Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Management financiar si analiza economica a unei firme -

management+ Font mai mare | - Font mai micSe considera o firma M&G pentru care se cunosc valorile productiei marfa fabricata Qf si pentru productia exercitiului Qe, atat in perioada de baza cat si in perioada curenta ( se considera perioada de baza anul 2003 si perioada curenta anul 2004 ).Se cere:

I. Sa se analizeze economico-financiar urmatorii indicatori:

Productia marfa fabricata

Productia exercitiului

Valoarea adaugata bruta si valoarea adaugata neta

Cifra de afaceri

II. Considerand ca in firma M&G se fabrica 4 sortimente diferite se cere sa se determine:

Coeficientul mediu de sortiment

Coeficientul mediu de structura ( de asortiment)

III. Consider`nd un numar mediu de muncitori pentru perioada de baza si pentru perioada curenta, se cere sa se faca analiza economico-financiara a resurselor umane, adica sa se determine categoriile de fond de timp corespunzaoare si durata medie a zilei de lucru.

IV. Sa se faca:

Analiza productivitatii muncii

Analiza efectelor economice ale modificarii productivitatii muncii anuale

Analiza economica a profitului pe un salariat

V. Cunoscand valorile de inventar ale mijloacelor fixe de la inceputul anului, valoarea mijloacelor fixe intrate in timpul anului si respectiv iesite din functiune in timpul anului ( pentru ambele perioade) sa se faca analiza economica a :

Mijloacelor fixe existente

Folosirii extensive a capitalului fix

VI. Sa se faca analiza economica a cheltuielilor firmei:

Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor totale ale firmei

Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri.

Date iniiale: Qfo=410 000 RON lei ; Qf1= 480 000 RON lei ;

Qeo=475 000 RON lei ; Qe1=525 000 RON lei ;

In tabelul statistic de mai jos sunt prezentati principalii indicatori ai productiei pentru firma M&G, atat in perioada de baza cat si in perioada curenta.

Nr.

crt.

Indicatori

Val. indicatorului

in per. de baza (0)

Val. indicatorului

in per. curenta (1)

Indici de

realizare (%)

Pf

Sl

Lt

Qf

ΔS=(Sf - Si)

Qv

∆Qsnet

∆Qsf

∆Qs

∆Qs*

Qi

Qe

I.

Productia marfa fabricata

(1) RON lei

RON lei

unde: - Pf - valoarea produselor finite livrate sau destinate livrarii in afara firmei

- Sl - valoarea semifabricatelor din productie proprie ce urmeaza a fi livrate la alte firme

- Lt - valoarea serviciilor si lucrarilor cu caracter industrial prestate pentru terti

Se calculeaza:

Modificarea absoluta a lui Qf:

RON lei

Modificarea procentuala a lui Qf:

%

Se constata o crestere a valorii absolute a lui Qf cu 70 000 RON lei in anul curent fata de anul de baza, ceea ce este echivalent cu o crestere procentuala de 17,07%.

Analiza economica a lui Qf continua cu stabilirea influentelor factorilor componenti.

Relatia (1) fiind o relatie de tip aditiv metoda folosita este cea balantiera.

Influentele factorilor componenti asupra modificarii absolute a lui Qf

Influenta lui Pf asupra modificarii absolute a lui Qf:

RON lei

Influenta lui Sl asupra modificarii absolute a lui Qf:

RON lei

Influenta lui Lt asupra modificarii absolute a lui Qf:

RON lei

Verificare: RON lei

Influentele factorilor componenti asupra modificarii procentuale a lui Qf

Influenta lui Pf asupra modificarii procentuale a lui Qf:

%

Influenta lui Sl asupra modificarii procentuale a lui Qf:

%

Influenta lui Lt asupra modificarii procentuale a lui Qf:

%

Verificare:

Cresterea lui Qf in anul curent fata de anul de baza se datoreaza in mod special cresterii valorii produselor finite Pf cu 30 000 RON lei ( adica o crestere de 7,31%) dar si cresterii valorice a lui Sl cu 30 000 RON lei ( adica 7,31%) si datorita cresterii valorii L t de 10 000 RON lei ( adica 2,45%).

Productia exercitiului (Qe)

(3) RON lei

unde:

- variatia stocului de productie neterminata

- variatia stocului de semifabricate

Qi - productia imobilizata

RON lei

Modificarea absoluta a lui Qe:

RON lei

Modificarea procentuala a lui Qe:

Influentele factorilor componenti asupra modificarii absolute a lui Qe

Influenta lui Qf asupra modificarii absolute a lui Qe:

RON lei

Influenta lui asupra modificarii absolute a lui Qe:

RON lei

Influenta lui Qi asupra modificarii absolute a lui Qe:

RON lei

Verificare: RON lei

Influentele factorilor componenti asupra modificarii procentuale a lui Qe

Influenta lui Qf asupra modificarii procentuale a lui Qe:

Influenta lui asupra modificarii procentuale a lui Qe:

Influenta lui Qi asupra modificarii procentuale a lui Qe:

Verificare:

Cresterea lui Qe in anul curent fata de anul de baza se datoreaza cresterii valorii absolute a lui Qf cu 70 000 RON lei (adica o crestere de 14,58%) si a cresterii valorii absolute a lui cu 5000 ROn lei ( adica o crestere de 1,04%) dar si scaderii valorii absolute a lui Qi cu 25 000 RON lei (adica o scadere de 5,20%).

In final se calculeaza si indicii de realizare ai fiecarui indicator economic folosind o relatie de tipul:

Analiza economica a valorii adaugate

Ca date de intrare se cunosc suplimentar urmatoarele marimi:

Cm - cheltuieli cu materialele

CS - cheltuieli cu salariile

CAS - cheltuieli cu asigurarile sociale

CPS - cheltuieli pentru protectia sociala

CF - cheltuieli financiare

A - cheltuieli cu amortizarea

AIT - alte impozite si taxe

Nr.crt

Indicatori

Val per.de baza

Val.per.curenta

gіס

gi1

Δgi

Qe

Ct

a

Cm

b

Cs

c

CAS

d

CPS

e

CF

f

A

g

AIT

P

VA

VAN

Se calculeaza profitul brut cu relatia: P=Qe - Ct (5)

RON lei

Metoda sintetica (indirecta)

(6)

RON lei

Modificarea absoluta a lui VA:

RON lei

Modificarea procentuala a lui VA:

Influentele factorilor componenti asupra modificarii absolute a lui VA

Influenta lui Qe asupra lui VA:

RON lei

Influenta lui Cm asupra lui VA:

RON lei

Verificare: RON lei

Influentele factorilor componenti asupra modificarii procentuale a lui VA

Influenta lui Qe asupra lui VA:

Influenta lui Cm asupra lui VA:

Verificare:

Valoarea adaugata neta: VAN= VA - A (7)

VAN0=105500 RON lei

VAN1=133000 RON lei

Modificarea absoluta a lui VAN:

RON lei

Modificarea procentuala a lui VAN:

Influentele factorilor componenti asupra modificarii absolute a lui VAN

Influenta lui VA asupra lui VAN:

RON lei

Influenta lui A asupra lui VAN:

RON lei

Verificare:

Influentele factorilor componenti asupra modificarii procentuale a lui VAN

Influenta lui VA asupra lui VAN:

Influenta lui A asupra lui VAN:

Verificare:

Metoda analitica (directa)

RON lei (8)

RON lei

Modificarea absoluta a lui VA:

RON lei

Modificarea procentuala a lui VA:

Influentele factorilor componenti asupra modificarii absolute a lui VA

Influenta lui CS asupra lui VA:

RON lei

Influenta lui CAS asupra lui VA:

RON lei

Influenta lui CPS asupra lui VA:

RON lei

Influenta lui CF asupra lui VA:

RON lei

Influenta lui A asupra lui VA:

RON lei

Influenta lui AIT asupra lui VA:

RON lei

Influenta lui P asupra lui VA:

RON lei

Verificare:

Influentele factorilor componenti asupra modificarii procentuale a lui VA

Influenta lui CS asupra lui VA:

Influenta lui CAS asupra lui VA:

Influenta lui CPS asupra lui VA:

Influenta lui CF asupra lui VA:

Influenta lui A asupra lui VA:

Influenta lui AIT asupra lui VA:

Influenta lui P asupra lui VA:

Verificare:

RON lei

RON lei

Modificarea absoluta a lui VA:

RON lei

Modificarea procentuala a lui VA:

Influentele factorilor componenti asupra modificarii absolute a lui VAN

Influenta lui CS asupra lui VAN:

RON lei

Influenta lui CAS asupra lui VAN:

RON lei

Influenta lui CPS asupra lui VAN:

RON lei

Influenta lui CF asupra lui VA:

RON lei

Influenta lui AIT asupra lui VAN:

RON lei

Influenta lui P asupra lui VAN:

RON lei

Verificare:

Influentele factorilor componenti asupra modificarii procentuale a lui VAN

1) Influenta lui CS asupra lui VAN:

2)Influenta lui CAS asupra lui VAN:

Influenta lui CPS asupra lui VAN:

Influenta lui CF asupra lui VAN:

Influenta lui AIT asupra lui VAN:

Influenta lui P asupra lui VAN:

Verificare:

Analiza economica se poate completa in cazul metodei a doua prin stabilirea ponderii fiecarui element component in valoarea totala a lui VA atat pentru perioada de baza cat si pentru cea curenta, folosind relatii de tipul :

unde: - elementul component de pe pozitia "i"

R - rezultatul economic

Se calculeaza: ;

Se verifica daca

Analiza cifrei de afaceri

Cifra de afaceri (CF) reprezinta veniturile totale obtinute din activitatea comerciala a firmei pe o anumita perioada de timp.

Se cunosc suplimentar urmatorii indicatori:

numarul mediu de salariati :

valoarea medie a activelor fixe :

Nr.

crt.

Indicatori

Val. in perioada

de baza (mii lei)

Val in perioada

curenta (mii lei)

CA(ºQv)

Qf

Ns

Af

Wa

It

E

Gv

Se utilizeaza modelul factorial pentru exprimarea lui CA, care are forma:

(9) RON lei

unde: Wa - productivitatea anuala a muncii: (10) RON lei

It - inzestrarea tehnica a muncii: (11) RON lei

E - eficienta activelor fixe: (12) RON lei

Gv - gradul de valorificare a productiei marfa fabricata: (13)

Schema logica a rel. (9) :

DCA   DIt

DWa   DE

DGv

Pentru analiza economica se va folosi metoda substitutiei

Mai intai se calculeaza indicatorii Wa, It, E si Gv .

RON lei

RON lei

RON lei

RON lei

Analiza economica incepe cu calculul modificarilor absolute si procentuale ale cifrei de afaceri.

Modificarea absoluta a lui CA:

RON lei

Modificarea procentuala a lui CA:

Influentele factorilor componenti asupra modificarii absolute a lui CA

Influenta lui asupra lui CA:

RON lei

Influenta lui Wa asupra lui CA:

RON lei

2.1) Influenta lui It asupra lui CA:

RON lei

Influenta lui E asupra lui CA

RON lei

Se verifica relatia :

Influenta lui Gv asupra lui CA:

RON lei

Se verifica :

Influentele factorilor componenti asupra modificarii procentuale a lui CA

Influenta lui asupra lui CA:

Influenta lui Wa asupra lui CA:

2.1) Influenta lui It asupra lui CA:

Influenta lui E asupra lui CA:

Se verifica relatia :

Influenta lui Gv asupra lui CA:

Se verifica :

II. Considerand ca in firma M&G se fabrica 3 sortimente diferite se cere sa se determine:

Coeficientul mediu de sortiment

Sort

Productia

iq

q`


g0

g1

Dg

rq1

g``

Ka

Qe1

Qe0

A

B

C

D

Total

Coeficientul mediu de structura (asortiment)

Coeficientul de sortiment

Se determina cu una din relatiile:

(1) - pentru productii omogene

(2) - pentru productii eterogene

unde: - volumul productiei programate (sau din perioada de baza) pentru fiecare sortiment in parte

q` - volumul productiei realizate efectiv in contul productiei programate

- pretul din perioada de baza sau programata

Calculam mai intai indicii de realizare ai fiecarui sortiment precum si indicele de realizare al productiei.

Pt. A:

B:

C:

D:

Pt. Q:

q` se calculeaza cu relatia :

Pentru calculul lui se foloseste relatia (1).

Coeficientul de sortiment are valoarea <1, cel putin la unul din sortimente nu

s-a realizat productia propusa.La A,C si D a fost depasit programul, in timp ce la la B s-a inregistrat un nerealizat.

Coeficientul mediu de structura

Se calculeaza ponderile fiecarui sortiment din volumul total al productiei atat pentru perioada de baza cat si pentru perioada curenta.

Pentru

se calculeaza folosind relatia:

unde:

- ponderea sortimentului k din perioada de baza sau programata

- volumul total al productiei din perioada efectiva sau curenta

Calculul lui :

Calculul lui :

Ka<1 - Productia a fost depasita la A,C si D si nerealizata la B.

III. Sa se determine categoriile de fond de timp, durata medie a zilei de lucru si indicii de realizare ai fiecarui fond de timp pentru perioada de baza si pentru perioada curenta

Se cunosc:

numarul mediu de muncitori:

timpul efectiv lucrat in ore-om, cu cele doua categorii de ore normale si ore suplimentare.

Nr.

crt.

Fond de

timp

Per. de baza (0)

Per. curenta (1)

Indicii de

realizare

Mar.abs.

Ponderea

Mar.abs.

Ponderea

Tc[z-om]

To[z-om]

Tl[z-om]

Td[z-om]

Te[z-om]

Ten[z-om]

Tes[z-om]

Tn[z-om]

Te[ore-om]

Ten[ore-om]

Tes[ore-om]

unde:

Tc - fondul de timp calendaristic;

To - fondul de timp alocat zilelor de odihna si concediilor;

Tl - fondul de timp alocat sarbatorilor legale;

Td - fondul de timp disponibil;

Te - fondul de timp efectiv lucrat;

Tn - fondul de timp neutilizat;

Ten - fondul de timp efectiv lucrat aferent orelor normate;

Tes - fondul de timp efectiv lucrat aferent orelor suplimentare.

Fondul de timp calendaristic(Tc):

(1)

unde: Zc - numarul de zile calendaristice;

[Zile-om]

Fondul de timp disponibil(Td):

(2)

[Zile-om]

Zile

[Zile-om]

Zile

[Zile-om]

Fondul de timp efectiv lucrat (Te)

(3)

; unde: Zn - zile nelucrate.

Se considera Zn0=7,5 zile si Zn1=7 zile

[Zile-om]

[Zile-om]

Se cunosc din pontaje orele efectiv lucrate pe categoriile 2.1 si 2.2.

Durata normala a zilei de lucru :

(4)

ore

Durata medie totala a zilei de lucru :

(5)

ore

Se calculeaza ponderile fiecarei categorii de timp

Indicii de realizare:

Se calculeaza cu o relatie de forma:

IV. Analiza productivitatii muncii:

Se cunosc:

Qe - productia exercitiului;

- numarul mediu de muncitori;

- numarul mediu de zile lucrate de un om;

- numarul mediu de ore lucrate intr-o zi de un om;

Ct - cheltuielile salariale;

Cs - cheltuieliele cu salariile;

P - profitul total;

CA - cifra de afaceri.

Nr.

crt.

Indicatori

Perioada

de baza

Perioada

curenta

Qe

Wa

Wz

Wh

Gv

P

CA

Se calculeza:

Productivitatea medie anuala a muncii:

(1) ;

Productivitatea medie zilnica:

(2) ;

Productivitatea orara:

(3) ;

Gradul de valorificare a productiei:

%

Profitul mediu la 1 leu cifra de afaceri:

RON lei

Se constata o crestere a profitului la 1 leu cifra de afaceri cu 0,0085 lei.

Analiza productivitatii muncii.

Analiza efectelor economice ale modificarii productivitatii muncii

Efectul lui Wa asupra productiei exercitiului Qe

D

DQe D

DWa  D

DW 

DWh

Stabilirea influentelor factorilor:

Influenta numarului mediu de salariati

Influenta productivitatii medii anuale

2.1) Influenta numarului mediu de zile lucrate:

2.2) Influenta productivitatii medii zilnice:

2.2.1) Influenta numarului mediu de ore lucrate intr-o zi de o persoana:

2.2.2) Influenta productivitatii medii orare:

Efectul lui Wa asupra necesarului de muncitori

Stabilirea influentelor:

Influenta lui Qe:

Influenta lui Wa:

Influenta lui z:

Influenta lui Wz:

2.2.1) Influenta lui h:

Influenta lui Wh:

Analiza profitului pe un salariat

D

DPs DWa  D

DWz 

Gv DWh

Stabilirea influentelor factorilor:

Influenta productivitatii medii anuale:

Influenta numarului mediu de zile lucrate:

Influenta productivitatii medii zilnice:

1.2.1) Influenta numarului mediu de ore lucrate intr-o zi de o persoana:

1.2.2) Influenta productivitatii medii orare:

Influenta gradului de valorificare a productiei marfa fabricata:

Influenta profitului mediu la 1 leu cifra de afaceri:

V. Pentru firma M&G se cunosc:

valorile de inventar ale mijloacelor fixe de la inceputul anului, Ki;

valorile de inventar ale mijloacelor fixe intrate in timpul anului, Vi;

valorile de inventar ale mijloacelor fixe iesite din functionare in timpul anului, Ve;

timpul de functionare ramas pana la sfarsitul anului, ;

timpul de nefunctionare pana la sfarsitul anului, ;

Exista doua categorii de mijloace fixe:

- mijloace fixe productive, cu valoarea de inventar la sfarsitul anului;

- mijloace fixe neproductive, cu valoarea de inventar la sfarsitul anului;

In plus, se cunosc valorile de amortizare ale mijloacelor fixe atat pentru perioada de baza cat si pentru perioada curenta.

Se cunosc in plus si numarul de masini si utilaje existente, numarul de masini si utilaje aflate in stare de functionare.

Datele sunt cuprinse in tabelul alaturat.

Se cere sa se faca analiza mijloacelor fixe existente, analiza folosirii extensive a capitalului fix, analiza eficientei capitalului fix.

Valoarea

Ponderi

Nr.crt.

Indicatori

baza(0)

curenta(1)

baza(0)

curenta(1)

Ki

Vi

Ve

tf

tn

Kf

K`f

K``f

Valoarea indicatorilor este exprimata in milioane lei iar timpii sunt exprimati in luni intregi.

Analiza dinamicii mijloacelor fixe existente

Valorile de inventar ale mijloacelor fixe la sfarsitul anului:

(1)

RON lei

Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe:

(2)

Modificarea absoluta a lui :

RON lei

Influentele factorilor componenti asupra modificarilor lui:

Influenta lui Ki asupra modificarilor lui :

RON lei

Influenta lui asupra modificarilor lui :

RON lei

2.1.) Influenta lui Vi asupra modificarilor lui :

RON lei

2.2.) Influenta lui tf asupra modificarilor lui :

RON lei

Influenta lui asupra modificarilor lui :

RON lei

3.1.) Influenta lui Ve asupra modificarilor lui :

RON lei

3.2.) Influenta lui tn asupra modificarilor lui :

RON lei

Se constata cresterea valorii medii a mijloacelor fixe din perioada curenta fata de perioada de baza cu 70 RON lei,datorita cresterii valorilor de inventar ale mijloacelor fixe intrate in timpul anului, Vi , cu 17,50 RON lei si scaderii valorilor de inventar ale mijloacelor fixe iesite din functionare in timpul anului, Ve, cu 15 RON lei, cat si datorita valorii mai mari a timpului de functionare fata de timpul de nefunctionare.

v    Calculul ponderilor:

v    Gradul de uzura(Ku)

; unde:

- Ai - amortismentul la inceputul anului

- Vi - valoarea de inventar a mijloacelor fixe la inceputul anului (ViºKi)

Se cunosc A0=19 500 RON lei ; A1=22 000 RON lei

v    Coeficientul starii de utilitate al mijloacelor fixe()

Coeficientul de reinnoire Kr

(Vn=Vi; Vf=Kf)

Analiza folosirii extensive a capitalului fix

Se cunosc:

numarul total de masini si utilaje existente: Ni0=30; Ni1=38

numarul de masini si utilaje instalate: Nt0=35; Nt1=42

numarul de masini si utilaje aflate in stare de functionare: Nf0=28; Nf1=35

Coeficientul de folosire a parcului total de masini si utilaje

Rezerva totala de crestere a capacitatii masinilor si utilajelor instalate:

Coeficientul de folosire a parcului instalat:

Rezerva totala de crestere a capacitatii masinilor si utilajelor folosite:

Fondul de timp calendaristic (Tc):

; unde:

Zc - numarul de zile calendaristice (Zc0=365 zile; Zc1=366 zile)

Dzc - durata unei zile calendaristice (Dzc=24ore)

ore

Fondul de timp disponibil(Td):

; unde:

Ts - fondul de timp afectat zilelor libere si sarbatorilor legale

ore

Fondul de timp afectat pentru reparatii planificate(Tr):

ore

Fondul de timp aferent opririlor tehnologice programate(To):

ore

ore

Fondul de timp programat(Tp):

; unde:

Tsn - fondul de timp aferent schimburilor neprogramate (Tsn0=80 ore; Tsn1=100 ore)

ore

Fondul de timp efectiv lucrat(Te):

; unde:

Tn - fondul de timp afectat intreruperilor accidentale (Tn0=130 ore; Tn1=170 ore)

ore

Se mai calculeaza urmatorii indici:

Indicele utilizarii fondului de timp calendaristic():

Indicele utilizarii fondului de timp disponibil():

Indicele utilizarii fondului de timp programat():

VI. Sa se faca analiza cheltuielilor firmei

Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor totale ale intreprinderii

Se cunosc:

Ce - cheltuieli din exploatare;

Cf - cheltuieli financiare;

Cex - cheltuieli exceptionale;

Ve - venituri din exploatare;

Vf - venituri financiare;

Vex - venituri exceptionale.

Nr.

crt.

Natura

activitatii

Suma cheltuielilor

Suma veniturilor

Structura  veniturilor

C/1000 lei

An

baza(0)

An

curent(1)

An

baza

An

curent

An

baza

An

curent

An

baza

An

curent

Exploatare

Financiara

Exceptionala

Total

Cheltuieli la 1000 lei venituri

;

RON lei

RON lei

Concluzie: Se constata o scadere cu 33,12 lei a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri.

Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri

;

RON lei

RON lei

Cheltuieli financiare la 1000 lei venituri

;

RON lei

RON lei

Cheltuieli exceptionale la 1000 lei venituri

;

RON lei

RON lei

Concluzie: Se constata o scadere a cheltuielilor din exploatare cu 5,04 RON lei, a cheltuielilor financiare cu 85,52 RON lei si o crestere a cheltuielilor exceptionale cu 53,75 RON lei la 1000 lei venituri.

Influentele cheltuielilor si a veniturilor totale

RON lei

Influentele cheltuielilor si a veniturilor exceptionale

RON lei

Influentele cheltuielilor si a veniturilor financiare

RON lei

Influentele cheltuielilor si a veniturilor din exploatare

RON lei

Ponderile celor trei categorii ale veniturilor in cele doua perioade:

pentru veniturile din exploatare:

pentru veniturile financiare:

pentru veniturile exceptionale:

Influentele modificarii structurii veniturilor

Analiza dinamicii.

Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri

Se cunosc:

Ve - venituri din exploatare, din care aferente:

Vpv - productia vanduta

Vps - productia stocata

Vpi - productia imobilizata

Ce - cheltuieli din exploatare, din care aferente:

Cpv - productia vanduta

Cps - productia stocata

Cpi - productia imobilizata

Nr.

Tipul

Venit. din exploatare

Chelt. din exploatare

C/1000 lei

Struct. Venituri

crt.

prod.

An baza

An curent

An baza

An curent

An b.

An c.

An b.

An c.

pv

ps

pi

Total

Cheltuieli la 1000 lei venituri:

RON lei

RON lei

RON lei

RON lei

Influenta modificarii structurilor veniturilor din exploatare:

Analiza cheltuielilor intreprinderii in corelatie cu volumul fizic al acesteia

Ct=Cv+Cf

Cv0=400 000 RON lei

Cv1=40 000 RON lei

Cf0=420 000 RON lei

Cf1=60 000 RON lei

Ce:Cev0=405 000 RON lei

Cev1=20 000 RON lei

Cef0=422 000 RON lei

Cef1=40 000 RON lei

CPv: CPvv0=376 000 RON lei

CPv v1=400 000 RON lei

CPv f0=30 000 RON lei

CPvf1=40 000 RON lei

Ct=Cv+Cf

RON lei

RON lei

RON lei

RON lei

RON lei

RON lei

RON lei

RON lei

RON leiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2723
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved