Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

ORGANIZAREA STRUCTURALA A SOCIETATII Compania Romana de Petrol

management+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA STRUCTURALA A

S.C. PECO S.A. - MEHEDINTI

1.1. Organizarea structurala la S.C. PECOS.A.Compania Romana de Petrol, in 15 septembrie 1997 se desfiinteaza, fiind transformata in Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului PETROM S.A. care fuzioneaza cu cele doua rafinarii (Arpechim si Petrobrazi) si cu sectorul de distributie si comercializare produse petroliere cuprinzand cele 41 societati comerciale pe actiuni din judete care isi pierd personalitatea juridica prin transformarea in sucursale PETROM.

Integrarea pe verticala a Societatii Nationale a Petrolului PETROM S.A. prin cuprinderea intr-o singura unitate a sectorului de exploatare hidrocarburi, rafinare si distributie, avand un singur buget consolidat, asigura posibilitatea punerii in aplicare a unei strategii si politici nationale in sectorul petrolier din Romania, siguranta in aprovizionare cu produse petroliere si in acelasi timp un regulator al pietei interne, fiind si un concurent redutabil al companiilor multinationale care opereaza deja din 1991 pe piata romaneasca.

Sucursala PECOs-a infiintat prin reorganizare in baza Ordonantei de Urgenta nr. 49 din 15.09.1997 privind infiintarea Societatii Nationale a Petrolului PETROM S.A. Bucuresti.

Sucursala PECOeste o societate fara personalitate juridica, care are in folosinta mijloace fixe si mijloace circulante, are buget propriu de venituri si cheltuieli si dispune de forta de munca necesara indeplinirii activitatilor productive si comerciale ce-i revin.

Obiectul principal de activitate al sucursalei il constituie aprovizionarea, depozitarea si comercializarea produselor petroliere.

Sucursala PECOeste organizata in servicii care coordoneaza activitatea birourilor si a sectiilor comerciale din subordine.

Serviciile se afla la randul lor in subordinea directorului sucursalei ca si compartimentele Planificare, Juridic, CTC-Protectia Consumatorilor - Protectia mediului si compartimentul Control Financiar de Gestiune.

Serviciile Resurse Umane raspunde de aplicarea in cadrul sucursalei a prevederilor legale ale Contractului Colectiv de Munca, precum si ale dispozitiilor conducerii societatii in domeniul resurselor umane, organizeaza si raspunde de evidenta personalului si furnizeaza datele necesare intocmirii bancii de date a personalului. In limita competentelor acordate participa la negocierea contractelor individuale de munca ale salariatilor si elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al sucursalei. De asemenea, asigura activitatea de normare a muncii si se preocupa de organizarea de cursuri de pregatire si perfectionare a personalului.

Serviciul Financiar - Contabilitate efectueaza studii si analize pentru cresterea eficientei tuturor activitatilor desfasurate. Intocmeste bugete de venituri si cheltuieli cu fundamentarea indicatorilor economico-financiari, urmareste realizarea profitului economic si a rentabilitatii prevazute in program. Organizeaza si conduce contabilitatea in partida dubla prin asigurarea unei evidente stricte a patrimoniului, organizeaza si exercita controlul financiar propriu sub forma controlului financiar preventiv si a controlului financiar de gestiune. Este condus de un sef serviciu care e afla in subordinea directorului economic si are in subordine compartimentul Actionari, compartimentul Informatica.

Serviciul Comercial - Marketing - Transporturi efectueaza studii de piata referitoare la cerere-oferta si pe baza studiilor privind evolutia cererii de produse elaboreaza planuri si programe de desfacere a acestora. Intocmeste cu beneficiarii contracte economice actuale sau pentru perioade mai scurte privind livrarea produselor si executarea de servicii si raspunde de realizarea lor in termen, stabileste necesarul de import anual si pe termen lung, intocmeste darile de seama statistice privind aprovizionarea tehnico-materiala conform metodologiei stabilite. Raspunde de utilizarea cu maximum de eficienta a parcului auto si a capacitatilor de transport din cadrul sucursalei. Este condus de un sef de serviciu care se afla in directa subordine a directorului comercial. La randul sau are in subordine sectiile comerciale constituite din depozite de carburanti si statii de distributie, precum si coloana auto.

Serviciul Tehnic - Investitii, subordonat inginerului sef, face propuneri cu privire la programul de investitii si asigura realizarea in termen a tuturor lucrarilor de investitii in limitele valorice prevazute. Analizeaza si ia masuri in vederea evitarii imobilizarilor in activitatea de investitii. Receptioneaza lucrarile pentru care a intocmit documentatia.

Compartimentul Juridic, aflat in directa subordine a directorului sucursalei, coordoneaza activitatea juridica din cadrul sucursalei, formuleaza actiuni in justitie, intampinari si cai de atac in apararea drepturilor sau patrimoniului sucursalei. Vizeaza deciziile emise de sucursala si acorda consultatii juridice celorlalte compartimente.

Compartimentul Planificare, din subordinea directorului sucursalei, elaboreaza studii si prognoze privind dezvoltarea activitatii economico-financiare in perspectiva, elaboreaza programe speciale pentru reducerea cheltuielilor de transport si de comercializare, cresterea productivitatii muncii si maximizarea utilizarii fondurilor.

Compartimentul CTC - Protectia consumatorilor si Protectia mediului, asigura indeplinirea sarcinilor privind controlul calitatii produselor petroliere pe intreg fluxul de aprovizionare, depozitare, desfacere. Urmareste ca livrarea produselor sa se faca in conformitate cu documentatia tehnica normativa si a conditiilor de calitate stabilite. Initiaza si realizeaza studii privind protectia mediului inconjurator.

In structura societatii sunt cuprinse urmatoarele sectii comerciale din perimetrului judetului Mehedinti:

sectia comerciala Orsova

sectia comerciala Simian

sectia comerciala Gruia

sectia comerciala Strehaia

Fiecare din aceste sectii au gestiune proprie pentru produse petroliere si complementare.

Organizarea contabilitatii patrimoniului este asigurata in compartimente distincte la nivelul fiecarei sectii in care evidenta se tine simetric de personal propriu specializat a carui activitate este subordonata contabililor sefi de la societate.

Centralizarea balantelor celor patru sectii comerciale se face la sediul societatii unde stabilesc obligatiile catre bugetul de stat.

Sistemul de prelucrare a datelor financiar-contabile este automatizat.

Activitatea desfasurata in cadrul societatii este coordonata de Directorul General care este si Presedintele Consiliului de Administratie. El asigura conducerea curenta a societatii comerciale, prin directorii pe domenii de activitate si compartimentele functionale pe care le coordoneaza direct conform structurii organizatorice aprobate, ducand la indeplinirea tuturor hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor Consiliului de Administratie si hotararii comisiei de cenzori.

Subordonatii directorului general sunt: directorul economic si directorul comercial.

Directorul economic decide alaturi de directorul sucursalei, analizeaza evolutia situatiilor din contul curent, din conturile de imprumut comparativ cu limitele de creditare stabilite si organizeaza analiza lunara a utilizarii mijloacelor circulante.Raspunde de intreaga activitate financiar contabila a societatii, raspunde de intocmirea la termen si in mod corect a bilantului contabil si de indeplinirea tuturor sarcinilor stabilite de Consiliul de Administratie si Comitetul director.

Directorul comercial are in subordine serviciul marketing, comercial-transporturi, coloana auto, sectiile comerciale, statiile de distributie, magazinul piese auto.Inginerul sef raspunde de realizarea sarcinilor ce revin sucursalei in domeniile tehnico-investitii, mecanoenergetic, metrologie, determinarile fizico-chimice si formatia de intretinere mecano-energetic calibrarii.

Coordoneaza activitatea serviciului Tehnico-Investitii, a Biroului Mecanoenergetic-Metrologie, a laboratorului de determinari fizico-chimice si a formatiei de intretinere mecanoenergetic - calibrari.La fel ca si cei mai sus amintiti raspunde de indeplinirea tuturor sarcinilor stabilite de Consiliul de administratie si Comitetul Director.

Schema de prelucrare a datelor in cadrul formei de contabilitate pe jurnale se prezinta ca in figura urmatoare:


Capitolul II Cadrul conceptual privind imobilizarile corporale

2.1 Definirea si structura imobilizarilor corporale

Activele imobilizate denumita si imobilizari sau bunuri mobile reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca un timp indelungat si sub aceeasi forma, activitatea intreprinderi.

Aceste elemente nu se consuma la prima utilizare fiind exploatabile de obicei o perioada mai mare de un an si cuprinde la nivelul lor 3 grupe de imobilizari:

imobilizari necorporale

imobilizari corporale

imobilizari financiare

Imobilizarile corporale, denumite active fixe tangibile, cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata in activitatea unei intreprinderi.

Ele se gasesc sub forma de terenuri, cladiri, constructii speciale, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, mijloace de transport, animale si plantatii, unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura birotica etc.

Potrivit legislatiei din tara noastra, sunt considerate imobilizari corporale obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare indeplineste cumulativ urmatoarele conditii :

are o valoare mai mare decat limita stabilita de lege

are o durata normala de utilizare mai mare de un an

In cazul cand bunurile materiale procurate sau create de intreprindere nu sunt terminate, ele sunt incluse in categoria imobilizarilor in curs sau investitiilor in curs.

Activele imobilizate corporale isi pierd in timp din valoare ca urmare a uzurii determinate de utilizarea lor, de actiunea agentilor naturii si a progresului tehnic.

Constatarea contabila a pierderii de valoare suferita de imobilizarile corporale, cu exceptia terenurilor, si includerea lor in costuri poarta numele de amortizare.

Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri.

Terenurile se afla in folosinta sau proprietatea agentilor economici, putand proveni din cumparare fie aduse ca aport in natura la constituirea societarii comerciale.

Investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor sunt supuse amortizarii (amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, inprejmuirile, drumurile de acces).

In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe:

terenuri agricole si silvice

terenuri fara constructii

terenuri cu zacaminte

terenuri cu zacaminte si altele.

Terenurile se inregistreaza in contabilitate, la intrarea in patrimoniu:

la valoare stabilita potrivit legii, in functie de clasele de fertilitate, suprafata si amplasarea acestor si alte criterii.

la valoare de aport dupa caz.

Sunt considerate imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

are o valoare mai mare decat limita stabilita de lege

are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Datorita ponderii mari si a regimului lor de finantare imobilizarile corporale de natura mijloacelor fixe se clasifica dupa mai multe criterii:

a) Din punct de vedere al apartenentei, exista imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe proprii si inchiriate.

Imobilizarile corporale de natura mijloacelor fixe proprii se afla in folosinta permanenta a agentilor economici si fac parte din patrimoniu acesteia.

Imobilizarile corporale de natura mijloacelor fixe inchiriate se gasesc in folosinta temporara a agentilor economici, pentru o anumita perioada de timp stabilita prin contractul de inchiriere, dupa expirarea caruia bunul respectiv se restituie proprietarului.

Din punct de vedere contabil, cele doua categorii de imobilizari se inregistreaza separat, amortizarea este calculata si platita numai de proprietar, in timp ce chiriasul plateste chiria, care poate fi egala sau mai mare decat amortizarea.

b) Imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe in functie de destinatie si particularitatile tehnico-productive, se impart in 6 categorii:

Constructii

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

Aparate si instalatii de masura, control si reglare

Mijloace de transport

Animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

Contabilitatea imobilizarilor de natura mijloacelor fixe trebuie sa asigure evidenta permanenta a existentei si miscari, precum si calculul amortizarii si a provizioanelor constituite prin deprecierea acestora.

Contabilitatea imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe se tine pe urmatoarele categorii:

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

2.2.Evaluarea imobilizarilor corporale 

Evaluarea este acea forma a cuantificari prin care metoda contabilitati determina marimea existentei si miscarii patrimoniul in expresie baneasca.  Evaluarea asigura trecerea de la informtii singulare exprimate in etalon natural, la informatii generalizatoare de sinteza in expresie valorica, necesare proceselor de decizie.

O imobilizare corporala necunoscuta ca activ trebuie evaluata initial la costul sau determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Activele corporale de natura mijloacelor fixe, la intrarea in patrimoniu se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare prin care se intelege:

a)     Costul de achizitie, pentru imobilizari procurate cu titlu oneros.

Actul cu titlul oneros este actul juridic prin care o persoana se obliga sa execute o prestatie fara a urmari sa primeasca ceva in schimb. Contractul cu titlul oneros, este contract in baza caruia fiecare dintre parti urmareste un folos in schimbul prestatiei la care se obliga (contract de vanzare-cumparare, furnizare, energie, apa etc)

b) Costul de productie pentru imobilizarile construite sau produse de unitatea patrimoniala, prin efort propriu.

c) Valoarea actuala, estimata la inscrierea imobilizarilor in activ, tinand seama de valoarea imobilizarilor cu caracteristici tehnice similare sau apreciate, se utilizeaza pentru imobilizarile obtinute cu titlul gratuit. Ea este cunoscuta si sub denumirea de valoare de piata.

d) Valoare de aport, de utilitate, acceptata de pariti pentru imobilizarile interne in patrimoniu cu ocazia asocieri, fuziuni etc, conform statutelor si contractelor de asociere.

e) Valoarea rezultata in urma reevaluarii, pentru imobilizarile reevaluate in baza unei dispozitii legale exprese sau in baza hotarari conduceri unitati.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care este efectuata. In situatia unei modificari care conduce la obtinerea de beneficii economice suplimentare, aceasta se recunoaste ca o componenta a activului.

Imobilizarile corporale in curs reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Aceasta se evalueaza la costul de productie respectiv de achizitie. Imobilizarile corporale in curs se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz. O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta si provizioanele cumulate din depreciere.

Imobilizarile corporale pot fi supuse reevaluari care se efectueaza potrivit reglementarilor legale, caz in care sunt prevazute in bilant la valoarea reevaluata si nu la costul lor istoric. Reevaluarea acestora se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula de evaluatori autorizati.

In cazul in care, ulterior recunoasterii initiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinat pe baza reevaluarii activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, in locul costului de achizitie,costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inaintea acelui activ. In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se va aplica activului avand in vedere valoarea acestuia, determinata in urma reevaluarii. Elementele dintr-o clasa de imobilizari corporale sunt reevaluate simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportoare in situatiile financiare anuale simplificate, a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite.

Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din clasa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nici o piata activa pentru acel activ. O clasa de imobilizari corporale este o grupare de active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei persoane juridice.

Exemple de astfel de clase: terenuri, cladiri, masini si echipamente, nave, aeronave, etc.

Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului.

Daca un activ dintr-o clasa de active reevaluate nu poate fi reevaluat din cauza ca nu exista piata activa pentru el, activul trebuie prezentat in bilant la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere, cumulate.

O piata activa este o piata unde sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)       Elementele comercializate sunt omogene.

b)       Pot fi gasiti in permanenta cumparatori si vanzatori interesati.

c)        Preturile sunt cunoscute de catre public.

Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale reevaluate nu mai poate fi determinata prin referinta la o piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari, din care se scad amortizarea si provizioanele pentru deprecieri cumulate. Daca rezultatul reevaluari este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza ca o crestere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acestui activ sau ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ.

Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, atunci aceasta se trateaza ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, daca in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scadere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.

2.3. Documente si registre

La S.N.P. PETROM sucursala PECO Mehedinti datele sursa privind operatiile economice, consemnate cu documentele justificative, sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate, sistematizate in registre de contabilitate ce furnizeaza informatii privind situatie si miscarea patrimoniului.

Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise, foi volante sau situatii obtinute la calculatorul electronic:

registru jurnal

factura fiscala

chitanta

Registru-jurnal - este un document contabil obligatoriu cu regim special in care se inregistreaza operatiile patrimoniale prin respectarea succesiuni documentelordupa date de intocmire a acestora in unitate.

Registru jurnal poate fi prezent sub forma unui registru jurnal general sau sub forma unui registru jurnal general sau sub forma unor registre jurnale auxiliare pentru operatiuni patrumoniale de aceeasi natura cum ar fii: aprovizionarile, vanzarile.

Factura fiscala - formular cu regim special de tiparire, inscriere si numerotare.

Serveste ca:

document de baza caruia se intocmeste documentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate saau a serviciilor prestate;

documente de insotire a marfii pe timpul transportului;

documentul de incarcare in gestiunea patrimoniului;

document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in trei exemplare.

Circula:

exemplarul 1, la cumparator;

exemplarul 2, la desfacere;

exemplarul 3, pentru inregistrarea in contabilitate.

Chitanta - formular cu regim special de tiparire, inscriere si numerotare.

Serveste ca:

document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casierie;

document justificativ de inregistrare in Registru jurnal de incasari si plati si in contabilitate.

Se intocmeste in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata, de catre contabilul sau casierul numit si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.

Circula la depunator (exemplarul 1) exemplarul 2 ramane in Registru jurnal de incasari si palti.

Capitolul III Organizarea generala a contabilitatii imobilizarilor corporale

3.1 Conturi de evidenta a imobilizarilor corporale

Contabilitatea imobilizarilor corporale trebuie sa asigure evidenta permanenta a existentei si miscari, precum si calculul amortizari si a provizioanelor, ce se constituie prin deprecierea acestora.

Grupa 21,, Imobilizari corporale" cuprinde urmatoarele conturi ce reflecta imobilizarile corporale:

Contul 211,, Terenuri'' cu desfasurare pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II :

2111,, Terenuri''

2112,, Amenajari de terenuri''

Contul 212,, Constructii''

Contul 213,, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii'' cu desfasurare pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

2131,,Echipamente tehnologice''(masini, utilaje, si instalatii de lucru)

2132,, Aparate si instalatii de masurare, control si reglare''

2133,, Mijloace de transport''

2134,, Animale si plantatii''

Contul 214,, Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.''

Aceste conturi sunt conturi bilantiere si reflecta valori economice avand functia contabila de activ.

Contul 211,, Terenuri si amenajari de terenuri"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri(racordarea la sistemul de alimentare cu energie, apa, canalizare, inprejmuire, lucrarile de acces)

Dupa continutul economic, este un cont de active imobilizate, iar dupa functie contabila este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

404,,Furnizori de imobilizari" terenurile achizitionate de la furnizori la costul de achizitie.

456,,Decontari cu asociati'' actionarii privind capitalul cu valoare de aport a terenurilor aduse ca aport la capital la infiintarea societati de catre asociati.

Se crediteaza prin debitul

contului 6583,,Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital'' cu valoarea terenurilor vandute.

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de teren.

Contul 212,, Constructii''

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii cladirilor si constructiilor.

Dupa continutul economic este un cont de active imobilizate, iar dupa functie contabila este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

404,,Furnizori de imobilizari'' cu valoarea constructiilor achizitionate la costul de achizitie.

456,,Decontarii cu asociatii'' actionarii privind capitalul cu valoarea de aport la capital, la infiintarea societarii de catre asociati.

722,,Venituri din productia de imobilizari corporale cu valoarea la costul de productie a constructiilor realizate prin efort propriu.

231,,Imobilizari corporale in curs cu valoarea constructiilor receptionate in anii urmatori inceperi constructiei.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

281,,Amortizarea privind imobilizarile corporale'' in valoarea constructiilor casate si scoase din activ.

6583,,Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital'' cu valoarea neamortizata a constructiilor vandute.

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea constructiilor existente.

Contul 213 ,,Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii''

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor plantatiilor.

Dupa continutul economic este un cont de active imobilizate, iar dupa functie contabila este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

404,,Furnizori de imobilizari'' cu valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate la costul de achizitie.

456,,Decontari cu asociatii, actionarii privind capitalul cu valoare de aport la capital, la infintarea societatii de catre asociati.

722,,Veniturii din productia de imobilizari corporale cu valoarea la costul de productie a instalatiilor tehnice, a mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor realizate prin efort propriu.

231,,Imobilizari corporale in curs ''cu valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor receptionate in anii urmatori inceperii.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

281,,Amortizarea privind imobilizarile corporale cu valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport ,animalelor si plantatiilor casate si scoase din activ.''

6583 ,,Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice ,mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor vandute.

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor existente.

Contul 214 ,,Mobilier aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale''

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mobilierului aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

Dupa continutul economic este un cont de active imobilizate iar dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

404 "Furnizori de imobilizari" cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale achizitionate la costul de achizitie.

456 "Decontari cu asociatii, actionarii privind capitalul" cu valoarea de aport la capital la infintarea societatii de catre asociati.

722 "Venitul din productia de imobilizarii" cu valoarea la costul de productie a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale alte active cedate realizate pe cont propriu.

231 "Imobilizari corporale in curs" cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si alte active cedate receptionate in anii urmatori inceperii.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale" cu valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor casate si scoase din activ.

6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital" cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor vandute.

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor existenta.

Paralel cu aceste conturi pentru reflectarea in contabilitate a operatiilor economice ce privesc imobilizarile corporale se utilizeaza conturile din grupa 28."Amortizarea privind imobilizarile" si contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale".

Aceste conturi au functie contabila de pasiv .Din grupa 28,,Amortizarea privind imobilizarile fac parte urmatoarele conturi:

280 ,,Amortizarea privind imobilizarile necorporale ''

281,, Amortizarea privind imobilizarile corporale''

Contul 281,,Amortizarea privind imobilizarile corporale'' este un cont rectificativ al imobilizarilor dupa continutul economic, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Acest cont se dezvolta in conturi sintetice de gradul II pe categorii de imobilizarii corporale si anume:

2811,,Amortizarea amenajarilor de terenuri''

2812 ,,Amortizarea constructiilor''

2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor''

2814,,Amortizarea altor imobilizari corporale.

Se crediteaza prin debitul contului 681 " Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" lunar pentru a inregistra amortizarea imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe.

Se debiteaza prin creditul conturilor 212 "Constructii"; 213 " Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii"; 214 " Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale", pentru a inregistra contravaloarea imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe scoase din functiune.

Soldul contului este creditor, reprezentand amortizarea imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe din proprietatea unitatii.

3.2 Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatii economice privind imobilizarile corporale.

In contabilitate reflectarea operatiunilor economice privind imobilizarile corporale, se face in mod diferit:

In raport de natura lor: terenuri sau mijloace fixe.

Avand in vedere modalitatea si calea de iesire: intrari, iesiri si apoi fiecare din acestea, dupa natura lor.

3.2.1 Inregistrarea operatiilor economice privind terenurile si amenajarile de terenuri.

A. Operatii economice privind intrarile terenurilor si amenajarile de terenuri

S.N.P. PETROM primeste terenuri ca aport la capitalul social in suma de 10000 lei. Se va inregistra in contabilitate la valoarea de aport: 10000 lei.

2111 = 456 10000 lei

"Terenuri "Decontari cu asociatii privind capitalul

S.N.P. PETROM achizitioneaza un teren, costul de achizitie conform facturii fiind de 12000 lei, TVA 19%

% = 404 14280 lei

2111 "Furnizori de imobilizari 12000 lei

,,Terenuri"

2280 lei

,,T.V.A deductibil"

Intreprinderea a primit terenuri cu titlul gratuit in valoare de 10000 lei.

2111 = 456 10000lei

"Terenuri" "Subventii pentru investitii

Unitatea efectueaza pe cont propriu amenajarea unui teren efectuand cheltuielile in valoare de 300 lei cu TVA deductibila 100%. Lucrarea se finalizeaza pana la sfarsitul lunii.

2112 = 722 300 lei

"Amenajari de terenuri "Venituri din productia de imobilizari

corporale

4426 = 4427 66 lei

"TVA deductibil "TVA colectat

Daca la sfarsitul exercitiului lucrarea nu a fost finalizata:

a)     La nivelul costului efectiv de productie se trece pe seama investitiilor in curs:

231 = 722

"Imobilizari corporale "Venituri din productia de imobilizari

in curs" ne corporale"

a)     receptia definitiva la terminarea lucrarii:

2112 = %

"Amenajari de terenuri"

"Venituri din productia de imobilizari

corporale"

231

,,Imobilizari corporale in curs

Amenajarea terenurilor efectuata de terti

2112 = 404

"Amenajari de terenuri "Furnizori de imobilizari"

Amortizarea amenajarilor de terenuri:

6811 = 2810

"Cheltuieli de exploatare "Amortizarea terenurilor"

privind

amortizarea imobiliarilor

8) Terenuri cu destinatie economica, precum si in cazul despagubirilor, inclusiv exproprieri se amortizeaza pe baza unei cote de 25% din cuantumul dobanzii curente la disponibilitatile banesti de valoare egala cu pretul de achizitie al terenurilor respective, acordata de unitatea bancara la care intreprinderea are deschis contul principal:

2810

"Cheltuieli de exploatare "Amortizarea terenurilor

privind

amortizarea imobilizarilor

B Operatii economice privind iesirea (cedarea) terenurilor din patrimoniu.

1) Retragerea aporturilor de catre asociati in valoare de 1000 lei

1012 = 456 1000 lei

,,Capital subscris varsat Decontari cu asociatii privind capitalul

456 = 2111 1000 lei

"Decontari cu asociatii "Terenuri"

privind capitalul"

2) Cedarea terenurilor ca urmare a vanzari acestora:

a) Inregistrarea facturii la nivelul pretului de vanzare de 2000 lei

461 = % 2400 lei

"Debitori diversi 2000 lei

"Venituri din cedarea activelor"

4427 440 lei

"TVA colectata"

b) Scoaterea din evidenta a terenului vandut:

= 2111 2000 lei

"Cheltuieli privind "Terenuri"

activele cedate"

c) Daca sau efectuat amenajari de terenuri vandute si acestea sunt amortizate integral scoaterea din evidenta se inregistreaza astfel:

2810 = 2112

"Amortizarea terenurilor" "Amenajari de terenuri"

d) In situatia in care amenajarile sunt amortizate partial:

% = 2112

"Amenajari de terenuri

Amortizarea terenurilor

Cheltuieli privind

activele cedate

3.2.2 Inregistrarea operatiilor economice privind constructiile

Reflectarea in contabilitate a operatiilor economice privind miscarea constructiilor, difera in primul rand, avand in vedere caracterul, intrare sau iesire apoi calea prin care acestea se realizeaza respectiv pentru o folosinta permanenta sau temporara.

Mijloacele fixe sunt supuse la 2 operatii: operatii de intrare si operatii de iesire.

Ca operatii de intrare permanenta utilizate la S.C. PERTOM S.A. sucursala PECO Mehedinti amintim:

aport la capital

achizitionare sau cumparare din tara sau din import

construite in procesul investitional

primite ca donatei sau constatate plus la inventariere

cresterea valori de inregistrare (de intrare) a constructiilor ca urmare: incorporarii sau accesorii, aparate de masura si control sa ca urmare a unor lucruri de modernizare.

Iesirea definitiva din patrimoniul S.C. PETROM S.A. sucursala PECO Mehedinti se poate realiza pe mai munte cai:

scoaterea din functiune (casare) a constructiilor este calea importanta de scoatere din patrimoniu. Constructiile cu durata de utilizare expirata, amortizate integral pot fi scoase din functiune. Prin scoaterea din functiune a constructiilor se intelege demolarea, demontarea sau dezmembrarea acestora precum si scoaterea din gestiunea unitatilor a valorii constructiilor. Se pot scoate din functiune si constructii neamortizate integral insa se va asigura acoperirea conform normelor legale, a valorii neamortizate. Diferenta ramasa neacoperita, se include esalonat in cheltuielile de exploatare, fara a se lua in calcul la determinarea profitului impozabil.

iesirea constructiilor prin vanzare. In acest caz pot aparea trei situatii:

a)       pretul de vanzare este egal cu valoarea neamortizata

b)       pretul de vanzare este mai mare decat valoarea neamortizata

c)        pretul de vanzare este mai mic decat valoarea neamortizata

retragerea aportului in natura de catre asociati

iesirea din patrimoniu a unor constructii ca urmare a unor calamitati ale naturii

scoaterea din evidenta a unor constructii care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati

lipsuri de constructii, constatate cu ocazia inventarierii, care se imputa vinovatilor

donatii sau cedari cu titlu gratuit de constructii.

Pot exista insa situatii de intrare sau iesire a constructiilor in folosinta temporara pe un timp determinat.

Astfel inchirierea este calea prin care se realizeaza intrarea in folosinta temporara a unor constructii, pentru a fi mai bine valorificate.

3.2.3 Inregistrarea operatiilor intrarii in patrimoniu a constructiilor pentru folosinta permanenta.

Intrarea constructiilor in folosinta permanenta a intreprinderilor se poate realiza pe mai multe cai:

1) Aport la capitalul social

a) Angajamentele de aport luate de asociati

456 = % 220 lei

"Decontari cu asociatii 1011 220 lei

privind capitalul" "Capital subscris nevarsat

1041 220 lei

"Prime de emisiune sau aport"

b) Aducerea aportului

212 = 456 220 lei

"Constructii" "Decontari cu asociatii privind capitalul"

Concomitent se inregistreaza

1011 = 1012 200 lei

"Capital subscris nevarsat" "Capital subscris varsat

2)Achizitionarea de constructii din tara sau din import.

Exemplul 1: Conform facturii emise de furnizor S.N.P. PETROM achizitioneaza din tara un calculator la un pret de cumparare de 1742 lei. Cheltuielile de transport facturate de furnizor sunt in suma de 5 lei. Furnizorul a primit un avans de 500 lei.

a) Inregistrare avansului acordat:

409 = 5121 500 lei

"Furnizori-debitori" "Conturi la banci in lei"

a)               Receptia si inscrierea mijlocului de transport

% = 404 2186 lei

"Furnizori de imobilizari

212 500 lei

"Constructii

4426 394 lei

"TVA deductibil"

c) Achizitionarea facturii tinand seama de avansul acordat anterior:

= % 2186 lei

"Furnizori de imobilizari 500 lei

"Furnizori-debitori"

5121 1686 lei

"Conturi la baci in lei

Exemple 2: S.N.P PERTOM achizitioneaza din tara un autoturism in valoare de 1908 lei, TVA 19% fondul de dezvoltare din care se finanteaza investitiile este format din profit la nivelul de 1800 lei.

a)       Intrarea in patrimoniu a autoturismului

% = 404 2328 lei

"Furnizori de imobilizari

2133 1908 lei

"Mijloace de transport

4426 419 lei

"TVA deductibil"

b)       Achitarea furnizorului:

404 = 5121 2328 lei

c)        Construirea sursei de investitii pentru deferenta in minus de 908 lei

471 = 118 2186 lei

"Cheltuieli inregistrate "Alte fonduri

in avans"

3) Constructiile pot fi construite de unitatea patrimoniala in procesul investitional in regie proprie:

Exemplu: S.N.P. PETROM realizeaza cu forte proprii o instalatie pentru care efectueaza cheltuieli in luna mai de 1000 lei. Instalatia este terminata si se receptioneaza in luna iunie, costul efectiv total din productie fiind de 2570 lei. TVA 19% este deductibil in proportie de 90%:

a) In luna mai, conform documentelor primare si centralizate, se inregistreaza cheltuieli ocazionale de lucrare de investitie:

601 = 301 1000 lei

"Cheltuieli cu materii "Materii prime"

prime"

641 = 421 1000 lei

"Cheltuieli cu salariile "Personal salarii-datorate"

personalului"

6581 = 5121 1000 lei

"Despagubiri, amenzi si penalitati" "Conturi curente la banci in lei"

b) La sfarsitul lunii mai se inregistreaza productie de imobilizari corporale in curs de executie, la nivelul efectiv al cheltuielilor inregistrate:

231 = 722

"Imobilizari corporale in curs" "Venituri din productia de

imobilizari corporale

c) In luna iunie se receptioneaza instalatia si se da in functiune. Cheltuielile ocazionate de efectuarea lucrarii de investitii sunt in suma de 1570 lei.

d)       Se inregistreaza cheltuielile din luna iunie:

602 = 302 1570 lei

"Cheltuieli cu materiale "Materiale consumabile"

consumabile"

611 = 401 1570 lei

"Cheltuieli cu intretinerea ,,Furnizori"

si reparetiile"

6581 = 5121 1570 lei

"Despagubiri amenzi, ,,Contutri la banci in lei

si penalitati"

e)        Receptia instalatiei

2131 = % 2570 lei

"Echipamente tehnologice" 231 1000 lei

"Imobilizari corporale in curs"

722 1570 lei

,,Venituri din productia de imobilizari corporale"

f) Reflectarea TVA 19% de 565 lei din care deductibili 90% adica 508 lei aferenta investitiei efectuate:

% = 4427 565 lei

,,TV.A colectat"

2131 56 lei

,, Echipamente tehnologice"

4426 508 lei

T.V.A deductibil

g) Daca lucrarea se efectueaza intr-o singura perioada de gestiune, iar TVA este integral deductibila in contabilitate se inregistreaza:

2131 = 722

"Echipamente tehnologice "Venituri din productia de

imobilizari corporale

4426 = 4427

"TVA deductibila" "TVA colectata"

4) Constructii primite prin donatie sau constatate plus la inventar

a) Inregistrarea donatiei sau plusului de inventar

221 = 131

"Constructii" "Subventii pentru investitii

b) Amortizarea lunara a constructiei primit prin donatie sau constatat plus la inventar:

6811 = 281

"Cheltuieli de exploatare privind "Amortizarea imobilizarilor

amortizarea imobilizarilor" corporale"

c) Concomitent se inregistreaza micsorarea subventiei si trecerea ei pe venituri exceptionale cu valoarea amortizari lunare:

131 = 7727

"Subventii pe investitii" "Subventii pentru investitii virate

la venituri"

Cresterea valorii de inregistrare a constructiilor ca urmare a incorporarii unor accesorii, aparate de masura si control, sau alte parti componente achizitionate de la terti, sau ca urmare a unor lucrari de modernizare

Exemplul 1: Se achizitioneza piese si accesorii, conform facturii primite in valoare de 150 lei pentru modernizarea unui calculator.

a) Achizitia de piese si accesorii:

% = 404 183 lei

,,Furnizori de imobilizari

3014 150 lei

Piese de schimb

4426 401 33 lei

,,T.V.A deductibil" ,,Furnizori"

b) Se inregistreaza incorporarea pieselor si accesoriilor in valoarea constructiilor:

212 = 3014 150 lei

"Constructii" "Piese de schimb"

Exemplul 2: Se executa cu forte proprii lucrari de modernizare a unor constructii, pentru care s-au efectuat cheltuieli diverse in suma de 300 lei. Lucrarea se executa pe parcursul unei singure perioade de gestiune.

a) Inregistrarea cheltuielilor:

601 = 301 300 lei

"Cheltuieli cu materiile ,,Materii prime"

prime"

611 = 401 300 lei

"Cheltuieli cu intretinerea ,,Furnizori"

si reparatiile"

624 = 5311 300 lei

"Cheltuieli cu transport ,,Casa in lei"

de bunuri si personal

b) Incorporarea cheltuielilor efectuate cu modernizarea in valoarea constructiilor:

212 = 722 300 lei

"Constructii" "Venituri din productia de

imobilizari corporale

Exemplul 3: Cresterea valorii constructiilor prin incorporarea investitiilor efectuate de chiriasi (locatar sau concesionri):

212 = %

"Constructii"

"Amortizarea imobilizarilor corporale

"Furnizori de imobilizari

4426 = 404

"TVA deductibila" "Furnizori de imobilizari

3.2.4 Inregistrarea operatiilor privind iesirile definitive din patrimoniu a constructiilor

Iesirea constructiilor din patrimoniu se poate realiza de asemenea pe mai multe cai:

Scoaterea din functiune (casarea) constructiilor este calea cea mai importanta de scoatere din patrimoniu.

Exemplul 1: Situatia scoaterii din functiune a constructiilor amortizate integral, cu durata normala de utilizare expirata, S.N.P. PETROM scoate din functiune un strung complet amortizat. Valoarea de inregistrare este de 1250 lei. Valoarea pieselor de schimb si a materialelor auxiliare

Recuperate este de 300 lei. Pentru dezmembrarea strungului s-au facut urmatoarele cheltuieli:

- Salarii 140 lei

CAS  49 lei

Fond de somaj 7 lei

Uzura obiectelor de inventar 10 lei

Materiale consumabile 10 lei

In contabilitate se vor efectua urmatoarele inregistrari:

a) Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare:

6583 = % 216 lei

"Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capital

421 140 lei

,,Personal remuneratii datorate

49 lei

"Contributia unitatiila asigurarile

sociale"

4371 7 lei

"Contributia unitatii la fondul de

somaj"

322 10 lei

"Uzura obiectelor de inventar"

301 10 lei

"Materiale consumabile

b) Se inregistreaza piese de schimb si materiale auxiliare rezultate din dezmembrarea utilajului

% = 7583 300 lei

"Venituri din vanzarea activelor si

alte operatii de capital"

100 lei

"Piese de schimb din operatii de capital

3021 200 lei

,,Materiale auxiliare"

c)Scoaterea din evidenta a utilajului

= 2131

"Amortizarea instalatiilor, "Echipamente tehnologice"

mijloacelor de transport,animale

si plantatii"

Exemplul 2: Se scot din functiune mijloacele fixe neamortizate integral.

Se scoate din functiune o masina de rectificat pentru care se cunoaste:

valoarea de intrare in patrimoniu 1.000 lei

amortizarea calculata si inregistrata pana in momentul casarii 900 lei

cheltuielii cu dezafectarea si dezmembrarea facute de terti 100 lei + TVA

piesele de schimb recuperate din casare 140 lei

In contabilitate se vor efectua urmatoarele inregistrari

a) Inregistrarea facturii primite de le unitatea terta pentru cheltuieli ocazionate de dezmembrarea si dezafectarea utilajului:

% = 401 120 lei

,,Furnizori"

6583 100 lei

,,Cheltuieli privind activele

cedate si alte operatii de capital

22 lei

,,T.V.A deductibil"

b) Inregistrarea pieselor de schimb rezultate din casare

3014 = 758 140 lei

"Piese de schimb "Alte venituri din exploatare

c) Diferenta favorabila dintre veniturile si cheltuielilor din dezmembrarea de 18 lei va majora amortizarea imobilizarilor corporale, pentru care se va deschide un analitic distinct la contul 281 si anume "Amortizarea recuperarilor din dezmembrari"

6871 = 281

"Cheltuieli exceptionale privind "Amortizarea privind imobilizarile

amortizarea imobilizarilor / analitic corporale"

distinct ,, Amortizarea recuperarilor din

dezmembrari"

d) Scoaterea din functiune a utilajului

% = 2131 1000 lei

,,Echipamente tehnologice

281 918 lei

,,Amortizarea privind

imobilizarile corporale

471/analitic 82 lei

,,Cheltuieli inregistrate in avans"

e) In primul an se inregistreaza diferenta neamortizata de 205 lei, dar se vor lua in calcul profitul impozabil

6871 = 471 205 lei

"Cheltuieli exceptionale privind "Cheltuieli inregistrate

amortizarea imobilizarilor/ in avans"

analitic debitent

Iesirea constructiilor prin vanzare

Pot sa apara trei situatii, avandu-se in vedere pretul negociat

a) pretul de vanzare este egal cu valoarea neamortizata

b)pretul de vanzare este mai mare decat valoarea neamortizata

c) pretul de vanzare este mai mic decat valoarea neamortizata

In primul caz nu se realizeaza nici profit nici pierdere.

In cel de-al doilea caz se inregistreaza profit.

Iar in cel de-al treilea caz se inregistreaza o pierdere.

Exemplul 1: S.N.P. PETROM vinde o constructie care are o valoare de inregistrare de 1500 lei, amortizat in suma de 300 lei. Pretul de vanzare negociat este de 300 lei.

a) inregistrarea facturii:

461 = % 360 lei

"Debitori diversi" 7583 300 lei

"Venituri din cedarea activelor

4427 60 lei

,,T.V.A colectat"

b) Scoaterea din evidenta a constructiei

% = 1500 lei

,,Constructii

281 1300 lei

"Amortizarea privind imobilizarile corporale"

6721 200 lei

"Cheltuieli privind activele cedate

c) Incasarea facturi

5121 = 461

,,Conturi la banci in lei" ,,Debitori diversi"

d) La sfarsitul exercitiului financiar se inchid conturile de venituri si cheltuieli ce au intervenit in operatie:

= 6721 200 lei

"Profit si pierderi "Cheltuieli privind activele cedate"

= 121 300 lei

Venituri din cedarea activelor" "Profit si pierderi"

Exemplul 2: Constructii vandute prin licitatie. Se cunosc urmatoarele date in legatura cu o constructie vanduta de S.N.P. PETROM:

valoarea de intrare a activului vandut 1846,34 lei

valoarea amortizata pentru activul vandut 1000 lei

valoarea ramasa neamortizata 846,35 lei

pret de primire la licitatie 856,34 lei

valoarea de adjudecare 1100 lei

costul proiectului de evaluarea utilajului 20 lei

In contabilitate se vor inregistra urmatoarele operatii:

a) Plata costului proiectului de evaluare a utilajului:

471 = 5121 20 lei

"Cheltuieli inregistrate in "Conturi la banci in lei"

avans / analitic"

b) incasarea garantiei de10% din pretul de pornire la licitatia utilajului, adica 846,35 x 10% = 84,63 lei

= 462 84,63 lei

"Conturi la banci in lei" "Creditori diversi"

c) Inregistrarea valori de adjudecare a utilajului vandut la licitatie:

461 = 7583 1100 lei

"Debitori diversi" "Venituri din cedarea activelor

d) Incasarea diferentei dintre valoarea de adjudecare a activului de licitatie:

5121 = 461 1014,36 lei

"Conturi la banci in lei" "Debitori diversi

e) Decontarea garantiei de 10%

= 461 85,63 lei

"Creditori diversi" "Debitori diversi

f) Scoaterea din evidenta a utilajului vandut:

% = 2123 1846.34 lei

1000 lei

Amortizari privind imobilizarile "Masini, utilaje si instalatii de lucru corporale"

6583 846,34 lei

"Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capital"

g) Se inregistreaza pe cheltuielile costului proiectul de evaluare:

622 = 471 20 lei

"Cheltuieli privind comisioanele "Cheltuieli inregistrate in avans"

si onorariile"

h) La sfarsitul exercitiului se inchid conturile de venituri si cheltuieli:

7721 = 121 1000 lei

"Venituri din cedarea actiunilor "Profit si pierdere"

121 = % 866,34 lei

"Profit si pierdere" 6583 843,34 lei

"Cheltuieli privind activele cedate

20 lei

,,Cheltuielii privind comisioanele

si onorariile

Exemplul 3: Retragerea aportului in valuta de catre actionari sau asociati:

= 456

"Capital subscris varsat" "Decontari cu asociatii privind

capitalul"

456 = 212

"Decontari cu asociatii privind capitalul" ,,Constructii"

Exemplul 4: Iesirea de constructii ca urmare a unor calamitati ale naturii:

% = - valoarea amortizata

,,Constructii

281

Amortizarea privind amortizarile corporale

6583 - valoarea ramasa

"Alte cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune

Exemplul 5: Iesirea de constructii care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati:

261 = 7583

"Titluri de participare "Valoarea titlurilor de participare

% =

"Valoarea de inregistrare

amortizarea inregistrata"

"Amortizarea privind imobilizarile

corporale"

"Cheltuieli privind activele cedate"

Exemplul 6: Lipsa de constructii, constatate cu ocazia inventarierii care se imputa vinovatilor:

a) Scoaterea din evidenta a constructiei

% = 212 210 lei

,,Constructii

281 110 lei

,,Amortizarea privin imobilizarile

corporale"

100 lei "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

a)       Se imputa contravaloarea lipsurilor unor salariatii:

4282 = % 120 lei

"Alte cheltuieli in legatura 100 lei

cu personalul "Alte venituri din exploatare

4427 22 lei

TVA colectat

Exemplul 7: Donatii sau cedari cu titlu gratuit de constrictii:

6582 = 212

"Donatii si subventii acordate" ,,Constructii"Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2604
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved