Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

MANAGEMENT REORGANIZAREA ACTIVITATII CENTRULUI DE SANATATE MINTALA

management+ Font mai mare | - Font mai micMANAGEMENT

REORGANIZAREA ACTIVITATII CENTRULUI DE SANATATE MINTALA DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE ORADEAA.   Descrierea situatiei actuale

DATE GENERALE

SPITALUL CLINIC DE NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE ORADEA s-a dat in folosinta pe data de 03.10.1903.

Este un spital pavilionar (10 pavilioane) cu 398 paturi si trei specialitati: Psihiatrie, Neurologie si Neuropsihiatrie infantila. In spital mai functioneaza si ambulatorii in fiecare specialitate, respectiv la psihiatrie - Centrul de Sanatate Mintala ( CSM) cu Stationar de Zi.

Nr.paturi psihiatrie : 200

Nr.populatie arondata: aproximativ 600.000 locuitori, 1 pat la aproximativ 2.800 locuitori.

Nr.medici psihiatri/judet: 600.000 locuitori) 21 3 medici pensionari adica 0,04 medici la 1000 locuitori.

Nr.bolnavi psihici in edidenta CSM : 40.897, din care

dispensarizati - 7.161

activi - 3.782 - Tulburari afective - 1.166

- Schizofrenii  - 1.940

- Tulburari delirante  - 284

- Demente - 237

- Tulburari psihotice acute - 155

STRUCTURA ORGANIZATORICA

A SPITALULUI CLINIC DE NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE ORADEA

Structura organizatorica a unitatii a fost stabilita prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 422/2003, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie Oradea este o unitate de specialitate care asigura asistenta medicala preventiva, curativa si de recuperare neurologica si psihiatrica din judetul Bihor.

Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie Oradea este o unitate sanitara cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii de Sanatate Publica a judetului Bihor si raspunde prin sectiile sale de urmatoarele profile: neurologie, psihiatrie, recuperare medicala si neuropsihiatrie infantila.

Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie Oradea asigura prin cadrele didactice din cadrul Universitatii din Oradea (cu activitate integrata in spital), functia metodologica si functia de invatamant.

Spitalul are in structura un numar de 398 paturi, repartizate in 9 sectii si 3 compartimente si ambulatoriu de specialitate, dupa cum urmeaza:

1.Sectia clinica Neurologie I 58 paturi

din care:

Compartiment recuperare medicinafizica si balneologie - 15 paturi

2. Sectia clinica Neurologie II  65 paturi

din care:

Compartiment recuperare medicina fizica si balneologie - 5 paturi

3. Sectia Neurologie III 47 paturi

din care

- Compartiment terapie intensiva - 20 paturi

4. Sectia Neuropsihiatrie Infantila  28 paturi

5. Sectia clinica Psihiatrie I  40 paturi

6. Sectia clinica Psihiatrie II  40 paturi

7. Sectia clinica Psihiatrie III  40 paturi

8. Sectia clinica Psihiatrie IV 40 paturi

9. Sectia clinica Psihiatrie V  40 paturi

TOTAL : 398 paturi

- Laborator de Analize Medicale

- Laborator de Radiologie si Imagistica Medicala

- Laborator Explorari Functionale

- Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

- Laborator de Anatomie Patologica

- Farmacie

- Centru de Sanatate Mintala Adulti - 25 locuri - cu Stationar de zi

- Centru de Sanatate Mintala Copii - 12 locuri - cu Stationar de zi

- Compartiment Ergoterapie

- Ambulator de Specialitate

a)    Cabinete de Neurologie

b)    Cabinete Psihiatrie Adulti si Copii

Aparat Functional

INDICATORI 2005

A)MEDICALI

Nr.

crt.

SECTIA

Numar mediu de paturi

Numar externari

Durata medie de spitali

zare

Rata de utilizare a paturilor

Proportia urgentelor din total internari

Indicele de complexita cazurilor

Neuro I

Neuro II

Neuro III

Psih I

Psih II

Psih III

Psih IV

Psih V

NPI

B) ECONOMICI

Nr.crt.

SECTIA

Costul total / zi de spitalizare

Costul total pe bolnav externat

Costul total

pe pat

Costul cu medicamente / zi de spitalizare

Costul cu medicamente pe bolnav externat

Costul cu medicamente pe pat

Neuro I

Neuro II

Neuro III

Psih I

Psih II

Psih III

Psih IV

Psih V

NPI

SITUATIA PRIVIND NUMARUL DE POSTURI APROBATE SI OCUPATE

Total general

DIN CARE:

PERSONAL SANITAR

(MEDICI, ALT PERS. SANIT. SUPERIOR, PERSONAL MEDIU)

PERSONAL AUXILIAR SANITAR, T.A., MUNCITORI

Posturi APROBATE

Posturi

OCUPATE

Posturi APROBATE

Posturi

OCUPATE

Posturi

APROBATE

Posturi

OCUPATE

Asistenta spitaliceasca

Ambulatoriul de specialitate

SITUATIA PRIVIND NUMARUL DE POSTURI NORMATE (MEDIU), APROBATE SI OCUPATE PE CATEGORII DE PERSONAL

Nr. Crt.

Categoria

Numar post

Normativ mediu

Aprobat

Ocupat

Diferenta

Normativ-Ocupat

SPITAL

TOTAL

MEDICI

ALT PERSONAL SUPERIOR

PERSONAL MEDIU

INFIRMIERE

INGRIJITOARE

BRANCARDIERI

TESA

DESERVIRE

MUNCITORI

AMBULATOR

TOTAL

MEDICI

PERSONAL MEDIU

INDICATORI DE PERFORMANTA AI MANAGEMENTULUI

SPITALULUI CLINIC DE NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE ORADEA - ANUL 2005

Categoria de indicatori

Denumirea indicatorului

Anual planificat

Anul 2005

Realizat

A. Indicatori de management al resurselor umane

Numarul mediu de externati / un medic

Numarul mediu de externati o asistenta medicala

Proportia medicilor din totalul personalului

Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului angajat al spitalului

Numarul mediu de consultatii / medic in ambulatoriu

Numarul mediu de consultatii / medic in camera de garda UPU

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

Numarul de pacienti externati - total si pe sectii

Din care :

Neurologie

Psihiatrie

N.P.I.

Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie

Din care :

Neurologie

Psihiatrie

N.P.I.

Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie

Din care :

Neurologie

Psihiatrie

N.P.I.

Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de garda

Numarul pacientilor consultati in ambulatoriu

Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati

Durata medie de asteptare la camera de garda si/sau UPU

5 min.

Numarul de servicii spitalicesti furnizate pe tip de serviciu: -acuti, cronici, recuperare, spitalizare de zi etc.

Numarul pacientilor pe lista de asteptare pe sectii

C. Indicatori economico - financiari

Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat

Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de venit

Din care :

Neurologie

Psihiatrie

N.P.I.

787.256

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului

Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor

Cost mediu / zi de spitalizare pe fiecare sectie

Din care :

Neurologie

Psihiatrie

N.P.I.

D.Indicatori de calitate

Rata mortalitatii intraspitalicesti - pe total spital si pe fiecare sectie

Din care :

Neurologie

Psihiatrie

N.P.I.

2 %

Proportia pacientilor decedati la 24 de ore de la internare - pe total spital si pe fiecare sectie

Din care :

Neurologie

Psihiatrie

N.P.I.

0,37%

0,45%

0.09%

Rata infectiilor nozocomiale - pe total spital si pe fiecare sectie

Din care :

Neurologie

Psihiatrie

N.P.I.

0,19%

Rata pacientilor reinternati (fara programare) in intervalul de 30 de zile de la externare

Indice de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare

Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale

Numarul de reclamatii / plangeri ale pacientilor

B.   Analiza SWOT a spitalului

Puncte tari

Puncte slabe

Mediul intern

Indicator ridicat de utilizare a paturilor la psihiatrie (335)

Adresabilitate mare in CSM si ambulator ( peste 1400 in 2005)

Numar insuficient de personal

Fonduri insuficiente

Oportunitati

Amenintari

Mediul extern

OMS privind aprobarea Strategiei in domeniul sanatatii mintale

Sprijinul comunitatii (primariei)

Relatia cu biserica in asistenta bolnavului psihic (existenta bisericii in cadrul spitalului si participarea la asistenta bolnavilor)

- cresterea aglomeratiei in zona spitalului si reactii din partea vecinilor

C. Principalele probleme ale spitalului

Spitalul are o vechime de peste 100 de ani si spatiile sunt necorespunzatoare cu cerintele actuale si insuficiente.

Adresabilitatea la psihiatrie este in continua crestere si patologia dificil de stapanit.

Personalul de specialitate este insuficient mai ales in CSM si ambulatorul de specialitate.

D. Problema prioritara

Consideram ca o problema prioritara reorganizarea conform cerintelor actuale a centrului de sanatate mintala din cadrul spitalului.

E.   Planul de management pentru problema prioritara are ca:

Scop: Reducerea internarilor in sectia de psihiatrie cu imbunatatirea calitatii actului medical si cu efecientizarea serviciilor.

Obiective:Dezvoltarea CSM prin cresterea potentialului de asistati in aceasta forma de asistenta psihiatrica.

Activitati

1.Definirea spatiului destinat acestui centru. Din analiza spatiului existent s-a identificat parcela din aproprierea pavilionului III unde se va construi un pavilion pentru terapii nemedicamentoase. Resursele necesare acestei constructii se vor obtine din mai multe parti: Primaria Municipiului Oradea- aproximativ 300.000 RON; Ministerul Sanatatii Publice prin programul de dezvoltare al centrelor de sanatate mintala 800.000 RON; venituri proprii 50.000 RON ( contracte de cercetare si studii clinice).

2. Incadrarea cu personal al acestui centru de sanatate mintala va fi asigurata pe langa personalul actual prin redistribuirea personalului din sectia de neurologie si psihiatrie infantila, care va reduce paturi. Pentru activitati psihoterapeutice vom coopera in continuare cu bisericile greco-catolica si ortodoxa care ne vor sprijini in programele religioase si nu numai, cu personal ( preoti, calugarite). Personalul medical din sectiile de spital va sprijini activitatea centrului pana la posibila incadrare cu medici conform cerintelor.

3. Activitatea se va desfasura pe timpul zilei in doua ture, avand un program special pentru stationarul de zi conform legislatiei in vigoare. Serviciile paraclinice vor ajuta la aprecierea evolutiei afectiunilor psihice si internarea sau nu in spitalizare continua. Accesul clientilor va fi asigurat printr-un circuit corespunzator, iar cei din spitalul de zi vor beneficia si de masa si terapii nemedicamentoase corespunzatoare ( ergoterapie, meloterapie, terapii religioase, etc.)

4. Pentru punerea in alpicare a acestui proiect se vor repartiza urmatoarele responsabilitati:

Serviciul economico- financiar va recurge la strangerea de fonduri din sursele amintite- termen trimestrul I 2007; va cere forurilor de specialitate avizul proiectului elaborat de spital - termen ianuarie 2007.

Serviciul resurse umane va analiza posibilitatea asigurarii de personal din sursele amintite - termen trimestrul II 2007.

Serviciul administrativ va demara procedurile de constructie si reamenajare a spatiului - termen trimestrul II 2007.

Managerul spitalului va supune aprobarii in Comitetul director a acestui proiect dupa o prealabila consultare in Consiliul consultativ.

5. Rezultatele asteptate fara unele situatii neprevazute ( cresterea exagerata a preturilor, reluari de licitatii sau alte situatii speciale)- reorganizarea centrului de sanatate mintala ar fi finalizata in trimestrul IV 2007

Acest proiect va fi prioritar in atentia managerului spitalului pentru a obtine in final scopul propus - imbunatatirea asistentei medicale a bolnavului psihic.

Conferentiar Dr. Oros Gheorghe

Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie OradeaPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2609
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved