Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

MANAGEMENTUL CALITATII

management+ Font mai mare | - Font mai micMANAGEMENTUL CALITATII

Nota introductiva


Modulul 1,, MANAGEMENTUL CALITATII " face parte din curriculumul pentru pregatire de baza in domeniul ,,Chimie industriala" nivelul trei de calificare, clasa a XII-a.

Curriculumul este construit pe baza Standardului de Pregatire Profesionala, validat de juriul de validare constituit de reprezentanti ai angajatorilor din ramura si ai educatiei.

Curriculumul pentru clasa a XII-a este construit pe baza unitatilor de competenta, reprezentand pregatirea generala pentru calificarea 

Tehnician in chimie industriala

Sub impactul progreselor stiintifice si tehnic,al mondializarii pietei si al sporirii continue a exigentelor consumatorilor ,agentilor economici si societatii se constata ,pe plan mondial,dar si in Romania ,un interes tot mai mare pentru realizarea de produse si servicii de inalta calitate si cat mai diversificate.

Calitatea produselor si serviciilor s-a impus ca un factor determinant al competitivitatii intreprinderilor. Realizarea unei cotituri radicale in domeniul imbunatatirii calitatii produselor si seviciilor trebuie sa constitue o preocupare prioritara pentru intreaga economie. In prezent, se profileaza tot mai mult ca o solutie profitabila pentru dezvoltarea intreprinderilor "managementul calitatii". Rolul de coordonare revine conducerii de varf, dar implementarea managementului calitatii se realizeaza cu participarea tuturor membrilor.

Intrucat tranzitia Romaniei la economia de piata si la societatea informationala implica necesitatea crearii si dezvoltarii unei adevarate culturi a calitatii ",preocuparile pentru studierea calitatii si a managementului calitatii ,la nivelul fiecarui cetatean -ca realizator si consumator de produse si servicii -au devenit o conditie esentiala a dezvoltarii competitivitatii prin calitate a economiei romanesti ,pe piata mondiala.

Un pas important in aceasta directie il constituie introducerea in curriculum-ul scolar al liceelor tehnologice a modulului Managementul calitatii.

Prin parcurgerea modulului elevii isi formeaza deprinderi practice de lucru in laborator in legatura cu identificarea si caracterizarea substantelor chimice ,cu selectarea si aplicarea metodelor de analiza chimica cantitativa .

Modul de citire si interpretare a programei scolare porneste de la corelarea continuturilor cu Standardul de Pregatire Profesionala. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobindirea competentelor descrise in Standardele de Pregatire Profesionala, documente care stau la baza Sistemului National al Calificarilor Profesionale. Programa scolara se va utiliza impreuna cu Standardul de Pregatire Profesionala specific calificarii.

Modulul 1,, MANAGEMENTUL CALITATII " cuprinde Unitatea tehnica generala

,, MANAGEMENTUL CALITATII "

Prin insusirea modulului mentionat, elevul va dobandi abilitati de:

operare cu termeni specifici managementului calitatii

explicarea componentelor functionale ale managementului calitatii

interpretarea elementelor sistemului calitatii

aplicarea standardelor din seriaISO 9000

descrierea instrumentelor calitatii

Locul modulului in cadrul planului de invatamant, lista cu rezultatele invatarii care apartin modulului

Modulul 1,, MANAGEMENTUL CALITATII " face parte din cadrul pregatirii tehnice generale si se parcurge in clasa a XII-a.

Lista cu rezultatele invatarii

  1. Identifica elementele sistemului de management al calitatii
  2. Utilizeaza documentele sistemului calitatii
  3. Utilizeaza procedurile de audit al calitatii
  4. Aplica tehnici de imbunatatire continua a calitatii

3.Tabelul de corelare intre rezultatele invatarii si continuturi

Nr. crt.

Rezultatul invatarii

Continuturile formarii

Identifica elementele sistemului de management al calitatii

Definirea conceptului de management al calitatii.

Evolutia conceptului de management al calitatii.

Istoric. Tendinte evolutive (TQ; TQM).

Principiile managementului calitatii

a. orientarea catre client;

b. leadership;

c. implicarea personalului;

d. abordarea procesuala;

e. imbunatatirea continua;

f. abordarea concreta in luarea deciziilor;

g. relatii reciproc avantajoase cu furnizorii;

Functiile managementului calitatii.

Orientari privind definirea calitatii:

a.       spre produs;

b.      spre procesul de productie;

c.       spre costuri;

d.      spre utilizatori.

Elementele sistemului calitatii:

a.elementele de conducere a sistemului calitatii;

b.elementele de desfasurare a sistemului calitatii;

c. documentatia sistemului calitatii;

Conceptul de asigurarea calitatii, controlul calitatii, sisteme de calitate conform standardelor de calitate romanesti, europene si internationale

Asigurarea calitatii:

a. calitate interna

b.calitate externa

c.calitate totala

Controlul calitatii:

a.evaluarea calitatii,

b.supravegherea calitatii,

c.inspectia calitatii

d.verificarea calitatii

Sisteme de calitate (terminologie, standarde romanesti, europene si internationale)

Utilizeaza documentele sistemului calitatii

Documentele sistemului calitatii:

a.Manualul calitatii

b.Procedurile sistemului calitatii

c.Proceduri/ instructiuni de lucru

d.Inregistrarile calitatii

Documente specifice locului de munca:

a.proceduri operationale

b.proceduri si instructiuni de inspectie

c.proceduri de incercari

d.instructiuni de lucru

e.fise tehnologice

f.desene / specificatii tehnice

g.buletine de analiza/ incercari

Inregistrarile calitatii:

a.note de receptie

b.registre de intrari

c.rapoarte de respingere

d.buletine de analiza pentru produse

e.registru pentru evidenta analizelor efectuate

f.registru de evidenta a neconformitatilor

g.buletin de verificare metrologica

h.registru de evidenta a reclamatiilor

i.planificarea si evidenta lucrarilor efectuate

Utilizeaza procedurile de audit al calitatii

Auditul calitatii

a.terminologie

b.evaluarea conformitatii proceselor / produselor /serviciilor

c.evaluarea conformitatii unor elemente ale sistemului calitatii

d.evaluarea eficacitatii sistemului calitatii

e.identificarea punctelor critice

f.initierea actiunilor preventive/ corective

g.urmarirea aplicarii actiunilor corective

Tipuri de audit

a.auditul produsului

b.auditul procesului/ serviciului

c.auditul sistemului calitatii

d.audituri interne/ externe

Documente de audit:

a.plan de audit

b.raport de audit

c.raport de actiuni preventive/corective

d.rapoarte de neconformitate

Aplica tehnici de imbunatatire continua a calitatii

Instrumentele calitatii

a.diagrame ( Pareto, Ishikawa)

b.histrograma defectelor

c.fisa de inspectie

Strategii de imbunatatire a calitatii:

a.strategia Kaizen,

b.Ciclul PEVA (planifica-executa-verifica-actioneaza)

c.principiul "zero defecte"

Sugestii metodologice

Conform planului de invatamant

Modulul se desfasoara in ......

Modulul 1 MANAGEMENTUL CALITATII este constituit din ore de teorie si de laborator tehnologic si vor fi predate de catre ingineri, cate . ore /saptamana timp de ... saptamani,

4.1. Corelatiile intre rezultatele invatarii si continuturi

Pentru parcurgerea Continuturilor se sugereaza urmatoarea ordine cronologica:

1.Notiuni introductive privind managementul calitatii

1.1 Definirea conceptului de management al calitatii.

1.2 Evolutia conceptului de management al calitatii.

1.3 Principiile managementului calitatii:( orientarea catre client, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuala, imbunatatirea continua, abordarea concreta in luarea deciziilor, relatii reciproc avantajoase cu furnizorii). 

1.4 Functiile managementului calitatii

1.5 Orientari privind definirea calitatii: spre produs, spre procesul de productie, spre costuri,spre utilizatori ).

1.6 Elementele sistemului calitatii: elementele de conducere a sistemului calitatii, elementele de desfasurare a sistemului calitatii, documentatia sistemului calitatii).

1.7 Asigurarea calitatii: (calitate interna, calitate externa, calitate totala ).

1.8 Controlul calitatii: evaluarea calitatii, supravegherea calitatii,inspectia calitatii,verificarea calitatii)

1.9 Sisteme de calitate (terminologie, standarde romanesti, europene si internationale

2.Documentele sistemului calitatii

2.1 Manualul calitatii

2.2 Procedurile sistemului calitatii(proceduri operationale, proceduri si instructiuni de inspectie, proceduri de incercari, instructiuni de lucru, fise tehnologice, desene / specificatii tehnice, buletine de analiza/ incercari

2.3 Inregistrarile calitatii:( note de receptie, registre de intrari, rapoarte de respingere, buletine de analiza pentru produse, registru pentru evidenta analizelor efectuate, registru de evidenta a neconformitatilor, buletin de verificare metrologica, registru de evidenta a reclamatiilor).

Auditul calitatii

3.Auditul calitatii

3.1 Terminologie,metodologia efectuarii auditului

3.2 Tipuri de audit : (auditul produsului, auditul procesului/ serviciului, auditul sistemului calitatii, audituri interne/ externe).

3.3 Documente de audit :( plan de audit, raport de audit, raport de actiuni preventive/corective, rapoarte de neconformitate ). 

4.Strategii de imbunatatire a calitatii

4.1 Instrumentele calitatii: (diagrame ( Pareto, Ishikawa), histrograma defectelor, fisa de inspectie).

4.2 Strategii de imbunatatire a calitatii: ( strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifica-executa-verifica-actioneaza), principiul "zero defecte").

Profesorul are libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de :

-dificultatea temei ;

-volumul si nivelul de cunostinte dobandite anterior ;

-ritmul de intelegere si asimilare a cunostintelor.

4.2. Sugestii cu privire la procesul si metodele de predare/invatare

Se vor promova metode de predare-invatare activ-participative, care duc la rezolvarea problemei pusa in discutie.

Strategiile de predare presupun alegerea metodei in functie de obiectivele propuse: discutia in grup, dezbaterea in grup, jocul de rol, brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz, invatarea prin cooperare (mozaicul), In cadrul modulului se exerseaza si abilitati cheie precum: comunicare, gandirea critica, lucrul in echipa.

5. Sugestii cu privire la evaluare

Evaluarea trebuie sa fie, corelata cu Standardul de Pregatire Profesionala.

Pe parcursul modulului se realizeaza evaluare formativa si evaluare sumativa la incheierea parcurgerii modulului. Aceasta presupune evaluarea tuturor rezultatelor invatarii din Lista cu rezultatele invatarii pentru modul.

Procesul de evaluare consta in generarea si colectarea probelor care atesta performanta unui elev si in evaluarea acestor probe in comparatie cu criteriile definite.

Evaluarea implica observarea, chestionarea, aprecierea activitatiilor. Toate metodele de evaluare se incadreaza in una sau mai multe din aceste categorii.

Ca metode de evaluare se recomanda:

  • Observarea sistematica a comportamentului elevilor, activitate care permite evaluarea conceptelor, deprinderilor, atitudinilor lor fata de o sarcina data.
  • Investigatia.

Autoevaluarea, prin care elevul compara nivelul la care a ajuns cu obiectivele si standardele educationale si isi poate impune/modifica programul propriu de invatare.

  • Metoda exercitiilor practice
  • Studiu de caz

Ca instrumente de evaluare se pot folosi:

Teste cu intrebari de tip :adevarat-fals, afirmativ-logice, cu raspunsuri multiple, potrivire intrebare-raspuns, de tip grila, de tip pereche

Fise de observatie

Fise de autoevaluare

Portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de inregistrare a performantelor scolare ale elevilor

Pentru mai buna intelegere a modalitatilor de evaluare se propune un exemplu de instrument de evaluare sumativa pentru rezultatul invatarii 1 Identifica elementele sistemului de management al calitatii din unitatea MANAGEMENTUL CALITATII

INSTRUMENTUL DE EVALUARE

Titlul unitatii MANAGEMENTUL CALITATII

1. Identifica elementele sistemului de management al calitatii

1.6 Elementele sistemului calitatii: elementele de conducere a sistemului calitatii, elementele de desfasurare a sistemului calitatii, documentatia sistemului calitatii). 

Asigurarea calitatii: calitate interna, calitate externa, calitate totala

Proba scrisa

1 (a)  Explicarea conceptului de asigurare a calitatii

Definiti conceptele de asigurare a calitatii si de calitate totala:

Nr. crt.

Conceptul

Definitie

Evaluator

Data

Asigurarea calitatii

Asigurarea interna a calitatii

Asigurarea externa a calitatii

Calitatea totala

1 (b)  Explicarea conceptului de sisteme de calitate

Completati tabelul de mai jos indicand definitia sistemului calitatii:

Nr. act.

Definitia conceptului de sistem al calitatii

Evaluator

Data

Completati spatiile libere din tabelul de mai jos pentru a obtine elementele componente ale sistemului calitatii:

Elementele sistemului calitatii

Nr. act.

Evaluator

Data

Elemente de conducere a sistemului calitatii

Elemente de desfasurare a sistemului calitatii

Elemente independente de fazele traiectoriei produsului

Elemente referitoare la sistem

Elemente generale

Elemente referitoare la produs

Elemente dependente de fazele traiectoriei produsului

.Bibliografie

N.Dragulanescu, C.Niculescu

Managementul calitatii

Manual pentru clasa a-X-a Profilul Resurse naturale si protectia mediului

Editura NICULESCU ABC, Bucuresti, 2000

C.Baleanu

Managementul imbunatatirii continue

Editura FIMAN,1996

S.Ciurea, N.Dragulanescu

Managementul calitatii totale

Editura economica,1996

S.Ionescu

Managementul si asigurarea calitatii

SC ICPE SA Centrul de informare -documentare pentru electrotehnica ,1994

C. Roncea

Auditul sistemului calitatii Ghid practic

Editura CLASS,1998

Ghid practic in domeniul managementului calitatii Sistemul ISO 9000

Editura NICULESCU,1999Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2431
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved