Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

DIZOLVAREA UNEI INTREPRINDERI

management

+ Font mai mare | - Font mai micDIZOLVAREA UNEI  INTREPRINDERI

Societatea comerciala, ca si tehnica principala de organizare a unei intreprinderi, careia ii confera posibilitatea de a accede la viata juridica, are vocatia durabilitatii.
Societatile comerciale, in general, se dizolva prin:

−trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, in acest caz fiind necesara consultarea asociatilor de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat,

cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala

prelungire a acesteia;

−imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;

−declararea nulitatii societatii;

−hotararea adunarii generale;

−hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum

neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;

−falimentul societatii;

−alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

In functie de forma societatii, legiuitorul a prevazut si alte cazuri de dizolvare a acestora.Spre exemplu societatea pe actiuni se dizolva si:

in conditiile in care se ajunge ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris;

societatea functioneaza cu un singur actionar pe o perioada mai mare de 9 luni.

-cand capitalul social se reduce sub minimul legal

Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare.

La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuzionarii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

Lichidarea societatilor comerciale inseamna stingerea obligatiilor acesteia fata de

creditori, urmata de lichidarea si repartizarea patrimoniului societatii intre asociati. Lichidarea societatii comerciale este consecinta dizolvarii acesteia. Operatiunile care fac obiectul lichidarii societatii sunt realizate de catre lichidatori. In aceasta faza, interventia instantelor de judecata are caracter exceptional. Lichidarea se face in interesul asociatilor, personalitatea juridica subzista pentru nevoile lichidarii, lichidarea este obligatorie si nu facultativa. In faza de lichidare, obiectul si scopul societatii se modifica in concordanta cu finalitatea lichidarii, administratorii societatii fiind inlocuiti cu lichidatorii, care devin organul de administrare al societatii si vor prelau gestiunea societatii.

Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti dedizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea

oricarei persoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul

Legii privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.

Dizolvarea unei societati comerciale se poate realiza:

-de drept,

-prin vointa asociatilor,

-pe cale judecatoreasca.

Ea nu are nici o consecinta juridica asupra personalitatii juridice a societatii, ea continuandu-si existenta juridica, insa numai pentru operatiunile de lichidare. Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni

Tribunalul poate pronunta dizolvarea societatii in urmatoarele cazuri:

-societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

−societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile

-financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului

comertului;

−societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste

conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul

cunoscut sau resedinta cunoscuta;

−societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

In cazul in care dizolvarea societatii are loc din vointa proprie a asociatilor, acestia vor putea revenii oricand , cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, cu conditia ca sa nu se fi facut inca nici o repartitie din activ.

Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea voluntara si lichidarea societatilor cu numire de lichidator sunt:

Etapa I1.Cerere de depunere si mentionare acte (original);

2.Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorilor (original);

3.Specimenele de semnatura ale lichidatorilor (original);

4.Daca este cazul: imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

5.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Etapa a-II-a

1.Cerere de inregistrare (original);

2.Declaratiile date pe proprie raspundere de catre lichidatori precum si declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele fizice desemnate sa reprezinte lichidatorul persoana juridica din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original);

3.Daca este cazul:

- avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);

- imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

4.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Etapa a-III-a

1.Cerere de radiere (original);

2.Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului (copie);

3.Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale);

4.Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si lacontributiile sociale (original);

5.Daca este cazul:

- darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/auditorilor financiari, daca unul sau multi administratori din SA si SCA au fost numiti lichidatori (original);

- registrele SA si SCA.

6.Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale(original);

7.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Principalele operatiuni care trebuie efectuate pentru lichidari in situatia dizolvarii societatilor comerciale sunt:

-Inventarierea si evaluarea elementelor patrimoniale ale societatii care se ---lichideaza in conformitate cu prevederile legale in viguare

-Intocmirea bilantului contabil al societatii care se lichideaza

-Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa se efectuez de catre lichidator in numele societatii

-Valorificarea elementelor patrimoniale de activ (vanzarea imobilizarilor si stocurilor, incasarea creantelor, titlurilor de plasament, etc)

-Achitarea datoriilor societatii catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, terti, salariati, etc

-Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere)

-Calcularea, retinerea si varsarea la buget a impozitului pe profit obtinutin urma operatiunii de lichidare a societatii, precum si orice alte impozite, taxe sau contributii datorate de societatea comeriala

-Intocmirea bilantului de incepere a partajului

-Efectuarea partajului activului net de lichidare al societatii comerciale in functie de:

-Prevederile statutului sau contractului de societate

-Hotararea adunarii generale a actonarilor sau asociatilor, consemnata in -registrul sedintelor adunarii generale

-Cota de participare la capitalul social

-Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca bilantul contabil.

Bibliografie:

Legea societatilor comerciale republicata (L31/90)

Precizari privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

Legea Contabilitatii nr 82/91

Liviu Sebe, Valentin Ariton „Contabilitatea si fiscalitatea operatiunilor privind fuziunea si lichidarea societatilor comerciale”, Editura Tribuna Economica, Bucuresti


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1086
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site