Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

ELEMENTELE STRUCTURALE ȘI PROCESUALE ALE PROIECTULUI DE DEZVOLTARE

management

+ Font mai mare | - Font mai micELEMENTELE STRUCTURALE I PROCESUALE ALE PROIECTULUI DE DEZVOLTARE

Proiectul (Ciolan, L.; Ciolan, L.E.,2007)  reprezinta o initiativa individuala sau de grup care urmareste imbunatatirea unei stari de fapt sau dezvoltarea unor noi modalitati de actiune intr-un domeniu.Proiectul inseamna o actiune de schimbare, cu caracter ameliorativ sau de dezvoltare. El consta intr-un ansamblu structurat de activitati care se plaseaza in perspectiva unor finalitati si a unor rezultate (pre-) definite cu claritate.

Daca incercam sa identificam ce caracterizeaza un proiect in comparatie cu ale tipuri de actiuni umane, putem enumera:

Determinare in timp

CARACTERISTICI

ALE

PROIECTULUI

 
Finalitati clar definite

Orientarea spre rezultate performante

Fundamentarea pe nevoi explicite

Centrarea pe beneficiari

Caracterul flexibil si adaptabil

Principalele componente structurale ale unui proiect sunt:

o       

STRUCTURA

PROIECTULUI

 
Obiectivele

o        Populatia tinta (beneficiarii)

o        Agentii / resursele umane (echipa de proiect)

o        Strategiile de interventie / activitatile

o        Resursele materiale si financiare

o        Timpul Sistemul managerial - evaluativ

In cadrul unui proiect trebuie sa poata fi identificate cu claritate urmatoarele componente:

COMPONENTELE

PROIECTULUI

 
Rezultatele asteptate

Beneficiarii

Echipa de proiect

Resursele (materiale, financiare, de timp)

Procedurile (de decizie, de comunicare, de raportare, de monitorizare si evaluare)

Planurile de actiune (ce se face, cine face, cu ce face, cand face, cu ce rezultate etc.)

Indicatorii de performanta (in raport cu care se masoara succesul proiectului)

Orice proiect ar trebui sa urmareasca:

Identificarea si definirea problemei sau a nevoii. Problema este, pana la urma, o stare de fapt care nemultumeste, care este susceptibila de imbunatatire sau o nevoie identificata la nivel de indivizi, de organizatie sau de comunitate mai larga. Aceasta (problema, nevoia) trebuie analizata, descrisa si pusa in contextul in care se manifesta.

Definirea obiectivelor sau a rezultatelor asteptate. Acestea trebuie sa fie realiste in raport cu resursele disponibile (umane, financiare, de timp), direct corelate cu problema sau nevoia descrisa, posibil de monitorizat si evaluat pe durata derularii proiectului.

Obiectivele sunt cele care descriu "saltul calitativ" pe care il are in vedere proiectul, iar valoarea unui proiect tine, in buna masura, de pertinenta obiectivelor pe care si le defineste.

Stabilirea echipei de proiect: Managementul proiectului (componenta de coordonare) si echipa de implementare constituie coloana vertebrala a activitatilor care urmeaza sa se deruleze. "Omul potrivit la locul potrivit" trebuie sa fie deviza principala! Competentele, interesele si experienta profesionala ale fiecarui membru al echipei trebuie valorificate la maximum, prin implicarea in activitatile si in deciziile pentru care sunt intrunite cel mai bine premisele succesului.

Elaborarea planurilor operationale. Acestea cuprind modalitatea concreta prin care vor fi atinse obiectivele. Iata un model posibil pentru un plan operational.

Activitatea

Responsabili

Perioada

Locul

Resurse

Rezultate asteptate

Indicatori de performanta

Bugetul. Estimarea cat mai exacta a nevoilor financiare, a costurilor implicate, este extrem de importanta pentru bunul mers al unui proiect. Bugetul trebuie sa fie echilibrat, realist si bine ponderat pe categorii de cheltuieli, astfel incat el sa devina un instrument care faciliteaza implementarea proiectului, si nu o impiedica.

Identificarea riscurilor / conditionalitatilor potentiale. Analiza mediului extern si intern al proiectului ar trebui sa conduca la identificarea unor riscuri. Constientizarea acestora inca din etapa de elaborare permite o abordare pro-activa si preventiva pe durata derularii proiectului.

Precizarea procedurilor de monitorizare si evaluare. Aceste proceduri contribuie la "sanatatea" proiectului, prin faptul ca sesizeaza eventualele deficiente si genereaza ameliorari pe parcurs. (Ex.: atunci cand se constata ca anumite actiuni nu conduc la atingerea rezultatelor asteptate, se poate decide modificarea cursului actiunii; atunci cand se constata ca alocarea bugetara pentru anumite activitati nu va fi suficienta, se pot face redistribuiri in interiorul bugetului sau se pot lua decizii de eficientizare). Raportarea permanenta la obiective ne ajuta sa nu ne indepartam de scopul pentru care am initiat proiectul!

Ciolan, L.; Ciolan, L.E. Elaborarea si managementul proiectelor de dezvoltare. Bucuresti: PIR, 2007.

https://www.posdru.edu.ro/ - POS educatie

GHID EXPLICATIV

  1. Titlul proiectului: clar, concis, descriptiv, maxim 10 cuvinte.
  2. Locul desfasurarii proiectului: se ve mentiona locul desfasurarii proiectului.
  3. Durata proiectului: 1an
  4. Scopul si obiectivele proiectului, grupuri tinta, beneficiari: Scopul este un element cheie care formuleaza o idee clara si concisa a problemei, el trebuie sa fie scurt, concis si unic. Scopul ii permite cititorului sa afle mai multe despre problema sau nevoia careia i se adreseaza proiectul.

Obiectivele se refera la activitatile specificate in cerere. E necesar sa se identifice toate obiectivele legate de scopul propus si metodele/activitatile folosite pentru a atinge scopul. Luati in considerare marimea unei probleme si referiti-va la rezultatul activitatilor propuse cand pregatiti un obiectiv. Cifrele folosite trebuie sa fie verificabile. Pentru ca un obiectiv sa fie corect definit, el trebuie sa fie SMART (S-specific, M-masurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit in timp).

Justificarea proiectului (maxim o pagina): In acest capitol se descrie situatia actuala intr-un anumit loc si perioada, precum si strategia prin care se va ajunge de la aceasta situatie actuala nesatisfacatoare la situatia dorita.

Pentru aceasta se enunta si se justifica problema abordata:

care este problema de rezolvat (nevoia care trebuie satisfacuta);

cine o are (grup tinta);

unde si de cand exista (permanenta sau periodica);

cauze ale problemei;

consecintele nerezolvarii;

de ce aplicantul este capabil sa o rezolve (succese anterioare, resurse, atuuri);

cum o va rezolva.

Pentru sprijinirea afirmatiilor se prezinta date concrete, usor verificabile: studii, analize statistice, cercetari in domeniu, chestionare, articole de presa, aprecieri ale unor experti.

  1. Descrierea activitatilor: se vor prezenta punctual activitatile care se desfasoara pe parcursul proiectului precum si etapele care vor fi parcurse pana la finalizarea acestuia.

Calendarul activitatilor: se realizeaza un tabel care va cuprinde data, locul de desfasurare si activitatile corespunzatoare fiecarei zile de desfasurare a proiectului.

Rezultatele: rezultate prognozate si impactul proiectului, mijloace de monitorizare si evaluare a rezultatelor

Rezultate prognozate sunt considerate: orice serviciu, produse, informatii etc. ce rezulta din desfasurarea proiectului precum si schimbarile (atat pozitive cat si negative) care pot aparea atat in timpul proiectului cat si la finalul acestuia asupra grupului tinta si a beneficiarilor.

Impactul: modificari directe si indirecte asupra mediului ca urmare a implementarii proiectului.

Mijloace de verificare a rezultatelor: se va realiza un tabel cu doua coloane (activitate, rezultate).

  1. Echipa proiectului: se mentioneaza numele persoanei si rolul in proiect.
  2. Partenerul (-ii) proiectului: Se vor completa coordonatele acestuia (acestora) (adresa, telefon,email, etc.),

Sunt eligibili ca parteneri persoane juridice care pot oferi transfer de experienta, resurse umane, sprijin financiar sau material pentru realizarea proiectului. Partenerul trebuie sa fie implicat direct in realizarea si implementarea proiectului. Rolul si responsabilitatile partenerului (-ilor) in proiect trebuiesc mentionate.

Programul de Granturi pentru Dezvoltare Scolara actioneaza asupra problemelor majore existente in sistemul de invatamant din Romania, directiile sale de actiune fiind direct reflectate in categoriile de proiecte:

Categoria A: Proiecte care sprijina imbunatatirea calitatii educatiei prin formarea profesionala si oferirea de oportunitati de dezvoltare in cariera a cadrelor didactice.

Categoria B: Proiecte care sprijina reducerea decalajului existent la nivelul accesului la informatie si a metodelor si mijloacelor moderne de predare - invatare.

Categoria C: Proiecte care sprijina imbunatatirea procesului de predare - invatare prin activitati extracurriculare.

Categoria D: Proiecte care sprijina integrarea scolara si profesionala a copiilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale si a celor din sistemul de protectie sociala.

Proiectul pe care il ve i realiza trebuie sa aiba urmatoarele rubrici:

PROIECTUL

Coordonator de proiect:

Date de identificare propunatori proiect:

Nume, Prenume:

Functia:

Adresa e-mail:

Numele unitatii de invatamant care aplica:

Adresa completaAdresa e-mail/Pagina deInternet

1. DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul i Slogan


Localizare i duratǎ (propun 1 an)


Judet(e), regiune, oras(e)

Suma estimata (op ional)


Total costuri eligibile (Costul total al proiectului )

Suma solicitata de la Autoritatea Contractanta

% din costul total al proiectului

< RON>

< RON>

%

Rezumat


Maximum 10 randuri (includeti informatii privind (a) scopul proiectului, (b) grupurile tinta si (c) principalele activitati.

Scop si obiective


Descrieti obiectivul general/obiectivele generale si obiectivele specifice ale proiectului (maxim 4).

Justificare


Maximum 1 pagina. Frnizati urmatoarele informatii :

(a)     relevanta proiectului fata de obiectivele programului.

(b)    relevanta proiectului fata de prioritatile programului.

(c)     identificarea nevoilor si constrangerilor din regiunea/ zona tinta in care este localizat proiectul.

(d)     lista grupurilor tinta si numarul estimat al beneficiarilor directi si indirecti . 

(e)     motivele alegerii grupurilor tinta si a activitatilor.

(f)      relevanta proiectului pentru grupurile tinta.

2. SOLU IILE PROIECTULUI

2.1. Descrieti grupul tinta caruia se adreseaza proiectul:

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------(max.5 randuri)

2.2. Beneficiari directi i indirec i

Indicati forma de educatie si formare in care au fost  implicati beneficiarii tinta inainte sa inceapa proiectul

Elevi, studenti, absolventi recenti (sub 1 an)

Educatie prescolara

Invatamant obligatoriu, cu exceptia SAM

SAM

Liceu

Invatamant universitar

Tineri absolventi de liceu/facultate

FPC

Femei

Barbati

Femei

Barbati

Femei

Barbati

Femei

Barbati

Femei

Barbati

Femei

Barbati

Femei

Barbati
2.3. Echipa proiectului i Parteneri (Specificati care sunt partenerii implicati in proiect si aratati in ce consta, parteneriatul cu comunitatea locala, cu alta scoala)

Estimati numarul organizatiilor tinta implicate sau sprijinite prin proiect

numar

Gradinite

Scoli generale (clasele I-VIII)

SAM

Licee

Universitati

ONG

ISJ

CCD

Total

Parteneri

Rolul detinut in finantarea si/sau implementarea proiectului si motivele pentru implicare

2.4. Descrierea activita ilor i calendarul activita ilor

Activitatea

Responsabili

Perioada

Locul

Resurse

Rezultate asteptate

Indicatori de performanta

Activitatea nr.:

Titlul activitatii:

Tipul activitatii:

Data/perioada de desfasurare:

Locul desfasurarii:

Numarul de participanti pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,

reprezentanti ai comunitatii etc):

Responsabil:

Beneficiari:

Mijloace:

Modalitati de evaluare:

Descrieti pe scurt activitatea, in cel mult 5 randuri.

3. REZULTATE

3.1. Rezultate asteptate (ca urmare a implementarii proiectului)

Activitate

Rezultate

Indicatori de performanta

Descrieti impactul estimat al implementarii proiectului asupra grupului tinta

(elevi/tineri, cadre didactice, autoritati locale, comunitatea locala etc.), asupra scolii si

asupra partenerilor.

3.2. Durabilitatea proiectului (Aratati cum veti asigura continuitatea dupa incheierea proiectului)

3.3. Modalita i de diseminare a rezultatelor (Mentionati activitatile de promovare/mediatizare si de diseminare pe care intentionati sa le realizati in timpul implementarii proiectului si dupa incheierea acestuia)

3.4. Publicitate

Genul de publicitate si descrierea sumaraDurata prevazuta (in luni)

Costuri estimate ale campaniei publicitare

Data estimata de incepere

Pe internet

(fara)

In ziare

(fara)

La TV

(fara)

Sesiuni de diseminare

(fara)

(fara)

4. BUGET (fara)

CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR

Criterii de evaluare

Punctaj

maxim

1. Relevanta si coerenta

1.1. Cat de convingator este descrisa problema abordata ?

1.2. Cat de relevante sunt obiectivele proiectului in raport cu problema descrisa ?

(Obiective SMART- S-specific, M-masurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit in timp).

1.3. Cat de clar definit si strategic este ales grupul/ grupurile tinta ?

1.4. In ce masura proiectul contine elemente specifice care adauga valoare (ex. solutii inovatoare, modele de punere in practica, continuarea unei traditii, etc.)

2. Metodologie

2.1. Cat de necesare, realiste si coerente intre ele sunt activitatile propuse in cadrul proiectului ?

2.2. Cat de clar si realist este calendarul activitatilor?

2.3. Cat de coerente sunt activitatile propuse cu obiectivele proiectului ?

(coerenta=obiective-activitati-rezultate-impact in randul grupului tinta si al comunitatii)

2.4. Cat de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activitatile propuse ?

2.5. Cat de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect ?

Nota: daca nu exista parteneri, acest punctaj va fi de 1

3. Durabilitate

3.1. In ce masura proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/ grupurilor tinta ?

3.2 In ce masura activitatile proiectului vor putea fi continuate si dupa incheiereaproiectului ?

3.3. In ce masura proiectul contine potentiale efecte multiplicatoare ?

(devine model pentru alte proiecte)

4. Buget si eficacitatea costurilor

4.1. In ce masura bugetul este clar, realist si detaliat pe capitole de cheltuieli ?

4.2. In ce masura sunt necesare cheltuielile estimate in raport cu activitatile propuse pentru implementarea proiectului ?

Punctaj maxim

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1558
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved