Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

STRATEGII DE PRODUCTIE - TEMATICA PENTRU EXAMENUL

management+ Font mai mare | - Font mai micSTRATEGII DE PRODUCTIETEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

Politici manageriale privind fundamentarea productiei intreprinderii: fundamentarea productiei in unitati naturale; indicatorii valorici ai productiei intreprinderii; fundamentarea stocurilor in curs de executie.

Politici manageriale de asigurare a calitatii productiei: Asigurarea si gestiunea calitatii productiei; Costul de obtinere a calitatii; Imbunatatirea preventiva a fiabilitatii prin aplicarea metodei AMDEC( analiza modalitatilor de aparitie a defectiunilor de calitate, a efectelor si criticitatii lor).

Politici manageriale de innoire si diversificare a nomenclatorului de produse: managementul dezvoltarii unui nou produs.

Politici manageriale privind capacitatea de productie: definirea si caracteristicile capacitatii de productie; Factorii de determinare ai capacitatii de productie; determinarea capacitatii de productie; folosirea capacitatii de productie; balantele capacitatilor de productie.

Politici manageriale de fundamentare si reducere a costurilor de productie: conceptul de cost de productie; fundamentarea cheltuielilor la 1000 lei productie marfa; fundamentarea costului productiei marfa; fundamentarea cheltuielilor comune ale sectiei si generale ale intreprinderii; fundamentarea costului unitar al produsului; fundamentarea reducerii costurilor de productie.

BIBLIOGRAFIE

1. Barbulescu C., Bagu C. - Managementul productiei, vol. 2(pag 69-94; 105-108; 122-124; 127-167; 190-260); Editura Tribuna Economica Bucuresti 2002;

2. Dima I.C., Nedelcu M - Management industrial (pag. 215-225; 232-234; 357-366 ), Editura National 2000;

TESTE DE VERIFICARE

Productia posibila a unei verigi complexe de productie reprezinta:

a)      capacitatea medie de productie a verigii;

b)      volumul maxim al productiei tinand seama de capacitatea de productie a verigii ce reprezinta un loc ingust;

c)      capacitatea de productie a verigii conducatoare;

d)      volumul maxim al productiei conform regimului de lucru adoptat;

2. Capacitatea de productie este influentata de mai multi factori; care din urmatoarele grupe exprima integral raspunsul corect?

timpul maxim disponibil de lucru;

volumul planificat al productiei;

numarul de muncitori existent;

productia normata a verigii de productie;

numarul de utilaje instalate;

numarul de locuri inguste existente in cadrul verigii.

a)   1,3;

b)   2,5;

c)   5,6;

d)   1,4;

3. Intre productia planificata( Qpl), productia posibila(Pp) si capacitatea de productie(Cp), la nivelul unei verigi se stabilesc anumite relatii; care este cea corecta?

a)      Qpl = Pp ≥ Cp;

b)      Qpl ≤ Pp ≤ Cp;

c)      Qpl ≥ Pp ≤ Cp;

d)      Qpl < Pp ≥ Cp.

O sectie de productie "S are in structura sa 2 grupe de utilaje - U1 si U2 - la care se prelucreaza succesiv un anumit produs. Grupa de utilaje U1 este conducatoare. Capacitatea de productie a grupei de utilaje U1 este de 2000 buc., iar a grupei de utilaje U2 de 1600 buc. Ca urmare a aplicarii unor masuri, capacitatea de productie a grupei de utilaje U1 creste cu 20%. In aceste conditii:

capacitatea de productiei a sectiei "S":

creste;

nu se modifica;

scade.

productia posibila a sectiei "S":

scade;

creste;

nu se modifica.

deficitul de capacitate al grupei de utilaje "U2":

creste;

scade;

se elimina.

Varianta corecta de modificare a celor trei indicatori se gaseste in una din combinatiile urmatoare:

a)   1, 6, 7;

b)   2, 4, 7;

c)   1, 5, 8;

d)   3, 6, 8;

5. Intr-o sectie de productie sunt instalate trei agregate cu urmatoarele caracteristici dimensionale: 60 mc, 140 mc, 100mc.

Norma medie de utilizare intensiva a acestora este de 1,5 t/mc - zi.

Agregatele functioneaza continuu, avand un timp mediu de intreruperi pentru reparatii programate de 25 zile lucratoare/an.

Productia programata anual este egala cu 122.400 t.

Gradul de utilizare a capacitatii de productie este:

a) 85%;

b)   80%;

c)   62%;

d)   100%;

6. Care din grupele de mai jos reprezinta integral elemente care nu se includ in valoarea adaugata?

profitul din exploatare;

cheltuieli cu servicii prestate de terti;

cheltuieli cu salariile personalului;

cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor;

cheltuieli cu materii prime;

cheltuieli cu taxe si impozite;

a)   5,6;

b)   2,5;

c)   2,6;

d)   3,5.

7. Precizati care din elementele de mai jos fac parte din valoarea adaugata neta:

1) Profitul din exploatare;

2) Cheltuieli cu salariile;

3) Cheltuieli cu materii prime;

4) Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor;

5) Cheltuieli cu taxe si impozite;

6) Cheltuieli cu energia electrica.

a)   1,2,5;

b)   2,4,5;

c)   3,4,6;

d)   1,2,3;

8. Precizati care din elementele urmatoare nu face parte din productia marfa executata de o intreprindere:

a)   valoarea produselor finite;

b)   valoarea productiei de imobilizari;

c)   valoarea prelucrarilor efectuate asupra materiilor prime primite de la clienti;

d)   valoarea serviciilor efectuate pentru clienti;

9. Precizati care grupa de elemente fac parte din categoria costurilor de conformitate ale calitatii productiei:

1) costurile referitoare la calitate;

2) costurile de prevenire a aparitiei defectelor de calitate;

3) costurile de evaluare a calitatii;

4) costurile remedierii defectelor de calitate;

5) costurile cu piesele de schimb in perioada de garantie.

a)   1, 4;

b)   3, 5;

c)   1, 2;

d)   2,3.

10. Care din urmatoarele elemente nu este din categoria costurilor de evaluare a calitatii:

a)   cheltuielile de auditare a calitatii;

b)   cheltuieli cu salariile personalului C.T.C.;

c)   costul remedierilor efectuate asupra produselor aflate in garantie;

d)   cheltuieli pentru incercari si probe asupra produselor finite;

11. Precizati care din grupele de elemente prezentate in continuare reprezinta integral indicele de prioritate a riscurilor conform metodei 'Analiza modalitatilor de aparitie a defectelor de calitate a efectelor si a criticitatii lor:

1) Detectarea;

2) Similitudinea;

3) Criticitatea;

4) Ocurenta;

5) Gravitatea;

6) Fiabilitatea.

a)   1,3,5;

b)   2,4,6;

c)   1,2,3,

d)   1,4,5;

12. Precizati care din urmatoarele grupe reprezinta in ordinea fireasca activitatile din pregatirea tehnica pentru dezvoltarea unui nou produs:

pregatirea tehnologica;

executarea prototipului, incercarea si omologarea lui;

pregatirea material-organizatorica;

proiectarea produsului;

executarea seriei zero, sau a lotului experimental;

a)     

b)     

c)     

d)     

13. Precizati care din urmatoarele grupe nu reprezinta integral faze ale proiectarii noilor produse:

1. elaborarea temei de proiectare si a studiului tehnico-economic;

2. elaborarea machetei produsului;

3. elaborarea studiului de fezabilitate;

4. elaborarea desenelor de executie;

5. elaborarea proiectului tehnic.

a)   1,2;

b)   2,3;

c)   3,4;

d)   4,5;

14. Exista doua variante tehnologice pentru executarea unui nou produs, caracterizate astfel: V1: Cvu = 600 u.m.; Cc = 100000 u.m.;

V2: Cvu = 800 u.m.; Cc = 80000 u.m.;

Precizati pentru ce volum al productiei este optima varianta 1:

a)   90 u.m.;

b)   50 u.m.;

c)   120 u.m.;

d)   70 u.m.;

15. Precizati care din urmatoarele relatii este adevarata cu privire la calculul cantitatii critice aferente a doua variante tehnologice:

a)      Ncr = V2- V1/ Cc1- Cc2;

b)      Ncr = V1- V2/ Cc1- Cc2;

c)      Ncr = Cc2- Cc1 / V2- V1;

d)      Ncr = Cc1- Cc2 / V2- V1;

16. Pentru doua variante de proces tehnologic se cunoaste marimea cheltuielilor variabile (V) si constante (C).

Pentru varianta I de proces tehnologic:

V1= 2000 um;

C1=10.000 um;

Pentru varianta a II-a de proces tehnologic:

V2= 1000 um;

C2=20.000 um;

Care este valoarea costului tehnologic unitar corespunzator cantitatii critice?

a)   1000 um;

b)   2000 um;

c)   3000 um;

d)   4000 um;

17. Precizati care este ordinea fireasca de desfasurare a fazelor de dezvoltare a unui nou produs practicate de unele din firmele mari:

1. Conceptia produsului;

2. Studii de fezabilitate;

3. Analiza pietei, preconceptia;

4. Calificarea si omologarea;

5. Productia;

6. Definitivarea produsului.

a)   3-5-1-3-8-7;

b)   3-1-2-6-4-5;

c)   3-2-4-1-6-5;

d)   3-2-1-6-4-5;

18. Precizati care din urmatoarele elemente nu este factor ce influenteaza marimea capacitatii de productie:

a)   caracteristica dimensionala;

b)   volumul productiei;

c)   timpul maxim disponibil de lucru;

d)   structura productiei executate;

In metodologia de determinare a marimii capacitatii de productie, sectia conducatoare poate fi:

a) sectia de productie cu ponderea cea mai mare in valoarea utilajelor din intreprindere;

b) sectia de productie cu ponderea cea mai mare in numarul de muncitori din intreprindere;

c) sectia de productie in care se executa produsul cel mai important din nomenclatorul intreprinderii;

d) sectia de productie care realizeaza cea mai mare contributie la profitul brut al intreprinderii;

20. Care din urmatoarele nu reprezinta etapa a procesului de determinare a marimii capacitatii de productie:

a) identificarea verigilor din structura de productie;

b) stabilirea cantitatilor ce se vor executa pe fiecare veriga de productie;

c) calculul marimii capacitatii de productie pentru fiecare veriga simpla;

d) calculul marimii capacitatii de productie pentru fiecare veriga complexa;

Calculul marimii capacitatii de productie la agregatele cu functionare pe sarje se face cu ajutorul urmatoarei relatii:

Cp = Gmp x Kp x

in care:

Na - numarul agregatelor instalate

Tmd - fondul de timp maxim disponibil de functionare a agregatului pe perioada considerata;

dsv - durata de elaborare a unei sarje din perioada de varf a anului anterior.

In aceasta relatie, Gmp reprezinta:

a) greutatea materiilor prime introduse in agregat pentru toate sarjele;

b) greutatea materiilor prime introduse in agregat la o sarja;

c) coeficientul mediu de transformare a materiilor prime in productie utilizabila;

d) coeficientul mediu de indeplinire a normei de prelucrare;

22. Pentru o intreprindere se prevad urmatoarele date:

- cheltuieli generale ale intreprinderii 350.000 u.b.;

- costul de sectie al productiei intreprinderii 7.000.000 u.b.;

Cunoscand ca produsul P are un cost de sectie unitar egal cu 10.000 u.b., alegeti varianta de raspuns care precizeaza corect cota parte din cheltuielile generale ale intreprinderii ce revine pe o unitate de produs.

a)   400 u.b.;

b)   500 u.b.;

c)   580 u.b.;

d)   650 u.b.;

23. Precizati care din urmatoarele grupe nu reprezinta criterii de stabilire a verigii conducatoare intr-o veriga complexa:

1. importanta verigii in procesul tehnologic din veriga complexa in care se afla;

2. ponderea volumului de munca necesar in cadrul fiecarei verigi fata de volumul total de munca din veriga complexa;

3. volumul productiei executate pe fiecare veriga de productie;

4. ponderea valorii utilajelor din fiecare veriga fata de valoarea totala a utilajelor aflate in dotarea verigii complexe;

5. necesarul de timp de executare a operatiilor tehnologice pentru fiecare veriga de productie;

a) 3,5;

b)   2,4;

c)   1,5;

d)   4,5;

Balanta capacitatii de productie la inceputul anului cuprinde:

1) Capacitatea de productie necesara;

2) Capacitatea de productie aflata in rezerva;

3) Capacitatea de productie intrata in functiune pe parcursul perioadei de fundamentare;

4) Productia posibila la nivelul verigii complexe;

5) Excedentele si deficitele de capacitate ale verigilor simple;

6) Gradul mediu de utilizare a capacitatii de productie.

Care din urmatoarele grupe este adevarata:

a) 1,4,5;

b)   1,2,5;

c)   1,3,6;

d)   1,4,6.

25. Balanta dinamicii capacitatii de productie cuprinde in cadrul a trei grupe mai multi indicatori; precizati care din urmatorii nu sunt cuprinsi in aceasta balanta:

1. Capacitatea de productie necesara pentru executarea productiei prevazute;

2. Necesarul total de capacitate de productie;

3. Capacitatea de productie intrata in functiune pe parcursul perioadei de fundamentare;

4. Excedentele si deficitele de capacitate;

5. Productia posibila a verigii;

6. Gradul mediu de utilizare a capacitatii de productie.

a)   1, 4;

b)   2,6;

c)   4,5;

d)   3,5;

26. In cadrul unei sectii de productie functioneaza trei ateliere cu urmatoarele capacitati de productie: At.1- 20000 bucati; At.2- 20900 bucati; At.3- 20500 bucati; veriga conducatoare este At.2. Precizati care din grupe exprima raspunsul corect privind capacitatea de productie si productia posibila a sectiei, in aceasta ordine:

a)       20900 bucati; 20000 bucati;

b)       20900 bucati; 20900 bucati;

c)       20000 bucati; 20000 bucati;

d)       20000 bucati; 20500 bucati;

27. Precizati ce tipuri de cheltuieli compun costul tehnologic unitar:

1. Cheltuieli variabile;

2. Cheltuieli cu munca vie;

3. Cheltuieli directe;

4. Cheltuieli fixe;

5. Cheltuieli comune;

6. Cheltuieli indirecte.

a)   3,6;

b)   1,4;

c)   1,5;

d)   2,5;

28. O intreprindere are in structura sa trei sectii de productie: S1, S2, S3. Capacitatile de productie existente in aceste sectii sunt: S1 - 90.000 de produse, S2 - 50.000 de produse si S3 - 100.000 de produse. Sectia de productie S3 este veriga conducatoare. Productia prevazuta este de 40.000 produse/an.

Gradul de utilizare a productiei posibile la nivelul intreprinderii este:

a)   60%;

b)   40%;

c)   80%;

d)   75%;

Precizati care din urmatoarele nu fac parte din categoria cheltuielilor directe conform nomenclatorului de articole de cheltuieli pe articole de calculatie:

a)   salarii directe;

b) materii prime si materiale directe;

c)   salariile personalului de conducere;

d)   contributii la asigurarile sociale pentru salarii directe;

30. Pentru o intreprindere se prevad urmatoarele date:

cheltuieli generale ale intreprinderii - 200.000 u.m.;

costul de sectie al productiei marfa - 4.000.000 u.m.

Cunoscand ca produsul P are un cost de sectie unitar egal cu 8.000 u.m., alegeti varianta de raspuns care precizeaza corect costul de intreprindere (uzina) unitar al acestuia.

a)   8.000 u.m.;

b)   12.200 u.m.;

c)   8.400 u.m.;

d)   10.200 u.m.;

31. Cheltuielile generale de administratie se repartizeaza pe unitatea de produs in functie de:

a)   cheltuielile comune ale sectiilor;

b)   costul de sectie;

c)   costul de intreprindere;

d)   cheltuieli cu salarii directe.

32. Cheltuielile de desfacere se repartizeaza pe unitatea de produs in functie de:

a)   cheltuieli cu salarii directe;

b)   cheltuielile comune ale sectiilor;

c)   costul de intreprindere;

d)   costul de sectie;

33. In cadrul unei sectii se inregistreaza: cheltuieli comune 15000 u.m., salarii directe totale 30000 u.m., cheltuieli totale cu manopera 45000 u.m., cost de sectie total 90000 u.m., cheltuieli unitare cu salarii directe 40 u.m. Precizati care este cota cheltuielilor comune pe unitatea de produs:

a)      13, 33 u.m.;

b)      6,66 u.m.;

c)      140 u.m.

d)      20 u.m.;

34. Pentru un produs de cunosc: cheltuieli cu salarii directe unitare 20 u.m., cheltuieli cu manopera directa unitara 27 u.m., cheltuieli directe 50 u.m., cheltuieli comune totale 10000 u.m., cheltuieli de administratie totale 6000 u.m., cheltuieli cu salarii directe totale 25000 u.m., cost de sectie total 60000 u.m. Precizati care este costul de sectie unitar al produsului:

a)      63,8 u.m.;

b)      66,6 u.m.;

c)      60,8 u.m.;

d)      58 u.m.;

35. Pentru doua variante tehnologice se cunosc: V1: Cvu-200 u.m., Cc-32000 u.m.; V2: Cvu-185 u.m., Cc-35000 u.m.; Precizati care este volumul productiei pentru care V1 este optima:

a)   160;

b)   210;

c)   240;

d)   300;

36. Intr-o intreprindere regimul de lucru este cu saptamana intrerupta, 2 schimburi a 8 ore, iar timpul mediu de reparatii pe utilaj este de 10 zile pe an, numar utilaje din dotare 3; productia executata in anul curent a fost realizata in 3724 ore de lucru. Precizati care este gradul de utilizare extensiva a capacitatii de productie:

a)      

b)      

c)      

d)      

37. Un atelier de productie este format din doua grupe de utilaje a caror capacitate de productie este:

CP u1= 120000 bucati; CP u2= 141000 bucati; u2 este veriga conducatoare; in conditiile in care se realizeaza o productie de 90000 bucati, precizati care este gradul de utilizare al productiei posibile:

a)     

b)      b) 65%;

c)      c) 75%;

d)      d) 67,85%;

38. Pentru fundamentarea costului de productie unitar sunt luate in considerare:

cheltuielile directe;

cheltuielile variabile;

cheltuielile indirecte;

cheltuielile conventional-constante;

cheltuielile marginale;

Care grupa de raspunsuri este corecta:

a) 1,5;

b) 1,3;

c) 2,4;

d) 4,5;

39. Cheltuielile comune ale sectiei se repartizeaza pe produs in functie de:

a)      cheltuielile cu salariile tarifare directe;

b)      costul de sectie al productiei marfa;

c)      cheltuielile cu materii prime si materiale;

d)      cheltuieli comune ale sectiilor;

40. Ciclul de viata al unui produs contine mai multe faze:

1. maturitatea;

2. cresterea,

3. declinul;

4. plafonarea

5. lansarea.

Care este ordinea corecta a acestora:

a)     

b)     

c)     

d)     

RASPUNSURI

Grila

Raspuns

Grila

Raspuns

Grila

Raspuns

Grila

Raspuns

b

d

b

b

d

b

b

c

b

b

a

d

a

c

a

a

b

d

c

a

b

c

a

b

a

d

b

a

b

b

b

b

d

a

c

a

c

b

c

dPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2061
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved