lichidarea lunii decembrie 2007) :

4211 = 5311 6904 lei

p) Data ; 14.01.2008 : depunerea banilor la banca cu foaie de varsamant :

581 = 5311 10000 lei

si

5121 = 581 10000 lei

D. Data : 31.01.2008 :Se inchid conturile de TVA :

4427 = 4426 56 lei

- rezulta TVA de plata ( 4427 > 4426) :

4427 = 4423 3137 lei

E. Data 31.01.2008 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere :

121 = % 12491 lei

641 9661 lei

6451 2130 lei

6452 97 lei

6453 531 lei

6351 24 lei

SI

7070 = 121 16807 lei

F. Data : 31.01.2008 :Se calculeaza impozitul pe profit si rezulta un profit brut in valoare de 4060 lei :

se calculeaza impozitul pe profit

Profitul Impozabil = Venituri - Cheltuieli + Cheltuieli Nedeductibile-Deduceri fiscale

16807 - 12491 = 4316

Cota de impozitare = 16 %

4316 * 16% = 691 lei

691 = 4411 691 lei

si

121 = 691 691 lei

BIBLIOGRAFIE

*** Ministerul Finantelor Publice, Reglementari Contabile pentru Agentii Economici, Editura Economica, Bucuresti, 2002.

*** Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.48/14 ianuarie.2005.

*** O.M.F.P. nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Monitorul Oficial nr.1080/30 noiembrie 2005, ordin care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006.

*** Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 927/23 decembrie 2003

*** Ordonanta nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei nr. 793/27 august 2004.

*** Legea nr. 494/2004, privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 83/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1092/24 noiembrie 2004.

*** Ordonanta de Urgenta nr. 123/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1154/07 decembrie 2004.

*** Legea nr. 96/2005, privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 123/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 325/18 aprilie 2005.

*** Ordonanta de Urgenta nr. 138/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr.1281/30 decembrie 2004.

*** Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 138/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 466/01.aprilie 2005.

*** Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea financiara si contabila, Editura Imprimeria Nationala, Bucuresti, 2004.

*** Ordinul nr. 1850/2004, privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 23/07 ianuarie 2005.

*** Contabilitatea financiara a societatilor comerciale, Editura Fundatiei Romania de Maine, de Florin ComanPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3779
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved